30 juli 2012

Edelt er mennesket


Representant fra AP siterte dette diktet i et av sine taler:
”Edelt er mennesket, jorden er rik, finnes her nød og sult, skyldes det svik!”
Jeg synes dette er nydelige ord.
Når skal Arbeiderpartiets mennesker ta til seg siste del av setningen? 
Hvor mange fattige har vi i Norge som er stengt ut fra fellesskapet? Hvem er ansvarlig for fattigdommen i Norge? Over 850 mennesker har tatt egne liv i psykiatrien de siste 10 år, hvor AP har vært i regjering de siste 7 av de. Alle skal med har Stoltenberg løyet så fromt om, uten blygsel, på sine valgstands rundt om i kommune og stortingsvalg. Det har enda vært partiets kamprop. De som ville bli med har derimot møtt en helseapparat hvor det ikke var plass til dem. Psykiatrien mangler ressurser, til å møte alle som vil være med, men som trenger hjelp. Psykiatri kan ikke vente, de lidende har ikke kontroll over egne liv og handlinger. Det trengs fler akuttplasser. Når folk i akutte nødsituasjoner ringer fastleger mot helg, får de beskjed med ”Ring igjen på mandag,det er ingen som kan ta i mot nå”.
Mandag var det for sent. Vedkommende hang i et tau, blå, eller lå i egen blodpøl etter å ha skåret pulsårene, eller full av overdose med medikamenter. Bak disse var det også kjærlige foreldre, søsken og venner som sørget. Når brydde Stoltenberg seg om disses sorg? Hva har han gjort for at fler ikke skal oppleve samme skjebne, samme fortvilelse?
Hva har ført de ut i hjelpeløsheten, i problemene? Er det noen i AP som er ærlige nok til å innrømme at de har sviket, eller er det bevisst handling, da de ser mennesker som sliter psykisk, som verdiløse?
Hva med menneskene som står og stanger hodet i veggen i NAV systemet? Der de ikke får økonomisk hjelp i tide. Den sosiale delen av etaten seigpiner klientene med å hale ut saksbehandlingen, eller klienter opplever å bli nektet hjelp pga rigide regelverk, som AP er ansvarlig for, hvor de fleste saksbehandlere leser lovverket, slik fanden leser bibelen. Mange blir plassert på ett eller annet tiltak som ikke fører de noe sted videre, men som fungerer mer som en oppbevaringsplass, for videre seigpining på økonomisk minimum. De har gått så lenge med økonomiske problemer og vært utestengt fra det sosiale liv som følge i samfunnet, at de har blitt psykisk syke av det. Hvor mange av disse har tatt egne liv, i tillegg til de over 850 stykker som er oppført som selvmordere innen psykiatrien de siste 10 år?
Det gir trolig fine tall på arbeidsledighetsstatistikken når AP får gjemt unna mange av disse menneskene slik.
Forakten mot Arbeiderpartiet kommer fra så mange kanter, ikke bare fra høyreekstreme som hater de for innvandringspolitikken. Hatet kommer fra helt vanlige mennesker, som burde være en selvfølgelig del av fellesskapet til denne prektige politikerberme som later til å ha opphøyd seg selv som Guds utvalgte. Men de blir stengt ut fra det gode lag.
Men for enkelhetens skyld blir de stemplet høyreekstreme, da de gjerne finner støtte i mennesker som kjemper samme sak, men fra forskjellige vinkler, med felles mål om et bedre sted å leve for alle norske borgere i dette landet.
Arbeiderpartiet står ansvarlig for å ha bidratt til og tatt mange liv i dette landet, gjennom mange år. Antallet drepte på Utøya blir lite i sammenligning. Jeg føler med en mor, en far, et søsken, en venn som har mistet sine. Det er så veldig mange av de, her ute rundt om kring i Norges land, som hadde levd i dag, om det ikke var for AP’s politikk. En politikk som de unge barneaktivistene på Utøya ønsket å bringe videre.
Har disse omtalte ”barna” som blir sendt på politiske opptreningsleire evner til å forstå alle problemstillinger i folks liv, så de selvstendig kan gjøre seg opp politiske meninger? Er de i sin unge alder, uten særlig livserfaring, i stand til å forstå konsekvensen for andre, av den politikken de fronter? Når barn trenes opp til å bli delaktige drapsmaskiner da burde barnevern og barnepsykiatere reagere. Man kaller ungdomsaktivistene på Utøya barn, når AP skal ha sympati, og skåre hos velgermassen på dette.
På samme tid trenes ”barn” (de er på samme alder) opp i militæret og blir sendt ut i krigen i Afghanistan for å drepe mennesker, fra samme statsmakt. Når er mennesker barn, og når er de voksne? Det ser ut til at skillet er flytende og blir brukt politisk der AP kan hente sympati.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.