09 april 2016

Panama Papers og gravende journalistikk

Upps... men Politikens artikkel er da fra 2013?
Tar det tre år fra nyheter går i Danmark, til de når over Skagerak til Norge?

Nå er Aftenposten gitt all ære for å avsløre Panama Papers-saken og de påstås å ha makten ved å sitte på dokumentene. Som om at det er en sensasjonell nyhet at statsministere, presidenter, finansministere, fremtredende politikere og forretningsfolk har syltet unna penger i skatteparadis, og forbrutt seg mot loven. Dette var da avdekket allerede for tre år siden av den danske avisen Politiken, som omtaler saken her. Politikens artikkel var publisert 5. april, 2013. Leser ikke norsk pressekorps som hevder seg fagfolk på sitt område, utenlandske aviser fra våre naboland? En slik delikat sak burde ikke kunne gå de forbi. Nå har det gått mange dager siden saken ble "avslørt" av Aftenposten, og enda har ikke befolkningen fått vite noen navn på de kriminelle, bortsett fra stortingspresident Olemic Thommessen. Han har vel mektige venner i hele justisembedet som glatt lar seg smøre, så han går fri etter en symbolsk moralsk pekefinger, der han har gjort som sportsutøverne blant de kriminelle på toppene, og lagt seg flat? - Så han kan pressen glatt kaste ut i media. Noen av kaksene må betale prisen, og man ofrer den med best fotfeste der makten utøves. Med alle sine støttespillere i samme sosiale lag, så rir han stormen av. Saken blir lagt død og hvitsnippmafiaen får fortsette sin kriminelle bane, og flå befolkningen, og la "småborgere" betale kalaset med bompenger og andre skatter og avgifter, som stadig blir flere og større.


Så korrupt som både presse og resten av den illustratoriske statstyringen med det tredelte maktfordelingsprinsippet er, så må man ta skjermdumper, der artikler stadig forsvinner etter en tid.


"De siste dagers avsløringer" om Panama Papers-saken har vekket koblinger til tidligere sak der Høyesterett avsa kjennelse at Økokrim ikke skal få innsyn i advokaters klientkontoer.
Hvordan skal man kunne oppdage økonomisk korrupsjon, og pengeplasseringer i skatteparadiser om etterforsker ikke skal få innsyn i disse konti, der pengeoverføringer skjer? Det er nærliggende å tolke det som at lovens makt ikke ønsker at slike avsløringer skal finne sted. Da kan man videre stille spørsmål ved hvorfor.

Det var Dagens Næringsliv som publiserte den saken. NRK tok den fra DN, hvor de hadde den oppe helt til dagen etter at Aftenposten avslørte Panama Papers-saken. Da forsvant plutselig den siden fra NRK's nettsider, der hvor den hadde stått siden den ble publisert 23.12.2010.
Det kunne oppfattes som at NRK ønsket å skjule denne saken, som jeg mener er svært viktig sett i sammenheng med Panama Papersavsløringene, for å rulle opp norske involverte i saken. Viktig i forhold til videre gravende journalistikk i saken og rettstaten.

Brennpunkt er et program på NRK1 som har gravende journalistikk på dagsorden. De postet også Panama Papers-saken på sin nettside på Facebook. Jeg sendte spørsmål der, til de som styrer den siden, om hvorfor den siden som omtalte at Høyesterett hadde avsagt kjennelse om at Økokrim ikke skulle få innsyn i advokatkontoret Thommessens klientkontoer, var fjernet fra NRK dagen etter Panama Papersavsløringen. Svaret jeg fikk kan man lese av skjermdump jeg tok av det:Som man ser av skjermdumpen, så vet ikke Brennpunkt hvorfor siden var tatt ned, og henviser til at saken fremdeles ligger ute på Dagens Næringslivs side.Brennpunkt sjekker opp saken nærmere og jeg får til svar at NRK.no har hatt en avtale om å publisere DN-saker for noen år tilbake, og at den avtalen nå er avsluttet, og at det virker som at alle DN-sakene deres  er fjernet fra arkivet. (ref. skjermdump over)

Jeg finner det merkverdig at en slik sak forsvinner fra Norges største nyhetsformidler som skal drive folkeopplysning, dagen etter at Panama Paper avsløringen ble lagt ut av Aftenposten. Derfor sendte jeg en forespørsel til både NRK og Dagens Næringsliv, om innsyn i denne avtalen som referert til av Brennpunkt:Jeg fikk svar som følger. Der NRK blant annet skriver at det har ingen ting med Brennpunkt å gjøre. Men det var vel heller ikke med i spørsmålet, annet enn at jeg stilte spørmålet dit først, og fikk et svar derfra, hvor det ble henvist til en "avtale om publisering" mellom NRK og Dagens Næringsliv.
Aud Irene Solum som svarer for Dokumentarkivet til NRK, skriver at årsaken til at publiseringen var tatt ned var en regel om visning på deres nettsteder, som var fjernet forrige uke.
Hvordan kan det da ha seg at saken lå oppe på NRKs nettside helt til dagen etter Panama-avsløringen ble lagt ut på Aftenposten, søndag 03.04.16? Her er det noe som ikke stemmer av det NRK kommer med som årsak.Jeg oppfatter det slik at NRK forsøker å dysse ned saken der advokatkontoret Thommessen gikk til sak mot Økokrim, hvor advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort representerte kollegene i Thommessen, der Høyesterett dømte at Økokrim ikke fikk innsyn i advokatenes klientkontoer.(Kjennelsen ligger i linken nederst på Høyesteretts side. Legg merke til datoen.) Dette er en svært aktuell problemstilling i forhold til å grave frem økonomisk kriminalitet, som blant annet involverte norske politikere, finanstopper, aktører fra norske domstoler og andre mennesker som innehar makt i norsk statsforvaltning. Disse bruker ofte advokater når de foretar sine investeringer og pengeplasseringer. Når Høyesterett avsier en slik kjennelse så er de med på å legge til rette for økonomisk kriminalitet for mennesker på toppene blant hvitsnippbandittene i landet.

Saken angående NRKs håndtering av informasjonen om at Høyesterett dømte at Økokrim ikke fikk innsyn i klientkontoene til advokatkontoret Thommessen har vekket stor interesse på nett, og jeg kan i dag registrere at NRK har satt opp siden igjen. Det kan oppfattes som at noen i NRK opplevde seg presset til å legge den ut på nytt etter press fra publikum, etter at mange registrerte at siden ble tatt ned rett etter Panama Paperavsløringen.

På begge disse nettsteder med skjermdumper fra lå saken ute, helt til dagen etter Panama Paper-avsløringene. Saken lå altså ute mange dager etter at "regelen" som Dokumentarkivets representant hos NRK skylder på at var årsaken til at den var nede rett etter avsløringen.Dagens Næringsliv omtalte denne saken også 21.12.2010. Legg merke til datoen 21.12.2010 på artikkelen. Høyesterettsavgjørelsen kom allerede dagen etter. Med andre ord ble saken fremskyndet for å hurtigbehandles, slik at oppmerksomheten ble borte i juleferien 2010. Hvem besluttet en så hurtig avgjørelse av saken? Det står at saken er oppdatert 07.02.2014, altså fire år etterpå. Hva ble endret i artikkelen? DN skriver at i løpet av fem år har landets fremste forretningsadvokater, deriblant Thommessen, sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser. Sivertsen i Skatt øst sier til DN at de synes det er rart at advokatbransjen ønsker å beskytte en slik kanal. De mistenker dem ikke, men de synes det er rart at de tar den risikoen det er med å kunne bli utnyttet av kriminelle klienter. Man kan spørre hvem som utnytter hvem, og hvilke pengetransaksjoner, eller andre verdier som er flyttet mellom aktørene. Forretningsadvokater jobber langt fra gratis, og de som er gode, som her referert som, de har nok kunder, uten å måtte være tjenere for kriminelle.
Saken kan leses på Dagens Næringsliv, hvor faksimile er tatt fra.


Har frimurer av 8. grad (2008) og «Høyt lysende Salomons betrodde bror», stortingspresident Olemic Thommessen mange aksjer som ikke tåler dagens lys, som kan falle inn under korrupsjonsetterforskning?
Om vi skal korrupsjon til livs her til lands, så må man få innsyn i politikere og andre statstyrende ansatte i maktstillingers økonomisk anliggende for å få bukt med nettopp korrupsjon. Det at han vil skjule aksjer etter de avsløringer som er gjort i Panama Papers-saken, vitner om at der er svin på skogen. Ville man valgt inn en slik mann med slik moral til et av landets høyeste politiske verv i et "demokratisk styrt" land? Var det opp til meg skulle han vært avskjediget på dagen.
Småborgere må legge frem rubbel og bit i våre selvangivelser, mens de store bandittene skal få plassere sine penger skjul. Det med Høyesteretts hjelp! Norge en rettstat? Hah.. skal man le eller gråte? Selv kjenner jeg bare på sinne og forakt for hele mafiaorganisasjonen. Det er mange involverte i de styrende organer når slikt får skje!


Saken kan leses på Dagbladet, hvor skjermdump er tatt fra.

Sannelig kom ikke Dagbladet opp med en artikkel kort tid etter mitt innlegg over, hvor jeg etterspør aksjer han måtte ha som ikke tåler dagens lys. Man begynner etterhvert å kjenne lusa på gangen i denne statsforvaltningen, og hvordan hvitsnipper orienterer seg økonomisk i samfunnet.

Saken kan leses på Dagbladet, hvor skjermdump er tatt


Olaf Michael Thommessen (kalt Olemic ved fornavn) var advokatfullmektig i årene 1983–1985, og partner i advokatfirmaet Eggen & Thommessen fra 1985–1990, i følge Wikipedia (lastet 14.04.16) Det samme advokatkontor som gikk til sak mot Økokrim og staten, der Økokrim ville ha innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkontier. Tør ikke norsk presse røre i denne materien i frykt for represalier? Stortingspresidenten på en side som unnlater å opplyse om sin formue i utlandet syltet vekk i skatteparadis, med støtte fra firma han har hatt sterke interesser i, som så går til sak mot staten, der Høyesterett videre avsier kjennelse som nettopp gjør mulig at de på toppene i vårt samfunn kan lure unna penger i skatteparadiser, og staten ikke kan få innsyn i den kriminalitet som måtte finne sted i slike miljø og stoppe det. Det henger en råtten eim over statsforvaltningen, der makt øves mot folk.

BRENNPUNKT, leverer en dokumentar om arbeidet bak avsløringen. Anbefales!

Faksimile fra Dagbladet 24.09.15 Hele saken kan leses her
Dagbladet avslørte at flere stortingsrepresentanter i flere år hadde hatt store, skjulte aksjeformuer, ukjent for velgerne. Aksjonærregisteret var hemmelig og lukket  for innsyn helt fram til den uke. I hvor mange år har politikere gjort forretninger med næringsdrivende der de selv kunne påvirke de politiske linjene for foretakene? Når en politiker som sitter i Finanskomiteen skjuler formue slik... Jeg finner ikke dekkende ord! Når de har så slett moral, når de endatil sitter i slike politiske verv, da eier man ikke skrupler. Slike er ikke egnet i verv som medfører gitt tillit for samfunnet. 
"Hemmeligholdet av aksjepostene har vært i strid mot Stortingets regelverk, som sier at folkevalgte plikter å oppgi alle økonomiske interesser av en viss betydning i Stortingets eget register over verv og næringsinteresser", - skriver Dagbladet

 
Link til videoen av Jonathan Pie ligger her. Regner med den blir fjernet etter en tid, slik omtaler og informasjon som dette gjerne blir etterhvert, for at informasjon skal pulveriseres  hva gjelder kriminalitet og svindel blant eliten. Legger ut direktelink under fra Youtube, så lenge den virker.
Slike videoer blir ofte fjernet eller flyttet på etterhvert, så om den skulle forsvinne så søk på "The Panama Papers: Secrets Of The Super Rich"Det er langt på overtid å sette fokus på de store bandittene her i landet, hvitsnippbandittene som har fått raljere gjennom flere tiår ved støtte og hjelp av hverandre i dette korrupte statsapparatet. Nå har skatteetaten ligget langflat for å få tak i småpenger fra mennesker som knapt har til smør på skiva, om disse forsøker å erverve seg noen kroner ekstra. Mens dørene lukkes og boltes for å se inn der millionene og milliardene lures unna.

Dette er en sak som norsk presse bør gå inn i og grave. Det kan ikke være slik at private bloggere skal måtte drive gravende journalistikk på toppene, der man kan risikere å få en kule i nakken, for å bringes til taushet.


Les også:

06 april 2016

Panama Papersavsløringene og norsk mafia

The Panama Papers: An Introduction
Hvem kan man stole på lenger her i samfunnet når man ikke kan stole på domstolenes høyeste organ Høyesterett? Ikke kan man stole på bankene, ikke kan man stole på advokater og ikke kan man stole på politikere. En politietat som er korrupt, som henlegger saker der deres egne har brutt loven.

