29 september 2019

Pengeprioriteringene til de blå globalistene i regjering

Det er vanskelig å forstå hva de blå høyrepolitikerne anser viktigst å bruke penger på, i disse "klimatider", der de hauser opp om at ragnarokk kommer, om vi ikke finner oss i å betale inn enda flere "klimaskatter", som Høyre-regjeringen kan sluse over til EU og den nye verdensorden. Det er ingen grenser for skremselspropaganda om klimaet, der det hamres inn fra alle mediene, fra alle vinkler. Alt, absolutt hver en normalt liten bekk, normalt flyter over av vann av og til ved mye regn, adresseres klimakrisen. Det er blitt til det sykelige, og minner om en slags "klimasekt", der flokken går blindt rett frem etter klimapastors messing og befaling. Få journalister går tilbake i historien og viser til at det som skjer nå, også har vært normaliteter som har skjedd også for både ti og hundrer av år tilbake. Når de gir ut statistikker så er det nøye cherrypicking av informasjon. (Cherrypicking: Man henter nøye ut de små ting i store forhold og saker, som kan tjene skriverens sak, alle andre opplysninger blir skjøvet til side og ikke vurdert med. Noe som gir et helt feilaktig bilde av saken. Cherrypicking blir ofte brukt av dårlige ledere, for å diskreditere andre, som hersketeknikk.)
Jeg kan ofte bare se absurditeter hva gjelder regjeringens bruk av folkets skattepenger, mens folket blir stadig strupet hardere og hardere med skatter og avgifter. De alle globalistenes mål er å holde befolkningen akkurat så fattig at folket ikke går til fysisk opprør. Hver en krone som kan stjeles fra lommene til folk, tar de uredelige politikerne, som ikke lenger tjener folket og nasjonalstaten. Der de annonserer høylydt i mediene at de har gitt noe til folket, og da de med minst fra før, så kan man være sikker på at de har gjort andre trekk i andre inntekter, eller har fjernet fordeler fra andre skattereduksjoner, eller velferdsordninger. Kjøpekraften til de som lite har blir stadig dårligere. - Det mens de stadig bevilger seg stadig mer og særordninger for seg selv. Det er kvalmt hvordan de skjalter med folkets midler og begunstiger seg selv, gang på gang. Gjør de store blemmer, så går de ut med at "jeg tar ansvar", men tar noen ansvar, så følger det konsekvenser med. De kan tillate seg å rote vekk mange hundretalls millioner av folkets skattepenger og statsinntekter, som jo er folkets penger, med å si "jeg tar ansvar". Ikke noe av det får følger for de personlig. De fortsetter bare vanstyret, uten kompetanse, uten vett til å gjøre endringer. Trekker man det lenger ned, så kan man adressere det samme til kommunal forvaltning og ledere i kommunale enheter. Rådmenn, går stadig ut med strammere budsjett til kommunen, men når dårlig og manglende ledelse florerer, så rammer det hele befolkningen til sist, som må betale regningen, for overforbruket fra ledelse som ikke besitter kompetanse til å ha de ansvar de er gitt. Hvem er det som ansetter all den kompetanseløse ledelse i enkelte kommuner. Ledere som sitter bortgjemt på kontorer, og er så fjernt fra den daglige drift at de verken ser behovene, eller samspillet som må være på plass for å kunne ha en forsvarlig drift? De fleste ledere i kommunale enheter har også småledere under seg, men de blir gitt også de lukrative vaktene, så de kan gå tidlig hjem fra jobb. Noe de fleste voksne med familie ønsker, for å opprettholde en grei familiestruktur. Ute i enhetene så er det kaos. Ansatte blir syke og sykemeldt over lang tid av utbrenthet på grunn av den manglende styringen. Penger blir brukt som fulle sjømenn på land, der ledere sitter bortgjemt på sine kontorer, og ikke ser ute i enhetene hva som er av utstyr og behovene. Det kastet og sløses noe vanvittig. For folk og drivere i privat næring, så er det en absurd måte å drive på, der man der må ha inntjening for å kunne skape og forbruke. Man må betale av egen lomme. Sløsing rammer privat. Men derfra...

Når man ser prioriteringene regjeringen gjør hva gjelder pengebruk, og den messing som foregår om klima i alle statskanaler, fra fjernsyn til tabloidavisene, så kan man bare undre på om "det er noen hjemme", hos de styrende politikere. Det er absurd at organisasjonen ikke skal få en krone i statstøtte, for å bidra stort til å rense Oslofjorden, der man de senere år har sett bilder av fisk, fugl og sjødyr som er funnet døde, full av plast i magen. Hva tenker politikerne på? Nok prat! Kom til handling!"Organisasjonen SOS Oslofjorden jobber med å rense Oslofjorden for avfall, teiner, garn og annet mennesker etterlater, for å redde miljøet og økosystemene. På sine nettsider skriver organisasjonen følgende:


«SOS Oslofjorden består av frivillige som har som mål å rense fjorden for spøkelsesteiner, spøkelsesgarn og andre etterlatenskaper i fjorden. De frivillige er yrkesfiskere, hobbyfiskere og andre som har samme interesse om et rent fjord."
https://resett.no/2019/09/29/organisasjon-renser-oslofjorden-for-fiskeredskaper-og-skrot-far-ikke-en-krone-i-stotte-fra-miljofond-eller-det-offentlige/

05 september 2019

George Orwell 1984

NRK's "Folkeopplysningen". Bare navnet som er valgt på programmet...

- Det minner om hva man leser i boken Georg Orwell 1984: Der er det "Partiet" som styrer samfunnet. "Sannhetsministeriet", som spyr ut politisk korrekt informasjon, satt av Partiet, alt silt og nøye redigert. På "fjernskjermen", som er fjernsynet, er det kamera, som overvåkes av Partiet. - Så makta i Partiet kan følge med på hvilke borgere som ser på fjernskjermen når det er sending. Det er plikt å se det som sendes. I dag har vi kamera i dataskjermer, som kan kobles på overvåking og overvåke brukere og seere. I Orwells er det helikopter som går lavt ned og ser inn i folks vinduer, for å se om folk er lydige borgere under Partiets lover. I dag har vi droner som tar den delen. Fjernskjermens sendinger avbrytes stadig med to minutter med sending av "hat", for å prente det inn i folks sinn. Partiets vedtatte eneste og riktige tanker hamres inn ved gjentakende massesuggesjon. Vi ser det samme på fjernsynet i dag. (Nåde deg om du ikke messer opp og stiller deg positiv til masseinnvandring og båtflyktninger og tilslutter deg NRK og medienes (Partiet) bestemmelser for hva som er korrekt å tenke, mene og føle. I Orwells 1984 så står det at den store happeningen i hverdagene til folk er når det er fysisk henging av mennesker. Mennesker finner det underholdende å se mennesker sprelle med bena når de blir hengt, og at tungen blir stikkende ut stiv og blå. Det kan minne om hvordan NRK og mediene i dagens samfunn, driver karakterslakting av mennesker som opponerer mot den "venstre-vedtatte" riktige holdning til innvandring og politikken som føres. Mens mennesker forlyster seg over de mennesker som blir karakterslaktet og leter med lys og lykter for å finne mer ved å kaste på medienes bål under ofrene, mens man visuelt nær kan se fråden stå rundt munnen på de ivrigste, av "partiets gode tilsluttere". Barn som ikke får være med å se på henging av mennesker raser mot foreldrene, for den forlystelsen aksepterer de ikke å gå glipp av. Barn angir sine foreldre, og barna plasseres i offentlige institusjoner. (Det minner om nåtidens samfunn hvor det henger oppslag i skoler og barnehager, som oppfordrer barn til å ringe Barnevernet, og det er noe som er vanskelig hjemme.) Tankepolitiet, som leser folks blikk, og jakter de, om de ikke får den riktige øyekommunikasjonen.
Mennesker som er ansatt i Sannhetsministeriet, som omskriver det som skjer så det i historien blir lagret som en annen versjon, som passer inn i Partiets agenda. Mennesker som opponerer, fjernes fra jordens overflate kalles "fordampet" og har aldri eksistert. (Hva står i det skrevne historiske referatet over det som skjedde på Utøya, som er lagret i Riksarkivet i 60 år? Det som ligger ute på nett vil være fjernet, og etterkommere får servert en historie som kanskje ingen kan ettergå, og sjekke om er sann.Ta vare på avisutklipp, og skriv ut linker. Vil blekket være synlig i så mange år?)
Partiets tre slagord som er:
"Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke."
- der politikerne av Partiet bombet Libya uten legitimitet. "De gode bombene ", som dokumentaren til Brennpunkt heter, "fredsbombene". Alle skal registreres og inn i offentlige systemer. - Nekter man å føye seg går man gjennom livet som gjeldsslaver. Utestengt fra arbeidsmarkedet og svartelistet. Stiller man ikke spørsmål av kritisk art, så lykkes man. Jo mer naiv og uvitende, større karriere kan man få i det offentlige (Partiet). - Man ser det i kommunal drift. Ingen ledere er å oppdrive noen gang når man trenger kontakt, for å holde maskineriet i gang. Enten er de på seminar, syke, eller i møter. Der hakker det offentlige videre, tregt som fy, og kostnadsdrivende for skattebetalerne. Men hva spiller det for rolle? Det er Partiet. Det er sånn, de har bestemt at det skal være sånn.
Boken Georg Orwell 1984, anbefaler jeg alle som ikke har lest den. Det er bent frem skremmende hvor mange paralleller man kan trekke til samfunnstyringen med dens utvikling som skjer i dag.

08 mai 2019

Folk blokkeres fra Facebook og går over til nye sosiale plattformer:

Etter all sensur og blokkeringer fra Facebook har det i den senere tid vært en strøm av nye norske kontoer på de sosiale plattformene MeWe  (https://mewe.com/) og VK (https://vk.com/).

Man finner flere av interessegruppene man er medlem av på Facebook der, hvor folk etterhvert samles, uten sensur av venstresidens ekstremister, hva gjelder rikets tilstand og politiske føringer.

Stadig blokkerer FB. Er det politisk venstreaktivisme av den ekstreme typen som er gitt tillit og myndighet til å sitte med sensur og blokkeringsfunksjon på den sosiale plattformen? Det er blitt meg fortalt at venstreekstremister på FB går klappjakt på individ de vil eliminere fra den politiske offentlige debatten, med at de aktivt går inn og masserapporterer innlegg som de kan finne snev av av noe som kan tolkes som "hat".

Facebook prøvde seg på blokkering av meg igjen i dag (02.08.19), med hele 30 dagers blokkering. De åpnet kontoen raskt igjen, da jeg påklaget det. Der de beklaget at de hadde handlet feil. Man vet jo aldri lenger når og om en blir blokkert igjen, og at bevismaterialer i sakens gang blir fratatt en råderett over, så jeg finner det greit å ta skjermdump å legge ut, så folk selv får se hva som er skjedd, og hva man kan vente seg av FB fremover. Denne kommentaren skrev jeg på en artikkel hos NRK på Facebook, som skrev om politiet som måtte rykke ut med hele 17 politienheter i Oslo, som måtte stagge en ungdomsgjeng som skrek mot de og ropte Allah mellom skjellsord og fysiske angrep mot politiet. En av de høytropende sa i et intervju med samme medium at politiet snakket til ungdommene der som om de var dyr. Det var til det jeg la inn kommentaren i debattråden, som ligger til grunn for FB's aksjonering denne gangen. Retorikkformen la vel omtalte opp til selv?
Norge er blitt en røverstat, der kriminelle og kjeltringer blir beskyttet av FB, fremfor barn og andre sårbare mennesker i ulike situasjoner og områder. Barnas Trygghet offentliggjorde ingen navn.


Facebook blokkerer stadig. Like ofte beklager de avgjørelsene og skriver at de gjorde feil vurdering. Det kan virke som at de ikke er enige der bak kulissene, blant politiske ekstremister som har fått moderatormakt, og kan stenge ut folk som det passer seg selv. 


Kommentar av skjermdump under, med reaksjon fra FB. Den kommentar ble lagt inn på Aftonbladet, der den svenske avisen publiserte en artikkel om Per Jimmie Åkesson, som nå var blitt Sveriges tredje største parti. Man vet jo hvorfor Åkesson og Sverigedemokraterna fosser frem, men Gud forby å påpeke fakta. Samfunnsutviklingen er blitt så stygg at den ikke tåler dagens lys, den skal ties ihjel. På Facebook får ikke fakta nevnes. Et nettsamfunn og samfunn som minner mer og mer om innholdet man leser i boken "George Orwell 1984". (Boken er nå kommet ut også på norsk.)

Men da jeg postet denne skjermdumpen på Facebook, så blokkerte de sannelig igjen, og har stengt alle muligheter for tilsvar. Hvem er de, og hva bor i de individene som er gitt myndighet til å sensurere og stenge ute folk på Facebook? 

Kan ikke Facebook stå for de handlinger de utfører, offentlig, når de blokkerer på nytt, når man offentliggjør de feil de begår i modereringsutførelsen??
Daglig kan man lese om bilbranner , voldtekter, skyting og knivstikking der i Sverige. En ukes tid etter blokkering, som følge av min kommentar over, kan man lese i Aftonbladet igjen:


Neste dag har man en skyting, der en mann dør. Men hva er vel et menneskeliv verdt for de som modererer på Facebook og ellers den politisk sannhetsfornektende pressen?

Skjermdump fra Aftonbladet, 08.10.19Men det er totalforbud på Facebook, mot å relatere slik volds og terrorkriminalitet til innvandringen, tross at det i nær 100% av tilfellene, er innvandrere som står bak slikt fandenskap. Det er blitt så politisk rett i mediene, at man ikke lenger kan skrive om virkeligheten, som utspiller seg i samfunnet. Hvem er det mediene og makta tror at de lurer, og hvilke tanker har de om konsekvensene av slik knebling av ytringsfriheten, og ihjeltielse av virkeligheten som utspiller seg i samfunn? Problemer forsvinner ikke ved å tie de ihjel. Man derimot mer eller mindre legaliserer volds- og terrorkriminaliteten i samfunn. Hva skal man lenger med politikerne som styrer, som fører en slik politikk?
04 januar 2019

Fredelig nytt år!

Slutt å handle unødvendige ting. Reparer og gjenbruk. Spar miljøet. Handelsstanden vil merke det og det vil skape ringvirkninger i driften av Norge. Når handel stopper opp så vil det tvinges frem endringer. Vi er nødt å formatere vårt samfunnsdrift på nytt, for det som er nå, er helt ut av kurs. Man skaper ikke noe ved å ødelegge miljøet, importere  og handle "juggel"over grensene. Handle fra lokale produsenter i den grad en har mulighet. 

Vi lever i en tid hvor det kjennes som at "flokken er på vandring". Alle normer og selvfølgeligheter er mer som visket vekk. Det er ikke lenger substans, under føttene, eller i samfunnet rundt oss. Det virker som at alt er i fri flyt. Politikere som forteller oss hvordan vi skal tenke, føle og mene. Alle skal inn i slusen, ingen skal tenke selv, og om du likevel gjør, så for all del ikke våg å ytre det høyt!
Slik har det vært til nå. Men man merker et opprør i folket. Menneskene er lei av å bli kneblet, samtidig som man blir avspist stadig mer av sine jobbinntekter og trygder, mens man er vitne til at den arrogante politiske makteliten velter seg i særordninger med ekstragoder for seg selv. Det topptunge laget av kvinnelige politikere, vil belære oss våre liv og holdninger. En av de som selv knapt har vært hjemme til egne barn i deres oppvekst, forteller i sin nyttårstale at norske kvinner bør avle flere unger i landet. Hva vet du statsminister Erna Solberg, om det å være mor i dag? Leve fra hånd til munn på vanlige arbeiderlønninger. Stå opp klokka 5.30 for å gjøre klar dagene, røske søvnige små ut av den dypeste søvn for å kjøre de til barnehager, for å rekke jobb. Hente de små mellom 16.00-17.30, lage middag og kveldsmat på de få timer som er igjen av dagen, før de små skal legges på "lading" til neste dags rotterace i barnehager og familieliv, som har flere familiemedlemmer som skal bringes og hentes på aktiviteter og treninger. Man kan ikke lenger sende tenåringene sine på trening og aktiviteter alene, for til det er faren for knivran og voldtekter for stor. Dere har etablert et samfunn som ikke lenger er trygt å ferdes i lenger. Er det ofte du tar alle de oppgavene hjemme selv Erna Solberg? Så mye penger som du har ervervet deg av folkets skattepenger i egen lønn, så kan du glatt leie en "nanny" som fristiller deg alle hverdagsoppgavene på hjemmebane, der mannen din ikke stiller opp. For du gjør vel knapt noe selv av det som normalt følger med en mors arbeid i hjemmet? Sannelig kan du oppfordre kvinner i landet til å føde flere barn i din nyttårstale! De andre to kvinnene du styrer politikken sammen med, som selv er barnløse, har ingen peiling på hva det vil si å drive AS Familien, og forstår ikke hvilke krav som familier møter i hverdagene i 2019. Man kan lese seg til mye, men nattevåket og det daglige livet, familieøkonomien - der mange ligger søvnløse av bekymringer. -Være totalt utslitt før man allerede går på jobb, av mangel på nattesøvn av små barn som har romstert om nettene, det vil dere ikke forstå, før dere har kjent kvalmen og avmakten på kroppen selv. Kjent stresset helt inn i ryggmargen.

Hvordan kan dere tre topptunge damene forsvare klimamål, samtidig som vi lever på en overbefolket jordklode, som dere oppfordrer å føde flere barn inn i. Barn ønsket for å vaske dere i baken når dere blir gamle og uføre selv, og ellers brukt til å jobbe inn skatter og avgifter til staten. Skattepenger dere auser ut av landet til korrupte statstopper i andre land og skattepenger som dere forsyner den globale like arrogante makteliten med! Skal norske kvinner føde dere skatte- og avgiftsgeneratorer? For det er nettopp det folket er nedgradert til å ha blitt i dette landet. Folket i landet har ingen ting de skulle ha sagt lenger, der de ikke lenger blir hørt. Likevel påstår dere Norge demokratisk styrt? Jeg forstår det ikke! I et demokrati, så skal det være folkeviljen som føres. Men dere arrogante hormonelle politikere turer frem, og viser en føring og fremferd som politikere, som er til å spy av! Man har tidligere snakket om politikerforakt. Det er ikke dekkende ord lenger.
Det kan virke som at deres eneste mål er å utarme befolkningen helt til smertegrensen, uten at folket gjør opprør. Dere hevder frekt å ha gitt lettelser og tillegg, samtidig som dere kutter stønader og pålegger stadig høyere og nye avgifter. Bompenger rundt hver en sving på veier som blir bygd, som om befolkningen er straffanger og lever under portforbud.

Nettavisen skriver 04.01.2019 at nordmenn skylder 3442 milliarder kroner. Nettavisen skriver også:

"Men nordmenn er heldigvis også formuende. En annen SSB-statistikk viser nemlig at ved utgangen av 2017 hadde de norske husholdningene en brutto formue på nærmere 10000 milliarder kroner."
Hele artikkelen kan leses her:
(https://www.nettavisen.no/na24/privatokonomi/nordmenn-skylder-3442-milliarder/3423575954.html?)

- Det forundrer meg at fremtredende økonomer i landet som skriver i finansaviser ikke balanserer regnestykket ved å fortelle befolkningen at den "kapitalen" som er regnet som formue, ikke er reell. Ingen boliger som er regnet med som markedsverdi, er verdt sin kapital i reelle verdier. Det vet velutdannede økonomer. Det er å villede befolkningen.

Hele artikkelen kan leses her:
https://www.dagbladet.no/nyheter/statsministerens-ektemann-setter-pengene-sine-i-bompenge-norge/68670311

(Jeg er klar over at en kan linke til overskrifter, men velger å ta med hele nettadressen, da linker av lite fordelaktig karakter for maktpersoner i landet har en tendens til å bli flyttet på og forsvinne.)

Tross at folk er så nedtynget i gjeld, og fattigdommen bare øker, så mener altså Erna Solberg at fattige bør eie flere aksjer. Skal de spise aksjer Erna Solberg? Folket er kjent med at din mann eier aksjer i et av landets større bomveiselskaper. Det skulle vel gi et solid innkomme til din privatøkonomi det Erna Solberg, og meske dere på de fattiges innkrevde bompenger, som det jo blir stadig mer av her i landet? Avisen skriver at du og din mann har delt økonomi. - Det hjelper ikke på den manglende anstendigheten. Du nyter selv godt av disse pengene i ekteskapet. Får da mennesket aldri nok? Selv oppdrettsnæringen har din mann mange aksjer i. Samtidig som din søster har hatt en fremtredende lederstilling i Marine Harvest. Oppdrettsbransjen som forurenser og forgifter sjø og havområder, som legger fjorder døde og forurenser miljøet for generasjoner fremover. Også dine barn. Eier du ingen skrupler menneske? Samtidig så går du i front for å kreve folk for miljøavgifter? Klimaavgifter? Det er ingen samsvar i det du foretar deg selv som politiker/privatperson, og det du forlanger og forventer av folket, menneske! Heleren er ikke bedre enn stjeleren er gammelt visdomsord.

"Til hovedstadsavisa hevder Solberg at børsoppgangen er årsaken til at de rike har rykket ytterligere fra i 2017. De fattigste, mener statsministeren, burde eie flere aksjer for at de også skal kunne nyte godt av gode tider blant verdipapirspekulantene.
— Det er børsoppgangen som forklarer endringen fra 2016 til 2017. Jeg ønsker at flere folk investerer i aksjer og fond, og jeg ønsker at flere folk eier sin egen bolig. Den fattigste tiendedelen i Norge har minst penger spart i fond og de eier i minst grad sin egen bolig, sier hun.
Statsministeren virker ikke å ha reflektert over at det kan være vanskelig for de med minst penger å kjøpe store aksjeposter. De fattigste ti prosentene i Norge har en gjennomsnittlig negativ formue på over én million kroner."
Du som statsminister burde heller lagt til rette for at det skal lønne seg å jobbe her i landet, leve av egne ærlige tjente penger, fremfor å leve av å flytte på andres penger. Det er noe skamløst over Børsen og aksjespekuleringene. Når vi har politikere som velter seg i velstand på lønn de har bevilget seg av fellesskapets kasse, samtidig som de lever fett privat på bompenger som de selv pålegger befolkningen, da er det noe motbydelig skamløst over det hele. Å ja, det er flere høyrepolitikere som har aksjer i bompengeprosjektene rundt om i landet, og da snakker man i høyeste grad om korrupsjon!
Hele artikkelen er linket til her:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GkpoQ/flere-hoeyre-topper-har-bompenge-bindinger
Bak Erna Solberg på listen stod Øyvind Halleraker, som tett frem til valget var partiets samferdselspolitiske talsmann. Han trakk seg midlertidig fra vervet, etter at VG avslørte at han hadde mottatt flere ti tusen kroner i skjulte honorar fra bompengeselskapets lobbyforening.

Det er ikke bare i sitt levende liv her på jorda at de styrende politikere har ordnet med særordninger for seg selv. Leste forleden dag at statsrådene har egne særordninger for seg selv om noen av de kreperer av hjerteinfarkt også, mens de er på post. Ektefellen får i slike tilfeller lønna til statsråden utbetalt i tre måneder etter dennes død, og begravelsen skjer på folkets bekostning. Det mens øvrige folk i landet får en gravferdsstøtte på 20.000 kroner, som knapt holder til å hente levningen og få den kremert. 
"§ 19.Dødsfall og yrkesskade
Hvis en stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant dør i løpet av valgperioden, skal de etterlatte utbetales representantens godtgjørelse for hele dødsmåneden samt de tre påfølgende månedene. I tillegg dekkes nødvendige utgifter i forbindelse med representantens begravelse."
-Selv i egne begravelser skal de der fråtse og velte seg i folkets midler. En kan undre på om kistene er vanntette også, fylt opp med champagne...

Mitt ønske for det nye året og fremtiden er at nåtidens grådige korrumperte globalister av topppolitikere blir jaget ut av regjeringskontorer og Storting, og at folket gjeninnfører demokratiet, med en styring som gavner det norske folk og nasjonalstaten Norge! Om Luksusfellens økonomer skulle ta nye oppdrag i det nye året, så ville en god start være å gå inn i regjering og Storting og lære de som forvalter våre penger litt om økonomi, der det strøs penger rundt seg som om de går blinde i fylla i tro om at folkets penger kommer fra Sareptas krukke. Det forundrer meg at de tyngste økonomene i landet ikke går mer aggressivt ut i mediene, etter den vanvittige pengesløsingen til politikerne som styrer landet!

Mens statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale til folket maner folk til å avle flere skattebetalere og lydige arbeidsmaur, så reiser folket seg på tvers av det politiske fargespillet og samles i "Gule vester". En videreføring av opprøret som er i Frankrike. 

Fredelig nytt år!

PS. Oppfordrer alle mine lesere til å melde seg inn i nei til EU.
Om man ikke bidrar aktivt, så vertfall gi de medlemsavgiften, så de kan jobbe videre med. 


Les også: 


08 mai 2018

Sjørøverflagget opp, alle bundne treller.

I dag flagges det over hele landet i anledning "Frigjøringsdagen". Det mens all makt er lagt av stortingspolitikerne, over på EU. Man burde heller heise sjørøverflagg i alle landets kommunale og statlige flaggstenger. Folket har da ingen ting en skulle sagt hva viktige føringer for land og folk angår lenger, nedgradert til lydige arbeidsmaur som skal generere skatter og avgifter som den arrogante makteliten bruker på seg selv i egeninteresser og sender ut av landet, heller enn å bruke på landet og det norske folk.
Det er underlig at politikere i kommuner, landet over, kan stå på talerstoler å tale til folket, om frigjøringen av landet i 1945, mens de selv bidrar med å føre mer og mer makt ut av landet, over på fremmede makters hender. Falskheten er til å kjenne og ta på.

22 april 2018

Boligmarkedet for leietakere: mugg, støy og "cowboytilstander".

Folk som "leier bolig av bankene" i form av å ha kjøpt ved banklån, er belånt til langt over pipa. Mange av de er tvunget til å leie ut deler av husene sine, for å innfri låneforpliktelsene sine.
Kommunene har ikke lenger kommunale boliger til etnisk norske folk i vanskelige økonomiske livssituasjoner, for flyktning og asylinstituttet har fått lagt beslag på de fleste kommunale boligene.
Boligmarkedet på leiemarkedet for vanskeligstilte er begrenset der prisene er høye. Rimeligere utleieboliger er ofte gamle mugghøl av sokler, og sokler som ikke er isolert mht, på lyd mellom etasjene. Mange av disse leiligheten er i lavprissjiktet, som de med dårligst råd kan leie.
Da Høyre tok over styringen av landet så endret regjeringen med kommunalminister Jan Tore Sanner reglene for utleie, slik at krav til takhøyde i utleieboliger ble redusert fra 2,2 meter, til 2 meter. Krav om dagslys ble fraveket, der det nå holder med at det er en glugge på veggen en kan krype ut av, som rømningsvei.
Lufting med vindu og lufteventiler holder, så man trenger heller ikke ha vifte til stekovn og bad. Når fukt ikke ledes ut, gjør jo det at det oppstår mugg ganske raskt på et bad. Dårlig klima av fettpartikler og steikeos i leilighetene, er ikke bra for helsen.

De nye reglene er helt klart regler som er satt for å tjene de med store hus, som har bygd langt større hus enn de trenger selv. Eller gamle hus, der barna er vokst til og flyttet ut. Gamle boliger, som i høyeste grad, burde hatt krav som de gamle forskriftene, der de ofte er nedslitt etter familiers lange og aktive liv.
Mener Høyre, FrP og resten av kostebinderiet at de mest vanskeligstilte skal ta til takke med å leve i mugghøl og på kryploft rundt om i landets kommuner?
Det er jo rene skjære cowboymarkedet på utleiemarkedet rundt om i kommunene. Folk blir syke av å bo i mugghøl, og i boliger der støy fra boliger over, som ikke er adskilt med støyisolering, av den grunn de ikke er bygd for utleie opprinnelig. Nå er det altså lovlig å leie ut slike boliger? Under krigen og kriger, så har en torturmetode vært å frata folk søvn. Nekte de å sove. - Slik er det i mange sokler i dag, der det kan høres ut som folk som bor over, da oftest utleiere, høres ut som de kan trå gjennom gulvet, der det trekkes rundt på trestoler på tregulv og hver en ting som mistes i gulvet, forplanter lyd gjennom hele husets treverk. Ofte er soverom i utleieenhetene plassert under kjøkken i etasjen over. Kjøkken, er gjerne rommet som blir brukt døgnet rundt hos alle. Våkner man om natten og er tørst, så går man gjerne på kjøkkenet. Hver gang våkner da de som bor under, av knirkingen i treverk, og ramling med glass og dører som smelles igjen, både fra skap og gangdører. Er der utleiere som har yrker som medfører nattarbeid, så fortoner det seg da som et mareritt å leve i boenheter som ikke er støyisolert mellom. I dagens boliger som blir bygd for utleie er det krav til støydemping ved senking av tak, slik er det ikke i disse cowboyleilighetene. Der er ingen støyisolasjon. Mange av utleieenhetene har ikke egne strømmålere, og andre svindler leietakere på strømregningene. Der endel ikke gir fra seg regninger fra strømselskaper uten å bli mast på. Urimelige høye strømregninger, som de ikke har dokumentasjon for å kreve inn.

Jeg oppfordrer alle som leier boliger, som medfører store ulemper hva gjelder boforhold, til å kontakte Byggesakskontor rundt om i kommunene, og melde fra om problemene. Mange av boligene er slett ikke godkjent som utleieboliger. Det innebærer at utleiere driver ulovlig utleie. Man må som leietaker slippe å følge døgnrytmen til utleiere, som ofte kan være virksomme på helt andre tider av døgnet enn en selv. Når man ikke kan se en film som går sent, av den grunn at utleiere over starter dagen samtidig med fuglene, og derfor er nødt å følge døgnrytmen til de man leier av, da går det på psyke og helse løs. Slik fortoner leieforhold seg for en god del mennesker i landet, som leier boliger.  Spesielt der sokler leies ut.
Jeg oppfordrer samtidig folk som leier slike boliger til å skrive brev til Kommunal-og moderniseringsdepartementet om slike boforhold. Dette må tas tak i, så det blir sørget for nok boliger i landet, som også leietakere kan leve i over tid, så leietakere slipper å leve som "reisende folk" innad i kommunene av den grunn boligene ikke er til å leve i på grunn av støy, mugg og øvrige ulemper som følger med. Det er både slitsomt og koster mye penger, å leve konstant på flyttefot!

Kommunale boliger for etnisk norske vanskeligstilte er helt umulig å få leie, da innvandringen har fått tatt beslag på de fleste av disse. Hvorfor betaler vi lenger skyhøy skatt her i landet, når staten ikke sørger for sikkerhetsnettet til egne etniske innbyggere?


Ett år etter er tilstanden like håpløs:21 mars 2018

Parlamentarismen klar for fall?

Vårt land som politikerne i Stortinget vil overgi makt og råderett over, til EU. På hvilket oppdrag, og for hvem jobber de? De lytter ikke lenger til folkeviljen, og gjør ikke demokratiske føringer på oppdrag for folket. "All makt i denne sal", sa Svedrup i Stortinget, like etter at parlamentarismen ble innført i Norge i 1884. Hvor langt har vel ikke den makt fjernet seg fra folket? Tidligere tider, så var det bare høyt aktede personer med solid utdannelse og bakgrunn, velstående mennesker som fikk være i Stortinget, siden endret det seg. Da nye og vanlige arbeidende folk fikk adgang, så endret de etterhvert maktstrukturen igjen. De begynte å bevilge seg selv høy lønn, høye stortingspensjoner, ekstra høy kjøregodtgjørelse for bruk av egne biler i tjeneste - langt over statens regulativ for oss andre folk, de spiser mva-fritt i stortingskantina, og reiser rundt i verden gratis på hurrameghei-opplevelsesreiser. Vi ser de stadig leker seg, og fylla og utagerende sexliv fyller medier. Representanter som langt der fra er representative som landets førere. Når vanlige folk får for mye makt, så kan det virke som at det ikke er bra. Det virker som at makten går de til hodet, der grådigheten og egoismen ser ut til å ta over alle gode intensjoner for viktig politisk arbeid.

Er folket i landet lenger tjent med parlamentarismen i Norge?

Tidligere år snakket man om innvandrerregnskap. Kan man få fokus over på parlamentregnskap? Hva koster dette kostebinderiet av politikere som har stått frem i media de siste dager, samfunnet? Er det slike representanter vi skal lønne med overbetalte lønninger og luksus, på bekostning av arbeidsfolk i landet? Lønninger de aller færreste av de ville greid å jobbe seg til i det alminnelige arbeidslivet.


En nydelig video av Grim Berge og Sven-Erik Hoff over det fine landet vårt.
- Dette vil statsrådene i Norge gi til EU, gi råderetten over til EU.
Er de landet og folkets statsråder?

https://www.youtube.com/watch?v=2dq5D2A6R4g&feature=youtu.be

17 mars 2018

"Den Raude Revolusjonen Kjem!" - hatets opprinnelse?

I disse dager hvor hetsen og heksejakta på Sylvi Listhaug har gått varmt på nett, så har Arbeiderpartiets representanter vært svært aktiv i brunbeising av folk på nett. SV's representant Inga Marte Thorkilden omtaler alle som har sendt Listhaug blomster for rasister. Nå er man etter hennes definisjon rasist om man viser sympati for et menneske utsatt for grov hets og mobbing her i samfunnet. Hvilket signal er det å sende ut til barn og unge, til ansatte på arbeidsplasser, som jobber for å få bukt med mobbing?

https://rapport-x.com/2018/03/16/inga-marte-thorkildsen-sv-med-hat-ytring-mot-hele-facebook-grupper/

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, som tar sikte på å bli statsminister, godtar ikke unnskyldninger fra Listhaug, samme hvor mange ganger hun har fremsatt den, og Knut Arild Hareide, leder av KrF mente i Debatten på NRK, (15 mars -18, 29 minutter ut i programmet), at det ikke var klasse nok over hvordan unnskyldningene ble fremsatt. - De der to er stortingsrepresentanter! Mener de to at Listhaug skulle brutt sammen og krøpet på kne foran de, og lest opp Fader Vår 3. ganger, eller hvilken klasse snakker han om? De der to mener seg selv av klasse høy nok å dømme andre? (Slå opp linken på JGS, se og hør hvilken klasse den selv representerer.)

Fra Arbeiderpartiet aksjonerer Inger Heidi Francker, som har tilskrevet Interflora. Blomsterforhandleren som har levert mye blomster til Listhaug, i stormen av hets og mobb. Ut fra hennes henvendelse til Interflora så virker det som hun vil mane frem at Interflora skal ta et politisk standpunkt til å bidra i hetsingen av Listhaug. Hvor tarvelig kan en godt voksen kvinne fra Arbeiderpartiet bli? 

Når jeg leser hva ungdom på Utøya blir drillet på, av lovsang fra de er bare barn, så undres jeg ikke på hvordan ondskapen kan gro frem slik, og bli så sterk i voksne mennesker fra den leir. En del av de fremstår totalt skruppelløse.

https://resett.no/2018/03/17/derfor-demonstrerer-jeg-for-sylvi-pa-sondag/

Barnevernet, og politiets forebyggende gruppe for ungdom, bør kanskje gå inn i Arbeiderpartiet og AUF og se nærmere på hva denne politiske ungdomsorganisasjonen som blir beskrevet som en sekt av ungdommer som er brutt ut av den, og omtalt som "hitlerjugend" fra andre hold. Hvordan foreldre kan sende sine lettpåvirkelige tenåringer til et slik sted, som forfekter "hymner" med hatsk innhold som lagt inn under, er ubegripelig.
Her er en av sangene til "Rosebarna" på Utøya. Kanskje ikke merkelig at Eskil Pedersen trodde oppgjørets time var kommet, da han beinfløy til båten og stakk av som verdens raskeste båtflyktning?

Den Raude Revolusjonen Kjem!

Vi skal gifte bort Kjell Magne med en homse fra Hawaii,
Vi skal gifte bort Kjell Magne med en homse fra Hawaii,
Vi skal gifte bort Kjell Magne med en homse fra Hawaii,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng Norge, Norge ut av NATO,
Norge, Norge ut av NATO,
Norge, Norge ut av NATO,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal melde Valgerd Svartstad Haugland inn i LLH,
Vi skal melde Valgerd Svartstad Haugland inn i LLH,
Vi skal melde Valgerd Svartstad Haugland inn i LLH,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng EU, EU ut av verden,
EU, EU ut av verden,
EU, EU ut av verden,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal fylle våre badekar med Unge(onde) Høyres blod,
Vi skal fylle våre badekar med Unge Høyres blod,
Vi skal fylle våre badekar med Unge Høyres blod,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng kirka, kirka ut av staten,
kirka, kirka ut av staten,
kirka, kirka ut av staten,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal sette byråd Tornås til å vaske opp på Blitz,
Vi skal sette byråd Tornås til å vaske opp på Blitz,
Vi skal sette byråd Tornås til å vaske opp på Blitz,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng Harald, Harald ut av Sonja,
Harald, Harald ut av Sonja,
Harald, Harald ut av Sonja,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal denge Willy Haugli med en lang og hard batong,
Vi skal denge Willy Haugli med en lang og hard batong,
Vi skal denge Willy Haugli med en lang og hard batong,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng Verdensbanken ut av verden,
Verdensbanken ut av verden,
Verdensbanken ut av verden,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal slippe Kristin Devold fra et nato bombefly,
Vi skal slippe Kristin Devold fra et nato bombefly,
Vi skal slippe Kristin Devold fra et nato bombefly,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Syng George Bush, George Bush ut til fronten,
George Bush, George Bush ut i fronten,
George Bush, George Bush ut i fronten,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors,
Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors,
Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal kaste Einar Steensnes fra en oljerigg til havs,
Vi skal kaste Einar Steensnes fra en oljerigg til havs,
Vi skal kaste Einar Steensnes fra en oljerigg til havs,
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!

Vi skal henge Torbjørn Jagland fra ei bærekraftig eik.
Vi skal henge Torbjørn Jagland fra ei bærekraftig eik.
Vi skal henge Torbjørn Jagland fra ei bærekraftig eik.
Når den raue revolusjona kjem, klart vi kjem!


PS. Om noen lesere der ute har flere av "kjærlighetssangene" fra Utøya, så send meg de gjerne, så får jeg lagt de til.

Les også:
 • "Støres iskalde retorikk har også åpnet for en massiv grov hetsing av Sylvi Listhaug i sosiale medier, så grov at den gjentas ikke her." - skriver Jan Petter Sissener
 • "Si unnskyld Arbeiderpartiet", - skriver Ekte nyheter
 • Hvor er NRK, VG og TV2 når et statsråd drapstrues, - spør Bodøposten
 • Folk som er kritiske til Listhaug, oppfordres til å boikotte blomsterforhandleren. - leses på Resett 
 • 3.267 saker om Listhaug på én uke – beskylder mediene for å ha stått i spissen for en heksejakt mot henne. NRK, P4 og VG topper statistikken over antallet medieomtaler. - skriver Journalisten, journalistenes eget fagblad.

  Karin Andersen (SV) Lyver så det renner i asyldebatten. Hvorfor kan de ikke forholde seg edruelig og snakke sant på venstresiden? De lyver for å hause opp noe som ikke stemmer, for å gi et inntrykk av at Listhaug og meningsfeller er rasister. En løgn blir ikke mer sann av å gjenta den.


 • «Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk» er budskapet den unge Støre hadde på russekortet sitt da han var rødruss i 1979.
  I en sms til VG via Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget, Camilla Ryste, skriver Støre: – Det stemmer at dette var mitt russekort i 1979. Dette var dårlig russehumor. Det er heldigvis 39 år siden! - Men det hindrer ikke Jonas Gahr Støre og benytte private helsetjenester, han har mulighet å kjøpe dyrt, mens folk med dårlig råd blir henvist til det statlige helsetilbudet, med lange ventelister. Så er holdningene så mye endret?
   

16 mars 2018

Stortinget helt ut av fatning. Hvor går veien videre?

Hei dere i utenlandsk presse, 

Norsk presse svikter dessverre sitt samfunnsoppdrag i å vokte vårt Storting og våre statsråder, der de nå forsøker å overlevere råderetten over norske kraftressurser til EU, ved Agency for the Cooperartion of Energy Regulators(ACER). Organisasjonen "Nei til EU", har en god informasjonsvideo om hva ACER er, og hva det vil bety for det norske folk og vårt land på sikt.
(Anbefaler alle lesere, å dele den på sine Facebooksider, om man ikke vil dele bloggen.)


https://www.nrk.no/norge/jusprofessor_-_-prosessen-er-grunnlovsbrudd-1.13941290

Nå har norske medier hatt full fokus på «meetoo», sextrakassering og vissvassjournalistikk i et halvt år. Dette har nå fylt debatter i TV-sendinger og statsmediene hele samme tidsrom. Nå holder «meetoo-kampanjen» på å brenne ut og avløses av fullt kjør i media om krenkelser, fornærmede politikere  og heksejakt på justisminister Sylvia Listhaug, som bare fremmer majoriteten i befolkningens interesser, og fronter folkeviljen. For folket ser det ut som at norske stortingspolitikere har avskaffet demokratiet. Norske medier gjør alt de kan for å holde fokus unna ACER, og fyller mediene med vissvassjournalistikk, og meningsløs heksejakt på justisminister Sylvi Listhaug. Der de turer frem uten vilje til å lytte til befolkningen som er sterkt mot at statsmakten skal overgi råderetten over naturressursene til ACER, og følge folkeviljen i landet.
Sylvi Listhaug står på folkets side, og vil begrense innvandrere med doble statsborgerskap, som er dømt for terrorvirksomhet, for å begrense og trygge landet og det norske folk. For dette driver nå stortingsrepresentantene med norske media til hjelp, regelrett heksejakt på Sylvi Listhaug. Dette vies nå full fokus i alle store norske landsdekkende aviser, med førstesideoppslag, mens Stortinget blir skjermet av media, fra fokuset med landsforræderiet, der de vil overføre makten over norske energiressurser til ACER.
Nå sitter stortingspolitikerne der og vet ikke hva, eller grenser for hvilke hetsende merkelapper og brunstempler de skal bruke på Justisminister Sylvi Listhaug, for å diskreditere henne som justisminister. Listhaug kjemper for et trygt samfunn for oss og våre etterkommere, og har stor støtte i den norske befolkningen.- Men politikerne vil ikke lytte til befolkningen lenger. De forfekter ikke lenger demokratiet. Listhaug har også statsminister Erna Solbergs tillit. Så får man håpe den vedvarer, og at statsministeren støtter sin statsråd, når denne står i denne stormen av hets fra sine kolleger i Stortinget.
 Norges øverste styresmakt, Stortinget, bruker tiden på å debattere sextrakassering og verbale krenkelser, mens makten flyttes ut av landet med å signere ACER, overgir råderetten over norske kraftressurser til EU, fremmede makter. Norske medier lar det mer som stille få skje, uten å rette fokus den vei.
Nå har da endelig frimurer og tidligere stortingspresident Ole Michael Thommessen gått av etter glatt å ha skuslet vekk svimlende 2,3 milliarder kroner av folkets penger. (https://www.dagbladet.no/kultur/snipp-snapp-snute/69589712) Penger som kunne vært brukt på syke mennesker i landet, som de samme politikere nekter livsgivende medisiner og helsehjelp. Fattige i landet som knapt har til smør på skiva, og lever i mugne boliger, da alternative boliger ikke finnes i et sprengt boligmarked, der de samme politikere grafser til seg med begge hender. De mener visst selv at de gjør en viktig jobb for land og folk, der de stadig bevilger seg høyere stortingslønninger og frynsegoder.
Vi har en regjering og Storting, som fremstår aldeles hormonforstyrret, som et eneste stort bordell. (https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/01/25/195366623/professor-arbeiderpartiet-prover-vaske-sine-hender) Representanter som fremstår som et kostebinderi helt uten kompetanse på noe som helst. Helt ut av både fokus og kontroll, der dømmekraften virker å være helt fraværende, der politikere flyr rundt som gra hannkatter om våren og tar for seg med ul og hyl. – De der skal man som borger i landet vise respekt? De skal styre landet? Gud hjelpes… Hvor er norsk statsstyring tatt veien? Mens folket/flokken er på vandring, uten noen til å vise vei. En vei en trenger med tro, håp og tillit til at fører til trygge liv, for sine familier og etterkommere. Kan utenlandsk presse vise vei, og sette fokus på galskapen i norsk politikk, når norske medier ikke kan?

Nå ignorerer politikere og norske medier befolkningen i ACER-saken også. Jeg mener de skal ta opp til vurdering i Stortinget om Norge lenger er tjent med parlamentarismen. Det kostnadsdrivende kostebinderiet er ikke noe som verken Norge som stat eller befolkningen som bor her, er tjent med lenger. I ACER-saken så bryter de Grunnloven om de går for denne, mot folket. (http://www.nationen.no/tekstkommentar/kommentar-i-vart-demokrati-er-det-stortingets-plikt-a-folge-grunnloven/) Å gå mot folket i en sak som dette er politisk forræderi. Når makten så føres ut av landet er det ens med landsforræderi. Politikerne opptrer som kriminelle. Om de ikke følger Grunnloven her i landet, hvorfor skal andre borgere og jeg, her i Norge, følge de lover og regler som de pålegger oss fra Stortinget?

Går de nå for ACER, så har de innført anarki i landet.

Å være vitne til hvordan politikerne driver på i manglende politiske arbeid, gjør at man føler at man sitter og ser på en såpeserie av Monte Pyton, blanding av satire og absurditeter. – De skal styre landet? Gud hjelpes… tror ingen andre kan! Man får hive innpå en tablett med nitroglyserin og håpe på at man overlever galskapen!

Hilsen, med bønn om hjelp fra Norge,
Ann Tove Buklev

Gruppen Stopp ACER har i skrivende stund nesten 90.000 medlemmer. En protestgruppe som ble opprettet for under 14 dager, siden. Det viser den massive motstanden fra befolkningen til maktoverdragelsen av naturressursene våre til ACER. Men de norske mainstreammediene ignorerer protesten i befolkningen. Søk opp gruppen på Facebook du også. Der ligger også underskriftskampanjen mot denne maktoverdragelsen, som stortingspolitikerne prøver seg på, mot folkeviljen.

Mobben på venstresiden når nye høyder i heksejakten på Listhaug, der en går på blomsterleverandør. Vet ikke om flere blomsterleverandører har mottatt lignende meldinger. Send meg gjerne skjermdump i så fall, så skal jeg legge det ut her. Blomsterleverandører som kun selger og leverer blomster, som til i dette tilfellet Listhaug, bestilt og betalt av kunder. Det er ikke til å tro! Her har man Inger Heidi Francker fra Arbeiderpartiet som hekser løs mot Interflora, der hun forsøker å mobilisere mobb og frata firma borgerlig aktelse. Den eneste aktelse hun frarøver noe med slik oppførsel, er nok seg selv og Arbeiderpartiet? Er man mentalt frisk når man holder på slik?
 
27 november 2017

AVIS bilutleie driver lite seriøst.

Jeg har flere ganger benyttet leiebilfirmaet AVIS i Trondheim. Da jeg står i UNIO, som har avtale med AVIS, som gjør at medlemmer får ganske god rabatt på leie der, har valget om å benytte AVIS falt naturlig. Men det er det full stopp på fra min side, etter erfaringen jeg har med selskapet.

Jeg leide leiebil der for helgen fredag 10-12. november -17, og for helgen fredag 17-19. november -17.
Leieforholdet registrerte jeg over nettsiden deres og jeg forhåndsbetalte for begge leieforhold da jeg bestilt leien, fredag 10 november klokken 08.19 på morgenen. Jeg hentet bilen etter jobb på fredagen like før de stengte, klokken 16.50. (De stenger 17.00 i ved Trondheimskontoret) Der reserverte de samtidig kr 880,41 som depositum på mitt bankkort, som ekspeditøren sa ville bli tilbakebetalt 2-3 dager etter at jeg leverte bilen, når de hadde trukket bompenger, for passeringer jeg måtte ha foretatt og eventuell påfyll av bensin, om det ikke ble gjort av meg. Forsåvidt en grei avtale det. Om bare avtalen ble holdt fra deres side! Leiebilen ble levert tilbake søndag som avtalt i feilfri stand fra min side. Bensin var fylt opp ved bensinstasjonen i Kjøpmannsgata og parkert i parkeringshus der, som de har avtale med, og nøkkelen levert i luka på utsiden av inngangen til parkeringshuset/bensinstasjonen. Men depositumet har jeg enda ikke fått tilbake, tross at man i dag skriver 27.11.17. Det er altså over 14 dager siden!


Jeg leide leiebil der også for helgen fredag 17-19 november -17. Bilen hadde jeg forskuddsbetalt leie for allerede den 10. november, Like etter at jeg bestilte og betalte den forrige bilen jeg leide, klokken 09.06 på morgenen, helgen forut. Denne leiebilen bestilte jeg fra AVIS på Stjørdal, da jeg kom med fly hjem etter seminar i Oslo, og ikke rakk meg til Trondheim for å hente ut bil ved avdelingen der. Praktisk var det også å benytte bilen hjem etter reisen. Denne bilen fikk jeg ikke ut før de også fikk depositum for denne bilen, selv om de allerede satt inne med et depositum fra mitt forrige leieforhold helgen forut, som de ikke hadde overholdt avtale om å betale meg tilbake innen 2-3 dager etter avsluttet leieforhold. For denne leiebilen krevde de depositum kroner 882,74. Også denne bilen ble levert i Kjøpmannsgata etter samme avtale som over, og levert uten feil eller mangler, med full bensintank. Men depositum jeg har betalt inn sitter AVIS fremdeles på, for begge disse to leieforhold.Jeg prøvde å ringe AVIS fredag 24. november, for å høre hvorfor de ikke førte tilbake depositum de satt inne med fra mitt leieforhold hos de, som i begge tilfeller, de har brutt avtalen for tilbakebetaling av depositum etter endt leieforhold. Ingen tar telefonen der på telefonnummer som står oppgitt i leiekontrakten med: (+47) 815 330 44 eller nummer på Gule sider: 67 25 56 00. Jeg forsøkte så å ringe nummeret til AVIS, der man bestiller leiebil, der kom man gjennom straks. Men den damen kunne ikke gjøre noe med dette.
Jeg har i dag på ny prøvd nummeret 815 330 44 og 67 25 56 00, men der er det musikk og med så mye bakgrunnstøy at en føler sterkt ubehag av å ha telefonen inntil øret, så jeg måtte legge på, da ingen tok telefonen etter lengre tids venting nok en gang. Det kan virke som at AVIS gjør seg utilgjengelig på telefonen for henvendelser hva gjelder spørsmål og klager etter endt leieforhold, slik jeg opplever de. Man har ikke tid til, eller vil utsette helsen ved å sitte flere lange tider å høre på støyende lyder i en telefon som ødelegger hørselen.

Siden AVIS leiebilfirma har gjort seg utilgjengelig, så lurer jeg på om firmaet er ved å gå konkurs her i Trøndelagsdistriktet og ikke greier å betale ut lønninger til sine ansatte, uten å holde tilbake depositum fra folk som leier bil der. Per nå, ser jeg ingen annen forklaring?

Hvor mange depositum skal AVIS kunne kreve og holde tilbake samtidig, når man leier bil hos de?
Jeg stiller stort spørsmål ved lovligheten, der de selv bryter avtalen om tilbakebetaling av de depositum de tar. I tillegg er det direkte frekt! Det burde kanskje være som ved husleieforhold og innbetaling av depositum, at disse pengene bør inn på en egen sperret konto, som AVIS ikke får makt over. AVIS er kjent for å drive useriøst fra tidligere forhold, der Forbrukerrådet har satt fokus på selskapet:
"Forbrukerrådets gjennomgikk de største selskapene i fjor (Avis, Budget, Hertz og Europcar) for å undersøke om egenandels-fellen var utbredt. Avis skilte seg klart negativ ut, og vi har derfor undersøkt Avis på ny i håp om at de har skjerpet seg."
– I løpet av ett år har lite skjedd hos Avis. Fellen er der like fullt. Vi ser det derfor som nødvendig å advare mot Avis’ praksis. Å markedsføre én pris og deretter la kunden få vite resten av prisen når varen hentes ut, er forbrukerfiendtlig. Dette er metoder som normalt er forbeholdt de useriøse aktørene på nettet, mener Jensen.
Jeg har ringt kundeservice hos AVIS på telefonnummer: 66 77 10 10, hvor jeg måtte velge tastetrykk "ny leie av bil i inn og utland", for i hele tatt å få snakket med et menneske der, og fortelle at jeg ville politianmelde de, om de ikke fikk ut mine penger. De tar ikke telefonen på andre valg de opererer med der. Ekspeditøren på telefonen som kalte seg "Sara", sa hun ville sende over en mail til de, så de ordnet opp i dette. Hvorfor er det ikke mulig å sende de mail direkte selv? De gjemmer seg for kundene virker det som. Så får vi se hvor lang tid det tar før mine penger er tilbake på min konto.

Kvelden 27.11.17 er depositumet enda ikke kommet på min konto. Jeg har ikke fått noen henvendelse fra AVIS. Jeg sendte en melding til AVIS på firmaets kontaktskjema, og fikk bekreftet at det var mottatt på mail. Kontaktskjemaet deres er satt opp slik at man får skrevet bare liten del av tekst i synlig vindu, derfor får man ikke tatt skjermdump av det man skriver på mail til de. Annen mailadresse for å kontakte firmaet er umulig å finne. Det kan virke som de vil slette alle spor man sender de, så man ikke skal kunne ha gjenpart av kommunikasjonen. Det stinker humbug fra ende til annen, slik de gjør seg utilgjengelig og ikke har ansvarlige personer, man kan kontakte. Ved purring, eller reklamasjon som dette så virker det som at hele apparatet i AVIS bilutleie holder seg skjult for kundene. Man kan tenke at de gjør det slik i håp om at kunder skal gi opp å få sine penger tilbake.


Oppdatert:
Det endte med at jeg måtte dra ned til Trondheimskontoret og konfrontere ekspeditørene der. De tok så telefon til banken som holdt tilbake pengene mine, for AVIS. Jeg fikk der snakke med kundebehandler i banken deres, som sa at de der ikke hadde fått noen beskjed fra AVIS om at leieforholdet var greit og avsluttet. Så lenge de ikke får beskjed fra AVIS, så holder de pengene sperret. Pengene mine ble så frigitt og stod til min disposisjon rett etter.

Jeg vil ikke anbefale folk å bruke AVIS som leiebilfirma, og for UNIO vil jeg anbefale å skaffe ny samarbeidspartner for sine medlemmer, på leiebiler. For dette lureriet de driver med, samtidig som de gjør seg utilgjengelig for kontakt er ikke leietakere tjent med.

Er det andre som opplever lignende praksis eller andre negative forhold rundt dette bilutleiefirma så send meg gjerne en melding om det.

Jeg vil oppfordre alle til å dele denne denne informasjonen på sine facebookvegger, for folk bør jo vite hva de risikerer ved leieforhold hos AVIS bilutleie. De er vel de færreste som er avhengig av å leie bil, som har flere tusen de kan avse å ha stående inne hos AVIS i depositum på ukevis.