22 mars 2014

Hvem skaper rasisme i landet?

Gjennom mange år har myndighetene hevdet at det jobbes aktivt med å bekjempe rasisme i landet. Organisasjoner som jobber med dette får flere titalls millioner i støtte hvert år. (Ser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har fjernet innholdet eller flyttet det, etter at dette ble linket. Kan lese mer om tilskuddene og søke opp selv på linken til siden deres her over "tilskudd til frivillig virksomhet".)

Folk har rast, der de har sett mange innvandrere har fått fra staten, det en etnisk norsk som er kommet i økonomisk uføre av ulike grunner, bare kan drømme om. Alle norske førstegangsetablerere er slett ikke prisgitt rike og rause foreldre som hjelper seg økonomisk. Mange sliter økonomisk så det går på helsen løs. De vet ikke hvor de skal få penger fra til livsopphold lenger enn fra måned til måned, på stønadssatser som kun gir mulighet til å leve fra hånd til munn. Mange må utsette å oppsøke legehjelp, for de har ikke penger til verken reise, egenandel eller medisinene som blir foreskrevet. Etniske norske mennesker som har ramlet ned eller utenfor av ulike grunner må sloss med nebb og klør mot NAV for å få frigitt hjelp. Der de er nødt å knegå saksbehandlere så lenge de er avhengig av hjelp fra "velferden". Den velferd som folket selv har betalt inn! Velferden er innbetalte forsikringspenger fra folket i form av skatt. Men hvordan forvaltes disse forsikringspengene våre?


Betal din skatt med glede har vært kveeingen fra sosialistene gjennom alle år de har herjet med befolkningen, der de har begrunnet de høye skattene med velferden i landet. Dere sosialister som mener så godt om dere selv og egen styring; fortell meg hvem som nyter godt av denne velferden dere skryter sånn av! Hegnar omtaler SSBs tall, som taler for seg. Hvorfor har dere ikke presentert disse tall, og denne forskjellsbehandlingen for den norske befolkningen, så folk har fått se svindelen deres og hvordan dere diskriminerer eget etnisk norsk folk? Tre av ti som mottar sosialhjelp er innvandrere skriver NRK.

Jeg trenger ikke skrive mer om dette, tallene med de sosiale satsene som NAV i Alta bruker når de behandler saker og utbetaler penger til sine klienter i kommunen taler for seg.

Vi ser i utdrag av skriv over, at det ikke settes tak på boutgiftene. Hvor mange, og ikke minst HVEM leier ut til flyktninger, som kan kjøre opp husleier, og melke kommunen for skyhøye leieinntekter? Hvem er hushaiene som leier ut til flyktninger? Kan de være bekjente av ansatte innen NAV og derunder korrupsjon? For etniske norske så er det tak på hva sosialetaten dekker av boutgifter. En enslig kan for eksempel bli gitt beskjed om at denne er nødt å finne en leiebolig til makspris på 5000 kroner per måned. Men for flyktninger er det altså fritt frem!
Mener våre myndigheter med politikere i regjering og Storting at det er riktig å diskriminere det etniske norske folk på slik forkastelig måte? Er ikke alle mennesker like mye verdt og har krav på like mye hjelp når de trenger det? Nå er det på høy tid at de såkalte "folkevalgte" tar skjea i en annen hånd og viser annen handling!

Så lenge vi har en statsforvaltning som diskriminerer det etniske norske folk på slik forkastelig måte, så gir det en klar oppfordring til lovløshet i dette landet! Vi kan ikke ha kjeltringer i regjering og Storting, som rundstjeler den etniske befolkningen, og øser hemningsløst ut med rund hånd til alt som kan krype og gå av utenlandsk opprinnelse inn til landet!

NAV definerer flyktning slik:


"Flyktning - vanlig samlebegrep for alle som har flyktet fra hjemlandet, uavhengig av fluktårsak. I juridisk forstand en person som har fått innvilget politisk asyl."

Norge, landet der staten gir deg penger, og du slipper å jobbe så lenge du lever, bare du er utlending!

Kan opplyse at saken er sendt over til Ulf Leirstein (FrP) som har sendt den videre over til Helse- og Sosialkomitéen på Stortinget, som ble meg fortalt tatt hånd om straks.

