30 oktober 2012

Kameraderi kostet 17 mennesker livet i flyhavariet på Grytøya, under AP-regjeringen i 1972.

Den 11. juli i 1972 styrtet en militær Twin Otter med 17 personer i, derav mange barn, på Grytøya ved Harstad. Alle som var med døde. Årsaken til flystyrten var at piloten som var major av rang var drita full. Hans alkoholisme var godt kjent i forsvaret og sivilbefolkningen som kjente han. Forsvaret hadde og har plikt til å nekte alkoholikere å flyge, men ingen reaksjoner ble satt i kraft og de godtok at han førte fly med ansvar for mange passasjerer. Hadde forsvarets ansvarlige gjort jobben sin ville ulykken ikke skjedd.
Den 5.mai 2005 ble den militære havarirapporten frigitt etter krav fra de pårørende.
Det var Trygve Brattelies første regjering (AP) som regjerte også på den tiden. Forsvarsdepartementet under  AP visste om årsaken til ulykken og hemmeligstemplet rapporten. Kameraderiet i AP var sterkt utbredt allerede da. Det ble hevdet i reportasjen av nåværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at rapporten ble hemmeligstemplet for å beskytte kona til flygeren.
Men kunne det ikke falle inn myndigheter at ofrene for denne alkisen hadde rett på å få vite sannheten. Er det viktigere å beskytte gjerningsmannens kone enn å la pårørende til alle døde få vite sannheten? Kammeraderiet... AP. Er det ikke svindel, så er bedragerioperasjoner over hele linja. En kultur innen denne mafiaen som ser ut til å ha gått i arv fra lang tid tilbake.
Media var lojale mot AP også da, avisene unnlot å skrive saken og omtalte den ikke mer etter at ulykken var  skrevet. Det tross at hele 17 mennesker mistet livet. Hvor var, og ER medias ansvar for å dekke det som skjer i dette samfunnet? Hvordan kan man stole på norsk presse som er så til de grader kjøpt og betalt av denne statsmakten som igjen avsløres i å drive sin skitne mafiavirksomhet?!
Pårørende fikk ikke billighetserstatning, noe de kunne fått om dette ble kjent for de tidligere. Har ikke staten et moralsk ansvar for å rette opp dette?
Det er så populært å henvise til CSR (Corporate social responsibility -CSR), bedriftenes samfunnsansvar. Men hvor er samfunnsansvaret til denne statsmakten. Da som nå, vrir de seg unna ansvaret.
Dokumentaren som er laget om saken, og sendt i Brennpunkt 30.10.12 ligger her.

Først 40 år etterpå kommer beklagelsen fra Forsvarsdepartementet.

Det er på tide å stille AP-politikere til veggs for sine gjerninger. Det er tid for å lese seg opp på den politiske historien siden 2.verdenskrig, så disse kameratene får sine rettmessige ettermæler i historiebøkene i framtiden.

Lysbakkens mangel på kunnskap

Audun Lysbakken (SV) vil gi alle ungdommer under 25 år rett til tiltak som skal få de ut i jobb innen tre måneder. Ungdomsgarantien skal sørge for at NAV prioriterer de unge først. Lysbakken mener at det er de unge som rammes verst av arbeidsløshet. Han sier NAV har fått mer penger til IKT-system og at arbeidsløsheten er på vei ned og finanskrisen er over, derfor mener han det er kapasitet til dette.
Huff.. hvor lenge skal slike mennesker få leke politikere? Mennesker som Lysbakken, uten arbeidserfaring fra arbeidslivet, og kan ingen ting om hvordan arbeidsmarked og en bedrift fungerer. Hva får slike mennesker som er så totalt blottet for kunnskap og fornuft, til å tro at de er egnet til å styre andre? Snakket man om en tidligere, som fikk en av diagnosene "grandiost selvbilde"?
Politikere kan da ikke bestemme at bedrifter skal tvinges til å ta inn folk de ikke har bruk for!

Bedriftenes samfunnsansvar (Corporate social responsibility -CSR) er inne i tiden, men vi kan ikke ha et overformynderi som staten, som raserer Norge, for så å pålegge bedriftene å rydde opp i kaoset de har skapt!
I følge wikipedia så har Norge dedikert en egen stortingsmelding (nr. 10) til CSR. Bedrifter anbefales blant annet å melde seg inn i FN-initiativet Global Compact. Det står videre å lese at dette er et frivillig CSR-rammeverk, der medlemsbedriftene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige bedrift.
Man kan jo spørre om det snart ikke er på tide at staten selv tar dette samfunnsansvar på alvor, der menneskerettighetene brytes over en lav sko i norske domstoler, arbeidsrettigheter er et fremmedord i helsenorge der det er utstrakt bruk av deltidsansatte som ønsker fulle stillinger. Korrupsjonsbekjempelsen kan man bare le oppgitt av, der den ene korrupsjonsskandalen etter den andre i denne regjeringen avsløres på løpende bånd for tiden.


Nå har det vært fri import av innvandrere uten kompetanse på noe som kan brukes her i landet, da de ikke kan språket og mange viljer ikke å lære det, der de lever i ghettoer med sine folk fra sine respektive hjemland, hvor de har etablert kulturer innad hvor de omgåes omtrent bare egne landsmenn og lærer ikke språket. Således blir de stående utenfor arbeidslivet. De er blitt henvist til vaske-jobber og butikkarbeid, der det ikke kreves språkkunnskaper, - jobber som norsk ungdom tidligere hadde. Nå er det ikke lenger jobb til disse, om de enn vil jobbe. Arbeidsledigheten er skjult i NAV, så den har slett ikke sunket, som Lysbakken sier. Han sier finanskrisen er over. Hvilken krise har vi opplevd i Norge som følge av den i Europa? Krisen i Europa er vel knapt merket her i landet. Den krisen vi har her i Norge er en totalt korrupt regjering, som har kuppet makten i Norge på svindel og bedrag, der og i mange stillinger i norsk næringsliv.

28 oktober 2012

Trond Giskes mektige motstandere.

Trond Giske sier til Dagbladet at han har mektige motstandere og at disse motstanderne vil hindre at det kommer flere rødgrønne representanter i styret av statlige selskaper. Han mener motstanden mot han først og fremst er politisk motstand. Her har man vel nok et eksempel på hvordan han undervurderer befolkningen. Nå har han herjet villmann i alle år han har vært politisk aktiv sammen med sine allierte i denne brune politiske materien. For å dokumentere mine påstander så er det bare å bla seg bak i bloggen her, som stort sett handler om Arbeiderpartiets vanstyre, korrupsjon, svindel og bedrag av befolkningen. Han som sterk pådriver av denne djevelsmakta, som har laget forbud og påbudsregler for befolkningen, i så stort omfang at man kjenner en flau eim når man tenker på frihet, frie borgere i et demokratisk land. Man kan ikke lenger gjøre som man vil i eget hjem, der det er påbud om tilrettelegging for handikappede når man bygger baderom, eiendomsskatt, vannavgift, renovasjonsavgift, kommunale avgifter.. Eier man sitt hus og hjem når man er påtvunget å betale ekstra for alt som er nødvendig med? Hvor mange ganger skal folk måtte betale og skatte for samme varer og tjenester? Bygger folk en brønn på egen tomt så skal sannelig denne griske statsmakta som Giske representerer ha avgift for det vann Vår Herre bringer fra oven også!
Er det slik at Vår Herre eksisterer, så har jeg så stor tro på han lar disse djevelens disipler brenne der de hører hjemme, hos den andre -der kjettingene rasler!

Faksimile fra Aftenposten:

"Istedet ønsker næringsministeren seg flere styremedlemmer som kan noe om samfunnsansvar, med industriell bakgrunn, flere kvinner og folk fra andre deler av landet enn Oslo." -sier han i intervjuet med Dagbladet. Mener han selv at han og de rødgrønne som aldri har vært i arbeidslivet og klepet i ordentlig arbeid at han og de kan mer om samfunnsansvar enn andre, siden han bruker slike ord? Eller har han kanskje flere venner fra Trøndelag han skulle ha innsatt i statlige styrer? Arbeiderpartiet har jo innsatt sine i de fleste toppstillinger i statlig virksomhet, både i ledelse og styrer. Vi ser hvordan den styringen har gått. De har fått drepe nok folk i helse og sykehussektor til at deres narsissistiske grandiose selvbilde, som ser ut til å være gjennomgående blant toppolitikerne i AP, skal få mer rom og midler for dyrkning. De lærer stadig og skal stadig ta lærdom, er gjennomgangstonen i partiet. Når folk er kommet så langt som til Stortinget og i regjering, så må man kunne forlange at de sitter i de posisjoner de gjør for at de HAR lært, at de i den stillingen skal bruke sin kunnskap til å arbeide og tilrettelegge på en god måte for befolkningen. Ikke denne maktsyke eksperimenteringen hvor de ser ut til å mangle snøre peiling på noe som helst, og så skal prøve ut den ene metoden etter den andre, som koster landet dyrt i både liv og penger. Vi har en arbeidsledighet i landet som slår ut de fleste Europeiske land, men med oljepengene har denne bermen som mener seg best til å styre befolkningen mulighet til å skjule arbeidsledigheten under ulike tiltak i NAV-systemet. Telenor med skandalene, Yara, gjødselprodusenten med skandalene av korrupsjon. Det er bare å bla tilbake i bloggen og lese selv. Eksemplene ligger på rekke og rad.
Arme sjel, skaff deg en jobb og et yrke, hvor du er fritatt for å bruke kjeften. Med den har du utrettet nok ugjerninger og kjeltringstreker Trond Giske!
Jeg nekter å sitte passiv å se på at denne statsmakta som denne mannen representerer får raljere så stygt med befolkningen. De får ikke ta flere liv med makten som ligger i å styre pengene til befolkningen. De er ikke i sine stillinger av indre motivasjon, de er der av maktsyke, for å dyrke eget ego og skaffe seg personlig begunstigelser for seg og sine allierte, også kalt nepotisme.


Jeg vil være et fritt menneske i et fritt land! Vi er ikke frie her vi er regulert i detaljer i alt vi er og gjør, fra ungene går i barnehagen. Jeg kan huske fra barneskolen hvor man også ble tvunget til å feire FN-dagen. Globalistenes dag med planen om New World Order. Politikk inn i barns liv helt fra barnehage og barneskole. Indoktrineringen starter mens barna kan formes lett som modelleire.

Våkne opp, tenk!

27 oktober 2012

Makten som vil tilintetgjøre befolkningen.

Mange avfeier det med konspirasjonsteorier, samtidig som de undrer seg over alle de nye krefttilfellene, kolstilfellene, allergiene og andre luftveisplager. 
Sykdommer som disse medfører gir økt omsetning i legemiddelindustrien. Rockefeller Foundation gir årlig store donasjoner til Norsk folkehelseinstitutt, og det var David Rockefeller som i sin tid etablerte det norske folkehelseinstituttet. Camilla Stoltenberg er direktør der, og regnskapet er unndratt offentligheten. Det er også hevdet flere steder på nett at Stoltenbergfamilien har eierinteresser i GlaxoSmithKline, som leverer influensavaksinene og andre vaksiner som brukes verden over for å vaksinere barn. Jeg har tilskrevet AP/regjeringen for å spørre om dette medførte riktighet. Det er flere måneder siden jeg sendte brevet, men ingen bryr seg om å svare. Var det uriktig vil jeg tro de ville skrevet tilbake og avfeid en så alvorlig påstand, som er ensbetydende med alvorlig korrupsjon.

Nyhetsspeilet.no griller Torvald Stoltenberg angående vaksinene og New World Order:


Vi husker Stoltenbergs nyttårstale i 2009? "Vårt mål nå er å vaksinere alle verdens barn".
For noen år tilbake ble en skandale avslørt i dette arbeidet. WHO som var kreatorene bak vaksinasjonsprogrammene besluttet også at det skulle settes en sprøyte en måneds tid i forveien selve koppevaksinen. Den første var visstnok en vitaminsprøyte. Det som ikke ble offentliggjort var at synergieffekten som oppstod med den vitaminsprøyten forut selve vaksinen førte til at jentebarn ble sterile og kvinner som var gravide aborterte. Prosjektet ble stanset da det ble oppdaget av folk utenfra. (Står omtalt i Nyhetsspeilet. Jeg skal være enig i at det står endel merkelige ting i Nyhetsspeilet som virker for fantastisk til at jeg blindt tror på alt, men der informasjon er dokumentert med forskningsrapporter kan man ikke stenge av.)
Ledd i befolkningsreduksjonen, fordekt under at de vil redde alle verdens fattige barn?
Hvorfor vil FN-WHO-Stoltenberg, redde alle verdens barn, samtidig som de melder at jorda snart vil kollapse av overbefolkning og matmangel på jorda?
Gro Harlem Brundtland var leder for WHO i mange år, før hun flyttet til Frankrike. Hva var den egentlige årsaken til at Brundtland rømte landet? Kan det ligge mer bak når hun valgte å rømme landet? Det er jo merkelig at at en voksen dame som har brukt hele livet for å tvinge på hvordan andre mennesker her i landet skal leve og regler for oss andre, samtidig som hun rømmer fra det hele når hun har fått det som hun vil? Forstår noen hva som får folk til å bli så herskesyk? Konspirasjoner? Noen kaller det det, men informasjonen er fakta!

David Rockefeller (søk han opp på wikipedia) er den som opprettet Bilderbergergruppen og er bakmannen der.
Josef Mengele, den gale forskeren og legen til Hitler, som drev og eksperimenterte frem torturmetoder på mennesker fikk opphold i USA etter krigen og fikk en aktet stilling i forskningsinstituttene til David Rockefeller.
Siv Jensen deltok i Bilderbergermøtet i 2006, video som bekrefter det ligger ute på youtube. Hun vil ikke svare på spørsmål rundt det på FB-siden sin og sletter innleggene der spørsmål rundt det stilles, fortløpende. Jan Tore Sanner er også Bilderbeger, i likhet med Kristin Clemet. Flere i Stoltenbergfamilien er også bilderbergere. Representert med forskjellige partier krangler disse og viser stor uenighet. Narrespillet som befolkningen er vitne til. Bak kulissene møtes disse kranglefantene som beste venner, skåler og jobber med sin agenda, over hodene på befolkningen.

Våkne folk, skaff informasjon, les og tenk!Hvorfor er det så mye mer krefttilfeller i dag, enn for få år tilbake?
Livsstil og E-stoffer i mat, er det så enkelt å avfeie det som skjer?


Kols og astma, kreft og allergier..
Hvor mange er allergisk mot hunder og katter i dag? Hvorfor har folk blitt så tandre de senere år?
Er det på grunn av giftene som slippes ned på oss fra NATO fly, for å få opp dødeligheten på befolkningen? Myndighetene har meldt om eldrebølge og mangel på mat på jorda. Hva gjør man i gårdsbruk om det ikke er mat nok til alle dyre? Enten produserer man mer, eller slakter ned dyra man ikke har mat til, og tar ut de beste dyra med de beste og sterkeste genene. Har ikke bonden mer jord å dyrke mer frem mer mat til dyra, har han da noe valg? WHO (FN- Verdens Helseorganisasjon) har gitt klar beskjed om at jorda er overbefolket og meldt matmangel. Greier folk å se den naturlige konsekvens som tvinges frem? Bør folk vite hva som skjer? Vil det skape hysteri om det blir kjent?
Er det derfor det ties ihjel?Vi er allerede kontrollert i stor grad elektronisk. Vi bruker våre bankkort, passerer bomstasjoner, kobler til internett gjennom servere, bruker telefonen og kobler opp til servere som setter igjen elektroniske spor. Samlet kan alle disse sporene danne grunnlag for å lage profiler over alle våre bevegelser. Myndigheter vil fjerne penger som betalingsmiddel. Noe som tvinger folk til å bruke bankkortene som legger igjen spor, enten vi vil eller ikke. Tenker du over det som skjer?Datalagringsdirektivet til EU...


