22 juli 2021

Coronabløffen

"Pandemien er akilleshælen for Sørøst-Asia, sier sjefstrateg." til Dagens Næringsliv 22.07.21.
- Sjefstrateg for Big Pharma og vaksineeventyret, og alle aksjonærene som tjener rått på dette bizarre vaksineringsprogrammet?

Helsemyndighetene og globalistpolitikere i verden henviser, og forsøker å skremme opp folk med at det er 480.000 mennesker i India som er døde av corona. Det er nok der som her, at de døde MED corona. Det pressen ikke forteller leserne er at det er nær 1,4 milliarder mennesker i India. Verdens mest folkerike land, etter Kina. Svært mange er fattige og har ikke tilgang til rent drikkevann. 500.000.000 lever langs den forurensede store elven Ganges. (Søk på elven Ganges på Youtube, så ligger mange dokumentarer derfra.) Fra den elven har mange drikkevannskilden sin, der dette folket bader seg, bader og vanner husdyrene sine, foretar klesvasken sin og det slippes ut spillvann fra tekstilindustrien, samt at elven flyter over av søppel med plast og annet avfall. At mennesker med allerede svekket helse og mangel på rent vann dør, om de får hvilket som helst virus er helt normalt. - Sett etter alle forholdene de lever under. 
India har heller ikke helsevesen som er bygd ut med plass til alle som blir syke. Mange som er syke kommer ikke inn til leger for å få behandling for hvilke som helst sykdommer. Det er ikke leger der de bor, og de har ikke fremkomstmidler å reise til leger med. Ei heller penger å betale for legehjelp med.

Jeg snakket med en trivelig kar fra Jemen nylig. Av interesse spurte jeg hvordan det var i hjemlandet hans i forhold til corona nå. Han sa at der er det ingen som bryr seg, for der er det så mange som dør av sult, malaria, feber og andre sykdommer, at corona er bare et lite mer som bagatellmessig virus som kommer på toppen. Han fnøs av det medier i vesten skremmer folk med, og bruker afrikanske land i sin vaksinepropaganda.

Det er merkelig at WHO prioriterer å bruke milliarder på å vaksinere folk i land. - Der folk er så fattige at de ikke har midler til mat, og hvor det ikke er mat å kunne dyrke. Ikke har de rent vann heller, men drikker sterkt forurenset vann som vi her i vesten ikke en gang ville gitt krøttdyra våre. Hva om WHO, FN, EU og de korrupte globalistpolitikerne ga folket mat og sørget for rent vann heller, enn vaksiner som de tjener rått på selv? Depopulasjon, - det er nært å tenke i de baner på en overbefolket klode, slik de handler. Man skal være frisk når vaksiner settes. Nettopp for at det kan følge bivirkninger med. Kan underernærte og sterkt feilernærte mennesker med andre sykdommer som følge av dårlig drikkevann, klassifiseres som friske? Selvsagt ikke! Mange har lidelser og svekket helse som følge av feilernæring og underernæring over tid. Diaré er svært utbredt som følge av dårlig vann og sykdom. Man kurerer ikke det med vaksiner! Det er nå flere som blir alvorlig syke av covid-vaksinene enn av selve viruset, og jeg refererer da til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk. 
I Asiatiske land som de også trekker frem som akk og ve med corona, og forsøker å skremme opp folk til lydighet her i vesten med, er det samme ståa. Stor fattigdom, og folk har svekket helse fra før som følge. Også der er det dårlig med rent vann til almuen mange steder. Fattige folk har ikke penger til å kjøpe flaskevann, og ikke er det å få kjøpt alle steder heller. Høyt folketall, fører også selvsagt til høy dødsrate. Det går parallelt! Men det unnlater mediene å opplyse naive lesere om. Hvem propaganderer statsmediene for? Lettlurte, kunnskapsløse mennesker som ikke evner å trekke parallellene og undersøke hva de blir fortalt at de skal tro på? I samfunnet er det flest av den sorten mennesker, som blindt forholder seg til statsmediene. 
Det er en stor krise for demokratiet, at vi har en løgnaktig statspresse, som ikke forteller folk den hele fulle sannhet!"India står overfor det verste vannkrisen i landets historie, advarer rapportforfatterne. 600 millioner mennesker - rundt halvparten av landets befolkning - er rammet av akutt vannmangel.
De som er rammet, må ofte nøye seg med vann som er skittent. Nesten 70 prosent av vannet er forurenset, ifølge rapporten fra den statlige tankesmia NITI Aayog.
200 000 mennesker antas å dø hvert år fordi de ikke har tilgang til rent vann. Tidligere er det anslått at 140 000 indiske barn dør hvert år av diaré - noe som ofte skyldes smitte fra urent vann.
De neste tiårene kan situasjonen bli enda verre.
- I 2030 anslås det at landets vannbehov vil være dobbelt så stort som tilgangen, heter det i rapporten.
Etter hvert som befolkningen vokser, kan 21 indiske storbyer gå tom for grunnvann."
- skrev Dagbladet
15.juni i 2018.

Men corona dør de som fluer av.. ja corona det er farlig det! Tross at knapt noen friske, sett i sammenheng med innbyggertall dør av det. 480 tusen mennesker av 1,4 milliarder mennesker, det er 0,034% av befolkningen. Det er omtrent som statistikken i vestlige land. Men pga det store folketallet så virker tallet svært stort, når mediene skriver at mange tusen er døde. Man må alltid se tallene i forhold til hva! Hvor mange mennesker dør normalt i India hvert år?

  • Til sammenligning dør 197.000 mennesker i trafikken hvert år i India.
  • 200.000 mennesker dør hvert år av mangel på rent vann i India.
  • "Hvert år blir 2,7 millioner bitt av slanger, og 100.000 mennesker dør av slangebitt hvert eneste år ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO). Giftige slanger finnes nesten over hele verden, men de fleste dødsfallene skjer i India, fattige land sør for Sahara, på øya Ny-Guinea og i Latin-Amerika." - skriver Leger uten grenser.
Worldometers, kan en følge med på hvor mange som dør rundt om i verden hver dag, året gjennom. Det samme med fødselstall og befolkningsvekst.20 januar 2021

Virus, ansiktsmasker og ventilasjonsanlegg som går på 50% effekt.

Coronavirus kan spre seg over to meter i løpet av sekunder i et dårlig ventilert rom, har en studie funnet ut. Det betyr at sosial distanse alene ikke beskyttet mot smitte. - skriver The Times. ("https://www.thetimes.co.uk/edition/news/maskless-chats-indoors-spread-coronavirus-more-than-coughing-rrwq0smsp" Jeg legger ved også adressen til publiseringen, da sider i linker ofte forsvinner etter en tid. Da vil lesere kunne søke seg frem om linken ikke virker.)
- Da bør man se på "det grønne skiftet". I Trondheim kommunes offentlige bygg, som skoler og kommunale etater, går ventilasjonsanlegg på 50% effekt året rundt, som er blitt den nye normalen. Det ble jeg fortalt av en av driftslederne der, som hadde tilsyn med anleggene, mens jeg var ansatt i Trondheim kommune. I flere av barneskolene så slet ansatte med pusten og oksygeninntak. Hodepine og høyt sykefravær er gjennomgående problem i Trondheim kommune. Problemet med den dårlige luften ble tatt opp mange ganger med ledelsen ved skolene, Ila skole og Ranheim nye skole. Men ingen ting ble gjort. Ledelsen i trondheimskolene sitter gjerne på kontorer og i kaffemøter det meste av arbeidsdagene og kan alltid sette opp et vindu for å dekke egne behov for frisk luft. Slik er det ikke alltid i klasserommene. Det ble også nevnt at ved å sette opp vinduer for å få luft inn, så ville ikke ventilasjonsanlegg fungere optimalt.
Er det noen i kommunal sektor som styrer disse grønne ventilasjonsanleggene, som kan tenkes å inneha såpass mye kompetanse og tanker, at anleggene blir satt i full drift på max effekt i denne virustiden? Kommunelegen bør ha såpass vett om ikke andre. Men vet denne at ventilasjonsanleggene går for halv maskin?
Utdanningsforbundet hadde en artikkel om samme tema, 03.12.20, skrevet av Marius G. Vik.
"I mange land blir god og hyppig ventilasjon anbefalt som et viktig smittevernstiltak, noe også Verdens helseorganisasjon støtter. FHI mener inneluften har begrenset betydning for smittespredning."

 - Om inneluften har begrenset betydning for smittespredning, hvorfor skal man da bruke munnbind? Her er så motsigende ord og handlinger at den høyre hånd kan umulig vite hva den venstre gjør, hva gjelder tiltak i denne "plandemien".

"Folkehelseinstituttet (FHI) er nokså forsiktige i sine anbefalinger om ventilasjon, og skriver til Utdanningsforbundet at «Man kan ikke utelukke situasjoner med smitte gjennom luft med aerosoler, men for SARS-CoV-2 er luftsmitte vurdert som mindre viktig»."

- Det man puster ut og hoster, er dråpesmitte og henger i lufta. Når man vet at covid-19 kan leve på dødt materiale i flere dager, da er det så absolutt en smitterisiko.

Verdens helseorganisasjon skriver her :

"Ventilasjon er en viktig faktor for å forhindre at viruset som forårsaker COVID-19 spres innendørs. Nedenfor er noen trinn å vurdere som kan forbedre innendørs ventilasjon. Disse trinnene bør vurderes i samråd med en profesjonell oppvarmings-, ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC).
Vurder å bruke naturlig ventilasjon, åpne vinduer hvis mulig og trygt å gjøre det.
For mekaniske systemer øker du prosentandelen uteluft ved å bruke økonomiseringsmodus for HVAC-drift og potensielt så høyt som 100%. Før du øker uteluftprosenten, må du kontrollere kompatibiliteten med HVAC-systemfunksjonene for både temperatur- og fuktighetsregulering samt kompatibilitet med hensyn til hensyn til utendørs / innendørs luftkvalitet. (...)"
Ut fra det som kommer frem av veiledende råd fra FHI og WHO, hvordan skjøtter da Trondheim kommune sin smitteforebygging, i de grønne skoler og grønne arbeidsplasser i kommunale bygg? Er det like dårlig inneluft og inneklima, som det alltid har vært, før covid-19?

31 desember 2020

"Pandemien", med friske smittede mennesker.


For få år tilbake (2009) endret WHO (Verdens helseorganisasjon) definisjonen av en pandemi. Det med å fjerne at det måtte være x-antall døde, om man skulle kunne benevne en smittsom verdensomspennende sykdom for pandemi. Om covid-19 hadde vært før den lovendringen, så ville ikke mennesker i samfunnet merket at det var coronavirus i omløp. Det er nesten ikke dødelighet av viruset. De aller fleste har dødd MED corona, og av underliggende sykdommer. De fleste døde så gamle at de allerede stod med en fot i grava. Gjennomsnittlig gjenlevende liv når eldre kommer i sykehjem, er to år i Norge. De samme mennesker ville dødd av en helt vanlig influensa, som kommer hvert år. Nå flyr folk rundt med munnbind, og avstår fra å være sammen med sine barnebarn og eldre familiemedlemmer, av et skapt hysteri, som virker grenseløst. 
Folk bør begynne å tenke, og slutte å la seg skremme. Nå har det være kjørt covid-19 propaganda fra statskanalene 24/7 som mitraljøser mot befolkningen for å skape skrekk og gru, siden dette ble kastet ut som "plandemi" (planlagt pandemi) i mars -20. Folk løper rundt som vettskremt høns, uten å stille kritiske spørsmål til noe som helst av det man blir beordret.

(https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/nA9Ela/vaksine-rush-i-farmasibransjen-saa-mye-eier-oljefondet) 
(Legger inn tekst i link, da en del sider flyttes på av ukjent grunn, i nettavisene.)

 Oljefondet eier også aksjer som tilsvarer ca 930 milliarder kroner i selskaper som leverer coronatester og annet utstyr til helsesektoren. Tenk da på omsetningen av munnbind og antibac disse dager! 

