27 juni 2013

Tøvet i NAV under Arbeiderpartiet

I nyttårstalen så satt Jens Stoltenberg og så inn i kamera mot hele det norske folk med dådyrøyne og sa "Alle skal yte, og få etter behov." Det er tydelig at dette bare var tomme fraser på årets første dag. Behovene ser vi å lese hver dag i avisene, der det viser seg at de ikke får når behovet er der, selv om de har ytt et langt liv i arbeid og betalt sin skatt med mer og mindre glede.
I dag leser vi om Bjørn Meistad på NRK-nyhetene. Han har kreft og det er ikke mer å gjøre med sykdommen. Han vet han skal dø. Slik man kan forstå ut fra artikkelen så vil han forlate denne jorden i løpet av høsten, kanskje før. Han trenger stell og omsorg, noe kona ønsker å gi han de siste månedene han har igjen. Hun har kanskje også et behov for å være nær, sluttføre livet sammen med sin mann, for å kunne gå videre. Hun har søkt om pleiepenger fra NAV for å kunne ta fri fra jobb de siste månedene han har igjen, men hun får avslag. Kona er sykepleier og jobber turnus. Pleiepenger blir dekket av NAV kun i ukedagene. Har man hørt og lest noe så tullete? Dette er Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets politikk i praksis. " Alle skal få etter behov..."
Bjørn Meistad og kona har nå et behov Jens Stoltenberg!! Kan du ikke se det!

Må du Jens Stoltenberg en dag måtte svare for din ondskap mot den norske befolkning og bli tilgodesett den varmeste plassen der kjettingene rasler! Det finnes ingen tilgivelse for den slags ondskap mot folk, som er i sin vanskeligste tid mot den dypeste sorg.

19 juni 2013

Arbeiderpartiets vanstyre

Nå skal ikke jeg skrive om religion, men i kveld kommer jeg ikke utenom djevelen, for denne må ha tatt bolig i regjeringsbygningen og vervet mange der. For det som skjer, det er ondskap mot den norske etniske befolkningen!!
Dagen starte med nettavisene, hvor vi kunne lese at ordføreren i Oslo, Fabian Stang (H) er forferdet over hvor lite EØS-midler romfolk får, hvor han foreslår at Norge gir 1 milliard kroner utenom EØS-midlene øremerket romfolk i Romania.

Senere på dagen leser jeg i VG at rundt 50 pasienter ved Oslo Universitetssykehus har ventet i flere måneder på å få vite resultatet på kreftprøvene er god eller ondartet. Leger og pasienter fortviler. Normale mennesker har såpass empati at man kan tenke seg til hvilken psykisk belastning det er å gå slik å vente på en diagnose. Man har kanskje små barn å ta hånd om i tillegg, barn man er usikker på om man får se vokse opp, om barna blir mor eller farløs. Slike tanker blir disse pasientene å måtte slite med i mange måneder. Tanker som bryter ned både kropp og sinn, i en situasjon hvor de burde fått all tilgjengelig hjelp og støtte som er mulig å få. Det er mangel på patologer. Hvorfor er det mangel på patologer? Kreft har vært en økende sykdom i mange år, hvorfor er det ikke utdannet flere patologer, og hvorfor brukes ikke private helsetjenester i stor nok grad? Internasjonale retningslinjer har tidsfrister på senest seks til åtte uker å vente på svar av prøvene. I den lange ventetiden går pasienter i Norge glipp av cellegiftkurer som kunne vært startet tidligere, hvor noen dør som følge av for sen behandling og andre får redusert levetid som følge. Omtrent 90% av pasientene får påvist ondartet kreft. Disse burde fått undersøkelser og raskt svar på prøvene sine.
Vi bor i et av verdens rikeste land, hvor oljen pumpes opp for milliarder av kroner hver dag, og kreftpasienter som her er omtalt må vente opptil seks måneder på prøveresultatene.
De siste årene har avdelingen på sykehuset vært nedbemannet kraftig. Sykehuset har manglet en maskin for prosessering av vev, som de først nå i sommer får inn og kan ta i bruk. De har ikke hatt råd å kjøpe den før! Maskinen har vært en flaskehals som har hindret effektiv behandling. Slik sliter sykehusene og ikke minst pasientene, med lange ventelister over hele landet.

Tenk om den milliarden som Fabian Stang ser vi har, kunne vært brukt til og investert i en maskin som kreftavdelingen har hatt bruk for i mange år, tidligere! Det ville trolig vært penger til flere slike maskiner, som reddet liv til egen befolkning. Men nei, Jens Stoltenberg mener norske kreftpasienter ikke er verdt pengene. For det må jo være slik, siden det ikke er gitt penger til en slik investering i det norske folks helse og liv? Vi husker fra avisskriveriene i vinter at kreftpasienter ikke fikk de livsforlengende medisiner de trengte, for å holdes i livet en tid ekstra for de som ønsket denne livsforlengende medisinen. DET VAR FOR DYRT! Hvilken pris setter statsminister Stoltenberg på mennesker i dette landet? Alle skal yte etter evne, og få etter behov sa han i nyttårstalen. Disse menneskene har behov Stoltenberg!!
(Mer om status helsenorge under Arbeiderpartiets styring kan leses her i en tidligere blogg.)

Jeg leser videre i Oslo By at Oslo kommune i fjor brukte 3,8 millioner kroner på å rydde opp etterlatenskaper etter tiggerne i hovedstaden. Marianne Borgen (SV) mener at kommunen heller burde brukt de pengene på å bygge sanitæranlegg til romfolket.
Men kjære politikere hva med å starte med å bygge sanitær til landets egne yrkessjåfører som daglig kjører gjennom landet som mangler slike fasiliteter langs norske veier. De har kjempet for dette i mange år, men ikke blitt hørt! Disse yrkessjåførene har betalt inn skatter og avgifter i bøtter og spann til denne staten. Det er disse pengene dere tar fra de og vil bygge dass til tiggerne med! Fortjener ikke de som jobber og betaler skatt sanitæranlegg å gjøre fra seg i, og vaske seg i- der de tjener landet hver eneste dag året gjennom!?
Jeg gremmes over den idioti og svindel av befolkningen som er utført av denne regjeringen. Stortinget som sitter og tvinner tommeltotter, om de i hele tatt gjør seg umaken med å stille opp der like så!

Videre kan jeg lese om folket i Drevsjø som nå har etablert borgervern, fordi de blir rundstjålet av østeuropeiske tilreisende i bygda. Lensmannskontoret har åpent bare to dager i uken og da kun på dagtid. De er nå 24 mann som deler på jobben med å kjøre rundt på nattestid for å se etter diesel- og innbruddstyver. Så lenge regjeringen ikke sørger for politidekning som kan sørge for lov og orden, føler de seg tvunget til å opprettholde sitt eget borgervern.
I Grunnloven står det at alle har rett på utkomme av sitt arbeid, så det er vel på sin plass at disse menneskene sender regningen til denne regjeringen for den jobb de utfører, så langt gratis. Det er statens oppgave å sørge for lov og orden i dette samfunnet, det er derfor vi betaler skatter i bøtter og spann. Hva gir denne regjeringen tilbake?
I nyhetene meldes at det er sjokkfunn om politiet i ny rapport, der de mangler det meste, av både vett og forstand slik man kan lese av artikkelen i VG. Den får dere slå opp selv å lese.

Hva tenker dere toppolitikere i AP selv om jobben dere gjør som politikere?
Jeg vil anbefale samtlige av dere å trekke dere tilbake fra politikken, for dere duger simpelthen ikke! Dere mangler kunnskap om det dere forvalter. Dere har ikke kompetansen som skal til for verken å drifte landet eller rydde opp i vanstyret dere har forårsaket. Det nytter ikke å sette en snekker til oppgaven, når det er en hjerne som skal opereres. Det nytter ikke å sette en regnskapsfører til å undervise i engelsk. Det nytter ikke å sette en rørlegger til å bygge hus, i likhet med at det ikke kan settes en hjelpepleier til å være forsvarsjef. Dere har prøvd, dere har flyttet rundt på den inkompetansen dere har etterhvert som de har feilet og rotet til.

