30 juli 2012

Edelt er mennesket


Representant fra AP siterte dette diktet i et av sine taler:
”Edelt er mennesket, jorden er rik, finnes her nød og sult, skyldes det svik!”
Jeg synes dette er nydelige ord.
Når skal Arbeiderpartiets mennesker ta til seg siste del av setningen? 
Hvor mange fattige har vi i Norge som er stengt ut fra fellesskapet? Hvem er ansvarlig for fattigdommen i Norge? Over 850 mennesker har tatt egne liv i psykiatrien de siste 10 år, hvor AP har vært i regjering de siste 7 av de. Alle skal med har Stoltenberg løyet så fromt om, uten blygsel, på sine valgstands rundt om i kommune og stortingsvalg. Det har enda vært partiets kamprop. De som ville bli med har derimot møtt en helseapparat hvor det ikke var plass til dem. Psykiatrien mangler ressurser, til å møte alle som vil være med, men som trenger hjelp. Psykiatri kan ikke vente, de lidende har ikke kontroll over egne liv og handlinger. Det trengs fler akuttplasser. Når folk i akutte nødsituasjoner ringer fastleger mot helg, får de beskjed med ”Ring igjen på mandag,det er ingen som kan ta i mot nå”.
Mandag var det for sent. Vedkommende hang i et tau, blå, eller lå i egen blodpøl etter å ha skåret pulsårene, eller full av overdose med medikamenter. Bak disse var det også kjærlige foreldre, søsken og venner som sørget. Når brydde Stoltenberg seg om disses sorg? Hva har han gjort for at fler ikke skal oppleve samme skjebne, samme fortvilelse?
Hva har ført de ut i hjelpeløsheten, i problemene? Er det noen i AP som er ærlige nok til å innrømme at de har sviket, eller er det bevisst handling, da de ser mennesker som sliter psykisk, som verdiløse?
Hva med menneskene som står og stanger hodet i veggen i NAV systemet? Der de ikke får økonomisk hjelp i tide. Den sosiale delen av etaten seigpiner klientene med å hale ut saksbehandlingen, eller klienter opplever å bli nektet hjelp pga rigide regelverk, som AP er ansvarlig for, hvor de fleste saksbehandlere leser lovverket, slik fanden leser bibelen. Mange blir plassert på ett eller annet tiltak som ikke fører de noe sted videre, men som fungerer mer som en oppbevaringsplass, for videre seigpining på økonomisk minimum. De har gått så lenge med økonomiske problemer og vært utestengt fra det sosiale liv som følge i samfunnet, at de har blitt psykisk syke av det. Hvor mange av disse har tatt egne liv, i tillegg til de over 850 stykker som er oppført som selvmordere innen psykiatrien de siste 10 år?
Det gir trolig fine tall på arbeidsledighetsstatistikken når AP får gjemt unna mange av disse menneskene slik.
Forakten mot Arbeiderpartiet kommer fra så mange kanter, ikke bare fra høyreekstreme som hater de for innvandringspolitikken. Hatet kommer fra helt vanlige mennesker, som burde være en selvfølgelig del av fellesskapet til denne prektige politikerberme som later til å ha opphøyd seg selv som Guds utvalgte. Men de blir stengt ut fra det gode lag.
Men for enkelhetens skyld blir de stemplet høyreekstreme, da de gjerne finner støtte i mennesker som kjemper samme sak, men fra forskjellige vinkler, med felles mål om et bedre sted å leve for alle norske borgere i dette landet.
Arbeiderpartiet står ansvarlig for å ha bidratt til og tatt mange liv i dette landet, gjennom mange år. Antallet drepte på Utøya blir lite i sammenligning. Jeg føler med en mor, en far, et søsken, en venn som har mistet sine. Det er så veldig mange av de, her ute rundt om kring i Norges land, som hadde levd i dag, om det ikke var for AP’s politikk. En politikk som de unge barneaktivistene på Utøya ønsket å bringe videre.
Har disse omtalte ”barna” som blir sendt på politiske opptreningsleire evner til å forstå alle problemstillinger i folks liv, så de selvstendig kan gjøre seg opp politiske meninger? Er de i sin unge alder, uten særlig livserfaring, i stand til å forstå konsekvensen for andre, av den politikken de fronter? Når barn trenes opp til å bli delaktige drapsmaskiner da burde barnevern og barnepsykiatere reagere. Man kaller ungdomsaktivistene på Utøya barn, når AP skal ha sympati, og skåre hos velgermassen på dette.
På samme tid trenes ”barn” (de er på samme alder) opp i militæret og blir sendt ut i krigen i Afghanistan for å drepe mennesker, fra samme statsmakt. Når er mennesker barn, og når er de voksne? Det ser ut til at skillet er flytende og blir brukt politisk der AP kan hente sympati.

29 juli 2012

Skremme folket til taushet

Samhold og kjærlighet var Stoltenbergs beskjed til folket etter 22 juli, og han mente Arbeiderpartiet hadde lykkes i minnetalen sin året etter. Paradoksalt var hele Oslo fylt opp med politi og vakthold. Om kjærligheten og samholdet var så utbredt som konstatert, ville det da være nødvendig med et slikt forsvarsverk? På internett er det stor misnøye med denne regjeringen og håndteringen av den såkalte ytringsfriheten i ettertid. Folk er redd for å ytre seg upolitisk korrekt, der PK er det eneste som er akseptert. Jeg oppfordrer alle bloggere og alle samfunnsengasjerte til fortsatt å bruke kommentarfeltene rundt om i aviser, ikke la seg skremme eller stoppe fra sitt samfunnsengasjement. Ytringsfriheten i Norge har aldri vært under større press enn i disse dager.

Her ligger et brev, skrevet av et annet menneske. Et menneske som har fått nok av sensuren som denne regjeringen har satt i kraft. Brevet er meg bekjent, sendt til denne regjeringen, og også de andre stortingspartiene, PST og de fleste tabloidavisene. Brevet går rundt på Facebook som en farsott.
Jeg gir min fulle støtte til forfatteren. Vi er mange som har gjort oss samme erfaringer.

BREVET:


"Jeg har det [...] siste året sett at kommentarfelt har vært stengt i nesten alle reportasjer som har med innvandring, det multikulturelle og reportasjer som kan være uheldig for den sittende regjering å få negativ omtale om i form av kritiske kommentarer. Jeg er samfunnsengasjert og følger på med hva som skjer i dette landet, og verden forøvrig. Og det som får meg til å undres er at er man ikke PK (politisk korrekt), dvs stemmer på AP og ytrer seg tilsluttende deres føring, blir man stemplet høyreekstrem, er tilhenger av ABB eller får tlf fra PST.

Jeg og mange med meg har den senere tid fått tlf fra PST, eller fått de på døra etter å ha vært engasjert i debatter. Enten på FB eller under en reportasje hvor det har vært saklige kommentarer, men som har vært kritisk til den politiske føringen her til lands. Det får meg til å undres og jeg tenker slik; skal man bli truet til taushet?, Eller bli tatt fra den ytringsfriheten vi har her til lands dersom man ikke følger AP`S politiske handlinger og meninger? Media er AP-styrt, noe jeg og mange har fått med oss i løpet av årene som har gått. Media er kjøpt med pressestøtten de får av AP.

Jeg har i løpet av det siste året sendt mail til alle regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og har fått noen svar, og er tildels sjokkert over den ironiske holdningen jeg har fått av AP-politikere. Jeg har blitt stemplet som naiv, og blir bedt om å sette meg inn i politikken, istedenfor å sende mail om spørsmål og bekymring jeg sitter med. Ytringsfrihet er det ikke lenger i dette landet. Man blir kneblet og tvunget til taushet dersom man ikke er PK.

Sett den siste tiden med alle romfolk som camperer over store deler av landet og bedriver tigging, som forøvrig er lovlig her etter at AP ikke ville innføre tiggerforbud. Flertallet av Norges befolkning ønsker tiggeforbud, også politiet vil ha tiggerforbud. Årsaken til dette er den stadig økende ransbølge som foregår, og mere kriminalitet følger med dette. Romania hadde nettopp en TV-sending om dette, og opplyste folket i Romania at i Norge er det lov å tigge. Så til Norge måtte man bare reise og fikk hjelp til det meste. Hva sier dette om Norge og den naiviteten som rår?

Stadig økende kriminalitet begått av ikkevestlige innvandrere, økende overfallsvoldtekter begått av ikkevestlige, grovere ranstilfeller, drap, knivstikking, besittelse av våpen forøvrig, listen er lang, og enda så sitter regjeringen og ikke gjør noen konkrete tiltak for å få bukt med disse problemene. Jeg spør da; hvorfor i all verden blir det ikke gjort noen konkrete tiltak? Og hvordan kan regjering sitte og si at innvandring lønner seg, når tallene fra Statistisk sentralbyrå sier det motsatte?

Vi har mange fattige her i landet som er etnisk norsk, og som ikke får den hjelpa de trenger. Skoler og sykehus råtner på rot, veiene går i oppløsning. Men pengene blir sendt ut av landet istedenfor å ruste opp her hjemme. Hvorfor skal det være slik? Hater regjeringen den norske befolkning så mye at vi skal straffes? Mennesker dør i helsekø. Jeg vet av mange som har blitt rådet til å bruke privat helsetjenester pga den lange helsekøa. Dette etter at vi skattebetalere har lagt igjen mye i skatt, både til stat og kommune Men hva får vi igjen? Jeg skal til slutt fortelle at jeg er ikke rasist, men realist. Innvandring lønner seg ikke dersom de ikke vil integreres og legger igjen skattekroner i felleskassa. Det er store utgifter som følger med all innvandringen i form av sosial støtte og NAV-stønader. Og det som skremmer meg mest er politikerne som sitter i regjering, som ikke ser dette. Men eldrebølgen har det vært mye snakk om, hvor mye det vil koste osv... Hva koster innvandringen her til lands når de ikke engang legger igjen ei krone i statskassa pga at de ikke vil integreres i samfunnet med å bidra i fellesskapet? Det har det aldri vært snakk om! Hvilke krav blir gitt til innvandrerne? Ingenting i motsetning til det norske folket, som det blir satt krav til dersom man skal ha hjelp av enten NAV eller sosial bistand.

Vet mange har mistet jobbene sine pga sin politiske debattering, debattering som ikke går i favør til AP. Dette er skremmende i seg selv at man kan miste jobben sin dersom man ikke er enig i politikken til AP eller ytrer seg politisk. Er det ikke på tide å sette krav til de innvandrerne som kommer hit til dette land? Og likedan de som begår en straffbar handling, at blir sendt ut av landet, istedenfor å fylle opp norske fengsel med disse? Vet soningskøene er lange og mange sitter inne er ikkevestlig. Hvorfor belyses ikke dette mere?
Det er på tide å belyse ting i dette landet, og likedan slippe å bli stemplet som høyreekstrem dersom man ikke er enig i dagens politiske føring."

22 juli 2012

Demokratiet til Stoltenberg

Jens Stoltenberg snakker i talen på Utøya om demokrati, Hvilket demokrati? Demokratiet er tuftet på ytringsfrihet, noe som sitter sterkt i den norske befolkningen. Folk som ytrer seg på nett blir oppringt av PST, og skremmes til taushet. Det demokratiet som han står og innbiller seg at han er med å fronte, det eksisterer ikke. Stoltenbergismen har tatt grep.
Når folk poster linker som underbygger det de protesterer mot, så blir de rapportert som spammere og blir stengt ute av Facebook. Hvilket demokrati er det?
Folk få ikke lov å snakke politikk på arbeidsplassene, selv om hele samfunnet dreier seg om politikk i alt vi er og gjør. 
Folk får ikke lenger lov å diskutere/kritisere religion, som hele vårt samfunn er tuftet på. Hva står da igjen, for hva folk lenger kan snakke med hverandre om?
Fordummende ubetydelige ting, som passiviserer hvert eneste individ, så folk lenger slutter å tenke og reagere. 
Samfunnet flommer over av rumenske tiggere som rundstjeler folk, og raner gamle damer, er det demokratiet som ønsker dette? 80% i spørreundersøkelsen på Dagbladet ville ikke ha det. Er det da demokrati når regjeringen likevel trumfer gjennom sitt maktovergrep, mot folkets vilje? Forræderi er det når en regjering går mot folkets vilje!
Demokrati... det har aldri vært det under Arbeiderpartiregjeringen.

