24 juli 2014

Hvem "vi'er" Lippestad seg med?

Hvem er det Lippestad og andre Arbeiderpartifolk "vi'er" seg med når de påstår de snakker for nasjonen? I et demokrati så skal vel alle stemmer blir hørt. Lippestad tar frekkheten på seg når han påstår av "vi" ville ha det slik han påstår. Det er uro i Norge, folk vil ikke ha mer "flyktninger". De blir ikke integrert. Derimot vil mange hjelpe de, i og nær hjemland de kommer fra. Man trenger ikke trekke hele verdens hjelpetrengende hit til landet for å yte hjelp. Hjelp kan gis på så mange vis!
Slutt å si "vi", for jeg og mange flere mener ikke som deg, og du snakker ikke for oss alle. Skal du bruke "vi" så definer hvem du "vi'er" deg med! Slikt er eksempel på hvorfor forakten mot AP stadig er stigende i samfunnet. Hvem er disse "vi"? Når var det disse "vi" ble gitt myndighet til å bestemme hvordan samfunnet skal være?

Skjermdump fra Klassekampen.no, 24.07.14

17 juli 2014

Arbeiderpartiet har ført Norge inn i krig og gjort landet til terrormål.

I dag leser jeg i et hefte ved navn: ”SMA INFO – om Israel og antisemittisme” nr.2 / 2014-07-17
En artikkel skrevet av: Anne Herzberg, oversatt for SMA av Per Antonsen.
Stykket heter: Med venner som NorgeJeg har tatt endel utdrag fra dette heftet som jeg vil kommentere.
Fra side 35 og utover står å lese en del interessante ting om Stoltebergregjeringens bruk av det norske folks skattepenger, brukt i krigføringen mellom Israel og Palestina. Fordekt som bistandsmidler og bistandsarbeid. ”Judasansiktet” til Arbeiderpartiet trer tydelig frem.

”I mai besøkte Shimon Peres Norge og ble feiret av kong Harald.  I forberedelsen til den anledningen ga Norges ambassadør til Israel, Svein Sevje et intervju i avisen Jerusalem Post hvor han fremhevet det vennskaplige forholdet og den voksende forretningsmessige og kulturelle forbindelsene mellom sitt land og den jødiske staten.”

Skal man stole på kongens utsending så må det tolkes som støtte til Israel.
Men hvordan har norske regjeringer handlet i årenes løp i forhold til dette. Vi har flere hjelpeorganisasjoner som mottar store beløp fra den norske staten, og ut fra det man kan lese i denne boken, så er det verdt å se nærmere på hvordan disse pengene blir brukt. Her bør det revisor inn og gå gjennom pengetransaksjonene.
Til tross for det som kan oppfattes som uttrykk for sterk støtte og vennskap, fortsetter vår regjering å bevilge titalls millioner kroner til organisasjoner som aktivt fremmer BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) og kampanjer mot det jødiske folks rett til selvbestemmelse og søker å undergrave Oslo-avtalene.  (Internasjonalt rammeverk, satt opp i Norge, som ble etablert for å føre til dannelse av en fredelig palestinsk stat som skulle leve fredelig side og side med Israel.) De aktiviteter som finansieres med midler fra den norske stat er i strid med norsk politikk, og skader norsk-israelske forbindelser og skader utsiktene for fred i Midtøsten.

”Flere norskfinansierte grupper har igangsatt ondsinnete kampanjer som bakvasker og trakasserer firma som ikke deler deres ekstreme politiske syn. Norsk folkehjelp mottar mer enn 200 millioner kroner fra regjeringen, og organisasjonen har spilt en sentral rolle i å få firma ekskludert fra det norske oljefondet på tendensiøse og endog falske opplysninger og juridiske påstander.
Norsk folkehjelp har også oppfordret til økonomisk krigføring mot firmaet Soda Stream. Dette israelske firmaet sysselsetter mer enn 900 palestinske arbeidere på vilkår som er langt bedre enn de kunne oppnå andre steder. En av firmaets fabrikker ligger imidlertid like inne på Vestbredden, i et område som er utpekt til å bli en del av Israel under en hvilken som helst fredsavtale. I Norsk folkehjelps radikale virkelighetsoppfatning er denne marginale forbindelsen nok til å rettferdiggjøre angrep mot firmaet og dets ansatte, og true dem med finansiell ruin.” (Ibid.)

Jeg lurer på hvordan den norske statsmakt kan innbille den norske befolkning at vi i Norge ikke er en del av denne krigen som foregår i Midtøsten, der staten bidrar med hundretalls millioner som går til maktutøvelse som del av krigføring. Er det merkelig at Norge er blitt et terrormål? Stortinget har latt dette skje. Arbeiderpartiet er ansvarlig for at Norge er blitt et terrormål. Det kan ikke bortforklares, slik de har operert med å gi millioner i pengestøtte til kampene som føres. 

I utgivelsen kan man lese videre:
”På samme måte finansierer den norske regjeringen organisasjonen ”the Civic Coalition of Palestinian Rights” i Jerusalem (beløpet er ukjent), og i 2012 bevilget regjeringen mer enn 8 millioner kroner til KFUM/KFUM. Disse gruppene er begge aktive i BDS.” (Ibid.)

Dette ble altså gitt av Stoltenbergregjeringen!

Hvor har norsk presse vært, i den gravende journalistikken? De har sittet på sidelinjen og latt dette skje, blodrøde som de er. Vi kan ikke stole på norsk presse i dekning av midtøsten-konflikten, for de skriver ikke objektivt. Norsk pressekorps driver ikke profesjonell journalistikk, de driver politisk propaganda! Det med statstøtte til å drive sine propagandaaviser, hvor de forteller folk løgner og underminerer sannheten. Det er ikke lenge siden det ble kjent at de brukte bilder i pressen fra helt andre krigsområder, for å farge sine egne løgner som ble presentert. Svinmakta!
Man kan videre lese at den norske regjeringen støtter også andre former for politisk krigføring rettet mot Israel. Pengene Det norske flyktningeråd mottar kanaliseres til lokale frivillige organisasjoner med formål å oversvømme israelske domstoler med hundrevis av rettsaker hvor man forsøker å ødelegge Oslo-avtalen.
Siden 2011 har Stoltenberg-regjeringen sammen med Storbritannia og EU, gitt hele 180 millioner kroner av norske skattebetaleres penger til å føre juridisk krig mot Israel og Oslo-avtalene. Hvorfor har ikke befolkningen i Norge fått vite noe om dette? Våre penger sluses ut av landet for å føre politisk krig, mens her blir folk narret til å tro at vi ikke er del av krigen, og således villedet når Norge er blitt et terrormål. Arbeiderpartiet med sin politikk, er en stor fare for Norge og den norske befolkning, slik de fører landet inn som deltakende i krigshandlinger. Sluhetens ansikter, stå frem!

”Disse midlene er innrettet til bruk for de norske flyktningeråds prosjekt ”Information Counselling and Legal Assistance, ”(Informasjonsrådgivning og rettshjelp”), ICLA. I henhold til dokumentasjon undersøkt av organisasjonen NGO Monitor, er formålet med prosjektet å manipulere israelsk demokrati for å oppnå ”endringer i israelsk politikk og praksis,” og å frembringe ”bevis og analyser for å danne grunnlag for internasjonalt press på Israel.”” (Ibid)

Ja, manipulering er Arbeiderpartiet gode på. De har vel gjennom alle år mens de har herjet her i eget land, forsøkt å manipulere norsk demokrati, og den norske befolkningen. Der de har gått inn og endret forskningsrapporter og styrt media og innsatt sine i sentrale maktstillinger i fylker for å kunne styre beslutninger og folket. Jukse frem rapporter som er hinsides sannheten, men som passer og underbygger Arbeiderpartiets løgner, svindel og bedrag av befolkningen.

Det norske flyktningeråd har finansiert minst 700 saker ved israelske domstoler ved hjelp av sine bevilgninger fra den norske regjering, står det å lese i heftet.

”Under en offentlig presentasjon uttalte en advokat tilknyttet Det norske flyktningrådet at strategien bak prosjektet er å ta ”ethvert mulig juridisk skritt for å rive i stykker det israelske rettsystemet, … for å øke arbeidsmengden til domstolene og Høyesterett i en slik grad at de vil blokkeres.” Med andre ord: Formålet er å sabotere det israelske rettsystemet. ” (Ibid.)

Dagbladet har for forsiden av sin avis, 8/8-14 dette oppslaget, hvor de skriver at Israel-venner samler inn penger til den israelske hæren. 
Der går Liv Tørres i Norsk Folkehjelp ut med at hun er svært kritisk til pengegaven, og mener den er bidrag til konflikten. Det er støtte til en militær side sier hun, og mener at det burde forbys ved lov, skal man tro det Dagbladet skriver. Men ser ikke Liv Tørres at hun og Norsk Folkehjelp gjør akkurat det samme, bare på motsatt side i krigen? Da burde det også forbys at Norsk Folkehjelp og andre hjelpeorganisasjoner går inn og bidrar økonomisk til å føre rettsaker for å bryte ned rettsystemet i Israel. Det var det med å være objektiv. Hvor mange tunger snakker slike talskvinner og talsmenn med? Krigshissere er de, og gjør Norge ytterligere deltakende i krigen. Vi kan vel bare sette oss ned å vente på neste terrorangrep her i landet, eller skal man kalle det for krigshandling, slik det utvikler seg med Norges deltakelse i krigen som forgår der i Midtøsten. 
Skjermdumper tatt fra Dagbladet, hele saken kan leses her.

********************************************************************
Skjermdump tatt herfra, hvor hele artikkelen kan leses.
*****************************************************************

Les hele teksten på Dagsavisen, hvor skjermdump er tatt.
(Ser den som anmelder er postet 1.april 2013. Man må tro man ikke driver aprilsnarr med så alvorlige ting.)


*******************************************************************************

Skjermdump tatt fra kfuk-kfum-global.no, her
*************************************************************************

Moderatorer i tabloidavisene er fæle til å slette innlegg som strider mot den "korrekte" etablerte politiske sannhet. Jeg vet ikke om de vil slette mine kommentarer der, slik de gjør i Aftenposten, om jeg så mye som nevner Mossad i forbindelse med Utøyaterroren. Derfor tok jeg skjermdump av kommentarer jeg la inn til kommentaren til Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv:

Som forventet. Mine kommentarer over her, ble slettet av moderator i Dagens Næringsliv en times tid etter at de ble postet. Hvordan skal sannheten kunne nå frem til folk, når pressekorpset til AP fordekker det som skjer? Ta fra avisene pressestøtten, for de driver ikke folkeopplysning, men politisk propaganda for venstresiden! Skjermdump tatt noen timer senere, der man ser en som kaller seg Kjell Arne som trekker konspirasjonskortet. Slike som Kjell Arne liker ikke å stå frem med fulle navn når de hekser rundt i kommentarfeltene og deler ut konspirasjonsstempel og slikt tøv.Under ligger skjermdump fra artikkel jeg henviser til i den første av mine kommentarer.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/30/284907.html

****************************************************************


Det kan se ut som at terror er helt greit for AUF'erne, så lenge terroren skjer mot deres politiske motstandere. Les mer om det her, hvor skjermdump under er tatt.


