22 juli 2021

Coronabløffen

"Pandemien er akilleshælen for Sørøst-Asia, sier sjefstrateg." til Dagens Næringsliv 22.07.21.
- Sjefstrateg for Big Pharma og vaksineeventyret, og alle aksjonærene som tjener rått på dette bizarre vaksineringsprogrammet?

Helsemyndighetene og globalistpolitikere i verden henviser, og forsøker å skremme opp folk med at det er 480.000 mennesker i India som er døde av corona. Det er nok der som her, at de døde MED corona. Det pressen ikke forteller leserne er at det er nær 1,4 milliarder mennesker i India. Verdens mest folkerike land, etter Kina. Svært mange er fattige og har ikke tilgang til rent drikkevann. 500.000.000 lever langs den forurensede store elven Ganges. (Søk på elven Ganges på Youtube, så ligger mange dokumentarer derfra.) Fra den elven har mange drikkevannskilden sin, der dette folket bader seg, bader og vanner husdyrene sine, foretar klesvasken sin og det slippes ut spillvann fra tekstilindustrien, samt at elven flyter over av søppel med plast og annet avfall. At mennesker med allerede svekket helse og mangel på rent vann dør, om de får hvilket som helst virus er helt normalt. - Sett etter alle forholdene de lever under. 
India har heller ikke helsevesen som er bygd ut med plass til alle som blir syke. Mange som er syke kommer ikke inn til leger for å få behandling for hvilke som helst sykdommer. Det er ikke leger der de bor, og de har ikke fremkomstmidler å reise til leger med. Ei heller penger å betale for legehjelp med.

Jeg snakket med en trivelig kar fra Jemen nylig. Av interesse spurte jeg hvordan det var i hjemlandet hans i forhold til corona nå. Han sa at der er det ingen som bryr seg, for der er det så mange som dør av sult, malaria, feber og andre sykdommer, at corona er bare et lite mer som bagatellmessig virus som kommer på toppen. Han fnøs av det medier i vesten skremmer folk med, og bruker afrikanske land i sin vaksinepropaganda.

Det er merkelig at WHO prioriterer å bruke milliarder på å vaksinere folk i land. - Der folk er så fattige at de ikke har midler til mat, og hvor det ikke er mat å kunne dyrke. Ikke har de rent vann heller, men drikker sterkt forurenset vann som vi her i vesten ikke en gang ville gitt krøttdyra våre. Hva om WHO, FN, EU og de korrupte globalistpolitikerne ga folket mat og sørget for rent vann heller, enn vaksiner som de tjener rått på selv? Depopulasjon, - det er nært å tenke i de baner på en overbefolket klode, slik de handler. Man skal være frisk når vaksiner settes. Nettopp for at det kan følge bivirkninger med. Kan underernærte og sterkt feilernærte mennesker med andre sykdommer som følge av dårlig drikkevann, klassifiseres som friske? Selvsagt ikke! Mange har lidelser og svekket helse som følge av feilernæring og underernæring over tid. Diaré er svært utbredt som følge av dårlig vann og sykdom. Man kurerer ikke det med vaksiner! Det er nå flere som blir alvorlig syke av covid-vaksinene enn av selve viruset, og jeg refererer da til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk. 
I Asiatiske land som de også trekker frem som akk og ve med corona, og forsøker å skremme opp folk til lydighet her i vesten med, er det samme ståa. Stor fattigdom, og folk har svekket helse fra før som følge. Også der er det dårlig med rent vann til almuen mange steder. Fattige folk har ikke penger til å kjøpe flaskevann, og ikke er det å få kjøpt alle steder heller. Høyt folketall, fører også selvsagt til høy dødsrate. Det går parallelt! Men det unnlater mediene å opplyse naive lesere om. Hvem propaganderer statsmediene for? Lettlurte, kunnskapsløse mennesker som ikke evner å trekke parallellene og undersøke hva de blir fortalt at de skal tro på? I samfunnet er det flest av den sorten mennesker, som blindt forholder seg til statsmediene. 
Det er en stor krise for demokratiet, at vi har en løgnaktig statspresse, som ikke forteller folk den hele fulle sannhet!"India står overfor det verste vannkrisen i landets historie, advarer rapportforfatterne. 600 millioner mennesker - rundt halvparten av landets befolkning - er rammet av akutt vannmangel.
De som er rammet, må ofte nøye seg med vann som er skittent. Nesten 70 prosent av vannet er forurenset, ifølge rapporten fra den statlige tankesmia NITI Aayog.
200 000 mennesker antas å dø hvert år fordi de ikke har tilgang til rent vann. Tidligere er det anslått at 140 000 indiske barn dør hvert år av diaré - noe som ofte skyldes smitte fra urent vann.
De neste tiårene kan situasjonen bli enda verre.
- I 2030 anslås det at landets vannbehov vil være dobbelt så stort som tilgangen, heter det i rapporten.
Etter hvert som befolkningen vokser, kan 21 indiske storbyer gå tom for grunnvann."
- skrev Dagbladet
15.juni i 2018.

