15 desember 2010

FrP rister fremdeles i grunnmurene

Nå er det Bergens Tidene som belyser velgerovergangene. Tre måneder etter at jeg skrev mitt forrige innlegg. "Valgforsker Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo påpeker at bakgrunnstallene viser at Høyre spiser av Frps velgere, og at det er en tendens over flere målinger som viser at den største utvekslingen av velgere går mellom Høyre og Frp. - Der Høyre går frem, går Frp tilbake, forklarer Narud."
I Bergen har det den senere tid vært store kamper internt i FrP hvor Siv Gørbitz har gått ut i avisen og påpekt mobbing og umoral i partiets organisasjon. Tilsvar fra organisasjonen var at Siv Gørbitz ble "aktivt utmeldt". Det flotte ord sentalstyret bruker når de kaster ut uønskede medlemmer som påpeker kritikkverdige forhold i organisasjonen. De oppfordrer til å ta saker internt, men der er det dessverre kameraderiet som rår, slik sett er kritikk internt meningsløst for de enkelte medlemmer.
Undertegnede ble å betrakte som aktivt utmeldt da jeg fikk beskjed fra den gang gruppeleder i Melhus kommune, Johan Lund Furunes, om å fjerne innlegg på min private Facebookside, som var stengt for offentligheten. Jeg nektet å la meg sensurere i ytringsfriheten og ga klar beskjed om at jeg heller meldte seg ut, enn å etterkomme slike pålegg. Brevet med beskjed fra en av organisasjonens rådgivere, Knut Gunnar Larsen kom kort tid etter, om at jeg var å betrakte som aktivt utmeldt, siden jeg satt i folkevalgt verv som studie og medlemsansvarlig i Melhus FrP. Når det er skrevet, skal det også skrives at Knut Gunnar Larsen ble kastet ut fra min kontaktliste på Facebook få måneder tidligere, som følge av at denne drev å sendte meldinger til flere folkevalgte medlemmer privat om at vi ikke måtte skrive ditt og datt. Han prøvde altså som organisasjonsrådgiver å få full kontroll på folkevalgte FrP medlemmers ytringer på Facebook.
Er dette en heldig holdning overfor det norske folk, den tid partiet fronter ytringsfriheten i Norge? En ting er å kritisere andre parti og andre menneskers religionsmessig tilhørighet for forsøk på å kneble ytringsfriheten her i landet, men hva gjør FrP selv aktivt med sine medlemmer?

Noen har tatt på for store sko i FrP, alt for store sko! Må julenissen i år bringer dem både sko i passelig størrelse og speil!Ønsker alle lesere
En riktig god jul!

04 september 2010

FrP's fundament

Det siste året har det vært mye bruduljer internt i FrP. De politiske toppene har påberopt seg retten til å styre alle folkevalgtes medlemmer ytringer på en slik måte at ytringsfriheten er kneblet til et nivå, partiet ikke bør være seg kjent med. De tar seg enda den frihet å søke seg inn i folkevalgte og medlemmers facebook-kontoer. Ikke av vennskaplige grunner, men for å overvåke ytringene! Finner de da noe å bruke mot deg som medlem, så griper de tak og sørger for at du som medlem blir ekskludert fra partiet. "Aktivt utmeldt" er den fine benevnelsen de bruker om dette. Kameraderiet fungerer godt i FrP! Hvor mange "Sherlock Holmes's" har de ansatt til å overvåke sine medlemmer på nett? (Datalagringsdirektivet, overvåking på nett... - jeg lar den stå ukommentert.) Men for noen er politikken bare lek! Det er mange gode lunsjbord og middager å få, på partiets bekostning. For ikke å nevne fyllafestene avslutningsvis, til rasistiske vitser om innvandrerer ytret av partitoppene i plenum til stor latter i forsamlingen! (Dobbelmoralen lenge leve!) Endel kursing som man har praktisk bruk for også utenfor politikken, får man med seg. Er du flink å prate og ellers skruppelløs iforhold til grunnleggende moral, da kan du gjøre stor suksess i FrP, og sikkert politikken forøvrig! Du trenger ikke ha så mye kunnskaper om samfunnet, bare du er villig til å lese partivedtektene og la deg programmere av organisasjonen og kammeraderiet.
Etter siste stortingsvalg har Arbeiderpartiet rast ned på meningsmålingene. Høyre har vokst kraftig. Men hva skjer med FrP? Partitoppene sender ut skriv og meldinger om fine stabile målinger for å holde motet oppe i medlemmene og partiets folkevalgte. Men er målingene så fine, når partiet ikke greier å hente inn en eneste en av de velgere som er rømt AP? Det skulle kanskje tyde på at FrP ikke har flere velgere å hente blant befolkningen? Hva skyldes det? Det bør vel de på toppen i partiet spørre seg? Om de finner og vil vedkjenne seg svaret på egen hånd, det tror jeg neppe!
FrP har den siste tid ekskludert mange medlemmer og der har de fått en sterk gruppe aktive "fiender". Det er ressurssterke analyserende mennesker som er ekskludert, mennesker som fremdeles tør å kalle en spade for spade, spesielt i innvandringspolitikken. Disse er også tøffe nok til å motsi partipampene internt i partiet, som har påberopt seg et monopol på ytringer i FrP. Noe som ikke taes nådig opp i partitoppene rundt om i fylkene.
Reklamens verdi kjenner ikke FrP, der de har unnlatt å segmentere velgermassen sin. Det er en stor strøm av "reklame" rundt dette "udyret" som FrP den senere tid har bedrevet av ekskluderinger. Noe som gir utslag på meningsmålingene, men det tror jeg neppe partipampene vil vedkjenne seg. Disse er ufeilbarlige! I disse dager skulle det vært en naturlig stor medlemsvekst i partiet, den tid AP har spillt falitt på det meste i norsk politikk siden siste stortingsvalg.
Mange av partiets medlemmer og folkevalgte skriver innlegg i media, både i frustrasjon og bevisst, være seg papiraviser eller nettaviser under pseudonym, i visshet om at de blir kastet ut av partiet om de ytrer misnøye internt.
FrP har i alle år klaget over at pressen er rød og jobber mot dem. Det er kanskje ikke så rart, når pressen stadig får inn innlegg fra FrPs medlemmer og folkevalgte som skriver mot eget partis politikk og kritiserer egne partifeller negativt? Pressestaben blir vel kjent med de ulike skribenters dobbelroller, og således vil de med rette kunne bygge under på at FrP er et "vingleparti".

05 august 2010

Er den beste alltid den beste?

Hilde Hanekamhaug spør i sin blogg 5. august, 2010; Er det virkelig en slik kultur vi har her i Norge? En kultur hvor ens mål ikke er å være best, yte sitt ytterste, hevde seg blant konkurrentene og oppnå maksimalt gode resultat, men å være gjennomsnittlig? Hvordan skal det gå med mennesker som bare vil være middelmådige, spør hun videre...

Nå består vel samfunnet mest av middelmådige mennesker av alle slag, i alle settinger, ikke bare blant lærere. Middelmådige mennesker som samfunnet er avhengig av. De lever sine liv og har det bra, og yter så absolutt sin skjerv til samfunnet. Det er de som holder Norge i gang! Selve maskineriet i Norge. Har man levd noen år og gått litt på skole, så vet man at man ikke får bruk for riktig all skolelærdom i yrkeslivet, men det er likevel en del av almenutdanningen. Ofte holder det å ha kjennskap til ting, for så å kunne hente inn mer inngående informasjon ved behov -om behovet melder seg. I mange utdanninger så ligger et grunnleggende år, hvor en kan velge spesialfelt etterpå, et generelt skoleår. Mye av dette stoffet er faglig noe du har lite bruk for i senere yrkesvalg. Kan det være at mange elever er bevisst dette, etter rådgiving fra foreldre og andre rådgivere, som har virket i fagsektorer hvor de har vært nødt til å innfri resultater? En elev som satser på å undervise i realfag. Hvor viktig er litteraturhistorien i videre fag og formidlingsarbeid innen dennes fagfelt. Hvor viktig er det å kunne skrive engelsk grammatikk til en toppkarakter når man skal undervise i realfag? Kan det være at enkelte elever prioriterer sitt interessefelt og det fag de tenker å jobbe med i fremtiden, og fordyper seg mer i dette? Mange elever jobber ved siden av, de får også inn en bred kompetanse som er viktig å ha med seg i videre yrkesutøvelse med dette. Lærer man mennesker å kjenne, så tror jeg at man også vil kunne bli en bedre lærer. At du har en 6-er fra lærerhøyskolen, gir ikke noen automatikk i at du er en god lærer. Om denne alene er såkalt intelligent, så hjelper det samfunnet lite, om denne ikke kan formidle intelligensen så den blir brukt til noe.
Summen av karakterene ved avgang vil kanskje bli middelmådig, men hva med totalen, av hva den eleven tenker å bruke utdanningen til de separate fagfelt?
Jeg har selv vært i stillinger og ansatt arbeidstakere. Det var ikke nødvendigvis de med toppkarakterer på vitnemålene som var de beste kandidatene i praksis. De som var "middelmådige" på karakterskalaen, hadde ofte en langt bedre sosial kompetanse, som veide opp for den målte IQ på skolepapirene. De kunne se problemløsninger langt bedre og kunne kommunisere godt med omgivelsene.
Noen elever vil kanskje ikke få full uttelling til å bruke sin kapasitet, men der kommer etter mitt syn eliteskolene inn, og da fordrer det selvsagt også bedre skolerte lærere, som kjenner dybden langt bedre. Politikere, de skolerte? Hadde de toppkarakterer, fikset de ikke praktisk arbeid, så de ikke fikk forventet karriere i arbeidslivet, er det derfor politikere velger den sti? Politikere vet generelt lite om livet, og hvordan folk lever i Norge. Kan det være av den grunn at de satt med nesen for mye i skolebøker og ikke deltok i samfunnet under studiene?
Intelligens, kan være så mangt...

Jeg vil sitere Ludvig Holberg:
"Kunnskap har liten verdi, om den ikke kan brukes til noe nyttig."

04 august 2010

Hijab til besvær

Nå har muslimer gjennom flere år gått ut og hevdet at hijab på kvinner er frivillig, endog de kvinnelige representanter av denne fandensmaktas religion hevder de bære den av fri vilje.
Da kan man undres over at muslimer går i bikkjeslagsmål med hverandre her til lands, pga at en muslimsk kvinne lar være å påby sine pikebarn å bære dette djevelens hodeplagg. Et hodeplagg som muslimske kvinner er beordret å bruke av noen tullete muslimske menn på neandertalernivå. Her i vesten, her i Norge.. har vi kommet någet lengre!
Det er på høy tid at disse fandens representanter av islam lærer å forstå det!

Muslimske menn burde vært fratatt stemmeretten her i Norge, til de lærer å respektere kvinner som likeverdige mennesker!

15 juli 2010

Legevitenskapes verk i verdenssamfunnet.

Vi leser i dag i Dagbladet at jorden er overbefolket.
Dette som resultat av legevitenskapens utvikling i verden, etter mitt syn. FN's (WHO -som er en sidegren innen FN) inngripen med sitt nødhjelpprogram bl.a.
Galskapen som råder toppstillingene i FN kjenner ingen grenser.
I 1947 opprettet de staten Israel midt i Palestina, som jødene skulle få som sin stat. Resultatet ser man i dag hvor denne staten ble overbefolket i løpet av få år, når alle verdens jøder ville vende "hjem" til sitt nye land. Krigen i Midt-Østen trenger vel ingen øvrig kommentar.

WHO startet et verdensomfattende vaksinasjonsprogram for flere år tilbake, hvor Jens Stoltenberg hyllet dette vaksinasjonsarbeidet opp i skyene, senest i nyttårstalen sin i fjor (9,56 ut i videoen). Jens hadde feberglans over sin egen fortreffelige tale i det punktet der han så hver nordmann inn i øynene på selveste nyttårsdagen og tilkjennega sitt dype engasjement for dette arbeidet.

Nå lever vi i en verden som er overbefolket pga legevitenskapen og en liten gruppe "kloke menn og kvinner" som har korrupert seg til topps i FN systemet.
"Landsmoderen" - Gro Harlem Brundtland, som var en av pådriverne for dette fandens verk rømte til Frankriket etter sitt politiske virke i Norge og for verdenssamfunnet. Det er kanskje vanskelig å se sine egne i øynene etter et slik landssvik og verdenssvik som hun har forårsaket i kraft av sitt virke som leder for WHO frem til 2006? Man kan også spørre hvordan et menneske kan vie hele sitt liv til politikken, for å forme et land etter eget ønske, for så å rømme landet når dette er blitt som tilkjempet, for befolkningen. Er det bare maktsyken, eller er det et sykt sinn? Etterpåklokskapen...

Nå lever vi på en klode og i et land som er så overbefolket at alt er nødt å reguleres. Bare her i Norge kan vi ikke lenger kjøpe en hytte på fjellet, og sette oss opp ei bu, pga plassmangel i landet. Bo-komplekser så høye at det må heis til for å stable menneskene i høyden pga for lite areal til å sette opp boliger til hver enkelt famile.
Matmangelen brer om seg i verden, og det konkluderes med at det allerede er matmangel i verden og at det vil bli enda større matmangel i løpet av få år, med den populasjonsvekst som er. Likevel messer Stoltenberg og resten av hans disipler om at vi trenger flere folk i Norge! Flere folk til hva? Bruke samme retorikk som menneskene i u-land, avle unger for å ha noen til å vaske oss i ræva når vi blir gamle?
Jeg trodde høyt skolerte politikere, og folk av i dag var bedre opplyst og hadde mer fornuftig tankegang, når de påpeker hva som er feil i u-land, som de stiller seg til herre over, og samtidig fører samme løsning her i Norge. I hvor mange generasjoner kan man skyve problemet foran seg før det naturlig kolapser? Vi vil bli tvunget tilbake til den tid, da familier må ta seg mer av sine eldre og syke selv. Storsamfunnet kan ikke bære alle byrder, der det fremelskes at alle skal få leve opp, mennesker som iflg naturen aldri ville leve opp, om det ikke var for legestanden i Norge, og i verden. Det er upolitisk korrekt å hevde at foster med misdannelser bør nektes legehjelp til å bli født, men bør man ikke snart ta den debatten, der vi lever i et verdenssamfunn som er i ferd med å kollapse? Noen må faktisk bære denne velferden, som har utviklet seg til det sykelige. Noen ganger bør naturen få lov å styre uten menneskers inngripen!

04 juni 2010

SV vil kutte barnetrygden til innvandrere.

I dag fremmer Kristin Halvorsen forslag om å kutte i barnetrygd til innvandrere som holder barna hjemme fra skolen.
Har man hørt et annet parti foreslått det samme før? Den gang ble det latterliggjort og beskrevet som hinsides all respekt for våre nye landsmenn. Men nå har altså Kristin Halvorsen kommet frem til at FrPs forslag er fornuftig.
Først latterliggjøre, så ta det frem igjen for å gjøre de til egne ideer. Man kan stille spørsmål både om intelligens, dømmekraft og handlekraft til enkelte sosialistiske politikere.

Da kan man kanskje minne om definisjonen på en god ide:
”Først blir den latterliggjort, så blir den åpenlyst motarbeidet og til slutt blir den anerkjent, gjennomført og ansett som selvsagt”.

Storberget åpner for overvåking av alle borgere.

Justisministeren vurderer å droppe kravet om skjellig grunn til mistanke mot konkrete personer, når det gjelder dataovervåking i datalagringsdirektivet som AP og Høyre vil innføre. En kontrollspiral, advarer ICJ-jurist Jon Wessel-Aas til Teknisk ukeblad 3.06.10
Denne regjering snakker fagre ord om integrering, rehabilitering av mennesker som har kommet skjevt ut i samfunnet, når disse skal tilbake i jobb og samfunn etter bl.a endt soning i fengsel.
Med datalagringsdirektivet som Storberget nå vil åpne for at skal kunne overvåke folk, også uten skjellig grunn til mistanke, så vil dette sette den alminnelige mann og kvinne i en situasjon hvor denne kvier seg for å holde kontakt på internett og ved bruk at telefoner, med både kriminelle og tidligere kriminelle, da de i så fall vil bli overvåket. Det uten selv å ha gjort noe som helst galt. Det finnes ”et sort får” i de flestes omgangskrets. Det er de færreste mennesker som liker å bli overvåket. Alle mennesker har behov for en privat sfære de opplever som sin, hvor de kan være alene uten andre øyne som følger med. Det ligger i menneskets natur. Vil du like at politiet når som helst skal kunne gå inn på din Facebookside og overvåke deg og dine bevegelser der, pga at du har en venn som har gjort samfunnet noen pek?
Er dette god rehabilitering av mennesker som trenger et ”friskt” nettverk, for å komme på rett bane? De lovlydige blir å vende dem ryggen i frykt for selv å bli overvåket av ”Gestapo” i Norge.
Integrering og rehabilitering, - ord Justisministeren ikke forstår begrepet av i praksis!