De har satt opp "berlinmurer" rundt alle storbyene, så folk er sperret fra å reise å besøke venner og familie økonomisk, ved bomringer. 'Datalagringsdirektivet, hvor staten skal overvåke alt du gjør og foretar deg elektronisk. 
Ser folk hva som skjer med samfunnet?

17 juli 2012

Utøya til de fattige tiggerne.

Nestekjærlighet har vært tema i alle landets tabloidaviser siden 22 juli i fjor.
Det har ikke vært måte på hvor høyt arbeiderpartibevegelsen har sunget regnbuesangen, fulle av kjærlighet for mennesker og godheten de selv påberoper seg å representere for medmennesker. De har holdt hender med alle i Norge, skrev VG opp og ned på alle forsider i tiden etterpå.
Arbeiderpartiet hevder å representere likeverd. De i likhet med alle andre parti tar avstand fra rasisme. Men hvordan utøver de disse fine holdninger i praksis? De former lover som blir vedtatt i Stortinget. Men hvilke konsekvenser får disse lovene for befolkningen de er satt til å styre og legge til rette for? "Alle skal med" har Jens Stoltenberg messet ut i feberglans foran hvert stortingsvalg.
Det var det med samsvar mellom ord og handlinger.. integriteten.
Arbeiderpartiet og deres barneorganisasjon AUF vil ha tigging i Norge. Med lovens rett så kan de rumenske tiggerne utøve sitt yrke i norske byer og gater. Mange er kriminelle. Eldre damer blir overfalt av kvinnebander sammensatt av de rumenske tiggerne, og politiet advarer folk over hele landet.
Nå blir de hundjaget hvor enn de drar med sitt følge. De siste dager har de fått slå seg ned på en anleggsplass. Verdighet...
På den annen side ligger Utøya, tom og forlatt. Arbeiderpartibevegelsen krangler og vet ikke hvordan de skal bruke den vakre øya etter 22 juli i fjor. Ofrene er begravd og har fått sine gravsteder. Ofre og pårørende som representerte en politikk som de selv hevdet var full av nestekjærlighet og omsorg for befolkningen og mennesker. Hvordan kan man hedre de døde som forfektet slik nestekjærlighet, bedre enn å la disse stakkars rumenske tiggerne som de har invitert inn i landet, men som de lar bo og leve under slike kummerlige forhold at det kan sidestilles med slumområder i Afrika, enn å åpne Utøya for de? På Utøya er det fint og grønt. Der står det tomme ubrukte hus og sanitæranlegg, bygd for å campe så mange mennesker som dette rumenske tiggerfølget har.
Eskil Pedersen ville ta øya tilbake. Nå har han muligheten til å vise sin kjærlighet og gi ordene mening.
Istedet for å danse, flørte og leke på den sommerleir, slik han ønsker, har han nå mulighet til å vise sin kjærlighet og bidra til å ta ansvar for den politikk han er med på å forfekte.

14 juli 2012

EU legger press på Norge

I dag står å lese i Dagens Næringsliv at stoppeklokken frem mot sanksjoner kan bli satt i gang. Det for første gang siden Norge ble medlem i det indre markedet. Medlem står det i artikkelen? Interessant ord. Er Norge medlem i EU?
Norsk regjering la ned veto mot det tredje postdirektivet i fjor. I et notat fremgår det at EU «mener det er nødvendig å se for seg andre midler for å avgjøre disse sakene.» i følge DN.
Nederst i artikkelen uttaler Høyres nestleder Jan Tore Sanner: "
– Kretser i den norske regjeringen håper åpenbart at man kan la saken skure og gå til etter neste valg. For vi vil omgjøre vetoet mot postdirektivet straks vi kommer i regjering",
Verdt å merke seg er at Jan Tore Sanner jobber for den nye verdensorden "New World Order". Han sitter som rådsmedlem i "En verden".
Det er mange Bilderbergere i partiet Høyre som jobber for denne nye verdensorden. Blant de omtalte i Per-Aslak Ertresvågs bok, Makten bak makten på (s.46) så er oppført fra partiet Høyre: Jan Petersen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Clemet og Svein Stray. Fra Arbeiderpartiet er omtalt Thorvald Stoltenberg (som også sitter i rådet, sammen med Jan Tore Sanner), Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Knut Frydenlund og Torbjørn Jagland. Alle med solide forgreininger til FN, der makten rundt New World Order ser ut til å være sentrert.
Bilderbergernes arbeid går ut på å legge norsk makt under den nye verdensorden "New World Order". EU er det maktorgan som denne verdensorden bruker til å fullføre denne maktoverdragelsen. Høyre er for fullt medlemskap i EU, det samme har FrP's politiske topper vært, som har svart ja i Stortinget til å implementere alle direktivene til EU, når disse har vært stemt over. Arbeiderpartiet har som kjent vært pådrivere for å få til dette i alle år, og det har vært partiets hjertepolitikk.
Legg ellers merke til at kommentarfelt er stengt, som det alltid er i slike artikler som kan få folk til å komme med avsløringer som dette, for befolkningen. Den AP styrte pressen som forsøker å skjule makten bak makten, så de får operere i det stille, uforstyrret. Det mens dette arbeidet pågår i det stille over hodene på folk.
Utøyaangrepet, var det satt i scene for å holde fokuset vekk fra denne maktoverdragelsen? Sigøynerinvasjonene og okkuperingen, får det pågå så lenge som det gjør for å holde fokuset borte fra det som skjer over hodene på folk? Et folk som holdes engasjert, følger ikke så godt med...Hva kan vi gjøre med det? Spre informasjon...

03 juli 2012

Korrupsjon i Stoltenbergregjeringen

I disse dager kommer media med avsløringer om ene korrupsjonsskandalen etter den andre innen statsbedriftene våre. Hvordan forvalter Stoltenbergregjeringen våre penger? 

Dagbladet skriver 02.07.12: "Legemiddelfirmaet Glaxosmithkline (GSK) er bøtelagt for svindel etter feilmerking av antidepressiva. Forliket er det største av sitt slag innen det amerikanske helsevesenet."
Ved utgangen av 2008 hadde Norge aksjer for 8,5 milliarder kroner i GlaxoSmithKline. 

Rockefeller Foundation har de største eierinteresser innen legemiddelindustrien. Norge ved Oljefondet hadde investert i aksjer for 42 milliarder i seks av verdens største legemiddelgiganter ved utgangen av 2009.
Tidligere hadde vi den påståtte svineinfluensapandemien som var rent oppspinn, hvor minst 284.000 mennesker kan ha dødd som følge av vaksinen, for at samme firma skulle tjene penger, hvor Norge fra Folkehelseinstituttet kjøpte opp 9,4 millioner vaksiner fra dette firmaet. Statsministerens søster, Camilla sitter som direktør i dette instituttet, som anbefaler vaksinene.
I følge Per-Aslak Ertresvågs bok "Makten bak makten" har Stoltenbergfamilien også eierinteresser i legemiddelgiganten. Rockefeller Foundation eier det universitet hvor Camilla fikk sin legeutdanning. Gro Harlem Brundtland har også fått utdanning fra et av Rockefellers universiteter i England.
I sin nyttårstale i 2009 så sa Jens Stoltenberg at han ville vaksinere alle verdens barn.
I forbindelse med det som er skrevet her anbefaler jeg på det sterkeste alle lesere å kjøpe og lese bøkene til Per-Aslak Ertresvåg, som er å få kjøpt her: "Makten bak makten" og "Sov mitt lille Norge"

Legger ved et videointervju med Per-Aslak Ertresvåg (dårlig lydkvalitet), så får man selv bli kjent med forfatteren bak bøkene.
I dag avslører Nettavisen en ny grov korrupsjonsskandale i gjødselprodusenten Yara International. Nettavisen skriver at alle korrupsjonssaker som er avdekket i Norske selskaper er skjedd i selskaper der den norske stat er hovedaksjonær.
Statoils sak med Iran, endte med bøter på 140 mill. Hydro ble avslørt etter å ha betalt en konsulent 60 mill. Telenor ser ut til å ha kjøpt seg inn i en korrupsjonssak i India, hvor de står i fare for å tape 17 mrd. kroner.

Er det på tide å våkne? Er det på tide å sparke denne regjeringen? Eller synes mennesker i Norge at dette er helt grei føring av våre folkvalgte som er stemt inn i tillit for å forvalte våre penger og norske interesser?
Rører man i denne politiske materien, så står man i stor fare for å bli hengt ut i den arbeiderpartistyrte pressen med den verste omtale og løgner, for å bli knust som folkeopplyser og samfunnsdebattant.
Anbefaler folk å lese også utenfor de norske tabloidavisene som er drevet med pressestøtte fra denne regjeringen. VG, som eksempel, mottar årlig rundt 280 millioner kroner fra den norske stat for å drive sin propaganda for AP. De andre tabloidavisene mottar også betydelige beløp. Pressestøtten blir gitt fra år til år, så den er ingen selvfølge at de får slike summer hvert år.
Norge gir midler i bøtter og spann til korrupte land. Det mens eget landet råtner på rot.


Oppdatert 24/9-12:
Tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet varslet om grove lovbrudd i oljeforvaltningen. Saken blir tiet ihjel og varsleren blir forsøkt skviset ut. Han har i brevs form listet opp mange saker hvor lover og regler ikke er fulgt. I følge Teknisk Ukeblad har han gjort Riksrevisjonen oppmerksom på at han har mange flere eksempler, hvor loven er brutt i viktige saker.
Etter tips fra en privatperson ble det avslørt at en embetsmann i Justisdepartementet har delt ut 4,3 millioner kroner til private organisasjoner, hvor pengene har vært kamuflert som annonsekjøp for redningstjenesten, rundt regnet 200.000 pr år siden 1997.

Det kan leses mer om mafiavirksomheten til Arbeiderpartibevegelsen her.

Oppdatert 19/1-14:
Korrupsjonanklagene mot gjødselgiganten Yara International tar seg opp. I følge wikipedia er den norske stat den største eier med 36,2% av aksjene i det børsnoterte selskapet, som driver med gjødsel og kjemikalier. På DNs side kan man lese at Folketrygdfondet sitter på 6,4 % av aksjene. Ved utgangen av 2009 hadde selskapet en markedsverdi på rundt 76 milliarder norske kroner. Selskapet var tidligere del av Norsk Hydro, men ble skilt ut og børsnotert som eget selskap i 2004. Rundt 8000 er ansatt i selskapet.


Nylig ble Yara pålagt en foretaksbot og inndragning på til sammen 295 millioner kroner fra Økokrim kan man lese på DNs nettside. Boten er gitt for tre tilfeller av grov korrupsjon og bestikkelser overfor flere høytstående offentlige tjenestemenn i Libya, India, og en leverandør i Russland, i perioden 2004-2009, i forbindelse med at Yara ønsket å etablere virksomhet i de to landene, skriver Dagens Næringsliv.Til sammen skal det ha dreid seg om rundt 12 millioner dollar.
15. januar 2014 økte børsverdien på selskapet betraktelig, samtidig som aksjonærene fikk 1,4 milliarder i avkastning. Det er ikke sikkert staten får lese den hemmelige korrupsjonsrapporten, der det er noen av aksjonærene som ikke vil ha den. De er usikker på om de kan gi den til noen, mens andre ikke får kjennskap til det som står i rapporten. Man kan sannelig undre på om eierne ikke vil vedkjenne seg hva de har eierskap i, der de står medansvarlig for de etiske prinsipper og selskapenes samfunnsansvar som føres, som gir de milliongevinster folk bare kan drømme om. Korrupsjonsekspert Petter Gottschalk ved BI mener at de 295 millionene Yara har fått i bot er alt for lav, og burde vært et årsoverskudd i milliardklassen.

Når denne boten skal betales, hvem tjener da penger på disse skyhøye pengeoverføringene, og hva blir de brukt til? Skal man til bunns i økonomisk kriminalitet, så må man følge pengestrømmen helt ut.