30 september 2013

Så sier Herren...

I kveld var jeg i hyggelig teselskap med kristne venner. Mine venner leser mye i bibelen og følger Herrens ord så langt de er mennesker om. Selv kan jeg vel ikke kalle meg religiøs, selv om jeg ser det er mer mellom himmel og jord som vi som oftest ikke kan ta på og se. De 10 bud synes jeg er fine leveregler og jeg følger de så langt jeg kan og finner fornuftig. Finnes en Gud er jeg sikker på at han er så allmektig at han ser på de gjerninger jeg gjør på jorden, og måler meg ikke ut fra kirkegang og knegåing for yppersteprester. En gang kommer tiden hvor vi alle må svare for våre gjerninger.

Mine kristne venner er også politisk interessert, og følger vel med i det som skjer i det politiske landskapet langt mer enn folk flest. De ba meg se litt i "Predikantens bok, kapittel 10:2".
Der står det: "Den vises hjerte er vendt til høyre, men dårens hjerte er vendt til venstre."

I kveld som vi har fått vite at det blir en blå-blå regjering med Høyre og FrP får jeg bare ønske partiene lykke til i regjering! I følge bibelen så har de også Vår Herre med på laget.

11 september 2013

Høyt hang de og sure er de!

Høyt hang de og sure er de!
Maken til sutter som vi nå ser i media, ja- ikke bare av skribenter, men av pressens egne journalister, det skal en jaggu lete lenge for å finne! Jeg spør rett frem om disse er representative for de aviser de dekker? Vi har nylig lest om en politimann som fikk sparken for å ha ytret seg politisk ukorrekt?
Hvor faglig ukorrekt kan journalister opptre før de blir sparket fra stillingene sine?
Nå med blå regjering, så kan man håpe på at pressestøtten blir fratatt avisene og at merverdiavgift blir innført på deres arbeid også, så de slipper å bli lønnet for å hetse politiske motstandere lenger. Må mange av de få kjenne arbeidsledigheten, kjenne det systemet de har hyllet og dyrket i alle sine år, der de har drevet politisk propaganda for Arbeiderpartiet og venstresiden, fremfor faglig journalistisk arbeid. Rektorene ved journalisthøyskolene bør være flau over det pressekorps som de har uteksaminert i deres ånd!

Jeg tok en tur innom Twitter i dag, for å se hva som ble skrevet på veggene der. Jeg måtte ta av meg brillene og finne et nytt par for å se om det jeg leste virkelig var sant! Først leste jeg at en journalist i Aftenposten (Det står oppgitt på profilen hans på Facebook at han jobber for Aftenposten) ved navn Lars M. Glomset skriver følgende: "Erna og fantefølget på vei mot Stortinget" med link videre til Aftenposten. Så vidt jeg vet er det ingen fanter blant politikerne i den nye blå regjeringen? Er det representativt for Aftenposten og norsk presse å bruke den slags omtale av nåværende regjering? Triste greier hvilket lavmål, faglig journalistikk har lagt seg på.Jeg går videre ned i kommentarfeltet og kommer over enda flere hetsende innlegg fra Aftenpostens stab på Twitter. Begge er skjermdumper ettermiddagen 11.09.13, to dager etter stortingsvalget. Leser man nedenfra og opp, hvor nyeste innlegg står øverst, så starter kjekkasen med at det må snekres en ny benk som kan tåle spekket av topptunge politikere. Alle forstår at disse hetsende sleivkommentarene er myntet på sterkt overvektige Erna Solberg og Trine Skei Grande. I neste melding som kommer fra redaksjonen i Aftenposten så skriver de at det er en regjering for "dummies".
I den siste meldingen blir de blå omtalt som ulver i fåreklær.
(For å få bildet større og lesbart så trykk en gang på bildet.)

Jeg håper noe av det første denne nye blåblå regjeringen gjør, er å fjerne pressestøtten og innføre merverdiavgift på aviser. I alle år som er gått og de har fått herjet fritt i sosialistisk ånd, hvor nå A-media er kjøpt opp av LO, som man med rette kan si er Arbeiderpartiet- så har ikke denne pressestøtten kommet befolkningen til gode. 


Det pressen har levert har vært så politisk silt at viktige saker har vært underminert på slik måte at folk ikke er blitt kjent med politikken som føres, hvor det er blitt styrt langt over hodene på befolkningen. Kommentarfelt er sensuert så kritiske røster ikke er sluppet til, og blitt stengt ute. Stans propagandamaskineriet til Arbeiderpartiet og sosialistene! La journalistene skaffe seg ærlig, redelig arbeid!


Ønsker ny blå regjering lykke til!

09 september 2013

Den røde rose


I dag ble jeg fortalt av en som har god kjennskap til midtøsten og historien derfra, at Arbeiderpartiets logo med den røde rose stammer fra frimurernes gamle symbol fra Egypt. Det gjorde meg nysgjerrig så jeg googlet dette.
Et utdrag her fra Wikipedia om Rosenkorsordenen: "I 1614 ble det i Kassel i Tyskland utgitt et skrift med tittelen Fama Fraternitatis - Eller oppdagelsen av det høyverdige broderskapet av R.C. Ordenen., der det heter at usynlige brødre vandrer blant dere. I følge skriftet skal en fattig tysk adelsmann ved navn Christian Rosenkreutz i slutten av det 14 århundre ha reist til Damcar i Arabia, der han ble innviet i skjulte kunnskaper. Han fortsatte sine studier i Damaskus i Syria og Fez i Marokko, før han vendte tilbake til Europa der han sammen emd tre venner dannet et hemmelig brorskap: Rosenkorsordenen." 
På Nyhetsspeilet kan man lese: "Giglio er det italienske navnet for lily (liljeblomst). Svært symbolsk siden middelalderen, er liljeblomsten en av de mest tilbakevendene symboler til frimurere, sammen med den røde rose."

Kan dette stemme? Kanskje noen av mine lesere kan gi svar?

I dag er det Stortingsvalg i Norge. 
Godt valg!

07 september 2013

Ytringsfriheten

Verdt å hente frem generalsekretæren i redaktørforeningens syn på ytringsfriheten i pressen i året 2013
Den 4. statsmakt ble pressen kalt. Jo, den bruker makt mot mennesker som ikke vil føye seg inn i det politisk korrekte, standard satt av AP og sosialistene i regjering.
Pressen gjør ikke lenger jobben sin og opplyser befolkningen om det som foregår i de mørke kroker i Domstoler, regjering og Storting. For det slette arbeid de leverer, bør ikke befolkningen (staten) lønne de med pressestøtte.
Man får håpe at pressestøtten blir fjernet, og at merverdiavgift på aviser blir innført med ny regjering. Kanskje vi kan få en åpen og ærlig presse, som driver faglig, og ikke som propagandamaskineri for Arbeiderpartibevegelsen. 


01 september 2013

Stortingsvalget 2013

Aftenposten skriver 30. juni at valgresultatet kan komme opptil en uke forsinket i de store byene i Norge. 
Det har vært taust om saken siden, og andre aviser har ikke skrevet noe om dette. Derfor vet jeg ikke om staten nå kan garantere at vi får valgresultatene på valgnatten i år.
Min førte tanke da jeg leste det, var: hvor mye vil Arbeiderpartiet kunne jukse under årets valg, for å tilsnike seg stemmene og makten for nye fire år?
Tidligere år har valgstyrenes sammensetninger vært bredt representert fra de politiske partiene. Det vil si at det har vært en valgfunksjonær fra hvert parti i stemmelokalene og tatt i mot stemmer og vært med å telle opp og påsett at stemmeurnene har blitt forseglet og fraktet til administrasjonen for videre opptelling. Det har gjort at det ikke har latt seg gjøre å jukse i stemmelokalene, for alle vokter lokalet, avlukkene og hverandre, under hele stemmeprosessen. (Jeg har selv vært valgfunksjonær ved kommune- og stortingsvalg.)

Ved stortingsvalg i 2009 så vet man at det ble fjernet lister til FrP i avlukke i Soknedal. Det ble raskt oppdaget, siden valgstyret hadde representanter også fra FrP.
Det har også skjedd tellerskandale i Melhus kommune ved kommunevalg.

Av disse grunner bør vi være svært oppmerksom på juks i dette årets stortingsvalg, der det er ny praksis i utvelgelse av de som skal sitte i stemmelokalene som valgfunksjonærer ved dette stortingsvalget.
Nytt av valget i år, er at valgstyrene med valgfunksjonærer skal plukkes ut også blant kommunalt ansatte, da gjerne blant enhetslederene i kommunene. Man vet fra før av at det er svært mange av enhetslederne i kommunal sektor som er sosialister. Politikere kan velges som stemmestyrere om de ikke står på valglistene. Kommunens valgstyre velger stemmestyrere. Under dette valget blir de ikke voktet slik det har vært før, ved at man passer på hverandre, som man vil gjøre ved å tilhøre partimessig motsetninger. De har fritt spillerom.

