09 oktober 2015

Skjevdelingen av pengene i landet og Europa

Det henger en tristhet over landet...

Jeg anbefaler alle politikere og lesere å se denne dokumentaren, som viser den vanvittige skjevdelingen av pengene her i landet og resten av Europa. Dokumentaren er veldig lettfattelig og opplysende suveren! Den er så bra at jeg vil anbefale lærere i ungdomsskole og videregående skole å bruke den i samfunnsfagtimene. Den blir tatt av eteren på NRK 24. oktober, så det er viktig å få sett den før det.
Som jeg tidligere har oppfordre folk til gjør jeg det igjen. Ta ut alle sparepenger fra bankene, slutt å lån penger, kvitt dere med kreditter og klipp i stykker kredittkort. Handle varer og klær norskprodusert av enkeltstående bedrifter som ikke tilhører kjeder. Det samme med utesteder og kaféer, bruk privat enkeltstående utesteder og styr unna de store kjederestaurantene. FORBRUKERMAKT!

https://tv.nrk.no/program/KOID22002815/kapital-russell-brand-keiserens-nye-klaer

Denne dokumentaren burde vært vist i samfunnsfagtimene i alle ungdomsskoler og videregående skoler. Med tanke på det store frafallet i videregående skoler. Hvorfor skal ungdom ta utdanning, der de går ut og starter livet som gjeldsslaver til denne finansmafiaen som blir så tydelig synlig i denne dokumentaren? Ungdommene ser det, men kan ikke nok om banksystemet og finansverden til at de forstår hvor frustrasjonen kommer fra, og sette ord på det. De ser bare at noe er fullstendig galt og urettferdig.  I denne dokumentaren ligger svaret på det store frafallet i videregående skole, etter min syn!Vil man søke videre så google "Fractional bankingssystems". Finner også mye på youtube.

