11 august 2009

Flere lærere i skolen

Kristin Halvorsen vil ha en garanti om minst en kontaktlærer pr. 15 elever i grunnskolen, frem til 5klasse, nå før valget, noe som står i Soria-Moria erklæringen. Forskning derimot viser at det ikke er antall lærere pr elev som gir flinke elever.
http://www.abcnyheter.no/node/93543
Hva hjelper det med flere lærere, så lenge det er uromomenter i læringsmiljøet som ødelegger undervisningen? Enda flere lærerutdannede til å ta seg av unger med diagnoser de ikke har forutsetninger for å takle. Er det riktig bruk av ressursene?
Norge er et av 29 OECD- land, - som har 4.plass for utgifter pr. elev på barnetrinnet, 2. plass på ungdomstrinnet og 2. plass for videregående opplæring, når det gjelder ressursbruk ved siste undersøkelse.
Og enda mener Kristin Halvorsen at det skal mere ressurser inn?
Av disse 29 landene er det ingen som har færre elever pr. lærerårsverk enn Norge på ungdomstrinnet. Innen videregående, er det bare Portugal som slår oss. Elever i grunnskolen i Norge har mindre undervisning enn gjennomsnittet i OECD.
I matematikk ligger dagens norske elever på fjerde trinn ca et halvt år etter det nroske elever på tredje trinn gjorde i 1995, til tross for at de har ett år lengre skolegang. Dagens norske elever på åttende trinn ligger ca et helt år etter sine jevnaldrende i 1995.
Sammenlignet med elevene fra de beste østasiatiske landene ligger norske elever på åttende trinn, over tre år etter i matematikk, og bortimot to år etter i naturfag.
Elever i Nederland ligger ca to år foran oss i matematikk, og ett år foran i naturfag. Det tross at Norge allerede har langt større ressursbruk pr elev! Da må Kristin Halvorsen forstå at løsningen ikke er flere lærere i skolen, men at det er læremiljøet man må gjøre noe med!
Få problemungene som bråker og ødelegger undervisningssituasjonen over i egen klasser, og skoler, slik at barn får mulighet til såpass arbeidsro at de i hele tatt kan lære! Samtidig som kvaliteten på lærere økes. Disiplin tilbake i skolen! La de beste elevene få komme over til egne klasser hvor de får brynet seg videre og utvikle sine evner til fulle! Det fortjener våre barn, og det er samfunnet best tjent med på sikt!
Mere fagstoff rundt dette kan hentes fra http://www.pisa.no/

Både AP, SP og KrF har økt lærertetthet i sine partiprogram.
"Økning av lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som har dårligst effekt, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, til forskning.no. Han sier at det er en rekke andre forhold som spiller inn, og at det er bedre å ha en god lærer enn to dårlige. Beck er enig med Nordahl. Han sier at det ser ut til å være veldig liten sammenheng mellom lærertetthet og opplæringsresultater."
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566395


Endel politikere burde sette seg på skolebenken igjen, fremfor å leke guruer over barns fremtid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.