Har dere ikke nå drept nok mennesker i helsesektoren i dette landet med vanstyret deres!? Dere har rundstjålet befolkningen og gjør det hver dag. Hva får det norske folk tilbake fra denne staten? Det er knapt asfalt på veiene i landet, folk stamper i sykehuskøer over hele landet. Mangel på boliger. Befolkningen blir rundstjålet av tiggere, og det norske folks penger sendes ut av landet til korrupte regimer i så stor skala at dere har ikke oversikt over pengestrømmen ut av landet.
Må dere få den straff dere fortjener for det folkeran og den urett dere har voldt den norske befolkningen!

Var det tak i dette Stortinget så burde dere vært kastet på mistillit for lenge siden!

Oppdatert 05.09.14


Les hele saken på nrk.no

17 juni 2013

Trine Skei Grande etterspør bevis om leseferdigheter for å tilskrive henne i saken om de rumenske tiggernes kriminelle aktiviteter.

Siden Trine Skei Grande selv har gått ut i media med at hun har dysleksi, så får jeg hjelpe henne litt, så hun også får med seg det som skjer i samfunnet. Denne gang gjelder det kriminaliteten som følger med de rumenske tiggerne.

Nå har politiet gått ut i Aftenposten med at det er gjennomgått 171 dommer mot rumenere i 2012 og 2013, bare i Oslo, Asker og Bærum. Av disse dommene gjelder 152 av de tyveri, heleri eller ran fra forskjellige kriminelle kategorier. Roar Kvassheim som leder politiets innsatsgruppe mot lommetyverier, mener blant annet at mange av tyveriene begås av pent kledde utlendinger som samarbeider med hverandre i forhåndsdefinerte roller. Da vekker de ikke oppsikt. Av de som er pågrepet siden August er 70% rumenere. Disse er så profesjonelle at de umaker seg ikke ved å tigge, de tjener langt mer på kriminalitet. Flere av de hevder de livnærer seg på tigging eller flaskepanting, men i realiteten er de profesjonelle lommetyver.
Politiadvokat Morten Reppen i etterretnings- og vinningsavsnittet i Oslopolitiet mener tiggingen er skalkeskjul for kriminell virksomhet. Han uttaler seg på bakgrunn av det han selv har sett som fagmann i jobben. Hvem ser vel bedre hva som skjer, enn de som jobber med det til daglig? Venstres Trine Skei Grande mener visst hun vet bedre og hun er ikke nådig når hun tilskriver borgere i dette landet om saken. Usmakelig presentasjon av sin egen person og slett ikke representativt som leder for et politisk parti!
Så lenge det er lovlig å tigge, så gir det disse kriminelle rumenerne grunnlag for å komme til Norge mener politiadvokat Morten Reppen. Det går svært kort tid fra domfelte kommer hit til landet til de begår kriminelle handlinger. Da har de ikke hatt lovlig arbeid som formål når de kommer hit mener han, og det kan jeg sannelig være enig i.
Mange av de som blir tatt driver med begge deler, både vinningskriminalitet og tigging. Det er alt for mange eksempler på at tigging er nært forbundet med til dels alvorlig vinningskriminalitet i følge hans uttalelser, som står å lese i Aftenposten.

Oslo er et mekka for lommetyveri. I fjor var det anmeldt svimlende 17.778 lommetyverier, som utgjør 50 lommetyverier hver dag, skriver Oslo By. Hva koster dette samfunnet? I 2012 var over 1054 rumenske statsborgere pågrepet i årets første 11 måneder, det bare i Oslo. Julemåneden hvor det er mye folk ute i handlegatene kommer da i tillegg. Visepolitiminister Roger Andresen fortviler og sa til VG at vi kan ikke ha en slik sommer til. Politikerne som ser ut til ikke å ha fått med seg den eksplosive økningen i kriminaliteten som følger med, ignorerer de fagfolkene som jobber ute i feltet med dette til daglig.

I denne anledning har en kvinne i Trondheim tilskrevet politikere på Stortinget, deriblant Trine Skei Grande, som foreløpig er den eneste som har svart henne. Enkelte folkevalgte stortingspolitikere har visst sluppet alle hemninger hva gjelder representative svar til borgere i landet som henvender seg til dem. Maken til frekt svar er det heldigvis lenge mellom man leser fra toppolitikere som skal være folkets representanter i landets høyeste maktorgan. Forstår man så at politikerforakten er på kokepunktet?
Jeg legger ut mailen som Trine Skei Grande sendte til denne kvinnen, så folk får se selv. Er det andre lesere av bloggen som har fått slike frekke tilsvar fra stortingspolitikere så send meg gjerne kopi, så skal jeg legge de ut her på bloggen til almen skue, så folk selv får se hva de representerer i retorikken. La folk få se hvordan de slenger om seg med frekkheter. Paradoksalt var det Trine Skei Grande som sendte brevet med spørsmål om Heidi kunne lese en hel artikkel, frøken Grande som selv har dysleksi og fremstår som at hun ikke har fått med seg noe som helst av det som er å lese i aviser. Man kunne forventet mer av en pedagog.
Nei, Trine Skei Grande, ta deg en slankekur i sommer, så kanskje du får både forsikring og bedre helse. Kanskje blir du et bedre menneske også, for å kvittere med din egen retorikk.


15 juni 2013

Som man roper i skogen får man svar, leder for kontroll og konstitusjonskomitéen Anders Anundsen.

Kopi av brevet under er svar fra leder i kontroll og konstitusjonskomiteén på Stortinget, Anders Anundsen (FrP) i anledning Dommerforsikringssaken på gruppen, "Dommerforsikringer: Godtar vi ugyldige dommere???". Saken handler om at de fleste dommere i norske rettsaler ikke har signert dommerforsikringer og stallningsbrev som de skal i følge grunnlovens paragrafer. For å skjule lovbruddet så satte regjeringen med Stortinget grunnlovens § 21 til side. Det betyr i praksis at alle dommer som er avsagt i norske rettsaler av disse dommere er ugyldige. Nulliteter blir de også kalt. I dette grunnlovsbruddet som er gjort fra våre Domstoler, fra de som skal være de øverste eksperter som forvalter jussen i Norge har Jan Koltveit vært en av de som har engasjert seg i saken. Etter eksplosjonen i angrepet på regjeringsbygningen 22. juli, så forsøkte også denne statsmakten å skjule lovbruddet med å hevde at dokumenter forsvant under eksplosjonen og gikk tapt. Det er bare det at disse dokumentene skal ligge hos Domstoladministrasjonen, og den ligger i Trondheim. Medlemmer har gitt denne administrasjonen stort hodebry de siste to år, der de har hentet ut signerte embetsbrev til de fleste dommere i dette landet og konfrontert disse regjeringen og kontroll og konstitusjonskomitéen. Så og si ingen har hatt sine formalia i orden for å kunne dømme i Domstolene. I ettertid har denne regjeringen hatt en storoppvask for å innhente forsikringer fra alle Dommerne. I sakens anledning har justisminister Grethe Faremo løyet og påstått det har vært i skjønneste orden.
Saken er alvorlig, så alvorlig at folket selv kan avsette denne regjeringen ved å bruke Grunnloven.

Hva synes dere om Anders Anundsens (FrP) måte å kommunisere borgere i landet på?

"-----Original Message-----
From: Anundsen Anders
To: 'koltveit@aolnorge.no' ; dommerforsikringer ; Solvik-Olsen Ketil ; marius Sandberg Per ; Jensen Siv ; ;eirstein Ulf ; ulovliigedommere 

Sent: Tue, 11 Jun 2013 15:40
Subject: SV:

Jan Koltveit

Takk igjen for en inspirerende og hyggelig e-post. Det er jo også litt 
artig at du siterer fra juristen Herman J. Berge. Når en tar seg litt 
tid til å lese om Berges juridiske virke så lar jeg meg vanskelig 
overbevise om at han skal være en av vår nasjons dyktigste jurister. 
Her får vi bare være enige om å være uenige.

Jeg takker igjen for dine nyttige innspill. Jeg har ved noen 
anledninger benyttet vår e-postkorrespondanse som 
selskapsunderholdning, med stor suksess hver gang. Av den grunn ser jeg 
frem til ditt neste bidrag.

Ønsker deg alt vel i livet.

