08 mai 2018

Sjørøverflagget opp, alle bundne treller.

I dag flagges det over hele landet i anledning "Frigjøringsdagen". Det mens all makt er lagt av stortingspolitikerne, over på EU. Man burde heller heise sjørøverflagg i alle landets kommunale og statlige flaggstenger. Folket har da ingen ting en skulle sagt hva viktige føringer for land og folk angår lenger, nedgradert til lydige arbeidsmaur som skal generere skatter og avgifter som den arrogante makteliten bruker på seg selv i egeninteresser og sender ut av landet, heller enn å bruke på landet og det norske folk.
Det er underlig at politikere i kommuner, landet over, kan stå på talerstoler å tale til folket, om frigjøringen av landet i 1945, mens de selv bidrar med å føre mer og mer makt ut av landet, over på fremmede makters hender. Falskheten er til å kjenne og ta på.

22 april 2018

Boligmarkedet for leietakere: mugg, støy og "cowboytilstander".

Folk som "leier bolig av bankene" i form av å ha kjøpt ved banklån, er belånt til langt over pipa. Mange av de er tvunget til å leie ut deler av husene sine, for å innfri låneforpliktelsene sine.
Kommunene har ikke lenger kommunale boliger til etnisk norske folk i vanskelige økonomiske livssituasjoner, for flyktning og asylinstituttet har fått lagt beslag på de fleste kommunale boligene.
Boligmarkedet på leiemarkedet for vanskeligstilte er begrenset der prisene er høye. Rimeligere utleieboliger er ofte gamle mugghøl av sokler, og sokler som ikke er isolert mht, på lyd mellom etasjene. Mange av disse leiligheten er i lavprissjiktet, som de med dårligst råd kan leie.
Da Høyre tok over styringen av landet så endret regjeringen med kommunalminister Jan Tore Sanner reglene for utleie, slik at krav til takhøyde i utleieboliger ble redusert fra 2,2 meter, til 2 meter. Krav om dagslys ble fraveket, der det nå holder med at det er en glugge på veggen en kan krype ut av, som rømningsvei.
Lufting med vindu og lufteventiler holder, så man trenger heller ikke ha vifte til stekovn og bad. Når fukt ikke ledes ut, gjør jo det at det oppstår mugg ganske raskt på et bad. Dårlig klima av fettpartikler og steikeos i leilighetene, er ikke bra for helsen.

De nye reglene er helt klart regler som er satt for å tjene de med store hus, som har bygd langt større hus enn de trenger selv. Eller gamle hus, der barna er vokst til og flyttet ut. Gamle boliger, som i høyeste grad, burde hatt krav som de gamle forskriftene, der de ofte er nedslitt etter familiers lange og aktive liv.
Mener Høyre, FrP og resten av kostebinderiet at de mest vanskeligstilte skal ta til takke med å leve i mugghøl og på kryploft rundt om i landets kommuner?
Det er jo rene skjære cowboymarkedet på utleiemarkedet rundt om i kommunene. Folk blir syke av å bo i mugghøl, og i boliger der støy fra boliger over, som ikke er adskilt med støyisolering, av den grunn de ikke er bygd for utleie opprinnelig. Nå er det altså lovlig å leie ut slike boliger? Under krigen og kriger, så har en torturmetode vært å frata folk søvn. Nekte de å sove. - Slik er det i mange sokler i dag, der det kan høres ut som folk som bor over, da oftest utleiere, høres ut som de kan trå gjennom gulvet, der det trekkes rundt på trestoler på tregulv og hver en ting som mistes i gulvet, forplanter lyd gjennom hele husets treverk. Ofte er soverom i utleieenhetene plassert under kjøkken i etasjen over. Kjøkken, er gjerne rommet som blir brukt døgnet rundt hos alle. Våkner man om natten og er tørst, så går man gjerne på kjøkkenet. Hver gang våkner da de som bor under, av knirkingen i treverk, og ramling med glass og dører som smelles igjen, både fra skap og gangdører. Er der utleiere som har yrker som medfører nattarbeid, så fortoner det seg da som et mareritt å leve i boenheter som ikke er støyisolert mellom. I dagens boliger som blir bygd for utleie er det krav til støydemping ved senking av tak, slik er det ikke i disse cowboyleilighetene. Der er ingen støyisolasjon. Mange av utleieenhetene har ikke egne strømmålere, og andre svindler leietakere på strømregningene. Der endel ikke gir fra seg regninger fra strømselskaper uten å bli mast på. Urimelige høye strømregninger, som de ikke har dokumentasjon for å kreve inn.

Jeg oppfordrer alle som leier boliger, som medfører store ulemper hva gjelder boforhold, til å kontakte Byggesakskontor rundt om i kommunene, og melde fra om problemene. Mange av boligene er slett ikke godkjent som utleieboliger. Det innebærer at utleiere driver ulovlig utleie. Man må som leietaker slippe å følge døgnrytmen til utleiere, som ofte kan være virksomme på helt andre tider av døgnet enn en selv. Når man ikke kan se en film som går sent, av den grunn at utleiere over starter dagen samtidig med fuglene, og derfor er nødt å følge døgnrytmen til de man leier av, da går det på psyke og helse løs. Slik fortoner leieforhold seg for en god del mennesker i landet, som leier boliger.  Spesielt der sokler leies ut.
Jeg oppfordrer samtidig folk som leier slike boliger til å skrive brev til Kommunal-og moderniseringsdepartementet om slike boforhold. Dette må tas tak i, så det blir sørget for nok boliger i landet, som også leietakere kan leve i over tid, så leietakere slipper å leve som "reisende folk" innad i kommunene av den grunn boligene ikke er til å leve i på grunn av støy, mugg og øvrige ulemper som følger med. Det er både slitsomt og koster mye penger, å leve konstant på flyttefot!

Kommunale boliger for etnisk norske vanskeligstilte er helt umulig å få leie, da innvandringen har fått tatt beslag på de fleste av disse. Hvorfor betaler vi lenger skyhøy skatt her i landet, når staten ikke sørger for sikkerhetsnettet til egne etniske innbyggere?


Ett år etter er tilstanden like håpløs:21 mars 2018

Parlamentarismen klar for fall?

Vårt land som politikerne i Stortinget vil overgi makt og råderett over, til EU. På hvilket oppdrag, og for hvem jobber de? De lytter ikke lenger til folkeviljen, og gjør ikke demokratiske føringer på oppdrag for folket. "All makt i denne sal", sa Svedrup i Stortinget, like etter at parlamentarismen ble innført i Norge i 1884. Hvor langt har vel ikke den makt fjernet seg fra folket? Tidligere tider, så var det bare høyt aktede personer med solid utdannelse og bakgrunn, velstående mennesker som fikk være i Stortinget, siden endret det seg. Da nye og vanlige arbeidende folk fikk adgang, så endret de etterhvert maktstrukturen igjen. De begynte å bevilge seg selv høy lønn, høye stortingspensjoner, ekstra høy kjøregodtgjørelse for bruk av egne biler i tjeneste - langt over statens regulativ for oss andre folk, de spiser mva-fritt i stortingskantina, og reiser rundt i verden gratis på hurrameghei-opplevelsesreiser. Vi ser de stadig leker seg, og fylla og utagerende sexliv fyller medier. Representanter som langt der fra er representative som landets førere. Når vanlige folk får for mye makt, så kan det virke som at det ikke er bra. Det virker som at makten går de til hodet, der grådigheten og egoismen ser ut til å ta over alle gode intensjoner for viktig politisk arbeid.

Er folket i landet lenger tjent med parlamentarismen i Norge?

Tidligere år snakket man om innvandrerregnskap. Kan man få fokus over på parlamentregnskap? Hva koster dette kostebinderiet av politikere som har stått frem i media de siste dager, samfunnet? Er det slike representanter vi skal lønne med overbetalte lønninger og luksus, på bekostning av arbeidsfolk i landet? Lønninger de aller færreste av de ville greid å jobbe seg til i det alminnelige arbeidslivet.


En nydelig video av Grim Berge og Sven-Erik Hoff over det fine landet vårt.
- Dette vil statsrådene i Norge gi til EU, gi råderetten over til EU.
Er de landet og folkets statsråder?

https://www.youtube.com/watch?v=2dq5D2A6R4g&feature=youtu.be

17 mars 2018

"Den Raude Revolusjonen Kjem!" - hatets opprinnelse?

I disse dager hvor hetsen og heksejakta på Sylvi Listhaug har gått varmt på nett, så har Arbeiderpartiets representanter vært svært aktiv i brunbeising av folk på nett. SV's representant Inga Marte Thorkilden omtaler alle som har sendt Listhaug blomster for rasister. Nå er man etter hennes definisjon rasist om man viser sympati for et menneske utsatt for grov hets og mobbing her i samfunnet. Hvilket signal er det å sende ut til barn og unge, til ansatte på arbeidsplasser, som jobber for å få bukt med mobbing?

https://rapport-x.com/2018/03/16/inga-marte-thorkildsen-sv-med-hat-ytring-mot-hele-facebook-grupper/

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, som tar sikte på å bli statsminister, godtar ikke unnskyldninger fra Listhaug, samme hvor mange ganger hun har fremsatt den, og Knut Arild Hareide, leder av KrF mente i Debatten på NRK, (15 mars -18, 29 minutter ut i programmet), at det ikke var klasse nok over hvordan unnskyldningene ble fremsatt. - De der to er stortingsrepresentanter! Mener de to at Listhaug skulle brutt sammen og krøpet på kne foran de, og lest opp Fader Vår 3. ganger, eller hvilken klasse snakker han om? De der to mener seg selv av klasse høy nok å dømme andre? (Slå opp linken på JGS, se og hør hvilken klasse den selv representerer.)

Fra Arbeiderpartiet aksjonerer Inger Heidi Francker, som har tilskrevet Interflora. Blomsterforhandleren som har levert mye blomster til Listhaug, i stormen av hets og mobb. Ut fra hennes henvendelse til Interflora så virker det som hun vil mane frem at Interflora skal ta et politisk standpunkt til å bidra i hetsingen av Listhaug. Hvor tarvelig kan en godt voksen kvinne fra Arbeiderpartiet bli? 

Når jeg leser hva ungdom på Utøya blir drillet på, av lovsang fra de er bare barn, så undres jeg ikke på hvordan ondskapen kan gro frem slik, og bli så sterk i voksne mennesker fra den leir. En del av de fremstår totalt skruppelløse.

https://resett.no/2018/03/17/derfor-demonstrerer-jeg-for-sylvi-pa-sondag/

Barnevernet, og politiets forebyggende gruppe for ungdom, bør kanskje gå inn i Arbeiderpartiet og AUF og se nærmere på hva denne politiske ungdomsorganisasjonen som blir beskrevet som en sekt av ungdommer som er brutt ut av den, og omtalt som "hitlerjugend" fra andre hold. Hvordan foreldre kan sende sine lettpåvirkelige tenåringer til et slik sted, som forfekter "hymner" med hatsk innhold som lagt inn under, er ubegripelig.
Her er en av sangene til "Rosebarna" på Utøya. Kanskje ikke merkelig at Eskil Pedersen trodde oppgjørets time var kommet, da han beinfløy til båten og stakk av som verdens raskeste båtflyktning?

Den Raude Revolusjonen Kjem!

Vi skal gifte bort Kjell Magne med en homse fra Hawaii,
Vi skal gifte bort Kjell Magne med en homse fra Hawaii,
Vi skal gifte bort Kjell Magne med en homse fra Hawaii,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng Norge, Norge ut av NATO,
Norge, Norge ut av NATO,
Norge, Norge ut av NATO,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal melde Valgerd Svartstad Haugland inn i LLH,
Vi skal melde Valgerd Svartstad Haugland inn i LLH,
Vi skal melde Valgerd Svartstad Haugland inn i LLH,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng EU, EU ut av verden,
EU, EU ut av verden,
EU, EU ut av verden,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal fylle våre badekar med Unge(onde) Høyres blod,
Vi skal fylle våre badekar med Unge Høyres blod,
Vi skal fylle våre badekar med Unge Høyres blod,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng kirka, kirka ut av staten,
kirka, kirka ut av staten,
kirka, kirka ut av staten,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal sette byråd Tornås til å vaske opp på Blitz,
Vi skal sette byråd Tornås til å vaske opp på Blitz,
Vi skal sette byråd Tornås til å vaske opp på Blitz,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng Harald, Harald ut av Sonja,
Harald, Harald ut av Sonja,
Harald, Harald ut av Sonja,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal denge Willy Haugli med en lang og hard batong,
Vi skal denge Willy Haugli med en lang og hard batong,
Vi skal denge Willy Haugli med en lang og hard batong,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng Verdensbanken ut av verden,
Verdensbanken ut av verden,
Verdensbanken ut av verden,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal slippe Kristin Devold fra et nato bombefly,
Vi skal slippe Kristin Devold fra et nato bombefly,
Vi skal slippe Kristin Devold fra et nato bombefly,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng George Bush, George Bush ut til fronten,
George Bush, George Bush ut i fronten,
George Bush, George Bush ut i fronten,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors,
Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors,
Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal kaste Einar Steensnes fra en oljerigg til havs,
Vi skal kaste Einar Steensnes fra en oljerigg til havs,
Vi skal kaste Einar Steensnes fra en oljerigg til havs,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal henge Torbjørn Jagland fra ei bærekraftig eik.
Vi skal henge Torbjørn Jagland fra ei bærekraftig eik.
Vi skal henge Torbjørn Jagland fra ei bærekraftig eik.
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!


PS. Om noen lesere der ute har flere av "kjærlighetssangene" fra Utøya, så send meg de gjerne, så får jeg lagt de til.

Les også:
 • "Støres iskalde retorikk har også åpnet for en massiv grov hetsing av Sylvi Listhaug i sosiale medier, så grov at den gjentas ikke her." - skriver Jan Petter Sissener
 • "Si unnskyld Arbeiderpartiet", - skriver Ekte nyheter
 • Hvor er NRK, VG og TV2 når et statsråd drapstrues, - spør Bodøposten
 • Folk som er kritiske til Listhaug, oppfordres til å boikotte blomsterforhandleren. - leses på Resett 
 • 3.267 saker om Listhaug på én uke – beskylder mediene for å ha stått i spissen for en heksejakt mot henne. NRK, P4 og VG topper statistikken over antallet medieomtaler. - skriver Journalisten, journalistenes eget fagblad.

  Karin Andersen (SV) Lyver så det renner i asyldebatten. Hvorfor kan de ikke forholde seg edruelig og snakke sant på venstresiden? De lyver for å hause opp noe som ikke stemmer, for å gi et inntrykk av at Listhaug og meningsfeller er rasister. En løgn blir ikke mer sann av å gjenta den.


 • «Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk» er budskapet den unge Støre hadde på russekortet sitt da han var rødruss i 1979.
  I en sms til VG via Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget, Camilla Ryste, skriver Støre: – Det stemmer at dette var mitt russekort i 1979. Dette var dårlig russehumor. Det er heldigvis 39 år siden! - Men det hindrer ikke Jonas Gahr Støre og benytte private helsetjenester, han har mulighet å kjøpe dyrt, mens folk med dårlig råd blir henvist til det statlige helsetilbudet, med lange ventelister. Så er holdningene så mye endret?
   

16 mars 2018

Stortinget helt ut av fatning. Hvor går veien videre?

Hei dere i utenlandsk presse, 

Norsk presse svikter dessverre sitt samfunnsoppdrag i å vokte vårt Storting og våre statsråder, der de nå forsøker å overlevere råderetten over norske kraftressurser til EU, ved Agency for the Cooperartion of Energy Regulators(ACER). Organisasjonen "Nei til EU", har en god informasjonsvideo om hva ACER er, og hva det vil bety for det norske folk og vårt land på sikt.
(Anbefaler alle lesere, å dele den på sine Facebooksider, om man ikke vil dele bloggen.)


https://www.nrk.no/norge/jusprofessor_-_-prosessen-er-grunnlovsbrudd-1.13941290

Nå har norske medier hatt full fokus på «meetoo», sextrakassering og vissvassjournalistikk i et halvt år. Dette har nå fylt debatter i TV-sendinger og statsmediene hele samme tidsrom. Nå holder «meetoo-kampanjen» på å brenne ut og avløses av fullt kjør i media om krenkelser, fornærmede politikere  og heksejakt på justisminister Sylvia Listhaug, som bare fremmer majoriteten i befolkningens interesser, og fronter folkeviljen. For folket ser det ut som at norske stortingspolitikere har avskaffet demokratiet. Norske medier gjør alt de kan for å holde fokus unna ACER, og fyller mediene med vissvassjournalistikk, og meningsløs heksejakt på justisminister Sylvi Listhaug. Der de turer frem uten vilje til å lytte til befolkningen som er sterkt mot at statsmakten skal overgi råderetten over naturressursene til ACER, og følge folkeviljen i landet.
Sylvi Listhaug står på folkets side, og vil begrense innvandrere med doble statsborgerskap, som er dømt for terrorvirksomhet, for å begrense og trygge landet og det norske folk. For dette driver nå stortingsrepresentantene med norske media til hjelp, regelrett heksejakt på Sylvi Listhaug. Dette vies nå full fokus i alle store norske landsdekkende aviser, med førstesideoppslag, mens Stortinget blir skjermet av media, fra fokuset med landsforræderiet, der de vil overføre makten over norske energiressurser til ACER.
Nå sitter stortingspolitikerne der og vet ikke hva, eller grenser for hvilke hetsende merkelapper og brunstempler de skal bruke på Justisminister Sylvi Listhaug, for å diskreditere henne som justisminister. Listhaug kjemper for et trygt samfunn for oss og våre etterkommere, og har stor støtte i den norske befolkningen.- Men politikerne vil ikke lytte til befolkningen lenger. De forfekter ikke lenger demokratiet. Listhaug har også statsminister Erna Solbergs tillit. Så får man håpe den vedvarer, og at statsministeren støtter sin statsråd, når denne står i denne stormen av hets fra sine kolleger i Stortinget.
 Norges øverste styresmakt, Stortinget, bruker tiden på å debattere sextrakassering og verbale krenkelser, mens makten flyttes ut av landet med å signere ACER, overgir råderetten over norske kraftressurser til EU, fremmede makter. Norske medier lar det mer som stille få skje, uten å rette fokus den vei.
Nå har da endelig frimurer og tidligere stortingspresident Ole Michael Thommessen gått av etter glatt å ha skuslet vekk svimlende 2,3 milliarder kroner av folkets penger. (https://www.dagbladet.no/kultur/snipp-snapp-snute/69589712) Penger som kunne vært brukt på syke mennesker i landet, som de samme politikere nekter livsgivende medisiner og helsehjelp. Fattige i landet som knapt har til smør på skiva, og lever i mugne boliger, da alternative boliger ikke finnes i et sprengt boligmarked, der de samme politikere grafser til seg med begge hender. De mener visst selv at de gjør en viktig jobb for land og folk, der de stadig bevilger seg høyere stortingslønninger og frynsegoder.
Vi har en regjering og Storting, som fremstår aldeles hormonforstyrret, som et eneste stort bordell. (https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/01/25/195366623/professor-arbeiderpartiet-prover-vaske-sine-hender) Representanter som fremstår som et kostebinderi helt uten kompetanse på noe som helst. Helt ut av både fokus og kontroll, der dømmekraften virker å være helt fraværende, der politikere flyr rundt som gra hannkatter om våren og tar for seg med ul og hyl. – De der skal man som borger i landet vise respekt? De skal styre landet? Gud hjelpes… Hvor er norsk statsstyring tatt veien? Mens folket/flokken er på vandring, uten noen til å vise vei. En vei en trenger med tro, håp og tillit til at fører til trygge liv, for sine familier og etterkommere. Kan utenlandsk presse vise vei, og sette fokus på galskapen i norsk politikk, når norske medier ikke kan?

Nå ignorerer politikere og norske medier befolkningen i ACER-saken også. Jeg mener de skal ta opp til vurdering i Stortinget om Norge lenger er tjent med parlamentarismen. Det kostnadsdrivende kostebinderiet er ikke noe som verken Norge som stat eller befolkningen som bor her, er tjent med lenger. I ACER-saken så bryter de Grunnloven om de går for denne, mot folket. (http://www.nationen.no/tekstkommentar/kommentar-i-vart-demokrati-er-det-stortingets-plikt-a-folge-grunnloven/) Å gå mot folket i en sak som dette er politisk forræderi. Når makten så føres ut av landet er det ens med landsforræderi. Politikerne opptrer som kriminelle. Om de ikke følger Grunnloven her i landet, hvorfor skal andre borgere og jeg, her i Norge, følge de lover og regler som de pålegger oss fra Stortinget?

Går de nå for ACER, så har de innført anarki i landet.

Å være vitne til hvordan politikerne driver på i manglende politiske arbeid, gjør at man føler at man sitter og ser på en såpeserie av Monte Pyton, blanding av satire og absurditeter. – De skal styre landet? Gud hjelpes… tror ingen andre kan! Man får hive innpå en tablett med nitroglyserin og håpe på at man overlever galskapen!

Hilsen, med bønn om hjelp fra Norge,
Ann Tove Buklev

Gruppen Stopp ACER har i skrivende stund nesten 90.000 medlemmer. En protestgruppe som ble opprettet for under 14 dager, siden. Det viser den massive motstanden fra befolkningen til maktoverdragelsen av naturressursene våre til ACER. Men de norske mainstreammediene ignorerer protesten i befolkningen. Søk opp gruppen på Facebook du også. Der ligger også underskriftskampanjen mot denne maktoverdragelsen, som stortingspolitikerne prøver seg på, mot folkeviljen.

Mobben på venstresiden når nye høyder i heksejakten på Listhaug, der en går på blomsterleverandør. Vet ikke om flere blomsterleverandører har mottatt lignende meldinger. Send meg gjerne skjermdump i så fall, så skal jeg legge det ut her. Blomsterleverandører som kun selger og leverer blomster, som til i dette tilfellet Listhaug, bestilt og betalt av kunder. Det er ikke til å tro! Her har man Inger Heidi Francker fra Arbeiderpartiet som hekser løs mot Interflora, der hun forsøker å mobilisere mobb og frata firma borgerlig aktelse. Den eneste aktelse hun frarøver noe med slik oppførsel, er nok seg selv og Arbeiderpartiet? Er man mentalt frisk når man holder på slik?
 
27 november 2017

AVIS bilutleie driver lite seriøst.

Jeg har flere ganger benyttet leiebilfirmaet AVIS i Trondheim. Da jeg står i UNIO, som har avtale med AVIS, som gjør at medlemmer får ganske god rabatt på leie der, har valget om å benytte AVIS falt naturlig. Men det er det full stopp på fra min side, etter erfaringen jeg har med selskapet.

Jeg leide leiebil der for helgen fredag 10-12. november -17, og for helgen fredag 17-19. november -17.
Leieforholdet registrerte jeg over nettsiden deres og jeg forhåndsbetalte for begge leieforhold da jeg bestilt leien, fredag 10 november klokken 08.19 på morgenen. Jeg hentet bilen etter jobb på fredagen like før de stengte, klokken 16.50. (De stenger 17.00 i ved Trondheimskontoret) Der reserverte de samtidig kr 880,41 som depositum på mitt bankkort, som ekspeditøren sa ville bli tilbakebetalt 2-3 dager etter at jeg leverte bilen, når de hadde trukket bompenger, for passeringer jeg måtte ha foretatt og eventuell påfyll av bensin, om det ikke ble gjort av meg. Forsåvidt en grei avtale det. Om bare avtalen ble holdt fra deres side! Leiebilen ble levert tilbake søndag som avtalt i feilfri stand fra min side. Bensin var fylt opp ved bensinstasjonen i Kjøpmannsgata og parkert i parkeringshus der, som de har avtale med, og nøkkelen levert i luka på utsiden av inngangen til parkeringshuset/bensinstasjonen. Men depositumet har jeg enda ikke fått tilbake, tross at man i dag skriver 27.11.17. Det er altså over 14 dager siden!


Jeg leide leiebil der også for helgen fredag 17-19 november -17. Bilen hadde jeg forskuddsbetalt leie for allerede den 10. november, Like etter at jeg bestilte og betalte den forrige bilen jeg leide, klokken 09.06 på morgenen, helgen forut. Denne leiebilen bestilte jeg fra AVIS på Stjørdal, da jeg kom med fly hjem etter seminar i Oslo, og ikke rakk meg til Trondheim for å hente ut bil ved avdelingen der. Praktisk var det også å benytte bilen hjem etter reisen. Denne bilen fikk jeg ikke ut før de også fikk depositum for denne bilen, selv om de allerede satt inne med et depositum fra mitt forrige leieforhold helgen forut, som de ikke hadde overholdt avtale om å betale meg tilbake innen 2-3 dager etter avsluttet leieforhold. For denne leiebilen krevde de depositum kroner 882,74. Også denne bilen ble levert i Kjøpmannsgata etter samme avtale som over, og levert uten feil eller mangler, med full bensintank. Men depositum jeg har betalt inn sitter AVIS fremdeles på, for begge disse to leieforhold.Jeg prøvde å ringe AVIS fredag 24. november, for å høre hvorfor de ikke førte tilbake depositum de satt inne med fra mitt leieforhold hos de, som i begge tilfeller, de har brutt avtalen for tilbakebetaling av depositum etter endt leieforhold. Ingen tar telefonen der på telefonnummer som står oppgitt i leiekontrakten med: (+47) 815 330 44 eller nummer på Gule sider: 67 25 56 00. Jeg forsøkte så å ringe nummeret til AVIS, der man bestiller leiebil, der kom man gjennom straks. Men den damen kunne ikke gjøre noe med dette.
Jeg har i dag på ny prøvd nummeret 815 330 44 og 67 25 56 00, men der er det musikk og med så mye bakgrunnstøy at en føler sterkt ubehag av å ha telefonen inntil øret, så jeg måtte legge på, da ingen tok telefonen etter lengre tids venting nok en gang. Det kan virke som at AVIS gjør seg utilgjengelig på telefonen for henvendelser hva gjelder spørsmål og klager etter endt leieforhold, slik jeg opplever de. Man har ikke tid til, eller vil utsette helsen ved å sitte flere lange tider å høre på støyende lyder i en telefon som ødelegger hørselen.

Siden AVIS leiebilfirma har gjort seg utilgjengelig, så lurer jeg på om firmaet er ved å gå konkurs her i Trøndelagsdistriktet og ikke greier å betale ut lønninger til sine ansatte, uten å holde tilbake depositum fra folk som leier bil der. Per nå, ser jeg ingen annen forklaring?

Hvor mange depositum skal AVIS kunne kreve og holde tilbake samtidig, når man leier bil hos de?
Jeg stiller stort spørsmål ved lovligheten, der de selv bryter avtalen om tilbakebetaling av de depositum de tar. I tillegg er det direkte frekt! Det burde kanskje være som ved husleieforhold og innbetaling av depositum, at disse pengene bør inn på en egen sperret konto, som AVIS ikke får makt over. AVIS er kjent for å drive useriøst fra tidligere forhold, der Forbrukerrådet har satt fokus på selskapet:
"Forbrukerrådets gjennomgikk de største selskapene i fjor (Avis, Budget, Hertz og Europcar) for å undersøke om egenandels-fellen var utbredt. Avis skilte seg klart negativ ut, og vi har derfor undersøkt Avis på ny i håp om at de har skjerpet seg."
– I løpet av ett år har lite skjedd hos Avis. Fellen er der like fullt. Vi ser det derfor som nødvendig å advare mot Avis’ praksis. Å markedsføre én pris og deretter la kunden få vite resten av prisen når varen hentes ut, er forbrukerfiendtlig. Dette er metoder som normalt er forbeholdt de useriøse aktørene på nettet, mener Jensen.
Jeg har ringt kundeservice hos AVIS på telefonnummer: 66 77 10 10, hvor jeg måtte velge tastetrykk "ny leie av bil i inn og utland", for i hele tatt å få snakket med et menneske der, og fortelle at jeg ville politianmelde de, om de ikke fikk ut mine penger. De tar ikke telefonen på andre valg de opererer med der. Ekspeditøren på telefonen som kalte seg "Sara", sa hun ville sende over en mail til de, så de ordnet opp i dette. Hvorfor er det ikke mulig å sende de mail direkte selv? De gjemmer seg for kundene virker det som. Så får vi se hvor lang tid det tar før mine penger er tilbake på min konto.

Kvelden 27.11.17 er depositumet enda ikke kommet på min konto. Jeg har ikke fått noen henvendelse fra AVIS. Jeg sendte en melding til AVIS på firmaets kontaktskjema, og fikk bekreftet at det var mottatt på mail. Kontaktskjemaet deres er satt opp slik at man får skrevet bare liten del av tekst i synlig vindu, derfor får man ikke tatt skjermdump av det man skriver på mail til de. Annen mailadresse for å kontakte firmaet er umulig å finne. Det kan virke som de vil slette alle spor man sender de, så man ikke skal kunne ha gjenpart av kommunikasjonen. Det stinker humbug fra ende til annen, slik de gjør seg utilgjengelig og ikke har ansvarlige personer, man kan kontakte. Ved purring, eller reklamasjon som dette så virker det som at hele apparatet i AVIS bilutleie holder seg skjult for kundene. Man kan tenke at de gjør det slik i håp om at kunder skal gi opp å få sine penger tilbake.


Oppdatert:
Det endte med at jeg måtte dra ned til Trondheimskontoret og konfrontere ekspeditørene der. De tok så telefon til banken som holdt tilbake pengene mine, for AVIS. Jeg fikk der snakke med kundebehandler i banken deres, som sa at de der ikke hadde fått noen beskjed fra AVIS om at leieforholdet var greit og avsluttet. Så lenge de ikke får beskjed fra AVIS, så holder de pengene sperret. Pengene mine ble så frigitt og stod til min disposisjon rett etter.

Jeg vil ikke anbefale folk å bruke AVIS som leiebilfirma, og for UNIO vil jeg anbefale å skaffe ny samarbeidspartner for sine medlemmer, på leiebiler. For dette lureriet de driver med, samtidig som de gjør seg utilgjengelig for kontakt er ikke leietakere tjent med.

Er det andre som opplever lignende praksis eller andre negative forhold rundt dette bilutleiefirma så send meg gjerne en melding om det.

Jeg vil oppfordre alle til å dele denne denne informasjonen på sine facebookvegger, for folk bør jo vite hva de risikerer ved leieforhold hos AVIS bilutleie. De er vel de færreste som er avhengig av å leie bil, som har flere tusen de kan avse å ha stående inne hos AVIS i depositum på ukevis.

28 september 2017

"Fornemmelser", av Tormod Vangberg

Med tillatelse fra Tormod Vangberg får jeg dele disse ord, som er så alt for gjeldene i vårt samfunn i dag:


FORNEMMELSER 

De er mange
på vår jord, -
de falske roser,
de falske ord.

De serveres ofte
når klokker kimer,
eller i anledninger
det ikke rimer.

Som ekko reflekteres
mange uekte skinn,
treffer våre ruter
trenger seg inn.

Vi tar imot
kabler og nett,
blir sjøl plastbelagt
rett og slett.

Himmelen føles nå
lavere enn før,
en vakker trøst
før vi dør.

I hverdagens ståk
fordøyes hvert døgn
ganske mye finurlig 
bløff og løgn.

De falske piller
er vår trøst
sommer som vinter
og særlig høst.

T.V.

13 oktober 2016

Svindelen av den norske befolkningen fortsetter...

Link til saken på Bistandsaktuelt

Hvordan det norske konsulentselskapet Abyrint, som ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.10.13, kan gå med et overskudd på 18 millioner kroner, med inntekter kun fra bistandsbudsjettet er ufattelig å forstå. Hvorfor har ingen reagert før?

Hele saken kan leses her på Bistandsaktuelt.

Fra Brønnøysundregisteret kan man lese disse firmaopplysninger om Abyring AS. Det er spesielt interessant å se at firmaet spekulerer i aksjer. Formålet med firmaet står oppført slik:

Skjermdump fra Brønnøysundregistret på firmaet Abyring AS

For å kunne spekulere i aksjer må man ha penger. Hva er da enklere tilgang på penger enn å opprette et selskap, for så å svindle staten? Når det er snakk om å erverve seg selv så høye lønninger og utbytte, så er det ens med svindel! Noen må ha hjulpet aktørene i dette firmaet med bevilgningene fra staten. Da er det store spørsmålet:
HVEM I STATSFORVALTNINGEN ER MED PÅ SVINDELEN?! 
-Hvilke underselskap og forgreininger har selskapet, inn til politikeres aksjeinteresser?

Skjermdump fra Brønnøysundregisteret. 


Det er vel revisorer som reviderer disse regnskap, men i Brønnøysundregistret under firmaopplysning, så står der at firmaet ikke skal revideres. Hvorfor?? Revisjonsselskapet Ernst & Young står likevel med signatur av regnskapet hos Abyrint på Proff.no, som burde ha vett til å reagere og varsle myndighetene? (Her er noe jeg ikke forstår.) Revisorfirma beslutter seg til "god regnskapsskikk", og man må med det forstå at slikt ikke er rent mel i en driftsform som mottar offentlige midler. 2014 var Abyrints første driftsår og da tok eierne ut 6 millioner i utbytte. Arbeiderpartiet raljerte året før, og det må være under Arbeiderpartiet- svindlernes parti, at selskapet fikk kontrakten uten anbud og de store pengesummene ble bevilget til dette selskapet. Man kan se det er ført omtrent 18,5 millioner under andre driftskostnader. I regnskap ved god regnskapsskikk, skal man unngå å bruke slike poster i størst mulig grad, nettopp for å vise et redelig regnskap. Så hvilke enorme summer er ført under de poster? Ferier og luksus til de som eier foretaket? Når det forekommer så graverende tilsnusking av store penger, så er det naturlig å stille mer inngående spørsmål. Regnskapet for 2015 viser i følge Bistandsaktuelt at Abyrint hadde inntekter på knappe 26 millioner kroner. Over halvparten av den inntekten var betaling fra Utenriksdepartementet for konsulenttjenester tilknyttet samme prosjekt som året før. I 2015 tok de to eierne ut 8 millioner i utbytte.

I løpet av litt over to år har det lille konsulentselskapet som ble gitt ordren uten anbud, hatt inntekter på drøye 57 millioner, hvorav 80% av disse er gitt de fra det norske bistandsbudsjettet. På de to årene har det lille konsulentselskapet gått med nesten 18 millioner i overskudd etter skatt. De to eierne har i samme to-årsperiode tatt ut tilsammen 14 millioner i utbytte. Ikke nok med det. Den ene eieren, som også er daglig leder har i løpet av to år tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn, pluss at han har fakturer Abyrint for rundt 1 million kroner gjennom et annet firma han eier.

Det vi ikke har fått svar på gjennom medias belysning av saken, er hvilke personlige forhold disse to eiere av konsulentselskapet Abyrint har til politiske krefter og de som leier inn konsulentfirmaet uten anbud. Får ikke befolkningen vite det, så har heller ikke opprullingen av den økonomiske svindelen i selskapet noen verdi, for der vil være nye som kommer til, når uredelige mennesker er satt til å styre og gitt makt over økonomiske beslutninger. Skal syndebukker tas, så må man gjøre som når man vasker en trapp. Starte fra toppen, så man er sikker på at en får med seg all møkka!
Nous AS fører regnskapet for Abyrint AS. Ernst & Young reviderer regnskapet deres. Her bør Økokrim gå inn og granske forbindelser mellom alle aktører som har satt sine navn og stempel på de regnskap og pengetransaksjoner til konsulentfirmaet Abyrint AS, til politiske krefter som har vært med i påvirkning og beslutningsprosess for tildeling av alle disse millioner, som ser ut til å ha gått det meste av, i de to drivernes egne lommer.

Hvem i Arbeiderpartiet var medspillere, så dette firmaet fikk etablert seg med tilskudd, før de gikk av regjeringsmakten i 2013? Hvilke aksjeposter sitter de samme politikere og involverte med i dag, i ulike selskap tilknyttet disse, nå og da. Spekuleres i aksjer, så vil kjøp og salg av aksjer går fryktelig raskt. Hvilke skifter har der vært i aksjeporteføljen til dette selskap og politikere som har vært med å samarbeide om å gi midlene fra staten? Jeg forventer at Økokrim blir satt på saken, og at journalister med økonomisk kunnskap på det plan, gjør jobben sin.19 september 2016

Et rent helvete. Prøv du ikke å skape noe...

Kjemikalieeksponering er noe som opptar folk bredt i denne tid. Folk velger økologisk produserte matvarer, som ikke er sprøytebehandlet. Det samme ser man innen kosmetikk og såpeartikler. Småskala matproduksjon er populært. Nå er også småskala såpeproduksjon blitt populært. Mange lager nå såper uten kjemikalier, og bruker urter fra norsk natur som er gunstig for hud og hår. Her møter man et stort problem!

Ren natursåpe uten tilsatt kjemikalier, alle godkjente oljer brukt også i fremstilling av næringsmidler.

Skal man selge disse såpene på julemesser og andre messer, så må man registrere seg hos Mattilsynet. Det for at Mattilsynet skal ha kontroll over hvem som lager for salg. Fra Mattilsynet så får man forskjellige svar om krav alt etter hvem som sender forespørsel og hvem som svarer hos Mattilsynet. Det gir stor frustrasjon hos de som tilvirker såper, da man ikke kan få konkret svar over hva som kreves av registrering og godkjenninger.
En kvinne som sendte forespørsel til Mattilsynet fikk beskjed om at denne var pålagt å få analysert samtlige forskjellige såper denne ville selge, med forslagsvis et firma i Danmark (samme som Lilleborg bruker) som tar over 8000 kroner for analyse av hver enkelt såpeprodukt man vil sette ut for salg, i følge de opplysninger kvinnen ga. Det vil si at om man har eksempelvis 10 forskjellige såpetyper med innhold av eksempelvis: ryllik, groblad, brennesle, honning, kamille, mynte, einer, lavendel, rosmarin, løvetann, så må man sende inn en såpe av hver for en analyse som vil koste den småskala produsenten 8000 kroner x 10, som blir minst 80.000 kroner. I disse tider hvor folk flest har nok med å betale huslån og øvrige forpliktelser man er pålagt til bankene og staten, så opplever man da at man må ta lån i bank for å få utført slike analyser, om man vil delta på noen lokale messer. Der sitter nok en gang finansmafiaen på lur og "KLIPPER" av det folk arbeider frem. Folk får mindre og mindre, og bankene mer og mer. Det etter et system som er lagt opp for at folk ikke skal sitte igjen med noe som helst. Det skal ikke lønne seg å skape noe selv lenger her i landet. All makt til finansmafiaen og staten.

Brenneslesåpe, rent naturprodukt uten kjemikalier.

Disse småskala produsentene som har dette som hobby og deltar på ulike julemesser, kan tjene 5000 kroner uten å oppgi dette til skatteetaten, slik regelverket for hobbysalg er. Det sier seg selv at de som har innhentet så stor kompetanse på såpetilvirkning at de kan selge produktene slik, ikke kan bære en så stor kostnad i forbindelse med en slik hobby.
Jeg kan ikke i min villeste fantasi skjønne hvorfor en slik analyse må til, den tid man bruker såpekalkulatorer som finnes flere av på nett (som kan etterprøves), sender inn reseptene som blir brukt til Mattilsynet for godkjenning, og bruker ellers oljer og kaustisk soda som allerede er godkjent solgt her i landet. Om man da får foretatt en slik analyse en gang, så vil den ikke kunne garantere at det er annet innhold i de såper som blir tilvirket senere uansett. Siden Mattilsynet her i landet ikke kan foreta en slik analyse, så vil jeg tro at de da heller ikke har analysemuligheter for å kontrollere såpene i etterkant, når de ikke er i stand til å foreta den analyse som skal til i forkant, der man blir henvist til svindyre firma i utlandet for å få tatt prøver de pålegger.
Jeg har selv kokkefaglig bakgrunn og har vært gjennom fag som organisk kjemi, og kan mye om fettsyrer. Jeg har derfra også kompetanse på luting av fisk, så kaustisk soda er jeg også godt kjent med. Fra kjøkken, både som kjøkkensjef og daglig leder har jeg i mange år jobbet tett opp mot Mattilsyn og har god kjennskap til krav om merking og internkontroll der ved produksjon av mat. Ikke en gang matretter blir man krevd analyse av for tilvirkning og salg, men det blir tatt sporadiske prøver når de er på inspeksjon. Det har dreid seg om maks en gang per år, når de har funnet forhold i orden. – Så hvorfor skal noen småskala hobbysåpekokere bli pålagt slike kostnader for å selge noen såpestykker?
Det skal visstnok være forskrifter i forhold til EU-krav som ligger til grunn.
Vi kan ikke ha det slik her i landet at folk skal gjøres handlingslammet av den grunn staten detaljstyrer folk slik som dette.
Dette gir monopol/oligopol for de store oligarkene på såpetilvirkning og omsetning. For man må vel forstå at en såpekoker som selger såper for noen tusenlapper i året ikke kan foreta slike analyser som ikke henger på greip i forhold til risiko. En person som har vett til å bruke en såpekalkulator og sender inn dokumentasjoner på reseptene til Mattilsynet vet hva denne driver med, og hva overluting (om jeg ser som eneste faremoment i dette) vil medføre. Jeg kan love at en småskala såpeprodusent som selger overlutede såper aldri vil få solgt sine produkter igjen. Derfor ser jeg ikke faren ved slik omsetning.


Brenneslesåpe (t.v.), ren olivensåpe (t.h.), ringblomstsåpe nederst.
Rene naturprodukter uten tilsatt kjemikalier.

Jeg ønsker et svar fra Helsedepartementet som tydeliggjør krav til fremstilling og omsetning av såper. Det holder ikke å henvise til fjorten forskjellige forskrifter i denne paragrafjungelen. Når Mattilsynet ikke har klarhet i kravene og forskriftene, så kan man ikke forvente at vanlige folk, som lager såper finner ut av det.

Her må en opprydding til og samstilling av de beskjeder som blir sendt fra Mattilsynet, til de ulike forespørsler som de møter. Jeg kan ikke se dette krav om analyse som annet enn krav satt for å hindre at folk skal greie å skape noe. Noen vil kanskje på sikt kunne skape en egen virksomhet av det, men de hindres altså på grunn av slike tullete regler.

Det er et paradoks at oligarkene som står bak de store såpemerkene kan bruke tilsetningsstoffer som både er allergifremkallende og hormonforstyrrende, der folk som lager miljøvennlige såper, uten noe som helst skadelig for hud, mennesker, eller natur, ikke skal få lov til det uten å stange hode i et regelverk som ikke henger på greip!


"Forbrukerrådet har testet 48 håndsåper. De fant allergifremkallende stoffer i 26 av dem."
 "I sju av såpene ble det funnet MI, et stoff som sterkt øker risikoen for å utvikle allergi. Dette stoffet ble i april forbudt produkter som skal bli værende på huden.
Seks av såpene inneholdt også stoffer som man mistenker er hormonforstyrrende, skriver Nettavisen,"
Saken kan leses på Sarpsborg Arbeiderblad, hvor faksimile er fra.Les også:
Det er ikke bare i lokal såpeproduksjon folk ser at det stilles så store krav til investeringer for å komme i gang, også innen landbruk. Det er et regelverk av dimensjoner som blir så kostnadsbærende at bankene stikker av med alt, om folk forsøker å skape noe. Bankene er gitt all makt, og politikerne står der som krøttdyr og rauter blindt fra talerstolene, uten å ville se tullskapen og den organiserte svindelen av folk! De har vel aldri forsøkt å skape noe som helt av ærlig arbeid selv?