14 juli 2012

EU legger press på Norge

I dag står å lese i Dagens Næringsliv at stoppeklokken frem mot sanksjoner kan bli satt i gang. Det for første gang siden Norge ble medlem i det indre markedet. Medlem står det i artikkelen? Interessant ord. Er Norge medlem i EU?
Norsk regjering la ned veto mot det tredje postdirektivet i fjor. I et notat fremgår det at EU «mener det er nødvendig å se for seg andre midler for å avgjøre disse sakene.» i følge DN.
Nederst i artikkelen uttaler Høyres nestleder Jan Tore Sanner: "
– Kretser i den norske regjeringen håper åpenbart at man kan la saken skure og gå til etter neste valg. For vi vil omgjøre vetoet mot postdirektivet straks vi kommer i regjering",
Verdt å merke seg er at Jan Tore Sanner jobber for den nye verdensorden "New World Order". Han sitter som rådsmedlem i "En verden".
Det er mange Bilderbergere i partiet Høyre som jobber for denne nye verdensorden. Blant de omtalte i Per-Aslak Ertresvågs bok, Makten bak makten på (s.46) så er oppført fra partiet Høyre: Jan Petersen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Clemet og Svein Stray. Fra Arbeiderpartiet er omtalt Thorvald Stoltenberg (som også sitter i rådet, sammen med Jan Tore Sanner), Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Knut Frydenlund og Torbjørn Jagland. Alle med solide forgreininger til FN, der makten rundt New World Order ser ut til å være sentrert.
Bilderbergernes arbeid går ut på å legge norsk makt under den nye verdensorden "New World Order". EU er det maktorgan som denne verdensorden bruker til å fullføre denne maktoverdragelsen. Høyre er for fullt medlemskap i EU, det samme har FrP's politiske topper vært, som har svart ja i Stortinget til å implementere alle direktivene til EU, når disse har vært stemt over. Arbeiderpartiet har som kjent vært pådrivere for å få til dette i alle år, og det har vært partiets hjertepolitikk.
Legg ellers merke til at kommentarfelt er stengt, som det alltid er i slike artikler som kan få folk til å komme med avsløringer som dette, for befolkningen. Den AP styrte pressen som forsøker å skjule makten bak makten, så de får operere i det stille, uforstyrret. Det mens dette arbeidet pågår i det stille over hodene på folk.
Utøyaangrepet, var det satt i scene for å holde fokuset vekk fra denne maktoverdragelsen? Sigøynerinvasjonene og okkuperingen, får det pågå så lenge som det gjør for å holde fokuset borte fra det som skjer over hodene på folk? Et folk som holdes engasjert, følger ikke så godt med...Hva kan vi gjøre med det? Spre informasjon...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.