Med vennlig hilsen

Anders Anundsen
Stortingsrepresentant, FrP
Leder for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité"


Anders Anundsen (FrP) har tidligere forsøkt å latterliggjøre juristen Herman J. Berge som var den som avdekket manglene av dommerforsikringer i norske Domstoler, med at man ikke kan ta han alvorlig. Det i samme gruppe på Facebook. Hva gir man for Anundsens retorikk som toppolitikere i et så ansvarsfullt verv? Som jurist og fagmann på området gir jeg han ikke fem flate øre i honnør, slik han hever seg selv med å latterliggjøre andre. Han mistet tilsynelatende mer enn håret på vei til Stortingstaburettet, der han vandret i alt for store sko (om jeg skal legge meg på hans egen retoriske linje).
Rører man ved maktens bedrag og lovbrudd, så står man i stor fare for å bli stengt ute fra mange sosiale medier. Mafiaen har innsatt sine som styrer nyhetsstrømmen i aviser med avdekning av lovbruddene, så det ikke skal bli kjent for befolkningen. Høyreekstremiststempel er også noe som er brukt på mange fredelige, aktive politiske motstandere, for å knuse disse i samfunnsdebatten for å ta fra de den borgelige aktelsen. Anbefaler å se menneskene bak de som er stemplet for å umyndiggjøres med simple hersketeknikker.
Når du leser det jeg skriver, så slå opp i linkene i tekstene, for der ligger dokumentasjoner og tilleggsinformasjon, som man må lese for å forstå hele saken av det som belyses.


Juristen Herman J. Berge har svart "selskapsnarren" Anundsen som også bærer juristtittel:

"
Herman Berge 
11.06.13
BRANNSLUKKER ANUNDSEN

Juristen og leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, har vært aktiv i en av dommerforsikringsgruppene (NORM) og har bl.a. uttalt at norsk statsforvaltning/-forfatning bygger på maktfordelingsprinsippet, at høyesterett bestemmer, at offentlig aktivitet utført av uautorisert personale ikke medfører ugyldighet, at han for øvrig er enig i at situasjonen er ille men ikke SÅ ille (forskjellen mellom massenes syn og Anundsens syn i denne saken kan vel kanskje beste illustreres ved at massene mener at den hesten som Anundsen hevder bare har litt vondt i magen, faktisk har vært stein død i flere måneder), og at han ønsker gruppen lykke til i sin kamp. Da jeg ikke får publisere på dette stedet, legger jeg inn min kommentar til Amundsens villedelser her, og så får dere heller søke opp Anundsentråden under NORM for videre lesing i stortingssvindel og folkebedrag.

Til Anundsens kommentarer:

I min artikkel om Stortinget som gjør kuvending i dommerforsikringssaken, http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Februar/220212_Stortinget_reagerer_på_manglende_dommerforsikringer.htm kan dere lese om årsaken til at jeg i sin tid tok kontakt med Stortinget om denne saken, samt juristen Anders Anundsens svar av 271010. Som jeg skriver i artikkelen er Anundsens svar menneskerettsfiendtlig.

Anundsen ønsker dere lykke til. Ha! Han glemte å si HVA han ønsker dere lykke til med, og ikke minst unnlot han å fortelle dere at han kommer til å gjøre alt som står i hans makt for å hindre at dere skal lykkes. Hva gjør man med en slik oppførsel, og hva gjør man med en slik representant? Jo, det skal jeg si dere. Man hyller dem som overmennesker, man gir dem all den makt de ønsker, man fester med dem, man klistrer seg inntil deres korrumperte legeme for å bli tatt bilde av, man samler bilder og avisutklipp av dem, man forteller sine venner om en oppvåkning av guddommelig karakter etter å ha sett vedkommende på gata eller etter å ha hørt vedkommende snakke, man forsvarer dem instinktivt og til det absurde, man tilber dem som de mest eminente tenkende hjerner på jord, man bøyer seg i støvet for dem for deretter å dø i egen synd, for, og dette bør vi alle merke oss; vi er alle skyldige i at vi lar oss – fremdeles i dag, i 2013 – styre og kontrollere av en liten inkompetent og gjennomkorrupt Elite og deres nikkedukker (deriblant stortingsrepresentantene) som aldri har villet oss noe godt, og som i alle tider har hatt ett formål med sin forvaltning av land og masser; utpining for mest mulig profitt.