Oppdatert, 23.03
Fikk tips om at det var samme praksis med diskriminering ved Skedsmo i 2003. Kan tro det også er journalister innom og leser dette stykket. Hvor er den gravende journalistikken som skal drive folkeopplysning? Hvor har dere vært i alle år, når det gjelder å dekke samfunnets bevegelser? Jeg kaster herved ballen til dere og ber dere gjøre jobben deres i statstøttede aviser. Sjekk opp med Skedsmo og praksisen ellers ved NAV-kontorer landet over. Det er deres plikt og legge kortene på bordet for befolkningen!

Det har vært etterlyst kilden:
http://www.alta.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/13005407d13005407o2e8c00/livsoppholdssatser-etter-sosialtjenesteloven.pdf

Alta kommune kommer med en oppklaring her, hvor de skriver det er en engangssum. Uansett er det ikke rettferdig. Hvorfor står det ikke nedtegnet at vanskeligstilte etnisk norske ikke får samme hjelp, om de ikke er i stand til å anskaffe seg slike "hvitevarer" på egen hånd? Nødhjelp bør være nødhjelp, samme hvilken nasjonalitet og hudfarge man har. Alta kommune skriver de burde formulerte vedtaktet tydeligere.
Les også lenger ned på siden her, om Arendal kommune som dekker sertifikat for flyktninger, men ikke for etniske vanskeligstilte nordmenn. Det er diskriminering av det etniske norske folk!

Andre tilskudd:
http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Integrering/Flyktninger/Tilskudd-til-flyktninger/

Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2013 (SSB)

Oppdatert, 24.03
I flere kommuner kan flyktninger få dekket store deler av kostnadene med å ta førerkort, skriverVG 29.06.12 Videre står det å lese at kommunestyret i Arendal vedtok i 2008 at begge forsørgere i flyktningefamilier kan få et tilskudd på inntil 30.000 per pers for å ta førerkort. Andre familiemedlemmer kan få 5000 hver som bidrag til førerkort. Denne velferden gjelder kun flyktninger i kommuene og ikke etnisk norske vanskeligstilte, som ikke har økonomi til å dekke sertifikatutgiftene selv. Det er ingen selvfølge at norske mennesker som vil ta sertifikat har noen til å øvelseskjøre med seg, og heller ikke har all ungdom foreldre med økonomi til å sponse sertifikatene deres. Er ikke dette diskriminering av det norske folk, hva er da diskriminering? Det skulle vært andre veien. Det ville vært skrevet "RASISME" på fremsiden av alle landets aviser. 

Ikke alle liker denne bloggen og det jeg skriver på nett. Slike liker ikke at folk får kjennskap til det som foregår bak ryggen på folk i dette landet, og forsøker seg på de verste svertekampanjer.
Slike nettroll er omtalt som psykopater av kvalifiserte synsere innen psykiatrien. Omtalt og linket til i en tidligere blogg av meg her. Anbefaler å lese gjennom det stykket og slå opp linkene i den. 


Man kan finne flere saker, der etnisk norske blir diskriminert av norske myndigheter.
Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe unna kildeskatten her i Norge. Slikt krav slipper norskpakistanere i Pakistan, som slipper unna. Lederen i den globale norske organisasjonen Emigrant 1, Jan Eiliv Mehus etterlyser likhetsprinsippet i norsk skattelov, i Nettavisen. Rettferdig? Nei ikke i hele tatt! Folk i Norge har all grunn til å reagere med harme over den diskriminering man blir utsatt for av den norske statsmakten.


I Trondheim kommer flyktninger og asylsøkere først i den kommunale boligkøen. Norske folk som har problemer med å skaffe bolig i det åpne markedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold, må belage seg på stadig lengre ventelister i det pressede kommunale boligtilbudet.


Hva er dette? Den lå ute på Facebook, hvor jeg tok en skjermdump.
Er den virkelig eller fiksert? Om dette medfølger riktighet, er ikke dette diskriminering av etnisk norske?
Hva ville skjedd om det stod i stillingannonsen:"etnisk norske prioriteres foran andre søkere ved.."?

Bedriften ville blitt politianmeldt for rasisme og blitt hengt ut i alle landets aviser.
Det var de rød-grønne som fikk gjennom dette, mens de herjet landet.

Flyktningebarn har førsterett til barnehageplass, skriver Barnehage.no
"– Alle i Lunner søker barnehageplass med samme utgangspunkt. Deretter har vi barnehageloven, med tilhørende forskrift, og kommunens vedtekter som peker på hvem som skal prioriteres. Barn med flyktningstatus tilhører gruppen med førsteprioritet, søsken er på fjerdeplass."

Oppdatert, 03.05

Også innen stat og kommune innførte Stoltenbergregjeringen kvotering, som diskriminerte etnisk norske:
Les hele teksten direkte fra kilden, som er Regjeringen, her.

