28 juni 2012

Kan man se hva folk stemmer?

I dag er den profilerte fylkessekretæren til AUF i Telemark, Adrian Pracon, som overlevde utøyamassakren, omtalt i VG, for å ha slått ned to mennesker på et utested. Det hevdes i artikkelen at Anders Behring Breivik sparte han av den grunn han ikke så marxistisk ut.
Det har vært diskutert mange ganger om det er mulig å plassere mennesker, karakterisere hvilke tilhørigheter de har, ut fra utseende, blikk, kroppspråk og personlighet. Det gjelder ikke bare i politikken.
Bjørnar Moxnes, nestleder i Rødt, velger å le av det, og sier det ikke er mulig.
I følge nyere studier omtalt av Ole Martin Ihle i Dagbladet, så sier han at det faktisk er mulig å avgjøre menneskers politiske tilhørighet ut fra utseende, selv uten hjelp av klesstil eller andre ytre markører.

26 juni 2012

Samfunnsansvar

Knut Hamsun var aktiv politisk.
Blant sine bøker så hadde han også noen beskjeder til befolkningen.
Siterer hans ord her, fra boken

På gjengrodde stier:
"Jeg holder det almindelige omdømme 
nokså høyt. Jeg holder vårt norske
rettsvesen enda høyere, men jeg holder
det ikke så høyt som jeg holder min
egen bevissthet om hva som er godt og
ondt, hva som er rett og galt. Jeg er
gammel nok til å ha en rettsnor for
mig selv, og dette er min."


Burde flere tenke over sitt samfunnsansvar og rettesnoren i sine liv?

Statskupp over hodene på det norske folk

Hva er lenger forskjellen på AP og Høyre?
Bilderbergere er de flere av dem, som jobber mot felles mål; overdra norsk makt på fremmede hender.
New World Order, fordekt under omtalen "globalisering". (i linken foran så stod tidligere siden til "En ny verden" av norske deltakere stod blant andre Torvald Stoltenberg og Jan Tore Sanner. De var medlemmer i rådet. Einar Dørum var leder for denne organisasjonen i Norge. Jeg ser siden er tatt ned når jeg sjekker linken 22.02.13. Man kan jo spørre seg hvorfor den er fjernet.) Man finner også informasjon om "En ny verden" på Wikipedia.
De er allerede godt i gang med dette store landssviket, uten at det norske folk ser eller vet hva som skjer.

For å kunne endre maktstrukturen i Norge, føre makten ut av landet, så må det skapes uro og kaos i eksisterende samfunn.
Regjeringen har svart dette med bevisst å kjøre på med innvandring fra kulturer som står langt fra vår egen. Det samme med religionsmessig stor avstand. Denne innvandringen er både planlagt og ønsket fra denne regjeringen, med de følger det har gitt samfunnet.


Videre har de ført makten over ved å signere så og si alle direktiver til EU, bortsett fra tre stykker. De siste 3-4 år er over 30.000 gårdsbruk langt ned i Norge. De siste 12 år er det blitt 12000 færre melkebønder. Det har staten sørget for bevisst, for at Norge ikke lenger skal være en selvberget nasjon og således miste sin suverenitet. For så å bli avhengig av verdenssamfunnet der ute; New World Order.


Det bør være et mål å være selvberget med norsk landbruk. Myndighetene har et beredsskapssansvar. I årene 2004-2008 var det 75% norsk selvforsyning av matkorn i Norge. Slik er det ikke lenger.


Les mer om saken på VG her
Norske forekomster for næring, energi og vann selges ut av landet. Vi kan komme i den situasjon at vi ikke lenger har tilgang på eget drikkevann her i Norge, som følge. Kraft og vannverk vil denne regjeringen la kjøpe opp av utenlandske interesser.

For at et maktoverdragelse skal kunne skje så må monarkiet bort. Det svarte Kristin Clemet fra tenketanken Civita med fredag 8/6-12, i VG, med at de nå mente at tiden var inne for å sette kongehuset ut på anbud. Hun og hennes meningsfeller i Civita mente at kronprins Haakon ikke automatisk skulle rykke opp som konge etter sin far. Kristin Clemet er Bilderberger, som jobber for New World Order, sammen med bl.a flere i Stoltenbergfamilien iflg Per-Aslak Ertresvågs bok, Makten bak makten.
Kristendommen må også miste sitt fotfeste i Norge, som er selve grunnpilaren i norsk kultur. Den vil stå i veien om den nye verdensorden skal få ta over makten i Norge, hvor de jobber for et verdensherredømme uten landegrenser, styrt av denne makt fra FN. Med det har denne regjeringen svart å skille kirke fra stat.
Det siste er at Høyre fremmer forslag om at kirken ikke lenger skal kunne vie folk. Det er vel det nye verdensherredømme som skal ha makten til å kunne registrere en slik sammensmelting.
Sensuren i de norske tabloidavisenesom er kjøpt og betalt av AP med pressestøtte, har grepet om seg som ei kommunistisk klo, der samtlige tabloidpresser nå skriver ren AP-propaganda og stenger kommentarfelt konsekvent i de artikler som kan medføre solide kritiske meninger og opplysninger på løgn og bedrag av befolkningen, som avdekker dette politiske narrespillet som regjeringen og krefter bak har satt i kraft.
Rører man ved denne politiske materien så blir man forsøkt stanset med de verste sammensvergelser og beskyldninger i disse AP styrte tabloidavisene, der arbeiderpartibevegelsen opptrer som mafiavirksomhet. Metodene som er mange kalles gjerne stalking, og kan leses mer om her.
Da Mette Marit stod på slottsballkongen i år, med nisselue på hodet. Var det da et symbol, for å be det norske folk trekke nisselua opp fra øynene, og se hva som skjer med landet?
Arbeiderpartiet følger opp hvor også flere topper derfra vil kaste kongen. Hva blir det neste? President Jens?

Vil sterkt anbefale alle lesere av min blogg å skaffe seg bøkene til Per-Aslak Ertresvåg, hvor han skriver om det som skjer og avslører makten bak makten. Når man har lest hans bøker så ser man lekende lett hvordan denne regjeringen og makten bak har trukket opp politikken for at dette landssviket skal kunne skje. Den første av bøkene heter "Makten bak makten", og kan bestilles i linken. Har du lest den så vil du naturlig søke å lese de neste bøkene hans. Oppfordrer samtidig lesere av bloggen å gi denne boken i gaver til venner og bekjente, så flest mulig blir opplyst om det som skjer i og med vårt land.


Hvem står bak Anders Behring Breivik?Les frimurer og stortingspresident Olemic Thommessens holdninger her.