31 januar 2015

Romskrot og forurensning. Hva og hvem koster opprydningen?

Det er ikke bare jorda mennesker forsøpler. Verdensrommet er fullt av skrot og søppel etter at myndigheter verden over har tillatt sendt opp raketter, satellitter og missiler, som nå er forlatt og går i bane rundt jorda. De utgjør en konstant kollisjonsfare for satellittene som er nødvendig for at jordas kommunikasjonsutstyr skal fungere som det skal. Ja, hvor avhengig er vi, av all denne teknologien? Er det på tide å gå noen år tilbake og kutte ut noe av alt dette som fører til enda mer forsøpling av verdensrommet?

En rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet til kongressen, som ikke er publiserte kaller i følge Telegraph verdensrommet for stadig mer overfylt.


"Rapporten advarer mot at kollisjoner mellom satellitter eller store biter romskrot kan sende tusenvis av avfallsbiter rundt i bane, og at hver av dem kan ødelegge flere satellitter.
Denne kjedereaksjonen kan gjøre noen baner så tettpakka med skrot at de blir ubrukelige for kommersielle og militære satellitter, advarer Pentagon. I tillegg står GPS-systemer, telefonlinjer, TV-signaler og værmeldinger i fare ved eventuelle kollisjoner.
"
Den senere tid har vi erfart at mobilnettet stadig har vært ute av drift. Kan det ha en sammenheng?
I dag blir mennesker pålagt klimaavgifter innen det meste av kjøretøy og oppvarming. Hva blir de klimaavgiftene brukt til? Hvem koster og hvilket budsjett går opprydningen i verdensrommet fra? Bør ikke folk få vite mer om slike alvorlige ting? Man kan ikke se tabloidavisene skrive noe om dette. Hvorfor skriver de ikke om så alvorlige ting som forsøplingen av verdensrommet, som angår og rammer oss alle?

I mellom 160 og 1800 kilometer fra jorda, som de beskriver som lav bane finnes det 370 000 biter med romskrot, mens det går 1100 satellitter der. Hvordan har de som holder på med dette kunne tillate at verdensrommet blir så forsøplet? Har de ikke hatt tanker på fremtidige generasjoner på jorda, mens de har holdt på og lekt seg og eksperimentert med den type teknologi? Jo, man kan bli skremt over både vurderingsevner og dømmekraft til de med fullmakter til å styre.

Søplet overvåkes fra Svalbard, der EISCAT-radaren står, og har bidratt til overvåking av romsøppel. Den amerikanske radaren Globus11 i Vardø overvåker også romskrot
ESA har tatt initiativ til et samarbeid om romsikkerhet i Europa, står det å lese på NRK.
"– Programmet vil omfatte både trafikkovervåking i rommet, romværvarsel av nordlys og annen kosmisk stråling, og oppdagelse og sporing av potensielt farlige asteroider."
Norge skal også delta i det programmet står det. Hva koster dette, og av hvilke midler finansieres denne opprydningen som også Norge skal være med på? Hvor mye penger er avsatt og brukes til dette opprydningsarbeidet som den norske befolkning skal betale?
Man kan spørre om det er på grunn av bidrag til dette opprydningsarbeid, norske bilister må betale avgifter i bøtter og spann, der det kan virke som staten aldri får nok penger av befolkningen til å skjøtte sitt ansvar og service tilbake til befolkningen.

Kan klimakriser som påstås, ha opphav fra noe av dette søplet som myndigheter er ansvarlig for å ha sendt opp i verdensrommet selv?

HVORFOR SKRIVER AVISENE SÅ LITE, ELLER INGEN TING OM DETTE??


Les også: 

20 januar 2015

Rottereiret på Løvebakken

Høyre og FrP forsøkte seg nå på å selge arvesølvet ved å privatisere Statskog, som ville gjøre mulig for utenlandsk finansmafia å kjøpe opp den norske befolknings landområder.
"Regjeringen legger opp til å øke de norske eiendomsinvesteringene i utlandet gjennom oljefondet til 250 milliarder kroner. I dag eier staten eiendommer i utlandet for 74 milliarder kroner." -skriver TV2
Høyre satt også i Bondevikregjeringen i 2004 da de solgte ut gullbeholdningen til den norske befolkningen på det åpne gullmarkedet i London til spottpris til hemmelig oppkjøper. Det var da Bondevik-regjeringen som styrte, bestående av Høyre, KrF og Venstre.
I denne stund bør folk ha flere tanker i hodet på en gang å se hva som skjer med verdiene som tilhører befolkningen i dette landet. Nå har folk ropt konspirasjonsteorier i kor gjennom landet i flere år, mens regjeringer har fått rundstjele befolkningen. Folk har aldri vært mer gjeldstynget som privatpersoner med ekstremt høye boliglån, som er hinsides all fornuftig balanse i forhold til innkomme og bokostnader. Kommunene likeså.
Hvordan våger dere å selge landet vårt? - skriver Irene Ojala på Altaposten
 


Folk rundt på nett raser, med et tilsynelatende blindt raseri mot styrende politikere i regjeringer og Storting. Ingebrigt Steen Jensen startet folkeaksjonen "Nei til salg av Norge" på Facebook. Mennesker i interessegrupper av alle slag engasjerer seg nå og ytrer meninger om det som skjer. Folk er i ferd med å våkne. Man kan nesten bruke metaforen "tatt på senga", der mange nå har oppdaget hva som skjer med makten i landet, der forslaget om salg av Statsskog kom som ei iskald skyllebøtte vann over mange. At de tør sier jeg! Ja, man kan undres over at de har bevæpnet politiet i landet. Mot hvem? De skremmer med terrorisme, men hvem er den største faren for den norske befolkningen lenger? Etter mitt syn sitter de samlet i det norske Stortinget på Løvebakken! De snakker disse dager om menneskerettigheter der Krekar får gå fri, mens barn av Norge og norske familier blir hundset over en lav sko innen Barnevernet som rapper unger ut fra hjem og familier, som om de er statens eiendom. Hvor er deres menneskerettigheter ivaretatt og hensyntatt? Politikere Arbeiderpartiet, som de blå, er forrædere. Politikere som går mot egen befolkning i demokratisk styrte land, er etter definisjonen politiske forrædere. Når de forsøker eller fører makt og landområder ut av landet er de landsforrædere, og jeg vil si meg helt enig med Irene Ojala, at det bør opprettes Riksrett for disse politikere og stille de til ansvar for sine handling. De bør ut av maktposisjoner i landets styre, da det de driver med er reglerett landsforræderi!


Til Budstikka sier Steen Jensen at regjeringen er helt i utakt med folket. "– Responsen så langt tyder nemlig på at regjeringen er totalt i utakt med folket når den ønsker å selge nasjonale verdier som fiskeressurser, skog og utmark, flytog og veivesen, offentlig eide bygninger og våre mest verdifulle selskaper til utenlandske og norske investorer. Blant virksomhetene regjeringen ønsker å «selge seg ned i», eller redusere folkets eierskap i, er nøkkelbedrifter som Statoil og Telenor, fortsetter Steen Jensen."

Link til gruppen på Facebook her

Det er også opprettet gruppen "Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog" på Facebook, som økte til over 40.000 likes på et par døgn. Jeg trodde først det var samme gruppe som nevnt over, så har korrigert det. Det er fint å se at mange reagerer mot dette landsforræderiet som politikerne forsøker seg på.

Link til Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog, på Facebook her

Nå har politikere i Stortinget gjennom årrekker ført makt ut av landet ved å signere så og si alle direktiver til EU. Siv Jensen signerte senere tid bankdirektivet, som garanterer folk i Norge kun rundt 800.000 av innskutt kapital i banker i tilfelle bankkollaps/bankkonkurs. Tidligere garanterte bankene for rundt 2 millioner. Dette er klart svindel av bankkundene!

Skjermdumper som vitner om landsforræderi på rekke og rad her!"Høsten -14 solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.

"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

Statsmakten er gjennomsyret råtten. Den såkalte tredelte makten (med pressen som håndlangere og løpegutter) , - hvor lenge var det siden den var nettopp tredelt? Der danser frimurere og kjeltringer (hvem er hvem?) på alle sider av bordene som det passer seg og beskytter hverandre. Hvor mye korrumperte penger flyter mellom de maktpersonene sammen med finansmafiaen, som er beskyttet av Høyesterett, der den rett nekter Økokrim innsyn i advokaters klientkontoer? Når man vet hvor høye salærene er satt for å føre sine saker i retten, så må man ta regning med at det er stort sett de med penger som tar sine saker den vei.

Ny regjering? Spiller ingen rolle hvilken farge som spiller rollene i dette politiske narrespillet. Rottereiret må renses ut, skal det bli demokratisk redelig styring i dette landet! Globalistene jobber på tvers av fargene i dette partikratiet, der de tjener hverandre og finansmafiaen ute i Europa og verden.

Når man ser hvilke drømmer denne stortingspresidenten som representerer Høyre har for landet, som forøvrig også er frimurer, så kan man da virkelig nå spørre om det er bare et tankeeksperiment han har om å lage en nordisk forbundsstat av Norge. Det ser da sannelig ut som at hans parti og makten han omgir seg med er i ferd med å fullføre sine drømmer i så måte!
 Nå vil Stortinget overføre råderetten over handel med folkets kraftressurser til Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), mot folkeviljen! Jusprofessor Eivind Smith mener det er grunnlovsbrudd de foretar der i Stortinget. Men stortingspolitikerne kjører bare på, uten å få det vurdert av Høyesterett. Det er landsforræderi, de er i ferd med å begå. Gruppen "Stopp ACER" på Facebook har over 112.000 medlemmer, bare på få uker. Motstanden i folket er stor. Folk raser, men politikerne ignorerer folkeviljen. For å fordekke dette, mens overføringen har pågått, har de kjørt full fokus på Listhaugsaken, for noen uttalelser på hennes facebookside, tatt helt ut av kontekst. Bare tull, for å hause opp noe for å flytte fokus hos folk.

https://www.nrk.no/norge/jusprofessor_-_-prosessen-er-grunnlovsbrudd-1.13941290

18 januar 2015

Ytringsfrihet for alle, eller har vi to sett lovverk?

Lærere skal ikke være en kneblet yrkesgruppe. Lærere sitter med kunnskap og er kunnskapsformidlere. Lærere er drillet på å være kritisk til kilder. Lærere er pedagoger. Lærere er en yrkesgruppe som har en forbannet moralsk plikt til å si fra når urett blir begått mot mennesker, og folk blir lurt! (Den moralske forbannelsen viser seg sterkt i barnevernssaker blant annet, der en lærer blir pålagt å reagere, med de ettervirkninger det kan få for denne på fritiden.) Lærere skal ikke være den politiske maktelitens forlengede armer ut i samfunnet. For politikere som i dag styrer landet er ikke lenger folkets representanter, der de selger landet bit for bit til utenlandske krefter, samtidig som de raserer eget land for verdier og manglende vedlikehold og rundstjeler befolkningen! Det er våre barns livsarv som styrende politikere frarøver dem.
Lærere formidler også at man ikke skal stjele, ikke skal lyve, ikke bedra. Den grunnleggende moral i vårt samfunn. Hvorfor skal lærere støtte opp om at politikere driver med nettopp det? For det blir de jo tvunget til, om de ikke får ytre seg i samfunnsdebatten.
Lærere er pålagt å varsle fra til skoleledelse eller barnevern om foreldre eller foresatte misligholder sin makt i sine roller. Hvorfor skal de ikke varsle fra der statsmakten misbruker sin makt og rolle?
Rektorer som ikke tåler at lærere er en tenkende yrkesgruppe med ytringsfrihet i dette samfunnet, bør sparkes fra sine stillinger. Slike har ingen ting i skoleverket, i maktstillinger å gjøre! En rektor må kunne forfekte og stå opp for Grunnloven! Det bør være et minstekrav til en rektor! 


Lærere er profesjonelle og driver kunnskapsformidling, ikke politikk og propaganda i sin lærerrolle. Det står nedfelt i læreplanverket at man ikke har lov til den slags som lærer i skolen.
Hva lærere gjør på sin fritid har ikke utdanningslederen noe som helst med, så lenge man holder seg innenfor lovverket. Både foreldre og barn bør få forståelse for at læreren er der for å lære de fag, ikke for å gå i politisk allianse med verken foreldre, barn, rektorer eller politikere for den saks skyld.

Ytringsfrihet innebærer at man må tåle å høre meninger man ikke liker. Skal barn og ungdom lære hva ytringsfrihet er, så må de tåle andres meninger, som de selv velger å oppsøke, siden det skjer på fritiden til lærere. Den ytringsfriheten er noe som kommer de selv til gode senere i livet som tolerante mennesker. Er det noe dette samfunnet trenger så er det nettopp toleranse.

Så lærere: Syng ut, og ikke la dere kneble av maktmennesker som innbiller seg de har monopol på politiske korrekte ytringer! Rektorers rolle er å styre "bedriften skolen", som kunnskapsformidler til oppvoksende generasjoner, ikke politiske redskap for indoktrinering av barn og ungdom. Det står da vitterligen i læreplanverket at det ikke skal skje. Derimot står det at man skal oppfordre barn til kritisk tenkning. Samfunnsdebatten er også læreres debatt!Les hele debatten på Aftenposten


 
Les resten av hans mening på Bergens Tidende"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker."