17 juli 2014

Arbeiderpartiet har ført Norge inn i krig og gjort landet til terrormål.

I dag leser jeg i et hefte ved navn: ”SMA INFO – om Israel og antisemittisme” nr.2 / 2014-07-17
En artikkel skrevet av: Anne Herzberg, oversatt for SMA av Per Antonsen.
Stykket heter: Med venner som NorgeJeg har tatt endel utdrag fra dette heftet som jeg vil kommentere.
Fra side 35 og utover står å lese en del interessante ting om Stoltebergregjeringens bruk av det norske folks skattepenger, brukt i krigføringen mellom Israel og Palestina. Fordekt som bistandsmidler og bistandsarbeid. ”Judasansiktet” til Arbeiderpartiet trer tydelig frem.

”I mai besøkte Shimon Peres Norge og ble feiret av kong Harald.  I forberedelsen til den anledningen ga Norges ambassadør til Israel, Svein Sevje et intervju i avisen Jerusalem Post hvor han fremhevet det vennskaplige forholdet og den voksende forretningsmessige og kulturelle forbindelsene mellom sitt land og den jødiske staten.”

Skal man stole på kongens utsending så må det tolkes som støtte til Israel.
Men hvordan har norske regjeringer handlet i årenes løp i forhold til dette. Vi har flere hjelpeorganisasjoner som mottar store beløp fra den norske staten, og ut fra det man kan lese i denne boken, så er det verdt å se nærmere på hvordan disse pengene blir brukt. Her bør det revisor inn og gå gjennom pengetransaksjonene.
Til tross for det som kan oppfattes som uttrykk for sterk støtte og vennskap, fortsetter vår regjering å bevilge titalls millioner kroner til organisasjoner som aktivt fremmer BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) og kampanjer mot det jødiske folks rett til selvbestemmelse og søker å undergrave Oslo-avtalene.  (Internasjonalt rammeverk, satt opp i Norge, som ble etablert for å føre til dannelse av en fredelig palestinsk stat som skulle leve fredelig side og side med Israel.) De aktiviteter som finansieres med midler fra den norske stat er i strid med norsk politikk, og skader norsk-israelske forbindelser og skader utsiktene for fred i Midtøsten.

”Flere norskfinansierte grupper har igangsatt ondsinnete kampanjer som bakvasker og trakasserer firma som ikke deler deres ekstreme politiske syn. Norsk folkehjelp mottar mer enn 200 millioner kroner fra regjeringen, og organisasjonen har spilt en sentral rolle i å få firma ekskludert fra det norske oljefondet på tendensiøse og endog falske opplysninger og juridiske påstander.
Norsk folkehjelp har også oppfordret til økonomisk krigføring mot firmaet Soda Stream. Dette israelske firmaet sysselsetter mer enn 900 palestinske arbeidere på vilkår som er langt bedre enn de kunne oppnå andre steder. En av firmaets fabrikker ligger imidlertid like inne på Vestbredden, i et område som er utpekt til å bli en del av Israel under en hvilken som helst fredsavtale. I Norsk folkehjelps radikale virkelighetsoppfatning er denne marginale forbindelsen nok til å rettferdiggjøre angrep mot firmaet og dets ansatte, og true dem med finansiell ruin.” (Ibid.)

Jeg lurer på hvordan den norske statsmakt kan innbille den norske befolkning at vi i Norge ikke er en del av denne krigen som foregår i Midtøsten, der staten bidrar med hundretalls millioner som går til maktutøvelse som del av krigføring. Er det merkelig at Norge er blitt et terrormål? Stortinget har latt dette skje. Arbeiderpartiet er ansvarlig for at Norge er blitt et terrormål. Det kan ikke bortforklares, slik de har operert med å gi millioner i pengestøtte til kampene som føres. 

I utgivelsen kan man lese videre:
”På samme måte finansierer den norske regjeringen organisasjonen ”the Civic Coalition of Palestinian Rights” i Jerusalem (beløpet er ukjent), og i 2012 bevilget regjeringen mer enn 8 millioner kroner til KFUM/KFUM. Disse gruppene er begge aktive i BDS.” (Ibid.)

Dette ble altså gitt av Stoltenbergregjeringen!

