30 oktober 2014

Adresseavisen felt i Pressens Faglige Utvalg

Splitt og hersk som skaper uro i landet, slik vil makten bak makten, med politikerne som marionettfigurer, som er på kollisjonskurs med befolkningen, befeste makten i Norge ved å spille borgerne ut mot hverandre ved å kjøre på med innvandring av mennesker som står lengst vekk fra vår egen kultur. Makten bak makten som styrer norske politikere har en plan med å pøse på med muslimer med sterk hang til islam, som provoserer den norske befolkningen.
Politikerne vi har i dag, er med på dette landsforræderiet som skjer, der makten bak makten, globalistene vil gjøre verden til ett rike - New World Order / Den nye verdensorden og fjerne nasjonalstaten Norge som selvstendig selvberget nasjon. Den skal administreres fra FN og organiseres fra EU. Det andre alternativet er at de er dumme som naut og de forstår ikke hva de er en del av. Har noen journalister konfrontert våre politikere?
Siv Jensen deltok i Bilderbergermøtet i 2006. Hun vil ikke høre snakk om dette, og vil ikke svare de som stiller spørsmål om det på hennes vegg på Facebook. Hun svarer gjerne med å blokkere de som spør henne.
Se motpolene i mediene og debattfeltene. Se hetsen som er mellom mennesker.

 


 
Som eksempel på denne splitt og hersk metoden kan man trekke frem Adresseavisens heksejakt på de mennesker de må overvinne enkeltvis. Mennesker som blir for synlig i samfunnsdebatten, som kan bevege massene. 

Adresseavisen setter alt inn på å karakterdrepe disse, for slik å ta fra de den borgelige aktelsen. Folk flest har trodd på det som står i avisene. Men heldigvis har folk begynt å våkne og ser de løgner og forvridde sannheter aviser som Adresseavisen leverer om folk og politiske saker de vil endre folks oppfatninger av.  Avisens ansatte hindrer publisert opplysninger og meninger som den blodrøde venstrevridde redaktøren ikke liker de politiske opplysningene og meninger til. Hege Storhaug ble hindret å publisere i Adresseavisen, også når hun forsøkte å kjøpe plass for å få publisert. Selv journalistenes eget fagblad skriver at de er bekymret over at tilliten til medier og journalister er blitt deprimerende lav. Slik går det når man skriver politisk propaganda og bruker avisen som politisk verktøy over tid. Vi har et alvorlig demokratisk problem i Norge, der Adresseavisen og andre aviser hindrer folkeopplysning. Det er nettopp folkeopplysning pressen mottar pressestøtte i form av mva-fritak og pengestøtte for å drive.

For å overvinne de argeste og mektigste setter aviser som Adresseavisen inn "dødsstøt" med å forsøke å karakterdrepe mennesker som blir en trussel for makten. - De som er sterke og skrivefør, som kan vekke befolkningen og endre oppfatninger til menneskene der ute.

Adresseavisen ble nylig felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for dårlig presseskikk i omtale av øyelege Jan Guldahl, som gikk ut og sa hans bedrift ikke ville ansette kvinner i hijab. Han ville ha religionsnøytrale plagg på sin arbeidsplass. For det satte redaktør i Adresseavisen, Arne Blix inn de politiske krigerne sine fra journaliststaben, hvor de etter beste evne forsøkte å karakterdrepe Guldahl ved å forsøke å ta fra han den borgelige aktelsen. Det de politiske aktivistene i Adresseavisa ikke tok regning med, var at Jan Guldahl fikk stor støtte fra befolkningen.
Heksejakten som Adresseavisen utførte mot han med mål om å frata han den borgelige aktelsen førte til at Adresseavisen ved redaktør Arne Blix ble felt i Pressens Faglige Utvalg. Hege Storhaug i Human Rights Service har dekket saken godt her.


Redaktør Arne Blix i Adresseavisen falt for egen trolljakt!


Trolljeger'n fratrer stillingen etter å ha falt for egen trolljakt.
Gang på gang ble redaktør Blix enstemmig felt i Pressens Faglige Utvalg. Hege Storhaug i Human Rights Service dekker også den saken. Kan noen ta en redaktør som forvalter stillingen som redaktør i en regionavis som skal drive folkeopplysning seriøst når man leser hvilken politisk aktivitet han driver?Trolljegeren og redaktøren Arne Blix kan ikke fatte hvorfor han er blitt felt tre ganger i PFU, i sakene som Guldahl klaget han inn for. Når en redaktør ikke kan fatte at han har tråkket grovt over i til sammen tre saker mot en og samme mann og felt for disse, da må man kunne stille spørsmål om denne redaktøren er mindre begavet. Dette er ikke første gang Blix i kraft av sin redaktørmakt har forsøkt å karakterslakte andre mennesker som har ytret seg i samfunnsdebatten. Ondskapens ansikt!


