21 april 2015

Hva vil du tilby flyktningene, Jonas Gahr Støre?

Folk svømmer i sjøen og drukner på flukt på grunn av uroligheter og krig.
Regjeringen vil sende ned båter for å plukke opp mennesker som ligger i vannet. Med det påtar de seg et ansvar etterpå også. Visst skal man hjelpe mennesker i nød!
Hvordan vil de så skaffe de bolig og arbeid her i landet, når kommunene ikke greier å integrere og skaffe jobb til de som allerede er her? Statens introduksjonsprogram for flyktninger varer i tre år, etter det må de greie seg selv, eller det som skjer er at svært mange av de må på sosialkontoret, for å få hjelp til alt livsopphold og bolig. Alle sosiale ytelser går av kommunens budsjett. Etter tre år blir de flyktninger som ikke greier seg selv, ren utgiftspost for kommunene. Mange vil ikke bli integrert i norsk kultur. En del mener man er "vantro" om man ikke deler deres fanatiske religion.

Kommunene sliter som aldri før, der de er oppe i en gjeldsgrad på nær 75% og ikke har penger til å sørge for å dekke elementære behov i skole og kommune. Kommunene pålegger stadig mer skatter og avgifter. Den senere tid har det vært eiendomsskatt som kommunene har dekket gjeldsbyrdene og hullene med. Uten den har kommunene gått i stå. Det er ikke mer å spare. Der man i grunnskolene ikke lenger har penger til forsvarlig bemanning for å kunne innfri lovpålagt krav om tilpasset undervisning, der svært mange elever på de små trinn har store atferdsproblemer og krever mye ressurser. (Man kan jo undres hvorfor det er blitt en så økende grad av små barn med atferdsproblem.) Hva skjer med de barn i fremtiden, om de ikke får hjelp når de trenger den, for å korrigere både atferd, så de kan få et grunnlag for å kunne motta lærdom. Det er ofte for sent å sette inn hjelp når skaden er så stor at ungene allerede har fått stempel "utfordrende unger", i lokalsamfunnene de bor.

Nå vil Arbeiderpartiet ta inn 10.000 flere syriske flyktninger i sitt partiprogram. Partileder Jonas Gahr Støre kunne kanskje dele ut av sine egne 50 millioner kroner, som han har på bok, til disse hjelpetrengende menneskene, siden han fremstår så raus og god med andres penger, som folk må ta opp lån og sette seg i gjeld til finansmafiaen og staten for å betale. Dele på godene. - Jeg trodde det lå i sosialistisk ånd.
Jeg deler alltid raust av mitt. Hvorfor deler ikke du som er en rik mann Jonas Gahr Støre? Hvor mye trenger mennesket for å leve et greit liv?

Hva har vi å gi disse flyktningene her i landet? Asylmottakene er sprengfulle. Ikke har vi boliger til dem, Ikke har vi jobb til dem. Vi har ikke jobb til våre egne etniske norske, som er gjemt vekk på ulike tiltak i NAV. Ofte blir etnisk norske arbeidsledige satt inn i "kvalifiseringsprogram", der kommunene kan benytte seg av de som gratis arbeidskraft. En spekulativ måte for sosial dumping. Du forfekter den ideologi som mesteparten av den norske befolkningen ikke deler med verken deg Jonas Gahr Støre, eller partikratiet som jobber for "En ny verden" (New World Order).
De fleste av oss er glad i landet vårt og kulturen vår, og ønsker at vi skal få kunne leve slik i fremtiden, uten frykt for overgrep og kriminalitet, slik den typen endring har eskalert i takt med innvandringen de senere tiår.


Vi har et partikrati som ikke lenger jobber for det norske folk, men som jobber for "En ny verden" (New World Order). Deres plan er å slette alle landegrenser, der verdens folk skal bli til ett. En  ny jord administrert fra FN, ledet av EU. Nei, jeg vil ikke ha den nye verden! Folk bør sette seg inn i hva dere driver med. For den som ikke har kjennskap til noe av dette så anbefaler jeg å søke på youtube på "New World Order". Man finner også mye ved å google det.