Hvor har norsk presse vært, i den gravende journalistikken? De har sittet på sidelinjen og latt dette skje, blodrøde som de er. Vi kan ikke stole på norsk presse i dekning av midtøsten-konflikten, for de skriver ikke objektivt. Norsk pressekorps driver ikke profesjonell journalistikk, de driver politisk propaganda! Det med statstøtte til å drive sine propagandaaviser, hvor de forteller folk løgner og underminerer sannheten. Det er ikke lenge siden det ble kjent at de brukte bilder i pressen fra helt andre krigsområder, for å farge sine egne løgner som ble presentert. Svinmakta!
Man kan videre lese at den norske regjeringen støtter også andre former for politisk krigføring rettet mot Israel. Pengene Det norske flyktningeråd mottar kanaliseres til lokale frivillige organisasjoner med formål å oversvømme israelske domstoler med hundrevis av rettsaker hvor man forsøker å ødelegge Oslo-avtalen.
Siden 2011 har Stoltenberg-regjeringen sammen med Storbritannia og EU, gitt hele 180 millioner kroner av norske skattebetaleres penger til å føre juridisk krig mot Israel og Oslo-avtalene. Hvorfor har ikke befolkningen i Norge fått vite noe om dette? Våre penger sluses ut av landet for å føre politisk krig, mens her blir folk narret til å tro at vi ikke er del av krigen, og således villedet når Norge er blitt et terrormål. Arbeiderpartiet med sin politikk, er en stor fare for Norge og den norske befolkning, slik de fører landet inn som deltakende i krigshandlinger. Sluhetens ansikter, stå frem!

”Disse midlene er innrettet til bruk for de norske flyktningeråds prosjekt ”Information Counselling and Legal Assistance, ”(Informasjonsrådgivning og rettshjelp”), ICLA. I henhold til dokumentasjon undersøkt av organisasjonen NGO Monitor, er formålet med prosjektet å manipulere israelsk demokrati for å oppnå ”endringer i israelsk politikk og praksis,” og å frembringe ”bevis og analyser for å danne grunnlag for internasjonalt press på Israel.”” (Ibid)

Ja, manipulering er Arbeiderpartiet gode på. De har vel gjennom alle år mens de har herjet her i eget land, forsøkt å manipulere norsk demokrati, og den norske befolkningen. Der de har gått inn og endret forskningsrapporter og styrt media og innsatt sine i sentrale maktstillinger i fylker for å kunne styre beslutninger og folket. Jukse frem rapporter som er hinsides sannheten, men som passer og underbygger Arbeiderpartiets løgner, svindel og bedrag av befolkningen.

Det norske flyktningeråd har finansiert minst 700 saker ved israelske domstoler ved hjelp av sine bevilgninger fra den norske regjering, står det å lese i heftet.

”Under en offentlig presentasjon uttalte en advokat tilknyttet Det norske flyktningrådet at strategien bak prosjektet er å ta ”ethvert mulig juridisk skritt for å rive i stykker det israelske rettsystemet, … for å øke arbeidsmengden til domstolene og Høyesterett i en slik grad at de vil blokkeres.” Med andre ord: Formålet er å sabotere det israelske rettsystemet. ” (Ibid.)

Dagbladet har for forsiden av sin avis, 8/8-14 dette oppslaget, hvor de skriver at Israel-venner samler inn penger til den israelske hæren. 
Der går Liv Tørres i Norsk Folkehjelp ut med at hun er svært kritisk til pengegaven, og mener den er bidrag til konflikten. Det er støtte til en militær side sier hun, og mener at det burde forbys ved lov, skal man tro det Dagbladet skriver. Men ser ikke Liv Tørres at hun og Norsk Folkehjelp gjør akkurat det samme, bare på motsatt side i krigen? Da burde det også forbys at Norsk Folkehjelp og andre hjelpeorganisasjoner går inn og bidrar økonomisk til å føre rettsaker for å bryte ned rettsystemet i Israel. Det var det med å være objektiv. Hvor mange tunger snakker slike talskvinner og talsmenn med? Krigshissere er de, og gjør Norge ytterligere deltakende i krigen. Vi kan vel bare sette oss ned å vente på neste terrorangrep her i landet, eller skal man kalle det for krigshandling, slik det utvikler seg med Norges deltakelse i krigen som forgår der i Midtøsten. 
Skjermdumper tatt fra Dagbladet, hele saken kan leses her.

