26 august 2009

Kjørte i dag over Gåsbakken til Svorkmo, RV 700. Når en ser hva en betaler i bilhold, veiavgift og bompenger, skatter og avgifter rundt omkring i landet, så synes jeg det norske folk får lite igjen for pengene! Hva synes du? Er du fornøyd med de rød-grønnes innsats for folket når du er ute å kjører?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.