5.4.2 Anmodning fra OSSE etter stortingsvalget i 2009
"Etter å ha observert stortingsvalget høsten 2009 tok OSSE opp praksisen med å bruke listekandidater som medlemmer av valgstyrer og stemmestyrer. OSSE påpeker at potensielle interessekonflikter kan oppstå under valgavviklingen når listekandidater deltar. De uttaler: ”Valgkandidater bør ikke kunne delta i stemmestyrene og valgstyrene. Slik hindrer man faktiske eller opplevde interessekonflikter, eller situasjoner som kan oppfattes som interessekonflikter.”"

Kommunal og regionaldepartementet konkluderer med et forslag:
"Departementet foreslår at det innføres begrensninger i listekandidaters valgbarhet til stemmestyrer. Basert på de samme vurderingene foreslås tilsvarende begrensninger for stemmemottaker og valgfunksjonærer i valglokalene. Departementet understreker at det kun er personer som selv stiller til valg i det aktuelle valget, og ikke politikere generelt, som omfattes av en eventuell begrensning."
Innen jusspråket så er forslag å forstå som "skal".


7. september skriver VG at ordfører Fabian Stang melder full krise i valgopptellingssystemet. To dager før valget er altså systemet enda ikke klarert. Det er så store problemer at det vil kunne ta opptil fem dager før stemmene er telt opp. Hvordan er det mulig? Aftenposten varslet at det kunne bli problemer allerede 30. juni. Teknologilandet Norge med alle oljemilliardene greier ikke å få opp et tellesystem tross at det er varslet problemer allerede 2,5 måneder i forveie
Jeg tror at Stortingsvalget 2013 kan bli et skittent valg med mye juks. Vær obs!

Oppdatering etter valget:

Gullbeholdningen til befolkningen stjålet og solgt ut av staten

Norge hadde 33,5 tonn med gullbarrer inntil år 2004 da staten solgte gullet til spottpris til ukjente kjøpere på det internasjonale gullmarkedet i London.
Hvem besluttet å selge det norske folks gullbarrer til spottpris, og ikke minst hvem er de ukjente kjøperne som staten ikke vil røpe, som tjener rått på avgjørelsen? Vi ser at Norge tappes for penger og ressurser. Kommunene har en rekordstor kommunegjeld, med en gjeldsgrad på nær 75%, det vil si at av alle inntektene til kommunene så er 75% av de gjeld. Det har vel aldri vært pumpet mer olje opp av sjøen, det norske folks olje. Men hva har befolkningen igjen av all denne rikdommen?
Spør man en sosialist får man stadig beskjed om at vi har det veldig godt her i landet, med beskjed om at vi må se ut i verden hvordan folk lever i andre land. Stopp!
(Bondevikregjeringen, bestående av KrF, Høyre og Venstre regjerte når gullbeholdningen ble solgt.)


Her snakker vi om Norge, innenfor landets grenser, hvor naturressursene som tilhører det norske folk, hvordan inntektene våre blir brukt. Visst er vi rike, men man skal ha kontroll også på hvordan rikdom brukes. Det er ikke gitt fullmakt til våre politikere å svindle den norske befolkning, uansett hvor mye verdier de har å sjalte og valte med.
Hvem tjener på sosialistregjeringens disponeringer av oljefondet vårt og pengeplasseringene til befolkningen? Det er ikke det norske folk, som er gjort til slaver for makten, som villt øser ut av folkets penger som det passer deres plan for Norge og befolkningen.

Infrastrukturen i veier er så vanskjøttet at man ødelegger bilene når man kjører på de. Samme når det gjelder drikkevannsrør og kloakk, hvor infrastrukturen er så gammel og i så dårlig vedlikeholdt forfatning at den gjør oss syke. I Trondheim er det rør som er opptil 150 år gamle. Eldre og syke i helse og omsorgssektoren lider av vanskjøtsel, på grunn av mangel av personell. Landet har en kyststripe og mange skoler har ikke svømmebasseng driftet med vann så de lærer å svømme. Fattigdommen har aldri vært større i moderne tid.
Innvandringspolitikken som medfører drap, ran, vold og smerte, og som sluker enorme ressurser fra befolkningens midler og formue. Statistisk sentralbyrå la frem klare tall 29. august 2013