25 oktober 2012

Norsk byråkrati under AP

"Det var en gang ett stort norsk oljeselskap som avtalte en årlig kapproing med ett japansk selskap. De ble enige om å benytte en åtter, det vil si en båt for åtte personer. Begge mannskapene trente lenge, og da dagen for konkurransen kom var begge lagene i toppform. Det japanske laget vant med klar margin, og etter nederlaget var moralen helt på bunn i det norske selskapet. Ledelsen i oljeselskapet besluttet derfor at de skulle vinne konkurransen neste år. 
Det ble satt ned en prosjektgruppe for å undersøke hvor problemet lå. Etter nøye undersøkelser fant prosjektgruppen ut at det japanske laget hadde syv mann til å ro og en til å styre. Det norske selskapet hadde derimot syv til å styre og en til å ro. 

I denne krisesituasjonen viste ledelsen for det norske oljeselskapet betydelig handlekraft, og fikk et rådgivingsfirma til å undersøke lagets struktur. Etter flere måneders arbeid kom ekspertene frem til konklusjonen at det var for få roere. På bakgrunn av ekspertenes rapport ble det straks foretatt endringer i laget. Det ble nå fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreleder og en roer. Dessuten besluttet ledelsen å gi roeren større arbeidsområde og mer ansvar. 

Året etter vant japanerne med enda større margin. Det norske oljeselskapet sparket roeren for dårlige prestasjoner, og besluttet å utvikle en ny båt. Rådgivingsfirmaet ble rost for et godt stykke arbeid, og ledelsen ble belønnet for meget godt prosjekt og skikkelig initiativ."


Det var historien, men her er virkeligheten: Byråkratiet vokser tre ganger fortere enn resten av staten.

Velferden, sykehuskøene og AP-statlig styring

Jeg venter på en operasjon. 
Mitt tilfelle er ikke interessant, men prosessen bør være høyst interessant å ha kjennskap til for politikere. Det for å kunne rydde opp i tøvet som gjør at sykehuskøer stadig blir lengre og for å få vekk kaoset som de som styrer der forårsaker. Det er rett og slett mangel på logistikk! Det finnes ikke samhandling. Det viser min sak, noe jeg vil gi dere innblikk i, ikke for min skyld men for å gi et innblikk i ineffektiviteten som rår i statlig sykehus.

For at dere skal forstå må jeg nødvendigvis innom personlig inngrep. Det gjelder noe så enkelt som å fjerne en defekt eggstokk. Et dagkirurgisk inngrep, hvor jeg etter skrivet kan hoppe på tredemølle etter tre dager.
I forbindelse med ondet har jeg vært på sykehuset tre ganger. Blitt undersøkt av gynekologer samtlige. Samtlige ganger er det tatt alle blodprøver som må til, i tilfelle behov for hurtig inngrep. Siste gang var plagene så store at jeg var innom legevakten og ble påsatt venflon og klargjort for operasjon. Ultralyd ble foretatt. Smertene avtok og jeg ble sendt hjem. Fikk time til gynekolog igjen for vurdering og klargjøring for inngrep. Ny runde med ultralyd kun for å konstatere det samme som forrige gang, ny runde med samme blodprøver som ble foretatt de to forgående gangene.

Senere får jeg brev i posten at jeg må komme til ny konsulasjonstime for å snakke om operasjonen og ta prøver. Da ringet jeg sykehuset i fly forbannelse, for det går virkelig ikke an at de skal drive å ha inn folk så mange ganger for et så lite inngrep som er klargjort og avgjort mange ganger før. Det blir da stille noen dager.
Får så brev i posten om at de SKAL ha meg inn til en ny "forberedende" dag, altså ny konsultasjon før inngrepet som jeg har fått dato for, når skal skje.
På nytt ringer jeg sykehuset og gir klar beskjed om at de har snakket nok tøv og at jeg nå forlanger å komme rett inn på operasjonsbordet. De har allerede 3 sett med blodprøver de kan se tilbake på, som alle var som de skulle, altså fine! Intet hinder for noe som helt helsemessig som kan trenere en operasjon.
Det står at det er en overlege som skal vurdere meg i brevet jeg får. Jeg ER allerede vurdert av TO overleger! Hadde det vært hjernekirurgi eller noe som medfører store påkjenninger og komplikasjonsfarer så kunne jeg forstått, men i dette tilfellet dreier seg seg om en skarve eggstokk, som er så defekt at den ikke har noen misjon, annet enn plager! For kirurgene ikke verre inngrep enn for en vanlig person å klemme ut en kvise!
Anestesilegen vil ha noen ord med meg står det også i brevet. Han har helseskjema på meg så han kan se på forhånd, bare tull! For at de skal få gjort alt dette tøvet som de kaller forarbeid så må jeg påregne å bruke hele dagen står det videre i brevet.
Det må være mer fornuftige ting de har å gjøre på St.Olav enn å drive med slik svada. Jeg ER utredet hele tre ganger, og klar for operasjon!

Jeg får videre beskjed i brevet at jeg skal møte kl. 7.30 på operasjonsdagen. På ny står det at jeg må påregne at det kan bli en del venting denne dagen. Hva i huleste skal de vente på når man har fått et endelig operasjonstidspunkt? Med hele 4 konsultasjoner på forhånd, som de mener de trenger, så må de sannelig kunne greie å forholde seg til et tidspunkt!
Jeg har tidligere vært hos privat sykehus, Aleris, hvor jeg har kommet inn på minuttet for operative inngrep. Hvorfor er det så mye vanskeligere hos det statlige St. Olav??

Nå har vi stadig hørt svindleren av en statsminister uttale at Norge er et velferdssamfunn. Da er det verdt å merke seg at man som pasient er nødt å medbringe seg en matpakke, for ikke å sulte mens man er under slik behandling i sykehuset. Ikke så mye som et par brødskriver kan man få fra denne "velferden" der det er dagkirurgi og man blir sendt hjem få timer etter inngrepet. Jammen koster denne "velferden"!

Må denne inkompetente Stoltenbergregjeringen bli sparket ut av regjeringsposisjon, før jo heller!
De har neimen ingen ting å være stolt av. Skjemmes skulle de! Men sånn blir vel sykehusdriften når man setter inn ledelse på kammeraderi som er blitt et av varemerkene til Arbeiderpartiregjeringen.

Raymond Johansens forherligelse av korrupsjon og svindel

Raymond Johansen i AP påstår til Dagbladet at målingen for AP er alt for lav, der de har falt med 3,2 prosentpoeng til 27,6. Han mener at det venter store skattekutt og en storstilt privatisering om den blå siden vinner valget.
For noe tøv! Man kan undres over at det finnes så mange mennesker som 27,6% her i landet som fremdeles har tillit til dette partiet som indirekte har drept folk i helse og sykehussektoren over en lav sko i de 7 årene de har raljert med befolkningen. Svindlet befolkningen for penger og verdier. Der landet råtner på rot, og pengene til befolkningen heller lånes ut til Tyskland til spottrente og sendes ut av landet, der de samtidig unnlater å investere i egen infrastruktur.
Arbeiderpartimafiaen har stjålet alt for mye fra befolkningen og de har beviselig vist at de er en fare for befolkningen. Men hva er vel noen tusen liv verdt for denne mafiaen, som kun streber etter personlig makt og vinning? Nei, godeste Raymond Johansen det blir ikke verre enn det er nå, i norsk politikk. Befolkningen er frastjålet alt og behandles som kriminelle i eget land! Jeg med mange har fått nok av detaljstyring og diktatur av maktsyke udugelige AP-politikere som har røvet til seg seg makten med kammeraderi og mafiametoder, som dere grovt misbruker.
Det er kun politikerforakt igjen til Arbeiderbevegelsesrøkla. Jeg kjenner jeg får vondt av i hele tatt omtale dere som politikere, da jeg kun ser dere som kjeltringer av verste sort, som burde dømmes deretter for de overgrep dere har gjort mot befolkningen. Tankene går til alle pårørende til de offer som nå er døde som følge av deres politikk og svindel av befolkningen i helse og sykehussektoren. Begrunnelser ligger i massevis bak i bloggen her, som bekrefter det svik og vanskjøtsel dere står ansvarlig for!


23 oktober 2012

Vennebemanningsminister Trond Giske og mafiaen

Nok en gang er Trond Giske avslørt i forsøk på kammeraderiansettelser. Denne gangen hadde han forsøkt å få vennen sin Tore O. Sandvik, fra Nord-Trøndelag, inn i styret av Telenor. Giske og Sandvik har fulgt hverandre siden tenårene i Trondheim, gjennom tiden i AUF - og de har reist på ferier sammen. Dette føyer seg jo "pent" inn i rekken for han og Arbeiderpartiets praksis om å innsette egne partifeller i sentrale stillinger i norsk næringsliv. Det er slik mafiaen opererer også når de skal ta makt. Kartellvirksomhet. Når AP nå taper valget til neste høst, så vil de likevel besitte makten, med at de har plassert ut sine AP-folk i alle sentrale stillinger i statlig forvaltning og statlige bedrifter.
Vel, den hårløse dåren av en mann fra Trøndelag ble avslørt. Hans rolle som politiker er vel over nå? Helt fra guttedagene var han den som stakk seg ut og trodde han var den som kunne best, og brukte disse "begavelsene" til å styre andre. Helt tilbake fra skoledagene ved Gerhard Schøning skole, skal man tro kildene. Styret i Telenor avfeide pjokkens forsøk på befeste ytterligere makt, så han kom ingen vei denne gangen. Til media sier han at det er blank løgn. Kan man tro på en løgner?
Trond Giske plasserte også sin datters onkel i styret til Den Norske Opera & Ballet AS, omtalt av Dagbladet. Selskapet er heleid av staten, og det er statsråden som personlig velger statens representant i styret. Nepotisme er et ord som det norske folk har lært det siste året, etter 22 juli, hvor avsløringer har kommet om dette på løpende bånd i Arbeiderpartikretser.
Neste mann ute som har fått en lukrativ plass med langt høyere honorar enn normalt er LO-leder Roar Flåthen. "Selv om det ikke fantes ledige styreplasser i Kongsberg Gruppen ASA utøvde Nærings- og handelsdepartementet sterkt press for at det ble opprettet en egen varastilling for å finne plass til LO-leder Roar Flåthen i styret til selskapet." -skriver TV2 Vennebemanningsminister Trond Giske mener at honoraret til han ikke er urimelig. Hva han mener lenger er vel høyst uinteressant da mannen fremstår som så virkelighetsfjern og uten grenser for verken alminnelig ansettelsesprosedyre eller moral. Mennesket er rett og slett en vits i hele sin figur i alt han gjør politisk.
Giske byttet også ut hele styret i Innovasjon Norge i 2010, kun Flåthen ble igjen. For det vervet får Flåthen 125.000 kr pr år. Det må man kunne si er lukrativt, sett i sammenheng med at han ikke har tid å stille på styremøtene. Fra før har han en årslønn på 1,2 mill i stillingen som leder av LO. Da Giske byttet ut styret fikk  LO-lederen selskap av AP-kollega Reida Sandal, som ble innsatt som styreleder, med et styrehonorar på 250.000 pr år. Jammen vet de å sko seg på befolkningen disse herrene som tror så høyt om seg selv, der de er innsatt på kammeraderi.
Per Sandberg (FrP) mener det er det nærmeste man kommer en mafiavirksomhet, skriver TV2. Noe som får Martin Kolberg (AP) til å se rødt. Vel, mesteparten av den norske befolkning ser vel formelig rødt hver gang noen av disse kjeltringene nå trer frem og blir avslørt i media. Tro hvilke svin på skogen Martin Kolberg selv har. Om journalistene graver litt mer så finner de vel noe. Det er ikke mer enn et års tid siden en bok om norske spioner ble stanset fra å bli utgitt av AP. Hvor mange fra mafiaen i AP hadde navnet sitt i den boken? Sannheten kommer alltid for en dag, før eller siden blir den rullet opp. Vi vet fra før av at Statsministeren hadde nære forbindelser til KGB, hvor hans kodenavn der var Steklov, Jaglands var også aktiv og hadde kodenavnet Juris. Sigbjørn Johnsen hadde kodenavnet Rich. Hadde Martin Kolberg også et kodenavn i KGB? Siden boken ble stanset, kan man bare spekulere. Hadde boken blitt utgitt så ville man sluppet slik tankespredning.
Føljetongen fortsetter, og på Aktuelt 25/10 avslører TV2 at Trond Giske har gitt styreverv til kompisen, Tore O. Sandviks kone, Trinde Brænden. Han vekket oppsikt allerede tidlig i perioden sin som kulturminister, da han vraket over halve styret i Trondheim Symfoniorkester. Til Adresseavisa skal han ha sagt at det ikke lå noen kritikk mot det gamle styret i dette og at de hadde gjort en god jobb. Så da spør jeg hvorfor vraket han da et styre som gjorde en god jobb? Etter mitt syn kan ikke det ha vært for annen agenda enn å befeste ytterligere makt for AP og seg selv. Når makt blir sykdom...
For et år siden så ble en annen mann i media stemplet narsist og stemplet av landets AP-psykiatere for å ha et grandiost selvbilde. I Aktuelt så sa Giske at det var tilfeldig at det var hans venner som fikk de sentrale samfunnstillingene i ledelse. Den forvokste guttungen fra Trøndelag strebet tidlig etter å spise kirsebær med de store gutta, men som arbeidernes talsmann så har han vel noe omgang med jordiske dødelige mennesker?
Få denne umodne korrupte mannen vekk fra styre og stell. Slike narrer har ingen ting i norsk elitepolitikk å gjøre. For han er det makten i å herske over og herse med alle som er drivkraften, ikke ønsket om å være folkets tjener. Slike mennesker bør holdes unna ledelse, der de kan manipulere andre.Erik Bye ga en klar melding til politikere:


Arbeiderpartiet er mafia! De har sine folk helt nede i politietaten ved juristene, opp til justisembetsverket i domstolene. Vi kan ikke lenger ha en Arbeiderpartidomstol i landet. Mafiaen må fjernes! De har nå tilsnusket seg makt og penger på befolkningens bekostning i alt for mange år. Det er kanskje på tide at de henter sine månedlige inntekter på ærlig vis som andre i dette samfunnet? Siden det allerede er det offentlige som betaler for livsoppholdet deres, så kan man foreslå NAV! De kan trolig ikke danse særlig på bordene for de stønadene, men de vil kanskje ha godt av å sutte på labben noen år, være låst fast av mangel på penger, så de fikk god tid til å tenke gjennom sine ugjerninger som menneske og "politikere". Kjenner jeg har problem med å omtale de som politikere, da de for meg fremstår mer som narrer med makt. Vi husker Gro Harlem Brundtland som signerte medlemskapspapirene til EU for Norge. Hun kom ingen vei, for det ble nedstemt i Stortinget, men man skal ikke glemme at hun forsøkte seg på landsforræderi. Kanskje ikke rart hun har rømt landet etter sine ugjerninger for Norge? Tross det forsøkte hun å svindle den norske stat med å snuske til seg en operasjon på statens regning, der hun hadde meldt flytting til Frankrike. Hun ble å betalte tilbake de pengene etter mye mediaskriveri i den tiden. Det skulle bare mangle!

Norm - Norsk Organisasjon for Rettferdighet og Menneskerettigheter, er en gruppe som holder til på Facebook. Kristin Brataas er en av de som opprettet gruppen, og drifter den sammen med flere. Det er folkeopprør på gang og de ansvarlige for korrupsjon og svindel skal i kne. Det er mange som satser både jobber og tid for å få svinmakta som i dag rår Norge ut av maktstillinger, hvor denne misbrukes grovt. Vi har ikke lenger noen rettsikkerhet i Norge. Dommere som dømmer uten å ha signert verken dommerforsikringer eller stallingsbrev slik norsk lov sier de skal. De dømmer med tilbakevirkende kraft. Det er en rettsløs stat, hvor embedsverket er gjennomsyret råttent, innsatt av Arbeiderpartifolk.
Marius Reikerås - jurist fra Bergen, har jobbet mye med menneskerettigheter. Et område som er lite populært blant jurister i Norge. Han legger ned mye arbeid, GRATIS ARBEID for NORM, for deg, for meg,  og for alle som lider urett under maktovergrepet som skjer i Norge i rettsaker og domstolene styrt av AP. Han fulgte dykkerne i nordsjødykkersaken, som ikke fikk erstatningen de skulle ha fra staten. Staten trenerer saken, hvor nordsjødykkerne etterhvert blir så gamle at de faller fra, slik unndrar staten seg ansvaret for krav om erstatning. Pionerdykkerne som har skaffet Norge oljerikdommen. Uten de, som dykket under forhold som gjorde de syke, hvor sikkerhet manglet, kunne ikke Norge fått opp oljen. Hvor smålig er det da av staten å nekte de erstatning de er pålagt å gi, etter loven? Marius fulgte dykkerne til menneskerettighetsdomstolen i Strasburg. Han forteller mye om dette i videoen under. Jeg anbefaler å søke opp på youtube også andre videoer med han og NORM, så dere selv får se og høre hva han og NORM representerer. De fortjener stor respekt for det gratis arbeid de legger ned for deg og meg!
Jeg vil samtidig oppfordre folk til å gå inn på Facebook og trykke liker, for således abonnere på de postinger som både han og organisasjonen poster, som er av svært opplysende og informativ karakter.


Trond Giske nekter å oppgi hvilke statlige styreledere som ifølge Riksrevisjonen tjener mer enn 15 000 kroner per dag på styrearbeidet. Hvordan harmonerer dette med den "mer åpenhet" som hans leder annonserte skulle komme i landet? Hemmelighetskremmeriet hva gjelder APs skjulte agenda, som i stor grad går på å begunstige seg selv hver enkelt og ikke tjene folket forsøkes stadig å holdes skjult av AP.

Dagbladet skriver 30/11-12: "Inhabilitet, vennskap, politiske bånd. Er det sant at regjeringen helst utnevner sine egne til toppstillinger i staten? Magasinet har gått gjennom regjeringens utnevnelser de siste sju åra. Tallene viser at det er dobbelt så stor sjanse for å få en slik jobb hvis du er rødgrønn enn hvis du er borgelig."

Oppdatert, 20.02.14
Nationen skriver 19.02.14 at næringsministeren, Monica Mælan (H) vil rydde opp i statlige selskaper der 79 av nær 300 styremedlemmer i de statlige selskapene på Næringsdepartementets liste har partibakgrunn. 

Oppdatert: 06.06.14
De fornekter seg ikke kammeratene i Arbeiderpartiet:


Vennen i politikken de sørger for sine. Har de ikke gjort nok ugang som politikere?
Stillinger i staten bør tilsettes på kvalifikasjoner, ikke etter hvem ens venner er. Ikke rart landet er drevet til kaos, slik kammeraderiet i politikken slår ring om hverandre. Det minner sterkt om mafiavirksomhet.Oppdatert 27.10.14:

"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

***********************************************

Oppdatert: 13.02.16

 Arbeiderpartikameratene fornekter seg ikke:

Hele saken kan leses på NRK-Østlandssendingen her, hvor skjermdumpen er tatt.
Det rødgrønne byrådet hoppet over egne regler for offentlige ansettelser, ved å lyse ut stillingen, når de skulle ansette fagsjef for koordinering av flyktningearbeid i Oslo kommune. Trygve Nordby har tidligere vært SV-rådgiver og leder for Røde Kors, og godt kjent for venstresiden. Carl I. Hagen reagerer kraftig og kaller det kameraderiansettelse.

I byrådsavdelingen for næring og eierskap innrømmer de at de har gjort en feil.
Lippestad hevder han ikke har møtt Trygve Nordby før og forstår ikke hva Hagen sikter til. Men jeg vil tro han er godt kjent med navnet, ut fra den samfunnsrolle Lippestad har hatt og har?
Som advokat så bør Lippestad ha visst at offentlige stillinger skal lyses ut. Er man så høyt oppe i det juridiske systemet og som samfunnsaktør, så blir det for naivt å skylde på at man ikke vet.

 

Nettverksbygging...

**************************************************


21 oktober 2012

Det totalitære samfunn. AP og venstreekstremistene i media.

Det totalitære samfunn hvor AP raljerer med befolkningen og pressen støtter opp med sine venstreekstremister av redaktører og journalister. Adresseavisen i Trondheim er en av de verste aviser i så måte. Der skyr redaktøren ingen midler for å knuse meningsmotstandere til dette flertallsdiktaturet (et eksempel ligger her). En av grunnene til at jeg mener pressestøtten bør vekk! Redaktørene dekker av politisk egeninteresse og har all rett til å bestemme hva som skal trykkes i avisene de styrer selv. Således siler de ut de ytringer de selv ikke liker og ikke ønsker at skal nå ut til folk og få oppslutning. Et annet ord for dette er "Mafia"!
Jeg anbefaler alle lesere å høre på denne talen til Hanne Nabintu Herland:


I dag er det innsamlingsaksjon til Amnesty Internasjonal. Penger som skal gå til blant annet å hjelpe politiske flyktninger rundt om i verden. Det er et paradoks at vi her i landet kjører storstilt innsamlingsaksjon, mens vi har Arvid Birkeland som sitter fast i Brasil og blir nektet noe som burde være en selvfølgelig hjelp fra den norske stat. Han flyttet til Brasil og førte over et stort pengebeløp for å starte bedrift der, etter salg av forretning i Norge. Statsadvokat Geir Kavli sa i retten at pengene var lovlig overført, men han og økokrim nektet å oversette overføringsdokumentene for myndighetene i Brasil, derfor tror myndighetene der at pengene er skaffet til veie på ulovlig vis. Arvid ble selv fengslet og lever i et helvete som følge, og kommer seg ikke ut før pengene blir gjort rede for av norske myndigheter.
Hvor har Jonas Gahr Støre vært i alle år som utenriksminister?
Hvor er regjering, og ikke minst stortingsrepresentanter, som skal påse at regjeringen handler i tråd med folkets interesser, og for å sørge for at deres rettssikkerhet blir i varetatt?
Det er mye søppel i norsk statstyrelse, helt fra politietaten opp til justisembetet, fra regjering til Storting. Det ser ut til at alle mangler kunnskap om at de er valgt inn av folket, for å stå til tjeneste for det norske folk!
Jeg gjentar meg selv og påstår det er mafia som styrer dette landet!

SVs mangel på bakkekontakt.

Audun Lysbakken (SV) vil mangedoble togsatsingen på bekostning av dyre veiprosjekter rundt byene. Jeg må spørre hvilken bekostning det går på. Nå er det vel bilistene som har finansiert hver en veistubb i dette landet med bompenger så lenge den rødgrønne regjering har herjet landet og befolkningen.

20 oktober 2012

Rettstaten Norge, hvor kammeraderiet og mafiaen har tatt over.

Er du ressurssvak så kommer du ingen vei i norsk rettsystem samme hvor stort overgrep du har vært utsatt for, eller hvilken urett som er begått mot deg. Professor Knut Papendorf, fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi mener situasjonen er så alvorlig at den truer rettstaten vår og har skrevet rapporten på dette.
Jurist Herman J. Berge har avslørt at de fleste dommere innen de høyeste rettsembeter i Norge har dømt i saker, uten å ha signert verken dommerforsikringene eller stallningsbrevene, slik norsk lov har pålagt de. De dommer de har avsagt er derfor ugyldig i følge norsk lov. Disse kameratene har derfor endret loven over hodet på folk, slik at de har dømt med tilbakevirkende kraft, noe som også strider mot norsk lov. Det er mafia helt fra politietaten og opp til domstolene i Norge. Delikate saker som den kjøpte og betalte tabloidpressen med pressestøtte fra staten (les: disse kameratene) unnlater å belyse og skrive om. De er med på dette bedraget og svindelen av befolkningen. Man må inn på ulike forskningssider og private blogger for å oppdage slike avsløringer, hvor de er vel dokumenterte fra faglig hold.
"Er du kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi, har du gode muligheter for å få gjennomsslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk. Er du derimot ressurssvak, og i tillegg har liten kunnskap om hvordan rettsapparatet fungerer, stiller du betydelig svakere, i følge rapporten." -Skriver forskning.no
Vi har fri rettshjelp i Norge sies det. Hvordan kan da sakskostnader komme opp i nesten en halv million kroner? Det sier seg selv at man må være veldig ressursterk økonomisk for å føre en sak, når det koster mennesker så mye før man får saken opp til høyesterett.

Denne uken skriver Aftenbladet om hvordan dommere sjikanerte et voldtekstoffer.
"Hvis jeg hadde visst hvordan hun ville bli behandlet av rettssystemet, ville jeg aldri ha rådet henne til å anmelde voldtekten. Jeg ville heller ha bedt henne oppsøke andre steder for å bearbeide overgrepet, sier Arnhild Skretting, bistandsadvokat for kvinnen som var fornærmet i en voldtektssak i Gulating lagmannsrett denne uken." Hvordan er det mulig spør jeg! Forventer politikere å møte respekt slik de trakasserer befolkningen? Rettsinstansen skal være der for å beskytte befolkningen. Her i landet trenger vi nå en rettsinstans som beskytter oss mot myndighetene, de samme personer som i dag aktivt driver rent overgrep mot den befolkning de er valgt inn av. Maktfordelingsprinsippet er ikke lenger noe gjeldende prinsipp. Det er mafia som har tatt over statsforvaltningen. Eksemplene blir avdekket i media rundt om kring på løpende bånd hver eneste dag.

Opplysninger som politiet måtte ha på deg får flyte fritt til almen beskuelse. Hvor er rettsikkerheten til befolkningen med slik lettfeldig håndtering av sensitiv informasjon om mennesker, hvor det er begått brudd på både taushetsplikten og personvernloven?

Men lovverket kan man omgås på flere måter. Har man en posisjon i Arbeiderpartiet, så kan man tillate seg å gå bakveier og tvinge folk til å trekke tilbake anmeldelser. Martin Kolberg (AP) presset Liers ledere, da de anmeldte stedatteren hans for bedrageri av Lier kommune. Hva gir man for slike politikere som misbruker sine maktposisjoner for egen personlig vinnings skyld? Martin Kolberg truet med å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, og at hans advokater ville be om innsyn i saken, forteller Christensen til Drammens Tidende.

Jeg anbefaler samtidig lesere å søke informasjon på aviser og skrifter utenfor tabloidavisene, der man ikke får en tilfredsstillende dekning av det som skjer i landet, over hodene på befolkningen.
NORM -Norsk organisasjon for rettferdighet og menneskerettigheter.
Organisasjonen kan søkes opp på Facebook, og det blir stadig postet avsløringer om embedsfolk som ikke har sine juridiske papirer i orden i norsk rettsvesen. Mange overgrep mot befolkningen stikk i strid med norsk lovverk blir avdekket. Gruppen og organisasjonen besitter stor fagkompetanse innen jusfeltet og publiserer ofte offentlige dokumenter som gir innblikk i svindelen, maktovergrepene og bedraget som foregår.

Noen lurer kanskje på hvordan man finner ut om dommere har signert dommerforsikringene sine.
Det finner du ut her, på Domstoladministrasjonens side.

I Stavanger sliter Terje Strand mot "makten", hvor han på sin nettside skriver historien tilbake fra han var suksessfull medeier i et utested, til han mistet absolutt alt i Sandnes. Det startet med medeierne som stjal fra bedriften og brukte banker til å hvitvaske de. Bankene rettet ikke opp feilene. Han beskriver feil som er begått både i domstolene i Sandnes og stavanger og hevder det påførte han betydelige tap. Han hevder også at lokale advokater har begått grove overtramp mot ham.

Jeg vil innimellom legge til opplysninger også i min blogg om artikler jeg finner, som er skjult av tabloidpressen, som gjør informasjonen vanskelig å søke selv. Folk har krav på å vite hva som skjer i dette landet, mer enn den silede politisk styrte informasjon som tabloidpressen serverer.

Herman Berge som har jobbet mye med dommerforsikringene redegjør for forholdene i rettsnorge, hvor folk nå er fratatt de fleste rettigheter til å fremme sine saker for norske domstoler.

"Å legge mye vekt på sakkyndighet er ingen fare for rettssikkerheten. Å legge mye vekt på sakkyndighet som ikke er blitt kvalitetssikret, er en fare, sier advokatforeningens leder Erik Keiserud" i advokatforeningens årstale.
Der kan man se tilbake med rettsaken mot Anders Behring Breivik, hvor de to første rettspsykologer var helt på kollisjonskurs med øvrig kollegium blant rettpsykiaterne. Den saken viste oss alle hvor det er lagt til tilfeldigheter og ukvalifiserte aktører å avgjøre hele et menneskes fremtid med stempling.

**************************************


Er du pensjonert med minstesatser her til lands, kan du i realiteten bare glemme å få juridisk hjelp og like godt innse det først som sist, du er totalt rettsløs og fullstendig overlatt til deg selv i praksis.
Nav kan gjøre hva de vil mot sine minst ressurssterke klienter og motstandere, de har nemlig sikret seg mot å bli saksøkt og å måtte ta konsekvenser av feilbehandlinger gjort av det offentlige. I teorien kan man gjerne søke om fri rettshjelp, men i praksis vil du ikke få dette innvilget, viser en undersøkelse Standpunktet har gjennomført. Det er med andre ord bare de med mye penger som har rettssikkerhet i Norge.
- skriver Jan Inge Iversen på Standpunktet.no

18 oktober 2012

Trygdemisbruk og svindel blant moralens voktere i politikken.

"Politikerne våre er så bekymret over at det er så mange som misbruker trygdesystemet vårt?

-Har politikere enerett på å sykemelde seg i vanskelige livssituasjoner?
Moralens voktere bør kanskje se hvordan de står frem som forbilder for befolkningen selv, der de misbruker trygdesystemet og dikterer SINTEF for å få rapportene slik de vil at de skal se ut. "Da SINTEF leverte en forskningsrapport om sykefraværet i Norge, fikk forskeren en fire sider lang rettelse fra Arbeids- departementet hvor konklusjonene var endret. En rekke anerkjente norske forskningsinstitutter blir presset til å skrive under på kontrakter som gir staten alle rettigheter til resultatet, viser Aftenpostens gjennomgåelse."
Hvordan kan man stole på de råd og informasjon som kommer fra denne regjeringen og statsapparatet? De trikser jo med forskningsrapportene så det er ikke de korrekte resultat vi blir presentert. På løgn og bedrag driver Arbeiderpartiet dette maktspillet, og de kaller seg et demokratisk parti?

Tidligere visepresident i Sametinget, Johan Mikkel Sara, måtte møte i Indre Finnmark tingrett tiltalt for bedrageri, hvor han skal ha skrevet reiseregninger og fått refundert over 78.000 kr for reiseregninger på litt over 4700 kr. over en periode på et og et halvt år fra 2008 til 2009, skriver Nordlys. Johan Mikkel Sara var fra 1989-91 vararepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.


15 oktober 2012

Politiets ansatte svindler staten.

Hvordan kan man opparbeide gode holdninger i dette landet, hvor rettskaffenhet ligger til grunn i hvert menneske. Moralen.. når selveste politietaten jobber svart med Arbeiderpartiets godkjenning?
Er det slik at vi har et lovverk for spesielle utvalgte av mafiaen som styrer landet, og et for øvrig befolkning? Det er jo ikke lenger spørsmål om det er slik, man kan bare konstatere fakta!
TV2.no skriver i dag at flere polititopper har jobbet for den amerikanske ambassaden i Oslo som hemmelige agenter i en årrekke uten å betale skatt. De slipper straff, tross at de har innrømmet svart arbeid for flere millioner kroner!
På den annen side så blir en person som lurer til seg noen tusenlapper ekstra i trygd fra NAV politianmeldt og straffeforfulgt. Hvor er rettferdigheten i dette landet? Det er så gjennomsyret råtten at jeg finner ikke dekkende ord.
Dagen etter avsløringen så troppet mange av de hemmelige agentene opp hos skatteetaten og innrømmet svart arbeid for flere millioner kroner. En tidligere polititopp som hadde jobbet i overvåkningspolitiet hadde tjent 1,8 millioner svart.
Aftenposten skriver den 18.10 at statsadvokaten vurderer å gjenåpne skatteamnestisaken.

Jeg har gjentatte ganger kritisert norsk presse, for partisk dekning av nyhetsbildet i Norge. Hvor har norsk presse vært når det gjelder å dekke dette bedraget som er av høyst viktighet for befolkningen å ha kjennskap til? Et av pressens retningslinjer er å publisere nyhetssaker som er av interesse for befolkningen.
Klager man pressen inn for Pressens Faglige Utvalg så kommer man ingen vei, for der er det like gjennomsyret partisk og råttent som resten av pressen og statsforvaltningen.
Det er bukken som passer havresekken!

Denne regjeringen gir sterke signaler til befolkningen om at det er den sterkestes rett som nå gjelder. Hvor en og hver bare må forsyne seg av fellesskapets goder som best en kan selv, før politi og justisembetet med regjeringen til  hjelp, svindler befolkningen for alt som er av verdier.
Svart arbeid for meningmannsen handler i dag om å hente tilbake noe av tjuvgodset som denne regjeringen raner fra befolkningen!

Norsk stat under denne regjeringen og dette Storting, er gjennomsyret av korrupsjon og svindel.
Det er på høy tid at den norske pressen våkner og gjør jobben sin. Eller er pressens folk instruert i tildekke denne svindelen allerede fra journalisthøyskolene? Man kan med rette spørre!
Jeg har gjennom flere år skrevet kritisk i debattfelt rundt om på nett, og vært med å spre informasjon, der pressen har sviktet. Jeg fikk en melding en gang om at jeg måtte være forsiktig med hva jeg skrev, for folk var sporløst forsvunnet for mindre enn det jeg skrev. Altså en trussel. Vel.. jeg nekter å la meg true eller skremme fra å bruke ytringsfriheten, og fra å nedkjempe korrupsjon og svindel av befolkningen.
Adresseavisen i Trondheim forsøkte å knekke meg tidligere i sommer med å skrive på hele avisens forside av papirutgaven at jeg var anmeldt for drapstrusler mot Rita Ottervik. Det var selvsagt blank løgn! Jeg hadde skrevet et brev til Rita Ottervik, AP ordfører i Trondheim og brukt et ordutvalg som ikke er politisk korrekt. Et brev jeg underskrev med fullt navn og telefonnummer. Jeg ble anmeldt for et "sjikanøst brev". Saken ble selvsagt henlagt. Journalisten Knut Okkenhaug opptrådte som stalker for avisen og laget reportasjen i samarbeid med redaktøren Blix, som hadde for seg å lage en serie med mennesker de ville ha tilintetgjort i den politiske debatten. Fordekt under at de ville intervjue "ofrene" angående ytringsfriheten. Han hadde også vært på en av mine arbeidsgivere for å hente ut informasjon om meg, og dens kommentarer. En publisitet som naturlig nok en arbeidsgiver finner ubehagelig. Ytringsfriheten, som jeg hadde kritisert, som var den falske bakgrunnen de brukte for å henvende seg til meg for et intervju, som ble vridd til en vinkel, hvor jeg ble fremstilt som høyreekstremist og Anders Behring Breivik tilhenger. Det er det verste man kunne stemple et menneske i det øyeblikket, etter at rettsaken var startet. Det er ingen normale mennesker som forsvarer drap av mennesker, heller ikke jeg! Folk som ikke kjente meg godt ble naturligvis skremt over det de leste.
Det som Adresseavisen publiserte var ren løgn! Saken er forøvrig omtalt av Freddy Stangnes på hans blogg her. Mafiaen i pressen går på arbeidsgivere til folk som skriver på nett kritisk mot denne statsstyringen og skremmer folk til taushet, så de ikke tør bruke ytringsfriheten i frykt for konsekvenser det får på arbeidsmarkedet og jobbene deres, slik pressens mafia opererer. Man tror det ikke før man har opplevd det, eller får kjennskap til hvordan de arbeider på nært hold, hos noen man kjenner.

Jeg anbefaler alle lesere å søke nyheter også på andre nettaviser enn VG og Dagbladet. Aftenposten dekker mye. NRK.no kommer også med mer og mer avsløringer. Nettavisen og NA24 dekker også mye aktuelt, som både VG og Dagbladet unngår å skrive om bevisst, for å beskytte AP. Teknisk Ukeblad er også et nettsted å søke informasjon fra.
Freddy Stangnes blogger, og jeg vil samtidig anbefale alle som er opptatt av lov, rett og moral i dette landet, til å ta en titt innom og se hva han skriver. Han reflekterer over mye høyst dagsaktuelt stoff og dokumenterer alltid den han skriver.09 oktober 2012

Aldri før har folk i Norge hatt så mye penger.


Norge har mye penger, men hvordan forvalter Arbeidepartiregjeringen folkets penger?
Rundt halvparten av bistandspengene som skulle bidra til oppbyggingen av Nord-Uganda, er misbrukt eller svindlet bort. Norge har bidratt med 60 millioner kroner.

07 oktober 2012

Faremo kapper hoder i Justisdepartementet

VG skriver at Faremo hadde startet med omplasseringen av departementsråder allerede på senvinteren, etter Utøyaterroren. Da skal i følge avisen, Faremo ha bedt Morten Ruud om å omplassere nestkommanderende, assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard. Ruud hadde vært departementsråd i 15 år og Østgaard var hans nestkommandere alle disse årene. Ruud skal ha ment at departementsledelsen fungerte godt og at han ikke ønsket endringen. Videre skriver avisen at Faremo kom tilbake til Ruud senere og stillet nærmest ultimatum. VG skriver ingen ting om Morten Ruud hadde kjennskap til rapporten som ble varslet statsministerens kontor av den gang stedfortredende sikkerhetsleder i Departementenes servicesenter, Jorid Bodin.
Til NRK skal Bodin ha sagt:"– Jeg dokumenterte en kultur der Fornyings- og administrasjonsdepartementet, på tross av øremerkede bevilgninger til sikkerhet, i liten grad omsatte disse til resultater. Samtidig ble det brukt mye energi på å tildekke faktiske forhold, slik at den reelle sikkerhetstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter som Riksrevisjonen og for sikkerhetsledere i andre departementer."
Kjente Morten Ruud til denne rapporten, eller ble den holdt skjult for han av statsministerens kontor, slik Jorid Bodin sa til NRK? Har Ruud fått alle opplysninger han trengte for å forvalte sikkerheten godt nok? Prøver nå Faremo og dekke over Stoltenbergs unndragelse av rapporten, som en dekkoperasjon så sannheten ikke skal komme frem for befolkningen?
I følge VG hadde Faremo fått brede fullmakter til å gjøre endringer som hun fant nødvendig. Nødvendig for hvem er mitt spørsmål. 
Kjente Morten Ruud til denne rapporten, eller ble den holdt skjult for han av statsministerens kontor, slik Jorid Bodin sa til NRK? Har Ruud fått alle opplysninger han trengte for å forvalte sikkerheten godt nok? Prøver nå Faremo og dekke over Stoltenbergs unndragelse av rapporten, som en dekkoperasjon så sannheten ikke skal komme frem for befolkningen? I følge VG hadde Faremo fått brede fullmakter til å gjøre endringer som hun fant nødvendig. Nødvendig for hvem er mitt spørsmål.