E24 har gjort en gjennomgang av fondets aksjebeholdninger. Ved årsskiftet satt Oljefondet på over 150 milliarder kroner i aksjer i noen av de store selskapene som jobber med coronavaksiner, inkludert Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck og Moderna. Av dette utgjør Pfizer-aksjene en beholdning på nær 20 milliarder kroner.
Per 30. juni  hadde fondet plassert omtrent 13 prosent av aksjene sine i helseaksjer. Noe som tilsvarer rundt 930 milliarder kroner. Helseaksjer var dermed fondets fjerde største sektor etter finansbransjen, teknologiselskaper og industri. - skriver E24.

Kan noen tenke seg til hvor mye Oljefondet får i avkastning på de aksjene, når hele verdens folk skal vaksineres to ganger, og med alt forbruket av antibac og munnbind, som oljefondet tjener penger på? 
Hvordan blir coronaregnskapet til Erna Solbergs globalistregjering, når avkastningen på de aksjene siger inn, opp mot de milliarder som er brukt på nedstengningen av landet? Kan det være de går ut med gevinst, og globale multinasjonale selskap innen legemidler gjør århundrets business? "Plandemi" - planlagt pandemi. Jeg venter på at noen av økonomene i finansavisene tar det regnestykket og presenterer det befolkningen.
Dette handler nok om penger! Store penger! Børs og Big Pharma! Bruk vettet og skaff dere informasjon, og begynn å still dere selv kritiske spørsmål til hva dere er med på!
Mange har trolig fått spørsmålet i skolen, i historietimene om krigshistorien: "Hvordan kunne Adolf Hitler få med seg så mange mennesker inn i nazismen, og utføre alt han gjorde, med så massiv oppslutning i folket?"
Det er det samme som skjer nå, med denne "plandemien". Folket springer ukritisk inn i denne coronafeberen som rir landet til det sykelige. En pandemi av galskap, der folket har gått fra vett og forstand.

For det nye året ønsker jeg at mange flere mennesker begynner å tenke selv, og stiller kritiske spørsmål til det myndigheter og offentlige maktpersoner gjør, og beordrer menneskene i landet. Søk, og les mer utenfor den statsfinansierte pressen, som er globalismens tjenere. Slutt å påstå konspirasjonsteorier, til saker og stoff dere ikke har kunnskap om. Vær nysgjerrig, les og vær kritisk til kilder!

Ønsker alle mine lesere, og følgere på Facebook, 
et riktig godt og opplysende nytt år!

Jeg har også konto på den sosiale plattformen MeWe. 
Har du sett innom siden med live-sendinger til Alternativ Media på Facebook? 
Der er det mange interessante tema som blir tatt opp og debattert. Anbefaler spesielt å se sendingen med Aavitsland fra FHI og lege Fosse, som blir intervjuet om temaet covid-19. 

29 september 2019

Pengeprioriteringene til de blå globalistene i regjering

Det er vanskelig å forstå hva de blå høyrepolitikerne anser viktigst å bruke penger på, i disse "klimatider", der de hauser opp om at ragnarokk kommer, om vi ikke finner oss i å betale inn enda flere "klimaskatter", som Høyre-regjeringen kan sluse over til EU og den nye verdensorden. Det er ingen grenser for skremselspropaganda om klimaet, der det hamres inn fra alle mediene, fra alle vinkler. Alt, absolutt hver en normalt liten bekk, normalt flyter over av vann av og til ved mye regn, adresseres klimakrisen. Det er blitt til det sykelige, og minner om en slags "klimasekt", der flokken går blindt rett frem etter klimapastors messing og befaling. Få journalister går tilbake i historien og viser til at det som skjer nå, også har vært normaliteter som har skjedd også for både ti og hundrer av år tilbake. Når de gir ut statistikker så er det nøye cherrypicking av informasjon. (Cherrypicking: Man henter nøye ut de små ting i store forhold og saker, som kan tjene skriverens sak, alle andre opplysninger blir skjøvet til side og ikke vurdert med. Noe som gir et helt feilaktig bilde av saken. Cherrypicking blir ofte brukt av dårlige ledere, for å diskreditere andre, som hersketeknikk.)
Jeg kan ofte bare se absurditeter hva gjelder regjeringens bruk av folkets skattepenger, mens folket blir stadig strupet hardere og hardere med skatter og avgifter. De alle globalistenes mål er å holde befolkningen akkurat så fattig at folket ikke går til fysisk opprør. Hver en krone som kan stjeles fra lommene til folk, tar de uredelige politikerne, som ikke lenger tjener folket og nasjonalstaten. Der de annonserer høylydt i mediene at de har gitt noe til folket, og da de med minst fra før, så kan man være sikker på at de har gjort andre trekk i andre inntekter, eller har fjernet fordeler fra andre skattereduksjoner, eller velferdsordninger. Kjøpekraften til de som lite har blir stadig dårligere. - Det mens de stadig bevilger seg stadig mer og særordninger for seg selv. Det er kvalmt hvordan de skjalter med folkets midler og begunstiger seg selv, gang på gang. Gjør de store blemmer, så går de ut med at "jeg tar ansvar", men tar noen ansvar, så følger det konsekvenser med. De kan tillate seg å rote vekk mange hundretalls millioner av folkets skattepenger og statsinntekter, som jo er folkets penger, med å si "jeg tar ansvar". Ikke noe av det får følger for de personlig. De fortsetter bare vanstyret, uten kompetanse, uten vett til å gjøre endringer. Trekker man det lenger ned, så kan man adressere det samme til kommunal forvaltning og ledere i kommunale enheter. Rådmenn, går stadig ut med strammere budsjett til kommunen, men når dårlig og manglende ledelse florerer, så rammer det hele befolkningen til sist, som må betale regningen, for overforbruket fra ledelse som ikke besitter kompetanse til å ha de ansvar de er gitt. Hvem er det som ansetter all den kompetanseløse ledelse i enkelte kommuner. Ledere som sitter bortgjemt på kontorer, og er så fjernt fra den daglige drift at de verken ser behovene, eller samspillet som må være på plass for å kunne ha en forsvarlig drift? De fleste ledere i kommunale enheter har også småledere under seg, men de blir gitt også de lukrative vaktene, så de kan gå tidlig hjem fra jobb. Noe de fleste voksne med familie ønsker, for å opprettholde en grei familiestruktur. Ute i enhetene så er det kaos. Ansatte blir syke og sykemeldt over lang tid av utbrenthet på grunn av den manglende styringen. Penger blir brukt som fulle sjømenn på land, der ledere sitter bortgjemt på sine kontorer, og ikke ser ute i enhetene hva som er av utstyr og behovene. Det kastet og sløses noe vanvittig. For folk og drivere i privat næring, så er det en absurd måte å drive på, der man der må ha inntjening for å kunne skape og forbruke. Man må betale av egen lomme. Sløsing rammer privat. Men derfra...

Når man ser prioriteringene regjeringen gjør hva gjelder pengebruk, og den messing som foregår om klima i alle statskanaler, fra fjernsyn til tabloidavisene, så kan man bare undre på om "det er noen hjemme", hos de styrende politikere. Det er absurd at organisasjonen ikke skal få en krone i statstøtte, for å bidra stort til å rense Oslofjorden, der man de senere år har sett bilder av fisk, fugl og sjødyr som er funnet døde, full av plast i magen. Hva tenker politikerne på? Nok prat! Kom til handling!"Organisasjonen SOS Oslofjorden jobber med å rense Oslofjorden for avfall, teiner, garn og annet mennesker etterlater, for å redde miljøet og økosystemene. På sine nettsider skriver organisasjonen følgende:


«SOS Oslofjorden består av frivillige som har som mål å rense fjorden for spøkelsesteiner, spøkelsesgarn og andre etterlatenskaper i fjorden. De frivillige er yrkesfiskere, hobbyfiskere og andre som har samme interesse om et rent fjord."
https://resett.no/2019/09/29/organisasjon-renser-oslofjorden-for-fiskeredskaper-og-skrot-far-ikke-en-krone-i-stotte-fra-miljofond-eller-det-offentlige/

05 september 2019

George Orwell 1984

NRK's "Folkeopplysningen". Bare navnet som er valgt på programmet...

- Det minner om hva man leser i boken Georg Orwell 1984: Der er det "Partiet" som styrer samfunnet. "Sannhetsministeriet", som spyr ut politisk korrekt informasjon, satt av Partiet, alt silt og nøye redigert. På "fjernskjermen", som er fjernsynet, er det kamera, som overvåkes av Partiet. - Så makta i Partiet kan følge med på hvilke borgere som ser på fjernskjermen når det er sending. Det er plikt å se det som sendes. I dag har vi kamera i dataskjermer, som kan kobles på overvåking og overvåke brukere og seere. I Orwells er det helikopter som går lavt ned og ser inn i folks vinduer, for å se om folk er lydige borgere under Partiets lover. I dag har vi droner som tar den delen. Fjernskjermens sendinger avbrytes stadig med to minutter med sending av "hat", for å prente det inn i folks sinn. Partiets vedtatte eneste og riktige tanker hamres inn ved gjentakende massesuggesjon. Vi ser det samme på fjernsynet i dag. (Nåde deg om du ikke messer opp og stiller deg positiv til masseinnvandring og båtflyktninger og tilslutter deg NRK og medienes (Partiet) bestemmelser for hva som er korrekt å tenke, mene og føle. I Orwells 1984 så står det at den store happeningen i hverdagene til folk er når det er fysisk henging av mennesker. Mennesker finner det underholdende å se mennesker sprelle med bena når de blir hengt, og at tungen blir stikkende ut stiv og blå. Det kan minne om hvordan NRK og mediene i dagens samfunn, driver karakterslakting av mennesker som opponerer mot den "venstre-vedtatte" riktige holdning til innvandring og politikken som føres. Mens mennesker forlyster seg over de mennesker som blir karakterslaktet og leter med lys og lykter for å finne mer ved å kaste på medienes bål under ofrene, mens man visuelt nær kan se fråden stå rundt munnen på de ivrigste, av "partiets gode tilsluttere". Barn som ikke får være med å se på henging av mennesker raser mot foreldrene, for den forlystelsen aksepterer de ikke å gå glipp av. Barn angir sine foreldre, og barna plasseres i offentlige institusjoner. (Det minner om nåtidens samfunn hvor det henger oppslag i skoler og barnehager, som oppfordrer barn til å ringe Barnevernet, og det er noe som er vanskelig hjemme.) Tankepolitiet, som leser folks blikk, og jakter de, om de ikke får den riktige øyekommunikasjonen.
Mennesker som er ansatt i Sannhetsministeriet, som omskriver det som skjer så det i historien blir lagret som en annen versjon, som passer inn i Partiets agenda. Mennesker som opponerer, fjernes fra jordens overflate kalles "fordampet" og har aldri eksistert. (Hva står i det skrevne historiske referatet over det som skjedde på Utøya, som er lagret i Riksarkivet i 60 år? Det som ligger ute på nett vil være fjernet, og etterkommere får servert en historie som kanskje ingen kan ettergå, og sjekke om er sann.Ta vare på avisutklipp, og skriv ut linker. Vil blekket være synlig i så mange år?)
Partiets tre slagord som er:
"Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke."
- der politikerne av Partiet bombet Libya uten legitimitet. "De gode bombene ", som dokumentaren til Brennpunkt heter, "fredsbombene". Alle skal registreres og inn i offentlige systemer. - Nekter man å føye seg går man gjennom livet som gjeldsslaver. Utestengt fra arbeidsmarkedet og svartelistet. Stiller man ikke spørsmål av kritisk art, så lykkes man. Jo mer naiv og uvitende, større karriere kan man få i det offentlige (Partiet). - Man ser det i kommunal drift. Ingen ledere er å oppdrive noen gang når man trenger kontakt, for å holde maskineriet i gang. Enten er de på seminar, syke, eller i møter. Der hakker det offentlige videre, tregt som fy, og kostnadsdrivende for skattebetalerne. Men hva spiller det for rolle? Det er Partiet. Det er sånn, de har bestemt at det skal være sånn.
Boken Georg Orwell 1984, anbefaler jeg alle som ikke har lest den. Det er bent frem skremmende hvor mange paralleller man kan trekke til samfunnstyringen med dens utvikling som skjer i dag.

