13 oktober 2016

Svindelen av den norske befolkningen fortsetter...

Link til saken på Bistandsaktuelt

Hvordan det norske konsulentselskapet Abyrint, som ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.10.13, kan gå med et overskudd på 18 millioner kroner, med inntekter kun fra bistandsbudsjettet er ufattelig å forstå. Hvorfor har ingen reagert før?

Hele saken kan leses her på Bistandsaktuelt.

Fra Brønnøysundregisteret kan man lese disse firmaopplysninger om Abyring AS. Det er spesielt interessant å se at firmaet spekulerer i aksjer. Formålet med firmaet står oppført slik:

Skjermdump fra Brønnøysundregistret på firmaet Abyring AS

For å kunne spekulere i aksjer må man ha penger. Hva er da enklere tilgang på penger enn å opprette et selskap, for så å svindle staten? Når det er snakk om å erverve seg selv så høye lønninger og utbytte, så er det ens med svindel! Noen må ha hjulpet aktørene i dette firmaet med bevilgningene fra staten. Da er det store spørsmålet:
HVEM I STATSFORVALTNINGEN ER MED PÅ SVINDELEN?! 
-Hvilke underselskap og forgreininger har selskapet, inn til politikeres aksjeinteresser?

Skjermdump fra Brønnøysundregisteret. 


Det er vel revisorer som reviderer disse regnskap, men i Brønnøysundregistret under firmaopplysning, så står der at firmaet ikke skal revideres. Hvorfor?? Revisjonsselskapet Ernst & Young står likevel med signatur av regnskapet hos Abyrint på Proff.no, som burde ha vett til å reagere og varsle myndighetene? (Her er noe jeg ikke forstår.) Revisorfirma beslutter seg til "god regnskapsskikk", og man må med det forstå at slikt ikke er rent mel i en driftsform som mottar offentlige midler. 2014 var Abyrints første driftsår og da tok eierne ut 6 millioner i utbytte. Arbeiderpartiet raljerte året før, og det må være under Arbeiderpartiet- svindlernes parti, at selskapet fikk kontrakten uten anbud og de store pengesummene ble bevilget til dette selskapet. Man kan se det er ført omtrent 18,5 millioner under andre driftskostnader. I regnskap ved god regnskapsskikk, skal man unngå å bruke slike poster i størst mulig grad, nettopp for å vise et redelig regnskap. Så hvilke enorme summer er ført under de poster? Ferier og luksus til de som eier foretaket? Når det forekommer så graverende tilsnusking av store penger, så er det naturlig å stille mer inngående spørsmål. Regnskapet for 2015 viser i følge Bistandsaktuelt at Abyrint hadde inntekter på knappe 26 millioner kroner. Over halvparten av den inntekten var betaling fra Utenriksdepartementet for konsulenttjenester tilknyttet samme prosjekt som året før. I 2015 tok de to eierne ut 8 millioner i utbytte.

I løpet av litt over to år har det lille konsulentselskapet som ble gitt ordren uten anbud, hatt inntekter på drøye 57 millioner, hvorav 80% av disse er gitt de fra det norske bistandsbudsjettet. På de to årene har det lille konsulentselskapet gått med nesten 18 millioner i overskudd etter skatt. De to eierne har i samme to-årsperiode tatt ut tilsammen 14 millioner i utbytte. Ikke nok med det. Den ene eieren, som også er daglig leder har i løpet av to år tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn, pluss at han har fakturer Abyrint for rundt 1 million kroner gjennom et annet firma han eier.

Det vi ikke har fått svar på gjennom medias belysning av saken, er hvilke personlige forhold disse to eiere av konsulentselskapet Abyrint har til politiske krefter og de som leier inn konsulentfirmaet uten anbud. Får ikke befolkningen vite det, så har heller ikke opprullingen av den økonomiske svindelen i selskapet noen verdi, for der vil være nye som kommer til, når uredelige mennesker er satt til å styre og gitt makt over økonomiske beslutninger. Skal syndebukker tas, så må man gjøre som når man vasker en trapp. Starte fra toppen, så man er sikker på at en får med seg all møkka!
Nous AS fører regnskapet for Abyrint AS. Ernst & Young reviderer regnskapet deres. Her bør Økokrim gå inn og granske forbindelser mellom alle aktører som har satt sine navn og stempel på de regnskap og pengetransaksjoner til konsulentfirmaet Abyrint AS, til politiske krefter som har vært med i påvirkning og beslutningsprosess for tildeling av alle disse millioner, som ser ut til å ha gått det meste av, i de to drivernes egne lommer.

Hvem i Arbeiderpartiet var medspillere, så dette firmaet fikk etablert seg med tilskudd, før de gikk av regjeringsmakten i 2013? Hvilke aksjeposter sitter de samme politikere og involverte med i dag, i ulike selskap tilknyttet disse, nå og da. Spekuleres i aksjer, så vil kjøp og salg av aksjer går fryktelig raskt. Hvilke skifter har der vært i aksjeporteføljen til dette selskap og politikere som har vært med å samarbeide om å gi midlene fra staten? Jeg forventer at Økokrim blir satt på saken, og at journalister med økonomisk kunnskap på det plan, gjør jobben sin.19 september 2016

Et rent helvete. Prøv du ikke å skape noe...

Kjemikalieeksponering er noe som opptar folk bredt i denne tid. Folk velger økologisk produserte matvarer, som ikke er sprøytebehandlet. Det samme ser man innen kosmetikk og såpeartikler. Småskala matproduksjon er populært. Nå er også småskala såpeproduksjon blitt populært. Mange lager nå såper uten kjemikalier, og bruker urter fra norsk natur som er gunstig for hud og hår. Her møter man et stort problem!

Ren natursåpe uten tilsatt kjemikalier, alle godkjente oljer brukt også i fremstilling av næringsmidler.

Skal man selge disse såpene på julemesser og andre messer, så må man registrere seg hos Mattilsynet. Det for at Mattilsynet skal ha kontroll over hvem som lager for salg. Fra Mattilsynet så får man forskjellige svar om krav alt etter hvem som sender forespørsel og hvem som svarer hos Mattilsynet. Det gir stor frustrasjon hos de som tilvirker såper, da man ikke kan få konkret svar over hva som kreves av registrering og godkjenninger.
En kvinne som sendte forespørsel til Mattilsynet fikk beskjed om at denne var pålagt å få analysert samtlige forskjellige såper denne ville selge, med forslagsvis et firma i Danmark (samme som Lilleborg bruker) som tar over 8000 kroner for analyse av hver enkelt såpeprodukt man vil sette ut for salg, i følge de opplysninger kvinnen ga. Det vil si at om man har eksempelvis 10 forskjellige såpetyper med innhold av eksempelvis: ryllik, groblad, brennesle, honning, kamille, mynte, einer, lavendel, rosmarin, løvetann, så må man sende inn en såpe av hver for en analyse som vil koste den småskala produsenten 8000 kroner x 10, som blir minst 80.000 kroner. I disse tider hvor folk flest har nok med å betale huslån og øvrige forpliktelser man er pålagt til bankene og staten, så opplever man da at man må ta lån i bank for å få utført slike analyser, om man vil delta på noen lokale messer. Der sitter nok en gang finansmafiaen på lur og "KLIPPER" av det folk arbeider frem. Folk får mindre og mindre, og bankene mer og mer. Det etter et system som er lagt opp for at folk ikke skal sitte igjen med noe som helst. Det skal ikke lønne seg å skape noe selv lenger her i landet. All makt til finansmafiaen og staten.

Brenneslesåpe, rent naturprodukt uten kjemikalier.

Disse småskala produsentene som har dette som hobby og deltar på ulike julemesser, kan tjene 5000 kroner uten å oppgi dette til skatteetaten, slik regelverket for hobbysalg er. Det sier seg selv at de som har innhentet så stor kompetanse på såpetilvirkning at de kan selge produktene slik, ikke kan bære en så stor kostnad i forbindelse med en slik hobby.
Jeg kan ikke i min villeste fantasi skjønne hvorfor en slik analyse må til, den tid man bruker såpekalkulatorer som finnes flere av på nett (som kan etterprøves), sender inn reseptene som blir brukt til Mattilsynet for godkjenning, og bruker ellers oljer og kaustisk soda som allerede er godkjent solgt her i landet. Om man da får foretatt en slik analyse en gang, så vil den ikke kunne garantere at det er annet innhold i de såper som blir tilvirket senere uansett. Siden Mattilsynet her i landet ikke kan foreta en slik analyse, så vil jeg tro at de da heller ikke har analysemuligheter for å kontrollere såpene i etterkant, når de ikke er i stand til å foreta den analyse som skal til i forkant, der man blir henvist til svindyre firma i utlandet for å få tatt prøver de pålegger.
Jeg har selv kokkefaglig bakgrunn og har vært gjennom fag som organisk kjemi, og kan mye om fettsyrer. Jeg har derfra også kompetanse på luting av fisk, så kaustisk soda er jeg også godt kjent med. Fra kjøkken, både som kjøkkensjef og daglig leder har jeg i mange år jobbet tett opp mot Mattilsyn og har god kjennskap til krav om merking og internkontroll der ved produksjon av mat. Ikke en gang matretter blir man krevd analyse av for tilvirkning og salg, men det blir tatt sporadiske prøver når de er på inspeksjon. Det har dreid seg om maks en gang per år, når de har funnet forhold i orden. – Så hvorfor skal noen småskala hobbysåpekokere bli pålagt slike kostnader for å selge noen såpestykker?
Det skal visstnok være forskrifter i forhold til EU-krav som ligger til grunn.
Vi kan ikke ha det slik her i landet at folk skal gjøres handlingslammet av den grunn staten detaljstyrer folk slik som dette.
Dette gir monopol/oligopol for de store oligarkene på såpetilvirkning og omsetning. For man må vel forstå at en såpekoker som selger såper for noen tusenlapper i året ikke kan foreta slike analyser som ikke henger på greip i forhold til risiko. En person som har vett til å bruke en såpekalkulator og sender inn dokumentasjoner på reseptene til Mattilsynet vet hva denne driver med, og hva overluting (om jeg ser som eneste faremoment i dette) vil medføre. Jeg kan love at en småskala såpeprodusent som selger overlutede såper aldri vil få solgt sine produkter igjen. Derfor ser jeg ikke faren ved slik omsetning.


Brenneslesåpe (t.v.), ren olivensåpe (t.h.), ringblomstsåpe nederst.
Rene naturprodukter uten tilsatt kjemikalier.

Jeg ønsker et svar fra Helsedepartementet som tydeliggjør krav til fremstilling og omsetning av såper. Det holder ikke å henvise til fjorten forskjellige forskrifter i denne paragrafjungelen. Når Mattilsynet ikke har klarhet i kravene og forskriftene, så kan man ikke forvente at vanlige folk, som lager såper finner ut av det.

Her må en opprydding til og samstilling av de beskjeder som blir sendt fra Mattilsynet, til de ulike forespørsler som de møter. Jeg kan ikke se dette krav om analyse som annet enn krav satt for å hindre at folk skal greie å skape noe. Noen vil kanskje på sikt kunne skape en egen virksomhet av det, men de hindres altså på grunn av slike tullete regler.

Det er et paradoks at oligarkene som står bak de store såpemerkene kan bruke tilsetningsstoffer som både er allergifremkallende og hormonforstyrrende, der folk som lager miljøvennlige såper, uten noe som helst skadelig for hud, mennesker, eller natur, ikke skal få lov til det uten å stange hode i et regelverk som ikke henger på greip!


"Forbrukerrådet har testet 48 håndsåper. De fant allergifremkallende stoffer i 26 av dem."
 "I sju av såpene ble det funnet MI, et stoff som sterkt øker risikoen for å utvikle allergi. Dette stoffet ble i april forbudt produkter som skal bli værende på huden.
Seks av såpene inneholdt også stoffer som man mistenker er hormonforstyrrende, skriver Nettavisen,"
Saken kan leses på Sarpsborg Arbeiderblad, hvor faksimile er fra.Les også:
Det er ikke bare i lokal såpeproduksjon folk ser at det stilles så store krav til investeringer for å komme i gang, også innen landbruk. Det er et regelverk av dimensjoner som blir så kostnadsbærende at bankene stikker av med alt, om folk forsøker å skape noe. Bankene er gitt all makt, og politikerne står der som krøttdyr og rauter blindt fra talerstolene, uten å ville se tullskapen og den organiserte svindelen av folk! De har vel aldri forsøkt å skape noe som helt av ærlig arbeid selv?

28 august 2016

Kjøpestopp og gjenbruk. - Hva så?