NRK-nyhetene avdekket tidligere at de hadde fått kjennskap til en ny hemmelig kontrakt med leverandøren for nødnettet, som fastslo at nødnettet skal dekke langt mindre enn det som Stortinget bestilte. De avslørte da at helsearbeidere fortsatt kan være i fare for å havne utenfor dekningsområdet, selv etter at nytt felles nødnett er utbygd. I den første kontrakten skulle nær 80% av landet dekkes, mens i følge den nye hemmelige kontrakten skulle bare 70% av landet dekkes.
I Sogn og fjordane ble kra
vet senket fra 86% til kun 57%. På Sunnmøre er kravet senket fra 88% til 61 %. Man kan spørre om statsministeren anser vestlendinger og sunnmøringer som mindre verdt enn øvrig befolkning, og om han forstår det ansvar han har som statsminister. Mer konkrete tall finnes i linken til NRK over, hvor opplysningene er hentet fra.
Fikk Morten Ruud og Justis og politidepartementet kjennskap til disse opplysningene, eller holdt Jens Stoltenberg opplysningene bevisst tilbake, for å spare penger?
Lå forutsetningene til rette for at Ruud faktisk kunne ta det hele og fulle ansvar i sin stilling som leder, eller fikk han silet informasjon? Hvilken agenda har Grethe Faremo med s
ine grep?

06 oktober 2012

Arbeiderpartiet trekker homsekortet.

Jeg må le når jeg leser Nrk-nyhetene hvor partisekretær Raymond Johansen i AP er bekymret for hatet mot sosialdemokrater, muslimer og homofile. Han mener svært få har tatt til motmæle, han selv inkludert og mener hatet er sterkt og bekymringsfullt.
Nå er det vel ikke homser den norske befolkningen hetser, det er vel heller tilfeldig at svært mange i AP er nettopp homser, og at AP er avslørt i så  mye korrupsjon og svindel at det norske folk nå har fått nok. I flere år har AP trukket rasismekort mot folk som har kritisert innvandringspolitikken deres. Etterhvert mistet skjellsordet kraften og det ble mer en æresbenevnelse slik denne ble misbrukt om mennesker, som våget å ytre sin kritiske mening i det offentlige rom. Venstreekstremistene av journalister med støtte i AP betalte redaktører, svartmalte avisene med disse stempel på politiske motstandere. Etterhvert mistet rasismekortet sin virkning og de måtte gå sterkere til verks, og så ble høyreekstremister stemplet på motstandere av partiet, som våget å kritisere AP og den norske pressen som var og er kjøpt med pressestøtten, nettopp fra Arbeiderpartibevegelsen.
De fleste var redd for å få et slikt stempel på seg, det kan nesten minne om hvordan jødene ble merket under krigen, før de skulle i konsentrasjonsleirer. Folk var redd for å ytre seg da journalister oppsøkte arbeidsgivere til de som våget å stå frem med sine navn i avisene, slik at politiske motstandere til AP ble tvunget til taushet. De fleste er avhengig av jobben sin i dagens samfunn. Maktovergrepet fra Arbeiderpartibevegelsen har vært grovt heslig og ikke minst så langt fra demokratisk som et politisk parti kan bli.
"I dag kl 10.20, kom tre politioffiserer og tok seg inn i Kristin Brataas sin leilighet i Nydalen i Oslo. De to politimennene og politikvinnen nektet Kristin å ringe til advokat. Hun ble heller ikke gjort kjent med hva slags rettigheter hun har.Hun ble deretter påført håndjern og ført inn i en ventende politibil, forså å bli kjørt til en psykiater, Morten S. Selle i Bærum." Kristin Brataas har jobbet aktivt for å avdekke svindel og mislighold i det norske embestverk. Hun ble for kraftig motstander av AP og måtte skremmes til taushet. Men Kristin er ikke redd, og har et sterkt nettverk rundt seg med juridisk kompetanse. Det siste året har mye svindel, bedrag, korrupsjon og nepotisme i denne Arbeiderpartibevegelsen, som drives som ren mafiavirksomhet, blitt avdekket. Mange av deres egne skjemmes vel når de har innsett virkeligheten, at de er holdt for narr. Meningsmålingene viser klare tall på det! Folk ser inntektene som går inn i denne statskassen, samtidig som folk blir drept i norske sykehus, på grunn av bevisst manglende behandling. Dette kan ikke kalles annet enn for indirekte drap begått mot flere tusen nordmenn, begått av Arbeiderpartibevegelsen i Norge. Men hva er vel et menneskeliv verdt for denne klanen, så lenge menneskene ikke er i den innerste sirkelen i denne mafiavirksomheten, med Stoltenberg i sentrum?
Nepotisme er et ord den norske befolkning har lært dette året.
Nå har Raymond Johansen og hans likemenn og kvinner i AP stemplet så mange høyreekstreme at også det hetsende stempel på politiske motstandere har mistet virkningen.
Nå er det homsekortet som trekkes. Det er homsene de nå vil bruke foran seg som marionetter. Kjenner ikke AP representantene i ledersjiktet noen form for skamfølelse eller samvittighet?

Der sitter slike som Raymond Johansen og beklager seg over netthetsen de møter. Hva venter han etter å ha vært delaktig å ta livet av flere tusen mennesker innen helse og sykehussektoren de 7 årene, der AP har raljert med befolkningen? Sikkerheten til befolkningen har de også ignorert og attpå til forsøkt å skjule aktivt, noe som førte til at flere titalls mennesker kunne blitt avverget drept i Utøyaangrepet. Bedrag av både Storting og befolkningen kalles det på godt norsk! Her er enda en avsløring om en hemmelig kontrakt hvor sikkerheten er justert ned. 
Skulle man tatt øye øye - tann for tann for de drap de indirekte har begått, så ville det blitt tynt i rekkene i AP. Vi har ikke penger til de syke i dette samfunnet?? I et land som flommer over av oljepenger, skatter og avgifter! Svindel og bedrag av befolkningen av verste sort!! Landeveisrøveri med bompenger over hele landet. Frekkheten er grenseløs der statsministeren tar æren og selv drar rundt og klipper snorer på disse veier som blir bygget, betalt av folket. Han burde gjemme seg i skam på slike dager!

Nettdebatten har endret seg det siste året. Tidligere var det hetsing, latterliggjøring av mennesker som våget å kritisere AP-regjeringen. AP hadde et kobbel av blodhunder som gikk i klappjakt på enkelte i nettforum som aktivt avdekket svindelen av befolkningen som Arbeiderpartiet bedrev. Disse er nå så godt som helt borte fra nettet. Grusomhetene og svindelen av befolkningen som er avdekket, som er ført av det partiet de har hyllet som blinde dresserte bikkjer gjennom mange år, har blitt for tydelig til at det kan bortforklares eller argumenteres ihjel.

Finnes det rettferdighet på denne jord, så havner Raymond Johansen foran den dør der kjettingene rasler og blir tilgodesett en av de varmeste plassen sammen med resten av lederne i AP, den dag Vår Herre kaller de inn. Der de står ansvarlig for så mange indirekte drap som er begått i helse og sykehussektoren, for trakassering av fattige i dette landet hvor disse er blitt tvunget til mer eller mindre å krype til sosialkontorene i kommunene, for også der bli nektet hjelp til livsopphold, så de kunne leve verdige liv, og for svindelen med folkets penger.
Dreper man  mennesker så må man tåle å bli hetset, i likhet med det Anders Behring Breivik måtte. ABB tok livet av brøkdelen av det som denne regjeringen har gjort!

05 oktober 2012

Journalisters dumskap er mødrenes skyld.

"Hvis svaret på terror og bedrag ligger hos Anders Behring Breiviks mor, ligger kanskje svaret på hvorfor norsk presse har så mange dumme redaktører og journalister hos mødrene deres. Hvem vet?"

Pressen skylder på regjeringen når de offentliggjør viktige ting, som ikke går i AP's favør, så de ikke får tid til å dekke sakene. Bør ikke pressen bli mer kritisk for hvilke saker de dekker heller? Hvor viktig er det for hvermannsen å vite hva naboene tjener når skatteoppgjørene legges ut? Er det ikke på tide at journalister begynner å levere ordentlig fagarbeid?