23 februar 2010

Offer under maktens tyranni.

I dag sier FrP byråd Sylvi Listhaug til ABCnyhetene at hun mener omgivelsene må få beskjed om at det det er en voldtektsforbryter i området. Hun mener det kan henges opp plakater og at media melder fra om dette. Hensynet til samfunnet må veier tyngre enn anonymiteten til gjerningsmannen mener hun videre. Flere er uenig i dette, bl.a. advokatforeningen og voldtektsofrenes egen organisasjon. Da kan man spørre, hvem i voldtektsofrenes organisasjon har uttalt seg om dette? Det skulle vel aldri være noen arbeiderpartimennesker nok en gang, som tar ord fra egen munn uten i hele tatt undersøkt hva ofrene mener? Jeg tror mange voldtektsoffer gjerne så sin overgriper hengt opp så andre kvinner ble advart mot samme skjebne. Det kunne være interessant og sett en spørreundersøkelse rettet mot ofrene som besvarte dette selv. Tør noen gå for ærlige undersøkelser i dag, og stå opp for det folk selv vil i dette samfunnet? Arbeiderpartipolitikere ser kun egne holdninger i maktrusen, og er både blind og døv for almuen og ofrene, her som i øvrig problemstillinger og politikk i det norske samfunn. Offer under maktens tyranni...

21 februar 2010

Betraktninger rundt karikaturtegninger

Om den muslimske del av befolkningen ikke har lov å ha bilder av sin Mohammed, hvordan vet de da hvordan han ser ut, og at det er denne Guden deres som er karikert? Nå har vel de fleste muslimske guttebarn navnet Mohammed i navnet sitt, små unger som det renner snørr av, som leker ute i sand og gjørme og skitner seg skikkelig til. Er ikke det et hån av Guden deres? Fremstille Mohammed som en krypende skitten, snørrete guttunge, som eter sand og skitt?
For folk i Europa så er vel de bilder som er fremstilt som karikaturer mer en tegning av en radikal fanatisk muslim, som helt har mistet bakkekontakt for menneskelige verdier, der de fyrer seg opp som selvmordsbombere i kampen de fører i terrorismen rundt om i verden. Disse tegningene er etter mitt syn en unnskyldning de bruker for å skape bråk, markere seg og true frem voldelige handlinger.
Derfra til vår Jesus. Hvem vet om Jesus var homofil? Han hadde vel ikke barn? Nå har ikke jeg finlest bibelen fra perm til perm, - mulig ligger det mer der som jeg ikke har fått med. Hvem vet hvordan Jesus ser ut? Det var vel ikke fotoapparat på den tiden? Han blir tegnet som en helt ordinær østens mann med glorie over hodet, eller tornekrans. Om noen har lyst å tegne karikatur av han, så fritt frem. Gode tegninger er alltid en fryd for øyet! Hvor mange politikere har ikke blitt tegnet karikatur av i årenes løp? Mange rent hetsende. Dette er det levende mennesker som må tåle, - noe de gjør. Men en avdød, som noen mennesker innbiller seg å vite hvordan har sett ut, da skal det brennes, drepes og oppfordres til vold. I mine øyne er dette gale mennesker som burde vært beskyttet mot seg selv. Har man ikke mer samvittighet overfor levende mennesker, så er man ikke verdig noen Guds beskyttelse og tilgivelse.

20 februar 2010

Burka er helsefarlig plagg i Norge

Burka er ikke bra for kvinner! Slett ikke for kroppen, da dette fandens plagg hindrer solen i å nå kroppen til kvinnene som bruker dette plagget! Her i Norge har vi så lite sol at kroppen trenger den solen som er, vel og merke i moderate mengder når solen er på det sterkeste. Når solen treffer huden, dannes D-vitaminer i kroppen. De burkakledde kvinnene mister den vitamininnsprøytingen fra naturens kilde. Vitamin D er nødvendig for normal beinmetabolisme. Alvorlig vitamin D-mangel kan føre til skader på skjelettet, som rakitt hos barn og osteomalasi (oppbløtning av knoklene) hos voksne. Vitamin D-mangel er en risikofaktor for osteoporose og brudd.
For en kvinnes sjel er heller ikke burka bra. Kvinner har behov og godt av å bli sett og beundret, både av menn, kvinner og barn, og stå frem som forbilder på frihet og kjønn.
Dekk til de onde muslimske menns øyne heller, -som ikke tåler å se en frisk sunn kvinnekropp! Muslimske menn som blir til tullinger av å se en kvinnes hud, har ingen ting i Norge eller vestlige samfunn å gjøre. Slikt vrangsyn hos gale menn, hører ikke hjemme her i vår kultur. Send de tilbake til jordhulene de kommer fra!