Oppdatert, 02.07

Om etnisk norske som går på en eller annen form for NAV-stønad ser mulighet for å dra en tur ut av landet å besøke kjente og kjære blir trygden stanset, eller det blir trekk for de dager de er ut av landet. I den forbindelse rettet jeg en forespørsel til regjeringen og NAV om hvordan reglene var for våre nye landsmenn. Da vi stadig kan registrere at "innvandrere" kan reise på ferie til sine hjemland som de hevder de har måtte flykte fra av sikkerhetsmessige grunner. Her er svaret jeg fikk:(Signaturene på brevet stod på baksiden, så klippet de derfra ut og la de på før scanning, om noen journalister skulle føle seg kallet til å ta kontakt med noen av de i sakens anledning.)Behov for bil gjelder folk på bygda de fleste steder i landet, der bussforbindelser ikke er særlig gode. Bør ikke samme regler gjelde for etnisk norske, som ikke ser seg råd å ta sertifikat selv? Hvorfor forskjellsbehandle mennesker slik? Er man fattig er man fattig, uavhengig av hudfarge og nasjonalitet.

Oppdatert 03.09.14

Hvordan er det med tannbehandlingen til folk? Folk med dårlig økonomi har ikke råd å gå til tannlege, og må gå rundt med råttenstubb i munnen, mens asylsøkere får dekket all tannbehandling. Mange minstepensjonister har ikke råd å få ordnet tennene sine. Rettferdig? 

Les hele saken på Oppland Arbeiderblad her.

Ofte blir jeg meddelt opplysninger fra mennesker, etter at de har lest her på bloggen min. Her er en av de:"Under avsnittet om tannbehandling, kan du trygt ta med egenandelene til kjeveortoped. Den får kun utlendinger/flyktninger dekket. Har flere bekjente som har barn med behov for kjeveortopedisk behandling. Det ene barnet hadde såpass alvorlige behov, at uten kjeveortopedisk behandling, ville de blitt nødt å operere både under- og overkjeven i voksen alder, grunnet vansker med matinntak og taleferdigheter. Ungen var omtrent åtte-ni år da dette ble oppdaget. I Norge er det slik at tannbehandling er gratis til fylte 18 år. Og legetjenester/sykehustjenester er fritatt for egenandeler til fylte 16 år. Men når det gjelder kjeveortopedisk behandling, som ofte retter alvorlige feil med kjeve og munn (faktisk livsviktig for matinntak og også viktig for å lære å snakke) har Staten bestemt at pasientene verken kommer under lege- eller tannlegedefinisjon. Partiet på kroppen din fra rett under nesa og til under haka, er altså ikke en del av anatomien til norske pasienter. For denne delen av kroppen regnes ikke å tilhøre verken i lege- eller tannlegedelen av helsetjenestene her i landet. Derfor må foreldrene betale tusenvis av kroner i egenandel. Vi snakker minimum 20 000,- for en ganske ukomplisert tannregulering. Blir behandlingen mer avansert, blir det enda dyrere. I det tilfellet jeg nevnte lenger opp, har foreldrene betalt over 30 000,- i egenandeler så langt. Men ikke om du er utlending. Da får du alt dekket. Ekstremt urettferdig."


Litt på siden av, men likevel av betydning:
Avisene forteller oss i liten grad om den diskriminering som skjer mot etnisk norske i landet. Det burde vært førstesideoppslag, om avisene var der for befolkningen og drev folkeopplysning. En av tre har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle. To av fem mangler tillit til at mediene er frie og uavhengige av eierne og annonsører. Den sosialiststyrte pressen! De burde undersøke slike saker, heller enn å aktivt unnlate å sette søkelys på for å bygge opp under sosialistene og venstresidens styre og herjinger. Når avisene holder tilbake informasjon og har en politisk agenda i sin formidling av samfunnet, da har vi et alvorlig demokratisk problem i Norge!

Hele rapporten er linken til på Journalisten.no, her.

Tungvekteren av en journalist Hans-Wilhelm Steinfeld setter norske journalister kollektivt på potta for å levere "ukebladjournalistikk" og vissvass. Link til hans tordentale og referat fra den kan høres her.
Mens innvandrere som kommer hit til landet får alle rettigheter, blir etnisk norske landsmenn skjøvet til side og får ikke sosiale økonomiske goder som burde være en selvfølge, som statsborgere og skattebetalere gjennom et langt liv som norske.

