31 august 2009

Arbeiderpartiets velferd...

Den velferden skal en jaggu grave godt etter i Midt Norge!
Tidligere i år sa Trondheim opp 16 behandlingsplasser for rus-skadde i Selbu. Trondheim måtte spare penger! Da er det klart man må ta fra de som ligger nederst, som ikke har mulighet til å komme seg opp ved egen hjelp, og som ikke greier å skrike så høyt.
I dag har Helse Midt Norge besluttet å si opp behandlingsplassene for incestskadde ved Betania Malvik, begrunnelsen skal visstnok være at resultatene ikke er gode.
Ingen greier å jobbe seg gjennom slike traumer på 10 uker, men det kan vel sette prosesser i gang, som gjør den incestmisbrukte i stand til å endre tankemønster og på sikt bli bedre. Et oppgjør med fortiden vil alltid være vondt og opprivende, når gamle minner en har fortrengt røskes opp, og en må møte skammen på ny. Skyldfølelser.. - etter som barn, og kanskje følt erotisk lyst selv mot sin overgriper, da barnet ikke er i stand alltid å se "skammen" i slike handlinger på et så tidlig stadium i livet. Vondt og opprivende er dette også for pårørende, som er nødt å se sin egen rolle i fortiden, på ny.
En ødelagt barndom får man ikke tilbake, men man kan bearbeide det som har vært, og lære å sette skammen der den hører hjemme, hos overgriper.
Det er nok mange pårørende som har visst om hva som er skjedd, men som har vært for feig til å gjøre inngripen og således er "medskyldig". Det er ikke mye godt å se seg selv som medskyldig til overgrep, ved å ha vært feig og unnlatt å varsle fra, for husfreden eller naboskapets skyld.
Jeg kan forstå at også "pårørende" ikke ønsker behandling som vekker gamle minner til live på ny. Fokus kan jo samtidig bli satt på de selv, hva og hvor var de oppe i det hele?
Kanskje kunne pårørende også trengt noen samtaler med fagpersonale?
Har Helse Midt Norge gjort en bred vurdering av dette vedtaket, sammen med mennesker som vet hva slike traumer gjør med mennesker? Etter slike traumatiske opplevelser, så er det noen som aldri blir "hele" mennesker igjen. De er ødelagt for livet, uansett "behandlingsform". Er dette tatt med i betrakningen, når vedtaket ble gjort, eller så HMN det som en sparemulighet og brukte argumentene fra kun en synsvinkel.. økonomiske grunner?
Dette er Stoltenbergs "omsorg" for de svake som virkelig trenger hjelp i det norske samfunn. "Velstands-Norge" - kaller Jens Stoltenberg dette. Har lyst å spytte det langtrynet i ansiktet. Han burde vært omdøpt til "Skammensberg"!
Han sitter der å skryter av seg selv og alt han har gjort, mens han sitter å leker seg med aksjer ute i den store verden på innbyggernes bekostning, mens folket i dette landet skal kjøres over med dampveivals i maktrusen som driver han i galskap, sammen med sine andre kumpaner av bedritne politikere! Jeg skulle likt å sett hans hode på nidpåle på Munkholmen!
Du eier ikke skam Stoltenberg! Du har hatt mulighet i mange valgperioder til å vise at du virkelig mener "Alle skal med". Så fraværende som du har vært hos folket de senere tiår, ikke latt folk komme inn i denne "varmen" du nå øser ut.. så har menneskene funnet annet krypinn og "vennskap". Det er ikke det norske folk som er der for deg, men du som er valgt inn av folket til å gjøre en jobb for de!

27 august 2009

Havne på feil plass i livet.

