24 januar 2013

Hemmelighold av kommunikasjon i offentlige organ

Det er den senere tid avdekket mange urovekkende forhold til hvordan Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet utøver sin virksomhet. Avdekkingene er skjedd gjennom media og andre kanaler. Mange er engasjert og tilskriver regjeringsmedlemmer og dokumenterer faktiske forhold. Morten Ørsal Johansen, som er innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet har jobbet i politiet og har engasjert seg i saken. Han stiller spørsmål til statsråden Faremo. Hans spørsmål med begrunnelse kan leses her.

Anbefaler alle å lese og følge med saken, som ligger ute på Stortingets side i linken over!


På Facebook 23.01skriver juristen Marius Reikerås, som sloss for menneskerettigheter dette:
"Forskjellsbehandling i Norge i praksis:

Tilsynsrådet for advokater: Dømt for å ha utbetalt 12 millioner ulovlig til styreleder i Tilsynsrådets forretningspartner. Slipper å tilbakebetale beløpet.

Mann 48: Mottatt kr 57 000 for mye i trygd. 26 dagers ubetinget fengsel samt inndragning av hele beløpet."


Juristen Sigurd Klomsæt ble fratatt advokatbevillingen sin etter påståtte lekkasjer i terrorsaken på Utøya. Vedtaket om tilbakekall av bevilgningen skal snart opp i Oslo tingrett. Den kjente advokaten er opprørt over ikke å få full tilgang til kommunikasjonen som har gått fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemda i saken, skriver Dagbladet

Et hvert menneske med normal rettsoppfatning vil reagere kraftig, og spørre hvor rettferdigheten i justisutøvelsen er, med så forskjellige konsekvenser!
Hvem er disse juristene som nettopp skal sørge for at lov og rett følges i dette landet? Hvor skikket er de til å utøve sitt embete med slike føringer i sitt virke?
Spør man meg, burde de sitte bak lås og slå og sone for sitt bedrag og sin svindel, og fradømmes rett til å forvalte lovverket i all fremtid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.