Les hele saken på Namdals avis, hvor skjermdump er tatt fra.


Les hele saken på Altaposten her.

 Nå har Nettavisen tatt tak i saken og dekker den her.
Flere kommuner har ordninger hvor de gir startkapital gratis, og startlån så fattige og vanskeligstilte får kjøpe egen bolig. Ordningen skal først og fremst gjelde lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Ordningen er god, om den er rettferdig på slik måte at også etnisk norske vanskeligstilte får samme muligheter. Er det tilfellet? Aftenposten skriver at i Drammen kommune har 125 familier fått slik hjelp til å skaffe egen bolig. Det kunne vært interessant og sett nærmere på hvem som har fått slik lukrativ hjelp. Jeg unner folk den hjelpen, om det er slik at den også favner de etnisk norske i samme grad. Da er det et bra tiltak. Jeg synes ikke Aftenposten har belyst det godt nok.

Mens statsmakten i Norge deler ut med raus hånd til asylsøkere og innvandrere, så har vi mange som Runa, her i reportasjen på ABC-nyhetene, som må på fattighuset for å finne klær til de små barna sine. Mens innvandrere får ekstra bevilgninger til hobbyutstyr, så må flere som Runa holde barna hjemme fra skidag på skolen av den grunn hun ikke har penger til nødvendig utstyr for å være med. Vi betaler skatter og avgifter i bøtter og spann, for at denne statsmakta skal sørge for at mennesker i landet som ramler utenfor skal få hjelp og støtte så de kan være del av samfunnet.
Jeg kan kjenne på en dyp forakt for denne statsstyrelsen, det uavhengig av partier. De sitter der i Stortinget representert fra alle fargene og holder folk nede i dette landet! Må "Styggen" ta dere!

                  ****************************************************

Ny sak verdt å sette fokus på, med skjermdump fra Budstikka. Hvordan i himmelens navn kan mennesker som lever på NAV komme opp i så høye utbetalingsbeløp i hele tatt? Det finnes vel ikke en hvit etnisk norsk som kan få innvilget så høye beløp for støtte til livsopphold? Kvinnen som har stått for bedraget begrunner det med at hun har flere sønner som tygger Khat og trengte penger til det. Når en kvinne av utenlandsk opprinnelse kan lure NAV slik så er det ikke bare kvinnen som bør inn på teppet, men også de ansatte i NAV. Hvilke regelverk har de fulgt??

Hele saken kan leses på Budstikka her.
****************************************************

Sosialklienter i Norge, som har betalt skatt gjennom årrekker, selv og deres forfedre får tilskudd knapt til smør på skiva, som er kun til å overleve på. Mens flyktninger får integreringstilskudd tusenvis av kroner over per måned. Trenger ikke etnisk norske også hjelp for å integreres på nytt der de har ramlet ut av ulike årsaker? Den norske staten er blitt den etniske norske befolknings fiende, og jeg vil gå så langt som å påstå at statsmakten terroriserer den norske etniske befolkningen!

Skjermdump fra kommunesektorens organisasjon her

Krav, krav, krav ...
Mange norske familier lever i 3-4 roms blokkleiligheter rundt om i norske byer. Det er alminnelig norsk boligstandard. Mange norske familier har også store barneflokker. I dagens samfunn med skilsmisser som medfører mine og dine barn og felles barn så blir det ofte store barneflokker. Men man klager ikke, man innretter seg som best en kan, etter det ens jobb gir av inntekter og lommeboka finner forsvarlig. Hvem er de mennesker som kommer hit til landet og krever boliger som palass å regne for en nordmann, betalt av det vertsfolk som tar i mot og gir de gratis bolig og mat med mer? Mange norske mennesker bor i mugne sokler og i bofellesskap med andre, der de ikke har penger til egen bolig. Å komme til dekket bord, hva forventes når man kommer til Norge som flyktning?
Denne familien klager på at de må tørke klær rundt i hele huset blant annet. Med de tilskudd som en slik familie får, så skulle det være stort rom for å kjøpe en tørketrommel! De klager også over manglende skapplass til klær. Har man så mye klær og så stor garderobe at det er utfordringer å få de plassert som flyktning i Norge, så har man det kanskje for godt? Barnas leker som flyter i hagen er også et problem kan man lese. Har barn så mye leker at det "flyter" så er det kanskje ikke så synd i mennesker? Jeg synes denne familien skal holde kjeft, slutte å klage. Det er etniske norske mennesker som lever like trangbodd og verre, som er i fullt lønnet arbeid, og ikke har penger til større bolig. Det de samme menneskene som betaler for disse menneskenes bolig og livsopphold!
Komme til Norge og lage masse barn, for så å la den norske befolkning ta ansvar for å fø opp seg og sin familie. Har de blitt gitt informasjon om prevensjonsmidler?! Krav, krav, krav ...

Faksimilen er fra avisen Nordlys


Moss avis skriver om en eldre dame som blir kastet ut av den kommunale leiligheten hun har leid i 18 år, for den skal nå gå til flyktninger. (Faksimilen fra MA.)
Det er ikke kommunale boliger igjen til etnisk norske vanskeligstilte. I Arbeiderpartistyrte Trondheim er situasjonen prekær og håpløs. De fleste av disse boliger er reservert flyktninger og asylsøkere. 


Ett år etter er situasjonen like prekær:

Skal flyktninger få, må alle få, sier Werner Enoksen (FrP) til Folkebladet.no. Jeg er fullstendig enig med Enoksen!

Faksimile fra Folkebladet.no
********************************************************************

Flyktninger får mer i alderspensjon enn etnisk norske:
"Den som har status som flyktning etter bestemmelsen her, har rett til full grunnpensjon og fullt særtillegg uten hensyn til opptjent trygdetid, se § § 3-2 og 3-3 sjuende ledd . Videre skal flyktningers tilleggspensjon beregnes med overkompensasjon, se § 3-9." - kan man lese på NAVs rundskriv.


Det er mange etnisk norske som har levd og jobbet deltid i landet, noen har ikke hatt helse til å jobbe så mye at de har greit å jobbe opp pensjon med noen særtillegg. Er det rettferdig at de skal diskrimineres og ytes mindre pensjoner enn flyktninger som kommer til landet? Mener politikere i partikratiet at det er grei behandling av eget etnisk norsk folk?


Til sammenligning:


Rettferdig? Skal det være slik i et land der man forfekter at alle er like mye verdt? Det er lite samsvar mellom ord og handling hos de som kaller seg folkevalgte politikere. Slikt skaper ugreie forhold mellom etnisk norske og innvandrere, og staten legger opp til det. På den andre siden så oppretter de utvalg for å motvirke mobbing og rasisme, der de selv er de som legger opp til en ugrei utvikling mellom gruppene av mennesker. Hva er det politikerne vil med disse konfliktskapende reglene?
Endel vet det allerede, men ser du som leser konfliktbildet, og målet med det?

         ********************************************************************
"Det er Utlendingsdirektoratet som forvalter denne politikerstyrte ordningen som varierer veldig fra land til land. I følge direktoratets hjemmeside vil for eksempel en irakisk familie på fem kunne få opp til 330.000 kroner i hjemreisestøtte, mens en familie fra Eritrea maksimalt 95.000 kroner." - skriver Jan Petter Sissner på sin blogg 07.08.15


Han legger ved en smørbrødliste over beløp som utlendingsdirektoratet har offentliggjort skriver han, hva gjelder folk fra Afghanistan ved hjemsendelsesvedtak:


Faksimile fra finansnestor Jan Petter Sissners blogg

Betal din skatt med glede!
             ********************************************************************

"Flyktninger kan etter søknad få familieinnvandring for ektefelle, samboer, mindreårige barn, og i noen tilfeller foreldre. Det er ingen krav til inntekt for personer som har fått innvilget asyl, dersom de søker innen ett år etter innvilget oppholdstillatelse." - skriver Telemarkavisa

- Mens en nordmann må dokumentere at denne kan forsørge en kone han har giftet seg med i utlandet.

           ********************************************************************


Skjermdump fra NRK her.
"– Ordninga til Husbanken er slik at det blir gitt tilskot på inntil 40 prosent til bygging av desse bustadene. Dei 60 prosentane som då står att, må lånefinansierast på vanleg måte. Men med hjelp av husleiga som bebuarane skal betale, går dette i null."

****************************************************************
****************************************************

"Det er ikke pengene, materialismen eller luksusen vi er ute etter, det er likhet, tilhørighet og rettferdig behandling av våre egne landsmenn, dette handler om." -skriver Jan Inge Iversen. Et stykke jeg anbefaler å lese, og ikke minst dele. 

*****************************************************

Debatten går, om flyktninger skal være nødt å selge unna verdier for å få sosialhjelp av den norske velferden. Min mening kan dere lese her: Klart de skal! Etnisk norske må også selge unna det man ikke trenger for å få sosialhjelp.