08 oktober 2015

Tristhet over landet - av Norulv Øvrebotten

Tristheten over landet
Det hviler en tristhet over landet, sa en venn på Facebook i dag tidlig, og jeg måtte innrømme at hun ga en god beskrivelse. Selv skulle hun riktig nok i begravelse i dag, men den stemningen som følger med begravelser, møtte denne kvinnen ellers også i Trøndelag, der hun bor.
Det er mange som ser at dagens regjering og storting er i ferd med å begå et stort svik mot egen befolkning, og at nasjonen er i ferd med å bli ødelagt. Det er aldri hyggelig å se på selvmord. Særlig ikke et nasjonalt. I dette tilfelle i sakte film.
Når du har et sikkerhetspoliti som er politisk korrekt og analyserer virkeligheten ut fra ideologiske skylapper, har befolkningen i praksis heller ikke noe førstelinjeforsvar lenger. Sjefen for PST, Marie Benedicte Bjørnland, presterte 25. september å sende ut en pressemelding hvor de store flokkene av innvandrere på vei til Norge, stort sett på forhånd var renvasket for mistanke om å inneholde krigere fra IS eller andre terrorister.
Problemet som PST ser for seg er derimot nordmennene, ikke utlendingene. Sjefen for PST mener at høyreekstreme nordmenn er farlige fordi de kan komme i konflikt med venstreekstreme som følge av innvandring. Sistnevnte er altså ikke de farlige.
Så her blir det uansett sett på virkningen og ikke årsaken. Fokus er ikke primært på mennesker som kan finne på å skjære hodet av oss, for å si det slik. Fokus er på dem som kan få hodet skåret av.
Når du så oppfatter at alle nordmenn som er mot en tøylesløs innvandring av hovedsaklig unge menn fra alle andre steder enn Syria, per definisjon er å betrakte som høyreekstremister av myndighetene, er det lett å konstatere at profesjonalitet i politiyrket er byttet ut med å være politisk korrekt. Her skal alle redde verden selv om vi skulle gå under lenge før. Med eller uten uniform. Hvis du ikke uten videre er med på det, er du en ekstremist.
Dette er amatørenes arena. Det har ingenting med faglig profesjonalitet å gjøre. Ikke en gang sikkerhetsmyndighetene klarer lenger å holde hodet klart. Alt er basert på de politisk riktige følelsene.
Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte, sa Aristoteles, og som gammel forsvars- og sikkerhetspolitiker vet jeg hvor farlig det er når sikkerhetssystemer blir snudd mot egen eksistensberettigelse. Slik politiet nå ser ut til å være. Da er befolkningen langt mer tjent med at det aktuelle sikkerhetssystemet ikke eksisterte overhodet. Fordi det bare skader dem som det skulle ha vernet.
Norge har muligens penger nok til å fylle opp landet med immigranter fra alle verdens kanter i noen år, for det er mer penger enn vett og forstand i dette landet, men vi har ikke ressurser ellers til å håndtere en slik situasjon. Å importere så store folkemengder som vi er i ferd med å gjøre nå, blant annet fra Midtøsten, innebærer at vi importerer alle konfliktene og krigene derfra også.
Da må vi ha et sterkt og profesjonelt politi som fungerer, og det har vi ikke. Det klarer ikke en gang å definere relevante operative problemstillinger. I stedet blir alt snudd på hodet. Egen befolkning er problemet, den andre befolkningen på vei inn, er det ikke. Du kan klype deg i armen av mindre. Av en så tapt evne til å oppfatte hva som er viktig og relevant i dagens virkelighet.
Hvis konteksten for å oppfatte hendelser er så feil, blir følgene deretter.
Nordmenn som har sunn fornuft og ikke vil gjøre landet om til et Midtøsten i miniatyr, er ikke ekstreme, men jordnære. De er som regel gode nordmenn, men er ikke alltid blant dem som roper høyest. De fleste er tause, biter forbannelsen i seg, og når det blir mange nok av dem som tier i fortvilelse, senker det seg altså en slags generell tristhet over landet. Slik kvinnen som jeg snakket med i dag tidlig fortalte om.
En sorg over en kultur og en identitet som snart er borte, er hva som fyller sinnet. Hos gode nordmenn som ser dårlige nordmenn ødelegge alt vi har av sikkerhet og velferd. Å rive ned et godt samfunn trenger ikke ta så lang tid. Når det blir gjort innenfra.
Å innføre et skille mellom gode og dårlige nordmenn, var en effektiv måte å skape orden på etter siste krig. Det skjedde ikke alltid på en rettferdig måte den gang, men det er og blir en god måte å grovsortere på som kan benyttes når det nå igjen er krise i Norge. Så vi vet hvor vi har folk.
Du finner ikke mange gode nordmenn i regjering, storting og embetsverk i Oslo. Derfor er undersåttene så triste. Slik alle normale mennesker alltid er. Når de blir utsatt for svik.


06 oktober 2015

Haraldvangen kjører kombinert leirskole for barn og flyktningemottak.

Jeg fikk nettopp vite fra en opprørt forelder som har sendt sitt barn på leirskole til Haraldvangen i Hurdal, i god tro om at det er en alminnelig leirskole for barn, at barna skulle bo i en kombinert leirskole/flyktningemottak. Når barna ankom stedet ble denne mail (skjermdump under) sendt ut til foreldrene om at barna var kommet vel frem til Haraldvangen og godt installert i hyttene, og at alt var bra. Da først forteller representant for leirskolen at i tillegg til vanlig leirskoledrift blir stedet benyttet også som flyktningemottak. Foreldre har vel krav på å vite hvilke steder barna blir sendt til FØR de gir fullmakter til å la barna dra på slike arrangementer gjennom skolen.


Etterpå sender daglig leder for Haraldvangen ut en pressemelding de har hatt liggende, og kaller denne endringen av driftsformen "del av den nasjonale dugnaden".
De ønsker å imøtekomme flyktningene og gi de basisbehov som mat, seng og husrom til de kan komme inn i det ordinære mottaksapparatet. Ledelsen der skriver at den spesielle situasjonen gjør at vi alle må stille opp som best vi kan. Dugnad skal vel basert på frivillighet og ikke noe som blir tredd ned over ørene på folk?Disse flyktningene som kommer kjenner man ikke identiteten til, der falske pass selges som varmt hvetebrød, eller hvilke traumer de har vært gjennom tidligere. For alt vi vet flykter de fra kriminelle handlinger i sine hjemland, der EU har varslet at kun en av fem av de som nå strømmer gjennom Europa og hit er syriske flyktninger.
Hvor mange, og hvem av de er IS-soldater, der det er varslet at IS vil få 500.000 av sine krigere over til Europa.
Man kan undres på om det her er generalene som flys inn.

Når man ser alle overfallsvoldtekter, knivran og vold relatert til knivbruk og drap, som har eskalert veldig den senere tid, hvor heller ikke barn får gå i fred, der man nå omtrent daglig leser om slike kriminelle voldelige ugjerninger, med utspring fra asylinstituttet, så er en slik flerbruksinstitusjon som Haraldvangen har lagt seg på svært uheldig.
Det er mange barn i norske skoler som har store utfordringer å slite med selv, som kan ha utfordrende og utagerende atferd, som lett vil kunne la seg lokke til mennesker og handlinger som ikke er bra for de. Når man da ikke kjenner identiteten til de mennesker de skal bo nær, så kan ikke skoler garantere for sikkerheten til barna under slike leirskoleopphold. Å påstå noe annet er galskap!

Jeg legger her ved noen linker som viser endel forhold og holdninger i slike mottak:
Hvordan kan voksne mennesker med ansvar for barn tillate og godta at mindreårige barn skal settes i situasjoner hvor man ikke kan garantere for sikkerheten deres? Hva om en terrorist eller flere er blant flyktningene som vi ikke kjenner identiteten til tar ungene som gisler? Hvem er da ansvarlig?
Vi spiller ikke russisk rulett med barna våre. Barna skal beskyttes!

01 oktober 2015

Forsvarets samarbeid med Statens vegvesen?

Hører i dag Forsvarssjefens fagmilitære råd til regjering og Stortinget, om satsingen og plan for Forsvaret fremover. Han snakker om basestasjoner som skal bevares og satses på, og baser som skal legges ned. Han snakker om helikopter som skal gå til politiet og u-båter som skal taes ut av driften i Forsvaret, for å få kostnadene på en "fornuftig" linje.
Oljenasjonen Norge... med en statsmakt som ikke prioriterer midler nok til det viktigste av alt her i landet disse tider, hvor krig henger som en trussel fra alle kanter, både utenfra og innenfra.
Jeg hørte ikke nevnt med et ord trussel og bruk av biologisk krigføringsvåpen, forgiftning av drikkevann, krigsanslag mot strømforsyninger og andre livsnødvendige elementer som må være på plass for befolkningen.
For noen år siden var jeg på omvisning i et militært NATO-lager. Der NATO holdt utstyret og Norge vedlikeholdet. Med mye utbygging av veinett i Norge med tunneler og midtrabatter gjennom hele landet stilte jeg spørsmål om Forsvaret var med i veiplanene når Vegvesenet utarbeidet planer om nye veier rundt om i landet. Med tanke på fremkommelighet. Midtrabatter gir smalere veibane. Utrykningskjøretøy som skal passere om militære kjøretøy er ute på veiene.
Jeg fikk til svar fra en av de øverste i Forsvaret, som ledet omvisningen og orienteringen etterpå at det var han faktisk ikke sikker på. Senere stilte jeg spørsmålet til representant som ledet orienteringen om veiplanen for ny E6 gjennom Gauldalen. Heller ikke statens vegvesens ledende prosjektør hadde peiling på dette. Har stilt spørsmålet til lokale ledende politikere, som var helt uinteressert i problemstillingen. (Ansvar og sånn...)
Jeg har senere stilt spørsmålet til flere topp-politikere om dette, uten at heller ikke de kunne svare på dette. Ulf Isak Leirstein lovet å ta dette spørsmål videre. 
Min bekymring var om de militære kjøretøyene kunne komme frem med vannforsyninger til befolkningen med de enorme tankvogner og andre enormt brede kjøretøyer ved krisehåndtering, tilfelle krig. Så vidt jeg har fått kjennskap til så er det begrenset med helikopter å fly ut hjelp med om det smeller.
Jeg har enda ikke fått svar på dette, om Forsvaret er med når veiplaner utarbeides i Norge.
Det må da finnes et menneske med ansvar der oppe i statens ledende linjer som kan gi et informativt svar på dette?? 

Jeg kaster ballen over til pressen som skal drive folkeopplysning og gravende journalistikk!
Dere har en jobb å gjøre!