********************************************************************
Skjermdump tatt herfra, hvor hele artikkelen kan leses.
*****************************************************************

Les hele teksten på Dagsavisen, hvor skjermdump er tatt.
(Ser den som anmelder er postet 1.april 2013. Man må tro man ikke driver aprilsnarr med så alvorlige ting.)


*******************************************************************************

Skjermdump tatt fra kfuk-kfum-global.no, her
*************************************************************************

Moderatorer i tabloidavisene er fæle til å slette innlegg som strider mot den "korrekte" etablerte politiske sannhet. Jeg vet ikke om de vil slette mine kommentarer der, slik de gjør i Aftenposten, om jeg så mye som nevner Mossad i forbindelse med Utøyaterroren. Derfor tok jeg skjermdump av kommentarer jeg la inn til kommentaren til Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv:

Som forventet. Mine kommentarer over her, ble slettet av moderator i Dagens Næringsliv en times tid etter at de ble postet. Hvordan skal sannheten kunne nå frem til folk, når pressekorpset til AP fordekker det som skjer? Ta fra avisene pressestøtten, for de driver ikke folkeopplysning, men politisk propaganda for venstresiden! Skjermdump tatt noen timer senere, der man ser en som kaller seg Kjell Arne som trekker konspirasjonskortet. Slike som Kjell Arne liker ikke å stå frem med fulle navn når de hekser rundt i kommentarfeltene og deler ut konspirasjonsstempel og slikt tøv.Under ligger skjermdump fra artikkel jeg henviser til i den første av mine kommentarer.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/30/284907.html

****************************************************************


Det kan se ut som at terror er helt greit for AUF'erne, så lenge terroren skjer mot deres politiske motstandere. Les mer om det her, hvor skjermdump under er tatt.


*************************************************************

Flere norske journalister er blitt beskyldt for å ikke dekke krigen objektivt. Det er kanskje ikke så merkelig om man leser hvor Norsk Journalistlag gir sin støtte?
(Artikkel er datert 10.07.14. Skjermdump tatt 28.07-14)

**********************************************************

Er det bare Per Sandberg som har normalt gangsyn i Stortinget? Alle politikere i regjering og Storting er ansvarlig for det som skjer, når de ikke viser motstand til det som skjer. "Vet man uten å handle er man endel av problemet" - sa justisminister Anders Anundsen i en annen sammenheng. Det gjelder i høyeste grad her!
     
Skjermdump fra nrk.no. Hele saken kan leses her.
-også der nogsagtene i regjering og Storting lar EU føre Norge inn som del av krigen i Ukraina, ser det ut til at det KUN er Sandberg som har vett til å reagere? Folkets representanter... folkevalgte. De andre politikere i regjering og Storting er neimen ikke folkets representanter, for folket ønsker ikke krig!!
Det sitter landsforrædere på taburettene på rekke og rad i Stortinget. De skal stilles til ansvar om det smeller!  
****************************************************************************************************************************

Med vitende og vilje har Arbeiderpartiet latt Norge forsyne Israel med tungtvann til atomvåpenproduksjon.
Gir man våpen til krig, er man deltakende i krigen.Herfra kaster jeg ballen til journalister rundt om i landets aviser. Fortell befolkningen den hele fulle sannheten! Hvor er stortingspolitikerne og politikere i nåværende regjering? Aviser skal drive folkeopplysning, IKKE politisk propaganda for noen politisk side! Ta fra disse politiske aktivistene pressestøtten og ettergå ledelsen ved journalisthøyskolene, som uteksaminerer slikt politisk røkkel! AKP'ml'erne hadde som mål på 70-tallet og innsette flest mulig av sine i avisredaksjoner og læreryrkene, for slik å fordreie oppvoksende generasjon og folk i sin politiske retning. Dette ser vi klare spor av i de utdanningsinstitusjonene og yrkene fremdeles.
Dere har en jobb å gjøre! Rydd opp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.