*************************************************************

Flere norske journalister er blitt beskyldt for å ikke dekke krigen objektivt. Det er kanskje ikke så merkelig om man leser hvor Norsk Journalistlag gir sin støtte?
(Artikkel er datert 10.07.14. Skjermdump tatt 28.07-14)

**********************************************************

Er det bare Per Sandberg som har normalt gangsyn i Stortinget? Alle politikere i regjering og Storting er ansvarlig for det som skjer, når de ikke viser motstand til det som skjer. "Vet man uten å handle er man endel av problemet" - sa justisminister Anders Anundsen i en annen sammenheng. Det gjelder i høyeste grad her!
     
Skjermdump fra nrk.no. Hele saken kan leses her.
-også der nogsagtene i regjering og Storting lar EU føre Norge inn som del av krigen i Ukraina, ser det ut til at det KUN er Sandberg som har vett til å reagere? Folkets representanter... folkevalgte. De andre politikere i regjering og Storting er neimen ikke folkets representanter, for folket ønsker ikke krig!!
Det sitter landsforrædere på taburettene på rekke og rad i Stortinget. De skal stilles til ansvar om det smeller!  
****************************************************************************************************************************

Med vitende og vilje har Arbeiderpartiet latt Norge forsyne Israel med tungtvann til atomvåpenproduksjon.
Gir man våpen til krig, er man deltakende i krigen.Herfra kaster jeg ballen til journalister rundt om i landets aviser. Fortell befolkningen den hele fulle sannheten! Hvor er stortingspolitikerne og politikere i nåværende regjering? Aviser skal drive folkeopplysning, IKKE politisk propaganda for noen politisk side! Ta fra disse politiske aktivistene pressestøtten og ettergå ledelsen ved journalisthøyskolene, som uteksaminerer slikt politisk røkkel! AKP'ml'erne hadde som mål på 70-tallet og innsette flest mulig av sine i avisredaksjoner og læreryrkene, for slik å fordreie oppvoksende generasjon og folk i sin politiske retning. Dette ser vi klare spor av i de utdanningsinstitusjonene og yrkene fremdeles.
Dere har en jobb å gjøre! Rydd opp!

11 juli 2014

Kjemisk mishandling av barn og oppvoksende generasjon

I dag kan man lese på Aftenposten om innhold i solkremer, spesielt myntet på barn. Det er påvist hormon og allergifremkallende stoffer i omtrent halvparten av solkremene som er i handelen, som selges myntet på de små.Man kan spørre om det er merkelig at så mange unger i dag er allergiske og hormonforstyrret, slik de blir utsatt for helsefarlige kjemiske stoffer. ADHD, ME og andre nervesykdommer er påvist så hyppig blant unge at man må nesten kunne kalle det folkesykdommer. 


Sannelig kan man spørre hvorfor man bruker slik hormonforstyrrende revegift i produkter spesielt myntet på barn, når det finnes gode alternativer som ikke er farlige for barns helsemessige utvikling.
Man kan lese i artikkelen at Beierdorf, som eier Nivea mener at alle ingredienser er lovlige og trygge. Hvor han følger opp med at de også tester andre ingredienser som ikke har parabener i, som også er gode. Det står videre at Nivea tilbyr parabenefrie produkter til de som foretrekker det.
Hvem leser innholdsregister på solpleieproduktene og har så høy kunnskap på dette med skadevirkninger, at de har kompetanse nok til å velge bort det som er helsefarlig? Dette må karakteriseres for å være dybdemateriale for spesielt interesserte. Folk flest stoler på anbefalinger fra myndigheter, som ber folk kline inn ungene i solkremer. Alt for mange stoler på reklame, ellers hadde ikke reklamebransjen kunne overleve.

Med all den eksponeringen av miljøgifter barn og unge blir utsatt for er det vel som forventet? Man trenger langt fra være rakettforsker for å trekke slutninger om at den eksponeringen av giftene er farlig for barn og folk. Hormonforstyrrende stoffer i solkremer, som foreldre i god tro kliner inn ungene og seg selv med i mengder, i takt med klimahysteriet som skal skremme vannet av folk der de blir fortalt at solstrålene er blitt langt farligere enn før. Skremme folk til å kline seg inn i enda mer farlige stoffer. Hvem er bakmenn som tjener penger på dette hysteriet og svineriet? Har FN noe bidrag til disse oligopol av hormonformidlere? 

