19 januar 2013

Sakene Arbeiderpartiet ikke vil du skal se:

Aftenposten skulle lage en stor reportasje om norsk bistandspolitikk i 1981. Et par reportere og fotografer reiste verden rundt for å lage en av de dyreste avisartiklene i avisens historie. Avisen trykket aldri reportasjene, de ble stoppet av krefter lenger opp i det politiske systemet. Hvorfor fikk ikke det norske folk vite hva pengene deres gikk til i det store utlandet, der denne regjeringen hevder de skjøtter vel om våre penger og bruker de fornuftig, til det beste for oss skattebetalere?

"- Vi trodde vi skulle skrive en solskinnshistorie. Vi var ikke kritiske til norsk bistand. Men vi møtte så mange feilslåtte, mislykkede prosjekter, og måtte jo rapportere om det, sier Alf G. Andersen (70) og Einar Kr. Holtet (69). De to erfarne journalistene var håndplukket av redaktør Sigurd Hennum til oppdraget, og kom hjem med en kritisk reportasjeserie." - skriver Aftenposten

"- Én ting er vår bitterhet over at dette aldri kom på trykk. Men det verste er at hvis dette hadde kommet på trykk i 1981, så kunne det forandret norsk bistand. Norge og Norad kunne lært av kritikken, sier Alf G. Andersen."

Ja, hva har Arbeiderpartiregjeringen med de grønne egentlig lært i sitt arbeid? For meg later det til at denne regjeringen jobber ens med svindel og bedrag av befolkningen som har vist de tillit og valgt de inn i regjeringsposisjon. Her råtner landet på rot, der infrastruktur ikke oppdateres og bygges ut i takt med behovet. Folk dør og lider i hopetall i norsk helse og omsorgssektor med sykehusene. Fattigdommen bare øker og øker, og folk tar egne liv i fortvilelse, der de blir jaktet av statens utsendinger blant annet av økokrim!

Det er på tide å trekke nisseluen opp folkens, og sette seg mer inn i hvilket bedrag dere blir utsatt for fra denne Arbeiderpartiregjeringen. Dette er ikke politikere som vil det norske folk godt, men som er der i kraft av egeninteressen og maktsyke, med en annen agenda enn velferd for det norske folk. Det er endelig nok av avisartikler som viser det gjennom denne bloggen.
Noen utdrag fra overskriftene i artikkelen og linker til orginalmanus bak disse det henvises til:

Les hele artikkelen i Aftenposten om saken her.

Nøkkeltall over norsk bistand

Det er ikke bare der denne regjeringen sløser vekk det norske folks penger:
"Forsvaret brukte ti milliarder på ubrukelige kystfort. Da de allierte la ned sine kystfort, fortsatte Norge å bygge nye - for milliarder av skattekroner." -skriver TV2 Nyhetene


Sløsingen av folkets penger kommer på løpende bånd. Samtidig som AP-regjeringen øser ukontrollert ut av folkets penger, øker de skatter og avgifter og lyver full befolkningen om at det er til fellesskapets velferd! Norge hadde hatt til både velferd nok, og vei utbygging, om denne svindlerske regjeringen hadde brukt pengene til befolkningen med respekt og gjort jobben sin som politikere, med å sette inn kvalifiserte folk i stillingene og stoppet med denne vennebemanningstrenden som Giske slo an med.

Ansvarlig økonomisk politikk brummer APs finansminister Sigbjørn Johnsen om budsjettet, som er så stramt at meningmannsen i landet er ved grensen for hva denne tåler.
Hvilket ansvar er det de viser når de grafser til seg av folkets penger slik, samtidig som de sløser de vekk på milliardvis?
Det er langt mellom liv og lære i AP-leiren!!


28 januar skriver Dagbladet: "Myanmar får ettergitt hele sin gjeld til Norge, nærmere 3 milliarder kroner, opplyser regjeringen i landet." Det er fra Myanmars regjering opplysningene kommer. Hvorfor opplyser ikke denne regjeringen med den norske korrupte pressen om slike saker? Norsk presse som mottar pressestøtte med direkte pengeoverføringer og mvh-fritak får betalt for å drive opplysning om det som er av betydning for befolkningen. Man må kunne påstå at tre milliarder kroner er av betydning for folk i dette landet, samtidig som denne regjeringen påstår at det ikke er penger til veivedlikehold og behandling med mest hensiktsmessige medikamenter i norsk helsevesen, samtidig som de krever inn bompenger og egenandeler i bøtter og spann på toppen av alle skatter og avgifter. Hemmelighold og bedrag av befolkningen, det er AP-regjeringen god på!
Fra 1962-2011 ble Myanmar styrt av en militærjunta, men har nå en sivil regjering, ledet av tidligere general Thein Sein.
Visst skal en bistå med hjelp til fattige mennesker, det er vel de fleste nordmenn enige i, men hvordan ble pengene som ble bevilget som lån tidligere, brukt? Ble disse pengene også ødslet ut til meningsløse hjelpeprosjekter, hvor korrupte ledere stakk av med pengene? Vi får håpe noen gravende journalister følger opp saken, så det norske folk får se hva deres skattepenger er brukt til av denne regjeringen, som nå har vist at de ukritisk sender milliarder ut av landet til korrupte regimer, og som således blir endel av korrupsjonen.

****************************************

NA-24 åpner for innsyn i avsløringer om en ny korrupsjonsskandale. I all hemmelighet avgjør seks banker hva du må betale i lån. En innsider som frykter han blir drept om han blir avslørt sier det er lettes i verden å trikse med renten. Hver dag kl. 12.00 klokker interbankrenten (Nibor) inn en ny notering skriver NA-24. Hva renten blir får følger for boliglånet til folk. Men de som bestemmer hva din rente blir er de samme bankene som du låner pengene av. Den anonyme innsideren sier det er lett å manipulere den norske renten. Dersom dette stemmer er det snakk om en enorm skandale der bankene har skodd seg på vanlige folk og tjent milliarder.

***************************************


********************************

Polen: "Norge kommer til å sette tydelige grønne fotavtrykk i Polen i årene framover. Avtalen som sikrer Polen over 4,6 milliarder kroner (578 millioner euro) i EØS-midler fram til 2014 ble undertegnet i Gdansk fredag 10. juni (2011) Norge bidrar med 97% av den summen."

***********************************

Med landegrensene åpne på vidt gap har det gitt mange utfordringer for den norske stat, og det er norske skattebetalere som må betale prisen. Antallet utenlandske fanger i norske fengsler har økt dramatisk, halvparten av innsatte er utenlandske innsatte. Hvert år koster disse innsatte, skattebetalere i Norge drøyt en milliard kroner, skriver TV2

************************************
Når palestinske statsledere og diplomater reiser rundt i verden for å tigge penger og fortelle hva de trenger hjelp til, lar Jens Stoltenberg det norske folk betale regningen for deres reiser og opphold. Regningen blir dyrere for hvert år. "I september plukket Norge opp regningen for turen til New York-møtet for palestinernes finansminister Nabil Kassis og hans medhjelpere. I New York betalte Norge også for møtelokalene. Prislapp: 1,9 millioner kroner."

*********************************

Omfanget av svinn i norsk bistand overrasker Riksrevisjonen. 70 prosent av all antibiotikaen i helsevesenet i Malawi forsvinner før den når ut til pasientene.  En undersøkelse som Riksrevisjonen har fått utført ved 23 lokale helsestasjoner, viser at 70 prosent av antibiotikaen forsvant i det lokale leddet, uten å nå pasientene som hadde behov for medisinen, skriver avisen. (opplysningene vises til fra Aftenposten)

******************************
Siden år 2000 har Uganda fått over 3,4 milliarder i bistand fra Norge. Ugandas leder kjøpte seg et svindyrt jetfly for bistandspenger. Norge og Storbritannia er de største giverne. Dagbladet skriver det var av Storbritannias bistandspenger lederen kjøpte flyet. (Mens her på berget får ikke kreftrammede mennesker livsforlengende medisin med begrunnelsen at det er for dyrt, iflg AP-regjeringen.)

************************************

Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg etter 22 juli. Men det hindrer ikke denne statsministeren til å fremdeles jobbe i det skjulte med å føre det norske folks penger ut av landet. Om dette er en føring som tåler dagens lys, hvorfor da denne hemmeligholdelsen til regjeringen? Sett i sammenheng med at norske mennesker som har betalt sine skatter og avgifter i alle år, blir nektet livsforlendende medisin av økonomiske årsaker, er det meget betimelig å sette stort spørsmålstegn ved pengebruken til denne regjeringen, som sluser mange hundretalls milliarder ut av landet. "I all hemmelighet har Norge og fire andre land besluttet å skaffe pengene som må til for å få Somalia på beina igjen. Den somaliske regjeringen har bedt om norsk hjelp til å lede arbeidet." skriver VG

******************************

Siden 2005 har Innovasjon Norge tilført minst 1 milliard kroner til aksjeselskaper som senere er gått konkurs eller blitt avviklet. Men det vet ikke Innovasjon Norge. Hva gjør vel det for Arbeiderpartiet, det er jo folkets penger de ødsler ut av og ikke har noen som helst kontroll på.

********************************

"Europeiske regjeringer har blitt lokket til å sløse bort milliarder av skattebetalernes penger på noe vi vet ikke er bedre enn Aspirin. Jeg betrakter Tamiflu-kjøpet som det største tyveriet i Europas historie, sier den danske medisinforskeren Peter C. Götzsche til SVTHan er direktør for The Nordic Cochrane Center på Rigshospitalet i København, som gransker medisinsk forskning og behandlingsmetoder."

*******************************

"Fra å betale 200 millioner kroner i året, punger Norge nå ut nesten tre milliarder kroner hvert år til de 12 fattigste EU-landene." TV2 skriver at Polen er det land som får mest av EØS-midlene. Landet som har en stabil arbeidsledighet på 11 prosent får en tredel av bistandsmidlene. Spania som har hele 26% arbeidsledighet får bare 2,5 prosent av midlene.
Nærmere en milliard kroner i året brukes på sosial utjevning i Polen. Pengene er fordelt på 1400 prosjekter. Noe av pengene brukes på 170 fuglepassere i skogene i Polen.
Ja, vi skal ikke bare redde menneskene og holde liv i de, men også redde de polske fuglene og sørge for lønninger til fuglepassere. Det mens norske mennesker som lider av kreft ikke får livsforlengende medisiner med begrunnelse at det er for dyrt. For denne Arbeiderpartiregjeringen er fuglene naturen i polen mer verdt enn kreftsyke pasienter i dette landet.
Man må virkelig kunne stille spørsmål om menneskene som bekler stortingstaburettene i denne regjeringen er ved sine fulle fem!!*************************************

Med et dypdykk i arktivet finner jeg en artikkel i Aftenposten fra 2011. Der kvinner voldtas ute i oslonatten, ranes menn i langt større omfang. De siste ti årene er mer enn 4000 personer blitt ranet i sentrum og Grønland politistasjons område, de fleste unge menn.
Sturla Nøstvik ble ransoffer nr. 351 bare på Grønland det året, mens det i samme periode ble anmeldt drøyt 50 overfallsvoldtekter i hele Oslo. Ranerne spiller på frykt, vold og harde trusler som blir å prege ofrene. Ingen ting tilsier at tallene er endret, heller tvert om. Tross denne grusomheten så påstår Thorbjørn Jagland fra det store utland, at Norge er et trygt land å bo i! Vi kan ikke ha toppolitikere som innehar så lite vett og kunnskap om samfunnet vi lever i, som sitter beskyttet i utlandet som meningspoliti overfor de som blir utsatt for slike grusomheter, styrt fra den nye verdensorden.

Det under Stoltenbergregjeringens herjing. Kilde

*********************************

Arbeiderpartiet har gitt støtte til en Moskvaskole, hvor rektor har stjålet av pengene og brukt de på blant annet seg selv og sin kone. "Ansatte ved Skedsmo videregående, som har undervist ved Moskva-skolen, har reist over til Russland med kontanter til den russiske rektor Evgeny Karpov. Den russiske rektoren har også disposisjonsrett over en bankkonto, fylt av norske midler, der store beløp er tatt ut og oppbevart som kontanter i en safe på skolen" - skriver Aftenposten. Rektoren har gitt seg selv lønn etter norsk lønnsnivå, som er veldig mye penger i Russland. Sin kone har han ansatt og gitt langt høyere lønn enn øvrige ansatte. De norske bistandsmidlene har også dekket mye av hans personlige forbruk, som reiser, flybilletter og hotellopphold, kjoler, parfymer og mengder med drivstoff, sjokolade og hundemat.
Styremedlemmer fra AP har mottatt penger i styrehonorarer de aldri har deltatt i.De norske lærerne har fått utbetalt 42.000 kroner i urettmessige diettpenger fra Moskva-turene sine, etter at de allerede hadde fått dekket kosten over skolens budsjett i Moskva. Lærere som påberoper seg å være en opplyst yrkesgruppe vet helt klart at de har vært med på ulovligheter. "Vet man uten å handle så er man en del av problemet!."

**********************************

Bistandsmidler går til amerikanske tenketanker. Den uavhengige organisasjonen Norwegian Peace Building Resource Centre, etablert av Utenriksdepartementet i 2008, har på bestilling fra UD skrevet en intern rapport som Aftenposten har fått tilgang til,. I den fremgår det at i 2011 gikk 250 millioner kroner av bistandsbudsjettet til ca. 40 organisasjoner i USA. Av pengene går 128 millioner videre til u-land. Bare Qatar og Forente Arabiske Emirater gir mer penger til disse institusjonene enn Norge. Pengene gir Norge en plattform i det amerikanske forskningsmiljøet som som produserer kunnskap og anbefalinger som blir brukt i amerikansk politikk og som har påvirkningskraft internasjonalt. Prosjektene skaper en møteplass for de mektige beslutningstagere verden over. Man kan lese det som der makten bak makten samles. Disse bistandsmidlene er skjult for offentligheten. Tallene finnes ikke i noen offentlige tilgjengelige dokumenter. Høyres bistandspolitiske talsmann Peter Gitmark tror ikek pengene går til dem som leverer mest og best og han reagerer på hemmeligholdet.


***********************************

Sosial- og helsedirektoratet nekter telling av bostedsløse i landet. De vil ikke at sannheten om boligmarkedet skal bli kjent for folk.
- Sosial- og helsedirektoratet sier nei til at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) får telle antall boligløse her i landet. Det er anonymiserte opplysninger det er snakk om. Det er viktig for henne som kommunalminister og regjeringen for å målrette tiltak mot dem som ikke har bolig. Sosial- og helsedirektoratet under Arbeiderpartiet vil ikke at opplysningene skal bli kjent for det norske folk. Hva er de redd, hva vil de skjule for befolkningen? Er de redd sannheten om de elendige forhold for store grupper blir avslørt? - Der eget etnisk folk i vanskelige situasjoner blir gitt telt og henvist til naturen med beskjed om å greie seg selv. (Se linker og omtale lenger ned på siden.)


***********************************

UD har kontrollert 309 bistandsprosjekter, hvor de fant feil i 150 av dem. Dette ble oppdaget etter at Utenriksdepartementet opprettet sin varslingstjeneste i 2007. Det er tilbakebetalt 35 millioner bistandskroner, men nesten ingen blir straffeforfulgt etter mislighold og korrupsjon i norsk bistand, skriver Aftenposten 24. juli 2013**********************************
Her ligger opplysninger gitt i medier om infrastrukturen på vann og kloakk, som er så ille at det gjør oss syke: Norge råtner på rot. Forfallet dokumenteres i en sjokkerende rapport. 800 milliarder kroner trengs til en umiddelbar opprustning av vår infrastruktur, kan man lese på TV2 i en artikkel fra 2010.Når det gjelder avløpsanleggene sier ingeniørene at nettet må fornyes for å hindre skader på bygningsmasse og drikkevann. Ta en titt på hvilken forfatning vannrør er i, og hvordan de ser ut innvendig mange steder i landet. Er det rart folk blir syke mange steder av vannet de drikker? Vi blir forgiftet av denne regjeringens politikk. I Trondheim hvor APs Rita Ottervik herjer byen er endel av rørene over 150 år gamle, hvor det er vannrør fra helt tilbake til 1860. 41% av vannrørene består av eldgammelt støpejern.
Hvilken arv er det å gi våre etterkommere, der AP stadig snakker om at vi må sylte ned penger i oljefondet til våre etterkommere. Har de i tankene de kostnader de overleverer våre etterkommere samtidig? Det er svindel av det norske folk, og ikke minst svindel av våre barn som får regningen for denne politiske vanskjøtselen!
"Folkehelseinstituttet tror vi vil få mer mage- og tarmsykdom i årene som kommer fordi vannrørene i Norge er gamle og lekker." Mange blir allerede syke på "merkelige vis", som godt kan tilskrives vannrørene.

*****************************************

Engelsk forfatter sitter på norsk spionbombe. Bok fra KGB-arkivet navngir norske spioner fra Arbeiderpartiet. Politikertopper i partiet skal ha vært med på å stoppe utgivelsen av boken, som slo ned som en bombe på de. Dagbladet avslører hvorfor boken aldri ble utgitt i Norge.

*******************************

Skal vi se litt på Arbeiderpartiets prioriteringer når det gjelder å fordele goder blant etniske norske hjelpetrengende i eget land, og asylsøkere?
I 2008 så kom det nye asylsøkere til Skien. Malermester Asbjørn Sletholt kastet ut norske leieboere for å huse de nye asylsøkerne som kom til byen. Mona Hellelid var en av de fortvilte, som ble kastet ut.
1 2013 fortsatt under Arbeiderpartiets styre så kan vi lese fra APs utstillingsvindu Trondheim, hvor Rita Ottervik er ordfører, at flyktninger og asylsøkere prioriteres foran norske vanskeligstilte boligsøkere når det gjelder tildeling av kommunale boliger. Flyktninger og asylsøkere venter i snitt tre måneder før de får kommunal bolig. Egne innbyggere med særskilte behov må vente fire ganger så lenge, hvor snittet ligger på 13 måneder for samme tilbud. Noen må vente i opptil to år før de får bolig.
Er dette rettferdig dere, - etter at folk i dette landet har betalt skatter og avgifter i bøtter og spann, nettopp for "velferden" i dette landet gjennom generasjoner?
I Bergen er det samme forhold. Der står nesten 400 personer i kø for å få leie kommunal bolig. Ser man da at det er utlendinger som blir tilgodesett kommunale boliger, kan man sannelig etterspørre kontrollen med disse, når de som er tildelt boliger driver som hushaier og tjener penger på fremleie av de leilighetene.
Betal din skatt med glede, den kommer fellesskapet til gode, sier Stoltenberg. Alle skal yte etter evne og få etter behov, sa han i nyttårstalen. Her gjelder visst å skjøtte om seg selv og sine som best en kan, for det såkalte "fellesskapet" og "velferden" han skryter sånn av å representere, den eksisterer ikke når man trenger hjelp derfra. Etnisk norske vanskeligstilte får telt og blir henvist til naturen. (Les lenger ned på siden.)


**********************************

Vi husker finansminister Sigbjørn Johnsen som nektet å gi Riksrevisjonen informasjon om de hemmelige enorme million-bonusene som Oljefondet betaler utenlandske forvaltere. Dagens Næringsliv skriver: "Revisjonen for 2009 resulterte i skandaleoppslag da det viste seg at at Norges Bank betalte en halv milliard kroner i bonus til en enkelt forvalter." Jeg spør, hvem er disse forvalterne? Går bonusene tilbake til noen i AP? Man kan tenke seg korrupsjon, når det hemmeligholdes slik.
Norges Banks representantskap er de som vokter Oljefondet. De har ment at oljefondets eiendomsinvesteringer kan være lovstridig fordi de gjøres fra utlandet og kan således ikke ettergås av Stortinget. Man kan virkelig spørre hva som skjer med folkets formue over våre hoder. Eksisterer Oljefondet i hele tatt lenger? Hvordan kan man vite, når Stortinget ikke får innsyn?
Norges Banks representantskap - som fungerer som vaktbikkje for oljefondet - vil nå undersøke om fondets gigantiske investeringer i eiendom i utlandet er i strid med loven, skriver Dagens Næringsliv.

***********************************

Vi går videre og tar en titt på de siste års veibyggingsprosjekter, der Arbeiderpartiet har vært de ansvarlige. Anbefaler å se denne informasjonsfilmen om norsk veibygging, der det blir redegjort for hva som gikk galt :


**************************************

Hvor tar skattebetalernes penger og oljeinntektene ytterligere veien?

*******************************
Den norske statsmakt auser ut av våre skattepenger til korrupt styrte land, styrt av kriminelle statsledere, som stjeler av pengene. Det med de norske toppolitikeres viten og vilje.
De siste 20 år har Norge sendt over 3,5 milliarder kroner i bistand til Malawi, til tross for at norske myndigheter har visst om korrupsjonen som foregår der. Fra 2004.2011 ga Norge hele 940 millioner til helsevesenet, hvor mye av midlene ble gitt som vaksiner og legemidler. Riksrevisjonen gikk nylig ut med at 70% av all antibiotikea som gikk til Malawi forsvant før den nådde pasientene.
Man må virkelig spørre hva Arbeiderpartiet har bedrevet. Det er grunn for å spørre hvor det påståtte oljefondet vårt er. Eksiserer det i hele tatt?

*******************************

30.10.13 skriver E-24 Bistandspenger gitt av den norske stat som bistand i krigs og kriseområder, er brukt til å investere i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Her i landet må en hjelpetrengende etnisk nordmann dokumentere hele sitt liv opp og ned og i mente før hjelp innvilges. Mens det på den andre side auses ut millioner til andre land, ukritisk - uten å vite hvor og til hvem pengene tar veien. Heleren er ikke bedre en stjeleren er gammelt ordtak. Jeg vil her gå så langt som å si at de norske myndighetene som har vært ansvarlig for denne svindelen av befolkningen i Norge bør stilles til rett for kriminaliteten sin. Arbeiderpartiet som har styrt og som har strødd om seg i verden med det norske folks penger har ikke hatt kontroll i hele tatt på hva pengene har gått til. Selv hevder finansministeren til Arbeiderpartiet som har styrt disse årene at det er kun de som har ført og kan føre en god forsvarlig økonomisk politikk. Hvilket ansvar...! Ny blå regjering har satt i gang gransking av pengeoverføringene og pengebruken, og venter å finne ytteligere avsløringer av mislighold av det norske folks penger.

*********************************

Norske toppolitikere auser ut penger til kreti og pleti i utlandet, og vet ikke hvor pengene har tatt veien. 16 millioner som er gitt i støtte til Russland for at de skal bytte ut sine atomdrevne fyrlykker er borte. Rapporten som E-24 omtaler her, sier ingen ting om hvor det er blitt av det norske folks gitte skattekroner.

**********************************

Miljøfarlige utslipp ties om og naturen blir skadet 
Statoil hevder og ikke ha lagt merke til et utslipp gjennom syv år med en samlet mengde kjemikalier på 3425 tonn som er blitt sluppet i sjøen fra Njord-feltet. Da Statoil oppdaget det, tok det hele to år før de varslet myndighetene, står å lese i Teknisk Ukeblad.
Slikt vil også kunne skje om det blir oljeboring i Lofoten. Hvor mye skal man rasere norsk natur?


****************************

De norske toppolitikere i Arbeiderpartiet, som øvrige parti, auser ut penger og begunstiger seg selv og sine venner. Midler som skulle gått til hjelpetiltak bevilger de seg skamhøye lønninger fra. "I 2012 ga Norge 27,6 milliarder kroner til bistand. Av dette gikk 40 millioner til helseorganisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF). Siden 2010 har antallet million-lønninger i organisasjonen skutt i været. I 2010 hevet fem ansatte i IPPF en årslønn på over 1 million kroner, mens det i 2012 var hele ni." Hele artikkelen kan leses på ABC-nyhetene her.
***************************

Norge leder giverlandsgruppen for Palestina, som har gitt milliarder av kroner i budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene de siste årene, skriver NRK.no  President Mahmoud Abbas ga beskjed til de 61.000 offenlige ansatte at de ikke fikk jobbe for Hamas, men at de fremdeles skulle få lønn. De har sittet hjemme og mottatt full lønn i seks og et halvt år, etter at Hamas tok makten på Gaza-stripen etter et kupp i 2007. Utenriksminister Børge Brende (H) leder giverlandsgruppen for Palestina nå, og han er ikke fornøyd med pengebruken, der norske bistandsmidler går til å lønne folk som ikke er på jobb.
Til sammenligning: Her i eget land så får arbeidsledige ca 66% av tidligere lønn om de går arbeidsledige. Hva skal Norge med mer olje opp av havet med slik ødsling av den norske befolkningen ressurser, der etnisk norsk befolkning stadig blir gitt beskjed om å stramme inn livreima og belastes med ytterligere skatter og avgifter? Arven etter Arbeiderpartiets herjinger i dette landet de siste åtte år!


Arbeiderpartiets finansminister Sigbjørn Johnsen, mens de herjet landet, var svært opptatt av at landet skulle ha "pææææng på bok". Han ble sågar landskjent for de ord på klingende dialekt. Mens han har ranet befolkningen, har han skjøvet regningen for de store nødvendige investeringer over på våre etterkommere.
Arven etter Sigbjørn Johnsen, Jens Stoltenberg og resten av Arbeiderpartirøkla:Kilde

***********************************************'Hvordan man enn karakteriserer det hun gjorde, så var det et forsøk på landsforræderi, der hun forsøkte å føre makten ut av landet ved å handle bak befolkningens rygg. Norge har allerede mange tilsatte i glassbygningen i Brüssel.  Hvor blir det av befolkningens skatte og oljepenger, der vi her til lands blir flådd for skatter og avgifter for å få bygget eller vedlikeholdt noe som helst rundt om i landet. Bompenger som kreves for titalls milliarder, hvor kun brøkdelen blir gitt tilbake til befolkningen, brukt på veibygging og vedlikehold.


****************************************
*****************************************

 
Løgn og bedrag, og manglende handlekraft. Les hele saken på nrk.no**********************************

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

********************************************

Arven etter Arbeiderpartiets rundstjeling av befolkningen og forsømmelse av pliktene:

Les saken på VG her

  ******************************************

Kostebinderiet i Arbeiderpartiet mener seg best å styre land og bygd?
Den intellektuelle og handlekraftige kapitalen i den leir ser ut til å være totalt fraværende. 
Det er folkets penger de sitter der og søler vekk så meningsløst. Det er så man tror det ikke kan være mulig, å bruke 40 år på å utrede og planlegge å bygge vei, uten å levere noe som helst. Folket arbeider og betaler skatter og avgifter. Det er folkets tid de misbruker, når de sløser vekk folkets penger slikt. Hvem av APs "kakaduer" er det som har sysselsatt venner og bekjente til å lede dette? Hvilke koblinger har det vært?

Les hele saken på Aftenposten her.

**********************************

Faksimile fra Dagsavisen 19. november 2015

***********************************

Pengene går til komitéer som ikke leverer noe, og vissvass.
Dagsavisen har gjennomgått 40 ulike prosjekter som Norge har vært med på å finansiere. Ikke ett eneste av disse prosjektene er utviklet etter 2012. Noen av prosjektene ble iverksatt allerede i 2002, mens andre ble etablert i 2006 og 2007.
Kvotene det gjelder kommer fra FNs grønne uviklingsmekanisme (CDM). Ved å betale for klimakutt i fattige land, skal Norge kunne gjøre færre klimagassutslipp her i Norge. Gjennomgåelsen til Dagsavisen viser at det ikke er et eneste nytt klimaprosjekt er utløst av pengene som er overført fra Norge. I stedet havner pengene i porteføljene til store konsern med milliardomsetning.
Kjøp av disse kvotene har lenge vært omstridt. EU har bestemt å forby slike kvoter i sitt kvotesystem fra 2020. Kvotene som Norge har kjøpt blir da verdiløse. Det de siste fire-fem år er prisene på disse dumpet fra 120 kroner til nå, i gjennomsnitt 20 kroner per kvote.
Etter 2020 kan man kun leve opp til målene i EU gjennom hjemlige tiltak i EU, ikke gjennom CDM sier Hedegaard som var klimakommisær i EU da det ble besluttet, til Dagsavisen.

Regjeringen har plan om å kjøpe 60 millioner klimakvoter for perioden 2013-2020. Til nå har de skrevet kontrakt for 26 millioner av kvotene.
I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 270 millioner kroner til klimakvotekjøp.
Mange av kvotene går til å rense lystgass ved fabrikker i Sør-Afrika, Chile, Mexico og Brasil.

Norge har allerede kuttet i å bruke lystgass ved fødeavdelinger på norske sykehus.

********************************************************

Politikere og deres venner tjener seg rike menneskehandel og statstøttede asylmottak.
Det kan se ut som UDI er gitt all makt her i landet etter at migrasjonsbølgen eskalerte og nå er ut av kontroll. Velferdsprofitører sitter på hver en haug rundt i kommunene og grafser til seg millionfortjenester på asylmottak. Der UDI ved staten dekker alle kostnader, hinsides all skam og forsvarligheter. Arbeiderpartiets tidligere statssekretær Frode Forfang er direktør i UDI. Det kunne vært interessant å se en statistikk på hvor mange AP-medlemmer eller som har tilhørighet til AP på ulike vis, som driver de asylmottak som gjør profitt her i landet disse dager, eller på andre måter skor seg på migrasjonsbølgen. Jeg har en mistanke om at det der foregår mye korrupsjon. NOU 2011: 10
I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 2009.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 6. juni 2011.
Se nærmere på disse medlemmene av utvalget som ble opprettet under AP-regjeringen:
 • Leder av utvalget: Gunnar Berge, født 29 august. 1940, er en norsk arbeiderpartipolitikere, statsråd, parlamentarisk leder og nestleder i Arbeiderpartiet og direktør i Oljedirektoratet står det på Wikipedia, (lastet 07.12.2015). 
 • Berit Berg
 • Nina Gran
 • Sylo Taraku - har tidligere vært konstituert generalsekretær for NOAS.
 • Marit C. Borchgrevink
 • Atle Hamar (Venstre)
 • Petter J. Drefvelin  var i perioden 1996 til 2001 direktør for UDI. Han valgte å gå av som direktør etter at et konsulentfirma kom med en rapport som inneholdt sterk kritikk av direktoratet. 
  "Rapporten ble bestilt av kommunalminister Sylvia Brustad i begynnelsen av februar. Da hadde saksbehandlingstid og pengebruk i UDI blitt utsatt for så kraftig kritikk at statsråden så seg nødt til å se nærmere på saken. Drfvelin sa den gangen at han var positiv til Brustads initiativ."
  "- UDI, og særlig den juridiske avdelingen, har vært et lukket miljø. Vi håper at dette vil forandre seg og at den nye direktøren vil bli hentet inn utenfra. UDI trenger en som kan se på driften med frskt blikk, sier nestleder i Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS), Rune Berglund Steen, til Dagbladet.no. Han har forståelse for at Drefvelin trekker seg som følge av rapporten." hentet fra Dagbladet
 • Simin Sabri er lege og driver selvstendig virksomhet. Har hun oppdrag for UDI, ved asylmottak og tjener på dette?
 • Morten Tjessem har tidligere jobbet som generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i perioden 2001 til januar 2010.
  "I sitt påvirkningsarbeid overfor myndighetene har NOAS under Tjessem vært særlig opptatt av å framheve Norges internasjonale forpliktelser og prinsippet om å ta hensyn til anbefalinger fra FNs Høykommissær for Flyktninger. Han har vært en konsekvent kritiker av de deler av den nåværende regjeringens innstramningstiltak som NOAS mener rammer asylsøkere på en urimelig måte." - skriver NOAS. Organisasjonen tilsatte Sylo Taraku som konstituert generalsekretær etter han.
  Med det forstås han er FN's mann i utvalget. (FN=New World Order)
  Tjessem var også styremedlem i den europeiske paraplyorganisasjonen European Council on Refugees and Exiles (ECRE). 
 • Lars Steinar Hansen - regiondirektør i UDI-Midtnorge

Er det blitt opprydding og endrede forhold i UDI siden den gang, der de ser ut til å kunne bruke den norske befolkningens penger som om det er Sereptas krukke?


*********************************************
(Oppdatert 07.06.16)

Skjermdump fra VG
Hardtarbeidende småbarnsforeldre må betale for tullskapen til Arbeiderpartipolitikere. Barna betaler prisen, som får mindre samvær med familie, der de blir plassert i institusjoner mesteparten av dagen, for at foreldrene skal finansiere tullskapen av pengebruk hos politikere på topplan i Norge. 
- Norsk bistandspolitikk igjen. Mens småbarnsforeldre her i landet tvinges ut i jobb før barna kan å gå, for å jobbe og slite, for å kunne betale for tak over hodet til egne små, og alle skatter og avgifter som er tvunget på de, for at slasker i politikken skal kunne reise rundt i verden på eventyrferder og strø om seg med de penger, som om de kommer fra Sereptas krukker. Norge har bygd 117 skoler i Faryab – bare 68 bekreftet åpne. Det i områder hvor skolene brukes som skjold for soldater. Krigsmateriell fra Norge fordekt under å være bistandsmidler?

Dette er en av barneskolene norske politikere skryter av å ha brukt flere titalls millioner norske bistandskroner på å bygge i Afghanistan. I virkeligheten er det en minelagt ruin langt fra nærmeste landsby. Skolen, eller restene av den, står ved foten av en liten høyde den grønne sletten i Ghowrmach-distriktet i Faryab nordvest i Afghanistan.
Egentlig skulle dette være ett av svært få synlige spor etter ti års tilstedeværelse og over en milliard norske bistandskroner som har blitt pumpet inn i den lutfattige provinsen. -
skriver VG
**************************************

Vi skriver nå 2016
Svindelen av den norske befolkningen fortsetter videre med ettervirkningene fra Arbeiderpartiet raljerte:

Hvordan det norske konsulentselskapet Abyrint, som ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.10.13, kan gå med et overskudd på 18 millioner kroner, med inntekter kun fra bistandsbudsjettet er ufattelig å forstå. Hvorfor har ingen reagert før? 
Hele saken kan leses her på Bistandsaktuelt.

Skjermdump fra Brønnøysundregisteret. 
Det er vel revisorer som reviderer disse regnskap, men i Brønnøysundregistret under firmaopplysning, så står der at firmaet ikke skal revideres. Hvorfor?? Revisjonsselskapet Ernst & Young står likevel med signatur av regnskapet hos Abyrint på Proff.no, som burde ha vett til å reagere og varsle myndighetene? (Her er noe jeg ikke forstår.) Revisorfirma beslutter seg til "god regnskapsskikk", og man må med det forstå at slikt ikke er rent mel i en driftsform som mottar offentlige midler. 2014 var Abyrints første driftsår og da tok eierne ut 6 millioner i utbytte. Arbeiderpartiet raljerte året før, og det må være under Arbeiderpartiet- svindlernes parti,  at selskapet fikk kontrakten uten anbud og de store pengesummene ble bevilget til dette selskapet. Man kan se det er ført omtrent 18,5 millioner under andre driftskostnader. I regnskap ved god regnskapsskikk, skal man unngå å bruke slike poster i størst mulig grad, nettopp for å vise et redelig regnskap. Så hvilke enorme summer er ført under de poster? Ferier og luksus til de som eier foretaket? Når det forekommer så graverende tilsnusking av store penger, så er det naturlig å stille mer inngående spørsmål. 
Regnskapet for 2015 viser i følge Bistandsaktuelt at Abyrint hadde inntekter på knappe 26 millioner kroner. Over halvparten av den inntekten var betaling fra Utenriksdepartementet for konsulenttjenester tilknyttet samme prosjekt som året før. I 2015 tok de to eierne ut 8 millioner i utbytte. 

I løpet av litt over to år har det lille konsulentselskapet som ble gitt ordren uten anbud, hatt inntekter på drøye 57 millioner, hvorav 80% av disse er gitt de fra det norske bistandsbudsjettet. På de to årene har det lille konsulentselskapet gått med nesten 18 millioner i overskudd etter skatt. De to eierne har i samme to-årsperiode tatt ut tilsammen 14 millioner i utbytte. Ikke nok med det. Den ene eieren, som også er daglig leder har i løpet av to år tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn, pluss at han har fakturer Abyrint for rundt 1 million kroner gjennom et annet firma han eier.

Det vi ikke har fått svar på gjennom medias belysning av saken, er hvilke personlige forhold disse to eiere av konsulentselskapet Abyrint har til politiske krefter og de som leier inn konsulentfirmaet uten anbud. Får ikke befolkningen vite det, så har heller ikke opprullingen av den økonomiske svindelen i selskapet noen verdi, for der vil være nye som kommer til, når uredelige mennesker er satt til å styre og gitt makt over økonomiske beslutninger. Skal syndebukker tas, så må man gjøre som når man vasker en trapp. Starte fra toppen, så man er sikker på at en får med seg all møkka!

Nous AS fører regnskapet for Abyrint AS. Ernst & Young reviderer regnskapet deres. Her bør Økokrim gå inn og granske forbindelser mellom alle aktører som har satt sine navn og stempel på de regnskap og pengetransaksjoner til konsulentfirmaet Abyrint AS, til politiske krefter som har vært med i påvirkning og beslutningsprosess for tildeling av alle disse millioner, som ser ut til å ha gått det meste av, i de to drivernes egne lommer.

           
                                    **********************************************

Saken kan leses her på Nettavisen.no

*******************************Ifølge sakspapirene til kommunen, skal pengene tas fra disposisjonsfondet. Og byråkratene beskriver prosjektet med positive ordelag: – Skupturen understreker har en form som forestiller både frøet som spirer og en sædcelle, skriver kommunen i sakspapirene.https://www.nettavisen.no/okonomi/kommunen-bygger-verdens-storste-saedcelle-spire-sjekk-prislappen/3423833460.html 
*************************************


"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 


(Denne siden oppdateres etterhvert som jeg kommer over opplysninger og avsløringer.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.