18 desember 2013

Ønsker alle mine lesere
en fredfull jul, og et riktig godt nytt år!


Oppfordrer voksne til å vise moderasjon når det gjelder alkoholinntak der barn er tilstede, og bidra til å gi barna gode juleminner i ryggsekken videre i livet. Ikke glem småfuglene og vennene i hagen. ;)


29 november 2013

Statens barn. Hva er i vaksinene?

Et lite barn på ett år ble funnet død i den lille bygda i Vanvikan  på Fosen i Sør-Trøndelag. Foreldrene til det lille barnet er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Obduksjonen viser at det ikke er tegn på stump vold. "Ifølge Trond Peder Nilsen, kom barnevernet fordi foreldrene ikke møtte opp da gutten skulle vaksineres. – Jeg tror det var helsesøster som meldte inn bekymring til barnevernet, sier Nilsen."
"Som VG tidligere har omtalt, ble barnevernet kontaktet av helsestasjonen med en bekymringsmelding da barnets far motsatte seg vaksinering av barnet."

Man kan sannelig undres på hva som er i disse vaksinene når staten ved barnevernet turer frem, inn hos familier som nekter å la ungene sine injisere av "revegifta", som stikkes i unger i mengder gjennom oppveksten! Det skal være opp til hvert foreldrepar å avgjøre om de vil la sine barn sprøytes fulle av dette svineriet som Folkehelseinstituttet har bestemt at unger i Norge skal "vaksineres" med, tross at forskere advarer mot å vaksinere friske mennesker. Slik staten med barnevernet turer frem mot foreldre, som om barna er statens eiendom, så må folk våkne og se rundt seg hva som skjer med samfunnet vi lever i. Per Sandberg var innom temaet statens barn, i sin nylig utgitte bok, som jeg samtidig vil anbefale alle å lese.
En vaksine mot rotavirus, som hevdes skal forhindre at norske barn får alvorlig omgangssyke, skal nå inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det har regjeringen besluttet. Galskap sier jeg! Jeg spør rett frem om de som sitter og styrer dette er ved sine fulle fem! Omgangssjuke er helt normalt, og har gått i alle tider. Hvem vet hva som er i disse vaksinene? Er det stoffer som gjør ungene mindre forplantingsdyktige i en overbefolket verden, slik Per- Aslak Ertresvåg skrev i sin bok "Makten bak makten"?
I Fedrelandsvennen kan man lese at smittevernlege Dagfinn Haarr i Kristiansand sier gravide bør ta influensavaksine for å unngå at barnet får livslang sykdom som schizofreni, Man kan spørre på hvilken side av bordet galskapen sitter!
Flere forskere mener nå at friske mennesker ikke bør vaksinere seg, og advarer mot dette.
Tidligere forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Haneberg, argumenterer med at immunforsvaret bygges opp under en runde med influensa. Det betyr at den som blir syk står bedre rustet mot sykdom neste gang. - Infeksjonen ser ut til å være en fordel hevder han, der den beskytter mot senere influensa og han mener det også kan beksytte mot nye stammer av influensa. Den tidligere forskningssjefen mener at de som vaksinerer seg uten å trenge vaksinen, kan komme dårligere ut senere.
Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som forøvrig er Jens Stoltenberg søster, mener tross forskernes uttalelser at statsmakta fortsatt skal drive med sin massevaksinering.
Det tross at vi leser på TV2s side at Statens legemiddelverk hadde registrert 1485 personer med bivirkninger av Pandemrix etter vaksinasjonen i 2009/2010  Til nå er det blitt tilkjent over 73 millioner kroner i erstatninger til 80 personer, hvor de fleste har utviklet sykdommen narkolepsi. Norsk pasientskadeerstatatningsforbund regner med at det vil gis flere medhold i tiden fremover, med flere utbetalinger. Jeg vet ikke hva Camilla Stoltenberg er satt sammen av mentalt, men det bør skremme fanden på flatmark, når hennes anbefalninger som hun fremdeles står ved, gjør så mange mennesker alvorlig syke og fremdeles blir brukt av staten til å komme med medisinelle anbefalninger til befolkningen.

Man kan spørre hvem kreftene bak er, og hva intensjonene er med denne massevaksineringen. Folkehelseinstituttets regnskap er unndratt offentligheten, så befolkningen får ikke kjenneskap til pengestrømmen. Jeg lurer på hvem som har eierinteresser i GlaxoSmithKline, legemiddelgiganten som leverer blant annet influensavaksiner? Hvilke koblinger er det mellom Camilla Stoltenberg og Rockefeller Foundation, som hevdes å sponse Folkehelseinstituttet med flere millioner årlig, samme Rockefeller som bidro til å etablere Folkehelseinstituttet i Norge. Hva tjener denne legemiddelprodusenten på bivirkningene som følger med vaksineringene, der pasientene da trenger stadig nye medikamenter for å holde bivirkningene i sjakk?
Det er på høy tid at Norsk Folkehelseinstitutts regnskaper åpnes for offentligheten. Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg i sin nyttårstale for et par år siden. Ja, la oss endelig få det! - Også når det gjelder statens maktovergrep mot befolkningen, ikke bare når det gjelder statens rett til å herje med befolkningen og ta seg inn på befolkningens private arenaer!
Bent Høye som var leder av Helse og Omsorgskomiteen i 2009 mente at man må stole på Folkehelseinstituttets eksperter og kaller advarsler mot vaksiner for konspirasjonesteorier.
Steinar Madsen som i opptaket over er tittelert som avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk er også så freidig å kalle det konspirasjonsteorier. Han hevder at det ligger 50 års erfaring bak vaksinasjonsbruk.
Da kan man spørre hvem som har hatt økonomiske interesser i legemiddelindustrien de siste 50 år. Det skulle vel ikke være de samme? Enn så lenge vi ikke får se regnskapene og disse bevisst holdes skjult for befolkningen, så får vi ikke svar.
Når flere forskere nå går ut og fraråder vaksinene til friske mennesker, bør man ikke da ta nyere forskning på alvor? Der folk blir forsøkt latterliggjort med konspirasjonsteorier, er det kanskje på høy tid og overtid å lese seg opp og søke mer i det som blir skrevet og kildehenvisningene og stille kritiske spørsmål. Barna er det mest dyrebare vi har!

Det er mye forskning rundt vaksiner som befolkningen ikke får informasjon om, i den sosialistiskstyrte pressen her i landet. 

"Det ingen fortalte oss, var at det dreide seg om en eksperimentell vaksine og at vi var prøvekaninene! Det dukket opp en god del bivirkninger (f.eks. fikk en god venninne encefalitt etter vaksinen), og jeg opplevde allerede den gang hvor flinke myndighetene er til å dysse ned slike uønskede bieffekter – for å få solgt den kostbare vaksinen sin." [...] "Denne nærmest tvungne vaksineringen av folk med en eksperimentell vaksine er en stor skam og skandale for hele landet. Jeg er helt enig med professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk: Helseministeren og lederen av Folkehelseinstituttet burde absolutt vurdere sine stillinger!"


Skjermdump tatt i VG av denne artikkel

Anita Moen og samboeren Øyvind Bakken fra Grøa, var på helsestasjonen hos barnelege Stefan Sass på Sunndal. Vaksinasjoner var også tema der de var til kontroll med sitt fire måneder gamle barn. Øyvind Bakken er skeptisk til vaksiner og stilte barnelege spørsmål om hva vaksinene inneholdt. Det kunne ikke barnelegen svare på. Ut fra det man leser, var det et ubehagelig møte med barnelegen. Barnelege Stefan Sass, renner etter de ut til venterommet og sier i alles påhør. at dere vet vel at jeg nå må melde fra til barnevernet om omsorgssvikt. Saken står omtalt i Aura Avis.
Man har sannelig grunn til å reagere, og stille spørsmål om innholdet i vaksinene, når man som småbarnsforelder blir direkte trakassert av en lege om man nekter å la ungen vaksinere, den tid dette er frivillig. Det er da ikke statens barn!! Man kan sannelig tenke tanker om at denne barnelege er betalt av legemiddelindustrien i form av provisjon av satte vaksiner. Legen har ikke bare opptrådet svært klandreverdig overfor pasienten, men han har også begått lovbrudd ved å bryte taushetsplikten sin.


Stopp opp, tenk og ikke minst les hva nyere forskning viser. Noen tjener store penger på denne galskapen i legemiddelindustrien og helseforetakene!

Tallet på de som har fått erstatning etter å ha blitt syke av svineinfluensavaksinen er kommet opp i 91 personer, på tilsammen 135 millioner kroner.

Les hele dokumentet her på siden til Personskadeadvokater.

I kveld gikk en utrolig bra kanadisk dokumentar som tok for seg legemiddelindustrien og patenter på NRK2. Dokumentarens navn var "Aids-medisin og profitt", (Fire in the Blood). Vestlige farmasøytiske bedrifter og styresmakter blokkerte tilgangen til billige aids-medisiner til fattige land etter 1996. Det førte til at svært mange mennesker døde unødig. Dokumentaren fortalte en historie om monopol, medisiner og massemord. De som satt med orginalpatentene nektet andre å produsere og selge samme type medisiner til lavere priser, så også de fattige i Afrika som var syke av aids fikk råd og tilgang på medisinene. 
I følge dokumentaren så dør 18 millioner fattige hvert år i Afrikanske land, som følge av at de ikke får de medisinene de trenger som følge av at legemiddelgigantene tviholder på sine rettigheter for å beholde profitten. Kun de rike i Afrika har råd til behandling. Folk dør som fluer der på grunn av at medisinmafiaens skal tjene seg rike.
Gro Harlem Brundtland var leder i WHO tidligere. Kan man forstå at tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, de senere år og i dag hyller vaksinasjonsprogrammer i de Afrikanske landene? Hvorfor bevilge penger til vaksiner, mens det på den annen side dør millioner årlig som følge av at de ikke får medikamenter til behandling som er mulig, om de bare får tak i medisinene? Dobbelmoral, hykleri, jeg vil gå så langt som å kalle det kriminalitet! Norge et land som støtter opp om denne medisinmafiaen! Det er mange i norsk toppolitikk som bør skjemmes, de er medansvarlig til at dette får skje. Jeg kan forstå at Gro Harlem Brundtland rømte landet, etter at jeg så denne dokumentaren! "Landsmorderen" som hun ble kalt av enkelte harniske politiske motstandere her til lands fikk en ny betydning etter denne dokumentarfilmen. Får mine lesere anledning til å se dokumentaren vil jeg på det sterkeste anbefale å se den.
Når man ser kynismen som utøves i medisinindustrien, så kan man bli skremt av mindre der samme profitører tjener rått på vaksinene som Camilla Stoltenberg i Norsk Folkehelseinstitutt fremdeles anbefaler alle å ta, tross at andre forskere nå fraråder friske mennesker å injisere revegifta! (Revegift er mine ord på svineriet.)

548 nordmenn har fått alvorlige bivirkninger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall (21.01.14). - Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.


Kan norske politikere forsvare pengebruken de tar fra den norske befolkningen?
Norge ga 27,6 milliarder kroner i bistand i 2012. 40 millioner av de pengene gikk til helseorganisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF). De siste tre årene har millionlønningene til ansatte i organisasjonen skutt i været. 

Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.

25 oktober 2013

Mobben til Arbeiderpartiet:

Det er mange dyktige, samfunnsengasjerte bloggere og skribenter på nett- som belyser sider som journalister i de politisk styrte avisene ikke rører ved. Jeg vil på denne bloggen trekke frem endel slike, som er verdt å lese og reflektere over. Den dobbelmoral, den heksejakt og det hykleri som herjer samfunnet- jeg liker det ikke! Jeg har også flere stalkere blant Stoltenbergs hirde, som lever sitt liv for å produsere skittpakker om meg og andre de misliker de politiske ytringene til. Mobben til Arbeiderpartiet er betalt av partiet og teller 2000 stykker. Noen av de viser en tilnærmet sykelig trang til å jakte andre mennesker. Hvilke forbilder er de for barn og unge? En slik, som kaller seg journalist og forfatter har satt flere av "vennene sine" i sving og laget en skittpakke også om meg. Det de forsøker er å stanse andre fra den politiske debatten på nett, ved å karakterdrepe meningsmotstandere og folk som sprer for mye informasjon som ikke tåler særlig av dagens lys for Arbeiderpartiet. Leser man kommentarfelt i skriverier til disse "hjelperne" til Stoltenberg og co, så kommer gjerne nye eller andre opplysninger opp. For de av oss som er aktive i den politiske debatten på nett, så har vi sett søppelproduksjonen fra slike så lenge at den preller av. Ved å google meg så finner man den, ved å søke på navnet mitt. Er man som skribent inne å endrer noe i bloggen, være seg en bokstav eller ord, så vil den på ny komme først på googles søk, når man googler navn. Slik fungerer søkemotorene og slik opererer drittpakkeprodusentene. Den ivrigste mannen som stalker meg, ser jeg på som mentalt ubalansert, så jeg lar det bli med hans jakt, uten å vie denne plass på min blogg.

Ny studie viser at internett-trollene er psykopater.