Bidra til å få trollene i Adresseavisen frem i lyset ved å del denne bloggen.

Takk!
Pressen tar et oppgjør med seg selv, og det er sannelig på overtid!
Hans-Wilhelm Steinfeld er en av de som har innlegg i seminaret som vist til i skjermdump under, om hvordan mediene styrer tankegangen til folk.I dette videointervjuet setter Hans-Wilhelm Steinfeld, som jeg anser som en bærebjelke i norsk journalistikk hele journaliststaben i norsk presse på potta.
 Han ytrer at norsk medieutvikling er en kraftig nedtur for kvalitetsjournalistikken. Han ramser opp: pekefinger journalistikk, DU journalistikk, grønnsakdisken journalistikk, 10 måter å slanke seg på journalistikk, 10 måter å være utro på journalistikk, for VISSVASS journalistikk, av det norske journalister leverer.
Alt for mange journalister har dårlige grunnfag i grunnleggende sosiologi mener han. De har en politisk korrekthet som slår ut i pekefingre i øst og vest, der journalistene forventer at alle må bli som oss, sier han der han snakker på vegne av seg selv og journalistene.
Videre sier han: Vi er kun fem millioner mennesker. Hundrevis av millioner er ikke på autopilot og sier takk og amen til den norske selvgodheten.
Han mener videre at det er DEFINITIVT er for lite dybde i norsk journalistikk, og at det store paradokset er at utdannelsesnivået aldri har vært høyere enn nå, de siste 25 år. For 40 år siden så måtte en journalist beskrive hvordan det så ut på steder ute i verden. Nå har folk vært der selv, slik at journalister kan ikke bløffe og lyve så lett lenger, sier han. Det stiller høyre krav til kvalitet på journalistikken, sier han videre.
Sannelig har han rett. Man kan sannelig spørre hvorfor journalistene og de som uteksaminerer disse på journalistskolene ikke har forstått det selv, uten at en voksen journalist av Steinfelds kaliber setter de kollektivt på potta som skittunger.

Sannelig kan jeg neie dypt for den mannen av en journalist!


Les saken på Aftenposten her

Les også:

24 oktober 2014

Kompetansen til lærerne.

Utdrag under, er tatt fra kronikken til Johannes Eggen Mundal i Bergens Tidende.
"Eit psykologifag med vekt på mobbeproblematikk burde vere obligatorisk for alle som skal bli lærarar. 
Viktige tiltak 
Kanskje burde høgsensitive personar oppmodast til å søkje lærarutdanning og lærarjobbar. Høgsensitive tek til seg tre til fem gonger meir informasjon gjennom sansane enn majoriteten av oss. Det er rekna som eit karaktertrekk innanfor normalen, og kvar femte av oss er høgsensitiv. Eg trur at høgsensitive med sin naturlege psykologiske forståing av menneskelege prosessar vil vere ressurspersonar i å oppdage skjult mobbing." 

 
Hele kronikken kan leses på Bergens Tidende her.


Det Eggen Mundal skriver i sin kronikk er noe av det beste jeg har lest på nett på lenge. Jeg anbefaler å lese og dele kronikken hans.

Enkelte lærere har minimale evner til å se og forstå andre mennesker. Når man skal ut og praktisere ledelse av barn og ungdom, hvordan skal man da kunne ta tak i mobbing om man ikke greier å snappe opp disse mekanismene som skjer mellom elever, og mellom elever og lærere? Jeg ser det i større sammenheng og spør hvordan kan man gi tilrettelagt undervisning når man ikke ser? Hvordan skal man kunne få ro i klasserommet så det blir et godt læringsmiljø for alle, når man ikke ser de mekanismer som skaper uro? Det hjelper lite å sende lærere på kurs for å oppgradere seg på faget, når det er personlige egenskaper og psykologi man mangler. Man trenger det for å kunne utøve god ledelse. Man er ingen god leder om det får skje mobbing i organisasjonen.


