29 august 2013

Mullah Krekar har kastet seg inn i valgkampen

- og sosialistene danser av glede! Nå får de skikkelig drahjelp de siste ukene mot valget. Det er vel slik at Arbeiderpartiet etterhvert er totalt avhengig av Krekars tilhengeres stemmer, for å holde på makten. Pøs på med innvandring fra ikkevestlige land og øs raust ut av den norske befolkningens penger til disse, og valgstemmene er kjøpt og trygge! Det er mange måter å kjøpe seg makt på.
Innvandrere blir instruert på norsk-kurs de blir sendt om at de må stemme på Arbeiderpartiet, med beskjed fra de sosialistiske lærerne at det er det beste partiet for de. Den informasjonen kommer fra innvandrere selv, som har deltatt på kurs.

- og jeg skal si deg hvem du er.

Tidligere i uken gikk hotellbaron Olav Thon ut i media med klar melding om at han velger FrP. Olav Thon har skapt hundrevis av arbeidsplasser, ja vi snakker kanskje om tusenvis. Hvor mye skatt har arbeidere under han, betalt til staten? Uten næringslivstopper som Olav Thon, som skaper arbeidsplasser ville det blitt fattigslig med skattekroner i statskassen, som sosialistene kan øse av til de nye landsmenn som er kommet til landet som lykkejegere for å leve med sugerøret i statskassen, eller sende i strie strømmer ut som bistandsmidler til mer og mindre korrupte regimer.
Når da sjef for Rikskonsertene og tidligere kulturminister Turid Birkeland, som driver konserter som er finansiert med blant annet pengene fra Olav Thon, sender klar melding ut at hun ikke sjekker inn på Thons hoteller mer som følge av hans politiske valg, da blir det i grunnen ganske paradoksalt der hun selv og musikerne hun administrerer er lønnet av staten med skattene fra blant annet Thon. De får kanskje kulturstøtte også, som Olav Thon sterkt har bidratt til med sine skatter fra bedriftene han eier? Man biter ikke hånden som gir en mat Turid Birkeland.
Når politikken til sosialistene har nådd slik lavmål, da er det sannelig på tide å se på om det er politikk eller maktsyke som er drivkraften i arbeidet de legger ned i sine maktposisjoner for Arbeiderpartistaten.

I år gjør jeg som Olav Thon, jeg stemmer FrP! Nå må den endeløse galskapen og svindelen av befolkningen ta slutt, og inn må folk med normalt gangsyn i økonomi og samfunn, som forstår at midler kommer av arbeid, og ikke av å flytte rundt på andres penger. Vi sees på et av Thons hoteller i godt selskap!

27 august 2013

Groruddalen - den flerkulturelle idyllen til Arbeiderpartiet.

Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet skryter uhemmet av Groruddalen og mener det er et godt sted å bo.

Tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen advarte mot utviklingen allerede i Dagbladet i 2001. Berntsen var en av de få Arbeiderpartifolkene som har klepet i arbeid, og var nokså frittalende. Uttalelsene hans ble møtt med vantro. Oslo APs leder den gang, Bjørgulv Froyn sa at det var galt å legge Groruddalens problemer på innvandrere. Og det kan man vel si seg enig i. Det er Arbeiderpartipolitikerne som er ansvarlig for den utvikling de aktivt har latt skje med bydelen. Endatil Per-Kristian Foss mente at det var å stigmatisere en bydel og en folkegruppe. Vi ser i dag resultatet av arbeidet til politikere som den gang valgte å gjøre som strutsen, stikke hodet i sanden og late som problemene ikke eksisterte. 

La oss se hvordan andre etniske norske opplever bydelen i Oslo og hvordan de trives der 12 år etter Berntsens varskurop til politikere og pressen:

Marius Sørvik skriver at den populære frasen Kampen om Groruddalen er egentlig kampen om hegemoniet i integreringsdebatten. Han som veldig mange andre, er fullstendig klar over at landet har blitt et offer for fremmedspråklig kultureksport. "Ikke at det utelukkende skal forbindes med noe negativt, men hvorfor skal vi bli blindet av makten, og ikke få vist fram statistiske fakta i beste sendetid, på statskanalen?" - spør han på Dagsavisen.
Det er blitt 18000 færre etniske norske i Groruddalen fra 1999-2010 (tall fra SSB) Hvorfor flytter så mange etniske norske derfra, om det er slik at bydelen er så fantastisk å bo i, som Jan Bøhler påstår?

Det er vanskelig å være etnisk norsk i Groruddalen sier Patrick Åserud til avisen Oslo By. De siste årenes utvikling har skremt han og familien vekk fra bydelen. Han mener miljøet der er i ferd med å knekke sammen av mislykket integrering.


Utviklingen i Groruddalen er en tikkende klokke, mener venstrepolitikere Abid Q. Raja. Etniske nordmenn flytter ut av Groruddalen i tusentall, mens minoritetsbefolkningen flytter inn. Han sier i Oslo By-avisen at det rapporteres om elendig språkmiljøer i barnehager og skoler, og trusler om juling hvis man har salami på matpakken. Venstrepolitikeren frykter ghettoer og en mørk fremtid for Oslo.

Vi kan vel allerede uten å overdrive påstå at det allerede er ghetto der. Vi er et sannhetssøkende folk, og hvem skal man lure? Vår oppvoksende slekt til å få de politiks korrekte holdninger, slik man lærer ved lærerhøyskolene for utdanning av lærere, der slike ting er sterkt tabu å snakke om som utfordringer i skoleverket?

NRK har besøkt Groruddalen og tatt opp problemet og sett nærmere på Oslos mest omtalte dal. Er det en multikulturell idyll, eller er det en ghetto? Bussen dit kaller de "Colorline".


Hvor er tabloidpressen? VG, Dagbladet- de kjøpte og betalte arbeiderpartiavisene, til å dekke disse sakene? Som man ser har de ikke nevnt innvandringsproblematikken som også eksisterer. La oss få et ærlig bilde i media, av den utvikling som innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet fører til. Når selv innvandrere mener de ikke får anledning til å lære norsk og lære om norsk kultur, da bør varselbjeller ringe for alle og enhver. Hvordan skal de kunne bli integrert når det er slik som de selv forteller i youtubedokumentaren over som NRK laget?

Dette handler langt fra om rasime, men fremtiden til alle våre barn, etnisk norske barn og innvandrerbarn i landet.

Oppdatering:
Situasjonen på Grønland er verre enn noen gang, skriver TV2. Fri flyt av narkotike, mange bostedsløse, ran og lommetyveri. Fritidsklubbene er blitt samlingssted for gjenger av kriminelle. Beboerne ber politikere ta grep.

"Trygdeslasker"

NAV- har gjort folk handlingslammet og sykere, den tid denne etaten har eksistert. Da NAV ble opprettet skulle det forenkle det meste for klienter og brukere. All ekspertise skulle bli samlet på en plass, så brukerne slapp og renne fra kontor til kontor. Med datateknologi, skulle opplysninger samles, så man slapp den store papirforflyttingen. Tross datateknologi, så blir alle papirer man leverer fra seg til NAV sendt sentralt til Oslo for kopiering i tre eksemplarer, for så å bli sendt rundt til involverte i saksbehandlingen og for lagring. Tross disse tre eksemplarer så leser man stadig om at brukere har fått trenert sakene sine som følge av at "papirer er rotet vekk hos NAV". Hvordan er det mulig, tenker jeg.
I dag leser vi på NRK-nyhetene om en ung dame som har vært gjennom operative inngrep, som har ført henne til NAV. Hun ønsker ikke å leve i en slik situasjon, på NAV. Hun har greid å skaffe seg en deltidsjobb på 50% som hun makter å stå i med redusert arbeidsevne. Den unge positive damen taper da 3000,- pr måned i nettoinntekt, når hun velger å bruke sin restarbeidsevne. Ethvert oppegående menneske må forstå at det er vanvittig galskap som rår landet. Det skal da lønne seg å jobbe, fremfor å motta trygd?
Dette er Arbeiderpartiets "NAV-politikk". Det lønner seg ikke å jobbe under sosialistisk styre. Det sier seg selv at en lønn på såvidt passert 9000 kan ingen leve av, med de kostnader som er i Norge i dag. Det må kunne legges regelverk til rette slik at de som jobber og får brukt restarbeidsevnen sin, får beholde mer av pengene i stønadsordninger så det faktisk lønner seg å bruke restarbeidsevnen sin, men slik er det ikke under sosialistisk styre. Folk har ikke noe valg, folk må tross alt ha penger til  tak over hodet, til å betale regninger og mat. Folk tvinges til og heller ta i mot full stønad med sosialistenes rigide regelverk. Galskapen herjer landet politisk!

Arbeiderpartiet mener etter åtte år med herjinger at de fremdeles er de beste til å styre landet.
Det er så fryktelig mange slike tilfeller i NAV. Det er ikke slik det skal være. Da må noe gjøres fra politisk hold, og det har nå sosialistene vist i de åtte år de har hatt mulighet til å endre dette rigide tøvete regelverket, at de verken evner eller vil. La oss få regjeringsskifte og få normalt vettuge folk inn i styring av landet.

Les også en artikkel fra Nettavisen fra 2011:
Elever som hopper ut av videregående får opptil 6000 kroner i månedlig støtte fra NAV, selv om de fortsatt bor gratis hjemme og får mat og klær av foreldre.

Godt valg!

25 august 2013

Fokus på pengebruken til politikere

Pressen frykter tydelig regjeringsskifte og at hånden som gir de mat (AP-regjeringen) forsvinner, da gjelder de å starte gravende journalistikk, for å holde seg inne med de blå, så pressestøtten ikke blir tatt fra avisene og merverdiavgift ikke blir innført som følge av partisk dekning av samfunnsbildet, de leverer. Jeg liker den endringen som skjer i redaksjonene. Man får bare håpe de fortsetter på den kurs. Pressen har i alt for mange år fortiet snusk og fanteri som sosialistene har holdt på med i maktposisjoner de har hatt.

Bergens Tidende har satt fokus på hvordan politikere selv forsyner seg av folkets penger, der de hevder å reise i embets ærend. Befolkningen blir stadig påmint at man må stramme inn livreima. Det mens politikere etterhvert sprenger bluseknappene av velstand i matfat og delikatesser, der de ikke kan beherske seg selv i tilgangen på de goder de bevilger seg av befolkningens midler.
Betal din skatt med glede, det går til fellesskapet. Det sier vertfall Arbeiderpartiets representanter. Jeg vet ikke helt hvilket "fellesskap" de assosierer seg med, for denne pengebruken er da langt fra folks standard.
Her kan det komme mange linker med avsløringer som blant annet Bergens Tidene frembringer.
Jeg vil oppdatere denne bloggen etterhvert, så se innom igjen.
Her skriver Bergens Tidene at de vil gjøre et dypdykk i pengebruken og at de trenger din hjelp for å granske politikernes pengebruk. Oppfordrer mine lesere til å hjelpe BT med det arbeidet, og gjerne sende meg beskjed også om det er saker du kommer over, eller er kjent med. Det må kunne dokumenteres, om det skal være verdt å publisere.

24 august 2013

Pensjonistpartiet

Per Johannes Ervik, leder av Pensjonistpartiet på Hitra, på valgstand i Trondheim.En flott representant for partiet. FrP skviset han ut av partiet for få år siden, men Per hadde større integritet og tyngde enn ypplingene på Hitra som kuppet partiet, så han startet eget parti. Nå har han fire representanter i kommunestyret der ute. Politikken trenger voksne folk med erfaring og menneskekunnskap. Et stort tap for FrP, men et stort vinn for pensjonistene i landet.

Glem ditt gamle parti

- det har glemt deg!

  • Arbeiderpartiet har fjernet skattefradraget for eldre (ca 19.000 kr)
  • Helsedelen i Folketrygden er økt fra 3% til 4,7%
  • Klassefradraget for ektefelle er fjernet
  • Pensjonistene får hvert år 0,75% lavere lønnsvekst enn andre
  • Ektefeller får 15% avkorting av sin pensjon, fordi de bor sammen

Godt valg til Per Johannes Ervik med Pensjonistpartiet! Må dere få mange voksne representanter inn, som kan øse av sin livserfaring fra hjem, arbeid og samfunn! Norge trenger voksen styring mer enn noen sinne!

Det er fristende å legge til: "De eldste bukkene har de tykkeste hornene."

22 august 2013

Hvor ble det av vannet i svømmebassengene, Stoltenberg?

Valgkampen er godt i gang, og Stoltenberg med hans hirde står med fårete blikk i valgboder landet over. Hvordan kan hele 27% fremdeles tro på en politiker som stort sett ikke har fart rundt med annet enn løgn og bedrag? Er det det våre nye landsmenn som er blitt velgergruppen, og de som ikke ble så oppvakt at de evner å følge med i samfunnet og politikken som føres med kritisk blikk og stille spørsmål?
Nå skal vi se litt på hvordan det ble med alle svømmebassengene som Jens Stoltenberg skulle fylle med vann, bare han fikk makten ved de forrige valg. Det var ikke måte på lovnader og bredt glis, der han stod på talerpallene og skrøt ut alt han skulle gjøre for oss, folket. Alle landets svømmebasseng skulle fylles med vann.

Jeg gir ikke fem flate øre for løgnhalsen!
"Slike ord bruker man ikke- slikt sier man ikke om mennesker offentlig" påstår noen politiske korrekte, som er ute av stand til å åpne kjeften sin i den offentlige debatten. Være seg de er redd for å berge eget skinn i stillinger de er tilgodesett for å være politisk korrekte, eller har autoritetskrekk! Nå er det på høy tid og overtid at man kaller løgn og bedrag ved sitt rettmessige navn, og også de som driver slik aktivitet ens for å bedra mennesker for å tilegne seg makt!
Vi kan ikke ha politikere i dette landet på toppen i regjeringen som turer frem som lystløgnere. Slikt kan ikke stå frem som forbilder for oppvoksende generasjon. De voksne som har lært forskjell på rett og galt må reagere.


Stor i ord og liten på jord. En ting er de gode på i Arbeiderpartiet: LØGN!
Les om de brutte lovnadene om 1200 sykehjemsplasser på nrk.no20 august 2013

Makten som dreper. Hvem er førstestatsadvokat Geir Kavlie?

Jeg blogget tidligere et stykke om Økokrim som jaget Thorbjørn Myhre inn i døden. Anbefaler å lese det for å kunne se hele saken, med bakgrunn i hva det dreier seg om. Kort sammenfattet ble Thorbjørn Myhre beskyldt av Økokrim med førstestatsadvokat Geir Kavlie som fører i saken, for å ha unndratt flere millioner kroner som takstmann i sin kone Joan Myhres firma. Han ble frifunnet i alle rettsinnstanser som saken ble anket til, etter sin død. Økokrim gjør ingen ting for å rette opp den feil de har gjort ved å stemple Thorbjørn Myhre som en kjeltring for hele Norge og verden. Joan Myhre godtar ikke at Økokrim skal la et slikt dårlig ettermæle stå på sin mann og er fremdeles i harnisk sak med førstestatsadvokat Geir Kavlie, som er ansvarlig for dette "drapet" av en uskyldig mann. Oppfølger i saken kan leses på Nettavisen, presentert av journalist Kjetil Mæland (forøvrig en journalist jeg vil anbefale alle som har saker, hvor de blir herjet med av statsmakten å ta kontakt med).
"-Jeg kjenner meg ikke helt igjen. så lenge Økokrim har bedt om at man avsa en frifinnelsesdom, og lagmannsretten avsa en slik dom, så føler jeg det er dekkende, sier Kavlie."

Hele saken der skjermdump er tatt, kan leses her.

Kjære deg advokat Geir Kavlie, er det selvinnsikten din det skorter på, eller er du full av ondskap, der du ikke begriper, eller vil begripe de overgrep du har vært med på, og som du ikke forstår å rette opp??! Dine holdninger vitner om en menneskesyn som bør skremme vannet av de fleste!

Dette er ikke eneste saken du herjer med folk i, som du misbruker makten du er gitt i stillingen som førstestatsadvokat Geir Kavlie!
Det sitter en mann i Brasil, Arvid Birkeland, som trenger din innsats for å oversette dokumentene som vil renvaske han, som de brasilianske rettsmyndigheter trenger for å slippe han fri, der han er beskyldt for å har ført skitne penger ulovlig inn i landet. Økokrim har gått god for at pengene Arvid tok med var hans egne, og lovlige, men du nekter å oversette dokumentene for han. Du løfter ikke en finger for å hjelpe Arvid Birkeland ut av den vanskelige situasjonen han nå lever i på syvende året, i Brasil. 
Det har resultert i at Birkeland er dømt til 11 års fengsel for noe norske myndigheter vet han ikke har gjort. Av den grunn får han ikke reise fra Brasil og hjem til Norge. I den situasjonen Arvid er, så har han ikke økonomi til å leie folk til det arbeidet selv, etter at dere har tvunget han til å bruke mye penger på denne saken. Skal du drepe nok et menneske med makten du øver som førstestatsadvokat Geir Kavlie? 

Nå er det på høy tid og overtid at du bør komme deg ned av din høye hest og se hva du gjør mot mennesker! Uskyldige mennesker som lider stor urett og overgrep på grunn av dine handlinger og manglende vilje til å rette opp de feil du har begått!
Skal du fremdeles sitte der passiv i maktrollen din til det ender opp som det gjorde med Tjostolv Moland?


Flere trykker på og forsøker å bringe statsadvokaten til handling.

Den norske stat er blitt folkets fiende! Det kan ikke bortforklares!
La oss sammen bidra til å stoppe disse maktovergrepene fra statlige organer! Slutt å vær redd! Si hva du mener, høyt og tydelig! Slike maktovergripere får ikke mer makt enn folket gir de.Et utdrag av Arnulf Øverlands dikt fra 1937:

"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!


Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!"18 august 2013

Fattigdommen under Arbeiderpartiet

Folk er pålagt å betale skatter og avgifter i bøtter og spann i dette landet under sosialistene med Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet, for at staten skal sørge for velferd for landets innbyggere. Men de sørger ikke for velferd for de som trenger av den. De fattige blir skjøvet ut, overlatt til frivillige organisasjoner. Skatten vi betaler som skal være vår forsikring i et "velferdssamfunn", den holder ikke som forsikring. Vi bør kanskje få beholde pengene våre og la være å betale så mye skatt og heller sørge for private forsikringer? Det bør ikke være nødvendig å være tvunget til å oppsøke fattighus for å kunne gi sine barn klær å ha på kroppen og alminnelig bruksutstyr til aktiviteter som er alminnelig eie i "velferdslandet" under Arbeiderpartiet i 2013. AP-staten som stjeler befolkningens penger og svikter oppgaven sin!
Vis ansiktet ditt i valgkampen Kristin Halvorsen (SV) og gjenta dine ord, du som skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Folk trodde på deg, du svindlet deg til makt med løgn og bedrag! Drammens Tidende skriver om store innsamlingsaksjoner for å skaffe noe så nødvendig som klær til de små barna våre i samfunnet til første skoledag. Barna som faller utenfor, som ikke får nyte godt av "velferden" vi har betalt inn skatter og avgifter i bøtter og spann til!
En mor til to små på fire og ni år, forteller at hun er glad barna har bursdager når det er sommer, for hun er så fattig at hun har ikke råd å lage bursdagsfest for de. Da slipper hun alle spørsmålen og kan forklare det med at folk er på ferie. To små barn, med en frarøvet amputert barndom. Kan de som er ansvarlige politikere for slike tilstander sove godt om natten? Hvor er empatien, hvor er evnen til å handle?

Jens Stoltenberg og resten av det glisende laget som fronter alle landets sosialistaviser disse dager foran valget bør skjemmes! Skamvett ser ut til å være et fremmedord i de kretser. Politikere, voksne mennesker- som mener seg både studert og kunnskapsrik, er klar over slike forhold, uten å løfte en finger!!
Du som forsvarer denne politiske styringen og kritiserer andre som våger å åpne munnen mot disse maktmisbrukerne, du bør ha såpass vett at du reagerer du også! Men du har det kanskje for godt der du sitter og mesker deg i din egen velstand, godt skolert, med en god trygg jobb, hvor du ikke våger å miste noe av godene dine ved å kritisere de som har lagt til rette for deg, der du i din usselhet lar andre ta kampen også folk du kjenner nyter godt av, - der du er med, og sitter og dømmer andre høyreekstremister, breiviker og annet fandenivoldsk, kun for at de kjemper mot denne uretten og våger å kritisere faensmakta!
Hvem er du, usle menneske? Se deg i speilet og tenk over hvem du er.

Blir du gitt en rose i valgkampen, en falskhetens rose, så knekk den. Tramp på den og vis din avsky.

15 august 2013

"Vær Varsom-plakaten" som hindre folkeopplysning.

Den 4.statsmakt, Pressen. Med de overgrep mot folk de daglig øver og holder tilbake viktig politisk informasjon. Den gravende journalistikken er det langt mellom man finner.
Journalister og redaktører i Norge er pålagt å følge "Vær varsom plakaten". Den inneholder endel regler som de som skriver i pressen må forholde seg til.
I dokument fra regjeringen på Kulturdepartementets side så skriver amanuensis Svein Brurås:
"Hva "Vær Varsom-plakaten" [...] forstår med begrepet "saklighet og omtanke" får vi også et signal om i paragraf 4.3: "Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende". 
"Identitet, rase, nasjonalitet..."
"En 70 år gammel kvinne ble slått ned og ranet for 1.000 kroner i Trondheimsveien i Oslo ved 18-tiden lørdag ettermiddag. Politiet pågrep kort tid etter to vietnamesere i 20 års-alderen som vil bli fremstilt i forhørsretten i dag...".
Det kommer fra tid til annen kritikk mot pressen fordi opplysninger om nasjonalitet blir tatt med i nyhetsmeldinger som dette. Kritikerne mener at slike opplysningene kan styrke fordommer i folket, og i verste fall fremme rasisme. Dette er en viktig diskusjon. Når forumleringen i pkt. 4.3 er tatt med i "Vær Varsom-plakaten", må det være nettopp fordi pressen vil bidra til respekt for minoriteter av alle slag, og bekjempe fordommer mot disse."


Ser man nærmere på Vær Varsom-plakaten så finner man første regel som omhandler Pressens samfunnsrolle. "Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i et demokratisk samfunn", står det. Det står videre at "Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk."  I punkt tre under denne regel så står det videre å lese: "Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for nyhetsformidling." Jeg vil ta med et punkt til under denne hvor det står videre: "Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle."

Når vi ser på innvandringspolitikken som føres i dag av våre politikere, med de konsekvenser det har for samfunnet så mener jeg at pressen her er pålagt så stor munnkurv av myndigheter at de ikke dekker sin samfunnsrolle. Det står riktig nok bare at "det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold", men det står også at det er "pressens plikt å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle." For at folk skal kunne se det totale bildet av utviklingen av innvandringspolitikken så er det drivende nødvendig at folk nettopp får vite hvem som står bak så mye av kriminaliteten som skjer i samfunnet i dag. Ikkevestlige innvandrere opptar 30% av norske fengselsplasser i dag. Sett i sammenheng hvor stor andel innvandrere fra ikkevestlige land det er i landet så er det ekstrem høy andel av mennesker som har utført kriminalitet i landet i varierende grad.
Hvor mange er det etterhvert som har en datter som er voldtatt, en sønn som er knivranet, og en eldre mor eller slektning som er ranet på gaten? Hvor mange bedriftseiere har opplevd at deres bedrift er gjort innbrudd i, og ranet? Hvor mange har kjøretøyer som er herjet og satt i brann av vandaler som er sluppet inn i landet?

Dette handler da ikke om rasisme! Vi har de fleste av oss, inkludert meg, venner og kollegaer med en annen etnisk tilhørighet med en annen hudfarge, som vi ser på med like stor respekt og vennlighet som etnisk norske! Det handler om at man vil leve i et land hvor vi kan ferdes trygt, og komme til livs den økte kriminaliteten og volden som har fått grobunn med den innvandringspolitikk som føres. Stadig får vi vite om voldsomme sammenstøt på asylmottak, og daglig om knivstikking og ran fra denne "berikelsen" som denne regjering er så redd for å stigmatisere. De folkegrupper som blir stigmatisert i så måte, de har selv klatret opp på podiet, hvor de blir synlig, og de BØR bli synlig. Blir ikke kriminaliteten synliggjort med hvem som står bak i grove trekk, så får man  heller ikke ryddet opp i den vandalismen av landet som foregår, tilrettelagt av de sosialistiske venstrevridde politikerne som herjer i regjering og på Storting i dag!


La oss få en ærlig upartisk presse, fri for diktatur fra politikere som ikke tjener det norske folk!14 august 2013

AP-styrte Trondheims prioriteringer

Jovisst skal man dele på goder! Men når det ikke er gitt goder å dele fra statsmakten, og norske skattebetalere stiller bakerst i køen, da er noe fundamentalt galt med holdningene til politikere som styrer dette landet og byen. I Trondheim er det stor boligmangel. Studenter må sove på sovesaler, mennesker innen psykiatrien står lenge i kø for å bli tildelt bolig, norske folk på sosiale stønader som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarked eller har kjørt seg fast økonomisk får ikke kommunale boliger, men asylsøkere får bolig. Rita Ottervik (AP) er ordfører i Trondheim, og ha forøvrig økt husleiene på eksisterende kommunale boliger for etniske nordmenn så leieprisene slår helt bena under de. Det er den sosialistiske linjen som Arbeiderpartiet i Trondheim ligger på. "Alle skal yte etter evne og få etter behov." - sa statsminister Jens Stoltenberg så flott i sin nyttårstale. Oljenasjonen Norge, hvor folket sitter på en oljerikdom og betaler skatter og avgifter i bøtter og spann, så finnes ikke boliger til egne etnisk vanskeligstilte borgere. Er dette rettferdig?
Til denne saken leste jeg en slående kommentar: "Alltid viktigere å ta vare på alle andre, enn landets egne etniske beboere. Om staten var vår mor, og hun gav bort all maten vi hadde til naboungene, måtte vi gå sultne til sengs. Da må det vel være lov å si at det var en dårlig mor for sine barn."Faksimile fra Byavisa i Trondheim.
Les hele artikkelen her.


13 august 2013

"Brunskvetting og desinformasjon"

Jeg vil anbefale alle mine lesere å lese denne kronikken på Verdidebatt, som er skrevet av Tore B. Krudtaa, og Trond Skaftnesmo. Krudtaa skriver også på Monsanto.no

Les også hvordan en AP-representant opptrer svært så rasistisk med å si at det er latterlig at Per Sandberg (FrP) går sammen med en mørkhudet fyr i dress når de representere partiet. Kevin Ndungu synes det er latterlig at en mørkhuda person er engasjert politisk i partiet.
Man kan sannelig begynne å rette øyne på hvem som er rasister i dette landet og hvem som driver brunskvetting! Vi har svært mange ressurssterke også mørkhuda innvandrere som er representativ i norsk politikk, også for den blå siden. Dette er mennesker som gjerne bidrar selv i samfunnet, som tar avstand fra gratispassasjerer som er kommet til landet for å stikke sugerøret ned i statskassen med mål om å snylte til sin døende dag. Stortingskandidat Mazyar Keshvari (FrP) etterlyster antirasistene når mørkhudede blir hetset slik. De er tause som østers når det er deres egne som herjer løs med rasistiske tilrop. De bør holde seg for god til "brunskvetting" mot andre, der de fremstår som de største rasister selv.

Se stortingsrepresentant fra Ap kalle FrP for rasister under skolevalgene. Denne er fra 2009:

PS. Jeg kommer til å oppdatere denne tråden med nye linker, så se gjerne innom igjen senere for å oppdatere deg på de faktiske forhold.

11 august 2013

Pressen i spasmer og Arbeiderpartiet koker.

Hva skjer i pressen?
Det kan late til at avsløringer som slår uheldig ut for AP til valgdagen, kommer på løpende bånd. Det er kanskje ikke så merkelig at de nå velter seg i spasmer og krampetrekninger i redaksjonene, nå som Høyre har meldt at de vil redusere pressestøtten og Fremskrittspartiet har meldt at de vil fjerne pressestøtten helt og innføre merverdigavgift på aviser, i likhet med annen næringsvirksomhet. Det vil kunne komme til å bli mange journalister som blir nødt å se seg om etter annen jobb, hvor det blir slutt på at de får terrorisere mennesker ved å stigmatisere de som er mot den rødgrønne politikken som føres, ved å stemple folk rasister, høyreekstrem, breivikinger og annet fanden i voldsk. Det sitter en redaktør i Adresseavisen og minst en journalist der som får som fortjent i så fall.

Vi har vel alle sett, som ikke står inne med den sosialistiske venstrevridde pressen at redaksjonene ikke har dekket samfunnsbildet nøytralt i årene som er gått. Saker som befolkningen virkelig burde få vite om, har blitt dysset ned. Kommentarfelt er stengt av der det kan komme tilleggsopplysninger og spørsmål rundt den politikk som føres av Arbeiderpartiet. Kritiske stemmer har blitt stengt ute fra kommentarfelt og kommentarfelt er blitt lukket der debattrådene har gått varme av negativ kritikk.
Roy Vega skriver på Norgesavisen: "Journalister har som sitt fordømte ansvar å kaste lys over lysskye maktpolitiske miljø og intriger. I stedet har norsk journalistikk blitt redusert til en platt, ensrettet, grå masse som i stor grad har blitt maktens fremste beskyttere. Bare de 18 månedene som gikk etter 22. juli er isolert sett et rasende godt eksempel på detteGrete Knudsen er et bittelite bidrag til å kaste lys i en retning der norsk journalistikk har sviktet totalt."

Slik kommentarfeltene nå koker av harme blant befolkningen, så kan man ikke lure unna at det er opprør i befolkningen. Sterkt opprør! Folk finner seg ikke lenger i politikere som lyver og bedrar. Man kan så spekulere i hvor disse politikerne rømmer landet etter valget. Slik Arbeiderpartiets frontfigurer har herjet med befolkningen de siste åtte årene har de møtte øke budsjettet til livvakthold med 40%. Når veien går dit hen for våre såkalte "folkevalgte politikere", så må vel selv de forstå at det er noe ved deres arbeid og politikk som skurrer, og at de ikke er på linje med befolkningen som de hevder selv å representere?
Innvandrere får beskjed ved integreringsskoler av kursholdere at de må stemme på Arbeiderpartiet, for det er det partiet som tjener deres sak best. Når man så ser på prosent oppslutning i befolkningen som AP har, som nå er langt ned på 20-tallet, så kan man kanskje se det slik at det er for det meste innvandrerstemmer?
Så hvor har Arbeiderpartiet politikken for de etniske norske, som ønsker Norge som et fritt og selvrådende land? Den eksisterer ikke lenger, i likhet med at det ikke lenger finnes folk med arbeiderbakgrunn i nettopp Arbeiderpartiet. Arbeidernes parti... latterlig! Ingen der har forutsetninger for å snakke eller føre arbeidernes saker. Arbeiderne under AP skal bare jobbe og betale skatt, så pampene kan reise med privat jetfly over himmelrommet, og fly opp til fjelltopper med redningshelikoptrene, så de kan avbildes i den samme korrupte pressen som gode representanter for norske fjell og vidder.Jeg oppfordrer mine lesere til å lese litt i kommentarfeltene der disse enda ikke er stengt, se folket som koker. For en som ønsker denne regjeringen til Blokksberg så er det en fryd å se hvordan flere og flere ytrer seg uten redsel for denne diktatoriske statsmakten, som er blitt folkets fiender.

Oppfordrer til å lese disse linkene, og kommentarfeltene:

08 august 2013

Kunnskapsministerens parti, som de kunnskapsrike rømmer fra.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) fant ikke svar da TV2s reporter spurte om hun kunne dokumentere påstandene om at små skoler kan gi dårligere læring enn store skoler. 
"– Hvis skolene blir for små, kan det bli for lite miljø blant elevene, vanskelig å finne venner, og det kan bli for lite miljø blant lærerne sånn at det blir faglig utfordrende holde en god skole, sa Halvorsen til TV 2 forrige uke."
– Jeg vil gjerne at vi dropper dette intervjuet nå, sa Kristin Halvorsen til TV 2s reporter.

Er det virkelig så vanskelig å svare for sine egne uttalelser som "Kunnskapsminister"?

Det er bemerkelsesverdig og helt forståelig at folk med høy utdannelse har flyktet fra Sosialistisk Venstreparti, de siste fire år. Partiet som har den såkalte "Kunnskapsministeren" har ikke levert i hele tatt innen verken skole eller forskning. Det er ufattelig at et så kunnskapsløst menneske kan sitte i en statsrådsstilling spør man meg!

Siden de rødgrønne tok over makten i 2005 er det blitt 355 færre offentlige grunnskoler i Norge. Der 421 skoler er lagt ned er det bare etablert 66 nye. Det er i gjennomsnitt lagt ned en skole hver 8. dag i de årene de rødgrønne har herjet landet.

Tør du virkelig stemme på de rødgrønne for nye fire år?Frekkhetens nådegave har AP-politikere

Ordfører Rita Ottervik åpner her Gåsaparken. Hun har hele tiden vært imot bevaring av Gåsaparken. Svein Otto Nilsen kjempet som representant for Demokratene for bevaring av parken i mange år mens AP, Høyre og Frp absolutt skulle bygge bolig på tomta. Selveste Carl I Hagen engasjerte seg i media mot bevaringen.
Ærefulle oppdrag for andres arbeid, det påtar de seg. Der de later folk tro det er deres verk, der de står å gliser stolt.


I dag leser vi i "Bodø Nu" at Trond Giske har vært i Bodø og tatt æren for Arctic Race of Norway. Arrangørene hadde fått skriftlige garantier fra ledelsen i ASO om at rittet ikke skulle politiseres. Næringsminister Trond Giske (AP) har nesten ikke bidratt med noe, sa en forbannet Tom Cato Karlsen til avisa. Han skal ha gått bort til Trond Giske og sagt: "Du har faen ikke skamvett!" AP har ikke bidratt med noe selv om staten ga rittet støtte via Innovasjon Norge. De ble nektet penger fra regjeringen da alle ordførerne i Arctic Race-kommunene søkte om midler. Giske snudde seg vekk da han ble konfrontert, og det kan jeg forstå! Denne ministeren til AP som flyr landet rundt på befolkningens midler og gjør seg til, hadde sannelig godt av å bli satt på potta av varaordføreren i Bodø!
Vennebemanningsminister Trond Giske ville ikke gi noen kommentar til avisa, det hadde han ikke noe behov for.

Investor og milliarder Arne Fredly betaler opp til 50 millioner kroner i skatt til Norge årlig. Men to tidligere AP-statsministere (Brundtland og Jagland) har flyttet ut av Norge og betaler ikke en krone i skatt til Norge og de får ikke kritikk for det. Han mener også at mellom ti og tjue prosent av statsbudsjettet renner bort i ineffektivitet og sløsing. 

02 august 2013

Økokrims forfølgelse og herjing med mennesker

Hva er det Økokrim har for seg av aktiviteter?
Det later til at det sitter enkeltpersoner av statsansatte i dette organet som herjer med mennesker på sykelig vis. Nå når jeg har lest flere av sakene som enkelte maktpersoner av saksbehandlere der står ansvarlig for, så kan det minne om terrrorvirksomhet mot utvalgte offer.

"Alle har et samfunnsansvar og bør si ifra om straffbare handlinger." - Står det på Økokrims nettside.
Bør ikke da befolkningen si fra høyt og tydelig der statens menn i Økokrim driver forfølgelse og overgrep mot folk?

Geir Kavli som står som kontaktperson her, er også mannen som står bak forfølgelsen av Torbjørn Myhre, som ble jaget i døden av Økokrim mens datteren lå for døden. Det er også han som står ansvarlig for å rydde opp i saken om Arvid Birkeland som jeg skrev om i tidligere blogg her. Arvid Birkeland sitter fremdeles i låst fast i Brasil da Økokrim nekter å bistå, og få oversatt saksdokumentene til det språk som sakkyndige i Brasil forstår, og trenger for å løse saken, så Birkeland kan bli fri til å reise. Er det utlendinger her i Norge som søker asyl så er det tolker opp og ned i mente tilgjengelig for å bistå, men når en av våre egne etiske nordmenn sitter i saksa på grunn av statsforvaltningens ansvarsfraskrivelse etter egen terrorisering av et menneske, da vendes ryggen til. Er det slik behandling fra staten vi betaler inn skatter og avgifter i bøtter og spann til under Arbeiderpartiet? Man får håpe at den blå regjering tar tak i arven etter AP og rydder opp.


Jeg gir ikke fem flate øre for terroristene i regjering som herjer landet i dag!
Det er på høy tid at den som leser også får opp øynene for den urett som blir begått av staten mot enkeltmennesker i dette landet.
Hvordan ville du selv reagere om det var nettopp deg eller noen av dine som ble utsatt for slike overgrep, og de fleste lukket øynene og nektet å ta seg bryet med å reagere?

Jeg vil gjenta Økokrims egne ord:
"Alle har et samfunnsansvar og bør si fra om straffbare handlinger."
Forfølgelse og terrorisering av mennesker ER straffbart! Økomkrim bør ettergås og ikke minst ansatte som står som ansvarlige for disse suspekte sakene som er kommet frem!

Joan Myhre, enke etter Thorbjørn Myhre som er hengt ut og jaktet av Økokrim skriver på sin Facebookside i dag, og med hennes tillatelse har jeg fått legge den statusen ut her:


"Idag måtte min datter Thale Myhre ringe Økokrim for å få de til å fjerne det som sto på siden deres om at hennes avdøde pappa Thorbjørn Myhre var dømt for grov korrupsjon hvilket også Økokrims statistikk bygger på.... De skriver på forsiden sin at de har 89 % oppklaring og 95% domfellelse men det er jo ikke rart at denne statistikk er såpass høy når Økokrim ikke forholder seg det som er sant eller rettere sagt at personene Geir Kavlie og Aage Aase ikke retter opp usanne påstande. 
Jeg gjengir samtalen mellom min 20 årig datter." Hei jeg er Thale Myhre og sitter her med nettsiden til Økokrim som viser at en takstmann 9 november ble dømt til fengsel for grov korrupsjon, dette er pappaen min og han er ikke dømt men frikjent i Borgerting allerede i mars 2013. På nettsiden står det ingenting i mars eller april 2013 om at takstmann Thorbjørn Myhre frikjent iht til tiltale av 27.12.2011. Jeg ber om at dette fjernes øyeblikkelig at han er dømt, for det var faktisk dere som tok livet av han. Økokrim svarer etter 2 omstillinger "det skal vi få gjort"!!!!! 
Gjenstår da nå å se om dette skjer, Ref Arvid Birkeland saken. Trodde at offentlig ytringer til mer enn 20 personer faller inn under detten og dette er dessverre ikke en feil men en bevist handling til ovennevnte folk ansatt i Økokrim. Trakassering og forfølgelsene fortsetter, alt kommer for dagen sooner or later. Det har skjedd mye i etterkant av dødsfallet til Thorbjørn Myhre mot familien Myhre. Er nå i kontakt med et filmselskap som er interessert i å lage hele forløpet hvordan stat, politi og myndighetene i denne saken har holdt på og opererert. Takk til alle som gir seg tid til å lese blogg innlegget til Ann Tove Buklev, det forteller ikke mer enn sannheten!"

Jeg sender varme tanker til Joan og Thale for alt de må tåle og gå gjennom av overgrep fra denne statsmakten. Tenker mye på dere.

Oppdatert, 4. mars -14

Den 9. mars 2010 skrev Økokrim to siktelser mot Steingrim Wolland, med til sammen fem poster. Han ble beskyldt for fem forskjellige straffbare forhold. Den ene siktelsen gjaldt lånebedrageri og dokumentfalsk. Den andre inneholdt tre poster som omhandlet at en mann ved tre anledninger hadde betalt for handel med kunst, til hans klientkonto. Begge siktelsene og alle de fem påstått straffbare forholdene var diktet opp hos Økokrim. Les hele saken fortalt av Steingrim Wolland selv her.

Oppdatert, 18. juli -14

Skjermdump hentet fra Nettavisen.no. Hele saken kan leses her.

Landet trenger en instans som tar for seg korrupsjon og økonomisk kriminalitet på topplan i Norge, men aktører innen Økokrim bør kanskje også granskes. Hvem skal ta hånd om kriminaliteten i Norge når de som er satt til å gjøre det også fremstår som kriminelle? Dette samfunnet er i oppløsning. Det er ingen rettstat lenger.


Oppdatert, 17.01.16
15. januar skriver Gunnar Stavrum på sin blogg "Nett på sak":
Økokrim er en juridisk bastard som må forandres. Når Økokrim både etterforsker og selv tar ut tiltale, er det «bukken til havresekken».

Når ingen kikker Økokrim i kortene, er det en stor fare for rettssikkerheten for dem som kommer i Økokrims søkelys.
I mange tilfeller bruker Økokrim titalls millioner kroner på å gjøre kriminalsaker ut av økonomiske konflikter som kan avgjøres i sivile rettssaler, der partene kan ta saksomkostningene selv.
Økokrim er en juridisk bastard.
Særorganet er både politi og påtalemyndighet. Dermed forsvinner det sunne skillet mellom etterforsker og påtalemakt. 
Når det er kollegaen som har etterforsket, skal det mye til å sende saken i retur fordi den er dårlig etterforsket eller bygger på tvilsom juss (som i Transoceans tilfelle).
Et skille mellom etterforskning og påtalemyndighet er svært viktig for å hindre justismord og at mennesker uberettiget går gjennom saker som Transocean.
01 august 2013

I år stemmer vi FrP!

FrP er de høytlønte mennenes parti skriver Aftenposten.
Det er vel ganske naturlig det. Folk med høye lønninger har sjelden kommet til inntektskilden av seg selv, det er det bare storkjefta politikere som har, som er bredere i kjeften enn de er over skuldrene. Se bare til fiolinkassene i AP.

For å gjøre suksess i næringslivet, så må det nødvendigvis både fornuft og forretningssans til, det er slike mennesker som burde vært i politikken. Men de holder hjulene i gang i Norge, skaper arbeidsplasser og vekst. De har ikke tid til tåkepratet i politikken. Da er det naturlig at de stemmer på et parti som fører samfunnsnyttig fornuftig politikk! For min del kan FrP godt skifte ut lederen, som har stått ved roret i partiet i de årene hvor partiet så og si har renset partiet for ekte FrP'ere. Man hyller ikke politikere som tidligere har dolket gode politikeremner i ryggen, der de har gått i spissen og tatt støyten i samfunnet der de har forfektet politikk som lederne i partiet har vært for feige til å fronte selv. Det ser ut til at FrP nå er tilbake på den gamle kursen som Anders Lange la til grunn, og Carl I. Hagen videreførte.


Ønsker FrP lykke til med årets valg!
Oppfordrer mine lesere til å stemme taktisk på de, dette valget, for å knuse AP!

Gir du din stemme til Høyre så blir det ikke annen politikk. Forskjellen på AP og Høyre er så liten at det vil ikke føre til bedre forhold for vanlige folk i landet. Høyre er globalistenes parti som vil ha Norge inn i EU. FrP får bare en sjanse til å vise at de duger. Svikter de med løgner slik de andre partiene har gjort, skal jeg være en av de aktive til å rive de vekk fra makten igjen.


Tiden er inne for å få redelige politikere med både kunnskap og alminnelig sunt bondevett inn i regjeringslokalene, der landet i dag ser ut til å herjes av maktsyke mennesker som aldri har klepet i et fornuftig arbeid i hele sitt liv! Slike kan ikke forstå vanlige folks behov i et samfunn, der de har dyrket seg selv og sitt eget ego hele livet, blinde for de henvendelser folket har gitt de. Nå er det flere av de som har bekjent sine lese og skrivevansker og man kan undre om hvor alvorlig tilstandene er, der det ser ut til at det er lite som er gått inn av informasjonen som er tilgjengelig i medier og henvendelser fra folk.
Storting og regjering er ingen læringsarena eller opptreningsapparat. Der skal folk komme når de har skaffet seg så mye kunnskap og bred erfaring fra samfunnet at de har noe å øse av til befolkningen. Slikt kan man ikke lese seg til på universitetet i statsvitenskap.

Arbeiderpartiet forgifter befolkningen med sin politikk.

Norge råtner på rot. Forfallet dokumenteres i en sjokkerende rapport. 800 milliarder kroner trengs til en umiddelbar opprustning av vår infrastruktur, kan man lese på TV2 i en artikkel fra 2010.Når det gjelder avløpsanleggene sier ingeniørene at nettet må fornyes for å hindre skader på bygningsmasse og drikkevann. Ta en titt på hvilken forfatning vannrør er i, og hvordan de ser ut innvendig mange steder i landet. Er det rart folk blir syke rundt om i landet av vannet de drikker?
Aftenposten skriver gamle rør kan være kilden til legionella-smitte ved Radiumhospitalet. Vi blir forgiftet av denne regjeringens politikk! I Trondheim hvor APs Rita Ottervik herjer byen er endel av rørene over 150 år gamle, hvor det er vannrør fra helt tilbake til 1860 tallet. 41% av vannrørene består av eldgammelt støpejern. Man kan bare tenke seg til hvordan de ser ut innvendig etter å ha sett bildene på linken til VG over.
Hvilken arv er det å gi våre etterkommere, der AP stadig snakker om at vi må sylte ned penger i oljefondet til våre etterkommere. Har de i tankene de kostnader de overleverer våre etterkommere samtidig? Det er svindel av det norske folk, og ikke minst svindel av våre barn som får regningen for denne politiske vanskjøtselen! Om de da ikke har forgiftet alle før disse når voksenalder. 
"Folkehelseinstituttet tror vi vil få mer mage- og tarmsykdom i årene som kommer fordi vannrørene i Norge er gamle og lekker." Mange blir allerede syke på "merkelige vis", som godt kan tilskrives vannrørene.
Maren Haukedal havnet i rullestol etter å ha drukket vann fra springen. 1,5 millioner nordmenn risikerer å bli alvorlig syke av det som kommer fra kranen, skriver Aftenposten. Myndighetene styrt av AP vil vel kunne finne alle mulige unnskyldninger for hva som har ført til sykdomsutbruddene, men se til egen vanskjøtsel, det ønsker de vel ikke, der de lar være å bevilge midler til oppgraderinger av rørsystemene.

Ta deg en god slurk vann nå og tenk på Stoltenberg og politikken som han fører med Arbeiderpartiet, som hevder de er de beste til å styre landet og at det er bare de som fører en ansvarlig politikk. Det mens oljemilliardene sluses ut av landet og syltes ned som kostnader og gjeld til våre etterkommere.
Nei, det hjelper ikke å drikke flaskevann om vannet i springen frister lite etter å ha sett bildene, for det vannet du kjøper på flaske er tappet fra de samme vannrør!


Oppdatert: 22.07.07

Les hele saken på Nationen.no 


Spre gjerne linken til denne blogg så folk får se hva de hyller og stemmer frem når de går til valgurnen 9. september 2013.