28 april 2010

Hvem sa du løy, Rita?I Trondheim kommunestyre tirsdag kveld beskyldte ordføreren Rita Ottervik, Siv Jensen for løgn i sin landsmøtetale til FrP. Siv Jensen satte søkelys på enkeltskjebner og bl.a Trondheim kommunes mislighold i eldre og sykehjem.
Rita Ottervik benektet hardnakket at det var mislighold eller kritikkverdige forhold i eldre og sykehjemsinstitusjonene i Trondheim under hennes rødgrønne styre. Hun påsto enda til at Siv Jensen fremsatte løgner fra talerstolen, til landsmøtet og folket som hørte talen.
Dette tross at helsetilsynet har levert en utfyllende rapport på manglende oppfølging i to navngitte sykehjem i Trondheim. Når den røde og venstrevridde presse så setter NRK og Midtnytt på saken, og intervjuer gamle AP folk i andre eldrehjem, -som ikke er sykere enn at fullt ut er i stand til å kreve sin rett selv, da kan en sannelig snakke om styrt presse og unndragelse av virkeligheten og sannheten!
Adresseavisen skrev også om denne vanskjøtselen av eldre syke, i en reportasje 19.12.09
Anbefaler alle å lese rapporten fra Helsetilsynet, som bekrefter de tilstander Siv Jensen belyste i sin landsmøtetale og hvor tilstander i syke og eldreomsorg i Trondheim er under kritikkverdige forhold.

26 april 2010

Odvar Nordli med klar tale til Stoltenberg

"Det er fanden meg ingen krise her i landet. Dere må ikke innbille folk at det eksisterer noe sånt, sier Nordli til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)."
Dette skulle vel være en klar melding til Stoltenbergregjeringen om at den skremselspropaganda de øver fra regjeringshold, når skatter og tvangsavgifter pålegges det norske folk er ren bløff og bedrag. Hvor lenge kan den fandens rødgrønne regjering holde folk nede? Tidligere var Arbeiderpartiet et parti for arbeidende folk, som la til rette for at folk i landet skulle leve, arbeide og ha det bra her. Nå, under Stoltenbergregjeringen er AP endret til: AS Norge -Svindel og Bedrag! I dag spiser folk i Norge mat kjøpt på krita med kreditkort for å overleve!

Nærmere en halv million mennesker i landet står og stamper i NAV systemet. Mange av disse er avhengig av sosialens tjenester, da trygdesatsene er så lave at de ikke er til å leve av med de høye bokostnader, skatter og avgifter som pålegges skammelig fra staten. Enda til arbeidende folk i fulle stillinger sliter med å ha penger igjen til livsopphold, når alle skatter og avgifter er betalt!
Nordli skriver at han i dag ser fornedrelsen som folk følte når de stod med kassene ved veien og fikk livsnødvendig mat fra den kommunens hjelpeinstans til fattige og arbeidsledige. Den gangen så han det som en lettvindt måte å få fra staten, det andre måtte jobbe for.
Det er synd Nordli ikke har greid å formidle dette til "prinsegutten" i partiet, som terroriserer folket ved å ta fra de alle penger til livsopphold, med skatter og avgifter i dag.
Infrastrukturen i landet er nedslitt og i transportplanen til regjeringen er det budsjettert med mellom 200-300 mrd kroner. Bare på bompenger så regner denne regjeringen med å ta inn rundt 700 mrd kroner i samme periode. Da kan man med god grunn spørre, hva i huleste bruker denne regjeringen oljepengene og statsinntektene på?
Den som gikk ut av skolen og fulgte med i historietimen, vet hvordan den franske revolusjon startet.
Hvor lenge er det før dette landet er der- under den rødgrønne Stoltenbergregjeringen?
Er det djevelskap, eller dumskap som ligger bak regjerende medlemmers grep?