Johannes Eggen Mundal blogger her. 

Det fordummende samfunnet

Hvor fordummet er mennesket som individ blitt?
Hvor er relasjonskompetansen til mennesker blitt av? Tilsatte i ledende stillinger innen politi, etterforskning, kan de ingen ting utenom det de har blitt drillet på fra en lærebok? Hvor er de mennesker, de kritiske individene som er i stand til å se sammenhenger, til å se tegn, til å stille spørsmål, til å søke svar, og mennesker med mot som sier: "Hei her er det noe som ikke stemmer, her må vi sjekke opp!"Et samfunn fullt av "sombier", som vandrer halvblindt uten evner til refleksjon.
Hvor mange spesialenheter trenger man for å kunne fylle samfunnsoppgaver som før var en selvfølge å rydde opp i og løse? Man kan få inntrykk av at politibetjener i dag ikke kan annet enn å rigge opp fartsmålere langs veiene og skrive ut bøter. Hvor mye tid brukes på politiskolen til å lære politistudentene i å bruke en fartsmåler og fylle ut forelegg og bøter? Burde man se på faginnholdet?
Barnepoliti, dyrepoliti, joda det er positivt.
Men burde ikke mennesker i ledende stillinger hatt vett til å reagere å handle uten slike spesialenheter, der straffbare handlinger blir begått, der de har et lovverk å forvalte? De fleste uten slik "spesialkompetanse" på fagområder har da vett til å se at politimyndigheter ikke har gjort grundig nok jobb. Hvorfor ser ikke politimyndighetene selv det, og de ansatte innen politi og etterforskning?
Dyrepoliti, barnepoliti... Joda, det blir litt mer byråkrati av slikt og trolig blir noen fra kameraderiet og avdanka politikere tilsatt, i høyt betalte ledende stillinger for å utrette enda mer tull.
Hvem skal passe på dyrepolitiet og "cold case politiet"?

Vi lever i et fordummende samfunn, og nåde den som kritiserer tullskapen!Norsk presse er i stor grad delaktig i fordummingen som skjer:

21 oktober 2014

Himmel og helvete

Jeg var nylig i kirken. Det ble gitt ut bøker til 4-åringene og det var barnedåp, der mange barn ble døpt. Det var en fin opplevelse. Prest og medarbeidere hadde lagt så til rette for alle de små som var midtpunkt denne dagen. Naturlig nok var det brukt mange gode ord fra Vår Herre, som var formet på språk som de små forstod, og som var lett og tankevekkende også for oss voksne å høre.
Presten snakket om det å være barn, forventninger og møte med verden og Gud.
Han sa noen ord som traff meg i hjertet:
"Den som stenger et barn ute, skal selv bli stengt ut."
I kristendommen så er det to endestasjoner, himmelen og helvete. Den som tror på Gud Fader, følger de 10.bud og ber til han, skal komme til himmelen. Jeg tolket det som ble sagt i den retning.

I dag hvor det er så alt for mange skilsmisser og enda flere barn som lider under foreldres konflikter i kjølvannet, er det mange barn som ikke møter den godhet og varme som burde vært alle små forunt. Å være stemor og stefar kan være vanskelig og gir mange utfordringer, der man ikke har samme posisjon overfor barna som biologiske foreldre har, man ser kanskje ikke barna på samme måte, og handler kanskje ikke overfor stebarn med samme kjærlig omsorg som om de er ens egne. Mange barn blir revet bort fra foreldrene av barnevernet og plassert hos fosterforeldre. Noen får det bedre, mange lider og vil hjem til foreldrene. Se de små tindrende barneøyne. Fulle av uskyld, tro og håp. Små uslepne diamanter som voksne kan gi sår og arr for livet. Medmennesker, den hjelpende hånd, de hjelpende hender, der mennesker ikke greier utfordringene man blir gitt. Hvor er de? Hvorfor straffe mennesker, når det man trenger er hjelp? Hvor fattig er mennesket blitt?

Det er ord som kanskje kan gjelde også mellom voksne. "Den som stenger andre ute, skal selv bli stengt ut." Vi ser mye av det i samfunnet. Ikke minst på nett, der hets og heksejakt er blitt en ny verbal folkesport mellom mennesker, som kan ramme enkeltpersoner som blir utsatt for forfølgelse hardt. Maktutøvelse og dominans over andre mennesker, det er blitt som en sykdom. Maktsyke. Så mye ondskap som kan bo i mennesker. Det slutter nok aldri å forundre meg. Hvorfor blir mennesket ondt? Øves ondskap mot medmennesker må de gjerne bli tilgodesett de varmeste plassene der kjettingene rasler. Gud er rettferdig, selv om han ikke har helt kontroll over mennesker på jorda. Vi skal alle en dag svare for de valg og handlinger vi har gjort her på jorda. Lev riktig og vær tro mot deg selv.

