13 februar 2013

Barnevernet som terroriserer barn og familier

Barnevernet i Orkanger i Sør-Trøndelag har herjet med barn og mindreårige gjennom mange år. Fylkesmannen har vært inn i bildet med en storaksjon for å rydde opp. Det er historier som er så horrible at man kan ikke tro det er sant, om man får de fortalt. Men dessverre er det virkeligheten. Det er ufattelig hvordan mennesker som skal være utdannet på dette fagfeltet, kan ha fått herje med barn slik gjennom mange år, uten at noen har stoppet ondskapen. Journalisten som omtalte saken og var med og publiserte de overgrep som skjedde vant nylig en journalistpris for dette arbeidet. Det skal mot til å skrive om så sensitive saker i ei lita bygd, der de fleste har kjennskap til hverandre. 
Det kan se ut som det er et opprør i folket over hele landet når det gjelder statens overgrep mot befolkningen, i et land hvor statsforvaltningen nå fremstår som folkets fiende, fremfor å være folkets tjenesteinstitusjon. 
I Bergen har nå folk reist seg mot de statlige maktovergriperne i barnevernet og gått i fakkeltog. Det er demokrati i praksis. Demokrati og samhold! Et folk som ikke godtar å være passive vitner til at staten terroriserer barna, de selv, familie og venner. Med alle de overgrepssaker som nå dukker opp der barnevernet fremstår som en barnerøverorganisasjon, hvor økonomi og sysselsetting ser ut til å være en drivende faktor. For mange arbeidsledige er det penger å tjene på å ha fosterbarn i hus. Fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner tjener grovt. Utgifter til fosterhjem og institusjon kan man se på brev lagt inn under her, er på kr. 1120,- og kr. 7574,- pr oppholdsdøgn.Men hva tjener barna på det i sin oppvekst? Barnevernet skal være en institusjon hvor foreldre som opplever utfordringer med sine barn, og rundt barnas oppvekst, skal kunne søke faglig hjelp, råd og veiledning. Barnevernsinstitusjonen i Norge er blitt til et skrekkens hus, hvor folk rømmer fra, i stedet for å søke hjelp hos. Foreldre tør ikke ta kontakt med disse barnerøverne som setter i gang rene forfølgelseskampanjer mot foreldrene. Hvor hevngjerrige X'er og Y'er blir trodd i løgner som blir satt frem om den annen forelder eller foresatte, hvor slike løgnaktige påstander ikke blir grundig nok sjekket opp. Det kan være nok at man har en nabokrangel, hvor en nabo varsler en bekymringsmelding, så har barnevernet fått blod på tann og startet klappjakten. Har barnevernet nå blitt overflødig, at det er tid for å legge ned institusjonen slik den fremstår i dag? Den tjener jo ikke barnets beste, når folk ikke lenger tør å kontakte de i frykt for å bli jaktet og fratatt barna!
Forskning viser en praksisen hvor barnevernet stormer uanmeldt inn i familier og henter ut ungene i 80% av tilfellene, der det er omsorgsovertakelser. Disse barna som blir utsatt for slik brutal flytting fra sine familier opplever traumer og er traumatisert for resten av livet.

Jeg er selv en voksen mor og vet at barn har ulike oppvekstvilkår. Hvem i politikken har tatt seg frekkheten å sette fasiten på hvordan mennesker skal leve i et fritt land? Sosialismens vugge, hvor man skal meisles til å bli slike mennesker som staten under Arbeiderpartiet har bestemt! Et samfunn hvor det ikke gir rom for ulikheter, utenfor det politisk korrekte, hvor mennesket er kneblet fra frihet til å leve som de vil. Frekkhetens nådegave er disse politikere godt utrustet med, der de kaller dette for et demokratisk styring.
Jeg protesterer og finner meg ikke i dette overgrepet mot mennesker, som blir sparket fra alle kanter av det offentlige, og tråkket ytterligere ned. Der de er i situasjoner hvor de trenger støtte og hjelp fra "velferden", som man har betalt inn skatter og avgifter til gjennom mange år, og som skal fungere som en forsikring for befolkningen om de skulle ha behov for sin innbetalte velferd. Gi menneskene hjelp når de trenger det, være seg økonomisk, rådgivning eller hjelpetiltak, så de får mulighet til å reise seg, heller enn å jobbe aktiv for å knuse de uten mulighet til å reise seg igjen. Pedagogene innen barnevernsinstitusjonen må slutte å lese lovverket slik fanden leser bibelen, og sette inn sunn fornuft! Noe som ser ut til å være totalt fraværende i mange barnevernssaker.

Hvilken oppvekst er det for barna å se sine foreldre bli knust, økonomisk ruinert, så de ikke har penger til en alminnelig levestandard, eller gå til tannlege, så de går rundt med kjeften full av råtne tenner? En gang blir barna også voksne og ser seg tilbake og de forstår. En dag står de fri, og moden til å fortelle sin historie. Er de barnevernsansatte da rede til å møte historien?
Jeg så et opptak på youtube i kveld, av en mor som var fratatt barnet. Jeg kjenner ikke moren og vet ikke hvem hun er, men det gjorde inntrykk. Har vi moralsk lov til å sitte passive å se på slikt uten å reagere?

Tidligere leste vi om en 13-åring som følte at barnevernet forsøkte å ta livet av han. Gutten skaffet seg sin egen jurist for å komme hjem igjen til mor. - Dette er «Mor og Far mot Staten». Gutten får ikke engang være part i saken, sa jurist Marius Reikerås til BA i september. Nå har gutten fått flytte tilbake til sin mor i Bergen.

Juni, 2012 la Riksrevisor Jørgen Kosmo frem sin gransking av barnevernet. En rapport med 80 sider totalslakt av barnevernet. Rapporten viser:
  • Mange barn som trenger hjelp fra barnevernet blir ikke fanget opp tidlig.
  • Oppfølging av barn med hjelpetiltak og barn i fosterhjem er ikke god nok.
  • Tilbudet av hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig
  • Det mangler kunnskap om bruk og virkninger av hjelpetiltak
I tillegg mener Riksrevisjonen at barnevernets oppfølging av de barna som faktisk får hjelp er mangelfull. Blant annet har revisjonen avdekket av mange av tiltaksplanene holder en altfor dårlig kvalitet og at barn kan leve med tiltak fra barnevernet i åresvis uten at det blir undersøkt om tiltakene fungerer.

Trebarnsmoren "Anne" ble fratatt omsorgen for et av barna sine. Ett år senere ble hun og kjæresten anbefalt som fosterforeldre av statens ledere. Man må være idiot om man forsvarer barnevernet slik det har utviklet seg til å bli, når en ser dette paradokset!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anmelder samkommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes etter at han har foretatt tilsyn med barnevernet i kommunene. Grunnlaget for anmeldelsen er informasjon fra 150 saker, tilbake til 2008. Barnevernstjenesten skal ha brutt loven på området der det skal sikre oppfølging av vold i nære relasjoner. 
Fellesnevneren er at det er små kommuner, hvor trolig alle kjenner alle. Er da de barnevernsansatte så vil det oppstå store habilitetsspørsmål når det gjelder å gripe inn. Noe til ettertanke for andre små kommuner, der kommuneledelsen velger å ansette lokale folk i slike stillinger som krever en viss distans til familiene.


"Russiske myndigheter vil be om et møte med barneminister Inga Marte Thorkildsen, etter at barnevernet i en nordmørskommune tok barna fra et russisk foreldrepar."
Lørdag 27.04.13 var barnevernssaken hovedoppslag i sendingene til den riksdekkende russiske TV-kanalen ORT1. Hvilken norgesreklame! Norge, verdens beste land å bo i. Staten tar hånd om ungene dine!

Anbefaler også å lese denne kronikken om barnevernet, skrevet av barnevernspedagog og sosiolog, Salve Bjorå: «I mitt arbeid med barnevern har jeg sett en utvikling med skjerpede fronter og økt profesjonsmakt, hvor trumfkortet «barnets beste» trekkes ut av ermet som det uangripelige argument»


En barnevernsleder som angriper advokaten til klienten, hvor egnet er en slik til å jobbe i en maktstilling?
Les saken hos advokatfirmaet Sylte her.


Les også Blunck-Sieri's blogg om hendelser fra barnevernets praksis her. Hun omtaler hendelser der foreldre har hatt dårlig økonomi og blitt fratatt egne barn av den grunn, mm.