Her er flere linker verdt å lese:
Det er verdt å lese Raymon Johansens (AP) oppgjør med mobben på nett i Dagbladet. Han bør kanskje vende blikket inn i eget parti og stoppe den bermen som herjer med andre mennesker fra egen politiske side? Legg merke til at Dagbladet har stengt kommentarfeltet for nye kommentarer. Avisen vet å beskytte sine.

Fra kommentarfeltet VG-nett, Barn blir etterlatt i utlandet, kan man se Frank Andreassen strø om seg med sjikane. På grunnlaget til mobben han omgir seg med på nett fra den ekstreme venstresiden har han bestemt at jeg er rasist og høyreekstrem. Man får google meg og se om man kan finne rasistisk fra andre enn disse venstreekstremistene som ser ut til å sykelig trang til å strø om seg med skittpakker. Driver man cherrypicking på nett, så kan man konstruere noen skittpakker som ikke har rot i virkelighet.
Den sosialistiske ideologien ramlet vel her i landet ved siste valg, eller?

Denne siden vil jeg oppdatere etterhvert som jeg kommer over tekster verdt å dele.

14 oktober 2013

Broderskapets nettverk inn i maktens korridorer.

Nylig har vi lest i BA om en korrupsjonssiktet høyrepolitiker i Bergen som har fått spesialbehandling. Bergen tingrett har holdt hemmelig fengslingsmøtene av politikeren og forretningsmennene i korrupsjonssaken som er kommet for dagens lys. Kjendisadvokat John Christian Elden, som forøvrig også er frimurer, ut fra det man leser på TV2, sier til pressen at det er ulovlig.

Hva er det som gjør at utvalgte mennesker kan bli beskyttet slik av norske domstoler?
Det første som slo meg at det er en av frimurernes aktører det gjelder. Det fikk meg til å undersøke litt om den saken. Jeg tar sjelden feil i den slags, når tvil kommer opp. Sannelig stemte det også denne gangen. Korrupsjonssiktet Jan Sverre Stray, står i Oscarlosjen i Bergen. TV2's liste over frimurere i Norge er så vidt jeg vet ikke oppdatert, så hvem vet hvilken grad denne bror har i dag?
Rolf Knudsen er Strays forsvarer. Er det samme Rolf Knudsen som står oppført som 8.grads frimurer på TV2's liste?
"Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne og kommunalråd Robert Rastad har lenge lykkes med å unngå at korrupsjonssaken ble kjent i media", skriver BA.
Flere steder kan man lese at journalister og talsmenn fra juridiske stillinger henviser til at det handles som det gjør i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Hvorfor denne vagheten? Ikke ønsker å sammenligne oss med...??? Denne staten er da styrt av mafia! Forgreiningene til AP og frimureriet er som ett edderkoppnett gjennom hele samfunnet. Stadig avsløres det "uheldige" koblinger, men likevel så tør ikke de som ytrer seg bruke det rettmessige navn og benevnelse på dette svineriet! Maktovergrep mot enkeltmennesker, svindel og bedrag! Kall det ved sitt rettmessige navn; Mafia! Det er anarkistiske tilstander i landet, der man slipper unna, bare man har de rette kontakter og forbindelser med maktutøverne.

Ser man nærmere på dette broderskap som fortoner seg som ett edderkoppnett i det norske rettsapparat finner man at mer enn 200 polititjenestemenn, lensmenn og politimestre er inkludert, over 300 offiserer og over 300 jurister og advokater står oppført i Den norske frimurerordenens matrikkel for 2008. Det er også mange dommere, ordførere, rådmenn og prester på listen. 
Pr januar -14 er denne matrikkelen tatt ned fra TV2s side. (Frimurere per 2016 kan søkes opp her)Ved henvendelse til TV2 får jeg til svar av deres representant VJ reporter, Jonas Fabritius Christoffersen at matrikkelen dessverre ikke ble med videre inn i det nye designet som de har fått. Han skriver videre at han tror ikke den kommer opp igjen, da listen er en utdatert liste fra fem år siden (2008). Det nye designet "snakker" ikke så godt sammen med den typen databaser, begrunner han fjerningen av matrikkelen, som inneholdt opplysninger om enhver frimurer i Norge og dens yrkestittel og alder, videre med. 
Frimurereden som frimurere må avsi og slutte seg til når de går inn i broderskapet.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) som i status er rett under Kongen er også frimurer. Han er nådd 8.grad "Høyt lysende Salomons betrodde bror" i frimurerlosjen. Når en når 8. grad er man også tempelridder. Justisminister Anders Anundsen er også frimurer, ut fra de opplysninger jeg har fått.

Fra tidligere kjenner jeg personlig til et tilfellet der en selvstendig næringsdrivende har hatt pågang fra frimurerbrødre om å la seg verve til dette broderskapet. Den næringsdrivende ville ikke involvere seg i dette broderskapets nettverk, han ville stå fritt. Det kostet den selvstendig næringsdrivende en ordre verdt tre millioner per år. I brødrenes bånd til frimureriet står det at de forplikter å stille opp og støtte sine brødre.
Når man leser det som er avslørt i BA og det jeg vet fra før om makt og koblinger i næringslivet, så kan man se at vi har en makt som opererer ved siden av samfunnet, som trekker i tråder og styrer vårt samfunn. Hvem som lykkes og hvem som går konkurs er trolig ingen tilfeldighet?


43 minutter ut i filmen fortelles det at Greve Ulrich Brockdorff-Rantzau sender et strengt hemmelig dokument, hvor han ber de øke motstanden mellom de moderate og ekstreme partiene og bruke Lenin som en trojansk hest. Når kaoset blir stort vil det ble uunngåelig med et statskupp.
(Er det det samme som skjer i Norge i dag, der bilderbergerne/globalistene på tvers av partiene jobber for en ny verdensorden, ledet og styrt fra FN?)
46 minutter ut i filmen fortelles; ”Det gamle Europa dør”.
48 minutter ut i filmen, fortelles det at Lenin var frimurer, og frimurere i Sverige og sosialdemokratiet har det samme frimurersymbol i Arbeiderforeningens vimpel i 1883. En time ut i filmen fortelles det at Carl Marx var 31.grads frimurer. Han satte i gang terrorangrep mot seg selv som påskudd til å aksjonere. Illuminatiet lager så det kommunistiske manifestet på befaling av frimurerledelsen.

- Derfra til terroren på Utøya…. Jeg får frysninger.

Arbeiderpartiets logo med den røde rose, stammer fra frimurernes gamle symbol fra Egypt.

