29 november 2013

Statens barn. Hva er i vaksinene?

Et lite barn på ett år ble funnet død i den lille bygda i Vanvikan  på Fosen i Sør-Trøndelag. Foreldrene til det lille barnet er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Obduksjonen viser at det ikke er tegn på stump vold. "Ifølge Trond Peder Nilsen, kom barnevernet fordi foreldrene ikke møtte opp da gutten skulle vaksineres. – Jeg tror det var helsesøster som meldte inn bekymring til barnevernet, sier Nilsen."
"Som VG tidligere har omtalt, ble barnevernet kontaktet av helsestasjonen med en bekymringsmelding da barnets far motsatte seg vaksinering av barnet."

Man kan sannelig undres på hva som er i disse vaksinene når staten ved barnevernet turer frem, inn hos familier som nekter å la ungene sine injisere av "revegifta", som stikkes i unger i mengder gjennom oppveksten! Det skal være opp til hvert foreldrepar å avgjøre om de vil la sine barn sprøytes fulle av dette svineriet som Folkehelseinstituttet har bestemt at unger i Norge skal "vaksineres" med, tross at forskere advarer mot å vaksinere friske mennesker. Slik staten med barnevernet turer frem mot foreldre, som om barna er statens eiendom, så må folk våkne og se rundt seg hva som skjer med samfunnet vi lever i. Per Sandberg var innom temaet statens barn, i sin nylig utgitte bok, som jeg samtidig vil anbefale alle å lese.
En vaksine mot rotavirus, som hevdes skal forhindre at norske barn får alvorlig omgangssyke, skal nå inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det har regjeringen besluttet. Galskap sier jeg! Jeg spør rett frem om de som sitter og styrer dette er ved sine fulle fem! Omgangssjuke er helt normalt, og har gått i alle tider. Hvem vet hva som er i disse vaksinene? Er det stoffer som gjør ungene mindre forplantingsdyktige i en overbefolket verden, slik Per- Aslak Ertresvåg skrev i sin bok "Makten bak makten"?
I Fedrelandsvennen kan man lese at smittevernlege Dagfinn Haarr i Kristiansand sier gravide bør ta influensavaksine for å unngå at barnet får livslang sykdom som schizofreni, Man kan spørre på hvilken side av bordet galskapen sitter!
Flere forskere mener nå at friske mennesker ikke bør vaksinere seg, og advarer mot dette.
Tidligere forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Haneberg, argumenterer med at immunforsvaret bygges opp under en runde med influensa. Det betyr at den som blir syk står bedre rustet mot sykdom neste gang. - Infeksjonen ser ut til å være en fordel hevder han, der den beskytter mot senere influensa og han mener det også kan beksytte mot nye stammer av influensa. Den tidligere forskningssjefen mener at de som vaksinerer seg uten å trenge vaksinen, kan komme dårligere ut senere.
Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som forøvrig er Jens Stoltenberg søster, mener tross forskernes uttalelser at statsmakta fortsatt skal drive med sin massevaksinering.
Det tross at vi leser på TV2s side at Statens legemiddelverk hadde registrert 1485 personer med bivirkninger av Pandemrix etter vaksinasjonen i 2009/2010  Til nå er det blitt tilkjent over 73 millioner kroner i erstatninger til 80 personer, hvor de fleste har utviklet sykdommen narkolepsi. Norsk pasientskadeerstatatningsforbund regner med at det vil gis flere medhold i tiden fremover, med flere utbetalinger. Jeg vet ikke hva Camilla Stoltenberg er satt sammen av mentalt, men det bør skremme fanden på flatmark, når hennes anbefalninger som hun fremdeles står ved, gjør så mange mennesker alvorlig syke og fremdeles blir brukt av staten til å komme med medisinelle anbefalninger til befolkningen.

Man kan spørre hvem kreftene bak er, og hva intensjonene er med denne massevaksineringen. Folkehelseinstituttets regnskap er unndratt offentligheten, så befolkningen får ikke kjenneskap til pengestrømmen. Jeg lurer på hvem som har eierinteresser i GlaxoSmithKline, legemiddelgiganten som leverer blant annet influensavaksiner? Hvilke koblinger er det mellom Camilla Stoltenberg og Rockefeller Foundation, som hevdes å sponse Folkehelseinstituttet med flere millioner årlig, samme Rockefeller som bidro til å etablere Folkehelseinstituttet i Norge. Hva tjener denne legemiddelprodusenten på bivirkningene som følger med vaksineringene, der pasientene da trenger stadig nye medikamenter for å holde bivirkningene i sjakk?
Det er på høy tid at Norsk Folkehelseinstitutts regnskaper åpnes for offentligheten. Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg i sin nyttårstale for et par år siden. Ja, la oss endelig få det! - Også når det gjelder statens maktovergrep mot befolkningen, ikke bare når det gjelder statens rett til å herje med befolkningen og ta seg inn på befolkningens private arenaer!
Bent Høye som var leder av Helse og Omsorgskomiteen i 2009 mente at man må stole på Folkehelseinstituttets eksperter og kaller advarsler mot vaksiner for konspirasjonesteorier.
Steinar Madsen som i opptaket over er tittelert som avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk er også så freidig å kalle det konspirasjonsteorier. Han hevder at det ligger 50 års erfaring bak vaksinasjonsbruk.
Da kan man spørre hvem som har hatt økonomiske interesser i legemiddelindustrien de siste 50 år. Det skulle vel ikke være de samme? Enn så lenge vi ikke får se regnskapene og disse bevisst holdes skjult for befolkningen, så får vi ikke svar.
Når flere forskere nå går ut og fraråder vaksinene til friske mennesker, bør man ikke da ta nyere forskning på alvor? Der folk blir forsøkt latterliggjort med konspirasjonsteorier, er det kanskje på høy tid og overtid å lese seg opp og søke mer i det som blir skrevet og kildehenvisningene og stille kritiske spørsmål. Barna er det mest dyrebare vi har!

