30 november 2015

Har Stortinget meldt avgang?

Det ser ut som UDI har overtatt finansministerposten med diktatoriske og ubegrensede fullmakter.
De utvider nå mandatet også til å bli brannvesen der de kan fravike brannkrav:

Faksimile fra Trønder-Avisa


Brannvesenet har hatt tilsyn ved hotellet og anser brannsikkerheten for å være god nok – selv uten sprinkleranlegg.
– Vi anser at dette bygget er lett å evakuere, og godkjente derfor en slik ordning selv om det manglet automatisk slokkeanlegg, sier brannmester Håvard Bye i Brannvesenet Midt IKT. - skriver Trønder-Avisa.
Men det tilfredsstiller ikke forsikringsbransjens krav. Hva ved bruksendring av hotellet senere? Er det da godt nok for Brannvesenet? Er det blitt slik i landet her at vi har ett sett lovverk med påbud og krav for etnisk norske hardtarbeidende mennesker og et annet for asylbaronene, som tjener seg søkkrike på denne menneskehandelen? Betalt av befolkningens skattepenger? 

UDI ser ut til å ha blitt kommunal planmyndighet også, som kan tilsidesette plan og bygningsloven med hensyn til nabovarsel etc:
Her blir folk bedt og beordret om og skaffe husrom til asylsøkere i hver en avkrok i landet. Horder blir sendt over til kommunene, som de ikke har noen forutsetning til å kunne huse. Kristne organisasjoner har ryddet forsamlingshus og stilt de til disposisjon for UDI, men der kommer sannelig UDI med krav om at disse skal fjerne sine kristne symboler som kors FØR disse kristne organisasjonene får bruke husene til asylmottak. Korset som er selve symbolet på nestekjærlighet for den kristne del av befolkningen, som foreløpig er i stort flertall her blant den etnisk norske befolkningen, og der hele vår kultur er tuftet på kristendommen.
«Huttetu, her lukter det kristenmanns blod», sier trollet i eventyret. Det samme sier UDI for tiden. Det norske misjonsselskap har tilbudt flere av sine leirsteder som asylmottak. Mangelen på plasser er stor, så UDI har tatt imot, men med en betingelse: Alle kristne symbol må fjernes. Asylmottaket skal være nøytralt. -skriver Trønder-Avisa
Man har vel ikke hørt migranter kreve det, men UDI! Etter massive protester i den norske befolkning besluttet de da å la disse kors få henge i lokalitetene.

UDI vil også bosette 1000 asylsøkere mellom villaene på Montebello:
- Ved å tilby tomter og være i dialog med UDI får vi mer vi skulle ha sagt enn om UDI kun snakket med private eller statlige tomteeiere. De kan bygge mottak hvor som helst, uavhengig av hva vi ønsker, og vi har ikke mulighet til å stoppe det dersom de ønsker ett stort mottak med 3000 plasser, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).
- Med tanke på at UDI aldri har stilt til noe valg i Norge, men åpenbart er Norges suverene makthaver, ville det vært greit å få bekreftet Stortingets avgang sånn rent offisielt. For det hersker nå en viss usikkerhet i dette landet om hvem det er som bestemmer, og ikke minst, hvordan Stortinget har kunne overdratt sine fullmakter til UDI uten å gjøre folket oppmerksom på dette maktskiftet!


Det kan være verdt å se nærmere på hvem som trekker i trådene i UDI, og Arbeiderpartiets skjulte edderkoppnett.

02 november 2015

Tilbakemelding fra en illsint lærer fra Arbeiderpartiet i Herøy

I kveld var jeg innom meldingsboksen på Facebook. Jeg oppdaget at det lå en melding under fanen som heter "Annet". Det er lett at det lurer seg inn en melding der iblant som jeg ikke oppdager før det er gått noen dager. Som det gjorde nå. Det var en melding der fra en dame som heter Trine Ingvaldsdotter Garnes. Hun var tydeligvis vred. Meldingen var skrevet tirsdag, 27.11.15, klokken 22.20, som man ser av skjermdumpen av meldingen.


Som det viser av skjermdump under, så spør jeg henne hva hun finner skammelig. Jeg har aldri hilst på damen før, og vet heller ikke hvem hun er, så jeg ønsket å vite hva hun fant skammelig, der hun ikke refererte til noe konkret. Det er jo for seg hyggelig å lese at hun finner meg både voksen og oppegående. Men hun påstår jeg legger store mengder energi i å spre usannheter og skremselspropaganda om medmennesker.
Jeg vil påstå jeg er veldig rask på tastaturet så jeg bruker ikke så mye energi på å få skrevet ned noen ord. Hadde maskinskriving i valgfag på ungdomsskolen og gikk ut med "S" i det faget, så fingrene løper lekende lett, når jeg vet hva jeg skal forfatte. Jeg må vel innrømme jeg har stor interesse av å lese nyheter også, og er samfunnsengasjert.
Det er greit at det finnes mennesker som ikke liker det jeg skriver eller publiserer, oftest publikasjoner med mine kommentarer til de. Vi har ytringsfrihet og den gjelder alle. Jeg vet at jeg skriver direkte og kontroversielt mange ganger. Mange ganger provoserer det. Det er fint om folk lar seg provosere, for da søker de ny informasjon. Ofte må den synke inn, og folk søker mer og andre kilder. Det er bare død fisk som flyter med strømmen!
Trine Ingvaldsdotter Garnes, som forøvrig står som nr. 29 som listekandidat på Arbeiderpartiet i Herøys liste for 2015, påstår jeg sprer usannheter og skremselspropaganda om medmennesker.
Virkeligheten begynner å bli skremmende her i landet, som ellers i Europa og resten av verden. Skal vi stikke hodet i sanden som strutsen, og ellers synge "Deilig er jorden" disse dager, og late som vi ikke ser?


Så jeg spør henne hva hun finner usant. 
Jeg fikk ikke noe svar på det, bare en ny skyllebøtte om at jeg ikke var medmenneskelig og at jeg har et forkvaklet syn. (Jeg bruker riktignok briller, med de er det da riktig styrke på.)
Denne læreren som jobber i Herøy kommune og ved Folkeuniversitetet i Midt-Norge, skriver EOD... til slutt. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg spurte henne så om det, men da koblet hun ut og blokkerte meg.
Når man påstår at folk skriver usant så er vel det det samme som å beskylde noen for å fare med løgn? Å bli beskyldt for å fare med løgn liker jeg ikke, så jeg søkte opp telefonnummeret til lærerinnen for å få vite mer hva hun mente. Jeg satte telefonen på lydopptak for å være sikker på at jeg ikke gikk glipp av noe.
Jeg spurte om jeg hadde kommet til Trine Ingvaldsdotter Garnes da hun svarte, og det kunne hun bekrefte, så jeg presenterte meg med Ann Tove Buklev. Jeg henviste til meldingen og spurte i en vennlig tone hvor jeg har skrevet usannheter, - noe jeg tolket som at hun beskyldte meg for å være en løgner. Hun påstod jeg hadde manipulert det jeg postet av tall. Jeg spurte så om det var tallmaterialet fra NAV- i Finnmark. Jeg fikk ikke noe klart svar, men fikk forståelse for at det var det. Jeg spurte om hun som lærer ikke hadde lest linken som lå ved, som viste kilden til der tallene fra skjermdumpen var hentet fra. Hun spurte om det var noe jeg skulle bruke for å anmelde henne og var tydelig opphisset.
Så vel ikke noe grunnlag for anmeldelse. Å bli skjelt ut kan jeg tåle, men jeg liker å vite grunnen når først folk skal tømme magen sin ut over meg og beskylde meg for å fare med usannheter.
"Sitt der bare i rødvinsrusen din" - smelte hun til på nordlandsk dialekt før hun slengte på røret til meg, etter at jeg sa at jeg hadde telefonen på lydopptak.


Link til siden hvor skjermdump er tatt fra

Skjermdump av profilen til Trine Ingvaldsdotter Garnes per 02.11.15 kl. 21.00. Så er det ingen tvil om hvem messengermeldingene er fra. Se samme bilde av henne som barn.PS. Jeg synes rødvin smaker fælt, så det drikker jeg ikke, og ikke liker jeg følelsen av rus heller, så jeg drikker stort sett te og kaffe, for den som måtte lure. Men kanskje var Trine Ingvaldsdotter Garnes på fylla i kveld, hva vet vel jeg...