09 april 2016

Panama Papers og gravende journalistikk

Upps... men Politikens artikkel er da fra 2013?
Tar det tre år fra nyheter går i Danmark, til de når over Skagerak til Norge?

Nå er Aftenposten gitt all ære for å avsløre Panama Papers-saken og de påstås å ha makten ved å sitte på dokumentene. Som om at det er en sensasjonell nyhet at statsministere, presidenter, finansministere, fremtredende politikere og forretningsfolk har syltet unna penger i skatteparadis, og forbrutt seg mot loven. Dette var da avdekket allerede for tre år siden av den danske avisen Politiken, som omtaler saken her. Politikens artikkel var publisert 5. april, 2013. Leser ikke norsk pressekorps som hevder seg fagfolk på sitt område, utenlandske aviser fra våre naboland? En slik delikat sak burde ikke kunne gå de forbi. Nå har det gått mange dager siden saken ble "avslørt" av Aftenposten, og enda har ikke befolkningen fått vite noen navn på de kriminelle, bortsett fra stortingspresident Olemic Thommessen. Han har vel mektige venner i hele justisembedet som glatt lar seg smøre, så han går fri etter en symbolsk moralsk pekefinger, der han har gjort som sportsutøverne blant de kriminelle på toppene, og lagt seg flat? - Så han kan pressen glatt kaste ut i media. Noen av kaksene må betale prisen, og man ofrer den med best fotfeste der makten utøves. Med alle sine støttespillere i samme sosiale lag, så rir han stormen av. Saken blir lagt død og hvitsnippmafiaen får fortsette sin kriminelle bane, og flå befolkningen, og la "småborgere" betale kalaset med bompenger og andre skatter og avgifter, som stadig blir flere og større.


Så korrupt som både presse og resten av den illustratoriske statstyringen med det tredelte maktfordelingsprinsippet er, så må man ta skjermdumper, der artikler stadig forsvinner etter en tid.


"De siste dagers avsløringer" om Panama Papers-saken har vekket koblinger til tidligere sak der Høyesterett avsa kjennelse at Økokrim ikke skal få innsyn i advokaters klientkontoer.
Hvordan skal man kunne oppdage økonomisk korrupsjon, og pengeplasseringer i skatteparadiser om etterforsker ikke skal få innsyn i disse konti, der pengeoverføringer skjer? Det er nærliggende å tolke det som at lovens makt ikke ønsker at slike avsløringer skal finne sted. Da kan man videre stille spørsmål ved hvorfor.

Det var Dagens Næringsliv som publiserte den saken. NRK tok den fra DN, hvor de hadde den oppe helt til dagen etter at Aftenposten avslørte Panama Papers-saken. Da forsvant plutselig den siden fra NRK's nettsider, der hvor den hadde stått siden den ble publisert 23.12.2010.
Det kunne oppfattes som at NRK ønsket å skjule denne saken, som jeg mener er svært viktig sett i sammenheng med Panama Papersavsløringene, for å rulle opp norske involverte i saken. Viktig i forhold til videre gravende journalistikk i saken og rettstaten.

Brennpunkt er et program på NRK1 som har gravende journalistikk på dagsorden. De postet også Panama Papers-saken på sin nettside på Facebook. Jeg sendte spørsmål der, til de som styrer den siden, om hvorfor den siden som omtalte at Høyesterett hadde avsagt kjennelse om at Økokrim ikke skulle få innsyn i advokatkontoret Thommessens klientkontoer, var fjernet fra NRK dagen etter Panama Papersavsløringen. Svaret jeg fikk kan man lese av skjermdump jeg tok av det:Som man ser av skjermdumpen, så vet ikke Brennpunkt hvorfor siden var tatt ned, og henviser til at saken fremdeles ligger ute på Dagens Næringslivs side.Brennpunkt sjekker opp saken nærmere og jeg får til svar at NRK.no har hatt en avtale om å publisere DN-saker for noen år tilbake, og at den avtalen nå er avsluttet, og at det virker som at alle DN-sakene deres  er fjernet fra arkivet. (ref. skjermdump over)

Jeg finner det merkverdig at en slik sak forsvinner fra Norges største nyhetsformidler som skal drive folkeopplysning, dagen etter at Panama Paper avsløringen ble lagt ut av Aftenposten. Derfor sendte jeg en forespørsel til både NRK og Dagens Næringsliv, om innsyn i denne avtalen som referert til av Brennpunkt:Jeg fikk svar som følger. Der NRK blant annet skriver at det har ingen ting med Brennpunkt å gjøre. Men det var vel heller ikke med i spørsmålet, annet enn at jeg stilte spørmålet dit først, og fikk et svar derfra, hvor det ble henvist til en "avtale om publisering" mellom NRK og Dagens Næringsliv.
Aud Irene Solum som svarer for Dokumentarkivet til NRK, skriver at årsaken til at publiseringen var tatt ned var en regel om visning på deres nettsteder, som var fjernet forrige uke.
Hvordan kan det da ha seg at saken lå oppe på NRKs nettside helt til dagen etter Panama-avsløringen ble lagt ut på Aftenposten, søndag 03.04.16? Her er det noe som ikke stemmer av det NRK kommer med som årsak.Jeg oppfatter det slik at NRK forsøker å dysse ned saken der advokatkontoret Thommessen gikk til sak mot Økokrim, hvor advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort representerte kollegene i Thommessen, der Høyesterett dømte at Økokrim ikke fikk innsyn i advokatenes klientkontoer.(Kjennelsen ligger i linken nederst på Høyesteretts side. Legg merke til datoen.) Dette er en svært aktuell problemstilling i forhold til å grave frem økonomisk kriminalitet, som blant annet involverte norske politikere, finanstopper, aktører fra norske domstoler og andre mennesker som innehar makt i norsk statsforvaltning. Disse bruker ofte advokater når de foretar sine investeringer og pengeplasseringer. Når Høyesterett avsier en slik kjennelse så er de med på å legge til rette for økonomisk kriminalitet for mennesker på toppene blant hvitsnippbandittene i landet.

Saken angående NRKs håndtering av informasjonen om at Høyesterett dømte at Økokrim ikke fikk innsyn i klientkontoene til advokatkontoret Thommessen har vekket stor interesse på nett, og jeg kan i dag registrere at NRK har satt opp siden igjen. Det kan oppfattes som at noen i NRK opplevde seg presset til å legge den ut på nytt etter press fra publikum, etter at mange registrerte at siden ble tatt ned rett etter Panama Paperavsløringen.

På begge disse nettsteder med skjermdumper fra lå saken ute, helt til dagen etter Panama Paper-avsløringene. Saken lå altså ute mange dager etter at "regelen" som Dokumentarkivets representant hos NRK skylder på at var årsaken til at den var nede rett etter avsløringen.Dagens Næringsliv omtalte denne saken også 21.12.2010. Legg merke til datoen 21.12.2010 på artikkelen. Høyesterettsavgjørelsen kom allerede dagen etter. Med andre ord ble saken fremskyndet for å hurtigbehandles, slik at oppmerksomheten ble borte i juleferien 2010. Hvem besluttet en så hurtig avgjørelse av saken? Det står at saken er oppdatert 07.02.2014, altså fire år etterpå. Hva ble endret i artikkelen? DN skriver at i løpet av fem år har landets fremste forretningsadvokater, deriblant Thommessen, sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser. Sivertsen i Skatt øst sier til DN at de synes det er rart at advokatbransjen ønsker å beskytte en slik kanal. De mistenker dem ikke, men de synes det er rart at de tar den risikoen det er med å kunne bli utnyttet av kriminelle klienter. Man kan spørre hvem som utnytter hvem, og hvilke pengetransaksjoner, eller andre verdier som er flyttet mellom aktørene. Forretningsadvokater jobber langt fra gratis, og de som er gode, som her referert som, de har nok kunder, uten å måtte være tjenere for kriminelle.
Saken kan leses på Dagens Næringsliv, hvor faksimile er tatt fra.


Har frimurer av 8. grad (2008) og «Høyt lysende Salomons betrodde bror», stortingspresident Olemic Thommessen mange aksjer som ikke tåler dagens lys, som kan falle inn under korrupsjonsetterforskning?
Om vi skal korrupsjon til livs her til lands, så må man få innsyn i politikere og andre statstyrende ansatte i maktstillingers økonomisk anliggende for å få bukt med nettopp korrupsjon. Det at han vil skjule aksjer etter de avsløringer som er gjort i Panama Papers-saken, vitner om at der er svin på skogen. Ville man valgt inn en slik mann med slik moral til et av landets høyeste politiske verv i et "demokratisk styrt" land? Var det opp til meg skulle han vært avskjediget på dagen.
Småborgere må legge frem rubbel og bit i våre selvangivelser, mens de store bandittene skal få plassere sine penger skjul. Det med Høyesteretts hjelp! Norge en rettstat? Hah.. skal man le eller gråte? Selv kjenner jeg bare på sinne og forakt for hele mafiaorganisasjonen. Det er mange involverte i de styrende organer når slikt får skje!


Saken kan leses på Dagbladet, hvor skjermdump er tatt fra.

Sannelig kom ikke Dagbladet opp med en artikkel kort tid etter mitt innlegg over, hvor jeg etterspør aksjer han måtte ha som ikke tåler dagens lys. Man begynner etterhvert å kjenne lusa på gangen i denne statsforvaltningen, og hvordan hvitsnipper orienterer seg økonomisk i samfunnet.

Saken kan leses på Dagbladet, hvor skjermdump er tatt


Olaf Michael Thommessen (kalt Olemic ved fornavn) var advokatfullmektig i årene 1983–1985, og partner i advokatfirmaet Eggen & Thommessen fra 1985–1990, i følge Wikipedia (lastet 14.04.16) Det samme advokatkontor som gikk til sak mot Økokrim og staten, der Økokrim ville ha innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkontier. Tør ikke norsk presse røre i denne materien i frykt for represalier? Stortingspresidenten på en side som unnlater å opplyse om sin formue i utlandet syltet vekk i skatteparadis, med støtte fra firma han har hatt sterke interesser i, som så går til sak mot staten, der Høyesterett videre avsier kjennelse som nettopp gjør mulig at de på toppene i vårt samfunn kan lure unna penger i skatteparadiser, og staten ikke kan få innsyn i den kriminalitet som måtte finne sted i slike miljø og stoppe det. Det henger en råtten eim over statsforvaltningen, der makt øves mot folk.

BRENNPUNKT, leverer en dokumentar om arbeidet bak avsløringen. Anbefales!

Faksimile fra Dagbladet 24.09.15 Hele saken kan leses her
Dagbladet avslørte at flere stortingsrepresentanter i flere år hadde hatt store, skjulte aksjeformuer, ukjent for velgerne. Aksjonærregisteret var hemmelig og lukket  for innsyn helt fram til den uke. I hvor mange år har politikere gjort forretninger med næringsdrivende der de selv kunne påvirke de politiske linjene for foretakene? Når en politiker som sitter i Finanskomiteen skjuler formue slik... Jeg finner ikke dekkende ord! Når de har så slett moral, når de endatil sitter i slike politiske verv, da eier man ikke skrupler. Slike er ikke egnet i verv som medfører gitt tillit for samfunnet. 
"Hemmeligholdet av aksjepostene har vært i strid mot Stortingets regelverk, som sier at folkevalgte plikter å oppgi alle økonomiske interesser av en viss betydning i Stortingets eget register over verv og næringsinteresser", - skriver Dagbladet

 
Link til videoen av Jonathan Pie ligger her. Regner med den blir fjernet etter en tid, slik omtaler og informasjon som dette gjerne blir etterhvert, for at informasjon skal pulveriseres  hva gjelder kriminalitet og svindel blant eliten. Legger ut direktelink under fra Youtube, så lenge den virker.
Slike videoer blir ofte fjernet eller flyttet på etterhvert, så om den skulle forsvinne så søk på "The Panama Papers: Secrets Of The Super Rich"Det er langt på overtid å sette fokus på de store bandittene her i landet, hvitsnippbandittene som har fått raljere gjennom flere tiår ved støtte og hjelp av hverandre i dette korrupte statsapparatet. Nå har skatteetaten ligget langflat for å få tak i småpenger fra mennesker som knapt har til smør på skiva, om disse forsøker å erverve seg noen kroner ekstra. Mens dørene lukkes og boltes for å se inn der millionene og milliardene lures unna.

Dette er en sak som norsk presse bør gå inn i og grave. Det kan ikke være slik at private bloggere skal måtte drive gravende journalistikk på toppene, der man kan risikere å få en kule i nakken, for å bringes til taushet.


Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.