15 juni 2013

Som man roper i skogen får man svar, leder for kontroll og konstitusjonskomitéen Anders Anundsen.

Kopi av brevet under er svar fra leder i kontroll og konstitusjonskomiteén på Stortinget, Anders Anundsen (FrP) i anledning Dommerforsikringssaken på gruppen, "Dommerforsikringer: Godtar vi ugyldige dommere???". Saken handler om at de fleste dommere i norske rettsaler ikke har signert dommerforsikringer og stallningsbrev som de skal i følge grunnlovens paragrafer. For å skjule lovbruddet så satte regjeringen med Stortinget grunnlovens § 21 til side. Det betyr i praksis at alle dommer som er avsagt i norske rettsaler av disse dommere er ugyldige. Nulliteter blir de også kalt. I dette grunnlovsbruddet som er gjort fra våre Domstoler, fra de som skal være de øverste eksperter som forvalter jussen i Norge har Jan Koltveit vært en av de som har engasjert seg i saken. Etter eksplosjonen i angrepet på regjeringsbygningen 22. juli, så forsøkte også denne statsmakten å skjule lovbruddet med å hevde at dokumenter forsvant under eksplosjonen og gikk tapt. Det er bare det at disse dokumentene skal ligge hos Domstoladministrasjonen, og den ligger i Trondheim. Medlemmer har gitt denne administrasjonen stort hodebry de siste to år, der de har hentet ut signerte embetsbrev til de fleste dommere i dette landet og konfrontert disse regjeringen og kontroll og konstitusjonskomitéen. Så og si ingen har hatt sine formalia i orden for å kunne dømme i Domstolene. I ettertid har denne regjeringen hatt en storoppvask for å innhente forsikringer fra alle Dommerne. I sakens anledning har justisminister Grethe Faremo løyet og påstått det har vært i skjønneste orden.
Saken er alvorlig, så alvorlig at folket selv kan avsette denne regjeringen ved å bruke Grunnloven.

Hva synes dere om Anders Anundsens (FrP) måte å kommunisere borgere i landet på?

"-----Original Message-----
From: Anundsen Anders
To: 'koltveit@aolnorge.no' ; dommerforsikringer ; Solvik-Olsen Ketil ; marius Sandberg Per ; Jensen Siv ; ;eirstein Ulf ; ulovliigedommere 

Sent: Tue, 11 Jun 2013 15:40
Subject: SV:

Jan Koltveit

Takk igjen for en inspirerende og hyggelig e-post. Det er jo også litt 
artig at du siterer fra juristen Herman J. Berge. Når en tar seg litt 
tid til å lese om Berges juridiske virke så lar jeg meg vanskelig 
overbevise om at han skal være en av vår nasjons dyktigste jurister. 
Her får vi bare være enige om å være uenige.

Jeg takker igjen for dine nyttige innspill. Jeg har ved noen 
anledninger benyttet vår e-postkorrespondanse som 
selskapsunderholdning, med stor suksess hver gang. Av den grunn ser jeg 
frem til ditt neste bidrag.

Ønsker deg alt vel i livet.

Med vennlig hilsen

Anders Anundsen
Stortingsrepresentant, FrP
Leder for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité"


Anders Anundsen (FrP) har tidligere forsøkt å latterliggjøre juristen Herman J. Berge som var den som avdekket manglene av dommerforsikringer i norske Domstoler, med at man ikke kan ta han alvorlig. Det i samme gruppe på Facebook. Hva gir man for Anundsens retorikk som toppolitikere i et så ansvarsfullt verv? Som jurist og fagmann på området gir jeg han ikke fem flate øre i honnør, slik han hever seg selv med å latterliggjøre andre. Han mistet tilsynelatende mer enn håret på vei til Stortingstaburettet, der han vandret i alt for store sko (om jeg skal legge meg på hans egen retoriske linje).
Rører man ved maktens bedrag og lovbrudd, så står man i stor fare for å bli stengt ute fra mange sosiale medier. Mafiaen har innsatt sine som styrer nyhetsstrømmen i aviser med avdekning av lovbruddene, så det ikke skal bli kjent for befolkningen. Høyreekstremiststempel er også noe som er brukt på mange fredelige, aktive politiske motstandere, for å knuse disse i samfunnsdebatten for å ta fra de den borgelige aktelsen. Anbefaler å se menneskene bak de som er stemplet for å umyndiggjøres med simple hersketeknikker.
Når du leser det jeg skriver, så slå opp i linkene i tekstene, for der ligger dokumentasjoner og tilleggsinformasjon, som man må lese for å forstå hele saken av det som belyses.


Juristen Herman J. Berge har svart "selskapsnarren" Anundsen som også bærer juristtittel:

"
Herman Berge 
11.06.13
BRANNSLUKKER ANUNDSEN

Juristen og leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, har vært aktiv i en av dommerforsikringsgruppene (NORM) og har bl.a. uttalt at norsk statsforvaltning/-forfatning bygger på maktfordelingsprinsippet, at høyesterett bestemmer, at offentlig aktivitet utført av uautorisert personale ikke medfører ugyldighet, at han for øvrig er enig i at situasjonen er ille men ikke SÅ ille (forskjellen mellom massenes syn og Anundsens syn i denne saken kan vel kanskje beste illustreres ved at massene mener at den hesten som Anundsen hevder bare har litt vondt i magen, faktisk har vært stein død i flere måneder), og at han ønsker gruppen lykke til i sin kamp. Da jeg ikke får publisere på dette stedet, legger jeg inn min kommentar til Amundsens villedelser her, og så får dere heller søke opp Anundsentråden under NORM for videre lesing i stortingssvindel og folkebedrag.

Til Anundsens kommentarer:

I min artikkel om Stortinget som gjør kuvending i dommerforsikringssaken, http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Februar/220212_Stortinget_reagerer_på_manglende_dommerforsikringer.htm kan dere lese om årsaken til at jeg i sin tid tok kontakt med Stortinget om denne saken, samt juristen Anders Anundsens svar av 271010. Som jeg skriver i artikkelen er Anundsens svar menneskerettsfiendtlig.

Anundsen ønsker dere lykke til. Ha! Han glemte å si HVA han ønsker dere lykke til med, og ikke minst unnlot han å fortelle dere at han kommer til å gjøre alt som står i hans makt for å hindre at dere skal lykkes. Hva gjør man med en slik oppførsel, og hva gjør man med en slik representant? Jo, det skal jeg si dere. Man hyller dem som overmennesker, man gir dem all den makt de ønsker, man fester med dem, man klistrer seg inntil deres korrumperte legeme for å bli tatt bilde av, man samler bilder og avisutklipp av dem, man forteller sine venner om en oppvåkning av guddommelig karakter etter å ha sett vedkommende på gata eller etter å ha hørt vedkommende snakke, man forsvarer dem instinktivt og til det absurde, man tilber dem som de mest eminente tenkende hjerner på jord, man bøyer seg i støvet for dem for deretter å dø i egen synd, for, og dette bør vi alle merke oss; vi er alle skyldige i at vi lar oss – fremdeles i dag, i 2013 – styre og kontrollere av en liten inkompetent og gjennomkorrupt Elite og deres nikkedukker (deriblant stortingsrepresentantene) som aldri har villet oss noe godt, og som i alle tider har hatt ett formål med sin forvaltning av land og masser; utpining for mest mulig profitt.

Anundsen – i likhet med resten av Stortingsrepresentantene – er bundet på hender og føtter og bedriver et subtilt spill for galleriet, og det har han gjennom denne tråden bekreftet. For den som måtte tvile, anbefaler jeg dere om å lese mine artikler om temaet igjen, og gjerne igjen, og deretter lese Anundsens svar av 271010, som dere finner her:http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Februar/271010%20Brev%20fra%20Stortingets%20kontroll-%20og%20konstitusjonskomite%20Dommerforsikringer.pdf

Som dere nå forstår mener ikke Anundsen ett eneste ord av det han har skrevet i denne tråden. Ikke ett ord, dere! Det er slik han har blitt politiker, på toppnivå, ved å utøve en livsførsel blottet for ansvar, blottet for lojalitet til sannheten og til dem som har stemt på ham. Beskyttelsesmekanismen som vi alminnelige mennesker er utstyrt med mot korrupte handlinger, er snudd på hodet hos Anundsen & Co. Deres ytre skinn er – i motsetning til våre celler – vrengt med innsiden ut og er ugjennomtrengelig, ikke for korrupsjon i vanlig forstand, men for ethvert syn eller enhver idé som overhodet skulle minne om å være menneske(retts)vennlig.

Som alle andre politikere følger Anundsen de instruksjoner han har fått. Verken hans Kontroll- og konstitusjonskomite eller noen av Stortingets representanter har den minste makt til å foreta seg noe som helst. Les i så måte min artikkel om Kongeriket og dets selvstendighet her:http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/kongeriket-norge-fritt-–-selvstendig-–-folkestyrt-eller/. Dette er den realitet vi lever i.

La meg til slutt få understreke at juristen Anundsens konklusjon om at handlinger utøvet av ikke-autorisert personale ikke medfører ugyldighet, er ramlende gal. Hvordan han kan forsvare sin juridikum etter en slik uttalelse kan jeg ikke begripe, men det har vel aldri vært meningen. En handling utført av en dommer som ikke er autorisert (en person kan godt inneha et dommerembete, uten at han derved er autorisert, jf eksempelet hvor han har nektet å avgi forsikring, eller hvor den ene parten i en tvist er gift med dommeren), er og blir en nullitet. Dette er ikke bare elementær juss, men også såre enkel fornuft. Dersom vi for øvelsens skyld skulle forutsette at Anundsen har rett, ja, da er loven i beste fall blitt illusorisk, og hvor står vi da? Når Amundsen – i den posisjon han i dag besitter – sier det han sier, så har han sveket folket som har stemt han inn, landet, og lovene. En slik person omtales gjerne som landssviker.

For den som lurer på hvordan maktfordelingsprinsippet fungerer i virkeligheten, anbefaler jeg dere å lese denne korte nyttårshilsenen fra meg: http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Desember/291212_Godt_Nytt_Aar.htm "

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.