******************************************************

Røde kors har mottatt en million kroner, og nå mangler de bare frivillige. skriver NRK
Hvem blir betalt av den millionen, når de som øvelseskjører skal gjøre det frivillig?
Finnes det norske barn som ikke får en slik mulighet, som ikke har bekjente som kan bistå med øvelseskjøring. Fattige foreldre som ikke har råd å leie inn noen som har bil til å hjelpe tenåringen?
Line Holen blir sendt på NAV-tiltak til NAV-tiltak, men får ikke jobb, for hun har ikke råd å ta sertifikat. Hun får ikke hjelp, så hun får mulighet til å greie seg selv. Hun som småbarnsmor blir satt til å spa grus for 13.000 kroner i månedslønn. Det mens friske sterke "oktoberbarn" (Les: menn) går ledig og mottar trygd.
Her må man ta skjermdumper for slike artikler har en tendens til å fjernet fra mainstream-media (MSM)
Så lenge den ligger ute så er link til artikkelen her.
(https://www.p4.no/kommuner-sponser-flyktninger-med-30000-kroner-til-forerkort/artikkel/648631/)


**************************************************

Faksimile fra TV2.NO. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Flyktninger kan søke tilskudd om å ta førerkort for en eller flere familiemedlemmer. Mange kommuner har dårlig busstilbud og de trenger bil for å komme seg rundt. Politikerne mener det gir bedre integrering. Begge forsørgerne kan få inntil 30.000 kroner hver for å ta lappen. Øvrige familiemedlemmer kan få inntil 5000 kroner hver. 
Flyktningene kan også få inntil 30.000 kroner i rentefritt lån om de vil kjøpe seg bil. Saken kan leses også på Fædrelandsvennen her.

- Om dette ikke er rasisme, hva er da rasisme? Det bor mange etnisk norske med dårlig økonomi i grisgrendte strøk også. De får ikke slike tilskudd. Norske sosialklienter må dokumentere at de trenger bil i jobbrelatert arbeid, for å få beholde denne, om de søker økonomisk hjelp. Norske folk må selge bilen for å få penger til mat, om så ikke kan dokumenteres.

Betal din skatt med glede...

***************************************************

Siden år 2000 har antallet utenlandsstudenter i Norge økt med 268 prosent fra drøyt 6.000 til over 23.000. I dag utgjør de om lag 10 prosent av alle studenter i Norge. Likevel stikker utenlandsstudentene av med de fleste studentboligene fordi de har boliggaranti og forrang foran norske studenter, - skriver Fredrik Solvang på nrk.no 26.10.16

Faksimile fra nrk.no

***********************************************************

Melhus kommune i Sør-Trøndelag gir startlån til flyktninger. Det kan man lese i en stillingsannonse der de søker veileder for flyktninger. Vanskeligstilte lokale innbyggere får ikke startlån. De henvises til sosialhjelp og det private boligmarkedet, for de kommunale boligene er reservert flyktninger. Har man som etnisk norsk innestående depositum på private leieleiligheter, blir man tvunget av NAV til å frigjøre det, der Melhus kommune går inn og gir husleiegaranti i stedet. De etnisk norske vanskeligstilte tvinges til å bruke de pengene på mat og strømregninger og andre livsnødvendige utgifter, ellers nektes sosialhjelp. At vanskeligstilte har brukt kredittlån for å betale inn depositum tas ikke hensyn til. Slik settes etnisk norske i Melhus kommune i råtten gjeld til kredittselskap med skyhøy rente, for å kunne ha mat på bordet.


***********************************************

I Arbeiderpartistyrte Skedsmo kommune forskjellsbehandler kommunen flyktninger og etnisk norske økonomisk vanskeligstilte. Sosialkontoret der aksepterer høyere husleiekostnader for flyktninger enn etnisk norske. Romerikets blad skrev først om saken. Det fører til at flyktninger kan leie de nyeste og beste boligene. Etnisk norske folk må finne seg i å ta til takke med de dårligste boligene, ofte mugne sokkel-leiligheter som gjør de syke å bo og leve i, for de kommunale og bedre boligene går til flyktninger og asylsøkere. Dette stiller vel i samme kategori diskriminering som denne bloggen innledningsvis startet med, fra Alta kommune, som forøvrig også er Arbeiderpartistyrt. Det er ønskelig at det blir gjort en gjennomgang med redegjørelse for slik praksis, fra alle kommunene i Norge. Finnes der stortingspolitikere med minimum av anstendighet og rettferdighetssans så rydder det opp i dette svineriet!

Faksimile fra Nettavisen.no

FRP ba Fylkesmannen se på lovligheten av denne diskrimineringen, og Fylkesmannen konkluderer med at vedtaket som AP, H, V, KrF og FRBBL gjorde i kommunestyret, som tillot forskjellsbehandlingen av flyktninger og etnisk norske vanskeligstilte, ikke lovlig. 
«Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig», skriver Fylkesmannen, ifølge avisen.

Politikerne Skedsmo kommune som stod bak vedtaket burde vært hundjaget ut av kommunestyret, for evig og alltid! Deres vurderingsevne er så bak mål at man kan ikke betegne de som kompetente til å sitte i et kommunestyre, slik de herser med innbyggerne. Ordfører i Skedsmo som står bak denne rasismen og forskjellsbehandlingen er Ole Jacob Flæten (AP) - Merk dere: Arbeiderpartiet!

Faksimile fra Nettavisen.no


**************************************************
Nå har norsk domstol begynt å dømme etter eget forgodtbefinnende med et parallelt lovverk for innvandrere. Man slipper nå unna straff for voldtekter om man kommer fra land med kulturer der det er fritt frem med overgrep på jenter og kvinner. Les mer om saken på ABC-nyhetene her.


**************************************************

(https://www.abcnyheter.no/livet/helse/2017/08/11/195323709/har-du-rett-pa-refusjon-fra-tannlegen)
Sist der i en punktliste står det "Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Hvorfor skriver ikke ABC-nyhetene hvem disse andre grupper er? Vil de ikke at det etniske norske folk skal bli klar over diskrimineringen de holder på med, ved å gi gratis tannlegebehandling til samlepotten "flyktninger", og nekte samme gratis tannlegebehandling til etnisk norske vanskeligstilte?
Nå er det snart stortingsvalg igjen. Sjakalene som sitter der i Stortinget og grafser til seg selv med begge hender av folkets penger og begunstiger seg selv grenseløst, hundser den etniske befolkningen på måter som burde kvalifisere til klappjakt.
********************************************************

Saken kan leses i Dagsavisen her.
Legger ut adressen, da endel saker blir flyttet på, eller fjernet iblant.
http://www.dagsavisen.no/innenriks/spiser-middag-en-dag-i-uka-1.1012547

"De som har det verst økonomisk og sosialt, er enslig uføre. I arbeidet med denne saken har Dagsavisen snakket med flere som ønsker å være anonyme av ulike årsaker.
– Det er ikke mulig å leve av minstesatsen som enslig ufør. Du får ikke lån i banken. Tar jeg meg råd til å gå på kino eller kafé, vet jeg at det går hardt utover matbudsjettet. Det blir mest knekkebrød, pasta og nudler, forteller en kvinne i midten av 30-årene, som bor i Oslo.
– Jeg kjenner mange som ikke kan gå til tannlegen eller lar være å hente ut livsviktige medisiner fordi de ikke har noen ting igjen, legger hun til."


- Slik må etnisk norske mennesker leve, der forfedre har vært avkrevd skatter og avgifter i bøtter og spann, gjennom generasjoner. Jeg er så sint på dere politikere som er ansvarlig for at folk lever slik at hat blir ikke lenger dekkende ord. Må høyere makter gi dere alt av pinsler dere fortjener for all de pinsler og urett dere har voldt de som sitter nederst ved bordet her i samfunnet. Mange som enda ikke har nådd bordkanten! - Så forventer de samme politikere at alle etnisk norske skal vise hjertevarme og gi skjorta si til velferdsmigranter, som har tatt seg til landet på løgn og bedrag, med bagene full av gull som medgift?! Alle dere hyklere av medmennesker som fremstår som "Lysets engler", dere kan begynne å se over til naboen, og prøve å rekke ut en hånd der! Men dere falske mennesker, kommer vel ikke i avisene da, og får påsatt en offentlig glorie!

