27 august 2009

Havne på feil plass i livet.

Det er det mange som gjør! Først kan en nevne endel politiske figurer, som snakker så mye tøys at man kan helt miste grep i virkeligheten av tullsnakket. Ute i arbeidslivet er det også mennesker som unndrar seg sine arbeidsoppgaver, til irritasjon for kollegaene.
Eksplosjonen i trygdeutgifter skyldes delvis dårlig arbeidsmoral, påstår Høyre-ideolog Kristin Clemet. Tror Clemet at det er så enkelt å komme til trygdesekken? Sykemeldinger, egenmeldinger. Jo, -vi kjenner alle noen som føler seg syk etter å ha vært på ei fyllekule, eller har noe arbeid de skulle ha gjort unna hjemme og føler for å være "litt syk". Ingen mennesker med moral liker den slags. Nylig gikk leger ut i media og rådet folk til å være hjemme fra jobb om de fikk mistanke om svineinfluensa. Når leger råder mennesker til å bli hjemme fra jobb, pga et lite nys, da blir det et paradoks at Clemet angriper "de syke". Ta legene du, Clemet.. ta de på eget nivå. Men feigheten kjenner ingen grenser, der man er angrepet av den slags "sykdom". Ikke skal man blande seg i andre saker, selv om man ser misbruk av sykemeldinger og direkte svindel. Det er alltid andre som skal ordne opp. Stikke av fra et samfunnsansvar, det er blitt en ny sport, og en kan bare konstatere at denne sporten er svært populær på toppene i det politiske miljøet og innen det offentlige apparatet!
Jeg kan ikke gjøre annet enn å riste på hodet over enkelte toppolitikeres egen dumskap og uvitenhet om mennesker i landet, om hvordan det system de har vært med å utarbeide fungerer i praksis! Har noen av disse prøvd systemet selv? De skulle vært tvunget til å prøve det et par års tid! Så de fikk et begrep om hva de i hele tatt uttaler seg om i sin uvitenhet.
I dag er det mange mennesker på rehabilitering og attføring. I det systemet så er det slik at man ikke kan jobbe mer enn 50%. Jobber du mer, stanses hele trygden og du blir erklært frisk nok til å jobbe. Således kan ikke de på attføring jobbe mer, selv om de fint kunne jobbet mer i perioder, hvor sykdommen de er på attføring for er bedre og dårligere i perioder. Hadde det ikke vært fint om den "syke" kunne være i mest mulig arbeidsaktivitet inntil denne var i mål med omskolering? Det er de færreste som har fått ødelagt helsen i arbeidslivet av slitasjeskader av ulik art, som ønsker å gå hjemme "å snylte" på staten. Slik Clemet tydeligvis ser mennesker.
Etter kunnskapsløftet, som Clemet var en sentral person i å utforme, så ble bl.a matematikkfaget ved voksenopplæringen dratt ut fra 1 år til 1,5 år, i stedet for å sette eks. 3 timer ekstra undervisning i faget inn på det første år, så en kunne fått gjort unna hele studiekompetansen på et år, som tidligere.
Clemets eget "verk" som ikke er organisert godt nok ut i alle ledd har ført til at mennesker på attføring nå må gå et helt år ekstra på attføringstrygd, KUN for å gjennomføre fem timer matematikk i uken. Dette er bortkastede ressurser Clemet! Og du har selv vært med å lage dette systemet! Så se på den jobben du gjør selv, fremfor å angripe de som virkelig sliter for å komme videre, etter å ha slitt ræva av seg for arbeidsgivere som hele veien har sett på ergonomiske forhold på arbeidsplassen som "bagateller". Ikke nok med at de må slite med sykdom, men de må samtidig sloss mot det idiotiske byråkratiet innen NAV og politikere som ikke vet hva de driver med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.