21 april 2010

Fedrepermisjon og velferd

Debatten rundt fedrepermisjon ved fødsel går disse dager i media.
Arbeiderpartiet vil spikre permisjonsreglene for folket, så det ikke har valgmulighet selv.
(Ikke overraskende fra AP-hold. Det er vel ikke lenge før folket har Stoltenbergs regler i sengehalmen.)
Vi har høyre flanke i politikken som vil at familien selv skal bestemme hvordan permisjonstiden skal brukes. Da hver familie er unik og best vet hva som fungerer best for seg og sine.
Så har vi SV med Lysbakken, den mannelige politiker som knapt har utviklet dun på haka, som nok helst hadde sett at hele fødselspermisjonen ble gitt mannen.
I dag har de fleste 7,5 timers arbeidsdag / 37,5 timers arbeidsuke. Dette burde da romme masse tid i døgnet til å være sammen med, og bli kjent med sine barn? For noen tiår tilbake så var det 10 timers arbeidsdag, likevel ble fedre kjent med barna sine. Står det så dårlig til med dagens mannfolk at de ikke makter farsrollen i tillegg til jobb?
Den gruppe av menn som kanskje hadde hatt godt av å ta ut permisjon, det er menn i ledende stillinger som har arbeidsdager som langt overstiger timeantall hos den tariffbundne arbeider. Men disse har ikke råd å ta permisjon da de oftest er hovedforsørger, og det lar seg vanskelig kombinere i arbeidslivet med den stilling de har. Folk har gjerne en privatøkonomi med utgifter som er basert på den inntekt de har.
De fleste mødre ammer barna sine, den beste næring for nyfødte, og spedbarn. Spedbarn er ikke slik at de er sultne akkurat etter klokken. Spedbarn utvikler seg forskjellig og har individuelle behov. Noen spedbarn vil spise hver andre time i perioder, andre nøyer seg med mat hver 3-4 time, de vokser forskjellig. Vel finnes det melkeerstatninger i butikkene som far kan bruke... Samtidig går mor på jobb med melkespreng i brystene og må "håndmelkes", eller i verste fall slutter å amme tidlig i spedbarnets alder, for å kunne kombinere jobb og spedbarn-morsrollen. Dette er helt naturstridig! Det mens hannkjønn som Lysbakken, som trolig ikke har opplevd "ballespreng", har tatt over morsrollen.

Når gutter er blitt voksne menn, bør de legge vekk nintendo og playstation, og bli sitt ansvar bevisst i foreldre og familierollen, så vil de nok oppdage at de også får bidratt i sine barns oppvekst. Viktigheten av fars nærvær i småbarns liv varierer med alder. Når barna er ferdig med puppen, da er det fars tur til å vise sine gode omsorgsevner utover å skaffe mat til sin familie og støtte de som en far og Mann!

Å være far er så langt mer enn å ligge i gulvet og koseprate med babygym og skifte bæsjebleier. Fars rolle som omsorgsperson, som skaffer mat og midler til familien, må aldri undervurderes.

08 april 2010

Stopp Datalagringsdirektivet!

7 april 2010 ble stiftelsesmøtet satt. Bystyresalen i Trondheim var full av engasjerte motstandere av EUs Datalagringsdirektiv, som åpner for å lagre elektronisk informasjon om deg fra minimum 6 måneder til max. 2 år, og som forsøkes vedtatt av Arbeiderpartiet i Norge, under Stoltenberg. Det var mange gode apellanter fremme, som redegjorde godt for konsekvensene og trakk sammenligninger til overvåking av mennesker som foregikk rett etter 2. verdenskrig og årene etterpå. Høyre har gått mot, men er redd EØS avtalen blir påvirket om vi sier nei, og er således uvisst hvor de står enda.

Før internett og elektronisk kommunikasjon i sin helhet kom inn i samfunnet som dagligdags utveksling av informasjon, så sendte man brev til hverandre i papirform. Det var en særs privat forsendelse mellom to parter. En avsender, og en mottaker. Postbudet hentet posten og leverte den til adressat. Skulle en offentlig person fra myndighetene registrere fra hvilken postkasse det ble sendt, og registrert mottaker, når og hvor det ble lest, så ville det blitt ramaskrik blant folket. Det ville vært helt utenkelig.

Samme med telefonen; fra veldig tidlig tid så hadde man telefonsentraler, hvor som oftest kvinner satt på sentralene og koblet om telefonene manuelt når man skulle ringe. Mange husker de nysgjerrige damene på sentralen, som tjuvlyttet på samtalene. Folk begynte å snakke i koder, for at informasjon ikke skulle bli spredd på bygda og komme for uønskede ører. Lettelsen var stor blant folk da sentralene ble automatisert, og en slapp denne overvåkingen.
I dag har vi mobiltelefon og digitale nett som vi telefonerer over. Alle opplysninger for når, og hvor fra vi ringer registreres. Med mobiltelefon så beveger vi oss stadig og ringer fra der vi er, og det vil finnes opplysninger lagret om hvor vi ferdes til enhver tid.

Med bankkort så registreres opplysninger når og hvor vi handler. Elektroniske datastyrte kassaapparat kan kjøre utskrifter datert tilbake i tid, for hva du har handlet helt til pornobladet du kjøpte fra øverste hylle. Kanskje bør man gjøre som før, ta penger ut av banken og unngå kortterminaler, for å slippe å bli overvåket?

Bomringer leser av databrikken du har i bilen og opplysninger over hvor du beveger deg blir registrert og lagret.

Leverandør av slike tjenester i dag, lagrer opplysningene i korte perioder kun av nødvendighet for regnskapsførsel, for å kunne sende deg regningen på de tjenester du mottar. Det er deres interesse.

Staten derimot og da Arbeiderpartiet, vil ha innført Datalagringsdirektivet, som gir rom for å lagre disse opplysningene om deg i 2 år. De begrunner det med således å stoppe kriminalitet.
Om det er 2000 i landet som det er grunnlag for å overvåke, blir det da riktig å overvåke alle 5 millioner innbyggere, for å fakke de få? Synes ikke du det føles behagelig å lukke døren inn til ditt hjem, for andre, for å oppleve privatlivets sfære, der kun du har råderett for hva du vil vise omverden?
Politiet har allerede i dag regelverk som gir de mulighet til å overvåke mennesker der det er skjellig grunn til mistanke om kriminelle handlinger av ulike karakterer. Slik at politiet har ikke bruk for dette direktivet for å utføre sin etterforskning.
Man skal vel ikke overvåke samtlige mennesker i landet 2 år uten at det foreligger mistanke eller grunn til overvåking, i tilfelle de skulle finne på noe ulovlig de neste to år? I dag er hacking et stort problem på internett, disse vil få enda lengre tid til å boltre seg i private opplysninger om deg, om datalagringsdirektivet trer i kraft.

Dette direktivet vil ikke omhandle hotmail, facebook, googletjenester etc.
De kriminelle sender neppe informasjon over sin online-adresse hos eks. Telenor eller noen av de andre flere titalls tele- og internettleverandører i Norge, som de vet er overvåket.
Hvem er det da som er overvåket?
- Jo, det er de lovlydige i samfunnet, som ikke har noe å skjule, men likefremt har behov og rett til et privatliv! Jfr. den europeiske menneskerettskonvensjonens §8 og Grunnlovens §102
Bare idioter vil bli avslørt som kriminelle, men det viser seg at de kriminelle oftest er ganske smarte. Det er derfor politiet har problemer med å få tak i de, så hvorfor skulle de servere seg selv på et fat med Datadirektivet?

"Mens Sverige har fått bot for ikke å ha implementert EUs datadirektiv ennå, satser norske motstandere på at Den europeiske menneskerettskonvensjon og -domstol stopper direktivet."

Dette er nok en grunn til å si NEI TIL EU!
Ønsker du også å si nei til EUs datalagringsdirektiv, så signer på underskriftskampanjen i denne linken.