26 februar 2013

Toppe vil vernepliktige skal vaske eldre i rumpa

"Senterpartiets Kjersti Toppe mener verneplikten må utvides for å løse fremtidige bemanningsproblemer i helse- og omsorgssektoren."
Nå er det ikke første gangen vi hører et tullete forslag komme fra den dama. Forrige gangen den damen leverte et argument som fikk håret til å reise seg på hodet til folk var da egenandeler i helsesektoren ble diskutert og hun leverte dette som bidrag til debatten: "– Man betaler jo lett 1.000 kroner for å gå til frisøren. Da er det klart at det er rom for å betale betydelig mer for noe så viktig som egen helse, sier Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen til Aftenposten." Uttalelsen fikk folk til å trekke sammenligninger til Marie Antoniette som skulle ha sagt til sin far, der de fattige arbeiderne ikke hadde penger til brød: "Om de ikke har brød, kan de vel spise kake."
Kjersti Toppe sier at forsvaret ikke trenger flere hender, men det gjør helsevesenet. Hun sier de unge ikke skal ha fagansvar, men arbeid som bidrar til aktivitet som en tur på kjøpesenteret, hjelp til måltider - aktiviteter som mange ikke har mulighet til å tilby i dag. og som derfor fører til at eldre blir passive og ensomme. Det er nok jobb for alle i fremtidens eldreomsorg mener hun.

Kjære Kjersti Toppe! Nå er du meg ikke kjær i ordets forstand, da jeg ikke kjenner deg. Men du fremstår så til de grader uerfaren i livet og mindre begavet hva det gjelder å ta til deg det virkelige liv i samfunnet, som andre lever, derfor synes jeg litt synd på deg. Der du står frem med alt for store sko! Sko du ikke har nok ballast til å fylle i stillingen du har som politikere. Den jobb du her mener vernepliktige skal utføre, det er en stilling som trolig du selv ville kunne høste mest godt av å jobbe i en tid. Du ville kanskje kunne fått utviklet deg ganske mye som menneske, fått litt mer kunnskap om både selve livet og hvordan andre mennesker mer eller mindre er tvunget til å leve.
Det er noe som heter verdighet Kjersti Toppe. Eldre mennesker med mange plager, de vil gjerne bli sett og få behandling av voksne mennesker, ikke være opplæringsdukker for uerfarne ungdommer. Stabilitet og trygghet. Det er noe eldre trenger der de ikke lenger er i stand til å greie seg selv. Du mener de vernepliktige skal fly rundt med de eldre på tur og kjøpesenter. HALLO.. Kjersti Toppe, vi har ca 470.000 mennesker i NAV som lever av en eller annen form for trygdeytelse. Svært mange av disse har mer enn nok restarbeidsevne til å følge eldre på en butikkrunde, eller dekke funksjonen selskapsdamer/herrer, for eldre, om det er slik at det er samfunnets ansvar du her vil hente inn.

Har man så lite å bidra med som du leverer Kjersti Toppe, så skaff deg heller et arbeid hvor du gjør deg fortjent til lønnen din. Det er tross alt folket som lønner deg! Din lønn i seg selv ville trolig dekket lønn til mange utflukter som selskap til de eldre og syke, - og ikke minst, du ville kunne vært en ressurs som selskapsdame for de selv. De ville trolig fått mang en god latter av alt du sier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.