08 mai 2019

Folk blokkeres fra Facebook og går over til nye sosiale plattformer:

Etter all sensur og blokkeringer fra Facebook har det i den senere tid vært en strøm av nye norske kontoer på de sosiale plattformene MeWe  (https://mewe.com/) og VK (https://vk.com/).

Man finner flere av interessegruppene man er medlem av på Facebook der, hvor folk etterhvert samles, uten sensur av venstresidens ekstremister, hva gjelder rikets tilstand og politiske føringer.

Stadig blokkerer FB. Er det politisk venstreaktivisme av den ekstreme typen som er gitt tillit og myndighet til å sitte med sensur og blokkeringsfunksjon på den sosiale plattformen? Det er blitt meg fortalt at venstreekstremister på FB går klappjakt på individ de vil eliminere fra den politiske offentlige debatten, med at de aktivt går inn og masserapporterer innlegg som de kan finne snev av av noe som kan tolkes som "hat".

Facebook prøvde seg på blokkering av meg igjen i dag (02.08.19), med hele 30 dagers blokkering. De åpnet kontoen raskt igjen, da jeg påklaget det. Der de beklaget at de hadde handlet feil. Man vet jo aldri lenger når og om en blir blokkert igjen, og at bevismaterialer i sakens gang blir fratatt en råderett over, så jeg finner det greit å ta skjermdump å legge ut, så folk selv får se hva som er skjedd, og hva man kan vente seg av FB fremover. Denne kommentaren skrev jeg på en artikkel hos NRK på Facebook, som skrev om politiet som måtte rykke ut med hele 17 politienheter i Oslo, som måtte stagge en ungdomsgjeng som skrek mot de og ropte Allah mellom skjellsord og fysiske angrep mot politiet. En av de høytropende sa i et intervju med samme medium at politiet snakket til ungdommene der som om de var dyr. Det var til det jeg la inn kommentaren i debattråden, som ligger til grunn for FB's aksjonering denne gangen. Retorikkformen la vel omtalte opp til selv?
Norge er blitt en røverstat, der kriminelle og kjeltringer blir beskyttet av FB, fremfor barn og andre sårbare mennesker i ulike situasjoner og områder. Barnas Trygghet offentliggjorde ingen navn.


Facebook blokkerer stadig. Like ofte beklager de avgjørelsene og skriver at de gjorde feil vurdering. Det kan virke som at de ikke er enige der bak kulissene, blant politiske ekstremister som har fått moderatormakt, og kan stenge ut folk som det passer seg selv. 


Kommentar av skjermdump under, med reaksjon fra FB. Den kommentar ble lagt inn på Aftonbladet, der den svenske avisen publiserte en artikkel om Per Jimmie Åkesson, som nå var blitt Sveriges tredje største parti. Man vet jo hvorfor Åkesson og Sverigedemokraterna fosser frem, men Gud forby å påpeke fakta. Samfunnsutviklingen er blitt så stygg at den ikke tåler dagens lys, den skal ties ihjel. På Facebook får ikke fakta nevnes. Et nettsamfunn og samfunn som minner mer og mer om innholdet man leser i boken "George Orwell 1984". (Boken er nå kommet ut også på norsk.)

Men da jeg postet denne skjermdumpen på Facebook, så blokkerte de sannelig igjen, og har stengt alle muligheter for tilsvar. Hvem er de, og hva bor i de individene som er gitt myndighet til å sensurere og stenge ute folk på Facebook? 

Kan ikke Facebook stå for de handlinger de utfører, offentlig, når de blokkerer på nytt, når man offentliggjør de feil de begår i modereringsutførelsen??
Daglig kan man lese om bilbranner , voldtekter, skyting og knivstikking der i Sverige. En ukes tid etter blokkering, som følge av min kommentar over, kan man lese i Aftonbladet igjen:


Neste dag har man en skyting, der en mann dør. Men hva er vel et menneskeliv verdt for de som modererer på Facebook og ellers den politisk sannhetsfornektende pressen?

Skjermdump fra Aftonbladet, 08.10.19Men det er totalforbud på Facebook, mot å relatere slik volds og terrorkriminalitet til innvandringen, tross at det i nær 100% av tilfellene, er innvandrere som står bak slikt fandenskap. Det er blitt så politisk rett i mediene, at man ikke lenger kan skrive om virkeligheten, som utspiller seg i samfunnet. Hvem er det mediene og makta tror at de lurer, og hvilke tanker har de om konsekvensene av slik knebling av ytringsfriheten, og ihjeltielse av virkeligheten som utspiller seg i samfunn? Problemer forsvinner ikke ved å tie de ihjel. Man derimot mer eller mindre legaliserer volds- og terrorkriminaliteten i samfunn. Hva skal man lenger med politikerne som styrer, som fører en slik politikk?
04 januar 2019

Fredelig nytt år!

Slutt å handle unødvendige ting. Reparer og gjenbruk. Spar miljøet. Handelsstanden vil merke det og det vil skape ringvirkninger i driften av Norge. Når handel stopper opp så vil det tvinges frem endringer. Vi er nødt å formatere vårt samfunnsdrift på nytt, for det som er nå, er helt ut av kurs. Man skaper ikke noe ved å ødelegge miljøet, importere  og handle "juggel"over grensene. Handle fra lokale produsenter i den grad en har mulighet. 

Vi lever i en tid hvor det kjennes som at "flokken er på vandring". Alle normer og selvfølgeligheter er mer som visket vekk. Det er ikke lenger substans, under føttene, eller i samfunnet rundt oss. Det virker som at alt er i fri flyt. Politikere som forteller oss hvordan vi skal tenke, føle og mene. Alle skal inn i slusen, ingen skal tenke selv, og om du likevel gjør, så for all del ikke våg å ytre det høyt!
Slik har det vært til nå. Men man merker et opprør i folket. Menneskene er lei av å bli kneblet, samtidig som man blir avspist stadig mer av sine jobbinntekter og trygder, mens man er vitne til at den arrogante politiske makteliten velter seg i særordninger med ekstragoder for seg selv. Det topptunge laget av kvinnelige politikere, vil belære oss våre liv og holdninger. En av de som selv knapt har vært hjemme til egne barn i deres oppvekst, forteller i sin nyttårstale at norske kvinner bør avle flere unger i landet. Hva vet du statsminister Erna Solberg, om det å være mor i dag? Leve fra hånd til munn på vanlige arbeiderlønninger. Stå opp klokka 5.30 for å gjøre klar dagene, røske søvnige små ut av den dypeste søvn for å kjøre de til barnehager, for å rekke jobb. Hente de små mellom 16.00-17.30, lage middag og kveldsmat på de få timer som er igjen av dagen, før de små skal legges på "lading" til neste dags rotterace i barnehager og familieliv, som har flere familiemedlemmer som skal bringes og hentes på aktiviteter og treninger. Man kan ikke lenger sende tenåringene sine på trening og aktiviteter alene, for til det er faren for knivran og voldtekter for stor. Dere har etablert et samfunn som ikke lenger er trygt å ferdes i lenger. Er det ofte du tar alle de oppgavene hjemme selv Erna Solberg? Så mye penger som du har ervervet deg av folkets skattepenger i egen lønn, så kan du glatt leie en "nanny" som fristiller deg alle hverdagsoppgavene på hjemmebane, der mannen din ikke stiller opp. For du gjør vel knapt noe selv av det som normalt følger med en mors arbeid i hjemmet? Sannelig kan du oppfordre kvinner i landet til å føde flere barn i din nyttårstale! De andre to kvinnene du styrer politikken sammen med, som selv er barnløse, har ingen peiling på hva det vil si å drive AS Familien, og forstår ikke hvilke krav som familier møter i hverdagene i 2019. Man kan lese seg til mye, men nattevåket og det daglige livet, familieøkonomien - der mange ligger søvnløse av bekymringer. -Være totalt utslitt før man allerede går på jobb, av mangel på nattesøvn av små barn som har romstert om nettene, det vil dere ikke forstå, før dere har kjent kvalmen og avmakten på kroppen selv. Kjent stresset helt inn i ryggmargen.

Hvordan kan dere tre topptunge damene forsvare klimamål, samtidig som vi lever på en overbefolket jordklode, som dere oppfordrer å føde flere barn inn i. Barn ønsket for å vaske dere i baken når dere blir gamle og uføre selv, og ellers brukt til å jobbe inn skatter og avgifter til staten. Skattepenger dere auser ut av landet til korrupte statstopper i andre land og skattepenger som dere forsyner den globale like arrogante makteliten med! Skal norske kvinner føde dere skatte- og avgiftsgeneratorer? For det er nettopp det folket er nedgradert til å ha blitt i dette landet. Folket i landet har ingen ting de skulle ha sagt lenger, der de ikke lenger blir hørt. Likevel påstår dere Norge demokratisk styrt? Jeg forstår det ikke! I et demokrati, så skal det være folkeviljen som føres. Men dere arrogante hormonelle politikere turer frem, og viser en føring og fremferd som politikere, som er til å spy av! Man har tidligere snakket om politikerforakt. Det er ikke dekkende ord lenger.
Det kan virke som at deres eneste mål er å utarme befolkningen helt til smertegrensen, uten at folket gjør opprør. Dere hevder frekt å ha gitt lettelser og tillegg, samtidig som dere kutter stønader og pålegger stadig høyere og nye avgifter. Bompenger rundt hver en sving på veier som blir bygd, som om befolkningen er straffanger og lever under portforbud.

Nettavisen skriver 04.01.2019 at nordmenn skylder 3442 milliarder kroner. Nettavisen skriver også:

"Men nordmenn er heldigvis også formuende. En annen SSB-statistikk viser nemlig at ved utgangen av 2017 hadde de norske husholdningene en brutto formue på nærmere 10000 milliarder kroner."
Hele artikkelen kan leses her:
(https://www.nettavisen.no/na24/privatokonomi/nordmenn-skylder-3442-milliarder/3423575954.html?)

- Det forundrer meg at fremtredende økonomer i landet som skriver i finansaviser ikke balanserer regnestykket ved å fortelle befolkningen at den "kapitalen" som er regnet som formue, ikke er reell. Ingen boliger som er regnet med som markedsverdi, er verdt sin kapital i reelle verdier. Det vet velutdannede økonomer. Det er å villede befolkningen.

Hele artikkelen kan leses her:
https://www.dagbladet.no/nyheter/statsministerens-ektemann-setter-pengene-sine-i-bompenge-norge/68670311

(Jeg er klar over at en kan linke til overskrifter, men velger å ta med hele nettadressen, da linker av lite fordelaktig karakter for maktpersoner i landet har en tendens til å bli flyttet på og forsvinne.)

Tross at folk er så nedtynget i gjeld, og fattigdommen bare øker, så mener altså Erna Solberg at fattige bør eie flere aksjer. Skal de spise aksjer Erna Solberg? Folket er kjent med at din mann eier aksjer i et av landets større bomveiselskaper. Det skulle vel gi et solid innkomme til din privatøkonomi det Erna Solberg, og meske dere på de fattiges innkrevde bompenger, som det jo blir stadig mer av her i landet? Avisen skriver at du og din mann har delt økonomi. - Det hjelper ikke på den manglende anstendigheten. Du nyter selv godt av disse pengene i ekteskapet. Får da mennesket aldri nok? Selv oppdrettsnæringen har din mann mange aksjer i. Samtidig som din søster har hatt en fremtredende lederstilling i Marine Harvest. Oppdrettsbransjen som forurenser og forgifter sjø og havområder, som legger fjorder døde og forurenser miljøet for generasjoner fremover. Også dine barn. Eier du ingen skrupler menneske? Samtidig så går du i front for å kreve folk for miljøavgifter? Klimaavgifter? Det er ingen samsvar i det du foretar deg selv som politiker/privatperson, og det du forlanger og forventer av folket, menneske! Heleren er ikke bedre enn stjeleren er gammelt visdomsord.

"Til hovedstadsavisa hevder Solberg at børsoppgangen er årsaken til at de rike har rykket ytterligere fra i 2017. De fattigste, mener statsministeren, burde eie flere aksjer for at de også skal kunne nyte godt av gode tider blant verdipapirspekulantene.
— Det er børsoppgangen som forklarer endringen fra 2016 til 2017. Jeg ønsker at flere folk investerer i aksjer og fond, og jeg ønsker at flere folk eier sin egen bolig. Den fattigste tiendedelen i Norge har minst penger spart i fond og de eier i minst grad sin egen bolig, sier hun.
Statsministeren virker ikke å ha reflektert over at det kan være vanskelig for de med minst penger å kjøpe store aksjeposter. De fattigste ti prosentene i Norge har en gjennomsnittlig negativ formue på over én million kroner."
Du som statsminister burde heller lagt til rette for at det skal lønne seg å jobbe her i landet, leve av egne ærlige tjente penger, fremfor å leve av å flytte på andres penger. Det er noe skamløst over Børsen og aksjespekuleringene. Når vi har politikere som velter seg i velstand på lønn de har bevilget seg av fellesskapets kasse, samtidig som de lever fett privat på bompenger som de selv pålegger befolkningen, da er det noe motbydelig skamløst over det hele. Å ja, det er flere høyrepolitikere som har aksjer i bompengeprosjektene rundt om i landet, og da snakker man i høyeste grad om korrupsjon!
Hele artikkelen er linket til her:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GkpoQ/flere-hoeyre-topper-har-bompenge-bindinger
Bak Erna Solberg på listen stod Øyvind Halleraker, som tett frem til valget var partiets samferdselspolitiske talsmann. Han trakk seg midlertidig fra vervet, etter at VG avslørte at han hadde mottatt flere ti tusen kroner i skjulte honorar fra bompengeselskapets lobbyforening.

Det er ikke bare i sitt levende liv her på jorda at de styrende politikere har ordnet med særordninger for seg selv. Leste forleden dag at statsrådene har egne særordninger for seg selv om noen av de kreperer av hjerteinfarkt også, mens de er på post. Ektefellen får i slike tilfeller lønna til statsråden utbetalt i tre måneder etter dennes død, og begravelsen skjer på folkets bekostning. Det mens øvrige folk i landet får en gravferdsstøtte på 20.000 kroner, som knapt holder til å hente levningen og få den kremert. 
"§ 19.Dødsfall og yrkesskade
Hvis en stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant dør i løpet av valgperioden, skal de etterlatte utbetales representantens godtgjørelse for hele dødsmåneden samt de tre påfølgende månedene. I tillegg dekkes nødvendige utgifter i forbindelse med representantens begravelse."
-Selv i egne begravelser skal de der fråtse og velte seg i folkets midler. En kan undre på om kistene er vanntette også, fylt opp med champagne...

Mitt ønske for det nye året og fremtiden er at nåtidens grådige korrumperte globalister av topppolitikere blir jaget ut av regjeringskontorer og Storting, og at folket gjeninnfører demokratiet, med en styring som gavner det norske folk og nasjonalstaten Norge! Om Luksusfellens økonomer skulle ta nye oppdrag i det nye året, så ville en god start være å gå inn i regjering og Storting og lære de som forvalter våre penger litt om økonomi, der det strøs penger rundt seg som om de går blinde i fylla i tro om at folkets penger kommer fra Sareptas krukke. Det forundrer meg at de tyngste økonomene i landet ikke går mer aggressivt ut i mediene, etter den vanvittige pengesløsingen til politikerne som styrer landet!

Mens statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale til folket maner folk til å avle flere skattebetalere og lydige arbeidsmaur, så reiser folket seg på tvers av det politiske fargespillet og samles i "Gule vester". En videreføring av opprøret som er i Frankrike. 

Fredelig nytt år!

PS. Oppfordrer alle mine lesere til å melde seg inn i nei til EU.
Om man ikke bidrar aktivt, så vertfall gi de medlemsavgiften, så de kan jobbe videre med. 


Les også: 


08 mai 2018

Sjørøverflagget opp, alle bundne treller.

I dag flagges det over hele landet i anledning "Frigjøringsdagen". Det mens all makt er lagt av stortingspolitikerne, over på EU. Man burde heller heise sjørøverflagg i alle landets kommunale og statlige flaggstenger. Folket har da ingen ting en skulle sagt hva viktige føringer for land og folk angår lenger, nedgradert til lydige arbeidsmaur som skal generere skatter og avgifter som den arrogante makteliten bruker på seg selv i egeninteresser og sender ut av landet, heller enn å bruke på landet og det norske folk.
Det er underlig at politikere i kommuner, landet over, kan stå på talerstoler å tale til folket, om frigjøringen av landet i 1945, mens de selv bidrar med å føre mer og mer makt ut av landet, over på fremmede makters hender. Falskheten er til å kjenne og ta på.

22 april 2018

Boligmarkedet for leietakere: mugg, støy og "cowboytilstander".

Folk som "leier bolig av bankene" i form av å ha kjøpt ved banklån, er belånt til langt over pipa. Mange av de er tvunget til å leie ut deler av husene sine, for å innfri låneforpliktelsene sine.
Kommunene har ikke lenger kommunale boliger til etnisk norske folk i vanskelige økonomiske livssituasjoner, for flyktning og asylinstituttet har fått lagt beslag på de fleste kommunale boligene.
Boligmarkedet på leiemarkedet for vanskeligstilte er begrenset der prisene er høye. Rimeligere utleieboliger er ofte gamle mugghøl av sokler, og sokler som ikke er isolert mht, på lyd mellom etasjene. Mange av disse leiligheten er i lavprissjiktet, som de med dårligst råd kan leie.
Da Høyre tok over styringen av landet så endret regjeringen med kommunalminister Jan Tore Sanner reglene for utleie, slik at krav til takhøyde i utleieboliger ble redusert fra 2,2 meter, til 2 meter. Krav om dagslys ble fraveket, der det nå holder med at det er en glugge på veggen en kan krype ut av, som rømningsvei.
Lufting med vindu og lufteventiler holder, så man trenger heller ikke ha vifte til stekovn og bad. Når fukt ikke ledes ut, gjør jo det at det oppstår mugg ganske raskt på et bad. Dårlig klima av fettpartikler og steikeos i leilighetene, er ikke bra for helsen.

De nye reglene er helt klart regler som er satt for å tjene de med store hus, som har bygd langt større hus enn de trenger selv. Eller gamle hus, der barna er vokst til og flyttet ut. Gamle boliger, som i høyeste grad, burde hatt krav som de gamle forskriftene, der de ofte er nedslitt etter familiers lange og aktive liv.
Mener Høyre, FrP og resten av kostebinderiet at de mest vanskeligstilte skal ta til takke med å leve i mugghøl og på kryploft rundt om i landets kommuner?
Det er jo rene skjære cowboymarkedet på utleiemarkedet rundt om i kommunene. Folk blir syke av å bo i mugghøl, og i boliger der støy fra boliger over, som ikke er adskilt med støyisolering, av den grunn de ikke er bygd for utleie opprinnelig. Nå er det altså lovlig å leie ut slike boliger? Under krigen og kriger, så har en torturmetode vært å frata folk søvn. Nekte de å sove. - Slik er det i mange sokler i dag, der det kan høres ut som folk som bor over, da oftest utleiere, høres ut som de kan trå gjennom gulvet, der det trekkes rundt på trestoler på tregulv og hver en ting som mistes i gulvet, forplanter lyd gjennom hele husets treverk. Ofte er soverom i utleieenhetene plassert under kjøkken i etasjen over. Kjøkken, er gjerne rommet som blir brukt døgnet rundt hos alle. Våkner man om natten og er tørst, så går man gjerne på kjøkkenet. Hver gang våkner da de som bor under, av knirkingen i treverk, og ramling med glass og dører som smelles igjen, både fra skap og gangdører. Er der utleiere som har yrker som medfører nattarbeid, så fortoner det seg da som et mareritt å leve i boenheter som ikke er støyisolert mellom. I dagens boliger som blir bygd for utleie er det krav til støydemping ved senking av tak, slik er det ikke i disse cowboyleilighetene. Der er ingen støyisolasjon. Mange av utleieenhetene har ikke egne strømmålere, og andre svindler leietakere på strømregningene. Der endel ikke gir fra seg regninger fra strømselskaper uten å bli mast på. Urimelige høye strømregninger, som de ikke har dokumentasjon for å kreve inn.

Jeg oppfordrer alle som leier boliger, som medfører store ulemper hva gjelder boforhold, til å kontakte Byggesakskontor rundt om i kommunene, og melde fra om problemene. Mange av boligene er slett ikke godkjent som utleieboliger. Det innebærer at utleiere driver ulovlig utleie. Man må som leietaker slippe å følge døgnrytmen til utleiere, som ofte kan være virksomme på helt andre tider av døgnet enn en selv. Når man ikke kan se en film som går sent, av den grunn at utleiere over starter dagen samtidig med fuglene, og derfor er nødt å følge døgnrytmen til de man leier av, da går det på psyke og helse løs. Slik fortoner leieforhold seg for en god del mennesker i landet, som leier boliger.  Spesielt der sokler leies ut.
Jeg oppfordrer samtidig folk som leier slike boliger til å skrive brev til Kommunal-og moderniseringsdepartementet om slike boforhold. Dette må tas tak i, så det blir sørget for nok boliger i landet, som også leietakere kan leve i over tid, så leietakere slipper å leve som "reisende folk" innad i kommunene av den grunn boligene ikke er til å leve i på grunn av støy, mugg og øvrige ulemper som følger med. Det er både slitsomt og koster mye penger, å leve konstant på flyttefot!

Kommunale boliger for etnisk norske vanskeligstilte er helt umulig å få leie, da innvandringen har fått tatt beslag på de fleste av disse. Hvorfor betaler vi lenger skyhøy skatt her i landet, når staten ikke sørger for sikkerhetsnettet til egne etniske innbyggere?


Ett år etter er tilstanden like håpløs:21 mars 2018

Parlamentarismen klar for fall?

Vårt land som politikerne i Stortinget vil overgi makt og råderett over, til EU. På hvilket oppdrag, og for hvem jobber de? De lytter ikke lenger til folkeviljen, og gjør ikke demokratiske føringer på oppdrag for folket. "All makt i denne sal", sa Svedrup i Stortinget, like etter at parlamentarismen ble innført i Norge i 1884. Hvor langt har vel ikke den makt fjernet seg fra folket? Tidligere tider, så var det bare høyt aktede personer med solid utdannelse og bakgrunn, velstående mennesker som fikk være i Stortinget, siden endret det seg. Da nye og vanlige arbeidende folk fikk adgang, så endret de etterhvert maktstrukturen igjen. De begynte å bevilge seg selv høy lønn, høye stortingspensjoner, ekstra høy kjøregodtgjørelse for bruk av egne biler i tjeneste - langt over statens regulativ for oss andre folk, de spiser mva-fritt i stortingskantina, og reiser rundt i verden gratis på hurrameghei-opplevelsesreiser. Vi ser de stadig leker seg, og fylla og utagerende sexliv fyller medier. Representanter som langt der fra er representative som landets førere. Når vanlige folk får for mye makt, så kan det virke som at det ikke er bra. Det virker som at makten går de til hodet, der grådigheten og egoismen ser ut til å ta over alle gode intensjoner for viktig politisk arbeid.

Er folket i landet lenger tjent med parlamentarismen i Norge?

Tidligere år snakket man om innvandrerregnskap. Kan man få fokus over på parlamentregnskap? Hva koster dette kostebinderiet av politikere som har stått frem i media de siste dager, samfunnet? Er det slike representanter vi skal lønne med overbetalte lønninger og luksus, på bekostning av arbeidsfolk i landet? Lønninger de aller færreste av de ville greid å jobbe seg til i det alminnelige arbeidslivet.


En nydelig video av Grim Berge og Sven-Erik Hoff over det fine landet vårt.
- Dette vil statsrådene i Norge gi til EU, gi råderetten over til EU.
Er de landet og folkets statsråder?

https://www.youtube.com/watch?v=2dq5D2A6R4g&feature=youtu.be