24 oktober 2014

Det fordummende samfunnet

Hvor fordummet er mennesket som individ blitt?
Hvor er relasjonskompetansen til mennesker blitt av? Tilsatte i ledende stillinger innen politi, etterforskning, kan de ingen ting utenom det de har blitt drillet på fra en lærebok? Hvor er de mennesker, de kritiske individene som er i stand til å se sammenhenger, til å se tegn, til å stille spørsmål, til å søke svar, og mennesker med mot som sier: "Hei her er det noe som ikke stemmer, her må vi sjekke opp!"Et samfunn fullt av "sombier", som vandrer halvblindt uten evner til refleksjon.
Hvor mange spesialenheter trenger man for å kunne fylle samfunnsoppgaver som før var en selvfølge å rydde opp i og løse? Man kan få inntrykk av at politibetjener i dag ikke kan annet enn å rigge opp fartsmålere langs veiene og skrive ut bøter. Hvor mye tid brukes på politiskolen til å lære politistudentene i å bruke en fartsmåler og fylle ut forelegg og bøter? Burde man se på faginnholdet?
Barnepoliti, dyrepoliti, joda det er positivt.
Men burde ikke mennesker i ledende stillinger hatt vett til å reagere å handle uten slike spesialenheter, der straffbare handlinger blir begått, der de har et lovverk å forvalte? De fleste uten slik "spesialkompetanse" på fagområder har da vett til å se at politimyndigheter ikke har gjort grundig nok jobb. Hvorfor ser ikke politimyndighetene selv det, og de ansatte innen politi og etterforskning?
Dyrepoliti, barnepoliti... Joda, det blir litt mer byråkrati av slikt og trolig blir noen fra kameraderiet og avdanka politikere tilsatt, i høyt betalte ledende stillinger for å utrette enda mer tull.
Hvem skal passe på dyrepolitiet og "cold case politiet"?

Vi lever i et fordummende samfunn, og nåde den som kritiserer tullskapen!Norsk presse er i stor grad delaktig i fordummingen som skjer:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.