(Funn av hormonforstyrrende stoffer i solkremer for barn.)

Kjemiske tilsetningsstoffer i mat og godterier, medikamenter for alle slags plager man flyr til lege med, i stedet for å la immunforsvaret ta seg av reparasjon og la ungene få naturlig tid til å bli friske, for så å bygge eget immunforsvar, som er det naturlige for en menneskekropp. Medikamentrester i oppdrettslaks og genmanipulert for til dyr. De giftstoffer som går gjennom næringskjeden går også gjennom oss mennesker, som spiser dyr og vekster som blir utsatt for de. Nordmenn er blant de giftigste i verden, skriver NRK-Hordaland. Er det rart når man ser hva dyr og fisk fores med, planter sprayet med, og hva foreldre stapper i unger av mat med tilsetningsstoffer og medisiner, og kliner inn i hud med kremer og salver?


Det er en generasjon av barn og unge som blir kjemisk mishandlet av foreldre og myndigheter. 
Hva det gjør med helsen til de som vokser opp på sikt, kan man bare spekulere i, der man ser fertiliteten i befolkningen er synkende. Flere og flere kvinner trenger hjelp med å bli gravide. Sædkvaliteten på flere og flere menn er så dårlig at de få spermiene som det er liv i, må hentes ut med pinsett på sykehus av legespesialister. Kan det komme av alle kjemiske fremstilte produkter, med deriblant også hormonforstyrrende stoffer? 
I en overbefolket verden, hvor FN har meldt om at det vil bli matmangel på jorda med befolkningsveksten som er i løpet av få år. Samtidig som norske myndigheter med FN og Verdens Helseorganisasjon vil vaksinere alle verdens barn, under påskudd av at enda flere skal få vokse opp. Noe skurrer. Vil en bonde som har for lite mat til bestanden sin, anskaffe seg enda flere spisende dyr, om denne knapt har mat til de han allerede har?


Skjermdump fra Forskning.no

Skjermdump fra Forskning.no

Skjermdump fra Forskning.no

Sædkvaliteten hos menn synker. En undersøkelse de danske forskerne har gjort, viser at kun 23 prosent av dagens unge menn har optimal sædkvalitet. Det er betydelig mindre enn for noen tiår tilbake, ifølge Forskning.no.

I løpet av de siste tiårene har menn blitt mer kvinnelige. Årsaken skal finnes i hormonforstyrrende stoffer i mange av de produktene vi omgir oss med. Blant annet plast, møbler, klær og emballasje.
Les også:
Norge har sagt nei til genmodifisert frø, korn og mat. Men vi har ingen kontroll på at mennesker ikke får i seg dette, så lenge det ikke føres kontroll over det som kommer fra EU-land, der Mattilsynet ikke har rutinekontroller med maten som kommer derfra. Det bør snarest på plass kontroller! Les  hele saken på Nationen.no, hvor skjermdump under er tatt.


Det jeg skriver kan se rotete ut med så mye skjermdumper den senere tid, gjennom bloggen. Jeg legger de inn av den grunn avisene mer og mer har gått over til betalingsløsning for å kunne lese artiklene, som dokumenterer det jeg omtaler og kommenterer. Noen aviser endrer også nettadresser så linker ikke lenger fungerer etter en tid. Det kan oppfattes som at pressen ikke ønsker at enkelte saker skal kunne settes i sammenheng, der nye avsløringer rundt enkelte saker kommer til, slik at konspirasjoner blir synlige. Det kan oppfattes som at endel journalister og redaktører ikke kjenner rekkevidden av det de skriver om i publiseringsøyeblikket, og at pressen senere ønsker i mest mulig grad fordekke enkelte saker. (Har ikke opplevd at artikler er forsvunnet på Forskning.no!)

07 juli 2014

Arbeiderpartiet fikk til veldig mye, sier Martin Kolberg (AP)

Martin Kolberg mener at AP-regjeringen som vi fikk knekket, ikke bare fikk utrettet mye, men VELDIG mye. Jeg kan vel være enig i det, men det "veldig mye" som Stoltenbergregjeringen fikk utrettet var dessverre bare til sorg, forargelse og forbannelse for flesteparten av etnisk folk som bor i landet. Det var nettopp derfor det folkefiendtlige partiet måtte tre av. Det har vært nok av kjeltringstreker, svindel og bedrag fra politikerhold, hvor parti fortoner seg som en mafiaorganisasjon, der de har innsatt sine i de fleste maktstillinger i stat og kommuner. Til og med forskere har de prøvd å styre, og forskningsrapporter har de fått endret, for at det skal passe med det som disse bedragere har besluttet skal gjelde som etablert sannhet, som passer deres politikk.
Les Skup-rapporten som ligger under "Metoderapporter" og heter "Styrt forskning". Den ble levert i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe. Kan man spørre hvor mye penger og andre goder som er utvekslet ved hjelp av korrupsjon, for å få rapporter som skal passe politikeres agenda her i landet?
SKUP er forkortelse for Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse.

Vi kan se den nye leder av Arbeiderpartiet også er løgner og ikke vil det skal bli kjent for befolkningen. Like barn leker best, er et gammelt ordtak. Det skal vel noe til å få sannferdige redelige folk inn i styrelsen av et politisk parti som er så tvers gjennom råttent. Trine Skei Grande uttalte tidligere: "Kan man stole på en løgner?" Jeg lar det spørsmålet henge...Ja, du kan savne han du Martin Kolberg. Det skal vel noe til å stå igjen med all den dævelskapen dere i AP har forårsaket for etnisk folk i landet, der den nye regjeringen er godt i gang med å rulle opp og rydde opp i alt mislighold dere i Arbeiderpartiet er ansvarlig for! Pææææng på bok var deres mantra, mens dere herjet landet, mens landet forfalt og folket led. Aldri mer AP!

Les også:
Martin Kolberg krever åpenhet.

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

Arven etter Arbeiderpartiets herjinger:
Mener du Martin Kolberg at dette er noe å slå seg på bryste av og mener Arbeiderpartiet er de beste til å forvalte befolkningens penger? Du og ditt parti står til stryk, svindel og bedrag av den norske befolkning! Intet annet!!

Les hele saken i VG, her


"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 


04 juli 2014

Politiet oppfordrer til å etablere borgervern.

- Ja, det må nesten kunne tolkes slik, der politimyndigheter nå har besluttet å legge til en rekke bestemmelser over saker som skal henlegges. Der politikamrene har mye å gjøre, og ikke får unna etterforskning av kriminelle lovbrudd som er anmeldt er det sendt ut skriv fra  politimester Bjørn Vandvik om at saker skal henlegges. Folk har en rettsoppfatning av at den som forårsaker straffbare handlinger, skal straffes, og den som blir offer for kriminell handling skal få oppreisning i en eller annen form.
Når folk anmelder saker der de er offer for kriminelle handlinger, så er man ofte fortvilt og sint. Man har til nå som oftest stolt på at påtalemyndighetene har vært på lag med den som skikker seg, og at man blir bistått i å oppklare sakene. Ofte vet offer hvem gjerningspersonen er, men på grunn av "bevisets stilling" henlegges saker. Rettferdighet? Ikke i hele tatt! Nå skal politiet med nye vedtekter i hånd kunne henlegge saker over en lav sko! Skal man trekke det enda lenger, så kan man saktens si at den enkelte politietterforsker får enda større makt over enkeltmenneskers skjebner i så måte. Man vet fra tidligere at det er frimurere på begge sider av bordene hos påtalemyndighetene og i norske rettsaler. Hvor kjekt blir det ikke da om en broder, eller annen i posisjon kan med loven i hånd klappe sin venn på skuldra og si: "Ja, ja min venn, du gjorde noe dumt, men dette skal jeg ordne opp i." - for så å trenere saken en tid, for så å henlegge den når fristen er ute i tråd med de nye reglene som politimyndigheten har satt.
Jeg vil gå så langt som å påstå det er lovløse tilstander i dette landet. Er man bare frekk nok, og har de riktige kontakter innen politi og påtalemyndigheter, eller blant de riktige politikere, så kan man gå fri.
Romerike politidistrikt har tett opptil 3.000 uavgjorte saker som er eldre enn tre måneder, - skriver Romerike Blad.

Brevet til driftsenhetslederne, fra politimester Bjørn Vandvik:

De nye reglene omhandler både terror, tjuveri, skadeverk og vinningsforbrytelser. Så lenge man holder seg til å stjele, eller svindle for under 100.000 kroner, så kan det se ut som man kan slippe unna påtale, der saker i fremtiden vil bli henlagt om det ikke stjeles eller svindles for over den sum. Hundre tusen kroner er veldig mye penger for et menneske som har lite fra før, mens for et menneske som velter seg i rikdom, vil det være av mindre betydning. Det er de som har minst fra før, som nok en gang blir rammet av statsmaktens grep.

Jeg har skrevet det før og gjentar det nå: Den norske stat, folkets fiende!

Norge er blitt et eldorado for utenlandske som vil komme til landet for å leve av kjeltringstreker. Slik jeg leser dette, så er det klar oppfordring til folk i landet til å etablere borgervern og ta seg av kjeltringer selv. Befolkningen kan ikke lenger sette sin lit til politimyndighetene i landet.

(Oppdatert 7/7-14)
Går man tilbake i tid på politikammeret på Romerike så ser man at det har vært store samarbeidsproblemer der tidligere. Når man da kan lese at politimesteren visste om problemene, men at han ikke gjorde noe med det, da er han en stor del av problemet! Det er en leders ansvar å rydde opp når det oppstår uro og problemer på en arbeidsplass! Kan ikke en leder sørge for ro i rekkene og gode samarbeidsforhold med å rydde opp i arbeidsstokken og kanskje kvitte seg med de som forårsaker hindringer og kontinuitet i arbeidet, så har man ingen ting i ledende posisjoner å gjøre. En leders største privilegium er å ta upopulære avgjørelser. Er han konfliktsky, bør han søke en stilling lenger ned i hiarkiet, der han slipper de ansvarsoppgaver. Enn så lenge er det dennes fordømte plikt å rydde opp og legge til rette for godt arbeid!!
En ledende stilling er mer enn en fin tittel, høy lønn med dertil soling i aktelse blant folk!


Skjermdump tatt i Aftenposten her.
De fleste mennesker har en oppfatning av at den som begår forbrytelser skal straffes, eller den som blir voldt forbrytelser skal få oppreisning, vertfall verdiene sine tilbake. Når politiet ikke kan sørge for dette, tross at man blir trukket skatter i bøtter og spann, for at staten skal ta seg av slike ting, da har ikke befolkningen noe valg. Man må ta saken i egne hender, og sørge for preventive aksjoner, så man kan minske faren for at overgrep mot seg selv, får skje igjen. Hvem blir i så fall dømt? Jo, den som tar seg av den som i utgangspunktet er lovbryteren. Det norske rettssamfunnet, som det mester ellers i vårt samfunn er gjennområttent!

Les også:
Et politi hvor dets etterforskere forsøker å villede vitner og involverte i ulykker, for å få de til å snakke usant for at rapporter skal stemme med deres egen oppfatning. Går politiet på narkotiske stoffer eller hva har de spist i seg, for å utvise slik kriminell praksis. Det er kriminelt å få noen til å vitne falskt. Les saken om småbarnsmoren Maren på TV2, som feilaktig fikk skylden for en bilulykke. Det er så man må pusse brillene for å se om man virkelig leser riktig.