30 oktober 2014

Adresseavisen felt i Pressens Faglige Utvalg

Splitt og hersk som skaper uro i landet, slik vil makten bak makten, med politikerne som marionettfigurer, som er på kollisjonskurs med befolkningen, befeste makten i Norge ved å spille borgerne ut mot hverandre ved å kjøre på med innvandring av mennesker som står lengst vekk fra vår egen kultur. Makten bak makten som styrer norske politikere har en plan med å pøse på med muslimer med sterk hang til islam, som provoserer den norske befolkningen.
Politikerne vi har i dag, er med på dette landsforræderiet som skjer, der makten bak makten, globalistene vil gjøre verden til ett rike - New World Order / Den nye verdensorden og fjerne nasjonalstaten Norge som selvstendig selvberget nasjon. Den skal administreres fra FN og organiseres fra EU. Det andre alternativet er at de er dumme som naut og de forstår ikke hva de er en del av. Har noen journalister konfrontert våre politikere?
Siv Jensen deltok i Bilderbergermøtet i 2006. Hun vil ikke høre snakk om dette, og vil ikke svare de som stiller spørsmål om det på hennes vegg på Facebook. Hun svarer gjerne med å blokkere de som spør henne.
Se motpolene i mediene og debattfeltene. Se hetsen som er mellom mennesker.

 


 
Som eksempel på denne splitt og hersk metoden kan man trekke frem Adresseavisens heksejakt på de mennesker de må overvinne enkeltvis. Mennesker som blir for synlig i samfunnsdebatten, som kan bevege massene. 

Adresseavisen setter alt inn på å karakterdrepe disse, for slik å ta fra de den borgelige aktelsen. Folk flest har trodd på det som står i avisene. Men heldigvis har folk begynt å våkne og ser de løgner og forvridde sannheter aviser som Adresseavisen leverer om folk og politiske saker de vil endre folks oppfatninger av.  Avisens ansatte hindrer publisert opplysninger og meninger som den blodrøde venstrevridde redaktøren ikke liker de politiske opplysningene og meninger til. Hege Storhaug ble hindret å publisere i Adresseavisen, også når hun forsøkte å kjøpe plass for å få publisert. Selv journalistenes eget fagblad skriver at de er bekymret over at tilliten til medier og journalister er blitt deprimerende lav. Slik går det når man skriver politisk propaganda og bruker avisen som politisk verktøy over tid. Vi har et alvorlig demokratisk problem i Norge, der Adresseavisen og andre aviser hindrer folkeopplysning. Det er nettopp folkeopplysning pressen mottar pressestøtte i form av mva-fritak og pengestøtte for å drive.

For å overvinne de argeste og mektigste setter aviser som Adresseavisen inn "dødsstøt" med å forsøke å karakterdrepe mennesker som blir en trussel for makten. - De som er sterke og skrivefør, som kan vekke befolkningen og endre oppfatninger til menneskene der ute.

Adresseavisen ble nylig felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for dårlig presseskikk i omtale av øyelege Jan Guldahl, som gikk ut og sa hans bedrift ikke ville ansette kvinner i hijab. Han ville ha religionsnøytrale plagg på sin arbeidsplass. For det satte redaktør i Adresseavisen, Arne Blix inn de politiske krigerne sine fra journaliststaben, hvor de etter beste evne forsøkte å karakterdrepe Guldahl ved å forsøke å ta fra han den borgelige aktelsen. Det de politiske aktivistene i Adresseavisa ikke tok regning med, var at Jan Guldahl fikk stor støtte fra befolkningen.
Heksejakten som Adresseavisen utførte mot han med mål om å frata han den borgelige aktelsen førte til at Adresseavisen ved redaktør Arne Blix ble felt i Pressens Faglige Utvalg. Hege Storhaug i Human Rights Service har dekket saken godt her.


Redaktør Arne Blix i Adresseavisen falt for egen trolljakt!


Trolljeger'n fratrer stillingen etter å ha falt for egen trolljakt.
Gang på gang ble redaktør Blix enstemmig felt i Pressens Faglige Utvalg. Hege Storhaug i Human Rights Service dekker også den saken. Kan noen ta en redaktør som forvalter stillingen som redaktør i en regionavis som skal drive folkeopplysning seriøst når man leser hvilken politisk aktivitet han driver?Trolljegeren og redaktøren Arne Blix kan ikke fatte hvorfor han er blitt felt tre ganger i PFU, i sakene som Guldahl klaget han inn for. Når en redaktør ikke kan fatte at han har tråkket grovt over i til sammen tre saker mot en og samme mann og felt for disse, da må man kunne stille spørsmål om denne redaktøren er mindre begavet. Dette er ikke første gang Blix i kraft av sin redaktørmakt har forsøkt å karakterslakte andre mennesker som har ytret seg i samfunnsdebatten. Ondskapens ansikt!


Bidra til å få trollene i Adresseavisen frem i lyset ved å del denne bloggen.

Takk!
Pressen tar et oppgjør med seg selv, og det er sannelig på overtid!
Hans-Wilhelm Steinfeld er en av de som har innlegg i seminaret som vist til i skjermdump under, om hvordan mediene styrer tankegangen til folk.I dette videointervjuet setter Hans-Wilhelm Steinfeld, som jeg anser som en bærebjelke i norsk journalistikk hele journaliststaben i norsk presse på potta.
 Han ytrer at norsk medieutvikling er en kraftig nedtur for kvalitetsjournalistikken. Han ramser opp: pekefinger journalistikk, DU journalistikk, grønnsakdisken journalistikk, 10 måter å slanke seg på journalistikk, 10 måter å være utro på journalistikk, for VISSVASS journalistikk, av det norske journalister leverer.
Alt for mange journalister har dårlige grunnfag i grunnleggende sosiologi mener han. De har en politisk korrekthet som slår ut i pekefingre i øst og vest, der journalistene forventer at alle må bli som oss, sier han der han snakker på vegne av seg selv og journalistene.
Videre sier han: Vi er kun fem millioner mennesker. Hundrevis av millioner er ikke på autopilot og sier takk og amen til den norske selvgodheten.
Han mener videre at det er DEFINITIVT er for lite dybde i norsk journalistikk, og at det store paradokset er at utdannelsesnivået aldri har vært høyere enn nå, de siste 25 år. For 40 år siden så måtte en journalist beskrive hvordan det så ut på steder ute i verden. Nå har folk vært der selv, slik at journalister kan ikke bløffe og lyve så lett lenger, sier han. Det stiller høyre krav til kvalitet på journalistikken, sier han videre.
Sannelig har han rett. Man kan sannelig spørre hvorfor journalistene og de som uteksaminerer disse på journalistskolene ikke har forstått det selv, uten at en voksen journalist av Steinfelds kaliber setter de kollektivt på potta som skittunger.

Sannelig kan jeg neie dypt for den mannen av en journalist!


Les saken på Aftenposten her

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.