23 februar 2010

Offer under maktens tyranni.

I dag sier FrP byråd Sylvi Listhaug til ABCnyhetene at hun mener omgivelsene må få beskjed om at det det er en voldtektsforbryter i området. Hun mener det kan henges opp plakater og at media melder fra om dette. Hensynet til samfunnet må veier tyngre enn anonymiteten til gjerningsmannen mener hun videre. Flere er uenig i dette, bl.a. advokatforeningen og voldtektsofrenes egen organisasjon. Da kan man spørre, hvem i voldtektsofrenes organisasjon har uttalt seg om dette? Det skulle vel aldri være noen arbeiderpartimennesker nok en gang, som tar ord fra egen munn uten i hele tatt undersøkt hva ofrene mener? Jeg tror mange voldtektsoffer gjerne så sin overgriper hengt opp så andre kvinner ble advart mot samme skjebne. Det kunne være interessant og sett en spørreundersøkelse rettet mot ofrene som besvarte dette selv. Tør noen gå for ærlige undersøkelser i dag, og stå opp for det folk selv vil i dette samfunnet? Arbeiderpartipolitikere ser kun egne holdninger i maktrusen, og er både blind og døv for almuen og ofrene, her som i øvrig problemstillinger og politikk i det norske samfunn. Offer under maktens tyranni...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.