"Den som stenger et barn ute, skal selv bli stengt ut." - Det sa presten og jeg tror på han!


Ønsker alle der ute en riktig fin høstdag, med et dikt av André Bjerke: 


DU SKAL VÆRE TRO 

Du skal være tro. 

Men ikke mot noe menneske 
Som i gold grådighet 
henger ved dine hender 

Ikke mot noe ideal 
som svulmer i store bokstaver 
uten å røre ved ditt hjerte. 

Ikke mot noe bud 
som gjør deg til en utlending 
i ditt eget legeme. 

Ikke mot noen drøm 
du ikke selv har drømt... 

Når var du tro? 

Var du tro 
når du knelte i skyggen 
av andres avgudsbilder? 

Var du tro 
Når din handling overdøvet 
lyden av dine egne hjerteslag? 

Var du tro 
Når du ikke bedrog 
den du ikke elsket? 

Var du tro 
når din feighet forkledde seg 
og kalte seg samvittighet? 

Nei. 

Men når det som rørte ved deg 
gav tone. 
Når din egen puls 
gav rytme til handling. 
Når du var ett med det 
som sitret i deg 

- da var du tro!

13 oktober 2014

Politisk tankegang

Svindlerne og bedragerne i Storting og regjering, folkets fiender:- Men politikerne vil verken høre eller lære. De vil ikke forstå et alminnelig høflig språk som føres der de blir gjort oppmerksom på folkets vilje. Politikere vil tvinge befolkningen til å bruke det politisk korrekte språk. Det språk de selv har innført som går ut på å kneble de som har ansatt de. De vil ha all makt selv og bryr blanke i hva deres riktige oppdragsgivere mener. Det er tid for at folket bruker harniske ord som politikerne evner å forstå. Politikere som går mot egen befolknings vilje, er etter definisjonen politiske forrædere. Vi har nesten bare det på Storting og i regjering de senere år under Arbeiderpartiet og akkurat samme i de blå som har tatt over. Partifargene, narrespillet som lar folk tro at de er med og bestemmer ved demokratiske valg. Der de stemmer ikke lenger er noe verdt så snart de har sluppet sine stemmesedler i valgurnene. Stemmer til personlig makt for de få, som har glemt at de er folkets tjenere, der de turer frem og er med og rundstjeler befolkningen sammen med finansmafiaen i Europa. Hvem er oppdragsgiverne de jobber for?
Selv Stanghelle i Aftenposten snakket om Kronprins Haakons deltakelse i Bilderbergermøtet. Hvem styrer den norske staten og norske toppolitikere?


09 oktober 2014

Regjeringen og finansmafian kjøper opp eiendom i utlandet

Vi hører finansmafiaen og statstyrelsen stadig henviser til oljefondet. Vi har hørt de gnåle om handlingsregelen, der de ikke vil bruke mer enn småpenger i eget land og på eget folk. Det er småpenger sett i sammenheng med de verdier befolkningen eier, og sett i sammenheng med hva de sender ut av landet av verdier. Hvem er de som sitter og overfører det norske folks midler?
Her i landet er det boligmangel, hvor bemidlede og eiendomshaier kan fråtse og meske seg i skyhøye husleier som fører til at leietakere ikke får mulighet til å legge tilside penger og spare opp til egenkapital for å kjøpe boliger. Dette rammer i stor grad de unge som skal etablere seg. For å greie seg gjennom studiene blir de nødt å låne maksimalt for å mette dyrene som velter seg i unge folks armod. De som har foreldre som kan gi hundretusener i forskudd på arv eller bidrag, kan kjøpe boliger og leie ut til medstudenter. Stadig de som trenger det minst som kan velte seg i verdier og bygge opp enda mer kapital på bekostning av de som har lite.
I arbeiderpartistyrte Trondheim under Rita Ottervik må norske folk bo i lavo og telt i mangel på bolig. 