Hvem stjeler det norske folks penger? I den økonomiske historien, hvor man lette etter kjeltringer så var meldingen klar: "Follow the money!" Ja, hvor tar det norske folks penger veien?
Kan vi få vite hvem flere i statsforvaltningen ved Norges Bank med Svein Gjedrem som sentralbankssjef, som besluttet å selge ut det norske folks gullbeholdning i 2004, som bestod av 33,5 tonn med gullbarrer, til spottpris på det internasjonale markedet? - som NA24 belyser her. VG skriver derimot på sin side her, at det er solgt 37 tonn gull. Hvem har rett? Er det noen som har spist av lasset den nette verdi av 3,5 tonn gull?
 Hvem tjente på å kjøpe til spottpris? Jeg etterspør ikke land, jeg etterspør alle personer, organisasjoner og firma! Alt det gullet solgte de til usle tre milliarder (iflg NA-24). Syv år etter (august -11), var prisen på beholdningen steget til en verdi på 10,5 milliard.
De som har stått bak salget og disponeringene er av Norges fremste økonomer på økonomiske plasseringer. De vet hva de har gjort, med bevisst handling!
Penger og verdipapirer har ikke en konstant verdi, det har derimot gullet! Det vet de!
Hvor er journalistene, hvor er de som er utdannet i gravende journalistikk fra journalisthøyskolene? Hvor er pressen, foruten NA-24 som har berørt ranet av befolkningen?


Hvem er de som driver og tapper Norge og det norske folk for ressurser?
Hvem fører makten over Norge ut av landet? Hvem er landsforræderene?
Går pengene til befolkningen til oppbygging av Den nye verdensorden, den nye verden uten landegrenser, som skal styres fra FN, opprettet og drevet frem av bilderbergerne og globalistene i det norske Stortinget, hvor partiet Høyre er sterkt representert?
Jan Tore Sanner (H) er en av globalistene, som har vært med i rådet for "En ny verden". Organisasjonen hadde tidligere en side på internett hvor denne var oppført, i likhet med Odd Einar Dørum. Torvald Stoltenberg har vært aktivt medlem i styret for samme organisasjon. Makten som jobber sammen mot felles mål, overdra norsk makt på fremmede hender.
Internasjonalt kalles organisasjonen "New World Order". Søk videre derfra.


Oppdatert 29.11.13
Dagbladet omtaler boken til marinbiolog Henning Røed, hvor forfatteren slår alarm om det han mener er storstilt snikprivatisering av fisken i havet, som er fellesskapets ressurser. Røed har tidligere jobbet med oppdrettspørsmål i Miljøverndepartementet. Han mener at 400 miliarder kroner er verdien av de kvotebelagte fiskeressursene, og at disse nå står på spill. Omtrent 95 prosent av norske fiskeressurser er kvotebelagt i følge det Dagbladet skriver. Røed er irritert for at ingen har gjort noe ordentlig forsøk på å fastslå verdien av fiskeressursene.
Mens folket sover, så føres verdiene til den norske befolkningen ut av landet. Regjering og stortingspolitikere som regelrett driver landssvik over hodene på befolkningen, mens befolkningen sover.


Hvor verdensbefolkningens gull havnet? 

Den tyske riksrevisjonen sår tvil om 3080 tonn tysk gull

Hvem er det som støvsuger landene for gull? Penger finnes knapt lenger i bankene, der alt dreier seg om tall som overføres elektronisk. Hva skjer om det elektroniske systemet bryter sammen? Hvilke verdier og betalingsmidler har da folk verden over? Hvem er det som sitter på alt gullet, hvor verdien er konstant, og som da vi sitte med makten?

Under Den kalde krigen var tyskerne redd et angrep fra Sovjet. Derfor spredte de mesteparten av gullbeholdningen sin til anslåtte 3080 tonn, rundt om i hvelvene til flere av de vestlige verdens sentralbanker. Tyskland har verdens nest største gullbeholdning i verden etter USA. Den tyske riksrevisjonen påpeker at gullbeholdningen aldri er blitt fysisk bekreftet, står det i en rapport i følge den britiske avisen The Telegraph.Om Sverige var nøytral under 2. verdenskrig, hvordan kan de da ha fått tak i 60 tonn gull fra Tyskland?

Faksimile fra BBC-news

Tyskland hentet hjem 200 tonn gull i 2016, skriver NA-24 


Les også på NA-24: