29 september 2019

Pengeprioriteringene til de blå globalistene i regjering

Det er vanskelig å forstå hva de blå høyrepolitikerne anser viktigst å bruke penger på, i disse "klimatider", der de hauser opp om at ragnarokk kommer, om vi ikke finner oss i å betale inn enda flere "klimaskatter", som Høyre-regjeringen kan sluse over til EU og den nye verdensorden. Det er ingen grenser for skremselspropaganda om klimaet, der det hamres inn fra alle mediene, fra alle vinkler. Alt, absolutt hver en normalt liten bekk, normalt flyter over av vann av og til ved mye regn, adresseres klimakrisen. Det er blitt til det sykelige, og minner om en slags "klimasekt", der flokken går blindt rett frem etter klimapastors messing og befaling. Få journalister går tilbake i historien og viser til at det som skjer nå, også har vært normaliteter som har skjedd også for både ti og hundrer av år tilbake. Når de gir ut statistikker så er det nøye cherrypicking av informasjon. (Cherrypicking: Man henter nøye ut de små ting i store forhold og saker, som kan tjene skriverens sak, alle andre opplysninger blir skjøvet til side og ikke vurdert med. Noe som gir et helt feilaktig bilde av saken. Cherrypicking blir ofte brukt av dårlige ledere, for å diskreditere andre, som hersketeknikk.)
Jeg kan ofte bare se absurditeter hva gjelder regjeringens bruk av folkets skattepenger, mens folket blir stadig strupet hardere og hardere med skatter og avgifter. De alle globalistenes mål er å holde befolkningen akkurat så fattig at folket ikke går til fysisk opprør. Hver en krone som kan stjeles fra lommene til folk, tar de uredelige politikerne, som ikke lenger tjener folket og nasjonalstaten. Der de annonserer høylydt i mediene at de har gitt noe til folket, og da de med minst fra før, så kan man være sikker på at de har gjort andre trekk i andre inntekter, eller har fjernet fordeler fra andre skattereduksjoner, eller velferdsordninger. Kjøpekraften til de som lite har blir stadig dårligere. - Det mens de stadig bevilger seg stadig mer og særordninger for seg selv. Det er kvalmt hvordan de skjalter med folkets midler og begunstiger seg selv, gang på gang. Gjør de store blemmer, så går de ut med at "jeg tar ansvar", men tar noen ansvar, så følger det konsekvenser med. De kan tillate seg å rote vekk mange hundretalls millioner av folkets skattepenger og statsinntekter, som jo er folkets penger, med å si "jeg tar ansvar". Ikke noe av det får følger for de personlig. De fortsetter bare vanstyret, uten kompetanse, uten vett til å gjøre endringer. Trekker man det lenger ned, så kan man adressere det samme til kommunal forvaltning og ledere i kommunale enheter. Rådmenn, går stadig ut med strammere budsjett til kommunen, men når dårlig og manglende ledelse florerer, så rammer det hele befolkningen til sist, som må betale regningen, for overforbruket fra ledelse som ikke besitter kompetanse til å ha de ansvar de er gitt. Hvem er det som ansetter all den kompetanseløse ledelse i enkelte kommuner. Ledere som sitter bortgjemt på kontorer, og er så fjernt fra den daglige drift at de verken ser behovene, eller samspillet som må være på plass for å kunne ha en forsvarlig drift? De fleste ledere i kommunale enheter har også småledere under seg, men de blir gitt også de lukrative vaktene, så de kan gå tidlig hjem fra jobb. Noe de fleste voksne med familie ønsker, for å opprettholde en grei familiestruktur. Ute i enhetene så er det kaos. Ansatte blir syke og sykemeldt over lang tid av utbrenthet på grunn av den manglende styringen. Penger blir brukt som fulle sjømenn på land, der ledere sitter bortgjemt på sine kontorer, og ikke ser ute i enhetene hva som er av utstyr og behovene. Det kastet og sløses noe vanvittig. For folk og drivere i privat næring, så er det en absurd måte å drive på, der man der må ha inntjening for å kunne skape og forbruke. Man må betale av egen lomme. Sløsing rammer privat. Men derfra...

Når man ser prioriteringene regjeringen gjør hva gjelder pengebruk, og den messing som foregår om klima i alle statskanaler, fra fjernsyn til tabloidavisene, så kan man bare undre på om "det er noen hjemme", hos de styrende politikere. Det er absurd at organisasjonen ikke skal få en krone i statstøtte, for å bidra stort til å rense Oslofjorden, der man de senere år har sett bilder av fisk, fugl og sjødyr som er funnet døde, full av plast i magen. Hva tenker politikerne på? Nok prat! Kom til handling!"Organisasjonen SOS Oslofjorden jobber med å rense Oslofjorden for avfall, teiner, garn og annet mennesker etterlater, for å redde miljøet og økosystemene. På sine nettsider skriver organisasjonen følgende:


«SOS Oslofjorden består av frivillige som har som mål å rense fjorden for spøkelsesteiner, spøkelsesgarn og andre etterlatenskaper i fjorden. De frivillige er yrkesfiskere, hobbyfiskere og andre som har samme interesse om et rent fjord."
https://resett.no/2019/09/29/organisasjon-renser-oslofjorden-for-fiskeredskaper-og-skrot-far-ikke-en-krone-i-stotte-fra-miljofond-eller-det-offentlige/

05 september 2019

George Orwell 1984

NRK's "Folkeopplysningen". Bare navnet som er valgt på programmet...

- Det minner om hva man leser i boken Georg Orwell 1984: Der er det "Partiet" som styrer samfunnet. "Sannhetsministeriet", som spyr ut politisk korrekt informasjon, satt av Partiet, alt silt og nøye redigert. På "fjernskjermen", som er fjernsynet, er det kamera, som overvåkes av Partiet. - Så makta i Partiet kan følge med på hvilke borgere som ser på fjernskjermen når det er sending. Det er plikt å se det som sendes. I dag har vi kamera i dataskjermer, som kan kobles på overvåking og overvåke brukere og seere. I Orwells er det helikopter som går lavt ned og ser inn i folks vinduer, for å se om folk er lydige borgere under Partiets lover. I dag har vi droner som tar den delen. Fjernskjermens sendinger avbrytes stadig med to minutter med sending av "hat", for å prente det inn i folks sinn. Partiets vedtatte eneste og riktige tanker hamres inn ved gjentakende massesuggesjon. Vi ser det samme på fjernsynet i dag. (Nåde deg om du ikke messer opp og stiller deg positiv til masseinnvandring og båtflyktninger og tilslutter deg NRK og medienes (Partiet) bestemmelser for hva som er korrekt å tenke, mene og føle. I Orwells 1984 så står det at den store happeningen i hverdagene til folk er når det er fysisk henging av mennesker. Mennesker finner det underholdende å se mennesker sprelle med bena når de blir hengt, og at tungen blir stikkende ut stiv og blå. Det kan minne om hvordan NRK og mediene i dagens samfunn, driver karakterslakting av mennesker som opponerer mot den "venstre-vedtatte" riktige holdning til innvandring og politikken som føres. Mens mennesker forlyster seg over de mennesker som blir karakterslaktet og leter med lys og lykter for å finne mer ved å kaste på medienes bål under ofrene, mens man visuelt nær kan se fråden stå rundt munnen på de ivrigste, av "partiets gode tilsluttere". Barn som ikke får være med å se på henging av mennesker raser mot foreldrene, for den forlystelsen aksepterer de ikke å gå glipp av. Barn angir sine foreldre, og barna plasseres i offentlige institusjoner. (Det minner om nåtidens samfunn hvor det henger oppslag i skoler og barnehager, som oppfordrer barn til å ringe Barnevernet, og det er noe som er vanskelig hjemme.) Tankepolitiet, som leser folks blikk, og jakter de, om de ikke får den riktige øyekommunikasjonen.
Mennesker som er ansatt i Sannhetsministeriet, som omskriver det som skjer så det i historien blir lagret som en annen versjon, som passer inn i Partiets agenda. Mennesker som opponerer, fjernes fra jordens overflate kalles "fordampet" og har aldri eksistert. (Hva står i det skrevne historiske referatet over det som skjedde på Utøya, som er lagret i Riksarkivet i 60 år? Det som ligger ute på nett vil være fjernet, og etterkommere får servert en historie som kanskje ingen kan ettergå, og sjekke om er sann.Ta vare på avisutklipp, og skriv ut linker. Vil blekket være synlig i så mange år?)
Partiets tre slagord som er:
"Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke."
- der politikerne av Partiet bombet Libya uten legitimitet. "De gode bombene ", som dokumentaren til Brennpunkt heter, "fredsbombene". Alle skal registreres og inn i offentlige systemer. - Nekter man å føye seg går man gjennom livet som gjeldsslaver. Utestengt fra arbeidsmarkedet og svartelistet. Stiller man ikke spørsmål av kritisk art, så lykkes man. Jo mer naiv og uvitende, større karriere kan man få i det offentlige (Partiet). - Man ser det i kommunal drift. Ingen ledere er å oppdrive noen gang når man trenger kontakt, for å holde maskineriet i gang. Enten er de på seminar, syke, eller i møter. Der hakker det offentlige videre, tregt som fy, og kostnadsdrivende for skattebetalerne. Men hva spiller det for rolle? Det er Partiet. Det er sånn, de har bestemt at det skal være sånn.
Boken Georg Orwell 1984, anbefaler jeg alle som ikke har lest den. Det er bent frem skremmende hvor mange paralleller man kan trekke til samfunnstyringen med dens utvikling som skjer i dag.

08 mai 2019

Folk blokkeres fra Facebook og går over til nye sosiale plattformer:

Etter all sensur og blokkeringer fra Facebook har det i den senere tid vært en strøm av nye norske kontoer på de sosiale plattformene MeWe  (https://mewe.com/) og VK (https://vk.com/).

Man finner flere av interessegruppene man er medlem av på Facebook der, hvor folk etterhvert samles, uten sensur av venstresidens ekstremister, hva gjelder rikets tilstand og politiske føringer.

Stadig blokkerer FB. Er det politisk venstreaktivisme av den ekstreme typen som er gitt tillit og myndighet til å sitte med sensur og blokkeringsfunksjon på den sosiale plattformen? Det er blitt meg fortalt at venstreekstremister på FB går klappjakt på individ de vil eliminere fra den politiske offentlige debatten, med at de aktivt går inn og masserapporterer innlegg som de kan finne snev av av noe som kan tolkes som "hat".

Facebook prøvde seg på blokkering av meg igjen i dag (02.08.19), med hele 30 dagers blokkering. De åpnet kontoen raskt igjen, da jeg påklaget det. Der de beklaget at de hadde handlet feil. Man vet jo aldri lenger når og om en blir blokkert igjen, og at bevismaterialer i sakens gang blir fratatt en råderett over, så jeg finner det greit å ta skjermdump å legge ut, så folk selv får se hva som er skjedd, og hva man kan vente seg av FB fremover. Denne kommentaren skrev jeg på en artikkel hos NRK på Facebook, som skrev om politiet som måtte rykke ut med hele 17 politienheter i Oslo, som måtte stagge en ungdomsgjeng som skrek mot de og ropte Allah mellom skjellsord og fysiske angrep mot politiet. En av de høytropende sa i et intervju med samme medium at politiet snakket til ungdommene der som om de var dyr. Det var til det jeg la inn kommentaren i debattråden, som ligger til grunn for FB's aksjonering denne gangen. Retorikkformen la vel omtalte opp til selv?
Norge er blitt en røverstat, der kriminelle og kjeltringer blir beskyttet av FB, fremfor barn og andre sårbare mennesker i ulike situasjoner og områder. Barnas Trygghet offentliggjorde ingen navn.


Facebook blokkerer stadig. Like ofte beklager de avgjørelsene og skriver at de gjorde feil vurdering. Det kan virke som at de ikke er enige der bak kulissene, blant politiske ekstremister som har fått moderatormakt, og kan stenge ut folk som det passer seg selv. 


Kommentar av skjermdump under, med reaksjon fra FB. Den kommentar ble lagt inn på Aftonbladet, der den svenske avisen publiserte en artikkel om Per Jimmie Åkesson, som nå var blitt Sveriges tredje største parti. Man vet jo hvorfor Åkesson og Sverigedemokraterna fosser frem, men Gud forby å påpeke fakta. Samfunnsutviklingen er blitt så stygg at den ikke tåler dagens lys, den skal ties ihjel. På Facebook får ikke fakta nevnes. Et nettsamfunn og samfunn som minner mer og mer om innholdet man leser i boken "George Orwell 1984". (Boken er nå kommet ut også på norsk.)

Men da jeg postet denne skjermdumpen på Facebook, så blokkerte de sannelig igjen, og har stengt alle muligheter for tilsvar. Hvem er de, og hva bor i de individene som er gitt myndighet til å sensurere og stenge ute folk på Facebook? 

Kan ikke Facebook stå for de handlinger de utfører, offentlig, når de blokkerer på nytt, når man offentliggjør de feil de begår i modereringsutførelsen??
Daglig kan man lese om bilbranner , voldtekter, skyting og knivstikking der i Sverige. En ukes tid etter blokkering, som følge av min kommentar over, kan man lese i Aftonbladet igjen:


Neste dag har man en skyting, der en mann dør. Men hva er vel et menneskeliv verdt for de som modererer på Facebook og ellers den politisk sannhetsfornektende pressen?

Skjermdump fra Aftonbladet, 08.10.19Men det er totalforbud på Facebook, mot å relatere slik volds og terrorkriminalitet til innvandringen, tross at det i nær 100% av tilfellene, er innvandrere som står bak slikt fandenskap. Det er blitt så politisk rett i mediene, at man ikke lenger kan skrive om virkeligheten, som utspiller seg i samfunnet. Hvem er det mediene og makta tror at de lurer, og hvilke tanker har de om konsekvensene av slik knebling av ytringsfriheten, og ihjeltielse av virkeligheten som utspiller seg i samfunn? Problemer forsvinner ikke ved å tie de ihjel. Man derimot mer eller mindre legaliserer volds- og terrorkriminaliteten i samfunn. Hva skal man lenger med politikerne som styrer, som fører en slik politikk?
04 januar 2019

Fredelig nytt år!

Slutt å handle unødvendige ting. Reparer og gjenbruk. Spar miljøet. Handelsstanden vil merke det og det vil skape ringvirkninger i driften av Norge. Når handel stopper opp så vil det tvinges frem endringer. Vi er nødt å formatere vårt samfunnsdrift på nytt, for det som er nå, er helt ut av kurs. Man skaper ikke noe ved å ødelegge miljøet, importere  og handle "juggel"over grensene. Handle fra lokale produsenter i den grad en har mulighet. 

Vi lever i en tid hvor det kjennes som at "flokken er på vandring". Alle normer og selvfølgeligheter er mer som visket vekk. Det er ikke lenger substans, under føttene, eller i samfunnet rundt oss. Det virker som at alt er i fri flyt. Politikere som forteller oss hvordan vi skal tenke, føle og mene. Alle skal inn i slusen, ingen skal tenke selv, og om du likevel gjør, så for all del ikke våg å ytre det høyt!
Slik har det vært til nå. Men man merker et opprør i folket. Menneskene er lei av å bli kneblet, samtidig som man blir avspist stadig mer av sine jobbinntekter og trygder, mens man er vitne til at den arrogante politiske makteliten velter seg i særordninger med ekstragoder for seg selv. Det topptunge laget av kvinnelige politikere, vil belære oss våre liv og holdninger. En av de som selv knapt har vært hjemme til egne barn i deres oppvekst, forteller i sin nyttårstale at norske kvinner bør avle flere unger i landet. Hva vet du statsminister Erna Solberg, om det å være mor i dag? Leve fra hånd til munn på vanlige arbeiderlønninger. Stå opp klokka 5.30 for å gjøre klar dagene, røske søvnige små ut av den dypeste søvn for å kjøre de til barnehager, for å rekke jobb. Hente de små mellom 16.00-17.30, lage middag og kveldsmat på de få timer som er igjen av dagen, før de små skal legges på "lading" til neste dags rotterace i barnehager og familieliv, som har flere familiemedlemmer som skal bringes og hentes på aktiviteter og treninger. Man kan ikke lenger sende tenåringene sine på trening og aktiviteter alene, for til det er faren for knivran og voldtekter for stor. Dere har etablert et samfunn som ikke lenger er trygt å ferdes i lenger. Er det ofte du tar alle de oppgavene hjemme selv Erna Solberg? Så mye penger som du har ervervet deg av folkets skattepenger i egen lønn, så kan du glatt leie en "nanny" som fristiller deg alle hverdagsoppgavene på hjemmebane, der mannen din ikke stiller opp. For du gjør vel knapt noe selv av det som normalt følger med en mors arbeid i hjemmet? Sannelig kan du oppfordre kvinner i landet til å føde flere barn i din nyttårstale! De andre to kvinnene du styrer politikken sammen med, som selv er barnløse, har ingen peiling på hva det vil si å drive AS Familien, og forstår ikke hvilke krav som familier møter i hverdagene i 2019. Man kan lese seg til mye, men nattevåket og det daglige livet, familieøkonomien - der mange ligger søvnløse av bekymringer. -Være totalt utslitt før man allerede går på jobb, av mangel på nattesøvn av små barn som har romstert om nettene, det vil dere ikke forstå, før dere har kjent kvalmen og avmakten på kroppen selv. Kjent stresset helt inn i ryggmargen.

Hvordan kan dere tre topptunge damene forsvare klimamål, samtidig som vi lever på en overbefolket jordklode, som dere oppfordrer å føde flere barn inn i. Barn ønsket for å vaske dere i baken når dere blir gamle og uføre selv, og ellers brukt til å jobbe inn skatter og avgifter til staten. Skattepenger dere auser ut av landet til korrupte statstopper i andre land og skattepenger som dere forsyner den globale like arrogante makteliten med! Skal norske kvinner føde dere skatte- og avgiftsgeneratorer? For det er nettopp det folket er nedgradert til å ha blitt i dette landet. Folket i landet har ingen ting de skulle ha sagt lenger, der de ikke lenger blir hørt. Likevel påstår dere Norge demokratisk styrt? Jeg forstår det ikke! I et demokrati, så skal det være folkeviljen som føres. Men dere arrogante hormonelle politikere turer frem, og viser en føring og fremferd som politikere, som er til å spy av! Man har tidligere snakket om politikerforakt. Det er ikke dekkende ord lenger.
Det kan virke som at deres eneste mål er å utarme befolkningen helt til smertegrensen, uten at folket gjør opprør. Dere hevder frekt å ha gitt lettelser og tillegg, samtidig som dere kutter stønader og pålegger stadig høyere og nye avgifter. Bompenger rundt hver en sving på veier som blir bygd, som om befolkningen er straffanger og lever under portforbud.

Nettavisen skriver 04.01.2019 at nordmenn skylder 3442 milliarder kroner. Nettavisen skriver også:

"Men nordmenn er heldigvis også formuende. En annen SSB-statistikk viser nemlig at ved utgangen av 2017 hadde de norske husholdningene en brutto formue på nærmere 10000 milliarder kroner."
Hele artikkelen kan leses her:
(https://www.nettavisen.no/na24/privatokonomi/nordmenn-skylder-3442-milliarder/3423575954.html?)

- Det forundrer meg at fremtredende økonomer i landet som skriver i finansaviser ikke balanserer regnestykket ved å fortelle befolkningen at den "kapitalen" som er regnet som formue, ikke er reell. Ingen boliger som er regnet med som markedsverdi, er verdt sin kapital i reelle verdier. Det vet velutdannede økonomer. Det er å villede befolkningen.

Hele artikkelen kan leses her:
https://www.dagbladet.no/nyheter/statsministerens-ektemann-setter-pengene-sine-i-bompenge-norge/68670311

(Jeg er klar over at en kan linke til overskrifter, men velger å ta med hele nettadressen, da linker av lite fordelaktig karakter for maktpersoner i landet har en tendens til å bli flyttet på og forsvinne.)

Tross at folk er så nedtynget i gjeld, og fattigdommen bare øker, så mener altså Erna Solberg at fattige bør eie flere aksjer. Skal de spise aksjer Erna Solberg? Folket er kjent med at din mann eier aksjer i et av landets større bomveiselskaper. Det skulle vel gi et solid innkomme til din privatøkonomi det Erna Solberg, og meske dere på de fattiges innkrevde bompenger, som det jo blir stadig mer av her i landet? Avisen skriver at du og din mann har delt økonomi. - Det hjelper ikke på den manglende anstendigheten. Du nyter selv godt av disse pengene i ekteskapet. Får da mennesket aldri nok? Selv oppdrettsnæringen har din mann mange aksjer i. Samtidig som din søster har hatt en fremtredende lederstilling i Marine Harvest. Oppdrettsbransjen som forurenser og forgifter sjø og havområder, som legger fjorder døde og forurenser miljøet for generasjoner fremover. Også dine barn. Eier du ingen skrupler menneske? Samtidig så går du i front for å kreve folk for miljøavgifter? Klimaavgifter? Det er ingen samsvar i det du foretar deg selv som politiker/privatperson, og det du forlanger og forventer av folket, menneske! Heleren er ikke bedre enn stjeleren er gammelt visdomsord.

"Til hovedstadsavisa hevder Solberg at børsoppgangen er årsaken til at de rike har rykket ytterligere fra i 2017. De fattigste, mener statsministeren, burde eie flere aksjer for at de også skal kunne nyte godt av gode tider blant verdipapirspekulantene.
— Det er børsoppgangen som forklarer endringen fra 2016 til 2017. Jeg ønsker at flere folk investerer i aksjer og fond, og jeg ønsker at flere folk eier sin egen bolig. Den fattigste tiendedelen i Norge har minst penger spart i fond og de eier i minst grad sin egen bolig, sier hun.
Statsministeren virker ikke å ha reflektert over at det kan være vanskelig for de med minst penger å kjøpe store aksjeposter. De fattigste ti prosentene i Norge har en gjennomsnittlig negativ formue på over én million kroner."
Du som statsminister burde heller lagt til rette for at det skal lønne seg å jobbe her i landet, leve av egne ærlige tjente penger, fremfor å leve av å flytte på andres penger. Det er noe skamløst over Børsen og aksjespekuleringene. Når vi har politikere som velter seg i velstand på lønn de har bevilget seg av fellesskapets kasse, samtidig som de lever fett privat på bompenger som de selv pålegger befolkningen, da er det noe motbydelig skamløst over det hele. Å ja, det er flere høyrepolitikere som har aksjer i bompengeprosjektene rundt om i landet, og da snakker man i høyeste grad om korrupsjon!
Hele artikkelen er linket til her:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GkpoQ/flere-hoeyre-topper-har-bompenge-bindinger
Bak Erna Solberg på listen stod Øyvind Halleraker, som tett frem til valget var partiets samferdselspolitiske talsmann. Han trakk seg midlertidig fra vervet, etter at VG avslørte at han hadde mottatt flere ti tusen kroner i skjulte honorar fra bompengeselskapets lobbyforening.

Det er ikke bare i sitt levende liv her på jorda at de styrende politikere har ordnet med særordninger for seg selv. Leste forleden dag at statsrådene har egne særordninger for seg selv om noen av de kreperer av hjerteinfarkt også, mens de er på post. Ektefellen får i slike tilfeller lønna til statsråden utbetalt i tre måneder etter dennes død, og begravelsen skjer på folkets bekostning. Det mens øvrige folk i landet får en gravferdsstøtte på 20.000 kroner, som knapt holder til å hente levningen og få den kremert. 
"§ 19.Dødsfall og yrkesskade
Hvis en stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant dør i løpet av valgperioden, skal de etterlatte utbetales representantens godtgjørelse for hele dødsmåneden samt de tre påfølgende månedene. I tillegg dekkes nødvendige utgifter i forbindelse med representantens begravelse."
-Selv i egne begravelser skal de der fråtse og velte seg i folkets midler. En kan undre på om kistene er vanntette også, fylt opp med champagne...

Mitt ønske for det nye året og fremtiden er at nåtidens grådige korrumperte globalister av topppolitikere blir jaget ut av regjeringskontorer og Storting, og at folket gjeninnfører demokratiet, med en styring som gavner det norske folk og nasjonalstaten Norge! Om Luksusfellens økonomer skulle ta nye oppdrag i det nye året, så ville en god start være å gå inn i regjering og Storting og lære de som forvalter våre penger litt om økonomi, der det strøs penger rundt seg som om de går blinde i fylla i tro om at folkets penger kommer fra Sareptas krukke. Det forundrer meg at de tyngste økonomene i landet ikke går mer aggressivt ut i mediene, etter den vanvittige pengesløsingen til politikerne som styrer landet!

Mens statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale til folket maner folk til å avle flere skattebetalere og lydige arbeidsmaur, så reiser folket seg på tvers av det politiske fargespillet og samles i "Gule vester". En videreføring av opprøret som er i Frankrike. 

Fredelig nytt år!

PS. Oppfordrer alle mine lesere til å melde seg inn i nei til EU.
Om man ikke bidrar aktivt, så vertfall gi de medlemsavgiften, så de kan jobbe videre med. 


Les også: