28 januar 2013

AP befester ytterligere makt over befolkningen.

Gebyrer for å få ført sine saker for retten har økt, noe som gjør at den vanlige mann og kvinne i gata ikke lenger har råd til å sende saker til domstolene. Slik blir de små holdt nede og ikke får krevd sine rettigheter og forvaltet sine saker på en juridisk god måte i Norge lenger.

I fjor økte også gebyret for vanlige klagesaker til Kofa, -klagenemda for offentlig anskaffelser, fra 860,- kroner til hele 8000,- kroner. Den vanvittige økningen førte til at antall klagesaker falt fra 28 til kun 11 per måned. Det er jo en effektiv måte å stoppe folk fra å opponere mot overgrep fra staten. For vanlige arbeidere er 8000,- mye penger og mange har ikke råd til å føre sine klagesaker frem, og må således bare leve med og finne seg i svindel og korrupsjonen som foregår i statlige forvaltninger.
Den lille mann og kvinne i gata fratas all makt, hvor staten bare kjører på med sitt maktmisbruk, som det passer statens korrupte lederskikkelser.
Lederen i Kofa, Anneline Vingsgård sier til Dagbladet at "konsekvensen blir at man ikke får opp viktige saker som kan avdekke at det offentlige har brutt regelverket på til dels grove forhold".
Både Skatteetaten, Justisdepartementet og Politidirektoratet skal etter det man leser i linken være eksempler på offentlige etater som ifølge Kofa har gjort feil ved offentlige anskaffelser. 


En slik praksis vil gi næring til ytterligere korrupsjon hvor Norge ligger på europatoppen i økonomisk korrupsjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.