Tenåringsforeldre på 15 og 16 år blir fratatt sitt nyfødte barn. De fikk kun to måneder sammen med barnet sitt, tross at besteforeldre ønsket å stille opp for de unge foreldrene. Advokaten, til det unge paret, Venil Katharina Thiis mener barnevernet øver maktmisbruk når de fatter akuttvedtak. Hun sier videre til NRK.no at de advokater som har jobbet mye innenfor barnevernsområder ser misbruk av akuttvedtak i stor stil og håper Høyesterett kan sette en stopper for det.

I Nordland må kommunene ut med over 40 millioner i erstatning etter overgrep og omsorgssvikt ved barnevernsinstitusjoner. Snitt på utbetalingene som de er tilkjent som erstatning er på rundt 500.000. Enda er ikke kommunene ferdig med å behandle alle sakene. Saken kan leses på NRK.

Anita Moen og samboeren Øyvind Bakken fra Grøa, var på helsestasjonen hos barnelege Stefan Sass på Sunndal. Vaksinasjoner var også tema der de var til kontroll med sitt fire måneder gamle barn. Øyvind Bakken er skeptisk til vaksiner og stilte barnelege spørsmål om hva vaksinene inneholdt. Det kunne ikke barnelegen svare på. Ut fra det man leser, var det et ubehagelig møte med barnelegen. Barnelege Stefan Sass, renner etter de ut til venterommet og sier i alles påhør. at dere vet vel at jeg nå må melde fra til barnevernet om omsorgssvikt. Saken står omtalt i Aura Avis.
Man har sannelig grunn til å reagere, og stille spørsmål om innholdet i vaksinene, når man som småbarnsforelder blir direkte trakassert av en lege om man nekter å la ungen vaksinere, den tid dette er frivillig. Det er da ikke statens barn!! Man kan sannelig tenke tanker om at denne barnelege er betalt av legemiddelindustrien i form av provisjon av satte vaksiner. Legen har ikke bare opptrådet svært klandreverdig overfor pasienten, men han har også begått lovbrudd ved å bryte taushetsplikten sin.
Hvor er barnevernet når de trengs, der barn lider under grov omsorgssvikt?
Barnevernet i Midtre Namdal samkommune er nå siktet (15.02.14) etter at de gjennom flere år har henlagt alvorlige tilfeller av grov omsorgssvikt. Det dreier seg der om undersøkelsessaker knyttet til 147 barn. De små har bare en barndom. Når de vet at barn lider og forholder seg passive, hva vi da bruk for et "barnevern"? Hvem er det de verner?


Der flere foreldre oppsøkte Familiesenteret Viktoria i Trøndelag, for å få hjelp og rettledning for å ta seg av barna sine opplevde de at barnevernet heller tok ungene fra dem. Fylkesmannen skal nå ha tilsyn med familiesenteret står det å lese på NRK Trøndelag.
Advokat Arnhild Skretting sammenligner det med forfølgelse og overgrep som ble gjort mot tatere for noen tiår siden.

Oppdatert 5/7-14
I en fersk rapport avdekkes store svikt i Sogn barnevern. Flere barn blir ikke hørt når det gjelder om hjelpen de får fungerer. Det er voksne utdannede folk, som skal ha god fagkunnskap på slikt. Hvor skorter det, når såkalte "kvalifiserte" folk blir satt til å ta myndighet over barn, og det de tar løs med er helt feilslått og hinsides regelverk? Hvem er disse maktmenneskene som herjer slik med mennesker, og hvem er de som tilsetter slike i så viktige samfunnsposisjoner? Noe er fundamentalt galt, når det får skje i slik omfang som avdekkes landet over innen barnevernet. Det som skal være et vern for barn og familier, det er blitt en stor trussel for barn og familier. Hele saken kan leses på NRK.noEn bestemor møter sitt barnebarn tilfeldig på butikken. Hun gjør som besteforeldre normalt gjør når de møter sine kjære små. En god klem og tenk, bestemoren spanderte en is på den lille. Hvilken besteforelder ville det vært som ignorerte barnet og gikk forbi? I himmelens navn, hva er enkelte innen barnevern, som hevder seg kvalifisert og utdannet, satt sammen av? De utdannelser som ligger til grunn med menneskelig relasjonskompetanse som ligger til grunn for vurderingen gir jeg ikke fem flate øre for!
Hele saken kan leses på Bygdaposten.no her. Skjermdump under, er hentet fra den teksten.


Ansatte i Barnevernet rømmer stillingene sine. De begynner kanskje å innse hva de er en del av og ukomfortable med det de har gjort og er ansvarlig for? Mer om saker innen barnevern kan leses på Advokat Syltes hjemmeside, hvor skjermdump under er tatt.


Venstresiden vil gjerne ha et flerkulturelt samfunn, der de vil sluse inn så mye som mulig av innvandring fra kulturer som står langt fra vår egen. Det er ikke forenelig med hvordan Barnevernet opererer i dag. Gruppen av ikkevestlige innvandrere er sterkt overrepresentert i barnevernssaker, og det er stort problem å finne fosterforeldre nok til de som kommer under barnevernets klør. Hvor mye og hvor langt skal fanatiske politikere uten særlig livserfaring få lov å styre andre menneskers liv?
"Alle ønsker selvfølgelig at barn skal få vokse opp under trygge forhold, men det er i forståelsen av hva som er det, at våre veier skilles. Thorkildsen forteller åpent at barns rettigheter trumfer alt, hun godtar derfor smerten BV påfører andre når det tas gale eller unødvendige avgjørelser." - skriver Inger Lexow, medlem av utvalg for barn og unge i Tønsberg (FrP)

Skjermdump tatt av Inger Lexows uttalelser i Tønsberg blad, fra link over.


Smittsom omsorgssvikt. 
- "Det offentlige mangler anstendighet og sunn fornuft i møte med barn. Det har spredd seg til norske foreldre, mener Jesper Juul." Det er godt å se at en skolert på fagfeltet sier tydelig fra. Han spør hvor disse barnevernspedagogene, psykologene og sosionomene har fått sin utdannelse, og når de mistet enhver form for empati, anstendighet og alminnelig sunn fornuft.
Godt spørsmål! Svaret ligger muligens hos ledelsen i utdanningsinstitusjonene som setter inn holdningsformende lærere. Begynn å se på menneskelige egenskaper hos disse. Vettet følger ikke nødvendigvis med flotte karakterer på et vitnemål! Like lite som dannelse automatisk følger utdannelse.
Så langt kan det se ut som at det holder med å være "en tro sosialist" for å få jobb i det pedagogiske miljøet. Restene fra 70-tallet der AKPml'erne hadde som mål om å innsette flest mulig av sine i læreryrker og journalistyrker, for så å forme oppvoksende generasjon og kontrollere mainstreamen.

Oppdatert 08.09.14:

Barnehandel satt i system, og norske toppolitikere lar det skje. Hvor er Hadja Tajek som skryter sånn av sin masteroppgave på Menneskerettigheter? Hvem er du Hadja, som har så mye kunnskap og som passiv lar denne dævelskapen skje mot barn og familier? Du burde levere inn høyskolepapirene dine! Åtte år var du i regjering i posisjoner til å utrette noe, gjøre noe med overgrepene som dere lar skje. 

"Vet man uten å handle er man endel av problemet." - sitat justisminister Anders Anundsen.

Folk er redd for å bry seg. Er det for å få medias søkelys på seg, eller er det likegyldigheten som rår, der de selv ikke blir rammet av uretten? Foreldre har kjempet, støttespillere med. Nå blir de tatt på alvor. Regjeringen innser at det er store feil og mangler i dagens lovverk, som blir lest av Barnevernet slik fanden leser bibelen. Hva lærte de i sine pedagogikkstudier om mennesker, og menneskers behov? Eksamenspapirer uten verdi i det praktiske liv.
Unger plukkes ut av hjem som om det de er statens eiendom, etter det er barne prisgitt den omsorgperson de blir gitt langt fra godt nok tilsyn. Barnehandelen. Det følger en stor pengestrøm med fosterbarna. Fosterforeldre som kan si opp jobb og belage seg på å gå hjemme og ta seg av egne barn, samtidig som de tar på seg å holde et fosterbarn i hus. Advokater og sakkyndige som har denne barnehandelen som stor del av sitt inntektsgrunnlag. Dette samfunnet vi lever i er sterkt preget av sykdom. Nå har de rød-grønne herjet landet på sykelig måter i åtte år tidligere og forholdene har blitt verre og verre. Nå er de blå tatt over og har en stor jobb med å rydde opp i vanstyret og overgrepene mot barn og foreldre, som aktivt er blitt pushet under Stoltenbergregjeringen. Hvem er disse menneskene i politikken, som herjer og lar herje slik med mennesker? Uten å være psykolog eller lege, så vil jeg karakterisere de som står bak denne barnehandelen og politikere som lar det skje for underutviklet med svekkede sjelsevner, som ikke er i stand til å se det hele bildet, og turer frem med slikt maktmisbruk mot barn og foreldre i det norske samfunnet. Hvem er disse menneskene som mener seg berettiget å sitte på fasiten for hvordan familier skal leve? De påstår det ikke er lov å behandle barn som man vil når man er forelder, men de ser glatt gjennom at det ikke er lov å frarøve familier barn, uten å ha en tilbakeføringsplan, der Menneskerettighetene sier at omsorgsovertakelser skal kun være en midlertidig ordning, der barna skal tilbakeføres så snart det er greie forhold i deres eget hjem med omsorgssituasjon. Tror disse syke menneskene i Barnevern og i politikken at de kan bruke loven for og mot foreldre som de vil? Hvem er alle menneskene som lar det få pågå, uten å åpne kjeften mot svinmakta som terroriserer familier?

Stat og kommune stiller med kriseteam når folk blir utsatt for onde ting og overgrep. Hvor er kriseteam for foreldre og familier som blir frarøvet barna? Målfrid Schartau Viken tar opp den skamfulle, ensomme og forbudte sorgen her.


Oppdatert 19.11.14:

Det statlige barnevernet sletter unna dokumenter som kan være bevis i barnevernssaker. Nå skal praksisen granskes, skriver Nrk.no. De vil nå gå gjennom rutinene og praksisen for dokumentforvaltningen ved alle etatens barne- og familiesentre, sier Hege Hovland Malterud som er avdelingsdirektør i Bufdir, til NRK
Granskingen kommer etter Amaliesaken, som dreier seg om et lite spedbarn som utvikler seg som det skal, som ble tatt fra foreldrene uten at saken var grundig vurdert, hvor dokumentasjoner i saksgangen, som barnevernet har sittet på har forsvunnet. "
Den fire måneder gamle jenten var aldri offer for rusmisbruk, vold, overgrep eller vanskjøtsel hjemme hos foreldrene. Hun la på seg og vokste som hun skulle. Men den psykiske omsorgen var ikke god nok, mente barnevernet." -  skriver Nrk. Når man leser saken, så kan det virke som at barnevernet har fjernet dokumentene bevisst for at rettsmyndigheter ikke skal kunne ta de på noe, og stille hver enkelt av involverte fra barnevernets side til ansvar, der de selv visste de har begått lovbrudd og feil.


En utredningsrapport fra Bergen barn- og familiesenter var hovedbevis i saken, da Amalie ble skilt fra familien sin. Det var barnevernet i kommunen som ba senteret om en utredning, etter at de hentet barnet etter akuttvedtak. Foreldrene fikk ikke se dokumentene i saken, da de ba om innsyn i disse og møtereferatene. De fikk beskjed om at dokumentene rutinemessig ble slettet ved utskrivingen. Kun sluttrapporten ble bevart, fikk de beskjed om i følge NRK.
Jussprofessor Mons Oppedal sier det er både lovbrudd og menneskerettsbrudd. 

Utredningen av barnet var basert på observasjoner utført av miljøpersonalet på Bergen barne- og familiesenter. De mente Amalie viste tegn på alvorlig skjevutvikling. Verken barnet eller foreldrene ble undersøkt klinisk eller sakkyndig av helsepersonell, skriver NRK.

Det finnes ingen notater, journal eller rapporter fra det som miljøpersonalet mener de så, eller den veiledning de mener å ha gitt. Samspillet mellom foreldrene og Amalie ble filmet, for å brukes i veiledningen. Opptaket fikk de heller ikke se, også det ble slettet.

Hvordan mennesker ansatt i barnevernet kan påstå å se at en fire måneder gammel unge viser tegn på alvorlig skjevutvikling er bemerkelsesverdig, når denne ellers utvikler som den skal med vekst og vektøkning. Barn i den alderen er ofte grinete og har små plager som følge av mat de vennes på, med kanskje urolig mage, og vondt i gummene som følge av tenner som bryter. De små reagerer forskjellig på de utfordringene.
Hva i følge statens mal for normalitet var det avviket bestod av? Unger i den alder er vel så forskjellig at man ikke kan komme med slike bastante påstander uten å ha god dekning. Når så dokumentene er fjernet i saken, så kan jeg ikke se disse involverte partene fra barnevernets side som annet enn barnerøvere! Dette samfunnet har gått fullstendig av hengslene! 
Hvem nøt og nyter godt av den omplasseringen av barnet? Noen tjente penger på den saken. Hvem?