14 mai 2010

Gebyr på hyttesøppel

Det nye gebyret, som sendes ut av Hamos- som kommer på toppen av renovasjonsgebyret for boliger, har fått innbyggere i Skaun til å reagere.
Tullskapen lenge leve blant den politiske bermen som er med på dette tjuveriet fra folket. Enhver idiot må da skjønne at folk ikke produserer mer søppel om de er på hytta si, enn om de er hjemme! Hyttefolket har allerede betalt avgift hjemme for søpla de produserer, og som de tar med seg hjem. Samme søpla ville de produsert om de var hjemme også! Måtte skikkelig folk komme inn i politikken så det ble utvist minimum av vett og forstand i politiske beslutninger! Idiotien og fandensmakta som rår!

12 mai 2010

Stoltenberg gjør et slag for folkehelsa!

Statsministeren vil nå ha folk vekk fra pc'ne for å takle helseproblemene.
"- Pengene vi bevilger innen kultur og idrett bidrar til at folk kommer seg vekk fra pc-en, sier statsministeren Jens Stoltenberg."
Disse bevilgningen som løgneren skryter på seg, må vel være tatt fra hans egen fantasi. Folket som lever i dette landet ser heller lite til disse bevilgninger og den velstand han selv opplever, der han suser over himmelrommet i privat leid jet på folkets bekostning, mellom sine planeter i den verden han lever.
Virkeligheten er at kommunene ikke har penger igjen til drift av fritidstilbud til barn og unge, ei heller voksne! I Melhus kommune stod han og hoppet på talerpallen og veivet med begge armer ved Melhustorget under valgkampen og skrøt av seg selv og sine svindlere i regjering. Han lovet vann i alle landets basseng, hvorpå Trønderbladet intervjuet og tok bildet av han der han symbolsk tømte en vannbøtte i det nylig fylte svømmebassenget på Gimse skole, til brede glis fra både Statsminister og Ordfører.
Hvor lenge holdt den lovnaden i den rødstyrte kommunen?
TIL PÅSKE! Da så ikke den røde kommuneadministrasjonene råd for å sette av mer penger til drift av svømmebassenget på Gimse, så det måtte stenges på ettermiddag, kveld og i helger for almuen.
Hva gjør den røde ordføreren Rita Ottervik i Trondheim? Jo, hun pålegger økt parkeringsavgift for folket ved bruk av kommunens parkeringsplasser ved utfartsområder i Bymarka, fra 30 til 50 kroner! Samtidig vil hun gjeninnføre halleie for idrettslag i Trondheim!
Er det dette som er satsningen din på folks helse i form av fysisk aktivitet, og for å få folk bort fra PC'ne, herr Statsminister? Internett, er et sosialt medium, samtidig som det er et oppslagsverk og verktøy i utdanning og jobb, internett er kommet for å bli. For svært mange er internett bortimot den eneste mulighet for tilgang på et viss form for sosialt liv, til å delta i samfunnet og samfunnsdebatten. Da staten har skrellet de for så mye penger i form av skatter og avgifter at de har ikke råd til å gjøre bruk av samfunnets organiserte aktiviteter, ei heller marka, da de fleste veier er stengt med bommer som også koster penger, og priser på kollektivtransport som er så dyrt at folk ikke ser seg råd til å komme seg ut. Stoltenberg snakker med så mange tunger at han ser for meg ut som et visuelt skrekkvesen hvor tunger slenger ut i alle retninger som en ond scienfictionsfigur.

Nei, godeste Jens Stoltenberg! Sørg for at folk har igjen nok penger så de får betalt sine regninger i tide og samtidig har igjen penger til et alminnelig sunt norsk kosthold, så skal du se at folkehelsa igjen stiger i dette landet! Du får ikke en frisk befolkning av å sulte de! Men kanskje gjør du deg fetere selv, med medisinsalg til disse stakkarer, på de medisinfirma din familie selv eier aksjer i! Internett -den fattiges trøst!

11 mai 2010

Den åpne profil...

En søkerunde rundt på ulike mennesker på Facebook. Profileiere står oppført politisk i "Det Norske Arbeiderparti", samtidig er brukeren medlem av omtrent alle grupper som er mot spesifikke saker, som samlet er hele AP politikken. En kan saktens lure på om disse innehaverne vet hva de stemmer på. Bør alle ha stemmerett?

01 mai 2010

1. mai -arbeidernes internasjonale kampdag

De fagorganiserte i USA foreslo for "Den internasjonale arbeiderkongressen", som møttes i Paris i 1889, for å starte Den annen Internasjonale, at 1. mai skulle vedtas som demonstrasjonsdag, fordi 1. mai 1886 markerte begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av åtte timers arbeidsdag i USA.
Den første 1. maifeiringen i Norge ble gjennomført i 1890 og i 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag. I 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag. "Internasjonalen", også kalt "Opp, alle jordens bundne treller", ble arbeiderbevegelsens viktigste kampsang.
I dag har Norge en rødgrønn regjering, som flår folk med skatter og avgifter. Da er det både interessant og tragikomiskt å lese teksten i denne kampsangen, som nettopp Arbeiderpartiets folk har sunget siden den franske revolusjon over hele Europa denne dagen, og hva AP har blitt til i dag.
Ta dere tid til å reflektere over teksten- innholdet i denne kampsangen ifht den politikk som føres i Norge i dag, hvor ene bomstasjon etter den andre krever inn avgifter, eiendomsskatter pålegges folk, formueskatter, veiavgifter... det skitne folkeran som Arbeiderpartiregjeringen øver mot arbeiderne og det norske folk, nå i 2010. Merk dere spesielt vers nr. 3

Internasjonalen

"I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet:
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov."


-I dag har Stoltenberg skrytt på seg laveste arbeidsledighet i Europa. Dette er sannhet med modifikasjoner. Antallet nordmenn som til enhver tid er utenfor arbeidslivet, er oppsiktsvekkende. 105.000 personer mottok attførings- eller rehabiliteringspenger ved utgangen av første kvartal i fjor. Hele 48.500 personer mottok AFP. Norge har sannsynligvis den høyeste sykdoms- og uføreandelen i verden, sier Christopher Prinz i OECD til DN.no.
Stoltenberg har ingen grunn til å slå seg stolt på brystet!

Ønsker alle lesere som er innom en fin 1. mai feiring, og godt valg i 2011 og 2013! c",)___

28 april 2010

Hvem sa du løy, Rita?I Trondheim kommunestyre tirsdag kveld beskyldte ordføreren Rita Ottervik, Siv Jensen for løgn i sin landsmøtetale til FrP. Siv Jensen satte søkelys på enkeltskjebner og bl.a Trondheim kommunes mislighold i eldre og sykehjem.
Rita Ottervik benektet hardnakket at det var mislighold eller kritikkverdige forhold i eldre og sykehjemsinstitusjonene i Trondheim under hennes rødgrønne styre. Hun påsto enda til at Siv Jensen fremsatte løgner fra talerstolen, til landsmøtet og folket som hørte talen.
Dette tross at helsetilsynet har levert en utfyllende rapport på manglende oppfølging i to navngitte sykehjem i Trondheim. Når den røde og venstrevridde presse så setter NRK og Midtnytt på saken, og intervjuer gamle AP folk i andre eldrehjem, -som ikke er sykere enn at fullt ut er i stand til å kreve sin rett selv, da kan en sannelig snakke om styrt presse og unndragelse av virkeligheten og sannheten!
Adresseavisen skrev også om denne vanskjøtselen av eldre syke, i en reportasje 19.12.09
Anbefaler alle å lese rapporten fra Helsetilsynet, som bekrefter de tilstander Siv Jensen belyste i sin landsmøtetale og hvor tilstander i syke og eldreomsorg i Trondheim er under kritikkverdige forhold.

26 april 2010

Odvar Nordli med klar tale til Stoltenberg

"Det er fanden meg ingen krise her i landet. Dere må ikke innbille folk at det eksisterer noe sånt, sier Nordli til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)."
Dette skulle vel være en klar melding til Stoltenbergregjeringen om at den skremselspropaganda de øver fra regjeringshold, når skatter og tvangsavgifter pålegges det norske folk er ren bløff og bedrag. Hvor lenge kan den fandens rødgrønne regjering holde folk nede? Tidligere var Arbeiderpartiet et parti for arbeidende folk, som la til rette for at folk i landet skulle leve, arbeide og ha det bra her. Nå, under Stoltenbergregjeringen er AP endret til: AS Norge -Svindel og Bedrag! I dag spiser folk i Norge mat kjøpt på krita med kreditkort for å overleve!

Nærmere en halv million mennesker i landet står og stamper i NAV systemet. Mange av disse er avhengig av sosialens tjenester, da trygdesatsene er så lave at de ikke er til å leve av med de høye bokostnader, skatter og avgifter som pålegges skammelig fra staten. Enda til arbeidende folk i fulle stillinger sliter med å ha penger igjen til livsopphold, når alle skatter og avgifter er betalt!
Nordli skriver at han i dag ser fornedrelsen som folk følte når de stod med kassene ved veien og fikk livsnødvendig mat fra den kommunens hjelpeinstans til fattige og arbeidsledige. Den gangen så han det som en lettvindt måte å få fra staten, det andre måtte jobbe for.
Det er synd Nordli ikke har greid å formidle dette til "prinsegutten" i partiet, som terroriserer folket ved å ta fra de alle penger til livsopphold, med skatter og avgifter i dag.
Infrastrukturen i landet er nedslitt og i transportplanen til regjeringen er det budsjettert med mellom 200-300 mrd kroner. Bare på bompenger så regner denne regjeringen med å ta inn rundt 700 mrd kroner i samme periode. Da kan man med god grunn spørre, hva i huleste bruker denne regjeringen oljepengene og statsinntektene på?
Den som gikk ut av skolen og fulgte med i historietimen, vet hvordan den franske revolusjon startet.
Hvor lenge er det før dette landet er der- under den rødgrønne Stoltenbergregjeringen?
Er det djevelskap, eller dumskap som ligger bak regjerende medlemmers grep?

21 april 2010

Fedrepermisjon og velferd

Debatten rundt fedrepermisjon ved fødsel går disse dager i media.
Arbeiderpartiet vil spikre permisjonsreglene for folket, så det ikke har valgmulighet selv.
(Ikke overraskende fra AP-hold. Det er vel ikke lenge før folket har Stoltenbergs regler i sengehalmen.)
Vi har høyre flanke i politikken som vil at familien selv skal bestemme hvordan permisjonstiden skal brukes. Da hver familie er unik og best vet hva som fungerer best for seg og sine.
Så har vi SV med Lysbakken, den mannelige politiker som knapt har utviklet dun på haka, som nok helst hadde sett at hele fødselspermisjonen ble gitt mannen.
I dag har de fleste 7,5 timers arbeidsdag / 37,5 timers arbeidsuke. Dette burde da romme masse tid i døgnet til å være sammen med, og bli kjent med sine barn? For noen tiår tilbake så var det 10 timers arbeidsdag, likevel ble fedre kjent med barna sine. Står det så dårlig til med dagens mannfolk at de ikke makter farsrollen i tillegg til jobb?
Den gruppe av menn som kanskje hadde hatt godt av å ta ut permisjon, det er menn i ledende stillinger som har arbeidsdager som langt overstiger timeantall hos den tariffbundne arbeider. Men disse har ikke råd å ta permisjon da de oftest er hovedforsørger, og det lar seg vanskelig kombinere i arbeidslivet med den stilling de har. Folk har gjerne en privatøkonomi med utgifter som er basert på den inntekt de har.
De fleste mødre ammer barna sine, den beste næring for nyfødte, og spedbarn. Spedbarn er ikke slik at de er sultne akkurat etter klokken. Spedbarn utvikler seg forskjellig og har individuelle behov. Noen spedbarn vil spise hver andre time i perioder, andre nøyer seg med mat hver 3-4 time, de vokser forskjellig. Vel finnes det melkeerstatninger i butikkene som far kan bruke... Samtidig går mor på jobb med melkespreng i brystene og må "håndmelkes", eller i verste fall slutter å amme tidlig i spedbarnets alder, for å kunne kombinere jobb og spedbarn-morsrollen. Dette er helt naturstridig! Det mens hannkjønn som Lysbakken, som trolig ikke har opplevd "ballespreng", har tatt over morsrollen.

Når gutter er blitt voksne menn, bør de legge vekk nintendo og playstation, og bli sitt ansvar bevisst i foreldre og familierollen, så vil de nok oppdage at de også får bidratt i sine barns oppvekst. Viktigheten av fars nærvær i småbarns liv varierer med alder. Når barna er ferdig med puppen, da er det fars tur til å vise sine gode omsorgsevner utover å skaffe mat til sin familie og støtte de som en far og Mann!

Å være far er så langt mer enn å ligge i gulvet og koseprate med babygym og skifte bæsjebleier. Fars rolle som omsorgsperson, som skaffer mat og midler til familien, må aldri undervurderes.

08 april 2010

Stopp Datalagringsdirektivet!

7 april 2010 ble stiftelsesmøtet satt. Bystyresalen i Trondheim var full av engasjerte motstandere av EUs Datalagringsdirektiv, som åpner for å lagre elektronisk informasjon om deg fra minimum 6 måneder til max. 2 år, og som forsøkes vedtatt av Arbeiderpartiet i Norge, under Stoltenberg. Det var mange gode apellanter fremme, som redegjorde godt for konsekvensene og trakk sammenligninger til overvåking av mennesker som foregikk rett etter 2. verdenskrig og årene etterpå. Høyre har gått mot, men er redd EØS avtalen blir påvirket om vi sier nei, og er således uvisst hvor de står enda.

Før internett og elektronisk kommunikasjon i sin helhet kom inn i samfunnet som dagligdags utveksling av informasjon, så sendte man brev til hverandre i papirform. Det var en særs privat forsendelse mellom to parter. En avsender, og en mottaker. Postbudet hentet posten og leverte den til adressat. Skulle en offentlig person fra myndighetene registrere fra hvilken postkasse det ble sendt, og registrert mottaker, når og hvor det ble lest, så ville det blitt ramaskrik blant folket. Det ville vært helt utenkelig.

Samme med telefonen; fra veldig tidlig tid så hadde man telefonsentraler, hvor som oftest kvinner satt på sentralene og koblet om telefonene manuelt når man skulle ringe. Mange husker de nysgjerrige damene på sentralen, som tjuvlyttet på samtalene. Folk begynte å snakke i koder, for at informasjon ikke skulle bli spredd på bygda og komme for uønskede ører. Lettelsen var stor blant folk da sentralene ble automatisert, og en slapp denne overvåkingen.
I dag har vi mobiltelefon og digitale nett som vi telefonerer over. Alle opplysninger for når, og hvor fra vi ringer registreres. Med mobiltelefon så beveger vi oss stadig og ringer fra der vi er, og det vil finnes opplysninger lagret om hvor vi ferdes til enhver tid.

Med bankkort så registreres opplysninger når og hvor vi handler. Elektroniske datastyrte kassaapparat kan kjøre utskrifter datert tilbake i tid, for hva du har handlet helt til pornobladet du kjøpte fra øverste hylle. Kanskje bør man gjøre som før, ta penger ut av banken og unngå kortterminaler, for å slippe å bli overvåket?

Bomringer leser av databrikken du har i bilen og opplysninger over hvor du beveger deg blir registrert og lagret.

Leverandør av slike tjenester i dag, lagrer opplysningene i korte perioder kun av nødvendighet for regnskapsførsel, for å kunne sende deg regningen på de tjenester du mottar. Det er deres interesse.

Staten derimot og da Arbeiderpartiet, vil ha innført Datalagringsdirektivet, som gir rom for å lagre disse opplysningene om deg i 2 år. De begrunner det med således å stoppe kriminalitet.
Om det er 2000 i landet som det er grunnlag for å overvåke, blir det da riktig å overvåke alle 5 millioner innbyggere, for å fakke de få? Synes ikke du det føles behagelig å lukke døren inn til ditt hjem, for andre, for å oppleve privatlivets sfære, der kun du har råderett for hva du vil vise omverden?
Politiet har allerede i dag regelverk som gir de mulighet til å overvåke mennesker der det er skjellig grunn til mistanke om kriminelle handlinger av ulike karakterer. Slik at politiet har ikke bruk for dette direktivet for å utføre sin etterforskning.
Man skal vel ikke overvåke samtlige mennesker i landet 2 år uten at det foreligger mistanke eller grunn til overvåking, i tilfelle de skulle finne på noe ulovlig de neste to år? I dag er hacking et stort problem på internett, disse vil få enda lengre tid til å boltre seg i private opplysninger om deg, om datalagringsdirektivet trer i kraft.

Dette direktivet vil ikke omhandle hotmail, facebook, googletjenester etc.
De kriminelle sender neppe informasjon over sin online-adresse hos eks. Telenor eller noen av de andre flere titalls tele- og internettleverandører i Norge, som de vet er overvåket.
Hvem er det da som er overvåket?
- Jo, det er de lovlydige i samfunnet, som ikke har noe å skjule, men likefremt har behov og rett til et privatliv! Jfr. den europeiske menneskerettskonvensjonens §8 og Grunnlovens §102
Bare idioter vil bli avslørt som kriminelle, men det viser seg at de kriminelle oftest er ganske smarte. Det er derfor politiet har problemer med å få tak i de, så hvorfor skulle de servere seg selv på et fat med Datadirektivet?

"Mens Sverige har fått bot for ikke å ha implementert EUs datadirektiv ennå, satser norske motstandere på at Den europeiske menneskerettskonvensjon og -domstol stopper direktivet."

Dette er nok en grunn til å si NEI TIL EU!
Ønsker du også å si nei til EUs datalagringsdirektiv, så signer på underskriftskampanjen i denne linken.

25 mars 2010

Demonstrasjonen mot bommen i Trondheim

Det var ikke mange fremmøtte, ca 100. Det var mange journalister, både fra Adresseavisen og NRK, som filmet og intervjuet demonstrantene.
Det ble holdt opp plakater som oppfordret til tuting fra forbikjørende, og biler tutet villig vekk, også de som stod parkert utenfor. Alle ropte "Rita du lyver".
Demonstrantene fikk komme inn når saken ble tatt opp, behandlingen startet litt over kl. 19.00. Først var det noe småsaker som ble tatt opp. Det var en interessant opplevelse å sitte der på galleriet og bivåne "aktivitetsklubben" -altså bystyret, som satt under. De fleste av bystyremedlemmene satt med andre aktiviteter. De fleste hadde bærbar pc foran seg, og fra galleriet ser man pc'skjermene som viste at svært mange satt og twittret, facebook, eller satt å lekte med Ipod'ene sine. En representant fra Arbeiderpartiet måtte vekkes, da hun hadde "sovet i timen" og ikke fikk med seg at det var avstemming. Hun var tydelig i en annen verden og visste vel ikke hva hun stemte på i den saken. En annen representant i bystyret fra de Røde, entret talestolen og beklaget at han hadde stemt i forrige bystyret på noe han ikke var klar over hva han stemte på. Ja, slik er forsamlingen i bystyret i Trondheim.

Kristian Dahlberg Hauge fra FrP la frem saken om å stoppe bompengestasjonene, han fikk støtte fra Svein Otto Nilsen fra Demokratene, og selvsagt fra Enoksen i FrP. Dahlberg Hauge la frem saken på en kraftfull, glimrende måte! Enoksen forsvarte den med like stor kraft, som det stod all respekt av! Resten av røkla støttet "Dronen fra Hitra". Mens saken var til behandling, så tutet det massivt fra biler utenfor, som demonstrerte sin avsky mot det vedtak som var gjort. Unge frøken Guri Melby fra partiet Venstre entret talerstolen og uttalte endog "Verken de som tuter utenfor eller noen av dere der oppe på galleriet (altså oss demonstranter) har noe dere skulle ha sagt i denne saken. Det tross at Dahlberg Hauge hadde lagt frem at kommunestyrer i kommunene omliggende Trondheim hadde ytret sterke ønsker om stans.

Det spilte altså ingen rolle for Venstre i Trondheim hva innbyggerne massivt ønsket.
Samtidig gir bystyremedlem Erling Moe (V) torsdag kveld følgende sms-kommentar på demonstrasjonen overfor adressa.no:
«En pinlig demonstrasjon med et dårlig eksempel for deltakende barn og unge i hvordan demokratiet fungerer. Barnslig, og svekker saken deres. De snudde ryggen til bystyret og ropte til ordføreren.»

-Men herr Moe; er det slik et demokrati skal fungere da?
Er det ikke folket som skal bestemme, - om landet fungerer demokratisk?
Kaller du det demokrati å tvinge gjennom en sak med så stor massiv motstand som er fra folket?
Synes herr Moe at det er akseptabelt å lære våre barn at det er helt ok å lyve når man er politiker? Slår man opp på benevnelsen landsforræderi på wikipedia, så leser man at det er landsforræderi når regjerende makt i et land massivt går mot folkets vilje. Synes du og dine medsammensvornes rolle som landsforrædere er gode forbilder for oppvoksende generasjon?
Vett og forstand, -der det ikke er mer, er det ikke mer å hente...

De fleste av oss vet heldigvis forskjell på rett og galt, også når det gjelder løgn og rettskaffenhet.
Man kan spørre hva Erling Moe fra Venstre har å gjøre i et bystyre, når han ikke har høyere moral, enn at han representerer løgn og bedrag, - med de signaler han har vært med på å gi våre barn i denne bompengesaken, og med deres kvinnelige representants uttalelse.

Da saken ble nedstemt reiste de fleste demonstranter på galleriet seg, og vendte bystyret ryggen. Senere da den var et faktum, ropte flere ned til "dronen og lakeiene"; Løgnere, forrædere, og flere klare meldinger på sviket mot innbyggere i, og utenfor Trondheim.

Det er med beklagelse å si at FrP ikke nådde frem i bystyret i Trondheim.
Og det er med stor forakt jeg ønsker ordfører i Trondheim -dronen fra Hitra, dit pepper'n gror, og det samme med hennes forrædere i bystyret i Trondheim. De skulle skjemmes av å kalle seg politikere for folket, for det er ikke dette folket har stemt frem.
Hun vant valget på å fjerne bomringen, med lovnad om at den ikke skulle opp igjen, ei heller annen brukerfinansiering.

Rita Ottervik vil for alltid fremstå for meg som et kvinnelig symbol i politikken på løgn, svik og bedrag.

24 mars 2010

Melhuspolitikeres vurderingsevne!

For en tid tilbake stod det en artikkel om økologisk mat i Trønderbladet. Kommunen vurderte å endre forbruket av økologisk mat i kommunens kjøkken fra 10% til 20% - noe som ville fordyret kjøkkendriften med en halv million kroner.
På den andre side lever mennesker som er avhengig av sosiale ytelser, som knapt har penger til å gi sine barn en frukt om dagen, langt mindre et middagsmåltid hver dag, pga sosialens satser er så lave i kommunen, at folk ikke greier å få dekket ernæringsmessige grunnleggende behov på satsene.
Det er de samme politikere som bevilger og styrer.

Samtidig leser man i Trønderbladet at kommunen velger å stenge bassenget som alle våre skolebarn i nedre del av kommunen benytter, da det har en kostnad på 100.000 kroner pr. måned å drifte, noe disse røde politikerne ikke finner forsvarlig.
”Den økologiske maten som politikerne ville gi barna, ville da altså spist hele 5 måneder stengt basseng for å kompensere. Man kan jo måle helse opp mot hverandre i disse tilfellene.
I dagens samfunn er fedme blitt en stor folkesykdom, både blant barn og voksne. Da må politikere legge til rette for ungene som vokser opp, har et tilbud som bidrar til at denne folkesykdommen bekjempes. Det fører til bedre helse og mindre sykefravær på sikt.
Jeg tenker med avsky på bildet av den glisende statsminister Stoltenberg med vannbøtten under valgkampen i åpningen av bassenget, og hvor han annonserte for hele Norge at alle landets bassenger nå skulle fylles med vann, under hans herskevelde. Like stor avsky, når jeg ser hva enkelte politikere får seg til av handlinger mot folket i Melhus i kraft av makten som ligger i sine signaturer.

Lovnader, løgn og bedrag fra Stoltenberg og lakeiene hans! Maktmisbruk kalles dette!

01 mars 2010

Har vi ytringsfrihet i Norge?

I Norge kan vi uttrykke hva som helst bare AP og venstrevridde krefter godkjenner det som blir sagt. Er de som sitter med sensurrettigheter i norske aviser av samme mening så går dine ytringer glatt gjennom i media, både i aviser og ulike nettforum. Men stakkars deg om du har meninger som de venstrevridde kreftene i en kjøpt presse i form av pressestøtte, misliker. Da kommer klare kontante beskjeder om at det er opp til hver enkelt avis og sensor å avgjøre hva som skal trykkes i deres avis. Pressestøtte... ordet gir en besk eim i kjeften! Avisene får støtte fra staten, -fra dine og mine skattepenger, men det er kun deres egne holdninger og synspunkter som får komme til syne for allmuen.
Avisene og pressen skal tjene penger, så når debattene raser i landet, da er det de saftigste overskriftene som kommer frem og folks meninger påfølgende i samme klare kontekst. Men straks stoffet ikke er salgbart stoff, da trekkes denne friheten tilbake og journalistenes sensurering gjelder for hva disses egne politiske meninger ligger.

Har vi ytringsfrihet i Norge med den statsstøttede pressen? Etter mitt syn, NEI!

23 februar 2010

Offer under maktens tyranni.

I dag sier FrP byråd Sylvi Listhaug til ABCnyhetene at hun mener omgivelsene må få beskjed om at det det er en voldtektsforbryter i området. Hun mener det kan henges opp plakater og at media melder fra om dette. Hensynet til samfunnet må veier tyngre enn anonymiteten til gjerningsmannen mener hun videre. Flere er uenig i dette, bl.a. advokatforeningen og voldtektsofrenes egen organisasjon. Da kan man spørre, hvem i voldtektsofrenes organisasjon har uttalt seg om dette? Det skulle vel aldri være noen arbeiderpartimennesker nok en gang, som tar ord fra egen munn uten i hele tatt undersøkt hva ofrene mener? Jeg tror mange voldtektsoffer gjerne så sin overgriper hengt opp så andre kvinner ble advart mot samme skjebne. Det kunne være interessant og sett en spørreundersøkelse rettet mot ofrene som besvarte dette selv. Tør noen gå for ærlige undersøkelser i dag, og stå opp for det folk selv vil i dette samfunnet? Arbeiderpartipolitikere ser kun egne holdninger i maktrusen, og er både blind og døv for almuen og ofrene, her som i øvrig problemstillinger og politikk i det norske samfunn. Offer under maktens tyranni...

21 februar 2010

Betraktninger rundt karikaturtegninger

Om den muslimske del av befolkningen ikke har lov å ha bilder av sin Mohammed, hvordan vet de da hvordan han ser ut, og at det er denne Guden deres som er karikert? Nå har vel de fleste muslimske guttebarn navnet Mohammed i navnet sitt, små unger som det renner snørr av, som leker ute i sand og gjørme og skitner seg skikkelig til. Er ikke det et hån av Guden deres? Fremstille Mohammed som en krypende skitten, snørrete guttunge, som eter sand og skitt?
For folk i Europa så er vel de bilder som er fremstilt som karikaturer mer en tegning av en radikal fanatisk muslim, som helt har mistet bakkekontakt for menneskelige verdier, der de fyrer seg opp som selvmordsbombere i kampen de fører i terrorismen rundt om i verden. Disse tegningene er etter mitt syn en unnskyldning de bruker for å skape bråk, markere seg og true frem voldelige handlinger.
Derfra til vår Jesus. Hvem vet om Jesus var homofil? Han hadde vel ikke barn? Nå har ikke jeg finlest bibelen fra perm til perm, - mulig ligger det mer der som jeg ikke har fått med. Hvem vet hvordan Jesus ser ut? Det var vel ikke fotoapparat på den tiden? Han blir tegnet som en helt ordinær østens mann med glorie over hodet, eller tornekrans. Om noen har lyst å tegne karikatur av han, så fritt frem. Gode tegninger er alltid en fryd for øyet! Hvor mange politikere har ikke blitt tegnet karikatur av i årenes løp? Mange rent hetsende. Dette er det levende mennesker som må tåle, - noe de gjør. Men en avdød, som noen mennesker innbiller seg å vite hvordan har sett ut, da skal det brennes, drepes og oppfordres til vold. I mine øyne er dette gale mennesker som burde vært beskyttet mot seg selv. Har man ikke mer samvittighet overfor levende mennesker, så er man ikke verdig noen Guds beskyttelse og tilgivelse.

20 februar 2010

Burka er helsefarlig plagg i Norge

Burka er ikke bra for kvinner! Slett ikke for kroppen, da dette fandens plagg hindrer solen i å nå kroppen til kvinnene som bruker dette plagget! Her i Norge har vi så lite sol at kroppen trenger den solen som er, vel og merke i moderate mengder når solen er på det sterkeste. Når solen treffer huden, dannes D-vitaminer i kroppen. De burkakledde kvinnene mister den vitamininnsprøytingen fra naturens kilde. Vitamin D er nødvendig for normal beinmetabolisme. Alvorlig vitamin D-mangel kan føre til skader på skjelettet, som rakitt hos barn og osteomalasi (oppbløtning av knoklene) hos voksne. Vitamin D-mangel er en risikofaktor for osteoporose og brudd.
For en kvinnes sjel er heller ikke burka bra. Kvinner har behov og godt av å bli sett og beundret, både av menn, kvinner og barn, og stå frem som forbilder på frihet og kjønn.
Dekk til de onde muslimske menns øyne heller, -som ikke tåler å se en frisk sunn kvinnekropp! Muslimske menn som blir til tullinger av å se en kvinnes hud, har ingen ting i Norge eller vestlige samfunn å gjøre. Slikt vrangsyn hos gale menn, hører ikke hjemme her i vår kultur. Send de tilbake til jordhulene de kommer fra!

18 februar 2010

Fosterbarn nektes stipend og studielån i Statens lånekasse

En gutt nektes lån til høyere utdanning Statens lånekasse. Han er over 18 år men bor fremdeles i fosterhjem som et ledd i ettervernet. "Alle skal med" var Stoltenbergs kamprop under valgkampen. Er det dette som er virkemidlet for nettopp å få de svakeste og som trenger lån mest, med? Vi har også barn over 18 år som ikke lenger får bo hos sine foreldre. Foreldrene anser seg ferdig med forsørgerplikten. Disse stakkars ungene får heller ikke stipend og lån om de flytter for seg selv innenfor radiusen som statens organ har satt for akseptabel avstand fra foreldrene. Skjønner ikke Stoltenberg, eller noen i dette akademiske partiet at alle barn ikke er prisgitt foreldre som følger de helt i mål? Har ikke APs folk lest aviser de siste år, og fått med seg statisikken over alle fattige barn i Norge? Når barn er fattige, så er også foreldre gjerne fattig, om ikke alltid på penger. Alle foreldre er ikke gode foreldre. Alle barn og studenter bør få rettmessig stipend og lån av statens lånekasse for å komme i mål med sine studier. Nå har ikke Stoltenberg vært mer enn en gang i Stortinget siden 2.desember. Det er på tide denne statsministeren retter nesen inn i eget land, fremfor å sleike det store utland i jobben for å skaffe seg en aktet stilling i FN. Enda er du ansatt for å gjøre en jobb for Norge. Nå bør statsministeren gjøre noe for å rettferdiggjøre seg lønnen han mottar fra det norske folk! Det er en skam!! Og dette kaller du Velstandsnorge?!
Jeg blir kvalm av dette hykleriet!

16 februar 2010

Politifolk på "laksefiske"?

På nyhetene i kveld så ble det opplyst at politiet hadde spanere ute i feltet som fakket kjeltringer som har stått for grove forbrytelser. Disse ble bragt inn til politikamrene. Dessverre var fengslene fulle så det var ikke plass til disse kjeltringer som det var nedlagt masse politiressurser i for å hente inn. Av den grunn måtte de slippes løs igjen. Politiet ble så sendt ut igjen, for å fakke de på nytt, gang på gang.
Dette kan jo minne sterkt om sportsfiske, hvor fiskeren vader elvene og henter inn laks på kroken, studerer fisken for så å hive den ut igjen. Er politiets spanerarbeid blitt en sport innad i politiet, en egen gren, med konkurranse mellom de ulike politidistrikt i landet?
Nå har det vært oppe til debatt mange ganger de siste år om manglende ressurser i politiet. Det er ikke nok politifolk til å gjøre jobbene. Dette kan da umulig stemme så lenge de bruker politifolk til å fly ute på strøket og fakke samme kjeltringer gang på gang i slik sportsånd? I Trondheim har de vært ivrige på å fange mannfolk med buksa nede, i jakt på horekunder. Som borger er det vanskelig å ta de meldinger som kommer fra regjerende myndigheter seriøst. Det får da være måte på tull og tøys! Har ikke Storberget noen gode venner som kan fortelle han at han har tatt på alt for store sko? Når handlekraft er så totalt fraværende, så har man ingen ting i administrative stillinger å gjøre.

05 februar 2010

En skuespillers ettermæle

I dag ble revykongen Dag Frøland bisatt.
Frøland hadde empati med dem som ble hundset med i samfunnet, hans hjerte banket for de fattige og de små, sa presten i bisettelsen.
Dag ble hedret med revyprisen Leonardstatuetten og Leif Justers revypris, men sa i 2005 nei til Kongens fortjenestemedalje i gull.

NTB meldte i 2005 at han skrev i sitt brev til kong Harald:
"Jeg vil ikke slå meg for mitt bryst, smykket med en gullmedalje, i et rikt land hvor vi har flere hundre tusen fattige. Jeg er imot å rangere mennesker, min trossetning har alltid vært og vil alltid være at det ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker."

En fin mann har gått bort.
Hvil i fred.

04 februar 2010

Sykelønnsdebatten og fattigdom

Regjeringen har nå satt fokus på sykelønn og de utgifter dette gir staten. Samtidig skal de ha et inkluderende arbeidsliv, hvor mennesker med ulike diagnoser skal ut i arbeidslivet. Mennesker med kroniske sykdommer vil ha ulike dager, noen perioder er de i fin form og fungerer 100% mens andre perioder så blusser sykdommen opp og medfører plager som gjør at de ikke makter å ta del i arbeidslivet. Slikt medfører nødvendigvis høyere totalt sykefravær rundt om på norske arbeidsplasser. Det skulle ikke være så vanskelig å forstå det, når man får det forklart, selv ikke for en stortingsrepresentant! Nå er det foreslått egenmelding økt fra tre til ti dager. Det er vanskelig å se fornuften i et slikt trekk. Er folk syk mer enn tre dager, så er det gjerne mer enn en forkjølelse og bør vel ha en legevurdering i alle fall, for evnt medisinering for å komme raskest mulig tilbake i jobb.
Det er også foreslått at arbeidsgiver skal betale 20% av lønnen etter 8 uker. For en liten bedrift med ansatte på arbeiderlønninger på rundt 26 tusen pr mnd, så vil det utgjøre ca 60 tusen i året. Den tid sykemeldingsperioden kan gjelde et år, før den ansatte går over på rehabilitering, om denne ikke kommer tilbake i jobb.
For en stor bedrift eller bedrifter som går godt er dette ikke noe problem, men for mange små bedrifter som akkurat går rundt, er dette mye penger. Samtidig settes krav til at arbeidsgiver skal følge aktivt opp. Det man ikke tar hensyn til er at arbeidsgiver gjerne må steppe inn selv i små bedrifter, for å dekke den sykes arbeidsoppgaver, for bedriften har ikke penger til å lønne vikarer. I tillegg til dette skal arbeidsgiver følge aktivt opp den syke. Dette er etter mitt syn ansvarsfraskrivelse fra statens side nok en gang. Sykdom og sykelønn, bør dekkes i sin helhet av staten i størst mulig grad, og ikke være en straff for arbeidsgivere, den tid disse følger norsk arbeidsmiljølov når det gjelder tilrettelegging av arbeidet og arbeidsmiljø på en forsvarlig måte!
Det er synd ingen partier tør å ta den upopulære varianten ved å innføre en karentsdag og 80% lønn for de syke. Dette ville få ned sykefraværet og den ansatte ville overleve økonomisk. Når man trekker dette lenger og sammenligner med de som er varig syke og som har kommet over på rehabilitering eller attføring, så får disse kutt i inntekt i form av trygdeutbetaling på ca 34% av den lønn man hadde før man gikk over på rehabilitering. Disse MÅ greie seg med langt mindre inntekt, tross at de er varig syke og virkelig trenger pengene i overgangen til nytt arbeid og yrke. Hvor er logikken.. fornuften??
Er en arbeidstaker syk og borte fra jobben, så sparer denne reiseutgifter til jobb ofte og parkeringsavgift, om denne ikke bruker forskuddbetalt månedskort på kollektiv transport. Og med den pris som er på drivstoff og bompengeinnkreving som er i dag, så er dette betydelige summer i denne sammenheng.
En annen side av samme sak er årsaken til sykefravær; kan det være at folk har så lite penger igjen, etter at skatter og avgifter er trukket og betalt at de ikke har penger til å komme seg på jobb? Kanskje har de ikke penger til bussbilletten, eller parkeringsavgiften eller penger til drivstoff, de siste dager før lønning? Tør noen politikere å foreta en undersøkelse på dette? Fattigdommen i Norge er økende, og den er ille for de som er rammet. Den som har penger kan si at man må bruke pengene fornuftig. For den som er fattig, så er det fra hånd til munn og ingen mulighet til å legge av penger, for å komme fornuftig bruk i forkjøpet, så de får bygget opp en buffer som gjør at de kan benytte seg av rimeligste tilbud. Det er dyrt å være fattig.
Jeg tror mye av sykefraværet også kommer av fattigdom i Norge. Men det vil aldri en stortingsrepresentant som aldri har opplevd fattigdom forstå. De er vel fattige på sitt vis sånn sett. De lærte aldri dette på høyskolen.

26 januar 2010

Trondheim kommune hindre folk i å holde seg friske!

Den rød-grønne regjering vet ikke hvordan de skal få bukt med sykefraværet i Norge. De mener det er alt for stort, selv om forsker og spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland mener det er for lavt, sett i sammenheng med at vi har et inkluderende arbeidsliv. FrP fremmer forslag om momsfritak på treningsavgifter, der arbeidsgiver sponser sine ansattes treningstimer, for å fremme tiltak for helsebringende arbeid, slik at folk skal holdes ved bedre helse og sykefraværet gå ned. Noe som vil føre til motivasjon både hos arbeidsgivere og ansatte. Men hva gjør de rød-grønne i Trondheim kommune? Jo, de gjør stikk motsatt! De skrur opp prisene der de kan, i ukontrollert avgiftskåtskap, slik at mennesker i kommunen skal få mindre mulighet til å trene og bruke marka, så helsen fremmes. På finværsdager er det ikke nok parkeringsplasser i Bymarka og folk parkerer langs veiene, tross at det er skilt med parkering forbudt. Ulovlig parkering som kommunen sørger for å vokte med stor iver, så de kan bøtelegge folk med 500 kr i gebyr. Tross at de ikke står i veien verken for utrykningskjøretøy eller hindrer trafikk forøvrig. De rød-grønne besluttet i vinter å skru opp parkeringsavgiftene på parkeringsplassene i Bymarka fra 30 til 50 kroner. Nå har de rød-grønne også besluttet å gjeninnføre halleie for seniorlag i Trondheim. Idrett er helsefremmende tiltak som heller bør belønnes! Den Herren gir embete, gir han også vett", men det er tydelig i dag at Vårherre også gir dispensasjoner i Trondheim! God bedring til de rød-grønne politikere i Trondheim kommune!

25 januar 2010

Myndigheters vrangvilje til samarbeid

Hvorfor bruker ikke justisminister Storberget forsvaret for å avlaste fengselsvesenet i prekære bemanningssituasjoner, som fører til at fengselsdirektører går av pga høyt arbeidspress og manglende personale å ta av, evnt inntil nye fengselsbetjenter er utdannet og satt inn? §12 og §13 kan brukes i mange tilfeller, når det gjelder Norges sikkerhet. Nå som regjeringen har planer om å sende tilbake mange asylsøkere som har fått avslag, er det mulig å benytte forsvaret, fremfor å sende masse politifolk som sikkerhetsvakter under transport. Hvorfor gjøre det på dyreste måte og ta folk fra der de trengs mest, når det er andre alternativer? Tafatthet og vrangvilje...

23 januar 2010

Resultatet av skolering?

"Mer utdanning vil få ned sykefraværet og antall uføretrygdede, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Hun er ikke i tvil om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og sykefravær."
Det er jo ikke overraskende at en slik idiotisk påstand kommer fra en "skolert sosialist". De har vel knapt klepet i fysisk arbeid , eller gjort et dagsverk utover å prate tull i folk! Finnes det en sosialist som har betalt inn mer enn denne har hentet ut fra samfunnet?
Norge kan aldri drives av kun administrasjon og ledere. Noen må utføre det fysiske arbeidet som kreves i et samfunn også.
Hvor mange er det som jobber rundt om i serviceyrker i dette samfunnet; - butikkansatte, helsearbeidere, hotell-restaurantansatte, ansatte i renholdsverket, renholdere, for ikke nå nevne produksjonsarbeidere! Hva er nødvendigheten av at disse menneskene lærer om Ibsen, Wergeland, infrarød stråling eller polynomregresjon, om de ikke har personlig interesse av fagområdene? Disse som utfører de jobbene som ikke krever videregående utdannelse, vi er avhengig av dem! Mange av de har knallharde fysiske jobber, som ofte fører til belastningsskader, derav kommer høyere sykefravær for endel av disse yrkesgruppene også. Man kan også nevne kommunene hvor de ansatte går på deltidsstillinger, hvor de aldri kan planlegge sin hverdag, for de er nødt å rykke ut på kort varsel for å greie og overleve økonomisk! Stadig psykisk stress for hvordan de skal kunne få inntekt nok til å forsvare sine utgifter. Dette er med på å ødelegge helsen til folk over tid! Psykosomatisk stress, heter det visst på fagspråk.
Man trenger ikke være rakettforsker for å resonere frem til minimum av fornuft! Sosialister, de evner ikke å tenke en selvstendig tanke, uten å slå opp i en bok, hvor en eller annen med "utdannelse" har skrevet hva de skal tenke og mene!
Disse "skolerte" må vel kunne evne å snakke et språk som alle forstår? Stoppe med dette jålete, "kodespråket" av hersketeknikker, for å heve seg selv over arbeideren i samfunnet. Hadde Halvorsen og resten av de sosialistiske politikerne besittet halvparten av fornuften som en mindre skolert arbeider har, så hadde det trolig ikke vært så stort sykefravær i Norge!
Idiotien lenge leve! Og dette skal styre landet!?

06 januar 2010

Hvem styrer legemiddelindustrien?

På Tabloid i kveld var det debatt mellom Karita Bekkemellem, som nå er adm.direktør i legemiddelindustrien og lege Olav Gunnar Ballo. Legen er kritisk til Folkehelseinstituttets vaksineoppkjøp på hele 9,4 millioner, hvor han mener denne massevaksineringen har vært unødvendig, hvor under halvparten av vaksinene er benyttet. Han sa også at man allerede i 2006 på faglig hold, hadde forespeilinger på hvordan slike influensaer fortonet seg, med de behov som disse vekket når det gjaldt vaksinering. Bekkemellem forsvarer oppkjøpet hardnakket, nærmest hysterisk. Hun hauser opp at 29 personer er døde av influensaen. Normalt dør det mellom 1000-1500 mennesker hver høst som følge av de årlige influensaer som rir landet. Hun ville heller ikke høre på da Ballo sa at kun halvparten var vaksinert, og at tallet således skulle vært høyere om det virkelig var en pandemi som Folkehelseinstituttet varslet. Sist høst gikk Karita Bekkemellem ut av Arbeiderpartiet, og kvitterte med en kritisk bok, for å slå tilbake på AP og statsministeren. Hvor troverdig er denne ”utmeldelsen” når man ser den rolle hun nå utspiller innenfor legemiddelindustrien? Var dette et spill for narrer, for å vekke hennes troverdighet i et planlagt spill om penger i Arbeiderpartiets gjerning og ånd? Vi vet at regjeringen har sørget for å kjøpe opp aksjer for 42 milliarder i 6 av verdens ledende legemiddelgiganter, over 8 milliarder bare i GlaxoSmithKlein - som leverte svineinfluensavaksinen. Norge forpliktet seg til å kjøpe 2 vaksiner pr innbygger. Hvilke kvalifikasjoner om medisiner, helse og konsekvens har hun, til og kunne bedømme og råde i saker, som i dette tilfellet var svineinfluensavaksinen? Det kom fram i programmet at Europarådet nå gransker oppkjøpet av vaksiner. Det kunne være fristende å spørre hvilke AP-politikere som sitter i det rådet også. Når man vet at statsministerens søster sitter som ass.direktør i Folkehelseinstituttet, så er det naturlig å spørre seg hvilke koblinger dette er. Folk snakker om konspirasjonsteorier. Det kan vel etter hvert være på sin plass å stille spørsmål om både det ene og andre, om hva som foregår over hodene på folk. Jeg stiller også et stort spørsmål når det gjelder ledelsen i Folkehelseinstituttet som fatter disse beslutninger, og deres talsmann i media Bjørn Iversen. Jeg savner den gravende journalistikken, som tør å ta tak i, og gå dypt inn i slike politiske saker, - som oser av helt andre interesser enn å sørge for helsegevinst hos Norge og resten av verdens folk.
Den falske epidemien var en av tiårets største medisinske skandaler, tordner den tyske politikeren og legen Wolfgang Wodarg i Pharma Times. Wodarg skal også stå bak en debatt og mulig undersøkelse i helsekomiteen av hvorvidt WHOs dømmekraft har vært påvirket av legemiddelindustrien. Debatten skal foregå denne måneden. Flere opplysninger finnes i VG på denne link.

Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.

05 januar 2010

Bonuslønn til syke arbeidstakere?

Sykelønnsdebatten går hett disse dager. Alt for mange er "syke" og borte fra jobb. Den sosialistiske siden er rådløs, de evner verken å innse realitetene eller ta grep om problemstillingen. I sosialistens øyne finnes det ingen misbrukere av noe slag i Norge, selv om de hardt må innrømme at folk sniker på både trikken og bussen. For sosialisten er det uhørt at det finnes snyltere i samfunnet, som finner det godt å ta seg noen fridager med begrunnelse "sykdom" når de har arbeid å utføre hjemme, eller bare rett og slett ikke orker å gå på jobb pga arbeidspress. Fylla har ofte skylda, mandagssyken er kjent!
For noen år tilbake jobbet jeg i en bedrift som frilanser, og var leid inn der det var behov for å ta unna toppene. Det merkelige var at en av de ansatte alltid uten unntak meldte sykdom kvelden før når disse dagene med høyt arbeidspress kom. Det førte til at det ble ytterligere ekstra arbeidspress på de som var igjen, når disse samtidig måtte dekke denne unnasluntrerens jobb hver gang. Sykdommen ble meldt fra så sent at det var umulig å finne kvalifisert vikar på så kort varsel. Bedriften hadde bonusordning. Bonus ble opparbeidet nettopp når det var trykk på arbeidsplassen og de ansatte stod på hardt. Denne bonusen måtte de dele med denne slarken som alltid uteble, - snylteren på arbeidsplassen.
I debatt på Tabloid 4.01 mente professor i sosialmedisin Per Fuglli at å stenge ute slike snyltere fra bonusordninger ville mane til et sorteringssamfunn. FrPs talsmann Per Arne Olsen mente derimot at dette var en ordning verdt å se nærmere på, for å gi en "gulrot" til de som holder hjulene i gang. Jeg er så enig med Olsen i dette.
Vi har en sykelønnsordning i Norge, hvor folk er sikret lønn under sykdom. Og denne er og må være så stor at folk ikke kommer i økonomisk uføre som følge, i nevneverdig grad. Nettopp pga at folk jobber, så kan vi ha en slik ordning. Er man syk, så bør man vel være glad til at man faktisk får lønn og kan tillate seg å være hjemme, om man ikke skal få bonustillegg på toppen for å være syk, som en slags premiering. Jeg mener at de som tar støyten når noen er syke, fortjener å få den bonusen for seg selv, uten å dele, da de i mange tilfeller også dekker den sykes jobb i dennes sykeperiode.
Er man så mye syk at dette blir et problem, så bør man vel heller se på om man er fysisk skikket og i stand til å utføre det yrke man har valgt. Vel er det inkluderende arbeidsliv, og dette skal man jobbe videre med slik at flere kan være, og kan stå i jobb. Derimot premiering for skoft og manglende ansvarsfølelse hvor følgene er fravær fra jobb med falsk sykemelding er jeg sterkt i mot!
Kanskje burde "latskap" vært en medisinsk diagnose, så hadde det vært enklere for alle parter i arbeidslivet å forholde seg til sykdom og sykelønn?