13 oktober 2016

Svindelen av den norske befolkningen fortsetter...

Link til saken på Bistandsaktuelt

Hvordan det norske konsulentselskapet Abyrint, som ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.10.13, kan gå med et overskudd på 18 millioner kroner, med inntekter kun fra bistandsbudsjettet er ufattelig å forstå. Hvorfor har ingen reagert før?

Hele saken kan leses her på Bistandsaktuelt.

Fra Brønnøysundregisteret kan man lese disse firmaopplysninger om Abyring AS. Det er spesielt interessant å se at firmaet spekulerer i aksjer. Formålet med firmaet står oppført slik:

Skjermdump fra Brønnøysundregistret på firmaet Abyring AS

For å kunne spekulere i aksjer må man ha penger. Hva er da enklere tilgang på penger enn å opprette et selskap, for så å svindle staten? Når det er snakk om å erverve seg selv så høye lønninger og utbytte, så er det ens med svindel! Noen må ha hjulpet aktørene i dette firmaet med bevilgningene fra staten. Da er det store spørsmålet:
HVEM I STATSFORVALTNINGEN ER MED PÅ SVINDELEN?! 
-Hvilke underselskap og forgreininger har selskapet, inn til politikeres aksjeinteresser?

Skjermdump fra Brønnøysundregisteret. 


Det er vel revisorer som reviderer disse regnskap, men i Brønnøysundregistret under firmaopplysning, så står der at firmaet ikke skal revideres. Hvorfor?? Revisjonsselskapet Ernst & Young står likevel med signatur av regnskapet hos Abyrint på Proff.no, som burde ha vett til å reagere og varsle myndighetene? (Her er noe jeg ikke forstår.) Revisorfirma beslutter seg til "god regnskapsskikk", og man må med det forstå at slikt ikke er rent mel i en driftsform som mottar offentlige midler. 2014 var Abyrints første driftsår og da tok eierne ut 6 millioner i utbytte. Arbeiderpartiet raljerte året før, og det må være under Arbeiderpartiet- svindlernes parti, at selskapet fikk kontrakten uten anbud og de store pengesummene ble bevilget til dette selskapet. Man kan se det er ført omtrent 18,5 millioner under andre driftskostnader. I regnskap ved god regnskapsskikk, skal man unngå å bruke slike poster i størst mulig grad, nettopp for å vise et redelig regnskap. Så hvilke enorme summer er ført under de poster? Ferier og luksus til de som eier foretaket? Når det forekommer så graverende tilsnusking av store penger, så er det naturlig å stille mer inngående spørsmål. Regnskapet for 2015 viser i følge Bistandsaktuelt at Abyrint hadde inntekter på knappe 26 millioner kroner. Over halvparten av den inntekten var betaling fra Utenriksdepartementet for konsulenttjenester tilknyttet samme prosjekt som året før. I 2015 tok de to eierne ut 8 millioner i utbytte.

I løpet av litt over to år har det lille konsulentselskapet som ble gitt ordren uten anbud, hatt inntekter på drøye 57 millioner, hvorav 80% av disse er gitt de fra det norske bistandsbudsjettet. På de to årene har det lille konsulentselskapet gått med nesten 18 millioner i overskudd etter skatt. De to eierne har i samme to-årsperiode tatt ut tilsammen 14 millioner i utbytte. Ikke nok med det. Den ene eieren, som også er daglig leder har i løpet av to år tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn, pluss at han har fakturer Abyrint for rundt 1 million kroner gjennom et annet firma han eier.

Det vi ikke har fått svar på gjennom medias belysning av saken, er hvilke personlige forhold disse to eiere av konsulentselskapet Abyrint har til politiske krefter og de som leier inn konsulentfirmaet uten anbud. Får ikke befolkningen vite det, så har heller ikke opprullingen av den økonomiske svindelen i selskapet noen verdi, for der vil være nye som kommer til, når uredelige mennesker er satt til å styre og gitt makt over økonomiske beslutninger. Skal syndebukker tas, så må man gjøre som når man vasker en trapp. Starte fra toppen, så man er sikker på at en får med seg all møkka!
Nous AS fører regnskapet for Abyrint AS. Ernst & Young reviderer regnskapet deres. Her bør Økokrim gå inn og granske forbindelser mellom alle aktører som har satt sine navn og stempel på de regnskap og pengetransaksjoner til konsulentfirmaet Abyrint AS, til politiske krefter som har vært med i påvirkning og beslutningsprosess for tildeling av alle disse millioner, som ser ut til å ha gått det meste av, i de to drivernes egne lommer.

Hvem i Arbeiderpartiet var medspillere, så dette firmaet fikk etablert seg med tilskudd, før de gikk av regjeringsmakten i 2013? Hvilke aksjeposter sitter de samme politikere og involverte med i dag, i ulike selskap tilknyttet disse, nå og da. Spekuleres i aksjer, så vil kjøp og salg av aksjer går fryktelig raskt. Hvilke skifter har der vært i aksjeporteføljen til dette selskap og politikere som har vært med å samarbeide om å gi midlene fra staten? Jeg forventer at Økokrim blir satt på saken, og at journalister med økonomisk kunnskap på det plan, gjør jobben sin.