30 juni 2015

Kartlegging av barn i skolen

Hilde Traavik er dosent i norsk ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. Hun leverer en veldig god kronikk med spørsmål til politikere, i Bergens Tidende 29.06.15, som handler om kartlegging av barn i skolen og sløsing med ressurser.Traavik bruker lille Edvard som eksempel:
"Edvard er to år og ti måneder, og er tidlig språklig utviklet. Han har kunnet navnet på de fleste fargene i snart et år, han har klart å uttale den vanskelige kj-lyden enda lenger, og han kan formulere setninger som «Når du går, farmor, da blir jeg lei meg»."

Den lille gutten har gått i en god privat barnehage. I den private barnehagen brukte de ikke TRAS (Tidlig Registrering Av Språkvansker) på alle barna, men bruker det når de er i tvil om barnas språkutvikling. Når man har utdannede pedagoger i skolen, så mener også jeg at de må være skikket nok til å vurdere dette uten byråkratiets måleskjema. Full støtte herfra til Hilde Traavik!
Til høsten begynner lille Edvard i en ny, kommunal barnehage. Der testes alle barna om foreldrene ikke reserverer seg.
"Foreldre kan reservere seg mot at barna deres skal kartlegges. Det mener jeg de bør gjøre." - skriver Hilde Traavik. 
På grunn av byråkratenes krav til målinger av barna, så får pedagogene i skolen mindre tid til å gi ekstra språkstimulering til de barna som trenger det, da lærerne må bruke dyrebar tid på å tilfredsstille byråkratenes måle og skjemavelde. Jeg har selv sett det i skolen. Dyrebar undervisningstid blir sløst bort på dette tullet, for å tilfredsstille Kunnskapsdepartementet. Tid som kunne vært og burde vært brukt på elevene.

Hun avslutter kronikken med å spørre hvorfor politikerne pålegger lærere i barnehage og skole å gjennomføre denne massekartleggingen? For hun vil så gjerne ha et godt svar fra politikere fra ulike partier på dette spørsmålet, for hun forstår det ikke - enda hun har bak seg tredve år som lærer på barnetrinnet og femten år som underviser i lese- og skriveopplæring for fremtidige lærere.


Jeg anbefaler alle å lese hele kronikken Hilde Traavik skriver i Bergens Tidende.


Kommentarfelt under slike kronikker er ofte interessant lese.
I dette vil jeg trekke frem spesielt Norulv Øvrebottens kommentar til kronikken. Gjengitt i sin helhet her med Øvrebottens tillatelse:


"Godt spørsmål - fjern byråkratene som svarer
Politikere i Norge er ikke i stand til å svare på kloke spørsmål. De vet ikke en gang hva som foregår på grunnplanet. Hvor det snart er så mange tester, undersøkelser og forespørsler ovenfra, at offentlig ansatte har hendene fulle med å fylle ut dokumenter istedenfor å gjøre hva de skulle ha gjort.
Det dukker stadig opp flere direktorater. Som legger seg opp i hva forstandige folk holder på med. Særlig ansatte innen skole og helse er ille plaget. Alle blir fratatt motivasjonen av all rapporteringen.
Husk at stortingsrepresentanter blir yngre og yngre, og mange av dem drømmer om å skaffe seg nok yrkeserfaring fra nasjonalforsamlingen til at de kan bli rådgivere innen kommunikasjon for ledelsen i for eksempel Utdanningsdirektoratet eller liknende steder. Eller å skaffe seg en god betalt jobb innen den store floraen av statsfinansiert veldedighet i hovedstaden. De er alle mer eller mindre like og flokker seg sammen i hva som nå er blitt et politisk kartell. Hvor nye tanker har liten mulighet til å slippe inn.
Å spørre rikspolitikere om noe som helst har ikke noe for seg. For de kan ingenting. De bare later som. Så det blir byråkratiet som må svare. Det er også en form for sysselsetting. For byråkrater bruker mange dager på å svare. Selv på de enkleste spørsmål.
Den legendariske svenske industrilederen Percy Barnevik mislikte sterkt morselskap i konserner. De bare la seg opp i hva datterselskapene drev med, mente han, og de klusset alt til med sine stadige krav om rapporter og dokumentasjon. Som toppsjef gikk Percy Barnevik derfor drastisk fram på 80 og 90-tallet.
Da Barnevik tok over som konsernsjef i industriselskapet ABB i Sveits, tok han straks fram den store kniven og skar administrasjonen til beinet. Så den ikke skulle ødelegge for dem som skapte verdiene i selskapet. Fra før ledet han Asea like effektivt.
Med stor tillit til de ansatte på gulvet og de enkelte foretak, og med store kutt i byråkrati og papirvelde i morselskapene, økte aksjekursene i Asea og ABB med gjennomsnittlig 30 % i året i sytten år. Alt ble mer produktivt og lønnsomt. Dette var arbeidsplasser som folk likte.
Percy Barnevik var aldri en leder som satte sitt lys under en skjeppe. "Jag vill forandra världen" var tittelen på selvbiografien hans fra 2011.
Norge trenger også noen som vil forandre verden. Om ikke annet bare en liten del av den. For her til lands har det offentlige byråkratiet sporet fullstendig av, og det arbeider altfor ofte mot sin egen eksistensberettigelse. Det gjør mer skade enn gavn.
Hva skal vi med Utdanningsdirektoratet? Eller Politidirektoratet? Eller mange av de andre direktoratene?
Alle sammen skulle under en handlekraftig ledelse ha vært strøket fra statens organisasjonskart. De er dårlig ledet, har samlet en hel haug av middelmådige ansatte som ikke aner hvor skoen trykker, og gjør livet vanskelig for ellers høyt motiverte og dyktige ansatte som skal løse de daglige oppgavene ute i felten. Som er formålet for hvorfor de er til.
Edvard er altså to år og ti måneder, og han kan allerede formulere en såpass vanskelig setning som : «Når du går, farmor, da blir jeg lei meg». Likevel skal han kartlegges.
Hvem i ledelsen av et direktorat i Norge er i stand til å formulere noe liknende uten å måtte ha hjelp fra en dyr rådgiver innen kommunikasjon? La oss kartlegge det. Jeg tror ikke det er så veldig mange.
Så hva skal vi med dem? De gjør jo bare livet vanskeligere for alle som må ha noe med dem å gjøre."

Jeg kan vel i stor grad si meg enig i også Øvrebottens betraktninger om rikets tilstand på det byråkratiske feltet. Etter mitt syn har vi politikere som aldri burde vært politikere med makt da jeg ikke kan se de har noe å bidra med til befolkningen, og folk ute i næringslivet som burde skiftet plass med disse kunnskapsløse som må leie konsulenter for det minste forfatterskap. Men hvordan samfunnet da ville sett ut, om disse skulle gjort håndfast arbeid som de var nødt å levere på, det kan man bare spekulere om...Hva livnærer politikere seg med av aktiv arbeidsinnsats?

Har stortingsrepresentanter stortingslønn mens de flyr rundt i landet og sykler?
På slikt "tråkkearbeid" skal de bevilges stortingspensjoner til det flerdobbelte av vanlig arbeidsfolk etter 12 år i Stortinget? Sykling som dette skal man bruke fritiden sin på! Det er da vel folk rundt i kommunene som bør kunne levere rapporter om fremkommelighet på trampsykkel rundt om, uten at disse partypolitikerne på toppen skal fly rundt i kommuner og late som de jobber. Hva er verdien på det arbeidet?

Jeg vil mene at Norge er mer tjent med å ha en real diktator til å styre landet fremfor disse nissene som i dag har inntatt Stortinget og bevilger seg skyhøye lønninger for å utrette ingen ting, annet enn ugang. Jeg forventer noe av folk som sitter på Stortinget. Norges øverste maktorgan etter kongen (om da denne har noe han skulle ha sagt lenger her i landet, annet enn nyttårstalen). Når man kommer til Stortinget bør man ha tilegnet seg så stor kunnskap på mange felt at man kan øse av denne til befolkningen, ikke sitte på trampsykkel og sykle seg gjennom solskinn og regn og koseprate med folk.
Har ikke politikere bedre fóre, så send de på alders og sykehjem, så de kan underholde ensomme eldre heller, så gjør de vertfall noe nyttig for samfunnet.

Les også:

21 juni 2015

Hvor er pengene til befolkningen i Norge?

Glenn Beck fra Fox News forklarer Federal Reserve Bank-systemet. Hele bankvesenet er bygget på svindel. Elektroniske pengetall uten reell verdi. De renter man betaler på lån, som samles inn av bankene, som videre går inn i Norges bank tar svindlerne og fører videre til Federal reservebank.


Ingen mennesker foruten disse kartell-medlemmene har innsyn. Så hvor er pengene til den norske befolkningen?
Våre stortingsmedlemmer, eller vi kan ikke kalle de våre, for de handler ikke i folkets interesser lenger- solgte vår gullbeholdning på åpent gullmarked i London til hemmelig oppkjøper til spottpris, og har således gitt vekk det som er av reelle verdier i dette landet. Stortinget har et alvorlig forklaringsproblem. Det er det norske folks verdier, vi skal da vite hvem som kjøper eller blir gitt vårt eget gull!
Hvem var disse hemmelige oppkjøperne som kjeltringene i norsk Storting har samarbeidet med og holder skjult for befolkningen? Hvor mye er hver og en av stortingspolitikerne kjent med av dette? Man får vel ikke plass lenger i regjeringer og Storting om man ikke har kjeltring i blodet?
Federal Reserve Bank kreaterer penger ut av ingen ting. Det som kommer fra ingen ting vil før eller siden gå tilbake til ingen ting. Gull og sølv kan man ikke gjøre verdiløst!

Når man spør om hvor pengene til befolkningen er, så får man til svar: "Dette er så komplisert for folk å vite." 
Så til kjeltringene i norsk Storting og Norges Bank: Hvor i dette bankhelvete er pengene til den norske befolkningen??!

Da Federal Reserve Bank ble opprettet hadde de ikke penger å starte med. Det var en stor bløff! "Pengene" skulle beskytte folk mot bankers fall og kriminalitet.
Visjonen til Federal Bank Reserves' bakmenn er ikke rikdom, de har allerede langt mer enn de noen gang kan bruke opp. Visjonen er å kontrollere politikken og kontrollere verden. De kontrollerer ledere, som får "flokken" til å følge etter.
De printer ikke penger lenger, de bare digitaliserer dem.

Glenn Beck fikk sparken fra Fox News etter å ha satt fokus på dette. Å synliggjøre svinmakta koster.
Se på partikratiet i Norge. Hvem jobber de for? Det er da ikke deg og meg lenger! Der de tyner penger ut av befolkningen, girer prisene på boliger til himmels, så folk og kommuner er mer gjeldstynget enn noen gang før i norsk historie. Gjort til gjeldsslaver av finansmafiaen, med stortingspolitikernes hjelp. Stadig finner de på nye skatter og avgifter å tvangsinndrive fra folket som betaler lønningene deres. Penger de fører videre til dette bank-kartellet.

Ta dere tid å se informasjonen som ligger i opptaket under, der Glenn Beck fra Fox News forklarer Federal Reserve Bank-systemet:

https://www.youtube.com/watch?v=3b64s0NAO10

Slutt å betal skatt i den grad det er mulig og gjør handel med andre midler enn penger! Våre skattepenger går ikke tilbake til fellesskapet her i Norge! Ei heller til nødlidende mennesker!