Hva gjør denne statsmakta for å balansere denne skjevheten, der fattigdommen øker og unge og andre som ikke greide å komme seg inn på boligmarkedet mens det var normale boligpriser blir mer og mer gjeldstynget? INGEN TING! Arbeiderpartiet herjet i åtte år sammenhengende og det ble verre og verre under deres styring. Nå har de blå tatt over og det er akkurat det samme. Forskjellen mellom de er symbolpolitikk som ikke tjener folk med alminnelige inntekter i hele tatt. Det er lusekroner som ikke merkes i lommebøkene på folk.
Rød eller blå, spiller ingen rolle. De jobber for de samme kreftene! Finansmafiaen i Europa. Bankene sitter der som dyr og tapper folk og land for ressurser. Kommunene har aldri vært mer gjeldstynget i norsk historie enn i dag. Det samme er befolkningen som privatpersoner.
Når unge folk kjøper boliger i dag, så går de inn i livslange gjeldsavtaler med finansmafiaen, representert ved bankene. De vil aldri bli gjeldsfri med tanke på boliglån. Lån som er så høye at de er trukket ut til 30 år. Innen den tid er boligene moden for vedlikehold og oppgraderinger mange ganger, som fordrer nye lån der man allerede er så gjeldstynget at det ikke er penger å sette av til sparing. Bankene har slik hver og en i sin hule hånd, som slaver av staten og bankmafiaen. Gjeldstyngede mennesker tør ikke opponere, man har for mye å miste. Man kan ikke risikere å utmerke seg som opponenter i frykt for å miste jobber, der det kan oppfattes negativt i mange kretser å protestere høylydt. Norsk presse er effektive til å henge ut folk slik. Tjenere av statsmafiaen.

Vi hører og leser stadig at man kan ikke bruke mer penger av oljefondet, for det blir inflasjon da. Disse maktmenneskene snakker over hodene på folk. De vet at de fleste mennesker ikke forstår så mye av dybden i makroøkonomi. Slik kan de disponere pengene til befolkningen, som om de er sine egne. Hvem vet hvor de har gjort pengeplasseringer? Vi har tidligere lest om investeringer i fond og næringer i utlandet, der korrupte statsledere og bedriftsledere har spist av lasset og begunstiget seg selv, Den norske statsmakten, da under Arbeiderpartiet, har ikke hatt noen som helst kontroll med de pengeplasseringene. Så at økonomene som skal ha kontroll på statens pengeplasseringer har kontroll, det er tullprat! Gullbeholdningen til befolkningen stjal de i 2004, der de solgte den på det åpne gullmarkedet i London til spottpris.

Er vi kommet til ei tid at befolkningen må kaste norske kroner som betalingsmiddel og betale for varer og tjenester med andre midler? Midler som finansmafiaen og statsmakten ikke har kontroll over? Vi er alle født som frie mennesker, men vi er ikke frie lenger. Vi er slaver av staten. Ikke kan vi ferdes fritt i eget land heller. Denne "staten" skal ha penger om vi skal bevege oss på veier vi selv har betalt. Jeg hater denne staten! Forakten blir større og større for hver dag. For hver gang jeg passerer en bomstasjon som minner meg om dette "DYRET". Jeg hører mange si det samme. Jeg vil være fri!

Ta dere tid å høre på denne videoen. Innholdet vil gi mange en kraftig vekker.


Den handler om maktfordelingen i et demokrati i teorien, opp mot det våre politikere driver med av maktovergrep mot befolkningen, og som befolkningen tillater, hjernevasket som den er blitt. Om vi som enkeltmennesker hadde handlet slik som staten, så ville vi blitt buret inn som kjeltringer.
Vi har en statsmakt, rød som blå, som opptrer som befolkningens fiende.

Legger ved noen skjermdumper fra Dagens Næringsliv over oppkjøp av eiendom i utlandet, som finansmafiaen som styrer vårt land har brukt av Oljefondet til. De burde bygge boliger og infrastruktur her i eget land for de pengene, og skape arbeidsplasser, så folk har en jobb å gå til, heller enn å kjøpe opp eiendommer de selv kan rømme til når de har gjort så mye ugang for land og folk at de må stikke av for å berge skinnet sitt. Globalistene som jobber for en ny verden.

Les mer om det på Dagens Næringsliv her


Les mer om det på Dagens Næringsliv her


Les mer på Nrk.no her

Les mer om den på Aftenposten her.

Les også: Edderkoppen og gjeldsslaver av staten

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker."