24 oktober 2014

Kompetansen til lærerne.

Utdrag under, er tatt fra kronikken til Johannes Eggen Mundal i Bergens Tidende.
"Eit psykologifag med vekt på mobbeproblematikk burde vere obligatorisk for alle som skal bli lærarar. 
Viktige tiltak 
Kanskje burde høgsensitive personar oppmodast til å søkje lærarutdanning og lærarjobbar. Høgsensitive tek til seg tre til fem gonger meir informasjon gjennom sansane enn majoriteten av oss. Det er rekna som eit karaktertrekk innanfor normalen, og kvar femte av oss er høgsensitiv. Eg trur at høgsensitive med sin naturlege psykologiske forståing av menneskelege prosessar vil vere ressurspersonar i å oppdage skjult mobbing." 

 
Hele kronikken kan leses på Bergens Tidende her.


Det Eggen Mundal skriver i sin kronikk er noe av det beste jeg har lest på nett på lenge. Jeg anbefaler å lese og dele kronikken hans.

Enkelte lærere har minimale evner til å se og forstå andre mennesker. Når man skal ut og praktisere ledelse av barn og ungdom, hvordan skal man da kunne ta tak i mobbing om man ikke greier å snappe opp disse mekanismene som skjer mellom elever, og mellom elever og lærere? Jeg ser det i større sammenheng og spør hvordan kan man gi tilrettelagt undervisning når man ikke ser? Hvordan skal man kunne få ro i klasserommet så det blir et godt læringsmiljø for alle, når man ikke ser de mekanismer som skaper uro? Det hjelper lite å sende lærere på kurs for å oppgradere seg på faget, når det er personlige egenskaper og psykologi man mangler. Man trenger det for å kunne utøve god ledelse. Man er ingen god leder om det får skje mobbing i organisasjonen.


Johannes Eggen Mundal blogger her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.