17 juni 2011

EU- Fandens verk på jorda!

Viser til Dagens Næringslivs bilag, D2 fra fredag 29/5.
Det er en reportasje fra Darljeeling i India, hvor tefarmer dyrker og produserer den eksklusive tesorten Darjeeling First Flush, hvor det av buskene er bare de nyeste skuddene som plukkes og lages te av.
Den canadiske forretningsmannen Gordon Fox eier Camellia House i Kolkata. Han er også buddhist, og eier mange teplantasjer i India og Afrika. Han har en omsetning på 80 mill. kg. te i året iflg. reportasjen. Han sier at auksjonene i Kolkata er den viktigste salgskanalen deres. Der blir prisene bestemt. Tyskerne er deres største kunder og kjøper det meste av produksjonen som går til Europa. Tyskerne vet nøyaktig hva det koster å lage hvert kilo og betaler deretter sier Jeevan Chandra Pande på Darjeelings største og mest berømte plantasje, Margaret's Hope.
På teauksjonene byr gjerne oppkjøpere opp mot 5000 kroner pr.kg. for den fineste teen. I Norge koster Darjeeling first flush 2000-4000 kr pr.kg. Men Pande og arbeiderne blir ikke rikere av den grunn, de får kun en diplom som berømmer de for kvaliteten. Han ønsker at de kunne få en større andel av totalprisen teen får på det åpne markedet, da kunne han gitt sine arbeidere mer å rutte med, pusset opp lokalene så arbeiderne får det bedre. Han synes det er sårt og sier de har lite å stille opp med mot europeiske storkjøpere.
Medlemskap i EU stinker når man leser slikt. På den ene side gir EU land bistandsmidler for å holde glorien intakt, som velgjørende land overfor fattige i Asia. På samme side så sitter EU og pleier sine EØS avtaler -handelsavtaler mellom EU-land /EØS-avtalen, så de fattlige ikke greier å komme seg opp økonomisk, ved å kjøpe opp alt de har til lave priser, for så å sko seg selv på billig handel fra asiatiske land, i Europa. EU stinker!!
Har man den miste redelige samvittighet så sier man NEI TIL EU!