31 mars 2015

Når rottene tramper takten og frydes av ondskap

Mens Raymond Johansen i AP applauderte Skavland for hetsen på Facebook, fordømmer Kringkastingsrådet Skavlans opptreden i programmet. Det viser hvor lite gangsyn AP-toppen har når det gjelder menneskelige verdier og vurderingsevne. Man husker "Svertehelga" i AP, som instruerte sine medlemmer i partiet om å hetse politiske motstandere alt de kunne. Arbeiderpartiet, der hatet dyrkes og råttenskapen ulmer. Sannelig viser den gamle AP-reven sitt sanne jeg! Med så mange "likes" så viser det samtidig mye av de hetsende holdningene i partiet. Er det de samme menneskene som holdt hender og gaulet av kjærlighet som falske kråker for en tid tilbake?
En mann i maktstilling i et politisk parti som er så på kollisjonskurs med folkeskikken og kringkastingsrådet, hvilke menneskelige og faglige kvaliteter besitter denne? Hvordan er det med selvinnsikten Raymond Johansen, der du selv viser så tydelig ditt eget hat. Du kritiserer den retorikk du selv bruker, hatet.Om Skavlan ikke kan beklage slik respektløs oppførsel, som var så tydelig av forakt for sin gjest, både i formuleringer av ord, blikk, gestikulering og sukk, og øvrig kroppspråk, så har ikke denne noe som helst å gjøre i noe som bør være politisk nøytralt studio, som programleder. Selv om man er personlig sterkt mot intervjuobjekt så kan ikke en journalist i en slik posisjon få lov å hundse deltakere. Det er noe med rettferdighetssansen til folk som gjør opprør i slikt revolverintervju der han skjøt flere ganger under beltestedet. Spørsmålene ville blitt oppfattet annerledes, om det ikke var for det tydelige kroppspråket full av forakt, og måten ordene ble sagt på som pisket mot Åkesson. Kan bare kjenne på en følelse når det gjelder Skavlan etter dette innslaget og det er AVSKY. Skal man i kamp så møter man en jevnbyrdig. Alt annet er råttenskap og feighet. Ser ikke en programleder det etter så mange år i gamet, så har han mistet noe vesentlig i omgang med mennesker.


 

28 mars 2015

"Langust og korsnebb" av Doremus, rydder opp der pressen leverer tøv.

Kom i dag over en blogg ved navn "Langust og korsnebb".
Forfatter av bloggen skriver under pseudonym og kaller seg Doremus.
Denne bloggeren retter fokus og korrigerer feil i opplysninger som mediene presenterer oss lesere.
Jeg liker den slags. Mediene skal drive folkeopplysning. Ikke politikk, slik de har drevet gjennom flere tiår, og driver i dag, med å forsøke å villede lesere i en politisk retning.
Det hender jeg titter innom Dagsavisen, en sosialdemokratisk avis i Oslo. Det var der jeg kom over flere profilerte sosialister som skrev harniske meninger om slike bloggere som denne Doremus. Det var rettet direkte angrep på pseudonymet Doremus. Enn at denne er tatt opp og gitt plass også i Journalisten.no og Manifest Tidsskrift (med prosjektstøtte fra Fritt Ord)! :)
Doremus skriver også fast som blogger i Dagbladet . Det kan virke som at det overgår deres forstand. Tenk at en som fremstår anonym kan få pille sosialistene på nesa slik! Det er ikke måte på lavmål etter deres syn.
Avisene som bloggeren Doremus presenterer sine skriverier i, vet hvem bloggeren er.
Hvorfor kritiserer de negativt denne bloggeren for å skrive anonymt? Avisene tillater jo ellers at folk får skrive under pseudonym i kommentarfelt i de fleste av nettavisene, så lenge de tilkjennegir seg med mailadresser som viser deres fulle navn, eller oppgir navn til redaksjonene.
Man kan tro at sosialistkorpset som lenge har forsøkt å holde monopol på politisk korrekt propaganda nå har mistet mulighet til å sende sosialistmobben på nett etter denne bloggeren.
Støtter i så måte Doremus' valg om å skrive under pseudonym. Så lenge det er sannhet som presenteres, bør det være revnende likegyldig hvem som leverer den!
Pressekorpset bør gå i seg selv og sørge for å levere kvalitet i arbeidet som folkeopplysere, der deres eget fagblad Journalisten har skrevet om den manglende tillit pressen har i befolkningen.

Det er ikke så lenge siden hele pressekorpset ble satt på potta for slett arbeid av pressens tungvekter Hans-Wilhelm Steinfeldt. Vi skal merke oss den kritikken!
Når folk ikke lenger tror på det som leveres av opplysninger gjennom mediene, så bør pressens høvdinger med ansatte selv forstå at det må en opprydding til.


Jeg anbefaler så langt å følge bloggen "Langust og korsnebb", og spre den på deres nettsider. Sannhet trenger vi mer av i dette samfunnet!
(Den er også lagt til som link under mine nettsteder til høyre i margen.)

En journalist forteller hvordan mange journalister i dag utfører jobben. Hør:


18 mars 2015

Eldre føler større frykt nå enn under 2. verdenskrig

I ukebladet "Hjemmet", uke 12, år 2015 er en reportasje med en flott eldre dame på 92 år, ved navn Randi Alvilde Carola Danielsen. Det er et portrettintervju hvor hun gir til kjenne løst og fast. Hun er fra Oslo, og har opplevd å bli ranet. Hun var på vei til politikammeret for å ordne seg nytt pass, og hadde glemt å legge ut av lommeboken de 1500 kroner, som hun hadde med seg i vesken sin. I den forbindelse sier hun til ukebladet at hun er mer redd nå enn hun var under tyskertiden. Selv om Norge lå i mørke den gang, kunne hun og andre gå ut. Det var soldater overalt, men hun var ikke redd dem. De hadde sånn disiplin at de turte ikke gjøre jentene noe. NRK ville ha henne med i Debatten på TV, men da forlangte hun at hun i så fall måtte bli brakt og hentet, for hun var så redd for å gå ut om kvelden. Det forlangende fikk hun innfridd.Hva tenker Arbeiderpartiets representanter, de som har sittet de fleste år ved makten i Norge, når de leser skrekken til mennesker for å bevege seg ute på kveldstid de senere år? Det er AP og resten av sosialistene som er ansvarlig for de tilstander vi har nå her i det norske samfunnet. Et folk som lever i frykt for å bevege seg fritt. Randi Alvilde Carola Danielsen er ikke den eneste kvinnen jeg vet om som har uttalt at hun er reddere for å gå ute nå, enn under 2. verdenskrig. Jeg kjenner også kvinner på min egen alder, som ikke drar alene til byen lenger, som ikke tør å reise med buss på kveldstid alene. Av frykt for å bli overfalt på vei til bussholdeplasser.

Arbeiderpartiet satser på å komme til makten igjen ved neste valg. Hadia Tajik fra justiskomitéen mener dagens regjering (H og FrP) ikke gjør nok for å skape et tryggere samfunn med bevilgninger og bruk av politietaten? Tid for å se dere i speilet der i AP'enes leir! DERE er årsaken til de tilstander vi har her i landet, når det gjelder kriminalitet, så som alt annet som er vanstyrt i samfunnet.

Det står disse dager å lese i medier om frykt for russisk invasjon i Norge. Russerne har hatt stor militær øvelse nær norskegrensen uten å varsle norske myndigheter. Hvem i Norge frykter russerne? Har den norske befolkningen grunn til å frykte Putin? Det er vel tidligere arbeiderpartiregjeringer og stortingspolitikere på tvers av partifargene som har vist seg som de største fiender av den etniske norske befolkningen, slik jeg ser det.
Blir det verre å jobbe under Putin, enn å gå som trell og bli frarøvet alt man har og bli slavebundet av gjeld, for å kunne ha tak over hodet og mat på bordet? - Under de som påstår seg å være folkevalgte stortingspolitikere og folkevalgte regjeringsmedlemmer, som opptrer både som politiske forrædere og landsforrædere, og ikke lenger lytter til befolkningens vilje?

"Gro-gate", søk Gro-gate ...

- Det er ikke bare eldre som opplever frykt for å bevege seg ute i gatene. 
Linn Kristin Engø er 22 år og AUF'er. Hun ber om mer synlig politi, mer gatelys og økt respekt for kvinner. i intervju med NA.
Det er forøvrig et paradoks at man kan være medlem av AUF og støtte opp om et parti som nettopp er årsaken til denne utviklingen i samfunnet. Vet de unge AUF'ere hva de er med og representerer politisk?


Faksimile fra NA