Men corona dør de som fluer av.. ja corona det er farlig det! Tross at knapt noen friske, sett i sammenheng med innbyggertall dør av det. 480 tusen mennesker av 1,4 milliarder mennesker, det er 0,034% av befolkningen. Det er omtrent som statistikken i vestlige land. Men pga det store folketallet så virker tallet svært stort, når mediene skriver at mange tusen er døde. Man må alltid se tallene i forhold til hva! Hvor mange mennesker dør normalt i India hvert år?

  • Til sammenligning dør 197.000 mennesker i trafikken hvert år i India.
  • 200.000 mennesker dør hvert år av mangel på rent vann i India.
  • "Hvert år blir 2,7 millioner bitt av slanger, og 100.000 mennesker dør av slangebitt hvert eneste år ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO). Giftige slanger finnes nesten over hele verden, men de fleste dødsfallene skjer i India, fattige land sør for Sahara, på øya Ny-Guinea og i Latin-Amerika." - skriver Leger uten grenser.
Worldometers, kan en følge med på hvor mange som dør rundt om i verden hver dag, året gjennom. Det samme med fødselstall og befolkningsvekst.

20 januar 2021

Virus, ansiktsmasker og ventilasjonsanlegg som går på 50% effekt.

Coronavirus kan spre seg over to meter i løpet av sekunder i et dårlig ventilert rom, har en studie funnet ut. Det betyr at sosial distanse alene ikke beskyttet mot smitte. - skriver The Times. ("https://www.thetimes.co.uk/edition/news/maskless-chats-indoors-spread-coronavirus-more-than-coughing-rrwq0smsp" Jeg legger ved også adressen til publiseringen, da sider i linker ofte forsvinner etter en tid. Da vil lesere kunne søke seg frem om linken ikke virker.)
- Da bør man se på "det grønne skiftet". I Trondheim kommunes offentlige bygg, som skoler og kommunale etater, går ventilasjonsanlegg på 50% effekt året rundt, som er blitt den nye normalen. Det ble jeg fortalt av en av driftslederne der, som hadde tilsyn med anleggene, mens jeg var ansatt i Trondheim kommune. I flere av barneskolene så slet ansatte med pusten og oksygeninntak. Hodepine og høyt sykefravær er gjennomgående problem i Trondheim kommune. Problemet med den dårlige luften ble tatt opp mange ganger med ledelsen ved skolene, Ila skole og Ranheim nye skole. Men ingen ting ble gjort. Ledelsen i trondheimskolene sitter gjerne på kontorer og i kaffemøter det meste av arbeidsdagene og kan alltid sette opp et vindu for å dekke egne behov for frisk luft. Slik er det ikke alltid i klasserommene. Det ble også nevnt at ved å sette opp vinduer for å få luft inn, så ville ikke ventilasjonsanlegg fungere optimalt.
Er det noen i kommunal sektor som styrer disse grønne ventilasjonsanleggene, som kan tenkes å inneha såpass mye kompetanse og tanker, at anleggene blir satt i full drift på max effekt i denne virustiden? Kommunelegen bør ha såpass vett om ikke andre. Men vet denne at ventilasjonsanleggene går for halv maskin?
Utdanningsforbundet hadde en artikkel om samme tema, 03.12.20, skrevet av Marius G. Vik.
"I mange land blir god og hyppig ventilasjon anbefalt som et viktig smittevernstiltak, noe også Verdens helseorganisasjon støtter. FHI mener inneluften har begrenset betydning for smittespredning."

 - Om inneluften har begrenset betydning for smittespredning, hvorfor skal man da bruke munnbind? Her er så motsigende ord og handlinger at den høyre hånd kan umulig vite hva den venstre gjør, hva gjelder tiltak i denne "plandemien".

"Folkehelseinstituttet (FHI) er nokså forsiktige i sine anbefalinger om ventilasjon, og skriver til Utdanningsforbundet at «Man kan ikke utelukke situasjoner med smitte gjennom luft med aerosoler, men for SARS-CoV-2 er luftsmitte vurdert som mindre viktig»."

- Det man puster ut og hoster, er dråpesmitte og henger i lufta. Når man vet at covid-19 kan leve på dødt materiale i flere dager, da er det så absolutt en smitterisiko.

Verdens helseorganisasjon skriver her :

"Ventilasjon er en viktig faktor for å forhindre at viruset som forårsaker COVID-19 spres innendørs. Nedenfor er noen trinn å vurdere som kan forbedre innendørs ventilasjon. Disse trinnene bør vurderes i samråd med en profesjonell oppvarmings-, ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC).
Vurder å bruke naturlig ventilasjon, åpne vinduer hvis mulig og trygt å gjøre det.
For mekaniske systemer øker du prosentandelen uteluft ved å bruke økonomiseringsmodus for HVAC-drift og potensielt så høyt som 100%. Før du øker uteluftprosenten, må du kontrollere kompatibiliteten med HVAC-systemfunksjonene for både temperatur- og fuktighetsregulering samt kompatibilitet med hensyn til hensyn til utendørs / innendørs luftkvalitet. (...)"
Ut fra det som kommer frem av veiledende råd fra FHI og WHO, hvordan skjøtter da Trondheim kommune sin smitteforebygging, i de grønne skoler og grønne arbeidsplasser i kommunale bygg? Er det like dårlig inneluft og inneklima, som det alltid har vært, før covid-19?