25 oktober 2013

Mobben til Arbeiderpartiet:

Det er mange dyktige, samfunnsengasjerte bloggere og skribenter på nett- som belyser sider som journalister i de politisk styrte avisene ikke rører ved. Jeg vil på denne bloggen trekke frem endel slike, som er verdt å lese og reflektere over. Den dobbelmoral, den heksejakt og det hykleri som herjer samfunnet- jeg liker det ikke! Jeg har også flere stalkere blant Stoltenbergs hirde, som lever sitt liv for å produsere skittpakker om meg og andre de misliker de politiske ytringene til. Mobben til Arbeiderpartiet er betalt av partiet og teller 2000 stykker. Noen av de viser en tilnærmet sykelig trang til å jakte andre mennesker. Hvilke forbilder er de for barn og unge? En slik, som kaller seg journalist og forfatter har satt flere av "vennene sine" i sving og laget en skittpakke også om meg. Det de forsøker er å stanse andre fra den politiske debatten på nett, ved å karakterdrepe meningsmotstandere og folk som sprer for mye informasjon som ikke tåler særlig av dagens lys for Arbeiderpartiet. Leser man kommentarfelt i skriverier til disse "hjelperne" til Stoltenberg og co, så kommer gjerne nye eller andre opplysninger opp. For de av oss som er aktive i den politiske debatten på nett, så har vi sett søppelproduksjonen fra slike så lenge at den preller av. Ved å google meg så finner man den, ved å søke på navnet mitt. Er man som skribent inne å endrer noe i bloggen, være seg en bokstav eller ord, så vil den på ny komme først på googles søk, når man googler navn. Slik fungerer søkemotorene og slik opererer drittpakkeprodusentene. Den ivrigste mannen som stalker meg, ser jeg på som mentalt ubalansert, så jeg lar det bli med hans jakt, uten å vie denne plass på min blogg.

Ny studie viser at internett-trollene er psykopater.

Her er flere linker verdt å lese:
Det er verdt å lese Raymon Johansens (AP) oppgjør med mobben på nett i Dagbladet. Han bør kanskje vende blikket inn i eget parti og stoppe den bermen som herjer med andre mennesker fra egen politiske side? Legg merke til at Dagbladet har stengt kommentarfeltet for nye kommentarer. Avisen vet å beskytte sine.

Fra kommentarfeltet VG-nett, Barn blir etterlatt i utlandet, kan man se Frank Andreassen strø om seg med sjikane. På grunnlaget til mobben han omgir seg med på nett fra den ekstreme venstresiden har han bestemt at jeg er rasist og høyreekstrem. Man får google meg og se om man kan finne rasistisk fra andre enn disse venstreekstremistene som ser ut til å sykelig trang til å strø om seg med skittpakker. Driver man cherrypicking på nett, så kan man konstruere noen skittpakker som ikke har rot i virkelighet.
Den sosialistiske ideologien ramlet vel her i landet ved siste valg, eller?

Denne siden vil jeg oppdatere etterhvert som jeg kommer over tekster verdt å dele.

14 oktober 2013

Broderskapets nettverk inn i maktens korridorer.

Nylig har vi lest i BA om en korrupsjonssiktet høyrepolitiker i Bergen som har fått spesialbehandling. Bergen tingrett har holdt hemmelig fengslingsmøtene av politikeren og forretningsmennene i korrupsjonssaken som er kommet for dagens lys. Kjendisadvokat John Christian Elden, som forøvrig også er frimurer, ut fra det man leser på TV2, sier til pressen at det er ulovlig.

Hva er det som gjør at utvalgte mennesker kan bli beskyttet slik av norske domstoler?
Det første som slo meg at det er en av frimurernes aktører det gjelder. Det fikk meg til å undersøke litt om den saken. Jeg tar sjelden feil i den slags, når tvil kommer opp. Sannelig stemte det også denne gangen. Korrupsjonssiktet Jan Sverre Stray, står i Oscarlosjen i Bergen. TV2's liste over frimurere i Norge er så vidt jeg vet ikke oppdatert, så hvem vet hvilken grad denne bror har i dag?
Rolf Knudsen er Strays forsvarer. Er det samme Rolf Knudsen som står oppført som 8.grads frimurer på TV2's liste?
"Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne og kommunalråd Robert Rastad har lenge lykkes med å unngå at korrupsjonssaken ble kjent i media", skriver BA.
Flere steder kan man lese at journalister og talsmenn fra juridiske stillinger henviser til at det handles som det gjør i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Hvorfor denne vagheten? Ikke ønsker å sammenligne oss med...??? Denne staten er da styrt av mafia! Forgreiningene til AP og frimureriet er som ett edderkoppnett gjennom hele samfunnet. Stadig avsløres det "uheldige" koblinger, men likevel så tør ikke de som ytrer seg bruke det rettmessige navn og benevnelse på dette svineriet! Maktovergrep mot enkeltmennesker, svindel og bedrag! Kall det ved sitt rettmessige navn; Mafia! Det er anarkistiske tilstander i landet, der man slipper unna, bare man har de rette kontakter og forbindelser med maktutøverne.

Ser man nærmere på dette broderskap som fortoner seg som ett edderkoppnett i det norske rettsapparat finner man at mer enn 200 polititjenestemenn, lensmenn og politimestre er inkludert, over 300 offiserer og over 300 jurister og advokater står oppført i Den norske frimurerordenens matrikkel for 2008. Det er også mange dommere, ordførere, rådmenn og prester på listen. 
Pr januar -14 er denne matrikkelen tatt ned fra TV2s side. (Frimurere per 2016 kan søkes opp her)Ved henvendelse til TV2 får jeg til svar av deres representant VJ reporter, Jonas Fabritius Christoffersen at matrikkelen dessverre ikke ble med videre inn i det nye designet som de har fått. Han skriver videre at han tror ikke den kommer opp igjen, da listen er en utdatert liste fra fem år siden (2008). Det nye designet "snakker" ikke så godt sammen med den typen databaser, begrunner han fjerningen av matrikkelen, som inneholdt opplysninger om enhver frimurer i Norge og dens yrkestittel og alder, videre med. 
Frimurereden som frimurere må avsi og slutte seg til når de går inn i broderskapet.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) som i status er rett under Kongen er også frimurer. Han er nådd 8.grad "Høyt lysende Salomons betrodde bror" i frimurerlosjen. Når en når 8. grad er man også tempelridder. Justisminister Anders Anundsen er også frimurer, ut fra de opplysninger jeg har fått.

Fra tidligere kjenner jeg personlig til et tilfellet der en selvstendig næringsdrivende har hatt pågang fra frimurerbrødre om å la seg verve til dette broderskapet. Den næringsdrivende ville ikke involvere seg i dette broderskapets nettverk, han ville stå fritt. Det kostet den selvstendig næringsdrivende en ordre verdt tre millioner per år. I brødrenes bånd til frimureriet står det at de forplikter å stille opp og støtte sine brødre.
Når man leser det som er avslørt i BA og det jeg vet fra før om makt og koblinger i næringslivet, så kan man se at vi har en makt som opererer ved siden av samfunnet, som trekker i tråder og styrer vårt samfunn. Hvem som lykkes og hvem som går konkurs er trolig ingen tilfeldighet?


43 minutter ut i filmen fortelles det at Greve Ulrich Brockdorff-Rantzau sender et strengt hemmelig dokument, hvor han ber de øke motstanden mellom de moderate og ekstreme partiene og bruke Lenin som en trojansk hest. Når kaoset blir stort vil det ble uunngåelig med et statskupp.
(Er det det samme som skjer i Norge i dag, der bilderbergerne/globalistene på tvers av partiene jobber for en ny verdensorden, ledet og styrt fra FN?)
46 minutter ut i filmen fortelles; ”Det gamle Europa dør”.
48 minutter ut i filmen, fortelles det at Lenin var frimurer, og frimurere i Sverige og sosialdemokratiet har det samme frimurersymbol i Arbeiderforeningens vimpel i 1883. En time ut i filmen fortelles det at Carl Marx var 31.grads frimurer. Han satte i gang terrorangrep mot seg selv som påskudd til å aksjonere. Illuminatiet lager så det kommunistiske manifestet på befaling av frimurerledelsen.

- Derfra til terroren på Utøya…. Jeg får frysninger.

Arbeiderpartiets logo med den røde rose, stammer fra frimurernes gamle symbol fra Egypt.

Politienheten har varslet at de vil etterforske politi og frimureriet etter at politiførstebetjent Roy Riksvold ved Nes lensmannskontor i Hallingdal slo alarm i vår om det han opplevde som uheldige koblinger mellom politi, frimureriet og det norske rettssystemet. Han fryktet at kriminelle hadde sluppet billigere unna, fordi det satt frimurere på begge siden av loven. Riksvold hadde oppdaget flere saker han mente var betenkelig.
Når vi ser saken i Bergen som nå er rullet opp og den hemmeligholdelse som er forsøkt, da kan man sannelig tolke det som en bekreftelse på nettopp det Riksvold har vist bekymring om. Er det her politienheten blir bukken som er satt til å passe havresekken? Det kan se slik ut.

Bøker og nettsteder som omhandler frimureriet:
Terrorangrepet på Utøya
Hvor ofte er det ikke nevnt og slått opp at ABB har vært medlem i FrP?
Hvorfor står det ikke tilsvarende at ABB hadde en 3.grad som frimurer? I FrP var han mer som passivt medlem. Blant brødrene hadde han gått flere grader opp. Stiger man i gradene som passivt medlem? Ble han brukt av broderskapet og sosialdemokratiet for å befeste makten i landet? Hva er skjedd siden? Mer overvåking av befolkningen på mange måter, i påskudd om at det er for å bekjempe terror. Jeg tror vi enda ikke har fått svaret på hvem som er opphavet til terroren 22. juli.

"Domstolene frikjenner politifolk som burde ha vært dømt for vold i tjenesten, mener Spesialenheten for politisaker. I fjor ble 460 politifolk anmeldt for grov uforstand i tjenesten, men ingen ble dømt."
Hvor mange av disse var frimurere? Var noen av dommerne frimurere? Det er synd TV2 har fjernet matrikkelen som viste hvem i landet som var med i broderskapet. Mer åpenhet? 


 
Les hele saken på Dagbladet her.


Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 


Denne tråden vil oppdateres fortløpende...