18 januar 2015

Ytringsfrihet for alle, eller har vi to sett lovverk?

Lærere skal ikke være en kneblet yrkesgruppe. Lærere sitter med kunnskap og er kunnskapsformidlere. Lærere er drillet på å være kritisk til kilder. Lærere er pedagoger. Lærere er en yrkesgruppe som har en forbannet moralsk plikt til å si fra når urett blir begått mot mennesker, og folk blir lurt! (Den moralske forbannelsen viser seg sterkt i barnevernssaker blant annet, der en lærer blir pålagt å reagere, med de ettervirkninger det kan få for denne på fritiden.) Lærere skal ikke være den politiske maktelitens forlengede armer ut i samfunnet. For politikere som i dag styrer landet er ikke lenger folkets representanter, der de selger landet bit for bit til utenlandske krefter, samtidig som de raserer eget land for verdier og manglende vedlikehold og rundstjeler befolkningen! Det er våre barns livsarv som styrende politikere frarøver dem.
Lærere formidler også at man ikke skal stjele, ikke skal lyve, ikke bedra. Den grunnleggende moral i vårt samfunn. Hvorfor skal lærere støtte opp om at politikere driver med nettopp det? For det blir de jo tvunget til, om de ikke får ytre seg i samfunnsdebatten.
Lærere er pålagt å varsle fra til skoleledelse eller barnevern om foreldre eller foresatte misligholder sin makt i sine roller. Hvorfor skal de ikke varsle fra der statsmakten misbruker sin makt og rolle?
Rektorer som ikke tåler at lærere er en tenkende yrkesgruppe med ytringsfrihet i dette samfunnet, bør sparkes fra sine stillinger. Slike har ingen ting i skoleverket, i maktstillinger å gjøre! En rektor må kunne forfekte og stå opp for Grunnloven! Det bør være et minstekrav til en rektor! 


Lærere er profesjonelle og driver kunnskapsformidling, ikke politikk og propaganda i sin lærerrolle. Det står nedfelt i læreplanverket at man ikke har lov til den slags som lærer i skolen.
Hva lærere gjør på sin fritid har ikke utdanningslederen noe som helst med, så lenge man holder seg innenfor lovverket. Både foreldre og barn bør få forståelse for at læreren er der for å lære de fag, ikke for å gå i politisk allianse med verken foreldre, barn, rektorer eller politikere for den saks skyld.

Ytringsfrihet innebærer at man må tåle å høre meninger man ikke liker. Skal barn og ungdom lære hva ytringsfrihet er, så må de tåle andres meninger, som de selv velger å oppsøke, siden det skjer på fritiden til lærere. Den ytringsfriheten er noe som kommer de selv til gode senere i livet som tolerante mennesker. Er det noe dette samfunnet trenger så er det nettopp toleranse.

Så lærere: Syng ut, og ikke la dere kneble av maktmennesker som innbiller seg de har monopol på politiske korrekte ytringer! Rektorers rolle er å styre "bedriften skolen", som kunnskapsformidler til oppvoksende generasjoner, ikke politiske redskap for indoktrinering av barn og ungdom. Det står da vitterligen i læreplanverket at det ikke skal skje. Derimot står det at man skal oppfordre barn til kritisk tenkning. Samfunnsdebatten er også læreres debatt!Les hele debatten på Aftenposten


 
Les resten av hans mening på Bergens Tidende"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.