Det er mye forskning rundt vaksiner som befolkningen ikke får informasjon om, i den sosialistiskstyrte pressen her i landet. 

"Det ingen fortalte oss, var at det dreide seg om en eksperimentell vaksine og at vi var prøvekaninene! Det dukket opp en god del bivirkninger (f.eks. fikk en god venninne encefalitt etter vaksinen), og jeg opplevde allerede den gang hvor flinke myndighetene er til å dysse ned slike uønskede bieffekter – for å få solgt den kostbare vaksinen sin." [...] "Denne nærmest tvungne vaksineringen av folk med en eksperimentell vaksine er en stor skam og skandale for hele landet. Jeg er helt enig med professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk: Helseministeren og lederen av Folkehelseinstituttet burde absolutt vurdere sine stillinger!"


Skjermdump tatt i VG av denne artikkel

Anita Moen og samboeren Øyvind Bakken fra Grøa, var på helsestasjonen hos barnelege Stefan Sass på Sunndal. Vaksinasjoner var også tema der de var til kontroll med sitt fire måneder gamle barn. Øyvind Bakken er skeptisk til vaksiner og stilte barnelege spørsmål om hva vaksinene inneholdt. Det kunne ikke barnelegen svare på. Ut fra det man leser, var det et ubehagelig møte med barnelegen. Barnelege Stefan Sass, renner etter de ut til venterommet og sier i alles påhør. at dere vet vel at jeg nå må melde fra til barnevernet om omsorgssvikt. Saken står omtalt i Aura Avis.
Man har sannelig grunn til å reagere, og stille spørsmål om innholdet i vaksinene, når man som småbarnsforelder blir direkte trakassert av en lege om man nekter å la ungen vaksinere, den tid dette er frivillig. Det er da ikke statens barn!! Man kan sannelig tenke tanker om at denne barnelege er betalt av legemiddelindustrien i form av provisjon av satte vaksiner. Legen har ikke bare opptrådet svært klandreverdig overfor pasienten, men han har også begått lovbrudd ved å bryte taushetsplikten sin.


Stopp opp, tenk og ikke minst les hva nyere forskning viser. Noen tjener store penger på denne galskapen i legemiddelindustrien og helseforetakene!

Tallet på de som har fått erstatning etter å ha blitt syke av svineinfluensavaksinen er kommet opp i 91 personer, på tilsammen 135 millioner kroner.

Les hele dokumentet her på siden til Personskadeadvokater.

I kveld gikk en utrolig bra kanadisk dokumentar som tok for seg legemiddelindustrien og patenter på NRK2. Dokumentarens navn var "Aids-medisin og profitt", (Fire in the Blood). Vestlige farmasøytiske bedrifter og styresmakter blokkerte tilgangen til billige aids-medisiner til fattige land etter 1996. Det førte til at svært mange mennesker døde unødig. Dokumentaren fortalte en historie om monopol, medisiner og massemord. De som satt med orginalpatentene nektet andre å produsere og selge samme type medisiner til lavere priser, så også de fattige i Afrika som var syke av aids fikk råd og tilgang på medisinene. 
I følge dokumentaren så dør 18 millioner fattige hvert år i Afrikanske land, som følge av at de ikke får de medisinene de trenger som følge av at legemiddelgigantene tviholder på sine rettigheter for å beholde profitten. Kun de rike i Afrika har råd til behandling. Folk dør som fluer der på grunn av at medisinmafiaens skal tjene seg rike.
Gro Harlem Brundtland var leder i WHO tidligere. Kan man forstå at tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, de senere år og i dag hyller vaksinasjonsprogrammer i de Afrikanske landene? Hvorfor bevilge penger til vaksiner, mens det på den annen side dør millioner årlig som følge av at de ikke får medikamenter til behandling som er mulig, om de bare får tak i medisinene? Dobbelmoral, hykleri, jeg vil gå så langt som å kalle det kriminalitet! Norge et land som støtter opp om denne medisinmafiaen! Det er mange i norsk toppolitikk som bør skjemmes, de er medansvarlig til at dette får skje. Jeg kan forstå at Gro Harlem Brundtland rømte landet, etter at jeg så denne dokumentaren! "Landsmorderen" som hun ble kalt av enkelte harniske politiske motstandere her til lands fikk en ny betydning etter denne dokumentarfilmen. Får mine lesere anledning til å se dokumentaren vil jeg på det sterkeste anbefale å se den.
Når man ser kynismen som utøves i medisinindustrien, så kan man bli skremt av mindre der samme profitører tjener rått på vaksinene som Camilla Stoltenberg i Norsk Folkehelseinstitutt fremdeles anbefaler alle å ta, tross at andre forskere nå fraråder friske mennesker å injisere revegifta! (Revegift er mine ord på svineriet.)

548 nordmenn har fått alvorlige bivirkninger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall (21.01.14). - Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.


Kan norske politikere forsvare pengebruken de tar fra den norske befolkningen?
Norge ga 27,6 milliarder kroner i bistand i 2012. 40 millioner av de pengene gikk til helseorganisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF). De siste tre årene har millionlønningene til ansatte i organisasjonen skutt i været. 

Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.