Anundsen – i likhet med resten av Stortingsrepresentantene – er bundet på hender og føtter og bedriver et subtilt spill for galleriet, og det har han gjennom denne tråden bekreftet. For den som måtte tvile, anbefaler jeg dere om å lese mine artikler om temaet igjen, og gjerne igjen, og deretter lese Anundsens svar av 271010, som dere finner her:http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Februar/271010%20Brev%20fra%20Stortingets%20kontroll-%20og%20konstitusjonskomite%20Dommerforsikringer.pdf

Som dere nå forstår mener ikke Anundsen ett eneste ord av det han har skrevet i denne tråden. Ikke ett ord, dere! Det er slik han har blitt politiker, på toppnivå, ved å utøve en livsførsel blottet for ansvar, blottet for lojalitet til sannheten og til dem som har stemt på ham. Beskyttelsesmekanismen som vi alminnelige mennesker er utstyrt med mot korrupte handlinger, er snudd på hodet hos Anundsen & Co. Deres ytre skinn er – i motsetning til våre celler – vrengt med innsiden ut og er ugjennomtrengelig, ikke for korrupsjon i vanlig forstand, men for ethvert syn eller enhver idé som overhodet skulle minne om å være menneske(retts)vennlig.

Som alle andre politikere følger Anundsen de instruksjoner han har fått. Verken hans Kontroll- og konstitusjonskomite eller noen av Stortingets representanter har den minste makt til å foreta seg noe som helst. Les i så måte min artikkel om Kongeriket og dets selvstendighet her:http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/kongeriket-norge-fritt-–-selvstendig-–-folkestyrt-eller/. Dette er den realitet vi lever i.

La meg til slutt få understreke at juristen Anundsens konklusjon om at handlinger utøvet av ikke-autorisert personale ikke medfører ugyldighet, er ramlende gal. Hvordan han kan forsvare sin juridikum etter en slik uttalelse kan jeg ikke begripe, men det har vel aldri vært meningen. En handling utført av en dommer som ikke er autorisert (en person kan godt inneha et dommerembete, uten at han derved er autorisert, jf eksempelet hvor han har nektet å avgi forsikring, eller hvor den ene parten i en tvist er gift med dommeren), er og blir en nullitet. Dette er ikke bare elementær juss, men også såre enkel fornuft. Dersom vi for øvelsens skyld skulle forutsette at Anundsen har rett, ja, da er loven i beste fall blitt illusorisk, og hvor står vi da? Når Amundsen – i den posisjon han i dag besitter – sier det han sier, så har han sveket folket som har stemt han inn, landet, og lovene. En slik person omtales gjerne som landssviker.

For den som lurer på hvordan maktfordelingsprinsippet fungerer i virkeligheten, anbefaler jeg dere å lese denne korte nyttårshilsenen fra meg: http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Desember/291212_Godt_Nytt_Aar.htm "

13 juni 2013

Arbeiderpartiet som forgifter befolkningen

I disse dager går debatten hett i avisene om den forgiftede oppdrettslaksen som tilbys befolkningen. Informasjonen vi får spriker, alt etter hvem som har eierinteresser i lakseoppdrettsnæringen. Fiskeriministeren  fra AP har selv eierinteresser i lakseoppdrettsnæringen og må vel så kunne sies å være inhabil til å uttale seg beroligende på folk om det som avdekkes, der det er funnet krabber fulle av kreftfremkallende tungmetaller i nærheten av oppdrettsanlegget hennes. Desto viktigere er det å belyse svineriet. Eksport av laks er en stor næring i Norge, og kommer dette ut på kontinentet så vil det medføre store økonomiske konsekvenser for laksenæringen, og staten som mister skattekroner. Fra øykommuner langs kysten så kjøres daglig skytteltrafikk av store trailere som frakter fisk ut av landet.
Marit Solberg, som er Høyres partileder Erna Solbergs søster, gjør også sin karriere i oppdrettsnæringen. Hun er sjef for verdens største fiskeoppdrettsselskap, Marine Harvest