Har dere lagt merke til hvor mange mennesker som i dag handler på bruktmarkedet?
Grupper på Facebook der folk bytter ting og klær, selger og kjøper brukte møbler og innbo.
Det er fint at det bremses i kjøp og kast- kulturen som har vært i flere tiår. Sløsing er ikke miljøvennlig. Men det kan se ut som om det er mer eller mindre kjøpestopp i samfunnet og verre tror jeg det vil komme til å bli i så henseende. Folk har mer enn nok med å betjene sykelig boliggjeld, som har gjort familier til gjeldsslaver resten av deres liv. Gjeld de aldri blir kvitt. Folk låner penger for å kjøpe "egen bolig". Det er bare det at den boligen blir aldri deres, bare belånt til langt over pipa, - der bankene er eiere så lenge de har lån på disse boligene. Et livslangt leieforhold til bankene er det de har. Hva forskjellen er på å leie av bankene mot å leie privat? Tja, en økonom kunne jo presentere regnestykket i en av finansavisene. Har du regnet på hva du betaler på ditt lån og med øvrige kostnader tilknyttet boligen, så lenge du kommer til å leie den av banken? Om noen år trenger den oppgradering både av bad og kjøkken, og kanskje nytt tak og bordkledning. Varmekablene i hele huset har en begrenset levetid og må opp igjen, samme med skjult strømanlegg.
Tilbake til kjøpestopp og gjenbruk. Hva skjer med bedrifter som produserer møbler, elektriske hvitevarer og interiør når folk slutter å handle nytt, og går på bruktmarkedet heller? Den minimalistiske stilen er blitt på mote i takt med at folk har bunnskrapt økonomi. Det er jo en måte å skjule elendet på, bevare stoltheten som individer. Jeg snakket med et barn en dag, som hadde skitnet til klærne sine. Jeg trøstet og sa at det var bare å hive den i vaskemaskinen, så ble den som ny. Barnet sa at de ikke hadde vaskemaskin, og måtte vaske alle klær for hånd. Er det så ille blant folk i denne oljenasjonen blitt, at vanlige mennesker i vanlige jobber ikke lenger har råd til slike grunnleggende elementære ting i en husholdning?
Får ikke produksjonsbedrifter solgt varene sine, så blir produksjonen innstilt og folk blir arbeidsledige. Det er vel begrenset hvor mange kommunale og statlige stillinger samfunnet kan forsvare, ved å sysselsette folk der. Byråkratiet er voksende under også den blå regjeringen. Man stiller stadig større krav til skolering og utdannelser, men hva utdannes de unge til? Arbeidsledighet? Folk blir hele tiden mast på om at man må være kreativ, en må stadig finne opp nye ting og metoder. Hvorfor? Hva skal befolkningen med alt det nye? Der grunnleggende behov som mat, klær, tak over hodet og strøm, er en utfordring for stadig flere her i samfunnet. Det er ikke lenger penger blant folk til å kjøpe alt det politikere vil ha befolkningens unge til å utdanne seg til for å levere, spesialisere seg til.
Samfunnet er på vei rett ad undas. Ser man det ikke er det på tide å begynne å reflektere over hvordan ting henger sammen.
Boligprisene må drastisk ned rundt 70% for å komme på normalt nivå som samsvarer med en balansert familieøkonomi. Det er ikke jobber til alle. Familier bør kunne leve av en inntekt igjen, slik at mor eller far kan være hjemme med ungene mens de er små og til de når skolealder, for de som ønsker det. Det vil frigjøre mange arbeidsplasser. Hele samfunnsstrukturen er syk. Barn av i dag er stressede. De får aldri ro. Er barn i situasjoner der ingen har fortalt de hva de skal gjøre, så blir de rastløse og vet ikke hva de skal gjøre. Fantasien er borte, for den har ikke fått rom til å utvikle seg. Barna er stimulert inn i tankeløshet, med det jetset-tempoet alt foregår i.
La oss få tilbake tiden der foreldre kunne være foreldre og barn være barn, og familier ha tid til å være familier.

21 juli 2016

Hudkremer og såper med allergifremkallende stoffer.

Jeg har alltid trodd at "Spenol" var en av de reneste fuktighetskremene man fikk kjøpt. Så feil kan man ta.Når jeg ser på ingrediensene i Spenol blir jeg skremt:Tidligere var Spenol også brukt på såre eller tørre kujur, derav navnet spen-spener-spenol. Jeg vet ikke om denne kremen brukes til der fremdeles på melkekyr? Hva kan i så fall gå i melka som folk drikker, av parabener, og Triethanolamine?
Spenol inneholder de helseskadelige parabenene, Methylparaben og Propylparaben. Spenol inneholder også Triethanolamine, som er et stoff som regnes som trygt å bruke i produkter som kommer i kontakt med huden for en kort tid, og skylles av etterpå, skriver nettstedet.
  • "Man kjenner ikke de mulige skadelige helseeffektene på bruk av parabener til spesielt små barn." - skriver Folkehelseinstituttet.
  • "Det konkluderes her med at det ikke kan utelukkes en risiko hos små barn under seks måneder som bruker parabenholdige kosmetiske produkter spesielt utviklet for påsmøring i bleieområdet. Grunnen til dette er usikkerheter rundt hvorvidt små barns metabolisme er fullstendig utviklet i denne alderen samt at huden i området kan være sår og skadet."- skriver Mattilsynet, om parabener.
- Så hvordan parabener kan forsvares brukt i kremer og kosmetikk til større barn og voksne av rådgivende helsemyndigheter her i landet, når man ikke kjenner senvirkningene, er for meg ubegripelig.

Man har disse dager fokus på den kjemikaliecoctail som folk, og da spesielt barn, blir utsatt for. Mange av disse stoffene som brukes i kremer, sjampo og såper er hormonforstyrrende og allergifremkallende, og i kombinasjon kan også noen være kreftfremkallende. Man blir også påvirket av helsefarlige kjemikalier som påvirker reproduksjon og helse fra andre kilder som mat, klær og materialer. Det har vel aldri vært så mye allergi, astma og hudsykdommer på barn og voksne som i dag, så det er kanskje på tide å begynne og se på hvor man kan redusere eksponeringen for miljøgiftene som gir dårlig og dårligere helse. 
I Danmark er det foretatt en undersøkelse som viser at 90% av undersøkte barn har gifta fra sprøytemidler i urinen. Varselbjellene burde ikke bare ringe, men flyalarmen burde vært satt på. Hva gjør vi med ungene, de som vokser opp? Når man ser den voksende andel av befolkningen som rammes av alzheimer, demens og mange barn med svært utagerende atferd i skoler, som om de har en eller annen bokstavdiagnose, bør man ikke da rette søkelyset på kjemikaliene som man utsettes for?

Jeg leser innholdsfortegnelsene på mine kremer i min opprydding på badet, hvor jeg skal kaste alt med innhold av parabener, og oppdaget da at også Spenol inneholder disse stoffene.

Det er Lilleborg AS, som produserer Spenol.

"Triceteareth-4" er et stoff som også ofte er brukt i fuktighetskremer. Når stoffet her er omtalt som at det ikke er uvanlig med kontakteksem av dette stoffet, der det er dokumentert i en rekke tilfeller av allergi, så er det synonymt med at det er heller vanlig med kontakteksem som følge av eksponering for Triceteareth-4. Så hva er det vi kliner oss inn i, i tro om at det vi smører oss og barna med, er godt for huden og kroppen? Kremene burde vært merket med varseltrekant, så forbrukerne - vi mennesker lett kunne orientere oss i kosmetikkmarkedet, uten å nødvendigvis lete etter svanemerker. Tobakk og sigaretter er også merket med varseltrekant, av den grunn det er skadelig for helsa. Slik burde det vært på helsefarlig kosmetikk også, med de uheldige virkningene som kan oppstår ved bruk av de.

"Methylisothiazolinone, også kalt MI, er et konserveringsmiddel som tilsettes produkter som inneholder vann, for å stoppe fremvekst av mikroorganismer. MI hindrer produktet i å råtne og blir gammelt, rett og slett. Dessverre har MI også vist seg å ha en del uønskede allergene egenskaper." - skriver Astma og Allergiforbundet. Dette stoffet finnes i svært mange sjampo. Klør du i hodebunnen, så sjekk på sjampoflasken om den inneholder MI. Der har du muligens synderen. Man sier ofte at man må forsøke sjampo kjøpt hos frisøren til flere hundre kroner. Sjekk innholdet først, før du kjøper.Saken kan leses på NRK.NO her.
(https://www.nrk.no/livsstil/advarer-mot-denne-tannkremen-1.10957176)

Forbrukerrådet har testet 48 håndsåper.
De fant allergifremkallende stoffer i 26 av dem.- skriver Sarpsborg Arbeiderblad

-"I sju av såpene ble det funnet MI, et stoff som sterkt øker risikoen for å utvikle allergi. Dette stoffet ble i april forbudt produkter som skal bli værende på huden. Seks av såpene inneholdt også stoffer som man mistenker er hormonforstyrrende, skriver Nettavisen"


Les også:

18 juni 2016

Landsforræderne i Stortinget:

Inger Schriwer skriver på sin facebookvegg 15. juni kl. 01:12: 

Da var lista over hvem som stemte for og hvem som stemte mot suverenitetsavståelse av finanssektoren i Norge til EU klar.

De som ikke var tilstede var:
Jan Bøhler (Arbeiderpartiet) Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet)
Kjetil Kjenseth (Venstre) og Jan Arild Ellingsen (Fremskrittspartiet)

Men det er noe jeg stusser på. Kan man være med på voteringer i Stortinget når man ikke er stortingsrepresentant eller sitter i regjering?
Jens Stoltenberg var registrert og han stemte for forslaget via sin vararepresentant Truls Wickholm

Abrahamsen, Solveig Sundbø (Møter fast for Isaksen, Torbjørn Røe) Høyre For
Alexandrova, Regina (Møter fast for Aspaker, Elisabeth) Høyre For
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet For
Arnstad, Marit Senterpartiet Mot
Asheim, Henrik Høyre For
Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet For
Astrup, Nikolai Høyre For
Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet For
Bakke-Jensen, Frank Høyre For
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti Mot
Benestad, Norunn Tveiten Høyre For
Berg-Hansen, Lisbeth Arbeiderpartiet For
Bergstø, Kirsti Sosialistisk Venstreparti Mot
Bjørnstad, Sivert Fremskrittspartiet For
Bjørnø, Christian Tynning Arbeiderpartiet For
Bollestad, Olaug V. Kristelig Folkeparti Mot
Botten, Else-May Arbeiderpartiet For
Breivik, Terje Venstre For
Bremer, Tor (Vara for Heggø, Ingrid) Arbeiderpartiet For
Bru, Tina Høyre For
Byrknes, Astrid Aarhus (Vara for Hareide, Knut Arild) Kristelig Folkeparti Mot
Bøhler, Jan Arbeiderpartiet Ikke til stede
Christensen, Jette F. Arbeiderpartiet For
Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet For
Eide, Rigmor Andersen Kristelig Folkeparti Mot
Eidsheim, Torill Høyre For
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet For
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet Ikke til stede
Elvenes, Hårek (Møter fast for Sanner, Jan Tore) Høyre For
Elvestuen, Ola Venstre For
Farstad, Pål Venstre For
Finstad, Jonny (Vara for Ebbesen, Margunn) Høyre For
Flåtten, Svein Høyre For
Foss, Ingunn Høyre For
Frølich, Peter Christian Høyre For
Fylkesnes, Torgeir Knag Sosialistisk Venstreparti Mot
Giske, Trond Arbeiderpartiet For
Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet For
Grande, Arild Arbeiderpartiet For
Grande, Trine Skei Venstre For
Greni, Heidi Senterpartiet Mot
Grimstad, Oskar J. Fremskrittspartiet For
Grung, Ruth Arbeiderpartiet For
Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti Mot
Gudmundsen, Kent Høyre For
Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet For
Halleraker, Øyvind Høyre For
Hansson, Rasmus Miljøpartiet De Grønne Mot
Harberg, Svein Høyre For
Hegdal, Sissel Knutsen (Vara for Meling, Siri A.) Høyre For
Heggelund, Stefan Høyre For
Helleland, Trond Høyre For
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet For
Henriksen, Martin Arbeiderpartiet For
Henriksen, Odd Høyre For
Henriksen, Per Rune Arbeiderpartiet For
Hille, Sigurd Høyre For
Hjemdal, Line Henriette Kristelig Folkeparti Mot
Hoksrud, Bård Fremskrittspartiet For
Holmås, Heikki Eidsvoll Sosialistisk Venstreparti Mot
Holthe, Tom E. B. (Møter fast for Anundsen, Anders) Fremskrittspartiet For
Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet For
Håheim, Stine Renate Arbeiderpartiet For
Jegstad, Nils Aage Høyre For
Jensen, Hege (Vara for Johnsen, Tor André) Fremskrittspartiet For
Jenssen, Frank J. Høyre For
Johansen, Irene Arbeiderpartiet For
Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet For
Johnsen, Kristin Ørmen Høyre For
Juvik, Kjell-Idar Arbeiderpartiet For
Kambe, Arve Høyre For
Kapur, Mudassar Høyre For
Kaur, Prableen (Vara for Tajik, Hadia) Arbeiderpartiet For
Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv) Fremskrittspartiet For
Kjenseth, Ketil Venstre Ikke til stede
Kjerkol, Ingvild Arbeiderpartiet For
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet For
Klinge, Jenny Senterpartiet Mot
Knutsen, Tove Karoline Arbeiderpartiet For
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet For
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet For
Krogstad, Rangdi (Vara for Gundersen, Gunnar) Høyre For
Larsen, Kjell Ivar (Vara for Michaelsen, Åse) Fremskrittspartiet For
Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet For
Leirstein, Ulf Fremskrittspartiet For
Liadal, Hege Haukeland Arbeiderpartiet For
Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet For
Ljunggren, Tor Arne Bell (Vara for Ljunggren, Anna) Arbeiderpartiet For
Lunde, Heidi Nordby (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) Høyre For
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet Mot
Lysbakken, Audun Sosialistisk Venstreparti Mot
Lødemel, Bjørn Høyre For
Løvaas, Kårstein Eidem Høyre For
Mandt, Sonja Arbeiderpartiet For
Mathisen, Bente Stein Høyre For
Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet For
Milde, Eirik Høyre For
Navarsete, Liv Signe Senterpartiet Mot
Nesvik, Harald T. Fremskrittspartiet For
Njåstad, Helge André Fremskrittspartiet For
Nordås, Janne Sjelmo Senterpartiet Mot
Nybakk, Marit Arbeiderpartiet For
Nybø, Iselin Venstre For
Nørve, Elisabeth Røbekk Høyre For
Odenmarck, Anne (Vara for Myrli, Sverre) Arbeiderpartiet For
Olsen, Dagfinn Henrik (Vara for Svendsen, Kenneth) Fremskrittspartiet For
Olsen, Ingalill (Vara for Simensen, Kåre) Arbeiderpartiet For
Olsen, Wenche (Vara for Hansen, Svein Roald) Arbeiderpartiet For
Omland, Odd Arbeiderpartiet For
Orten, Helge Høyre For
Otterstad, Audun (Vara for Hansen, Eva Kristin) Arbeiderpartiet For
Pedersen, Helga Arbeiderpartiet For
Pollestad, Geir Senterpartiet Mot
Raja, Abid Q. Venstre For
Raustein, Kari (Vara for Thorheim, Helge) Fremskrittspartiet For
Reiertsen, Laila Marie (Møter fast for Hagesæter, Gjermund) Fremskrittspartiet For
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet For
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti Mot
Rotevatn, Sveinung Venstre For
Rytman, Jørund Fremskrittspartiet For
Salbu, Bersvend (Vara for Andersen, Karin) Sosialistisk Venstreparti Mot
Sandaune, Lill Harriet (Møter fast for Sandberg, Per) Fremskrittspartiet For
Schou, Ingjerd Høyre For
Skjelstad, André N. Venstre Mot
Skutle, Erik (Møter fast for Solberg, Erna) Høyre For
Solberg, Torstein Tvedt Arbeiderpartiet For
Solhjell, Bård Vegar Sosialistisk Venstreparti Mot
Steffensen, Roy Fremskrittspartiet For
Stensland, Sveinung (Møter fast for Høie, Bent) Høyre For
Stiansen, Monica Hauge (Vara for Fredriksen, Jan-Henrik) Fremskrittspartiet For
Storberget, Knut Arbeiderpartiet For
Stordalen, Morten Fremskrittspartiet For
Sund, Eirin Arbeiderpartiet For
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti Mot
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet For
Tetzschner, Michael Høyre For
Thommessen, Olemic Høyre For
Thomsen, Ib Fremskrittspartiet For
Thorsen, Bente Fremskrittspartiet For
Toften, Tone-Helen (Vara for Sivertsen, Eirik) Arbeiderpartiet For
Toppe, Kjersti Senterpartiet Mot
Torve, Tove-Lise (Vara for Bjørdal, Fredric Holen) Arbeiderpartiet For
Toskedal, Geir Sigbjørn Kristelig Folkeparti Mot
Trellevik, Ove Høyre For
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet Ikke til stede
Trøen, Tone Wilhelmsen Høyre For
Tung, Karianne O. Arbeiderpartiet For
Tybring-Gjedde, Christian Fremskrittspartiet For
Tyvand, Anders Kristelig Folkeparti Mot
Tønder, Mette Høyre For
Valen, Snorre Serigstad Sosialistisk Venstreparti Mot
Vedum, Trygve Slagsvold Senterpartiet Mot
Vennesland, Line Kysnes (Vara for de Ruiter, Freddy) Arbeiderpartiet For
Vestby, Thore (Vara for Graham, Sylvi) Høyre For
Viken, Gunnar (Vara for Agdestein, Elin Rodum) Høyre For
Vinje, Kristin Høyre For
Vaaten, Inger Helene (Vara for Marthinsen, Marianne) Arbeiderpartiet For
Wennesland, Vegard Grøslie (Vara for Støre, Jonas Gahr) Arbeiderpartiet For
Wenstøb, Bengt Morten Høyre For
Werp, Anders B. Høyre For
Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet For
Wickholm, Truls (Vara for Stoltenberg, Jens) Arbeiderpartiet For
Wiik, Lise (Vara for Vågslid, Lene) Arbeiderpartiet For
Wold, Morten Fremskrittspartiet For
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet Mot
Aarbergsbotten, Torhild (Møter fast for Helleland, Linda C. Hofstad) Høyre For
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet For
Aasland, Terje Arbeiderpartiet For
Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet For

Ingrid Berg har systematisert listen i en oversiktlig tabell her, på sin blogg.
Anbefaler alle å dele den linken. La befolkningen se hvilke politikere som nå sitter der og forråder sitt eget land og folk!

13 juni 2016

Slutt på Lano og støtte av grådige oligarker!

Når det ble kjent at Stein Erik Hagen besluttet å legge ned fabrikken til Lilleborg i Kristiansund, og slik fjerne sårt tiltrengte arbeidsplasser, ble jeg som mange andre sint. Han flytter produksjonen til Falun i Sverige. Har man mye penger og eier mye næringsvirksomhet som generer arbeidsplasser så forplikter det. CSR (corporate social responsibility) - på norsk, bedriftenes samfunnsansvar. Man har en moralsk forpliktelse overfor samfunnet. Der følger også regler for drift i tråd med arbeidsmiljølov og god regnskapsskikk. Mannen som har mer penger enn han greier å bruke opp, som tar med seg sine skreddersydde skjorter for å få de reparert i England, hva skal denne med mer penger og eiendom? Når bedriften går rundt og gir avkastning så det suser, får da gribben aldri nok? Hvorfor skal denne halvgamle mannen vokse mer? Kan han ikke tåle at andre slipper til? Lærte han aldri å dele?

Det har vertfall fått meg til å slutte å kjøpe såpene hans, som han nå skal produsere i Sverige med svensk arbeidskraft. Jeg koker såpen min selv heretter! Jeg dro til byen for å kjøpe en stavmixer til det bruk, og styrte bevisst unna Jernia, som også Stein Erik Hagen er kjedeeier av. Vil ikke du sørge for arbeidsplassene, så vil ikke jeg støtte deg med å handle produktene dine.

Så her er min første såpeproduksjon. Flere typer oljer. Der flere fettsyrer gir god stabilitet i såpene. Honning er det også i de. Bortsett fra kaustisk soda (Natriumhydroksid / NaOH) kan alt som er i såpene brukes i matlaging og spises.
Under er min andre produksjon. De skal nok bli finere etterhvert, som jeg finner ut av gode urter som gir helsemessig gevinst, og naturlig farge. Enn så lenge så er de hjemmelagde såpene skjønne, i visshet om at de ikke inneholder kjemikalier, som ikke er bra for kroppen. Denne er med granskuddsirup. Den skal skumme godt.


Brenneslesåpe:


Jeg håper at mange mennesker i dette landet blir mer bevisst hvor man legger igjen sine penger i tiden fremover. Støtt opp om norske bedrifter og arbeidsplasser her i landet. Styr unna kjedene der oligarkene har kapret alt av marked. Kjøp heller fra de mindre og selvstendig forhandlere. Forbruk mindre. Kjøp kvalitet og bruk opp/slit ut varene selv. La det gå sport i dette, og gjør det til en livsstil. 

09 april 2016

Panama Papers og gravende journalistikk

Upps... men Politikens artikkel er da fra 2013?
Tar det tre år fra nyheter går i Danmark, til de når over Skagerak til Norge?

Nå er Aftenposten gitt all ære for å avsløre Panama Papers-saken og de påstås å ha makten ved å sitte på dokumentene. Som om at det er en sensasjonell nyhet at statsministere, presidenter, finansministere, fremtredende politikere og forretningsfolk har syltet unna penger i skatteparadis, og forbrutt seg mot loven. Dette var da avdekket allerede for tre år siden av den danske avisen Politiken, som omtaler saken her. Politikens artikkel var publisert 5. april, 2013. Leser ikke norsk pressekorps som hevder seg fagfolk på sitt område, utenlandske aviser fra våre naboland? En slik delikat sak burde ikke kunne gå de forbi. Nå har det gått mange dager siden saken ble "avslørt" av Aftenposten, og enda har ikke befolkningen fått vite noen navn på de kriminelle, bortsett fra stortingspresident Olemic Thommessen. Han har vel mektige venner i hele justisembedet som glatt lar seg smøre, så han går fri etter en symbolsk moralsk pekefinger, der han har gjort som sportsutøverne blant de kriminelle på toppene, og lagt seg flat? - Så han kan pressen glatt kaste ut i media. Noen av kaksene må betale prisen, og man ofrer den med best fotfeste der makten utøves. Med alle sine støttespillere i samme sosiale lag, så rir han stormen av. Saken blir lagt død og hvitsnippmafiaen får fortsette sin kriminelle bane, og flå befolkningen, og la "småborgere" betale kalaset med bompenger og andre skatter og avgifter, som stadig blir flere og større.


Så korrupt som både presse og resten av den illustratoriske statstyringen med det tredelte maktfordelingsprinsippet er, så må man ta skjermdumper, der artikler stadig forsvinner etter en tid.


"De siste dagers avsløringer" om Panama Papers-saken har vekket koblinger til tidligere sak der Høyesterett avsa kjennelse at Økokrim ikke skal få innsyn i advokaters klientkontoer.
Hvordan skal man kunne oppdage økonomisk korrupsjon, og pengeplasseringer i skatteparadiser om etterforsker ikke skal få innsyn i disse konti, der pengeoverføringer skjer? Det er nærliggende å tolke det som at lovens makt ikke ønsker at slike avsløringer skal finne sted. Da kan man videre stille spørsmål ved hvorfor.

Det var Dagens Næringsliv som publiserte den saken. NRK tok den fra DN, hvor de hadde den oppe helt til dagen etter at Aftenposten avslørte Panama Papers-saken. Da forsvant plutselig den siden fra NRK's nettsider, der hvor den hadde stått siden den ble publisert 23.12.2010.
Det kunne oppfattes som at NRK ønsket å skjule denne saken, som jeg mener er svært viktig sett i sammenheng med Panama Papersavsløringene, for å rulle opp norske involverte i saken. Viktig i forhold til videre gravende journalistikk i saken og rettstaten.

Brennpunkt er et program på NRK1 som har gravende journalistikk på dagsorden. De postet også Panama Papers-saken på sin nettside på Facebook. Jeg sendte spørsmål der, til de som styrer den siden, om hvorfor den siden som omtalte at Høyesterett hadde avsagt kjennelse om at Økokrim ikke skulle få innsyn i advokatkontoret Thommessens klientkontoer, var fjernet fra NRK dagen etter Panama Papersavsløringen. Svaret jeg fikk kan man lese av skjermdump jeg tok av det:Som man ser av skjermdumpen, så vet ikke Brennpunkt hvorfor siden var tatt ned, og henviser til at saken fremdeles ligger ute på Dagens Næringslivs side.Brennpunkt sjekker opp saken nærmere og jeg får til svar at NRK.no har hatt en avtale om å publisere DN-saker for noen år tilbake, og at den avtalen nå er avsluttet, og at det virker som at alle DN-sakene deres  er fjernet fra arkivet. (ref. skjermdump over)

Jeg finner det merkverdig at en slik sak forsvinner fra Norges største nyhetsformidler som skal drive folkeopplysning, dagen etter at Panama Paper avsløringen ble lagt ut av Aftenposten. Derfor sendte jeg en forespørsel til både NRK og Dagens Næringsliv, om innsyn i denne avtalen som referert til av Brennpunkt:Jeg fikk svar som følger. Der NRK blant annet skriver at det har ingen ting med Brennpunkt å gjøre. Men det var vel heller ikke med i spørsmålet, annet enn at jeg stilte spørmålet dit først, og fikk et svar derfra, hvor det ble henvist til en "avtale om publisering" mellom NRK og Dagens Næringsliv.
Aud Irene Solum som svarer for Dokumentarkivet til NRK, skriver at årsaken til at publiseringen var tatt ned var en regel om visning på deres nettsteder, som var fjernet forrige uke.
Hvordan kan det da ha seg at saken lå oppe på NRKs nettside helt til dagen etter Panama-avsløringen ble lagt ut på Aftenposten, søndag 03.04.16? Her er det noe som ikke stemmer av det NRK kommer med som årsak.Jeg oppfatter det slik at NRK forsøker å dysse ned saken der advokatkontoret Thommessen gikk til sak mot Økokrim, hvor advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort representerte kollegene i Thommessen, der Høyesterett dømte at Økokrim ikke fikk innsyn i advokatenes klientkontoer.(Kjennelsen ligger i linken nederst på Høyesteretts side. Legg merke til datoen.) Dette er en svært aktuell problemstilling i forhold til å grave frem økonomisk kriminalitet, som blant annet involverte norske politikere, finanstopper, aktører fra norske domstoler og andre mennesker som innehar makt i norsk statsforvaltning. Disse bruker ofte advokater når de foretar sine investeringer og pengeplasseringer. Når Høyesterett avsier en slik kjennelse så er de med på å legge til rette for økonomisk kriminalitet for mennesker på toppene blant hvitsnippbandittene i landet.

Saken angående NRKs håndtering av informasjonen om at Høyesterett dømte at Økokrim ikke fikk innsyn i klientkontoene til advokatkontoret Thommessen har vekket stor interesse på nett, og jeg kan i dag registrere at NRK har satt opp siden igjen. Det kan oppfattes som at noen i NRK opplevde seg presset til å legge den ut på nytt etter press fra publikum, etter at mange registrerte at siden ble tatt ned rett etter Panama Paperavsløringen.

På begge disse nettsteder med skjermdumper fra lå saken ute, helt til dagen etter Panama Paper-avsløringene. Saken lå altså ute mange dager etter at "regelen" som Dokumentarkivets representant hos NRK skylder på at var årsaken til at den var nede rett etter avsløringen.Dagens Næringsliv omtalte denne saken også 21.12.2010. Legg merke til datoen 21.12.2010 på artikkelen. Høyesterettsavgjørelsen kom allerede dagen etter. Med andre ord ble saken fremskyndet for å hurtigbehandles, slik at oppmerksomheten ble borte i juleferien 2010. Hvem besluttet en så hurtig avgjørelse av saken? Det står at saken er oppdatert 07.02.2014, altså fire år etterpå. Hva ble endret i artikkelen? DN skriver at i løpet av fem år har landets fremste forretningsadvokater, deriblant Thommessen, sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser. Sivertsen i Skatt øst sier til DN at de synes det er rart at advokatbransjen ønsker å beskytte en slik kanal. De mistenker dem ikke, men de synes det er rart at de tar den risikoen det er med å kunne bli utnyttet av kriminelle klienter. Man kan spørre hvem som utnytter hvem, og hvilke pengetransaksjoner, eller andre verdier som er flyttet mellom aktørene. Forretningsadvokater jobber langt fra gratis, og de som er gode, som her referert som, de har nok kunder, uten å måtte være tjenere for kriminelle.
Saken kan leses på Dagens Næringsliv, hvor faksimile er tatt fra.


Har frimurer av 8. grad (2008) og «Høyt lysende Salomons betrodde bror», stortingspresident Olemic Thommessen mange aksjer som ikke tåler dagens lys, som kan falle inn under korrupsjonsetterforskning?
Om vi skal korrupsjon til livs her til lands, så må man få innsyn i politikere og andre statstyrende ansatte i maktstillingers økonomisk anliggende for å få bukt med nettopp korrupsjon. Det at han vil skjule aksjer etter de avsløringer som er gjort i Panama Papers-saken, vitner om at der er svin på skogen. Ville man valgt inn en slik mann med slik moral til et av landets høyeste politiske verv i et "demokratisk styrt" land? Var det opp til meg skulle han vært avskjediget på dagen.
Småborgere må legge frem rubbel og bit i våre selvangivelser, mens de store bandittene skal få plassere sine penger skjul. Det med Høyesteretts hjelp! Norge en rettstat? Hah.. skal man le eller gråte? Selv kjenner jeg bare på sinne og forakt for hele mafiaorganisasjonen. Det er mange involverte i de styrende organer når slikt får skje!


Saken kan leses på Dagbladet, hvor skjermdump er tatt fra.

Sannelig kom ikke Dagbladet opp med en artikkel kort tid etter mitt innlegg over, hvor jeg etterspør aksjer han måtte ha som ikke tåler dagens lys. Man begynner etterhvert å kjenne lusa på gangen i denne statsforvaltningen, og hvordan hvitsnipper orienterer seg økonomisk i samfunnet.

Saken kan leses på Dagbladet, hvor skjermdump er tatt


Olaf Michael Thommessen (kalt Olemic ved fornavn) var advokatfullmektig i årene 1983–1985, og partner i advokatfirmaet Eggen & Thommessen fra 1985–1990, i følge Wikipedia (lastet 14.04.16) Det samme advokatkontor som gikk til sak mot Økokrim og staten, der Økokrim ville ha innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkontier. Tør ikke norsk presse røre i denne materien i frykt for represalier? Stortingspresidenten på en side som unnlater å opplyse om sin formue i utlandet syltet vekk i skatteparadis, med støtte fra firma han har hatt sterke interesser i, som så går til sak mot staten, der Høyesterett videre avsier kjennelse som nettopp gjør mulig at de på toppene i vårt samfunn kan lure unna penger i skatteparadiser, og staten ikke kan få innsyn i den kriminalitet som måtte finne sted i slike miljø og stoppe det. Det henger en råtten eim over statsforvaltningen, der makt øves mot folk.

BRENNPUNKT, leverer en dokumentar om arbeidet bak avsløringen. Anbefales!

Faksimile fra Dagbladet 24.09.15 Hele saken kan leses her
Dagbladet avslørte at flere stortingsrepresentanter i flere år hadde hatt store, skjulte aksjeformuer, ukjent for velgerne. Aksjonærregisteret var hemmelig og lukket  for innsyn helt fram til den uke. I hvor mange år har politikere gjort forretninger med næringsdrivende der de selv kunne påvirke de politiske linjene for foretakene? Når en politiker som sitter i Finanskomiteen skjuler formue slik... Jeg finner ikke dekkende ord! Når de har så slett moral, når de endatil sitter i slike politiske verv, da eier man ikke skrupler. Slike er ikke egnet i verv som medfører gitt tillit for samfunnet. 
"Hemmeligholdet av aksjepostene har vært i strid mot Stortingets regelverk, som sier at folkevalgte plikter å oppgi alle økonomiske interesser av en viss betydning i Stortingets eget register over verv og næringsinteresser", - skriver Dagbladet

 
Link til videoen av Jonathan Pie ligger her. Regner med den blir fjernet etter en tid, slik omtaler og informasjon som dette gjerne blir etterhvert, for at informasjon skal pulveriseres  hva gjelder kriminalitet og svindel blant eliten. Legger ut direktelink under fra Youtube, så lenge den virker.
Slike videoer blir ofte fjernet eller flyttet på etterhvert, så om den skulle forsvinne så søk på "The Panama Papers: Secrets Of The Super Rich"Det er langt på overtid å sette fokus på de store bandittene her i landet, hvitsnippbandittene som har fått raljere gjennom flere tiår ved støtte og hjelp av hverandre i dette korrupte statsapparatet. Nå har skatteetaten ligget langflat for å få tak i småpenger fra mennesker som knapt har til smør på skiva, om disse forsøker å erverve seg noen kroner ekstra. Mens dørene lukkes og boltes for å se inn der millionene og milliardene lures unna.

Dette er en sak som norsk presse bør gå inn i og grave. Det kan ikke være slik at private bloggere skal måtte drive gravende journalistikk på toppene, der man kan risikere å få en kule i nakken, for å bringes til taushet.


Les også:

06 april 2016

Panama Papersavsløringene og norsk mafia

The Panama Papers: An Introduction
Hvem kan man stole på lenger her i samfunnet når man ikke kan stole på domstolenes høyeste organ Høyesterett? Ikke kan man stole på bankene, ikke kan man stole på advokater og ikke kan man stole på politikere. En politietat som er korrupt, som henlegger saker der deres egne har brutt loven.

Her til lands opplever vanlig arbeidsfolk å bli flådd med stadig mer skatter og avgifter. Det er bomringer rundt hver en sving med pengekrav, men viktigst er kanskje overvåkingen av hver borger som ligger i disse elektroniske passeringene. Dette edderkoppnettet som i dag herjer med befolkningen er blitt synlig for stadig flere. Man er vitne til at finansmakten, og rettsapparatet helt fra advokater opp til høyesterettsdommere, danser på de sider av bordene som tjener de mest. En bande som har fått holde på i fred, beskyttet av norsk presse. Folk som har rørt ved denne kreftsvulsten med spredning i hele "maktfordelingsprinsippet" har blitt kalt konspirasjonsteoretikere og latterliggjort. Resten av befolkningen har satt sin tillit til norsk presse. For de er jo ærlige og redelige og har ingen personlig agenda i det de leverer. Eller? Etter Panama Paperavsløringene ser nå alle hvordan det er fatt.

Faksimile tatt fra Dagsavisen her

Eva Joly som har jobbet som korrupsjonsjeger i Frankrike i 25 år, mener at Norge og de land som er berørt må starte politietterforskning som følge av avsløringene. Hun mener etterforskningen bør ta sikte på å ta hovedpersonene som er de rike som har opprettet selskapene, men også de som har lagt tilrette for skattesvindelen, bankene og advokatfirmaer. Vi er lei de kriminelle virksomhetene til bankene, sier Joly. Det skal være sikkert at vi er Eva Joly!

Norsk Rikskringkasting gjør sitt for å skjule kriminaliteten blant hvitsnippene. Da er det naturlig å spørre hvilken rolle redaktøren i NRK har i Panama Papers-saken, og om han selv har plassert penger i slike skatteparadis ved hjelp av advokatkontoret Thommessen, siden redaktøren har fjernet siden som omtaler advokatfirmaet Thommessen, fra NRKs nettside

Siden til NRK lå her
Her ser man siden er tatt ned, samme dag.


Den var linket til Dagens Næringsliv, som per dags dato enda har den oppe. Dette er en høyaktuell sak i forbindelse med Panama Papers-avsløringen, slik jeg ser det. Pressen er ellers dyktige til å linke til saker som kan henge ut folk ytterligere. Men her velger de altså å slette spor.
Bakgrunnen for rettssaken var en begjæring fra Økokrim om innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkonto. Økokrim ville vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammet fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken. Høyesterett avsa dom at Økokrim ikke kunne få innsyn i advokaters klientkonti. Noe som vil følge senere begjæringer om innsyn i advokaters klientkontoer. Slik kan advokater og firma de representerer hjelpe norske folk med pengeoverføringer, uten at Økokrim får mulighet til å sjekke de forhold. Derfor anser jeg Høyesterett høyst delaktig i Panama Papers-saken. Høyesterett bør etterforskes også. Hvordan ser deres konti ut?

Jeg tar skjermdumper og legger ved, da jeg ikke lenger stoler på de sortkledde i norske domstoler, eller at andre av deres interessenter lar slikt bli liggende. Har man mektige og pengesterke venner får man fjernet mange spor. Hva kan forsvinne med å skylde på datahacking og systemkrasj, der man ikke ønsker publisitet om saker? Man husker Dommerforsikringssaken, der de hevdet at dommerforsikringene ble blåst i lufta med bomben i regjeringskvartalet. De løy, for de hadde ikke sine legitimiteter i orden og således ingen signerte dommerforsikringer der, for de dokumenter var lagret hos Domstoladministrasjonen i Trondheim. Anbefaler lesere å laste ned og skrive ut og lagre dokumentene.  Her ligger kjennelsen fra Høyesterett. 

Jeg sendte spørsmål til NRK Brennpunkt på Facebook, med spørsmål om hvorfor de hadde fjernet siden fra deres nettsted. Jeg fikk dette svaret som jeg har tatt skjermdump av:Onsdag morgen, 06.04.16 får jeg nytt svar fra Brennpunkt. Der de skriver at NRK hadde en avtale om å publisere DN-saker for noen år tilbake, den avtalen er nå avsluttet, og det virker som at alle DN-sakene våre nå er fjernet fra arkivet, - skriver Brennpunkts representant på Facebook. Det virker heller någet suspekt at en slik avtale skulle gå ut dagen etter Panama Paper-avsløringen. Før jeg tror på at en slik avtale har foreligget vil jeg se den. Dette stinker verre enn fraumarkene på Frosta i vårgjødslinga! Andre medier bør få avtalen frem i lyset, om redaktør for NRK ikke viser den selv.
Skjermdump fra Dagens Næringsliv. Hele saken kan leses her. 
(Kommentar over bildet er min egen.)


Skjermdump fra Aftenposten. Saken kan leses her.
Økokrim har hatt norgeshistoriens største korrupsjonssak på bordet i flere år. Etterforskningen resulterte i at Yara tre år senere måtte betale en foretaksbot fra Økokrim på 295 millioner kroner for tre tilfeller av grov korrupsjon. Det var imidlertid flere utbetalinger i regnskapsmaterialet fra Balderton som Økokrim aldri etterforsket. Jeg lurer på hvor mye penger enkeltpersoner i Økokrim fikk for å unnlate å ettergå de utelatte utbetalinger fra selskapet, i granskingen. Økokrim har hatt tilgang på dokumentasjon om bestikkelsene i Yara i hele fem år, uten å foreta seg noe. Disse skal representere staten og jobbe mot økonomisk kriminalitet? I stedet for å ettergå de store bandittene, så jaktet de heller Torbjørn Myhre til døde, i det tidsrom  Kan de sove godt om natten?Craig Murray skriver:
Ikke forvent en ekte publisering av vestlig kapitalisme. De skitne hemmeligheter vestlige selskaper driver med vil forbli upublisert. Forvent treff på Russland, Iran og Syria, og noen bittesmå for "balansering" fra vestlig land som Island. En superkjendis eller to vil bli ofret - noen allerede med demens. Bedriftens media - The Guardian og BBC i Storbritannia - har eksklusiv tilgang til databasen som du og jeg ikke kan se. De beskytter seg mot selv å se de vestlige bedriftenes sensitiv informasjon ved bare å se på de dokumentene som er brakt opp av spesifikke søk som FN- sanksjoner troller til. Glem aldri at Guardian knuste sine kopier av Snowden filer på instruksjon av MI6.

- Leste vi nettopp om Spetalen hos en av finansavisene?

Aftenposten sitter på alle dokumentene. Jeg forventer at Stanghelle offentliggjør samtlige av bandittene som måtte befinne seg i tiltrodde maktstillinger i tjeneste for landet og det norske folk. Stanghelle skal også ha et ettermæle etter sin tid i norsk presse.

I ettertid har jeg sett avisen Politiken i Danmark avslørte Panama Papers-forholdene for hele tre år siden. Hvorfor har norsk pressekorps vært tause om det i alle de år?

Vil det i Panama Papers's saken skje mord, for å skjule svindelen, vil folk bli truet på livet om de tyster, vil det skje "tilfeldige" ulykker med involverte eller blant folk som rører i materien og stiller spørsmål? Ja, hvem skal man lenger stole på her i samfunnet, når både høyesterett, advokatvirksomheter som skal forvalte lov/rett/moral- er blitt del av mafia, politikere som støtter de og deltar, og en presse som beskytter de. Det finnes ikke struktur lenger her i landet. Alle holdepunkter er borte.

Jeg ønsker at mediene foretar spørreundersøkelser, om hvilke holdninger folk gjengs over i landet har til svart arbeid disse tider. Om det er blitt endringer i moralen til alminnelig folk, i takt med hvitsnippbandittenes svindel i samfunnet.

Verdt å lese:
                 Like barn leker best.
Det tette båndet mellom DNB-direktør Rune Bjerke og Jens Stoltenberg
                                 
Skjermdump fra Dagbladet 10. juli 2013

På bakgrunn av dommen i Høyesterett, som nekter Økokrim innsyn i advokaters klientkontoer, så lurer jeg på hvem i norske rettsmyndigheter som beskyttes i saken mot Eirik Jensen, der rettsmyndighetene har besluttet at saken mot han skal føres for lukkede dører, tross at Jensen selv vil ha åpen rett.
" 

Flere vitner fra Cappelen-nettverk

 
Aktor går gjennom flere sentrale vitner, tre av dem er dømt for å ha vært en del av Gjermund Cappelens narkotikanettverk. – Det er flere kallenavn vi ikke har klart å identifisere, sier Alfheim.
"