29 mars 2011

Per Arne Olsen snakker om bløff...

I siste utgave av Fremskritt på side 15 i partiavisen til Fremskrittspartiet har Per Arne Olsen funnet det festlig å skrive "Eventyret om bløffmakerne". Man må si det kom på særs passende tidspunkt disse dager hvor løgnene i eget parti avdekkes for hele den norske befolkning. Han skulle vel ha nok av stoff til å skrive en eventyrbok om bløff, bare fra eget parti.
FrP's lederskap har mistet all integritet. Ikke er de ærlige, ikke er de etiske og ikke er de pålitelige. Folk må kunne stole på lederes vurderinger. Når de blir avkledd slik med løgner, svik og bedrag gang på gang, hva står da igjen? Hvem husker Søviknessaken, hvor Siv Jensen satt og grein på TV av sine egne avslørte løgner? Nå har hun løyet igjen! Geir Mo hadde saken om Birkedal. Hvilken rådgiver er det, som får lederen til å lyve, for atter å avsløre Siv Jensen med løgn? Det er ikke mye anstendighet og moral å skilte med, ei heller sunn fornuft!
Det er blitt sagt om amerikanske presidenter at det er to typer av dem; de som vil gjøre noe, og de som vil være noe! I FrP er det dessverre overflod av sistnevnte karikaturer i dag. Personlig maktorientering gjelder fremfor sosial maktorientering. I det lange løp så undermineres en leders legitimitet ved personlig maktorientering som rår i FrP. Geir Mo trengte bare et par år på dette, fra han inntolk stillingen som generalsekretær i FrP.

25 mars 2011

Ansvar, anstendighet og moral!

Hva representerer FrP, når det gjelder ansvar, anstendighet og moral?
Denne gangen er det Trond Birkedal som har vært medlem av FrP's sentralstyre og landsstyre i partiet siden 2009, og som har vært partiets ordførerkandidat i Stavanger siden 2006, som er avslørt for offentligheten som sederlighetskriminell. Siv Jensen og Geir Mo (generalsekretær i FrP) har visst om saken i ett og et halvt år, uten å ha foretatt seg noe aktivt for å beskytte de yngre menn i partiorganisasjonen mot disse overgrepene de har blitt utsatt for, med snikfilming naken i Birkedals baderom. Iflg Aftenbladet har Birkedal også vært på internett og utgitt seg for å være kvinne for slik å skaffe seg nakenbilder av unger gutter.
Siv Jensen påberoper seg samtidig å vise ansvar! Ja hvilket ansvar viser en leder når denne tier ihjel overgrep mot unge gutter i ens egen organisasjon? Ikke nok med det! Dette er ikke bare et sexuelt motivert overgrep, men også et maktovergrep, da overgriper har en høytstående stilling i partiet og har bevisst benyttet sin overordnede posisjon til å skaffe seg tilgang til de yngre fornærmede, som er langt nede på FrP's organisasjonskart. Samtidig dyrker Siv Jensen, med flere sentrale politikere helt på topplan i partiet, frem denne mannen, tross sin ervervede viten fra unge gutter som har sagt fra!
Hadde Siv Jensen og Geir Mo vist minimum av ansvar så hadde de tatt grep for lenge siden og fått denne politikeren ekskludert i likhet med regelverket som gjelder alle medlemmer med verv i FrP. Nå har FrP ekskludert medlemmer over en lav sko i partiet de senere år, for sleivkommentarer som media har plukket opp. Er det denne prektige "bermen" på toppen som skal dømme og fortelle de lenger ned i organisasjonen at de ikke er representative for partiet? Er det denne "flotte bermen" som skal fortelle de lovlydige lenger ned i hiarkiet at de ikke strekker til? Dobbelmoralen lenge leve!
Per Sandberg (FrP) sa i fjor at den katolske kirken bør føle et moralsk ansvar for å varsle i overgrepssaker. Han synes ikke det samme gjelder FrP! Man kan i anstendighetens navn undre seg over hva som får Sandberg til å mene at slikt ansvar også ikke skal gjelde i FrP's egen organisasjon!

I FpU's manifest fra 2002-2004 vedtatt på landsmøtet i 2002 så har ungdomsorganisasjonen som Birkedal ledet disse punktene: Hele manifestet er å finne link til i denne linken
* FpU vil innføre nabovarsel i saker der gjengangere av sedelighetsforbrytere flytter til et nabolag.
* FpU ønsker å fjerne adgangen for volds og sedelighetsforbrytere til å få permisjon, det vil si "ferie" fra fengslet.
* FpU går inn for en lov som åpner for kjemisk kastrering av seksualforbrytere ved grove eller gjentatte overgrep.
Der viser ungdomsorganisasjonen disse holdningene til slike "grisete" saker som nå er avdekket, samtidig som moderpartiets øverste representater fortier, og skjuler at det har blitt uført slike sederlighetforbrytelser som nå er avdekket, blant en av de representanter de aktivt har jobbet for å skyve frem i politikken!
Det er på sin plass å stille flere store spørsmål rundt Siv Jensen, Geir Mo og andre representanter som har visst om dette, om hvilke roller de har hatt i dette. Er FrP's organisasjon så fattig på kvalifiserte kandidater at de må dyrke frem sederlighetsforbrytere og sette disse til å ta seg av de unge i partiet?  I såfall er det vel som å sette bukken til å passe havresekken!

Eller blir Birkedal nå ofret for å få blest om partiet, en bevisst oppkonstruert sak fra sentalstyrets side, som får enorm mediedekning, for så å avsløre at det hele er et spill for galleriet, for så å trekke frem martyrkortene til valgkampen? "Se hvordan media behandler oss.." -for så å hente inn sympatistemmer?

Når det gjelder FrP's sentralstyre så er det ingen ting som overrasker lenger, når det gjelder kampen om makt. FrP trenger dyktige politikere, ikke politikere som viser å tro de deltar i maskeradeball, for egen vinnings skyld! Må mange masker falle inntil kommende valg, så det blir gjort grundig rengjøring i sentralstyrets innerste kroker! FrP må bygges på nytt, på redelige grunn, av redelige politikere! Det ser også ut til å bli fremtvunget, nå som sentralstyret har startet valgkampen på sin kreative måte!

Frem for et fritt og ærlig politisk Norge! Der ansvar og redelighet får styre!