*******************************************

Faksimile fra abcnyhetene.no, hvor saken kan leses.
"For seks år siden flyttet han ut til Nesodden i Akershus, en times reisevei fra Oslo. En periode bodde han i et gammelt fjøs, uten strøm og vann. I mai flyttet han til en sommerhytte der han får bo billig imens eierne venter på tillatelse til å rive. Hytta er ikke vinterisolert, og om en knapp måned stenges vannet."
Når staten ved kommuner driver etnisk norske slik ut av alminnelig bosted, så har ikke dere politikere gjort jobben deres. Nå må dere sørge for å få opp nok kommunale boliger, som også kommer etnisk norske økonomisk vanskeligstilte til gode. Det er derfor vi betaler skatter og avgifter her i landet. Kan dere ha samvittighet til å kreve skatt av mennesker i slik situasjon, for å bære fellesskapets kostnader, der folk i slike situasjoner blir stengt ut av det samme fellesskap de skal være med å finansiere, der de som nyter godt av pengene, velter seg i velstand selv. Se på dere politikere, dere er så overspiste av livets goder på folkets regning, at dere greier knapt snart å presse dere ned mellom stortingsstolenes armlener. Hva med å dele? I det minste jobbe for de som knapt har til smør på skiva? Kan dere stortingspolitikere og kommunepolitikere sove godt om natten i vissheten om at dere gjør en så dårlig jobb for befolkningen? Hvem kan dere stå opp for, om dere ikke vil og kan stå opp for de med minst, og mest sårbare? Dere kaller dere politikere...*******************************************

Rådmannen i Arendal vil gi gratis busskort til flyktninger i kommunen. Det får stortingsrepresentant for FrP, Åshild Bruun Gundersen til å reagere, skriver Agderposten.
Gundersen mener dette er grov forskjellsbehandling.
*********************************************************

Det er mange økonomisk vanskeligstilte etnisk norske også her i landet. Disse må stå bakerst i køen hva gjelder kommunale boliger. Der er døren stengt for de fleste. Sjelden får de annen hjelp til å skaffe seg bolig også, fra den offentlige velferden, som ser ut til å gjelde bare flyktninger og narkomane her i landet. Andre grupper faller mellom alle stoler innen "velferden", man betaler inn skatter og avgifter i bøtter og spann til. Hva leverer lenger staten til egne etniske innbyggere for skatten man betaler inn? Det er ikke mye! Det er ikke samsvar lenger i det regnskapet.
Hvorfor ser ikke Finn.no disse etnisk fattige norske som er i nød? Hvor er alle disse hjertegode mennesker som står frem i aviser som godhetens apostler, som overser de vanskeligstilte av eget folk? De får kanskje ikke ansiktene sine i media med å hjelpe de, med offentlig påsatt glorie?

**************************************

Etnisk norske vanskeligstilte borgere blir tilbudt telt fra NAV, der kommunale boliger er forbeholdt og prioritert velferdsimmigranter og flyktninger. Dette i år 2018.


Hele saken kan leses på Document.no her.


Hele saken kan leses på Aftenposten her, som skjermdump er tatt fra.

År 2013 utenfor Hammerfest, 

 - 63 år gamle Wiggo måtte bo i telt i flere år, i påvente kommunal bolig.

"Når reporteren spør om hva når vinteren kommer, forteller han at han har vært i kontakt med Nav og at han har søknad på kommunal bolig inne.
– Etter å ha ventet i flere år på bolig, regner jeg med at jeg står ganske høyt oppe på listen. Så det er ikke så farlig, sier han selv. Tidligere har han fått tilbud om leilighet i 16-mannsboligen, men dit tør han ikke flytte."

Hele saken kan leses her: https://www.ifinnmark.no/nyheter/her-bodde-wiggo-63-i-telt/s/1-47-6906819 
 **********************************************

Etter fremlegg av det nye statsbudsjettet, 07.10.19, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) på sin Facebookvegg: 
"Vi foreslår nå å heve botidskravet for rett til folketrygdens ytelser fra 3-5 år, og fjerne dagens særrettigheter for flyktninger som gir dem bedre rettigheter enn for andre. Nå blir de sidestilt med andre med lange utenlandsopphold bak seg. Dette et både rimelig og rettferdig." 
- Her kommer det tydelig frem at flyktninger, har hatt særrettigheter som har gitt de bedre rettigheter enn andre folk her i landet. Noe forkjemperne for den politisk korrekte vedtatte meningsbærende sannhet har benektet. Et samfunn bygd på løgn og fanteri. Der rett er blitt galt, og galt er blitt rett. - Som utdrag fra George Orwell 1984. 

Saken kan leses her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4qGEbV/budsjettet-unngaar-pensjons-sjokk-for-flyktninger
*********************************************Den ligger på Youtube. Skulle linken blir fjernet så finner du den ved å søke der på "Government Explained".


Siden vil oppdateres etterhvert som jeg kommer over nye tilfeller av diskriminering av etnisk norske.Per 07.10.19 har denne bloggen "Hvem skaper rasisme i landet" hatt 663.998 treff.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.