Politienheten har varslet at de vil etterforske politi og frimureriet etter at politiførstebetjent Roy Riksvold ved Nes lensmannskontor i Hallingdal slo alarm i vår om det han opplevde som uheldige koblinger mellom politi, frimureriet og det norske rettssystemet. Han fryktet at kriminelle hadde sluppet billigere unna, fordi det satt frimurere på begge siden av loven. Riksvold hadde oppdaget flere saker han mente var betenkelig.
Når vi ser saken i Bergen som nå er rullet opp og den hemmeligholdelse som er forsøkt, da kan man sannelig tolke det som en bekreftelse på nettopp det Riksvold har vist bekymring om. Er det her politienheten blir bukken som er satt til å passe havresekken? Det kan se slik ut.

Bøker og nettsteder som omhandler frimureriet:
Terrorangrepet på Utøya
Hvor ofte er det ikke nevnt og slått opp at ABB har vært medlem i FrP?
Hvorfor står det ikke tilsvarende at ABB hadde en 3.grad som frimurer? I FrP var han mer som passivt medlem. Blant brødrene hadde han gått flere grader opp. Stiger man i gradene som passivt medlem? Ble han brukt av broderskapet og sosialdemokratiet for å befeste makten i landet? Hva er skjedd siden? Mer overvåking av befolkningen på mange måter, i påskudd om at det er for å bekjempe terror. Jeg tror vi enda ikke har fått svaret på hvem som er opphavet til terroren 22. juli.

"Domstolene frikjenner politifolk som burde ha vært dømt for vold i tjenesten, mener Spesialenheten for politisaker. I fjor ble 460 politifolk anmeldt for grov uforstand i tjenesten, men ingen ble dømt."
Hvor mange av disse var frimurere? Var noen av dommerne frimurere? Det er synd TV2 har fjernet matrikkelen som viste hvem i landet som var med i broderskapet. Mer åpenhet? 


 
Les hele saken på Dagbladet her.


Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 


Denne tråden vil oppdateres fortløpende...

30 september 2013

Så sier Herren...

I kveld var jeg i hyggelig teselskap med kristne venner. Mine venner leser mye i bibelen og følger Herrens ord så langt de er mennesker om. Selv kan jeg vel ikke kalle meg religiøs, selv om jeg ser det er mer mellom himmel og jord som vi som oftest ikke kan ta på og se. De 10 bud synes jeg er fine leveregler og jeg følger de så langt jeg kan og finner fornuftig. Finnes en Gud er jeg sikker på at han er så allmektig at han ser på de gjerninger jeg gjør på jorden, og måler meg ikke ut fra kirkegang og knegåing for yppersteprester. En gang kommer tiden hvor vi alle må svare for våre gjerninger.

Mine kristne venner er også politisk interessert, og følger vel med i det som skjer i det politiske landskapet langt mer enn folk flest. De ba meg se litt i "Predikantens bok, kapittel 10:2".
Der står det: "Den vises hjerte er vendt til høyre, men dårens hjerte er vendt til venstre."

I kveld som vi har fått vite at det blir en blå-blå regjering med Høyre og FrP får jeg bare ønske partiene lykke til i regjering! I følge bibelen så har de også Vår Herre med på laget.

11 september 2013

Høyt hang de og sure er de!

Høyt hang de og sure er de!
Maken til sutter som vi nå ser i media, ja- ikke bare av skribenter, men av pressens egne journalister, det skal en jaggu lete lenge for å finne! Jeg spør rett frem om disse er representative for de aviser de dekker? Vi har nylig lest om en politimann som fikk sparken for å ha ytret seg politisk ukorrekt?
Hvor faglig ukorrekt kan journalister opptre før de blir sparket fra stillingene sine?
Nå med blå regjering, så kan man håpe på at pressestøtten blir fratatt avisene og at merverdiavgift blir innført på deres arbeid også, så de slipper å bli lønnet for å hetse politiske motstandere lenger. Må mange av de få kjenne arbeidsledigheten, kjenne det systemet de har hyllet og dyrket i alle sine år, der de har drevet politisk propaganda for Arbeiderpartiet og venstresiden, fremfor faglig journalistisk arbeid. Rektorene ved journalisthøyskolene bør være flau over det pressekorps som de har uteksaminert i deres ånd!

Jeg tok en tur innom Twitter i dag, for å se hva som ble skrevet på veggene der. Jeg måtte ta av meg brillene og finne et nytt par for å se om det jeg leste virkelig var sant! Først leste jeg at en journalist i Aftenposten (Det står oppgitt på profilen hans på Facebook at han jobber for Aftenposten) ved navn Lars M. Glomset skriver følgende: "Erna og fantefølget på vei mot Stortinget" med link videre til Aftenposten. Så vidt jeg vet er det ingen fanter blant politikerne i den nye blå regjeringen? Er det representativt for Aftenposten og norsk presse å bruke den slags omtale av nåværende regjering? Triste greier hvilket lavmål, faglig journalistikk har lagt seg på.Jeg går videre ned i kommentarfeltet og kommer over enda flere hetsende innlegg fra Aftenpostens stab på Twitter. Begge er skjermdumper ettermiddagen 11.09.13, to dager etter stortingsvalget. Leser man nedenfra og opp, hvor nyeste innlegg står øverst, så starter kjekkasen med at det må snekres en ny benk som kan tåle spekket av topptunge politikere. Alle forstår at disse hetsende sleivkommentarene er myntet på sterkt overvektige Erna Solberg og Trine Skei Grande. I neste melding som kommer fra redaksjonen i Aftenposten så skriver de at det er en regjering for "dummies".
I den siste meldingen blir de blå omtalt som ulver i fåreklær.
(For å få bildet større og lesbart så trykk en gang på bildet.)

Jeg håper noe av det første denne nye blåblå regjeringen gjør, er å fjerne pressestøtten og innføre merverdiavgift på aviser. I alle år som er gått og de har fått herjet fritt i sosialistisk ånd, hvor nå A-media er kjøpt opp av LO, som man med rette kan si er Arbeiderpartiet- så har ikke denne pressestøtten kommet befolkningen til gode. 


Det pressen har levert har vært så politisk silt at viktige saker har vært underminert på slik måte at folk ikke er blitt kjent med politikken som føres, hvor det er blitt styrt langt over hodene på befolkningen. Kommentarfelt er sensuert så kritiske røster ikke er sluppet til, og blitt stengt ute. Stans propagandamaskineriet til Arbeiderpartiet og sosialistene! La journalistene skaffe seg ærlig, redelig arbeid!


Ønsker ny blå regjering lykke til!

09 september 2013

Den røde rose


I dag ble jeg fortalt av en som har god kjennskap til midtøsten og historien derfra, at Arbeiderpartiets logo med den røde rose stammer fra frimurernes gamle symbol fra Egypt. Det gjorde meg nysgjerrig så jeg googlet dette.
Et utdrag her fra Wikipedia om Rosenkorsordenen: "I 1614 ble det i Kassel i Tyskland utgitt et skrift med tittelen Fama Fraternitatis - Eller oppdagelsen av det høyverdige broderskapet av R.C. Ordenen., der det heter at usynlige brødre vandrer blant dere. I følge skriftet skal en fattig tysk adelsmann ved navn Christian Rosenkreutz i slutten av det 14 århundre ha reist til Damcar i Arabia, der han ble innviet i skjulte kunnskaper. Han fortsatte sine studier i Damaskus i Syria og Fez i Marokko, før han vendte tilbake til Europa der han sammen emd tre venner dannet et hemmelig brorskap: Rosenkorsordenen." 
På Nyhetsspeilet kan man lese: "Giglio er det italienske navnet for lily (liljeblomst). Svært symbolsk siden middelalderen, er liljeblomsten en av de mest tilbakevendene symboler til frimurere, sammen med den røde rose."

Kan dette stemme? Kanskje noen av mine lesere kan gi svar?

I dag er det Stortingsvalg i Norge. 
Godt valg!

07 september 2013

Ytringsfriheten

Verdt å hente frem generalsekretæren i redaktørforeningens syn på ytringsfriheten i pressen i året 2013
Den 4. statsmakt ble pressen kalt. Jo, den bruker makt mot mennesker som ikke vil føye seg inn i det politisk korrekte, standard satt av AP og sosialistene i regjering.
Pressen gjør ikke lenger jobben sin og opplyser befolkningen om det som foregår i de mørke kroker i Domstoler, regjering og Storting. For det slette arbeid de leverer, bør ikke befolkningen (staten) lønne de med pressestøtte.
Man får håpe at pressestøtten blir fjernet, og at merverdiavgift på aviser blir innført med ny regjering. Kanskje vi kan få en åpen og ærlig presse, som driver faglig, og ikke som propagandamaskineri for Arbeiderpartibevegelsen. 


01 september 2013

Stortingsvalget 2013

Aftenposten skriver 30. juni at valgresultatet kan komme opptil en uke forsinket i de store byene i Norge. 
Det har vært taust om saken siden, og andre aviser har ikke skrevet noe om dette. Derfor vet jeg ikke om staten nå kan garantere at vi får valgresultatene på valgnatten i år.
Min førte tanke da jeg leste det, var: hvor mye vil Arbeiderpartiet kunne jukse under årets valg, for å tilsnike seg stemmene og makten for nye fire år?
Tidligere år har valgstyrenes sammensetninger vært bredt representert fra de politiske partiene. Det vil si at det har vært en valgfunksjonær fra hvert parti i stemmelokalene og tatt i mot stemmer og vært med å telle opp og påsett at stemmeurnene har blitt forseglet og fraktet til administrasjonen for videre opptelling. Det har gjort at det ikke har latt seg gjøre å jukse i stemmelokalene, for alle vokter lokalet, avlukkene og hverandre, under hele stemmeprosessen. (Jeg har selv vært valgfunksjonær ved kommune- og stortingsvalg.)

Ved stortingsvalg i 2009 så vet man at det ble fjernet lister til FrP i avlukke i Soknedal. Det ble raskt oppdaget, siden valgstyret hadde representanter også fra FrP.
Det har også skjedd tellerskandale i Melhus kommune ved kommunevalg.

Av disse grunner bør vi være svært oppmerksom på juks i dette årets stortingsvalg, der det er ny praksis i utvelgelse av de som skal sitte i stemmelokalene som valgfunksjonærer ved dette stortingsvalget.
Nytt av valget i år, er at valgstyrene med valgfunksjonærer skal plukkes ut også blant kommunalt ansatte, da gjerne blant enhetslederene i kommunene. Man vet fra før av at det er svært mange av enhetslederne i kommunal sektor som er sosialister. Politikere kan velges som stemmestyrere om de ikke står på valglistene. Kommunens valgstyre velger stemmestyrere. Under dette valget blir de ikke voktet slik det har vært før, ved at man passer på hverandre, som man vil gjøre ved å tilhøre partimessig motsetninger. De har fritt spillerom.

5.4.2 Anmodning fra OSSE etter stortingsvalget i 2009
"Etter å ha observert stortingsvalget høsten 2009 tok OSSE opp praksisen med å bruke listekandidater som medlemmer av valgstyrer og stemmestyrer. OSSE påpeker at potensielle interessekonflikter kan oppstå under valgavviklingen når listekandidater deltar. De uttaler: ”Valgkandidater bør ikke kunne delta i stemmestyrene og valgstyrene. Slik hindrer man faktiske eller opplevde interessekonflikter, eller situasjoner som kan oppfattes som interessekonflikter.”"

Kommunal og regionaldepartementet konkluderer med et forslag:
"Departementet foreslår at det innføres begrensninger i listekandidaters valgbarhet til stemmestyrer. Basert på de samme vurderingene foreslås tilsvarende begrensninger for stemmemottaker og valgfunksjonærer i valglokalene. Departementet understreker at det kun er personer som selv stiller til valg i det aktuelle valget, og ikke politikere generelt, som omfattes av en eventuell begrensning."
Innen jusspråket så er forslag å forstå som "skal".


7. september skriver VG at ordfører Fabian Stang melder full krise i valgopptellingssystemet. To dager før valget er altså systemet enda ikke klarert. Det er så store problemer at det vil kunne ta opptil fem dager før stemmene er telt opp. Hvordan er det mulig? Aftenposten varslet at det kunne bli problemer allerede 30. juni. Teknologilandet Norge med alle oljemilliardene greier ikke å få opp et tellesystem tross at det er varslet problemer allerede 2,5 måneder i forveie
Jeg tror at Stortingsvalget 2013 kan bli et skittent valg med mye juks. Vær obs!

Oppdatering etter valget:

Gullbeholdningen til befolkningen stjålet og solgt ut av staten

Norge hadde 33,5 tonn med gullbarrer inntil år 2004 da staten solgte gullet til spottpris til ukjente kjøpere på det internasjonale gullmarkedet i London.
Hvem besluttet å selge det norske folks gullbarrer til spottpris, og ikke minst hvem er de ukjente kjøperne som staten ikke vil røpe, som tjener rått på avgjørelsen? Vi ser at Norge tappes for penger og ressurser. Kommunene har en rekordstor kommunegjeld, med en gjeldsgrad på nær 75%, det vil si at av alle inntektene til kommunene så er 75% av de gjeld. Det har vel aldri vært pumpet mer olje opp av sjøen, det norske folks olje. Men hva har befolkningen igjen av all denne rikdommen?
Spør man en sosialist får man stadig beskjed om at vi har det veldig godt her i landet, med beskjed om at vi må se ut i verden hvordan folk lever i andre land. Stopp!
(Bondevikregjeringen, bestående av KrF, Høyre og Venstre regjerte når gullbeholdningen ble solgt.)


Her snakker vi om Norge, innenfor landets grenser, hvor naturressursene som tilhører det norske folk, hvordan inntektene våre blir brukt. Visst er vi rike, men man skal ha kontroll også på hvordan rikdom brukes. Det er ikke gitt fullmakt til våre politikere å svindle den norske befolkning, uansett hvor mye verdier de har å sjalte og valte med.
Hvem tjener på sosialistregjeringens disponeringer av oljefondet vårt og pengeplasseringene til befolkningen? Det er ikke det norske folk, som er gjort til slaver for makten, som villt øser ut av folkets penger som det passer deres plan for Norge og befolkningen.

Infrastrukturen i veier er så vanskjøttet at man ødelegger bilene når man kjører på de. Samme når det gjelder drikkevannsrør og kloakk, hvor infrastrukturen er så gammel og i så dårlig vedlikeholdt forfatning at den gjør oss syke. I Trondheim er det rør som er opptil 150 år gamle. Eldre og syke i helse og omsorgssektoren lider av vanskjøtsel, på grunn av mangel av personell. Landet har en kyststripe og mange skoler har ikke svømmebasseng driftet med vann så de lærer å svømme. Fattigdommen har aldri vært større i moderne tid.
Innvandringspolitikken som medfører drap, ran, vold og smerte, og som sluker enorme ressurser fra befolkningens midler og formue. Statistisk sentralbyrå la frem klare tall 29. august 2013


Hvem stjeler det norske folks penger? I den økonomiske historien, hvor man lette etter kjeltringer så var meldingen klar: "Follow the money!" Ja, hvor tar det norske folks penger veien?
Kan vi få vite hvem flere i statsforvaltningen ved Norges Bank med Svein Gjedrem som sentralbankssjef, som besluttet å selge ut det norske folks gullbeholdning i 2004, som bestod av 33,5 tonn med gullbarrer, til spottpris på det internasjonale markedet? - som NA24 belyser her. VG skriver derimot på sin side her, at det er solgt 37 tonn gull. Hvem har rett? Er det noen som har spist av lasset den nette verdi av 3,5 tonn gull?
 Hvem tjente på å kjøpe til spottpris? Jeg etterspør ikke land, jeg etterspør alle personer, organisasjoner og firma! Alt det gullet solgte de til usle tre milliarder (iflg NA-24). Syv år etter (august -11), var prisen på beholdningen steget til en verdi på 10,5 milliard.
De som har stått bak salget og disponeringene er av Norges fremste økonomer på økonomiske plasseringer. De vet hva de har gjort, med bevisst handling!
Penger og verdipapirer har ikke en konstant verdi, det har derimot gullet! Det vet de!
Hvor er journalistene, hvor er de som er utdannet i gravende journalistikk fra journalisthøyskolene? Hvor er pressen, foruten NA-24 som har berørt ranet av befolkningen?


Hvem er de som driver og tapper Norge og det norske folk for ressurser?
Hvem fører makten over Norge ut av landet? Hvem er landsforræderene?
Går pengene til befolkningen til oppbygging av Den nye verdensorden, den nye verden uten landegrenser, som skal styres fra FN, opprettet og drevet frem av bilderbergerne og globalistene i det norske Stortinget, hvor partiet Høyre er sterkt representert?
Jan Tore Sanner (H) er en av globalistene, som har vært med i rådet for "En ny verden". Organisasjonen hadde tidligere en side på internett hvor denne var oppført, i likhet med Odd Einar Dørum. Torvald Stoltenberg har vært aktivt medlem i styret for samme organisasjon. Makten som jobber sammen mot felles mål, overdra norsk makt på fremmede hender.
Internasjonalt kalles organisasjonen "New World Order". Søk videre derfra.


Oppdatert 29.11.13
Dagbladet omtaler boken til marinbiolog Henning Røed, hvor forfatteren slår alarm om det han mener er storstilt snikprivatisering av fisken i havet, som er fellesskapets ressurser. Røed har tidligere jobbet med oppdrettspørsmål i Miljøverndepartementet. Han mener at 400 miliarder kroner er verdien av de kvotebelagte fiskeressursene, og at disse nå står på spill. Omtrent 95 prosent av norske fiskeressurser er kvotebelagt i følge det Dagbladet skriver. Røed er irritert for at ingen har gjort noe ordentlig forsøk på å fastslå verdien av fiskeressursene.
Mens folket sover, så føres verdiene til den norske befolkningen ut av landet. Regjering og stortingspolitikere som regelrett driver landssvik over hodene på befolkningen, mens befolkningen sover.


Hvor verdensbefolkningens gull havnet? 

Den tyske riksrevisjonen sår tvil om 3080 tonn tysk gull

Hvem er det som støvsuger landene for gull? Penger finnes knapt lenger i bankene, der alt dreier seg om tall som overføres elektronisk. Hva skjer om det elektroniske systemet bryter sammen? Hvilke verdier og betalingsmidler har da folk verden over? Hvem er det som sitter på alt gullet, hvor verdien er konstant, og som da vi sitte med makten?

Under Den kalde krigen var tyskerne redd et angrep fra Sovjet. Derfor spredte de mesteparten av gullbeholdningen sin til anslåtte 3080 tonn, rundt om i hvelvene til flere av de vestlige verdens sentralbanker. Tyskland har verdens nest største gullbeholdning i verden etter USA. Den tyske riksrevisjonen påpeker at gullbeholdningen aldri er blitt fysisk bekreftet, står det i en rapport i følge den britiske avisen The Telegraph.Om Sverige var nøytral under 2. verdenskrig, hvordan kan de da ha fått tak i 60 tonn gull fra Tyskland?

Faksimile fra BBC-news

Tyskland hentet hjem 200 tonn gull i 2016, skriver NA-24 


Les også på NA-24:

29 august 2013

Mullah Krekar har kastet seg inn i valgkampen

- og sosialistene danser av glede! Nå får de skikkelig drahjelp de siste ukene mot valget. Det er vel slik at Arbeiderpartiet etterhvert er totalt avhengig av Krekars tilhengeres stemmer, for å holde på makten. Pøs på med innvandring fra ikkevestlige land og øs raust ut av den norske befolkningens penger til disse, og valgstemmene er kjøpt og trygge! Det er mange måter å kjøpe seg makt på.
Innvandrere blir instruert på norsk-kurs de blir sendt om at de må stemme på Arbeiderpartiet, med beskjed fra de sosialistiske lærerne at det er det beste partiet for de. Den informasjonen kommer fra innvandrere selv, som har deltatt på kurs.

- og jeg skal si deg hvem du er.

Tidligere i uken gikk hotellbaron Olav Thon ut i media med klar melding om at han velger FrP. Olav Thon har skapt hundrevis av arbeidsplasser, ja vi snakker kanskje om tusenvis. Hvor mye skatt har arbeidere under han, betalt til staten? Uten næringslivstopper som Olav Thon, som skaper arbeidsplasser ville det blitt fattigslig med skattekroner i statskassen, som sosialistene kan øse av til de nye landsmenn som er kommet til landet som lykkejegere for å leve med sugerøret i statskassen, eller sende i strie strømmer ut som bistandsmidler til mer og mindre korrupte regimer.
Når da sjef for Rikskonsertene og tidligere kulturminister Turid Birkeland, som driver konserter som er finansiert med blant annet pengene fra Olav Thon, sender klar melding ut at hun ikke sjekker inn på Thons hoteller mer som følge av hans politiske valg, da blir det i grunnen ganske paradoksalt der hun selv og musikerne hun administrerer er lønnet av staten med skattene fra blant annet Thon. De får kanskje kulturstøtte også, som Olav Thon sterkt har bidratt til med sine skatter fra bedriftene han eier? Man biter ikke hånden som gir en mat Turid Birkeland.
Når politikken til sosialistene har nådd slik lavmål, da er det sannelig på tide å se på om det er politikk eller maktsyke som er drivkraften i arbeidet de legger ned i sine maktposisjoner for Arbeiderpartistaten.

I år gjør jeg som Olav Thon, jeg stemmer FrP! Nå må den endeløse galskapen og svindelen av befolkningen ta slutt, og inn må folk med normalt gangsyn i økonomi og samfunn, som forstår at midler kommer av arbeid, og ikke av å flytte rundt på andres penger. Vi sees på et av Thons hoteller i godt selskap!

27 august 2013

Groruddalen - den flerkulturelle idyllen til Arbeiderpartiet.

Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet skryter uhemmet av Groruddalen og mener det er et godt sted å bo.

Tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen advarte mot utviklingen allerede i Dagbladet i 2001. Berntsen var en av de få Arbeiderpartifolkene som har klepet i arbeid, og var nokså frittalende. Uttalelsene hans ble møtt med vantro. Oslo APs leder den gang, Bjørgulv Froyn sa at det var galt å legge Groruddalens problemer på innvandrere. Og det kan man vel si seg enig i. Det er Arbeiderpartipolitikerne som er ansvarlig for den utvikling de aktivt har latt skje med bydelen. Endatil Per-Kristian Foss mente at det var å stigmatisere en bydel og en folkegruppe. Vi ser i dag resultatet av arbeidet til politikere som den gang valgte å gjøre som strutsen, stikke hodet i sanden og late som problemene ikke eksisterte. 

La oss se hvordan andre etniske norske opplever bydelen i Oslo og hvordan de trives der 12 år etter Berntsens varskurop til politikere og pressen:

Marius Sørvik skriver at den populære frasen Kampen om Groruddalen er egentlig kampen om hegemoniet i integreringsdebatten. Han som veldig mange andre, er fullstendig klar over at landet har blitt et offer for fremmedspråklig kultureksport. "Ikke at det utelukkende skal forbindes med noe negativt, men hvorfor skal vi bli blindet av makten, og ikke få vist fram statistiske fakta i beste sendetid, på statskanalen?" - spør han på Dagsavisen.
Det er blitt 18000 færre etniske norske i Groruddalen fra 1999-2010 (tall fra SSB) Hvorfor flytter så mange etniske norske derfra, om det er slik at bydelen er så fantastisk å bo i, som Jan Bøhler påstår?

Det er vanskelig å være etnisk norsk i Groruddalen sier Patrick Åserud til avisen Oslo By. De siste årenes utvikling har skremt han og familien vekk fra bydelen. Han mener miljøet der er i ferd med å knekke sammen av mislykket integrering.


Utviklingen i Groruddalen er en tikkende klokke, mener venstrepolitikere Abid Q. Raja. Etniske nordmenn flytter ut av Groruddalen i tusentall, mens minoritetsbefolkningen flytter inn. Han sier i Oslo By-avisen at det rapporteres om elendig språkmiljøer i barnehager og skoler, og trusler om juling hvis man har salami på matpakken. Venstrepolitikeren frykter ghettoer og en mørk fremtid for Oslo.

Vi kan vel allerede uten å overdrive påstå at det allerede er ghetto der. Vi er et sannhetssøkende folk, og hvem skal man lure? Vår oppvoksende slekt til å få de politiks korrekte holdninger, slik man lærer ved lærerhøyskolene for utdanning av lærere, der slike ting er sterkt tabu å snakke om som utfordringer i skoleverket?

NRK har besøkt Groruddalen og tatt opp problemet og sett nærmere på Oslos mest omtalte dal. Er det en multikulturell idyll, eller er det en ghetto? Bussen dit kaller de "Colorline".


Hvor er tabloidpressen? VG, Dagbladet- de kjøpte og betalte arbeiderpartiavisene, til å dekke disse sakene? Som man ser har de ikke nevnt innvandringsproblematikken som også eksisterer. La oss få et ærlig bilde i media, av den utvikling som innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet fører til. Når selv innvandrere mener de ikke får anledning til å lære norsk og lære om norsk kultur, da bør varselbjeller ringe for alle og enhver. Hvordan skal de kunne bli integrert når det er slik som de selv forteller i youtubedokumentaren over som NRK laget?

Dette handler langt fra om rasime, men fremtiden til alle våre barn, etnisk norske barn og innvandrerbarn i landet.

Oppdatering:
Situasjonen på Grønland er verre enn noen gang, skriver TV2. Fri flyt av narkotike, mange bostedsløse, ran og lommetyveri. Fritidsklubbene er blitt samlingssted for gjenger av kriminelle. Beboerne ber politikere ta grep.

"Trygdeslasker"

NAV- har gjort folk handlingslammet og sykere, den tid denne etaten har eksistert. Da NAV ble opprettet skulle det forenkle det meste for klienter og brukere. All ekspertise skulle bli samlet på en plass, så brukerne slapp og renne fra kontor til kontor. Med datateknologi, skulle opplysninger samles, så man slapp den store papirforflyttingen. Tross datateknologi, så blir alle papirer man leverer fra seg til NAV sendt sentralt til Oslo for kopiering i tre eksemplarer, for så å bli sendt rundt til involverte i saksbehandlingen og for lagring. Tross disse tre eksemplarer så leser man stadig om at brukere har fått trenert sakene sine som følge av at "papirer er rotet vekk hos NAV". Hvordan er det mulig, tenker jeg.
I dag leser vi på NRK-nyhetene om en ung dame som har vært gjennom operative inngrep, som har ført henne til NAV. Hun ønsker ikke å leve i en slik situasjon, på NAV. Hun har greid å skaffe seg en deltidsjobb på 50% som hun makter å stå i med redusert arbeidsevne. Den unge positive damen taper da 3000,- pr måned i nettoinntekt, når hun velger å bruke sin restarbeidsevne. Ethvert oppegående menneske må forstå at det er vanvittig galskap som rår landet. Det skal da lønne seg å jobbe, fremfor å motta trygd?
Dette er Arbeiderpartiets "NAV-politikk". Det lønner seg ikke å jobbe under sosialistisk styre. Det sier seg selv at en lønn på såvidt passert 9000 kan ingen leve av, med de kostnader som er i Norge i dag. Det må kunne legges regelverk til rette slik at de som jobber og får brukt restarbeidsevnen sin, får beholde mer av pengene i stønadsordninger så det faktisk lønner seg å bruke restarbeidsevnen sin, men slik er det ikke under sosialistisk styre. Folk har ikke noe valg, folk må tross alt ha penger til  tak over hodet, til å betale regninger og mat. Folk tvinges til og heller ta i mot full stønad med sosialistenes rigide regelverk. Galskapen herjer landet politisk!

Arbeiderpartiet mener etter åtte år med herjinger at de fremdeles er de beste til å styre landet.
Det er så fryktelig mange slike tilfeller i NAV. Det er ikke slik det skal være. Da må noe gjøres fra politisk hold, og det har nå sosialistene vist i de åtte år de har hatt mulighet til å endre dette rigide tøvete regelverket, at de verken evner eller vil. La oss få regjeringsskifte og få normalt vettuge folk inn i styring av landet.

Les også en artikkel fra Nettavisen fra 2011:
Elever som hopper ut av videregående får opptil 6000 kroner i månedlig støtte fra NAV, selv om de fortsatt bor gratis hjemme og får mat og klær av foreldre.

Godt valg!

25 august 2013

Fokus på pengebruken til politikere

Pressen frykter tydelig regjeringsskifte og at hånden som gir de mat (AP-regjeringen) forsvinner, da gjelder de å starte gravende journalistikk, for å holde seg inne med de blå, så pressestøtten ikke blir tatt fra avisene og merverdiavgift ikke blir innført som følge av partisk dekning av samfunnsbildet, de leverer. Jeg liker den endringen som skjer i redaksjonene. Man får bare håpe de fortsetter på den kurs. Pressen har i alt for mange år fortiet snusk og fanteri som sosialistene har holdt på med i maktposisjoner de har hatt.

Bergens Tidende har satt fokus på hvordan politikere selv forsyner seg av folkets penger, der de hevder å reise i embets ærend. Befolkningen blir stadig påmint at man må stramme inn livreima. Det mens politikere etterhvert sprenger bluseknappene av velstand i matfat og delikatesser, der de ikke kan beherske seg selv i tilgangen på de goder de bevilger seg av befolkningens midler.
Betal din skatt med glede, det går til fellesskapet. Det sier vertfall Arbeiderpartiets representanter. Jeg vet ikke helt hvilket "fellesskap" de assosierer seg med, for denne pengebruken er da langt fra folks standard.
Her kan det komme mange linker med avsløringer som blant annet Bergens Tidene frembringer.
Jeg vil oppdatere denne bloggen etterhvert, så se innom igjen.
Her skriver Bergens Tidene at de vil gjøre et dypdykk i pengebruken og at de trenger din hjelp for å granske politikernes pengebruk. Oppfordrer mine lesere til å hjelpe BT med det arbeidet, og gjerne sende meg beskjed også om det er saker du kommer over, eller er kjent med. Det må kunne dokumenteres, om det skal være verdt å publisere.

24 august 2013

Pensjonistpartiet

Per Johannes Ervik, leder av Pensjonistpartiet på Hitra, på valgstand i Trondheim.En flott representant for partiet. FrP skviset han ut av partiet for få år siden, men Per hadde større integritet og tyngde enn ypplingene på Hitra som kuppet partiet, så han startet eget parti. Nå har han fire representanter i kommunestyret der ute. Politikken trenger voksne folk med erfaring og menneskekunnskap. Et stort tap for FrP, men et stort vinn for pensjonistene i landet.

Glem ditt gamle parti

- det har glemt deg!

  • Arbeiderpartiet har fjernet skattefradraget for eldre (ca 19.000 kr)
  • Helsedelen i Folketrygden er økt fra 3% til 4,7%
  • Klassefradraget for ektefelle er fjernet
  • Pensjonistene får hvert år 0,75% lavere lønnsvekst enn andre
  • Ektefeller får 15% avkorting av sin pensjon, fordi de bor sammen

Godt valg til Per Johannes Ervik med Pensjonistpartiet! Må dere få mange voksne representanter inn, som kan øse av sin livserfaring fra hjem, arbeid og samfunn! Norge trenger voksen styring mer enn noen sinne!

Det er fristende å legge til: "De eldste bukkene har de tykkeste hornene."

22 august 2013

Hvor ble det av vannet i svømmebassengene, Stoltenberg?

Valgkampen er godt i gang, og Stoltenberg med hans hirde står med fårete blikk i valgboder landet over. Hvordan kan hele 27% fremdeles tro på en politiker som stort sett ikke har fart rundt med annet enn løgn og bedrag? Er det det våre nye landsmenn som er blitt velgergruppen, og de som ikke ble så oppvakt at de evner å følge med i samfunnet og politikken som føres med kritisk blikk og stille spørsmål?
Nå skal vi se litt på hvordan det ble med alle svømmebassengene som Jens Stoltenberg skulle fylle med vann, bare han fikk makten ved de forrige valg. Det var ikke måte på lovnader og bredt glis, der han stod på talerpallene og skrøt ut alt han skulle gjøre for oss, folket. Alle landets svømmebasseng skulle fylles med vann.

Jeg gir ikke fem flate øre for løgnhalsen!
"Slike ord bruker man ikke- slikt sier man ikke om mennesker offentlig" påstår noen politiske korrekte, som er ute av stand til å åpne kjeften sin i den offentlige debatten. Være seg de er redd for å berge eget skinn i stillinger de er tilgodesett for å være politisk korrekte, eller har autoritetskrekk! Nå er det på høy tid og overtid at man kaller løgn og bedrag ved sitt rettmessige navn, og også de som driver slik aktivitet ens for å bedra mennesker for å tilegne seg makt!
Vi kan ikke ha politikere i dette landet på toppen i regjeringen som turer frem som lystløgnere. Slikt kan ikke stå frem som forbilder for oppvoksende generasjon. De voksne som har lært forskjell på rett og galt må reagere.


Stor i ord og liten på jord. En ting er de gode på i Arbeiderpartiet: LØGN!
Les om de brutte lovnadene om 1200 sykehjemsplasser på nrk.no