Her til lands opplever vanlig arbeidsfolk å bli flådd med stadig mer skatter og avgifter. Det er bomringer rundt hver en sving med pengekrav, men viktigst er kanskje overvåkingen av hver borger som ligger i disse elektroniske passeringene. Dette edderkoppnettet som i dag herjer med befolkningen er blitt synlig for stadig flere. Man er vitne til at finansmakten, og rettsapparatet helt fra advokater opp til høyesterettsdommere, danser på de sider av bordene som tjener de mest. En bande som har fått holde på i fred, beskyttet av norsk presse. Folk som har rørt ved denne kreftsvulsten med spredning i hele "maktfordelingsprinsippet" har blitt kalt konspirasjonsteoretikere og latterliggjort. Resten av befolkningen har satt sin tillit til norsk presse. For de er jo ærlige og redelige og har ingen personlig agenda i det de leverer. Eller? Etter Panama Paperavsløringene ser nå alle hvordan det er fatt.

Faksimile tatt fra Dagsavisen her

Eva Joly som har jobbet som korrupsjonsjeger i Frankrike i 25 år, mener at Norge og de land som er berørt må starte politietterforskning som følge av avsløringene. Hun mener etterforskningen bør ta sikte på å ta hovedpersonene som er de rike som har opprettet selskapene, men også de som har lagt tilrette for skattesvindelen, bankene og advokatfirmaer. Vi er lei de kriminelle virksomhetene til bankene, sier Joly. Det skal være sikkert at vi er Eva Joly!

Norsk Rikskringkasting gjør sitt for å skjule kriminaliteten blant hvitsnippene. Da er det naturlig å spørre hvilken rolle redaktøren i NRK har i Panama Papers-saken, og om han selv har plassert penger i slike skatteparadis ved hjelp av advokatkontoret Thommessen, siden redaktøren har fjernet siden som omtaler advokatfirmaet Thommessen, fra NRKs nettside

Siden til NRK lå her
Her ser man siden er tatt ned, samme dag.


Den var linket til Dagens Næringsliv, som per dags dato enda har den oppe. Dette er en høyaktuell sak i forbindelse med Panama Papers-avsløringen, slik jeg ser det. Pressen er ellers dyktige til å linke til saker som kan henge ut folk ytterligere. Men her velger de altså å slette spor.
Bakgrunnen for rettssaken var en begjæring fra Økokrim om innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkonto. Økokrim ville vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammet fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken. Høyesterett avsa dom at Økokrim ikke kunne få innsyn i advokaters klientkonti. Noe som vil følge senere begjæringer om innsyn i advokaters klientkontoer. Slik kan advokater og firma de representerer hjelpe norske folk med pengeoverføringer, uten at Økokrim får mulighet til å sjekke de forhold. Derfor anser jeg Høyesterett høyst delaktig i Panama Papers-saken. Høyesterett bør etterforskes også. Hvordan ser deres konti ut?

Jeg tar skjermdumper og legger ved, da jeg ikke lenger stoler på de sortkledde i norske domstoler, eller at andre av deres interessenter lar slikt bli liggende. Har man mektige og pengesterke venner får man fjernet mange spor. Hva kan forsvinne med å skylde på datahacking og systemkrasj, der man ikke ønsker publisitet om saker? Man husker Dommerforsikringssaken, der de hevdet at dommerforsikringene ble blåst i lufta med bomben i regjeringskvartalet. De løy, for de hadde ikke sine legitimiteter i orden og således ingen signerte dommerforsikringer der, for de dokumenter var lagret hos Domstoladministrasjonen i Trondheim. Anbefaler lesere å laste ned og skrive ut og lagre dokumentene.  Her ligger kjennelsen fra Høyesterett. 

Jeg sendte spørsmål til NRK Brennpunkt på Facebook, med spørsmål om hvorfor de hadde fjernet siden fra deres nettsted. Jeg fikk dette svaret som jeg har tatt skjermdump av:Onsdag morgen, 06.04.16 får jeg nytt svar fra Brennpunkt. Der de skriver at NRK hadde en avtale om å publisere DN-saker for noen år tilbake, den avtalen er nå avsluttet, og det virker som at alle DN-sakene våre nå er fjernet fra arkivet, - skriver Brennpunkts representant på Facebook. Det virker heller någet suspekt at en slik avtale skulle gå ut dagen etter Panama Paper-avsløringen. Før jeg tror på at en slik avtale har foreligget vil jeg se den. Dette stinker verre enn fraumarkene på Frosta i vårgjødslinga! Andre medier bør få avtalen frem i lyset, om redaktør for NRK ikke viser den selv.
Skjermdump fra Dagens Næringsliv. Hele saken kan leses her. 
(Kommentar over bildet er min egen.)


Skjermdump fra Aftenposten. Saken kan leses her.
Økokrim har hatt norgeshistoriens største korrupsjonssak på bordet i flere år. Etterforskningen resulterte i at Yara tre år senere måtte betale en foretaksbot fra Økokrim på 295 millioner kroner for tre tilfeller av grov korrupsjon. Det var imidlertid flere utbetalinger i regnskapsmaterialet fra Balderton som Økokrim aldri etterforsket. Jeg lurer på hvor mye penger enkeltpersoner i Økokrim fikk for å unnlate å ettergå de utelatte utbetalinger fra selskapet, i granskingen. Økokrim har hatt tilgang på dokumentasjon om bestikkelsene i Yara i hele fem år, uten å foreta seg noe. Disse skal representere staten og jobbe mot økonomisk kriminalitet? I stedet for å ettergå de store bandittene, så jaktet de heller Torbjørn Myhre til døde, i det tidsrom  Kan de sove godt om natten?Craig Murray skriver:
Ikke forvent en ekte publisering av vestlig kapitalisme. De skitne hemmeligheter vestlige selskaper driver med vil forbli upublisert. Forvent treff på Russland, Iran og Syria, og noen bittesmå for "balansering" fra vestlig land som Island. En superkjendis eller to vil bli ofret - noen allerede med demens. Bedriftens media - The Guardian og BBC i Storbritannia - har eksklusiv tilgang til databasen som du og jeg ikke kan se. De beskytter seg mot selv å se de vestlige bedriftenes sensitiv informasjon ved bare å se på de dokumentene som er brakt opp av spesifikke søk som FN- sanksjoner troller til. Glem aldri at Guardian knuste sine kopier av Snowden filer på instruksjon av MI6.

- Leste vi nettopp om Spetalen hos en av finansavisene?

Aftenposten sitter på alle dokumentene. Jeg forventer at Stanghelle offentliggjør samtlige av bandittene som måtte befinne seg i tiltrodde maktstillinger i tjeneste for landet og det norske folk. Stanghelle skal også ha et ettermæle etter sin tid i norsk presse.

I ettertid har jeg sett avisen Politiken i Danmark avslørte Panama Papers-forholdene for hele tre år siden. Hvorfor har norsk pressekorps vært tause om det i alle de år?

Vil det i Panama Papers's saken skje mord, for å skjule svindelen, vil folk bli truet på livet om de tyster, vil det skje "tilfeldige" ulykker med involverte eller blant folk som rører i materien og stiller spørsmål? Ja, hvem skal man lenger stole på her i samfunnet, når både høyesterett, advokatvirksomheter som skal forvalte lov/rett/moral- er blitt del av mafia, politikere som støtter de og deltar, og en presse som beskytter de. Det finnes ikke struktur lenger her i landet. Alle holdepunkter er borte.

Jeg ønsker at mediene foretar spørreundersøkelser, om hvilke holdninger folk gjengs over i landet har til svart arbeid disse tider. Om det er blitt endringer i moralen til alminnelig folk, i takt med hvitsnippbandittenes svindel i samfunnet.

Verdt å lese:
                 Like barn leker best.
Det tette båndet mellom DNB-direktør Rune Bjerke og Jens Stoltenberg
                                 
Skjermdump fra Dagbladet 10. juli 2013

På bakgrunn av dommen i Høyesterett, som nekter Økokrim innsyn i advokaters klientkontoer, så lurer jeg på hvem i norske rettsmyndigheter som beskyttes i saken mot Eirik Jensen, der rettsmyndighetene har besluttet at saken mot han skal føres for lukkede dører, tross at Jensen selv vil ha åpen rett.
" 

Flere vitner fra Cappelen-nettverk

 
Aktor går gjennom flere sentrale vitner, tre av dem er dømt for å ha vært en del av Gjermund Cappelens narkotikanettverk. – Det er flere kallenavn vi ikke har klart å identifisere, sier Alfheim.
"