15 juli 2010

Legevitenskapes verk i verdenssamfunnet.

Vi leser i dag i Dagbladet at jorden er overbefolket.
Dette som resultat av legevitenskapens utvikling i verden, etter mitt syn. FN's (WHO -som er en sidegren innen FN) inngripen med sitt nødhjelpprogram bl.a.
Galskapen som råder toppstillingene i FN kjenner ingen grenser.
I 1947 opprettet de staten Israel midt i Palestina, som jødene skulle få som sin stat. Resultatet ser man i dag hvor denne staten ble overbefolket i løpet av få år, når alle verdens jøder ville vende "hjem" til sitt nye land. Krigen i Midt-Østen trenger vel ingen øvrig kommentar.

WHO startet et verdensomfattende vaksinasjonsprogram for flere år tilbake, hvor Jens Stoltenberg hyllet dette vaksinasjonsarbeidet opp i skyene, senest i nyttårstalen sin i fjor (9,56 ut i videoen). Jens hadde feberglans over sin egen fortreffelige tale i det punktet der han så hver nordmann inn i øynene på selveste nyttårsdagen og tilkjennega sitt dype engasjement for dette arbeidet.

Nå lever vi i en verden som er overbefolket pga legevitenskapen og en liten gruppe "kloke menn og kvinner" som har korrupert seg til topps i FN systemet.
"Landsmoderen" - Gro Harlem Brundtland, som var en av pådriverne for dette fandens verk rømte til Frankriket etter sitt politiske virke i Norge og for verdenssamfunnet. Det er kanskje vanskelig å se sine egne i øynene etter et slik landssvik og verdenssvik som hun har forårsaket i kraft av sitt virke som leder for WHO frem til 2006? Man kan også spørre hvordan et menneske kan vie hele sitt liv til politikken, for å forme et land etter eget ønske, for så å rømme landet når dette er blitt som tilkjempet, for befolkningen. Er det bare maktsyken, eller er det et sykt sinn? Etterpåklokskapen...

Nå lever vi på en klode og i et land som er så overbefolket at alt er nødt å reguleres. Bare her i Norge kan vi ikke lenger kjøpe en hytte på fjellet, og sette oss opp ei bu, pga plassmangel i landet. Bo-komplekser så høye at det må heis til for å stable menneskene i høyden pga for lite areal til å sette opp boliger til hver enkelt famile.
Matmangelen brer om seg i verden, og det konkluderes med at det allerede er matmangel i verden og at det vil bli enda større matmangel i løpet av få år, med den populasjonsvekst som er. Likevel messer Stoltenberg og resten av hans disipler om at vi trenger flere folk i Norge! Flere folk til hva? Bruke samme retorikk som menneskene i u-land, avle unger for å ha noen til å vaske oss i ræva når vi blir gamle?
Jeg trodde høyt skolerte politikere, og folk av i dag var bedre opplyst og hadde mer fornuftig tankegang, når de påpeker hva som er feil i u-land, som de stiller seg til herre over, og samtidig fører samme løsning her i Norge. I hvor mange generasjoner kan man skyve problemet foran seg før det naturlig kolapser? Vi vil bli tvunget tilbake til den tid, da familier må ta seg mer av sine eldre og syke selv. Storsamfunnet kan ikke bære alle byrder, der det fremelskes at alle skal få leve opp, mennesker som iflg naturen aldri ville leve opp, om det ikke var for legestanden i Norge, og i verden. Det er upolitisk korrekt å hevde at foster med misdannelser bør nektes legehjelp til å bli født, men bør man ikke snart ta den debatten, der vi lever i et verdenssamfunn som er i ferd med å kollapse? Noen må faktisk bære denne velferden, som har utviklet seg til det sykelige. Noen ganger bør naturen få lov å styre uten menneskers inngripen!