Det bør opprettes mottak og hjelpe flyktningene i landområder nær deres egne, så de kan tilbakeføres når det blir rolig i landområdene. På sikt løses ingen problemer med å overføre problemer til Norge eller andre land. Med de pengene man bruker på å hjelpe noen få, kan man hjelpe mange mange flere ved å hjelpe de nært der de kommer fra. Er ikke alle sine liv like mye verdt?


Hvorfor tar ikke flyktninger fly i stedet for å ta illegale båttransporter som de har betalt det mangedobbelte for å "flykte" med?
( https://www.facebook.com/gapminder.org/videos/986547564713535/?pnref=story )

EU direktiv 2001/51 / EC
(1) For å bekjempe ulovlig innvandring effektivt, er det viktig at alle medlemsstatene innføre bestemmelser om fastsettelse av forpliktelsene til operatører som transporterer utenlandske statsborgere inn i territoriet til medlemsstatene.
(3) Bruk av dette direktiv berører ikke de forpliktelser som følger av Genève-konvensjonen om staus av flyktninger."

EU med sitt direktiv driver disse flyktningene til sjøs. Så kommer de etterpå og ber hele verden stille opp for å redde de og ta kostnadene. Er det troverdighet i slike dobbelføringer i utøvelsen av makt?

"EU-lederne vil sannsynligvis enes om å umiddelbart forberede en «systematisk innsats for å identifisere, beslaglegge og ødelegge fartøy før de blir bruk av menneskesmuglere». En samordnet militær operasjon skal etter planen foregå innenfor internasjonal lovgiving." skriver Human Right Service


Jeg anbefaler å se denne dokumentaren av Jüri Lina.

13 april 2015

Omskjæring av gutter, med stortingspolitikeres velsignelse

10.03.15 skriver NRK Sørlandet at Sørlandet sykehus starter omskjæring. Omskjæring legalisert ved lov av det norske Stortinget. Her i Norge blir barn hentet ut av familier om foreldre kliper litt for hardt i et barn eller gir det en dask i rumpa. (Nei, jeg forsvarer ikke denging av unger!) Men jeg vil sette det opp mot dette barbariet som NORSKE VOKSNE POLITIKERE velsigner og tillater. Bedøve små forsvarsløse guttebarn og skjære av de forhuden på helt normale kjønnsorganer. De små guttene hylskriker av smerte i dager og uker etter inngrepet. Hvem er dere voksne politikere som vil de små så vondt? Sexliv som begrenses og fratar mannen mange muligheter for teknikker og lek i sexuell sammenheng som voksen. Dere har gjort knefall for tullinger av jøder og muslimer som driver med disse religiøse ritualene her i sivilisert del av verden. Man trodde vertfall man levde i en sivilisert del på kloden! Er dere norske politikere på Stortinget så i klørne på sionistene at dere ikke tør sette dere til motverge og beskytte de små?

"Stortinget har bestemt at nyfødte gutter i Norge skal få tilbud om omskjæring på sykehuset rett etter fødsel. – Vi starter denne uken et tilbud om omskjæring med lokalbedøvelse for gutter som er under fire uker gamle." - sier leder for kirurgisk avdeling, Ole Tysland.