Norge har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdiene, for å tillate 10 ganger mer av giftstoffet endosulfan i laksefôr enn hva som tidligere har vært lov her i landet. (Med de interesser våre politikere med nær familie har i oppdrettsnæringen, er det verdt å være oppmerksom på de forbindelser i forhold til de politiske beslutninger som blir fattet i EU spørsmål.) Saken er vedtatt i EU og skal nå implementeres i Norge. "Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt", heter det i brevet."
Forskere har tatt prøver av laksefilét hvor det ble påvist store mengder miljøgifter som PCB, DDE og endosulfan. Det var så høyt nivå av miljøgifter at forskeren rådet gravide kvinner og små barn til å spise minst mulig oppdrettslaks. Voksne mennesker bør også være tilbakeholden med å spise oppdrettslaks sier forsker Jerome Ruzzin ved biologisk institutt ved Universitetet i Bergen.
Tidligere i uka gikk en kvinnelig lege ut med samme oppfordring.
Jeg må sannelig spørre om denne regjeringa forsøker å drepe befolkningen som ledd i befolkningsreduksjon, ved å påføre folk i landet plager og sykdommer. Medisinmafiaen har jeg omtalt tidligere her i bloggen. De med eierinteresser i legemiddelgigantene tjener uhorvelig mye penger på bivirkninger og plager som følger med medisinering. For de er det stor butikk å ha en befolkning som er syk og som har mange plager. Den norske stat har aksjer for flere titalls milliarder i legemiddelindustrien, blant annet i GlaxoSmithKline sånn til orientering. Høy omsetning på legemidler og vaksiner gir penger til aksjonærene. Det kunne vært interessant og sett om noen av regjeringsmedlemmene og stortingsrepresentantene sitter på aksjer i denne industrien.

Vi har enda et direktiv fra EU, som Arbeiderpartiregjeringen vil ha Norge til å signere. En lov som forbyr norske bønder å bruke såkorn og frø fra egne avlinger som såkorn. De skal tvinges til å kjøpe genmodifisert såkorn og frø fra Monsanto. Vi vet ikke hva dette svineriet gjør med folkehelsa på sikt. Men samlet med all gifteksponering og vaksiner i tillegg som anbefales fra Folkehelseinstituttet, som om det skulle være sukkertøy for befolkningen må man virkelig begynne å tenke, lese og vurdere hva man lar seg utsette for.
Mattilsynet vurderer forslag om å øke grenseverdiene for sprøytemidlet glyfosat i maten 100 ganger. Ny forskning viser at glyfosat kan føre til celleskader hos mennesker, kreft, fosterskader og nervesykdommer som Parkinson's.
Griser som blir fôret med genmodifiert fôr får dårligere helse. Grisene har betydelig høyere forekomst av betennelse i magesekken enn de som spiser fôr som ikke er genmodifisert. Når vi vet at grisens fordøyelsessystem er likt menneskets så er det nærliggende å tro at også mennesket vil få samme plager ved å spise genmodifisert korn og kornprodukter.

Med alle giftstoffer som vi i tillegg blir påprakket av denne statsmakten så er det all grunn til å rope STOPP! Vi risikerer ikke bare å bli syke av denne revegifta som jeg kaller det. Men Norge som nasjon mister også kontroll over egen matproduksjon som brødfør landets befolkning. Gir vi EU kontrollen over såkornet vårt så har vi mistet kontrollen over maten i landet. Denne regjeringen har i såfall med det ført norsk makt ut av landet og kan ikke benevnes som annet enn hva det er; landsforræderi! PST som jakter på landsforrædere og opponenter bør sannelig se inn i denne regjeringen, hva de holder på med disse dager.
I tillegg til dette er det nedlagt rundt 35.000 gårdsbruk i Norge de siste fem årene, under denne regjeringen. Paradoksalt er bøndenes eget parti Senterpartiet med i denne regjeringen som har stått for den raseringen av norsk landbruk.

Tilbake til oppdrettsfisken:
Det ble nettopp lagt frem en undersøkelse som viser at mangel på vitamin-D kan gi høyt blodtrykk. Lav D-vitaminstatus er vanlig i den vestlige verden der vi ikke har så mye sol, og folk må derfor få vitaminet inn via tran eller fet fisk. En undersøkelse av nordmenns kosthold i fjor viser at folk i Norge fikk i seg for lite D-vitaminer gjennom kosten og oppfordres til å øke inntaket ve å spise mer fet fisk, eller ved å ta tran og eller tilskudd av vitaminet.
Motsatt hevder forskeren ved Folkehelseinstituttet (hvor forøvrig statsminister Jens Stoltenbergs søster Camilla Stoltenberg er administrerende direktør), at kvinner  ikke bør spise oppdrettsfisk mer enn en gang i uka, til de har fått barn. Og hun advarer mot flere fiskeprodukter, men nevner ikke hvilke! (Det er kanskje for å lede fokus vekk fra verstingen; oppdrettslaksen?) Hun sier at det er et vanskelig tema og at hun er enig i at kvinner bør være forsiktig med å spise for mye fet fisk og sjømat til de har fått barna de skal ha. Hun skal være ekspert på miljøgifter.
Men hvorfor oppfordres da folk til å ta tran hver dag, mens de bare skal spise oppdrettslaks kun en dag i uka? Et fiskemåltid erstatter da en skje med tran. Ingen må fortelle meg at det ikke er for annet enn at oppdrettslaksen er full av "revegift" og Folkehelseinstituttet vet at folk får redusert helse og blir syke av det, men de økonomiske interessene blant kameratene i denne regjeringen og nettverk blir rammet om de går ut med sannheten! Her snakker man nok en gang om mafia!
"- En familie spiser ofte to laksemåltider i uken. Og blant mange unge kan det gjerne blir tre-fire måltider med sushi i uken. Er det for mye?
- Ja, så mye fet fisk ville jeg ikke anbefalt til jentene, da de sannsynligvis skal bli gravide en gang, sier Eggesbø."
Med denne gifteksponeringen i oppdrettslaks, revegift i vaksiner som masseanbefales fra Folkehelseinstituttet og genmodifisert mat fra Monsanto, så dreper denne regjeringen og EU-makten befolkningen sakte men sikkert ved å påføre befolkningen sykdommer som øker dødeligheten!
Prøv gjerne å bortforklare det som skjer! Stortinget har en stor jobb å gjøre, der de passivt i flere år har sittet og vært vitne til galskapen!!
Det ble allerede i 2006 frarådet fra eksperthold å spise oppdrettslaks mer enn to ganger i uken. Dette rådet har Folkehelseinstituttet "rotet bort". Man kan sannelig tro det er bevisst unnlatt å opplyse om, der fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (AP) har oppfordret folk til å spise mer fisk - uten å nevne grensa på to måltid oppdrettslaks per uke. Nå gjemmer hun seg for media og vil ikke snakke med pressen.

Vi har politikere i regjering og på Storting som går over lik for å befeste makten, og landsforræderiet får fortsette, mens store deler av befolkningen fremdeles ruser seg på "Se og Hør".

Les også hva miljøvernleder Kurt Oddekalv har og si om saken.

Oppdrettslaksen tilsettes farge på fôret for å få en rødere fisk. Det hevdes i artikkelen at folk vil ha dette fargestoffet på fisken. Personlig kjenner jeg ingen som har blitt forespurt om nettopp det. Visst ser den fin ut der den ligger orange/rød. Men folk vet neppe at fisken er tilsatt farge kunstig for å bli så rød. Om kundene visste det så tror jeg bestemt at folk ville valgt den blassere varianten, uten tilsatt kunstig farge.

Relaterte linker til miljøkriminaliteten:
For deg som fremdeles ikke tror på Chemtrails og Haarp, les dette fra regjeringen.
Per februar 2015 er publiseringen fjernet fra siden til regjeringen. Legger derfor inn en skjermdump av det som stod publisert i linken, under. Den senere tid har jeg brukt mye faksimiler og skjermdumper på bloggen min, nettopp for at opplysninger av slik karakter har en tendens til å forsvinne etterhvert som de blir satt fokus på av uavhengige bloggere.