18 februar 2010

Fosterbarn nektes stipend og studielån i Statens lånekasse

En gutt nektes lån til høyere utdanning Statens lånekasse. Han er over 18 år men bor fremdeles i fosterhjem som et ledd i ettervernet. "Alle skal med" var Stoltenbergs kamprop under valgkampen. Er det dette som er virkemidlet for nettopp å få de svakeste og som trenger lån mest, med? Vi har også barn over 18 år som ikke lenger får bo hos sine foreldre. Foreldrene anser seg ferdig med forsørgerplikten. Disse stakkars ungene får heller ikke stipend og lån om de flytter for seg selv innenfor radiusen som statens organ har satt for akseptabel avstand fra foreldrene. Skjønner ikke Stoltenberg, eller noen i dette akademiske partiet at alle barn ikke er prisgitt foreldre som følger de helt i mål? Har ikke APs folk lest aviser de siste år, og fått med seg statisikken over alle fattige barn i Norge? Når barn er fattige, så er også foreldre gjerne fattig, om ikke alltid på penger. Alle foreldre er ikke gode foreldre. Alle barn og studenter bør få rettmessig stipend og lån av statens lånekasse for å komme i mål med sine studier. Nå har ikke Stoltenberg vært mer enn en gang i Stortinget siden 2.desember. Det er på tide denne statsministeren retter nesen inn i eget land, fremfor å sleike det store utland i jobben for å skaffe seg en aktet stilling i FN. Enda er du ansatt for å gjøre en jobb for Norge. Nå bør statsministeren gjøre noe for å rettferdiggjøre seg lønnen han mottar fra det norske folk! Det er en skam!! Og dette kaller du Velstandsnorge?!
Jeg blir kvalm av dette hykleriet!

16 februar 2010

Politifolk på "laksefiske"?

På nyhetene i kveld så ble det opplyst at politiet hadde spanere ute i feltet som fakket kjeltringer som har stått for grove forbrytelser. Disse ble bragt inn til politikamrene. Dessverre var fengslene fulle så det var ikke plass til disse kjeltringer som det var nedlagt masse politiressurser i for å hente inn. Av den grunn måtte de slippes løs igjen. Politiet ble så sendt ut igjen, for å fakke de på nytt, gang på gang.
Dette kan jo minne sterkt om sportsfiske, hvor fiskeren vader elvene og henter inn laks på kroken, studerer fisken for så å hive den ut igjen. Er politiets spanerarbeid blitt en sport innad i politiet, en egen gren, med konkurranse mellom de ulike politidistrikt i landet?
Nå har det vært oppe til debatt mange ganger de siste år om manglende ressurser i politiet. Det er ikke nok politifolk til å gjøre jobbene. Dette kan da umulig stemme så lenge de bruker politifolk til å fly ute på strøket og fakke samme kjeltringer gang på gang i slik sportsånd? I Trondheim har de vært ivrige på å fange mannfolk med buksa nede, i jakt på horekunder. Som borger er det vanskelig å ta de meldinger som kommer fra regjerende myndigheter seriøst. Det får da være måte på tull og tøys! Har ikke Storberget noen gode venner som kan fortelle han at han har tatt på alt for store sko? Når handlekraft er så totalt fraværende, så har man ingen ting i administrative stillinger å gjøre.

05 februar 2010

En skuespillers ettermæle

I dag ble revykongen Dag Frøland bisatt.
Frøland hadde empati med dem som ble hundset med i samfunnet, hans hjerte banket for de fattige og de små, sa presten i bisettelsen.
Dag ble hedret med revyprisen Leonardstatuetten og Leif Justers revypris, men sa i 2005 nei til Kongens fortjenestemedalje i gull.

NTB meldte i 2005 at han skrev i sitt brev til kong Harald:
"Jeg vil ikke slå meg for mitt bryst, smykket med en gullmedalje, i et rikt land hvor vi har flere hundre tusen fattige. Jeg er imot å rangere mennesker, min trossetning har alltid vært og vil alltid være at det ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker."

En fin mann har gått bort.
Hvil i fred.

04 februar 2010

Sykelønnsdebatten og fattigdom

Regjeringen har nå satt fokus på sykelønn og de utgifter dette gir staten. Samtidig skal de ha et inkluderende arbeidsliv, hvor mennesker med ulike diagnoser skal ut i arbeidslivet. Mennesker med kroniske sykdommer vil ha ulike dager, noen perioder er de i fin form og fungerer 100% mens andre perioder så blusser sykdommen opp og medfører plager som gjør at de ikke makter å ta del i arbeidslivet. Slikt medfører nødvendigvis høyere totalt sykefravær rundt om på norske arbeidsplasser. Det skulle ikke være så vanskelig å forstå det, når man får det forklart, selv ikke for en stortingsrepresentant! Nå er det foreslått egenmelding økt fra tre til ti dager. Det er vanskelig å se fornuften i et slikt trekk. Er folk syk mer enn tre dager, så er det gjerne mer enn en forkjølelse og bør vel ha en legevurdering i alle fall, for evnt medisinering for å komme raskest mulig tilbake i jobb.
Det er også foreslått at arbeidsgiver skal betale 20% av lønnen etter 8 uker. For en liten bedrift med ansatte på arbeiderlønninger på rundt 26 tusen pr mnd, så vil det utgjøre ca 60 tusen i året. Den tid sykemeldingsperioden kan gjelde et år, før den ansatte går over på rehabilitering, om denne ikke kommer tilbake i jobb.
For en stor bedrift eller bedrifter som går godt er dette ikke noe problem, men for mange små bedrifter som akkurat går rundt, er dette mye penger. Samtidig settes krav til at arbeidsgiver skal følge aktivt opp. Det man ikke tar hensyn til er at arbeidsgiver gjerne må steppe inn selv i små bedrifter, for å dekke den sykes arbeidsoppgaver, for bedriften har ikke penger til å lønne vikarer. I tillegg til dette skal arbeidsgiver følge aktivt opp den syke. Dette er etter mitt syn ansvarsfraskrivelse fra statens side nok en gang. Sykdom og sykelønn, bør dekkes i sin helhet av staten i størst mulig grad, og ikke være en straff for arbeidsgivere, den tid disse følger norsk arbeidsmiljølov når det gjelder tilrettelegging av arbeidet og arbeidsmiljø på en forsvarlig måte!
Det er synd ingen partier tør å ta den upopulære varianten ved å innføre en karentsdag og 80% lønn for de syke. Dette ville få ned sykefraværet og den ansatte ville overleve økonomisk. Når man trekker dette lenger og sammenligner med de som er varig syke og som har kommet over på rehabilitering eller attføring, så får disse kutt i inntekt i form av trygdeutbetaling på ca 34% av den lønn man hadde før man gikk over på rehabilitering. Disse MÅ greie seg med langt mindre inntekt, tross at de er varig syke og virkelig trenger pengene i overgangen til nytt arbeid og yrke. Hvor er logikken.. fornuften??
Er en arbeidstaker syk og borte fra jobben, så sparer denne reiseutgifter til jobb ofte og parkeringsavgift, om denne ikke bruker forskuddbetalt månedskort på kollektiv transport. Og med den pris som er på drivstoff og bompengeinnkreving som er i dag, så er dette betydelige summer i denne sammenheng.
En annen side av samme sak er årsaken til sykefravær; kan det være at folk har så lite penger igjen, etter at skatter og avgifter er trukket og betalt at de ikke har penger til å komme seg på jobb? Kanskje har de ikke penger til bussbilletten, eller parkeringsavgiften eller penger til drivstoff, de siste dager før lønning? Tør noen politikere å foreta en undersøkelse på dette? Fattigdommen i Norge er økende, og den er ille for de som er rammet. Den som har penger kan si at man må bruke pengene fornuftig. For den som er fattig, så er det fra hånd til munn og ingen mulighet til å legge av penger, for å komme fornuftig bruk i forkjøpet, så de får bygget opp en buffer som gjør at de kan benytte seg av rimeligste tilbud. Det er dyrt å være fattig.
Jeg tror mye av sykefraværet også kommer av fattigdom i Norge. Men det vil aldri en stortingsrepresentant som aldri har opplevd fattigdom forstå. De er vel fattige på sitt vis sånn sett. De lærte aldri dette på høyskolen.