Det er det mange som gjør! Først kan en nevne endel politiske figurer, som snakker så mye tøys at man kan helt miste grep i virkeligheten av tullsnakket. Ute i arbeidslivet er det også mennesker som unndrar seg sine arbeidsoppgaver, til irritasjon for kollegaene.
Eksplosjonen i trygdeutgifter skyldes delvis dårlig arbeidsmoral, påstår Høyre-ideolog Kristin Clemet. Tror Clemet at det er så enkelt å komme til trygdesekken? Sykemeldinger, egenmeldinger. Jo, -vi kjenner alle noen som føler seg syk etter å ha vært på ei fyllekule, eller har noe arbeid de skulle ha gjort unna hjemme og føler for å være "litt syk". Ingen mennesker med moral liker den slags. Nylig gikk leger ut i media og rådet folk til å være hjemme fra jobb om de fikk mistanke om svineinfluensa. Når leger råder mennesker til å bli hjemme fra jobb, pga et lite nys, da blir det et paradoks at Clemet angriper "de syke". Ta legene du, Clemet.. ta de på eget nivå. Men feigheten kjenner ingen grenser, der man er angrepet av den slags "sykdom". Ikke skal man blande seg i andre saker, selv om man ser misbruk av sykemeldinger og direkte svindel. Det er alltid andre som skal ordne opp. Stikke av fra et samfunnsansvar, det er blitt en ny sport, og en kan bare konstatere at denne sporten er svært populær på toppene i det politiske miljøet og innen det offentlige apparatet!
Jeg kan ikke gjøre annet enn å riste på hodet over enkelte toppolitikeres egen dumskap og uvitenhet om mennesker i landet, om hvordan det system de har vært med å utarbeide fungerer i praksis! Har noen av disse prøvd systemet selv? De skulle vært tvunget til å prøve det et par års tid! Så de fikk et begrep om hva de i hele tatt uttaler seg om i sin uvitenhet.
I dag er det mange mennesker på rehabilitering og attføring. I det systemet så er det slik at man ikke kan jobbe mer enn 50%. Jobber du mer, stanses hele trygden og du blir erklært frisk nok til å jobbe. Således kan ikke de på attføring jobbe mer, selv om de fint kunne jobbet mer i perioder, hvor sykdommen de er på attføring for er bedre og dårligere i perioder. Hadde det ikke vært fint om den "syke" kunne være i mest mulig arbeidsaktivitet inntil denne var i mål med omskolering? Det er de færreste som har fått ødelagt helsen i arbeidslivet av slitasjeskader av ulik art, som ønsker å gå hjemme "å snylte" på staten. Slik Clemet tydeligvis ser mennesker.
Etter kunnskapsløftet, som Clemet var en sentral person i å utforme, så ble bl.a matematikkfaget ved voksenopplæringen dratt ut fra 1 år til 1,5 år, i stedet for å sette eks. 3 timer ekstra undervisning i faget inn på det første år, så en kunne fått gjort unna hele studiekompetansen på et år, som tidligere.
Clemets eget "verk" som ikke er organisert godt nok ut i alle ledd har ført til at mennesker på attføring nå må gå et helt år ekstra på attføringstrygd, KUN for å gjennomføre fem timer matematikk i uken. Dette er bortkastede ressurser Clemet! Og du har selv vært med å lage dette systemet! Så se på den jobben du gjør selv, fremfor å angripe de som virkelig sliter for å komme videre, etter å ha slitt ræva av seg for arbeidsgivere som hele veien har sett på ergonomiske forhold på arbeidsplassen som "bagateller". Ikke nok med at de må slite med sykdom, men de må samtidig sloss mot det idiotiske byråkratiet innen NAV og politikere som ikke vet hva de driver med!

26 august 2009

Kjørte i dag over Gåsbakken til Svorkmo, RV 700. Når en ser hva en betaler i bilhold, veiavgift og bompenger, skatter og avgifter rundt omkring i landet, så synes jeg det norske folk får lite igjen for pengene! Hva synes du? Er du fornøyd med de rød-grønnes innsats for folket når du er ute å kjører?
25 august 2009

"Internasjonalen " / "Opp, alle jordens bundne treller"

Internasjonalen er en av de mest kjente sangene innen arbeiderbevegelsen noensinne, og den synges verden over. Originalteksten er fransk (L'Internationale), og ble skrevet av Eugene Pottier i 1871, i forbindelse med den franske revolusjon. Vår grunnlov er tuftet på den franske, som ble skrevet den gangen. De norske Eidsvollsmennene fant den franske grunnlov som var laget av arbeidsfolk, så bra at de gjorde bare små endringer og kopierte den. Det var arbeiderne i landet som gjorde opprør. Den franske lederen tok livet av folket med skatter og avgifter, mens lederen i landet festet og ødslet opp pengene deres. Folket hadde ikke penger igjen til brød. Det førte til den franske revolusjon, som snart spredte seg rundt i Europa. I Norge synges Internasjonalen blant annet i forbindelse med feiringen av 1.mai av Arbeiderpartiets medlemmer, og på samlinger i partiet og organisasjoner som følger en sosialistisk linje.

Jeg anbefaler alle å lese teksten, reflektere over innholdet og sette dette opp mot de partier som råder i Norge i dag. Synes dere dagens skatte og avgiftspolitikk ført av de rød-grønne harmonerer med denne kampsangen i dag? For meg viser teksten i denne sangen hvor langt Arbeiderpartiet har distanserte seg fra de som de opprinnelig var samlet av.

Teksten i sangen er Fremskrittspartiets politikk, og må således være det nye partiet for arbeidere i Norge. Merk dere spesielt 3. vers. Godt valg!

Internasjonalen
I mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes, mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet: vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet, slik vil vi ha vårt samfunns lov.

Glemmer man AP's forsøk på innføring av hijab i politiuniformen?

Dette er hva vi risikerer å få i dette landet,
om AP fortsatt får sitte med regjeringsmakten:


Godt valg!

24 august 2009

Carl Ivar Hagen er, og var en fremsynt mann!

Han forutså dagens problemer i samfunnet, med innvandringen som har vært, og kriminaliteten disse nye ikke-vestlige landsmenn i stor grad har forårsaket økt i landet. NÅ, først 20-30 år etter, så er AP's topper og allierte kommet dit hen og fått gluggene opp! De har gått med skylapper og levd i sin egen beskyttede verden i denne tiden og distanserte seg helt vekk fra realitetene i samfunnet. Jeg synes det er på høy tid at Stoltenberg biter i gresset og viser litt ydmykhet ifht FrP og dette partiets politikk. Selv har de sittet i regjering i mange perioder og har virkelig hatt mulighet til å utrette noe. Men nei, kriminaliteten har økt, og soningskøene skryter de av seg selv å ha kuttet ved å slippe fangene fri langt tidligere, så de atter kan ut å gjøre nye brekk i samfunnet. Pynte på tallene ved å gjemme problemene! Behandlingsplasser for rehabilitering legger de samtidig ned, og kan da vise til Selbu i Sør-Trøndelag, hvor Trondheim kommune som er AP-styrt sa opp 16 rehabiliteringsplasser for rusmisbrukere. Med rus fører ofte lovbrudd for å dekke rusbehovene. La seg narre den som vil!
Man får den regjering innbyggerne fortjener! Er man naiv og lar seg lure, - ja så får vi en administrasjon av landet tilsvarende!
FrP fornyer Norge, og det er jammen på tide at noe blir gjort! Folk ytrer ønsker om å ta stortingsrepresentanter av dage. Slike holdninger viser mer enn noen gang at Norge er helt ut av kurs! Grensene er flyttet og hatet ulmer.
"Forakt" er ikke lenger et dekkende ord, for det mange i samfunnet i dag føler. AP har skapt et politisk miljø, hvor toppolitikere i dette landet må ha livvakter rundt seg til å beskytte seg. Slik blir det når man tramper med grove støvler over folket, tar fra folk verdigheten!
Man skaper ”soldater” mot seg. Folk har all grunn til frykt i landet om AP får fortsette i regjering, slik de dikterer landet og stjeler fra folket. Det er begrenset for hvor lang tid et helt folk lar seg frarøve! Slik er Norge blitt, etter mange år med AP i regjering siden etterkrigstiden.
- Hvor de gamle sliterne som visste hva arbeid var for noe, som visste hvordan det var å leve som ”arbeider” i dette landet døde ut som en utdødd rase innen ”arbeiderbevegelsen”, og akademikere som kom til ens for å mele sin egen kake overtok!
Noen må ta ansvar og handling må til! Godt valg!

23 august 2009

Misunnelsen er større enn kjønnsdriften på mange mennesker.

En liten historie.
Ti kamerater spiste middag sammen på restaurant hver dag.
Regningen kom alltid på 1000 kroner totalt.
Siden det var stor forskjell i inntekt og formue hos de ti, ble de enige om å dele regningen på samme måte som skattesystemet. De fire fattigste slapp å betale. Den femte betalte 10 kroner, den sjette 30 kroner, den syvende 70 kroner, den åttende 120 kroner, den niende 180 kroner - og den tiende og rikeste skulle betale 590 kroner.
Alle var fornøyde med ordningen, inntil restauranteieren en dag tilbød dem rabatt. De var stedets beste kunder, så han tilbød et avslag på 200 kroner per middag. Fortsatt ville gruppen dele regningen etter skattemodellen, så de fire fattigste skulle ikke betale.
Spørsmålet var hva som skulle skje med de seks andre; hvordan skulle rabatten fordeles?
200 kroner delt på seks ble 33,33 kroner i avslag. Det betød at person fem og seks ville få betalt for å spise, og det var klart urimelig.
Restauranteieren foreslo å redusere regningen omlag likt for alle, og ville utarbeide et forslag. Det innebar at den femte også fikk spise gratis, den sjette skulle betale 20 kroner, den syvende 50 kroner, den åttende 90 kroner, den niende 120 kroner, mens den rikeste fikk redusert regningen fra 590 til 520 kroner.
Alle fikk lavere pris og ingen kom dårligere ut enn før.
Utenfor restauranten begynte de imidlertid å sammenligne hva de hadde spart.
- Jeg sparte bare en tier, mens han sparte 70 kroner, sa sjettemann og pekte på den rike tiendemann.
- Akkurat, sa femtemann, som også fikk ti kroner i avslag.
-Han er rik, men fikk likevel syv ganger så mye som meg.
– Hvorfor skal de rike alltid få mest, ropte den syvende, som fikk 20 kroner i rabatt.
- Og vi fikk jo ingenting, ropte de fire fattigste i kor.
Dette systemet utnytter de fattigste. Stemningen ble raskt så hatsk at de ni banket opp tiendemann.
Neste kveld kom han ikke på middagen, så de spiste uten ham.
Da regningen kom oppdaget de noe enda viktigere. Det manglet 520 kroner.

(Lurer på om Kristin Halvorsen har lest denne og forstått innholdet...)

Historien er hentet fra: http://www.bt.no/na24/article471575.ece?parentId=472480&replyId=472480&insert=true#insertbox

22 august 2009

Rusens begjær

Det er så mange typer rusproblematikk; alkoholrus, narkotikarus, pillerus...
De rød-grønne politiske partier har så mange ideer om avrusningsform, og de blir ikke enig om ressursbruk og innsparinger rundt denne rusproblematikken.
Jeg lurer på hvilken behandlingsform, og hvor store ressurser de vil sette inn på seg selv, de i "maktrusen". Rustyper som nevnt over, er vel fysiske former for avhengighet som gir kick. Men maktrusen, den sitter vel i hodet.. på sinnet? Finnes det nok psykiatere i Norge til å behandle disse, og er de helbredelige i hele tatt?
Uansett, så håper jeg de forvillede sjeler som svimer rundt i maktrus på Løvebakken, kommer på avrusning 14. september. Koste hva det koste vil!

21 august 2009

"Flåtten" utenpå, råtten på innsiden.

LO- Landsorganisasjonen, - arbeider for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser.
Roar Flåthen, på folkemunne kalt "flåtten", er leder for denne organisasjonen, som hevdes å ivareta arbeidsfolkets rettigheter i arbeidslivet. Mang en gang har man hørt han i tordentaler hvor han har drevet skremselspropaganda mot FrP's politikk, hvor han har ytret at FrP er en trussel mot norske arbeidsplasser og arbeidsfolkets rettigheter.

De fleste av oss er kjent med arbeidsmiljøloven, og kjenner paragrafene om minstelønn og overtidstillegg. Enda til bestemmelser om hviletid mellom vakter, og bestemmelser som forteller om fast ansatte arbeidstakeres krav på å få utlevert vaktliste minimum 14 dager i forkant jobbing, står det skrevet en del om i denne loven. En lov som skal beskytte arbeidstakere mot rovdrift.

Men hva når eier av denne bedriften er LO selv? Hvor det er nettopp de som skal beskytte oss mot arbeidsgivere som opptrer som dem selv, som misbruker og snyter ansatte, for rettmessige krav de ansatte har etter arbeidsmiljøloven?
Hvordan er det mulig å ha tillit til slike representanter?...
En LO-bedrift som bevisst unnlater å utbetale overtid, og lar de som er lavtlønnet fra før, gå på flat lønn ved overtidsarbeid? Et tillegg som de ansatte etter norsk arbeidsmiljølov har krav på!
Når det er LOs bedrift som gir sine ansatte turnuslister uke for uke, med tre dagers varsel, uten å gi de ansatte fastsatt arbeidstid minst 14 dager i forut, slik at arbeidstakerne kan planlegge sin hverdag og fritid, og nyte godt av de rettigheter som det påstås av Flåthen, at LO jobber for?
Personlig tror jeg ikke kokkene og servitørene rundt om i Trondheim gir fem flate øre for pampens tordentaler og dobbelmoral.

Kanskje burde "Flåtten" se innover egne bedrifter, og se hvordan arbeidsfolket bokstavelig tappes for "blod", før han brummer neste gang i sin skremselspropaganda i media.

Jeg gir min støtte til arbeidsfolket som sliter "rævva" av seg for "Flåtten", og håper pampen blir tvunget i kne av media til å utbetale med etterbetaling, det de ansatte har slavet for gjennom mange år, og som de etter loven har krav på, i et system hvor leder, som er innvandrer og kanskje ikke er så kjent med norsk lov i arbeidslivet, betales en høyere lønn for å spare inn på driftsutgiftene, ved å snyte de ansatte for overtidsbetaling, og ha de fast ansatte ”på tilkalling” med tre dagers varsel til jobbing.
Vi har et lovverk som er til for å verne de ansatte for nettopp slike ansettelsesforhold som de LO-ansatte bedriftslederne i AØF Trondheim praktiserer. Det er et paradoks at det er LO som skal verne norske arbeidstakeres rettigheter, som nettopp behandler sine ansatte på en slik tarvelig måte! Men det er kanskje de "kulturelle interessene", LO jobber for her!
På Sri Lanka så er man ikke så nøye med slike lover i arbeidsforhold, og det er kanskje denne "kulturen" som skal overføres til norske LO-bedrifter!...

Fulgte lederen loven så ville ikke denne vise til de flotte plusstall, på de blankpussede bord på LO kontoret. I mine øyne er ikke en slik leder verdt møkka under skoene på arbeidsfolket!

LO.. Arbeiderpartiet..
- Fra arbeiders ståsted, ser jeg bare ironi i navnene.

Det er tid for å fornye Norge! Godt valg!

15 august 2009

14 august 2009

Arbeiderpartiet knebler ytringsfriheten

Arbeiderpartiet har i dag vært i Namsos for å drive valgkamp. Senterpartiet ville demonstrere, men fikk beskjed av AP sentralt hold om å stille med max 50 personer og kun en plakat med sitt budskap i anledningen, samtidig som de fikk beskjed om å stå helt bakerst. Den beskjeden ble gitt SP i felles enighet med politiet i Namsos, iflg nyhetene på NRK1 fredag, 14/8-09.
Dette må vel være brudd på Norges grunnlov:
§ 100. Ytringsfrihed bør finde Sted.
Kneble folket for alt det er verdt. Ta fra folket alle midler, og således bringe de til handlingslammelse. Det er Arbeiderpartiets aktive innsats i politikken.

Godt valg!

12 august 2009

Idiotien i det offentlige

I denne tid er jeg på omskolering. Senebetennelser som har satt seg kronisk i armene, etter belastende arbeid i hotell-restaurantbransjen gjennom lang tid. En bransje hvor ergonomi på arbeidsplassen er et fremmedord, og arbeidsmiljøloven et lovverk de knapt har hørt om. Unge broilere uteksaminerte fra hotellfagskolen som går inn i ledende toppstilling med ens mål om å gi gode resultater for å få seg en stjerne blant guruene på kjedetoppene. Egoismen, hvor fornuften er som blåst vekk, etter studier på skolebenken gjennom flere år. Men nå var det ikke hotell-restaurantbransjen og min helse jeg skulle belyse.

I denne forbindelse er jeg i dag på omskolering, og NAV krever dokumenter som bekrefter at jeg er under skolegang. De skal ha sine bevis for å kunne betale ut attføringspenger. Slik må det være. Jeg var godt i gang med skole i fjor, nesten i mål ifht første delmål, studiekompetansen! Men regjeringen har vedtatt kunnskapsløftet, med dette ble matematikkfaget dratt ut til ett og et halvt år, mot tidligere ett år. Det eneste faget av de seks fagene som går over ett og et halvt år, de andre kan gjøres unna på et år. Dette vil si, at i Norge så har NAV alle mennesker på attføring, vel og merke de av oss som trenger studiekompetansen for å komme videre, et helt år ekstra, bare for å gjennomføre det enkelte kurs matematikk med kun fem timer pr uke! Er dette god planlegging og økonomi for Norge som nasjon? Nei, - galskap spør du meg, og elendig planlagt! De røde og grønne påstår at med FrP så vil landet komme helt ut av kontroll. Når en gjør seg sine erfaringer her i samfunnet, så blir ikke jeg imponert over den såkalte kontrollen hos det offentlige i dette landet!

Men det jeg skulle frem til, det var den dumskap og manglende evner som er i det offentlige apparatet i Norge. På meg virker det som om de ansatte på ulike offentlige kontorer blir bare dummer og dummere. Knapt et menneske jeg møter innen offentlige kontorer kan gjøre rede for det jeg henvender meg om. Og om de gjør, så er det feilinformasjon! Først skal en gå skole selv, eller jobbe, men man må samtidig fotfølge de som skal utføre oppgaver du er avhengig av for å komme i mål, ellers mistes papirer på veien, informasjonen endres til noe som ikke har grep i riktighet. Man kan ikke stole på noen! Evnene, hukommelsen og de administrative kvalitetene er totalt fraværende!
Jeg har sett frem til å komme igang med matematikk igjen nå til høsten, få fullført studiekompetansen (Artiumfagene, om noen skulle lure på hva det er.) Ved skoleslutt i vår, så fikk alle elevene i klassen beskjed om at mattekurset trengte vi ikke søke på, vi som allerede hadde startet, vi gikk automatisk videre.. vi var i gang. Men da jeg ringte i går for å få denne bekreftelse som NAV skulle ha, så ble jeg oppringt igjen i dag, med beskjed om at jeg ikke hadde søkt! Jeg forklarte da for sekretæren som tok telefonen at alle mine 29 medklassestudenter hadde fått beskjed om at vi allerede var med og ikke trengte å søke videre. Men nei, det var feil, sa den bedrevitende sekretæren. Så er det mailer rundt for å tipse alle klassekamerater om tullsnakket som går fra skolens administrasjon, som har vært misvisende og som kan få store følger for de enkelte elever. Kanskje må mange gå enda et år ekstra på trygd, pga dette surret og rotet i administrasjonen.

Hadde det vært en privat bedrift, så hadde ikke selskapet hatt råd til å tulle og tøyse slik! De hadde satt inn folk som kunne jobben sin, og som kunne delegere arbeidsoppgaver. Og ikke minst kvittet seg med mange småsjefer som spretter rundt og leker guder på arbeidsplassene. Kvalitetssikring!

Måtte FrP komme i regjering, og få noe av det offentlige surret privatisert, så det kommer inn tenkende, handlende mennesker som evner å gjøre jobbene sine!

11 august 2009

Flere lærere i skolen

Kristin Halvorsen vil ha en garanti om minst en kontaktlærer pr. 15 elever i grunnskolen, frem til 5klasse, nå før valget, noe som står i Soria-Moria erklæringen. Forskning derimot viser at det ikke er antall lærere pr elev som gir flinke elever.
http://www.abcnyheter.no/node/93543
Hva hjelper det med flere lærere, så lenge det er uromomenter i læringsmiljøet som ødelegger undervisningen? Enda flere lærerutdannede til å ta seg av unger med diagnoser de ikke har forutsetninger for å takle. Er det riktig bruk av ressursene?
Norge er et av 29 OECD- land, - som har 4.plass for utgifter pr. elev på barnetrinnet, 2. plass på ungdomstrinnet og 2. plass for videregående opplæring, når det gjelder ressursbruk ved siste undersøkelse.
Og enda mener Kristin Halvorsen at det skal mere ressurser inn?
Av disse 29 landene er det ingen som har færre elever pr. lærerårsverk enn Norge på ungdomstrinnet. Innen videregående, er det bare Portugal som slår oss. Elever i grunnskolen i Norge har mindre undervisning enn gjennomsnittet i OECD.
I matematikk ligger dagens norske elever på fjerde trinn ca et halvt år etter det nroske elever på tredje trinn gjorde i 1995, til tross for at de har ett år lengre skolegang. Dagens norske elever på åttende trinn ligger ca et helt år etter sine jevnaldrende i 1995.
Sammenlignet med elevene fra de beste østasiatiske landene ligger norske elever på åttende trinn, over tre år etter i matematikk, og bortimot to år etter i naturfag.
Elever i Nederland ligger ca to år foran oss i matematikk, og ett år foran i naturfag. Det tross at Norge allerede har langt større ressursbruk pr elev! Da må Kristin Halvorsen forstå at løsningen ikke er flere lærere i skolen, men at det er læremiljøet man må gjøre noe med!
Få problemungene som bråker og ødelegger undervisningssituasjonen over i egen klasser, og skoler, slik at barn får mulighet til såpass arbeidsro at de i hele tatt kan lære! Samtidig som kvaliteten på lærere økes. Disiplin tilbake i skolen! La de beste elevene få komme over til egne klasser hvor de får brynet seg videre og utvikle sine evner til fulle! Det fortjener våre barn, og det er samfunnet best tjent med på sikt!
Mere fagstoff rundt dette kan hentes fra http://www.pisa.no/

Både AP, SP og KrF har økt lærertetthet i sine partiprogram.
"Økning av lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som har dårligst effekt, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, til forskning.no. Han sier at det er en rekke andre forhold som spiller inn, og at det er bedre å ha en god lærer enn to dårlige. Beck er enig med Nordahl. Han sier at det ser ut til å være veldig liten sammenheng mellom lærertetthet og opplæringsresultater."
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566395


Endel politikere burde sette seg på skolebenken igjen, fremfor å leke guruer over barns fremtid!

Når midtlivskrisen rammer!

Sitter og surfer rundt, og ser på ulike menn i aktuell alder i kontaktannonser på ulike nettsteder. Noe som går igjen ofte er menn som omtaler seg som:
”Jeg føler meg langt yngre enn jeg er.”
”Jeg har gutten i meg”, eller ”Jeg er guttete.”
”Jeg føler meg som en 25 åring.”
Det får meg til å undre… De må da ha opplevd fryktelig traumer hva alderen de bærer angår, om de ikke kan vedkjenne seg den alder de har, og være tilfreds med de år de bærer, slik fødselsattesten deres viser! Hva tror de om andre på egen alder, der de selv går rundt og innbiller seg at de er så mye sprekere og mer attraktive enn gjennomsnittet for sin aldersgruppe? Det stemmer sjelden med presentasjonen og bildet de har av seg selv!
Stadig vekk ser en mannfolk som har annonser ute hvor de søker kvinner, helst 10-30 år yngre enn seg selv. Jeg lurer ofte på om disse mannfolk har speil, og har sett seg selv fra flere vinkler! Jeg får lyst å sende de et brev med tips om at det er billige speil å få kjøpt på Ikea!
Man har også kasusen som søker kvinner som er ferdig med tidligere forhold. Det tross at deres egne liv er i fullstendig kaos, gjerne midt i en kranglete separasjon hvor kampen om unger og inventar går hett med hjelp av advokater. Det i verste midtlivskrisen!
Hva søker man, og hva har man å tilby selv? Noen ganger kan det være smart å se litt innover seg selv, speile seg i omverden, for å kunne erkjenne for seg selv hvem man er.

Postkassen renner over av hyppe aldrende menn over 50 år, og de virkelig tror og mener de er attraktivt mannfolkemne for en sprek voksen dame som meg! Jeg må skuffe dere aldrende menn, som har kommet langt lenger i aldringsprosessen enn meg! Deres potens er sviktende og holder ikke tritt i det lange løp med en 43 år gammel kvinnes kjønnsdrifter, langt mindre en 30 årings! Men nå har det vel seg slik at noen er erotiske, mens andre har mer enn nok med å lage barn, også. Så det er nevnt! Huden i normalt forfall, som ligger ”sjarmerende” i folder på hals og kjaker, med brystmuskler som har sunket 10 cm lenger ned på kassa enn de opprinnelig var, det tiltrekker ikke på det ståsted aldringsmessig jeg selv er!
Innse det nå, og send roser til kvinner på egen alder! Det er der dere hører hjemme, det er der dere blir sett som attraktive av kvinner flest.
Mannens overgangsalder kan jaggu være langt verre enn kvinners, hadde de bare innsett det selv!
Og ikke blir de yngre av å trille rundt med andre eller tredjekulls spedbarn midtveis i livet heller! Hvilke voksne kvinner vil ha dere når dere har en baggasje med spedbarn og førskolebarn på slep inn i pensjonisttilværelsen?!
Nei, nå er det livets dessert som venter.. - barnebarn! ;o)

Tips til alle lesende menn i midtlivskrisa: Bruk hode på toppen også!

10 august 2009

Storberget nok en gang ut i media med vås!

Så står Storberget nok en gang frem på tv og snakker tull og tøys!
På nyhetene i Tv2, mandag 10. august -09. Han påstår at en lov som forbyr tigging er bare tull, og sier vi har lovhjemler mer enn nok, til å stoppe utingen i samfunnet.
Senest i vår, så ringte jeg politiet i Trondheim for å få de til å rykke ut for å få fjernet aggressive tiggere i Nordre gate i Trondheim. Der kom en rumensk liten trinn dame med et pappbeger raslende opp i ansiktet mitt i det jeg skulle gå forbi. Hun ynket seg over hvor fattig hun var og ba meg gi henne penger. "Ta å forsvinn vekk fra meg!" - sa jeg tydelig. Hun kom løpende etter meg og liret utav seg noe som tilsynelatende var utskjelling på rumensk, da både øynene var sorte, ansiktet rødlig av farge mens kjeften freste mot meg. Jeg ringte da politiet og fortalte om episoden. Vakthavende sa da at det var lite de kunne gjøre med det, iom at tigging er lovlig i Norge, men de skulle dra ut for å se.

Så hva sier du Storberget..
Er det du selv som snakker tøys, eller er det dine ansatte i politietaten som har misforstått det lovverk de forvalter, totalt?

Poenget må vel være at vi får opp et lovverk, som er så tydelig at det ikke gir rom for tolkninger, da mennesker opplever slike episoder forskjellig ut fra den "empati" de har med slikt "fantepakk" i samfunnet! Få disse rottene vekk fra gatene snarest!

05 august 2009

I likestillingens navn!

Så er det konstatert at Norge er et av de land, som har flest tøfler av mannfolk!
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE5740RL20090805
Likestilling... "Menn som tar omsorg for hus og barn," - står skrevet i ulike tekster rundt omkring på nett, som definisjon på dette.
Men er det ikke også vel så mye omsorg å jobbe hardt, tjene penger, så familien samlet kan overleve, og kanskje leve et behagelig live med romslig økonomi, som gjør det mulig for mor å være hjemme og ta seg av felles barn, hus og hjem?
Er det ikke bra for barna og ha en av sine foreldre hjemme i stor del av småbarnsperioden, der nærhet til foreldre og familiære verdier skal føres videre? Barn flest, er mest knyttet til mor i småbarnsperioden. Da er det naturstridig å rive disse vekk fra mor, for i likestillingens navn kle far opp med blondeforkle, utrustet med støvmopp og kunstig pupp! Far kan aldri bli mor, i likhet med at mor aldri kan bli far!
Det er stort for en guttepjokk og en liten jente, å få lov å være med ut når pappa skal gjøre "mannfolkarbeid". Far er rollefigur for pjokken. Far er en maskulin mann, som jentebarnet ser opp til, som noe fysiskt sterkt, som fra naturens side er "beskyttelse". Å vite at sin pappa er stor og sterk og kan "redde seg og familien" fra farer, er stort! Min pappa, var alltid sterkere enn din pappa! Du husker den? Men når mamma hogger ved og pappa flyr rundt i hjemmet med en liten fargerik moppedusk fra "Nille" og mopper støv av porselensfigurer, hvor er da musklene? Hvor er det maskuline som jenter og kvinner liker, og tenner på?!
Nei... I likestillingens navn; la mannfolk være menn, og la kvinner få styre hjemmets tekstiler. Så vi slipper kjønnsfrustrerte individer hvor barten under nesa og bulen på buksa er eneste forskjell på mann og kvinne!

Og dette var ment som en hyllest til alle mandige menn, og kvinner som tør være kvinner!

Hånd i hånd gjennom livet, og vite at den andre er villig til å ta den siste mila om en ikke greier den selv! Heldigvis kan vi velge, og det finnes noen for enhver smak! Spar meg for kvinnesakskvinner og kjønnsfrustrerte menns oppfordring til unisexkjønn som et mål!