Walid al-Kubaisi, en norsk-irakisk forfatter, samfunnsdebattant, sivilingeniør og politisk flyktning  sier til NRK Nordland at han er forfulgt av mareritt. Han har skrevet om sin opplevelse av omskjæringen han ble utsatt for som barn, i et innlegg på Mental Helses side. Jeg vil anbefale alle å lese det! Det er sterkt stoff, som ethvert menneske med normalt følelsesregister vil reagere på.
"Jeg tenkte: Hvor grusomme mine foreldre og alle disse naboene var. De nyter å høre mitt skrik og nyter min pine. De spiste søte kaker og danset til musikken. Det var ikke en forbigående smerte. Mange dager etter dette kom mannen med esken hjem for å lege såret og rulle bandasjen over spurven. Våre spurver var amputert. Siden da fryktet jeg en hver brun eske jeg så. Såret ble leget. Men såret i hjertet ble enda ikke leget. Arret minner meg om den sommerdagen da musikken ble høyere enn skrikene mine og ansiktene av menn med mustasjer nøt å utøve sin makt mot hjelpeløse skremte små gutter."
Hvem er dere voksne mennesker som gjør så vondt mot deres forsvarsløse små barn? Barn skal være trygg på sine foreldre og stole på at de beskytter dem. Foreldre skal være den tryggeste havn små barn kan søke ly i. Men dere holder dem fast og skjærer av de forhuden så de skriker av redsel og smerte. Hvem er dere som gjør barna deres så vondt? Dere politikere som har tillatt dette her i Norge: Må dere bli tilgodesett de varmeste plassene der kjettingene rasler! Når muslimske foreldre gjør sine barn så vondt uten samvittighet, så kan jeg forstå at Barnevernet tar fra de ungene av andre voldelige årsaker. Der kan ikke finnes skrupler hva gjelder ondskap mot de forsvarsløse små! Barnevernet har store problemer med å finne nok fosterhjem for denne gruppen mennesker. Jøder er ikke bedre. De driver også med dette barbariet mot guttebarna.
Dette handler ikke om rasisme, men nulltoleranse for legalisert barnemishandling som del av ritualer i religiøse miljøer.
"Vi var forfulgt av den brune esken som vi rømte fra i våre mareritt. Og når jeg ser små gutter som plutselig gråter når vi prøver å snakke med dem, forstår jeg at mustasjene minner dem om sviket da de omskåret. Og dette vokser sammen med dem. Ubevisst blir noen av dem aggressive mot samfunnet, eller plutselig får de vrede og aggressivitet mot folk rundt dem. Noen av dem får sadomasochistiske følelser: De nyter å pine seg selv og andre."
"Omskjæring fører til at gutter gråter for ingen ting. Problemer med søvn og sjenanse, aggressivitet og tendens til å isolere seg er konsekvenser av omskjæring. Den muslimske verden kan redusere voldstendenser i samfunnet om de slutter med denne praksis som ikke har noen fornuftig grunn, men er en skadelig, barnefiendtlig tradisjon. Likevel praktiseres denne tradisjon, og man finner få som forsvarer barna og gi uttrykk for denne kriminelle handling de blir utsatt for. «Men dette er vår identitet!» sa min muslimske venn. «Nordmenn forbinder identiteten sin med verdier som religionsfrihet og demokrati, toleranse og ytringsfrihet, mens din muslimske identitet er knyttet til forhuden?» Han ble stille!"
Takk Walid al-Kubaisi, for at du deler erfaringen din. Vi får håpe at det finnes vett i noen av de norske politikere i Stortinget som kan reversere denne legaliserte ondskapen mot små barn.
Disse folkslag må gjerne drive omskjæring, men da skal det være frie valg som guttene selv tar når de er myndige! Ikke noe som blir gjort med tvang fra foreldre når de er forsvarsløse små! Ethvert menneske skal ha råderett over egen kropp hva gjelder fjerning av kroppsdeler gjort av vår skaper.


Jyllandsposten i Danmark skriver at gutter som blir omskåret har 46% større risiko for å utvikle autismeforstyrrelser. Når man leser Walid al-Kubaisis opplevelser så kan man forstå at guttebarn blir traumatisert av denne galskapens handling. Når man ser alle overfallsvoldtekter som er skjedd og stadig skjer her i samfunnet, utført av ikkevestlige innvandrere som man kan ta regning med er omskjært, så er det betimelig å stille spørsmål om det er sammenhenger.


"– Små barn kan fullt ut registrere når noe gjør vondt. Den frykten de opplever og forbinder med smerte lagres i noen tilfeller som et traume, som senere i livet kan utvikle seg til autisme, sier overlege Morten Frisch i Statens Serum." (Forskning dott no)
Hva autisme?