Skal man finne kjeltringer så er det et greit ordtak som sier: "Follow the money." Oppdatert, 30.11.14

Den blå regjeringen ved barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har vedtatt å sette ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. I tillegg vil de gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen er bedre rettsikkerheten for barna og lage et mer forståelig lovverk.
Når loven skal gjennomgås for å bedre rettsikkerheten til barna, hvorfor er det ikke medlemmer med spisskompetanse på barns liv, leven og utvikling? Barnepsykologer og familieterapeuter burde vært med, for å finne gode løsninger til nye lovforslag eller forenkling av det lovverk som allerede er. Advokater har vel ikke spisskompetanse på barns behov og relasjon til mennesker som er viktige for de i oppveksten, med senvirkninger av beslutninger som tas i rettssystemet. Jeg kan vanskelig se at sammensetningen av dette lovutvalget vil kunne frembringe særlig bedre beskyttelse for barna som rammes av dette lovverket med aktører innen barnevernstjenesten som skal tolke dette opp mot de vedtak og anbefaler de skal gi.

Skjermdumpene er tatt fra regjeringen,no. Har lagt ut linker fra regjeringens hjemmeside tidligere hvor innlegg der inne er blitt flyttet på og linker ikke fungert. Derfor skjermdump.Russlands syn på norsk barnevern. Kan man få et slikt rykte og omtale uten at det ligger noe der?
  • "Uriktig tilpasning av forklaringer er juks, og kan medføre straff. Sannsynligheten for straff er stor, om det er en privatperson som står bak. I barnevernsaker forekommer feil gjengivelse hyppig, og da ofte fra offentlig ansatte eller engasjerte". - skriver Advokat Olav Sylte
  • Læreren melder bekymring til Barnevernet, Barnevernet følger ikke opp. Relasjon mellom barn og lærer blir ødelagt som følge av at barnet mister tillit til sin lærer. Lærer blir utskjelt av foreldre. Barnets beste? Hvem er der for barnet, når alle svikter, tross viten? 
  • Solgte barnevernsbarn til sin egen søster! - av Advokat Olav SylteTjekkiske aviser har nå satt fokus på norsk barnevern, der journalist Kjetil Mæland fra Nettavisen dekker saken her.

Det er ikke lenger vern av barn det dreier seg om, men barn brukt som handelsvare og til å skremme opp befolkningen. Gjør ikke foreldre som "statsdyret" sier, så kommer de og henter ungene dine!
Med svensk barnevernindustri som er kommet på børsen, snakker man menneskehandel.

Saken fra Barnevernet i Drammen, der advokat Yvonne Larsen herjer med familier som et dyr. Hva er det kvinnemennesket satt sammen av? Menneskelige egenskaper er det vanskelig å se der hun turer frem hensynsløst i jakt på personlig profitt. Elin Gregusson omtaler saken og kommer med mange opplysninger her.


Budstikka avslører 09.01.15 at en 29 år gammel barnevernspedagog ansatt i barnevernet står på kundelisten til et Canadisk firma som distribuerer filmer og bilder med nakne, eller delvis nakne mindreårige gutter. Kundelisten hadde salg til 94 land, blant disse var det 85 norske kunder. Kripos identifiserte barnevernspedagogen på listen. I 2010 hadde denne barnevernspedagogen brukt kredittkortet sitt to ganger for å kjøpe til sammen 14 filmer. Da politiet kom på døra til han hjemme i Asker, stormet han opp på rommet der PC'n stod og knuste denne, - skriver Budstikka


"Konspirasjonsteori eller et virkelig forhold, eller er historien bare ikke sann?
Det kommer vel an på hvem som er forteller, og i dette tilfellet er det en norsk domstol."
Les saken på advokat Olav Syltes hjemmeside her.Forskning viser at fosterbarn som vokser opp hos slekt klarer seg best, skriver Harstad Tidende.
Likevel røskes barn opp og ut av familier, som om de er statens barn.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.